Jump to content

KVTL

Administratorer
 • Content Count

  7721
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1736 :)

1 Follower

About KVTL

 • Rank
  Administrator
 • Birthday 03/09/1982

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

35050 profile views
 1. f.eks. Elektroimportøren: https://www.elektroimportoren.no/belysning/lysarmatur/armaturtilbehoer/005033140/Catalog.html?Event=breadcrumbmenu Men jeg ville også samtidig vurdert å skifte hele armaturet, de pleier å få misfarging eller bli litt sprø i plastikk/ ledninger over tid.
 2. Kommunen må godkjenne bruk til soverom, enten ved at det er inntatt i tegningene ved byggesøknad eller ved søknad om bruksendring. Har ikke denne bruken blitt godkjent av kommunen som soverom/ varig oppholdsrom er den per definisjon ulovlig. Trådstarter kan selvsagt forhøre seg med kommunen om lovligheten. Angående skadedyrproblematikk ville jeg henvendt meg skriftlig til utleier, da gjerne i form av en e-post, slik at du har dokumentert korrespondansen.
 3. Vanlig akryl er ikke fleksibelt, på slike bevegelige steder må du ha noe som er fleksibel. Skal du ha akryl må du ha en fleksibel variant, eventuelt fugemasse ala Tec 7 eventuelt silikon. Sprekkene kan for så vidt ordnes med dette også siden det virker lite utav bildene. Ville skjært med en skarp kniv eller lignende helt inntil treverket før jeg fuget for å få sikre at ytterligere bevegelser ikke ødelegger Taket ytterligere.
 4. Du kan stikke et flatjern i skrueåpningen og brekke av kragen. Eventuelt kan du borre den opp med bormaskin eller prøve å sage av hodet med en feinsag eller lignende.
 5. Akkurat forbrukslån til et skjermkort ville jeg nok vært særdeles skeptisk til. Hvis du allerede har et nyere skjermkort som feiler ville jeg heller reklamert på det.
 6. Ville vært billigere, ikke minst tryggere, å kjøpe ny med de riktige spesifikasjonene fra en norsk butikk. Eventuelt kan du undersøke på eBay
 7. Kravene til oppsigelse er lik uavhengig av om det er snakk om en endringsoppsigelse eller en oppsigelse, det må foreligge en saklig grunn for oppsigelsen,. Formkravene og frister for oppsigelse må også være til stede.Vedkommende må sammenligne kontraktene. Hvis realiteten er at eierforhold rundt bilhold er grunnlaget for oppsigelse, og de nye kontraktene forøvrig er av lik karakter (eks. fastjobb) med liknende avlønning (eks. fast lønn; eventuelt provisjon siden vedkommende er distributør) vil dette være en endringsoppsigelse. Hvis de ansatte har jobbet lenge i bedriften, og det er snakk om endringsoppsigelse med inntredelse i de tidligere stillingene, vil det være sterke grunner som tilsier at det ikke er saklig å ilegge en prøveperiode på tre måneder. Men er man uenig i oppsigelsen må det selvsagt fremsettes enten krav om forhandlinger etter arbeidsmiljøloven §17-3 eller søksmål etter §17-4. Fristen for å kreve forhandlinger er to uker fra oppsigelsen finner sted, det vil si kommer frem til arbeidstaker. Det er ikke krav at arbeidstaker har lest oppsigelsen. Fristen for søksmål er 8 uker siden det er snakk om oppsigelse, fristen regnes fra forhandlingene er avsluttet. Har det ikke vært krevd forhandlinger vil fristen på 8 uker starte når oppsigelsen fant sted. Det er en rekke formkrav til oppsigelse, foreligger ikke disse formkravene vil det heller ikke være en søksmålsfrist, det følger av §17-3 tredje ledd. Min anbefaling er at din venn enten tar kontakt med advokat eller rettshjelper for bistand i denne saken. Er vedkommende organisert vil fagforbundet kunne bistå med prosesshjelp. Er man ikke fagorganisert vil søksmål kunne koste økonomisk, det er ikke sikkert man vinner frem med hele eller deler av kravet. Dette kalles prosessrisiko.
 8. Egen forskrift som regulerer dette, og det eksemplet du fremstiller åpner opp for en slik adgang som beskrevet. Dette vil ellers også reguleres av personvernforordningen samt straffeprosesslovens bestemmelser rundt bevis.
 9. Du skal også ha åpning mellom gesimsbordene. Klassisk feil i tidligere tider var at disse ble lagt kant i kant uten det kom tilstrekkelig luft opp.
 10. Hva NAV har trukket står både på utbetalingsslippen og årsoppgaven.
 11. Et luftet loftsrom skal ha lufteventil i toppen av gavl. Kaldloft som ikke er luftet skal ikke ha slik ventilasjon. Når det er sagt så har du nå åpnet for gjennomstrømming av kaldluft på loftet før du har egentlig kartlagt behovet for dette.
 12. Tja, som du skriver selv så var ikke det tatt ut i fra en faglig begrunnelse. Får du mindre i inntekt vil du også betale mindre i skatt, noe som igjen selvsagt vil påvirke hvor mye du får til gode. I tillegg har man hatt lavere rente som selvsagt kan ha hatt en betydning hvis du har regnet med et høyere rentefradrag. Som permittert vil du heller ikke ha rett til f.eks. pendlerfradrag hvis det har vært aktuelt tidligere år. Tabellkort og flere arbeidsgivere er også en kombinasjon som fort kan gi restskatt. Litt vanskelig å si mer konkret hva det skyldes uten mer informasjon.
 13. KVTL

  Økonomisk sosialhjelp.

  NAV Kontor kan sette vilkår for å motta sosialhjelp. Det er ganske vidt hva vilkåret kan gå ut på, det må selvsagt være en sammenheng mellom vilkåret ditt og årsaken til at man mottar sosialhjelp. Vilkåret skal være et hjelpemiddel for at du skal bli selvforsørget. Videre skal vilkåret ikke være uforholdsmessig byrdefulle eller som på urimelig måte begrenser tjenestemottakers handle- eller valgfrihet. Det kan f.eks. ikke settes vilkår om et bestemt behandlingstilbud. Og selvsagt må ikke vilkåret være rettsstridig. Innenfor disse rammene skal NAV Kontoret gjennomføre en individuell vurdering av deg før det settes vilkår. I denne vurderingen vil man selvsagt se på hva du gjør i dag og hvorvidt vilkår vil hjelpe deg å bli økonomisk selvhjulpen. I ditt tilfelle vil kravene til den individuelle vurderingen bli skjerpet siden det vil ensidig bli pålagt av NAV kontoret. Uten å kjenne din situasjon eller hvor du bor vil jeg si at den situasjonen du virker å havnet i nå virker uheldig ut fra den beskrivelsen du gir. Du kan selvsagt klage på avgjørelsen eller sykmelde deg (du har mest sannsynlig ikke rett på sykepenger hvis du ikke er ordinær lønnsmottaker i dag, men du vil da få sosialhjelp), men dette tar litt tid og fører deg kanskje lenger unna det å fullføre løpet du holder på nå. En annen vei kan være å utfordre veileder på hvilke lavterskel tilbud NAV kan tilby deg for å komme nærmere arbeidslivet. Hvis du ikke har arbeidserfaring kan det f.eks. være lite hensiktsmessig å gå på et jobbsøkerkurs hvis det er på heltid. Kanskje et annet tilbud burde da ha vært at du forsøker deg i lavterskel tilbud 1-2 dager i uken. Det finnes tiltaksaktører som har slike tilbud som NAV har avtaler med.
×
×
 • Create New...