Gå til innhold

HW1

Medlemmer
 • Innlegg

  406
 • Ble med

 • Besøkte siden sist

Nylige profilbesøk

2 949 profilvisninger

HW1 sine prestasjoner

216

Nettsamfunnsomdømme

 1. Gi detaljert liste over det du ønsker betalt for, med to ukers frist. send saken til husleietvistutvalget hvis leieboer ikke svarer. Det er forskjell på utvask etter leieforhold og utvask ifbm med overtakelse av bolig.
 2. Hvis du var tilbake i jobb før ferien så teller dette som gjenopptakelse av arbeid. Hvis du ble syk innen 16 kalenderdager etter at du gjenopptok arbeidet så skal det ikke telle som ny arbeidsgiverperiode. Ferie teller som periode i arbeid. Så lenge du har startet arbeidet før ferien. (Hvis du har vært sykemeldt helt fram til ferien og har gått direkte fra sykemelding til ferie så teller ferie ikke som periode i arbeid) Du må med andre ord se på om det er mer enn 16 dager fra du gjenopptok arbeidet til du ble syk i ferien. Hvis du ble syk i starten av ferien så er det nav som skal betale. Hvis du ble syk i slutten av ferien så starter en ny arbeidsgiverperiode. Og arbeidsgiver har ansvar i 16 nye kalenderdager.
 3. Arv går opp til foreldre og fordeles ned igjen på barn. Ja helsøsken arver mer. Hvis vi antar 2 millioner i arv. Far har 5 barn inkludert avdød mor har to barn inkludert avdød. Far og mors linje arver 1 million hver. Så i mors linje så arver det gjenværende barnet 1 million mens fra fars linje så arver hvert av de gjenlevende barna 250 000 hver. Så det ene helsøskenet arver 1 250 000 mens hvert av halvsøsknene arver 250 000 hver.
 4. Hvis jeg hadde vært deg så hadde jeg ønsket å få med en formulering som også inkluderte at huseier ikke kan si opp leieavtalen begrunnet med planer om salg eller oppussing. Salg av bolig er ofte ansett som saklig grunn for å si opp leieforhold pga av hypotese om at man kan få mer penger hvis man selger uten medfølgende leieavtale Jeg ville skrevet noe sånt som at "avtalen kan fra huseiers side kun sies opp med begrunnelse i leietakers mislighold av leieavtalen eller at huset blir ubeboelig grunnet naturhendelse eller brann." Sånn ellers så høres det litt ut som om dere er iferd med å inngå en leiekontrakt som er uoppsigelig de første tre årene uansett. Da er det vel bare å skrive dette.
 5. Rent matematisk så kan du finne en månedrente ved MånedsRente=1+EffektivÅrsRente/12^(1/12)-1 du finner da at måneds renten er 1,53% altså at du må betale 1010 kr hver måned i all evighet for å vedlikeholde dette lånet. Du vil sannsynligvis få ett avvik sammenlignet med en korrekt beregning via den nominelle renten og månedsgebyret, fordi forutsetningen til banken når de beregner effektiv rente er at lånet skal betales tilbake, så forholdet mellom månedsgebyr og renter vil variere over lånets løpetid, mens i min beregning så vil dette forholdet alltid være likt.
 6. hva er partners begrunnelse for at dere skal dele på leasing bilen fremover? "delt økonomi" kan tolkes på to måter, "delt" som i felles, altså noe dere har hatt sammen, eller "delt" som i noe dere har hatt hver for dere. Har dere hatt separat eller felles økonomi?
 7. Jeg tror du blander AAP og dagpenger som er to forskjellige ting. Dagpenger/aap er ikke noe jeg kan så mye om men jeg svarer likevell. Arbeidsgiver skylder feriepenger for det du har arbeidet i 2022 (eller i ditt tilfelle tilbakebetaling for trekk i fastlønn som arbeidsgiver har gjort), samt det du har arbeidet i 2023 og arbeidsgiverperioden (16 dager) samt de første 48 dagene av perioden som arbeidsgiver får refundert fra nav, Eventuelt mer hvis det er tariffavtale eller annen avtale som sier at arbeidsgiver skal betale dette. Arbeidsgiver får kun refundert feriepenger til 48 sykepengedager, så hvis arbeidsgiver dekker mer enn dette så må arbeidsgiver betale dette selv. Hvor mye arbeidsgiver skylder deg er på alle måter likt, og jeg vil tro det er vanlig at arbeidsgiver utbetaler dette når du går over til dagpenger, (man blir som regel oppsagt når man har vært ett år sykemeldt. arbeidsgiver skal betale alle feriepenger ved oppsigelse) Hvis du utsetter oppstarten av dagpenger for å få ferie så vil du ikke få noen sum utbetalt fra arbeidsgiver som sluttoppgjør. Jeg vil normalt sett tro at det er mye bedre å få dagpenger + sluttoppgjør enn å utsette oppstarten av dagpenger, du vil da måtte vente mer tid på penger. Så vidt jeg vet så er den vanlige grunnen til å avvikle ferie som sykemeldt at man skal gjøre noe som gjør at man ikke kan få sykepenger, (reise på ferie til utlandet.)
 8. Det jeg selv savner mest i debatten rundt plastposer er en sammenligning med hva vi forbruker til vanlig. Altså at istedenfor å sammenligne bærenett og plastposer og si at bærenett er litt bedre, så burde det vært en vurdering på om plastposer er ett så stort problem at det er verdt å bruker 200 millioner i avgift på å bli kvitt dem. (jeg vet ikke hva det faktiske gebyret er, jeg har bare gjort en vill gjetting) Det er jo sånn at nesten alt vi gjør forbruker ressurser og påvirker miljøet negativt på en eller annen måte, det å gjøre alt dette med plastposer for alle mennesker i Norge burde ha en miljøeffekt som er målbar, og som kan sammenlignes med andre ting, f.eks kostnaden av å ha elektriske ferger istedenfor diesel ferger.
 9. Du har sannsynligvis linket til feil studie. Denne studien viser på ingen måte at mye havner i naturen, den referer til en annen studie på området og har gjort en del forutsetninger/beregninger som er skrevet så dårlig(uforståelig for meg som ikke kan dette fagfeltet) at jeg mistenker at de har bommet med en faktor på 10. Jeg har lest avsnitt 3.7.1 og litt til. den biten jeg har sitert er det som så verst ut, men det er masse tall/tekst som får meg til å tenke at den som har skrevet dette har dårlig matematisk forståelse.
 10. Jeg har noen spørsmål angående at når man regner på verdien av en eiendom så tenker man som regel at man har en evigvarende rettighet. i og med at du kjøper i parkeringshus, vil du bli registrert som kjøper av en del av eiendommen eller kjøper du en rettighet fra ett selskap? f.eks at akjseselskapet "Damsgård P-hus AS" eier hele eiendommen og selger en rettighet til å disponere parkeringsplass til deg. Hva skjer hvis det skjer noe med selskapet? Hva gjelder angående vedlikehold av parkeringshuset, så vidt jeg vet er det ikke sånn at parkeringshus er evigvarende. Hva skjer, og hvem bestemmer om parkeringshuset skal rives for f.eks bygge boligblokk?
 11. @Revie er du sikker på at du kan ta en eiendom du eier privat (og du eier under 5 utleieenheter så du er ikke næringsdrivende) å skyte den inn som tingsinnskudd uten at det utløser skatt? Jeg ville tenke at tingsinnskudd av boligeiendom utenfor næring skal utløse skatt.
 12. Hvis jeg forstår deg riktig så får dere mindre lån av å bruke mer egenkapital?
 13. hovedregel ved forskudd på arv virker å være at man ikke tar hensyn til inflasjon. Sånn jeg har forstått det så har du ikke gitt forskudd på arv til din datter men lån. Jeg går utifra at beløpet og rentene rapporters i deres begges selvangivelse. Boet kan da kreve at datter tilbakebetaler lån (lånet trekkes fra i hennes oppgjør.) F.eks når du dør så har du 4 000 000 i kontanter + at din datter skylder 1 000 000 tilsammen så har du 5 000 000, hvert barn skal ha 50% av 5 000 000 altså 2 500 000 hver. din sønn får 2 500 000 utbetalt i kontanter, din datter får 1 500 000 i kontanter + sletting av lån på 1 000 000. Det er ingen regel som sier at din sønn må må kompenseres ved arveoppgjør, hvis du vil at det lånet som er gitt skal anses som gave så uttaler du bare det. Hvis du ønsker en spesiell løsning ved arv er det viktig at du tydelig tilkjennegir hva disse pengene din datter har fått skal anses som. og det å ikke uttale noe kan lage stor konflikt. Hvis du skal gjøre lånet til forskudd på arv eller gave så er det veldig viktig at du er tydelig på hva du gjør, hvis du ikke er tydelig så vil det anses som gave som ikke skal avkortes i arv.
 14. Har teleselskap lov til å låse mobiltelefon som er solgt på avbetaling? Jeg ville normalt ikke tenkt at telefonselger hadde noen rettighet i telefonen lengre når den først var solgt.
 15. Jeg hadde vært mer bestemt, reagerer negativt på for mye følelser, og uklarheter i hva du egentlig vil ha. F.eks når du skriver at du ønsker å leie egen leilighet så hadde jeg droppet ",dessverre" Jeg hadde heller ikke tatt med siste biten om "Jeg skjønner at det vil bli vanskelig for meg å finne noe bra til den prisen, men jeg håper noen har noe tilgjengelig..." Hva mener du med at du ønsker å leie tidligst fra oktober? ønsker du helst ikke å leie i oktober men er villig til å leie da for å få en leilighet? Når du skriver maksimalt 10 k, også etterpå skriver "helst inkludert strøm og internett".
×
×
 • Opprett ny...