Gå til innhold

Folk flest i verden vil ikke ha demokrati, men trygghet?


Anbefalte innlegg

Norge er et land hvor 169 personer har makt til å vedta, endre og fjerne lover. Det er ikke demokrati i min oppfatning, men jeg er enig i at vi har representasjon. 

Enda færre sitter i de gruppene som vedtar hvem som er valgbare i de forskjellige partiene og i hvilken rekkefølge rangeres i. Denne gruppa kalles nominasjonskomitéen. 

Så vanlige folk har ubetydelig innflytelse på de beslutninger som fattes som angår dem. Og dermed kvalifiserer ikke styresettet til demokrati, altså folkestyre. 

 

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Plukk skrev (2 minutter siden):

Norge er et land hvor 169 personer har makt til å vedta, endre og fjerne lover. Det er ikke demokrati i min oppfatning, men jeg er enig i at vi har representasjon. 

Enda færre sitter i de gruppene som vedtar hvem som er valgbare i de forskjellige partiene og i hvilken rekkefølge rangeres i. Denne gruppa kalles nominasjonskomitéen. 

Så vanlige folk har ubetydelig innflytelse på de beslutninger som fattes som angår dem. Og dermed kvalifiserer ikke styresettet til demokrati, altså folkestyre. 

 

Direktedemokrati fungerer dårlig, folk flest har ikke interesse av eller kunnskap nok til å sette seg inn i alle saker og deltakelsen blir svært lav slik man ser i Sveits. Derfor velger vi representanter som kan gjennomføre politikken velgerne stemte på, og velgerne har makta til å stemme dem ut om de er misfornøyde. Det er akkurat dette som er folkestyre.

 • Liker 9
Lenke til kommentar
AtterEnBruker skrev (14 minutter siden):

Det kommer også an på om hvorvidt ens eksistens faktisk er truet av en annen gruppe, eller om noen vil ha deg til å tro at din eksistens er truet av en annen gruppe, altså utnytte denne frykten for å miste det lille du har opparbeidet av trygghet og etablering.

Absolutt.
Derfor har jeg tro på mest mulig åpenhet og ytringsfrihet, nettopp for at slikt ikke skal bli misbrukt. Men så må man bare være oppmerksom på at slik åpenhet har også en bakside. Da blir det også lettere for andre å se hva du har, og bli misunnelig på det. Vi mennesker er ofte flinkere til å ønske å rive ned andre enn å bygge opp oss selv.

Så jeg fremholder fortsatt at man har et behov for en viss avstand og skape sine egne trygge rom. Det er lettere å akseptere at noen ønsker å leve litt anderledes hvis du slipper å hele tiden forholde deg til dem og slipper å måtte ta hensyn til dem hele tiden. 

 • Liker 2
Lenke til kommentar
11 hours ago, Krig og fred said:

De som vil ha trygghet og ikke demokrati er som regel analfabeter og mindre intelligente. De er idioter. Sauer som lar seg skremme. De er Ludvik «det er fali det». 

Prøv å sette deg inn i situasjonen til folk i U-land. Hva skal du med demokrati hvis du ikke har mat eller medisiner? Det finnes demokratiske land der folk sulter.

Folk vil først ha mat, varme og trygghet. Så kommer sosiale behov. Først etter dette begynner folk å tenke på demokrati. Demokrati er et i-landsproblem, noe for middelklassen.

Rettsikkerhet er mye viktigere enn demokrati.

 

 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
3 minutes ago, Rhabagatz said:

Prøv å sette deg inn i situasjonen til folk i U-land. Hva skal du med demokrati hvis du ikke har mat eller medisiner? Det finnes demokratiske land der folk sulter.

Beklager, men du må forklare hvorfor diktaturer er flinkere til å fø eller medisinere egen befolkning enn demokratier. Her er du på bærtur. 

 

 

Endret av Krig og fred
leif
 • Liker 6
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
11 hours ago, ForTheEmperor said:

Jeg forsvarer ikke autoritærer styresetter eller vil ha noe sånt i Norge, men kanskje når folk flest utenfor vesten og til og med i Øst-Europa ser bilder av økende kriminalitet, polariseringer, daglige protester ute av kontroll, kanselleringskultur på nett, Kongress stormingen og noe som nærmer seg anarki, de vil heller bo under en sterk og streng mann? 

Hva slags anti-logikk er dette, egentlig? Kan du vise til et diktatur med lavere barnedødelighet, kriminalitet, og høyere levealder enn Norge?

 

 • Liker 7
Lenke til kommentar
Plukk skrev (48 minutter siden):

Og i hvilke land finnes det i dag mener du?

Norge. kan du dokumentere at Norge ikke er et demokrati ? 

Plukk skrev (33 minutter siden):

Norge er et land hvor 169 personer har makt til å vedta, endre og fjerne lover. Det er ikke demokrati i min oppfatning, men jeg er enig i at vi har representasjon. 

Ja valgt av folket til å gjøre den jobben.

 • Liker 8
Lenke til kommentar

Trådnavnet høres ut som hvordan eldre opplevde kommunismens fall i Sovjetunion. Det var vanskelig å tilpasse seg det frie markedet.

Under kommunismen var "alle like". Mat på bordet hver dag og en jobb å gå til.

Så lenge man ikke ble angitt av naboen, uten å ha gjort noe galt. Ikke et trivelig regime å leve under.

 • Liker 3
Lenke til kommentar
Krig og fred skrev (31 minutter siden):

Beklager, men du må forklare hvorfor diktaturer er flinkere til å fø eller medisinere egen befolkning enn demokratier. Her er du på bærtur. 

 

 

Her tror jeg du misforstår hva (jeg håper/tror) han mener.
De aller fleste av oss er nok enige i at det er best å bo i demokratier.

Men det kan være vanskelig å overbevise noen som bor i et diktatur om dette. Hvis du har dårlig med klær og medisiner, er nok kamp for å få dette prioritert høyere enn kamp for mer personlig frihet, bedre rettigheter e.l.

Man blir veldig lett et offer for diktaturets enkle budskap, og diktaturet er jo sannsynligvis den hånden som forer deg (selv om det gjør en dårlig jobb på dette). Da kan det være vanskelig å trosse diktaturet.
Når man er nede i dritten er det nok vanskelig å se det store bildet, langt mindre orke å ta den kampen.

 

Og så kommer man til et viktig spørsmål:
Hvordan skal vi som lever i demokratier klare å gjøre noe med dette? Imperialistisk krig har kanskje hatt en viss effekt, men er i hvert fall i dagens samfunn regnet som umoralsk. Hvordan skal vi klare å hjelpe disse personene til å skjønne hva som kan være en bedre hverdag, når diktaturet vil gjøre alt det kan for å motvirke dette?

Demokratisering har jo vist seg å være en vanskelig og skjør prosess.

Og på toppen av dette er vi i vesten er alt for opptatt med å være snille og ikke tråkke andre på tærne, inkludert store diktaturer.... Diktaturer skjønner bare rå makt. Da tror jeg at man i hvert fall til en viss grad må være villig til å true med dette for å kunne oppnå noe. Spørsmålet blir hvor går grensen for hva som er moralsk riktig, samt hva vi kan gjøre som ikke skyver de som bor i disse diktaturene fra oss.

Jeg har ikke noen gode svar på det, annet enn å være snill med diktaturer i hvert fall ikke fungerer. Det være seg Russland, Kina, Iran osv.

Endret av KalleKanin
 • Liker 2
Lenke til kommentar
KalleKanin skrev (41 minutter siden):

 Da blir det også lettere for andre å se hva du har, og bli misunnelig på det. Vi mennesker er ofte flinkere til å ønske å rive ned andre enn å bygge opp oss selv.

Splitt-og-hersk i et nøtteskall. Tilhører man arbeiderklassen, og føler at ens levestandard ikke lever opp til forventninger, og møter/ser individ 2 fra arbeiderklassen der forventningene tilsynelatende har blitt oppfylt, begynner man å lete etter lettvinte årsaker.

Er f.eks Individ 2 en innvandrer? Da har Individ 2 helt sikkert fått oppfylt forventningene for levestandarden fordi staten dullet med Individ 2 p.g.a. kvotering... og liknende lettvinte løsninger som skyver skyld og ansvar over på Individ 2.

KalleKanin skrev (46 minutter siden):

Så jeg fremholder fortsatt at man har et behov for en viss avstand og skape sine egne trygge rom. Det er lettere å akseptere at noen ønsker å leve litt anderledes hvis du slipper å hele tiden forholde deg til dem og slipper å måtte ta hensyn til dem hele tiden. 

Det kommer an på hva som defineres som "å leve litt annerledes", i hvor stor grad av tid man må "forholde seg til og ta hensyn til", og hva "å ta hensyn til" faktisk betyr.

Å skape sine egne trygge rom, er jeg faktisk enig i. Boligmarkedet føler jeg er meget relevant for dette. Det er et begrep som heter "privat eierskap", men ettersom det har blitt integrert som en forretningsmodell, må man også huske å prate om "personlig eierskap". Kort sagt, føler jeg at boligkrisen har en større innvirkning på trygge rom enn det "folk som lever annerledes" har.

 • Liker 3
Lenke til kommentar
34 minutes ago, Krig og fred said:

Beklager, men du må forklare hvorfor diktaturer er flinkere til å fø eller medisinere egen befolkning enn demokratier. Her er du på bærtur. 

 

 

ettersom du ikke forstår hva jeg skriver, ser jeg ikke noe poeng i å skrive til deg.

Endret av Rhabagatz
 • Liker 3
Lenke til kommentar
GP950mAh skrev (2 timer siden):

Norge praktiserer representativt demokrati, og er verdens mest demokratiske land på de internasjonale statistikkene.

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Economist_Democracy_Index#List_by_country

Det kommer an på øyet  som ser og jeg ser det som står her vi er også en banan republikk en Arbeiderpartimann burder aldri styrt økokrim men det er måten og slippe tiltaler på 

 

Et demokratur (teleskopord av demokrati og diktatur) eller demokratisk diktatur er et begrep brukt om et samfunn som på utsiden ser ut som et demokrati, men som i praksis mangler reell ytringsfrihet, muligheter for dissidenter til å tale på like vilkår og et rettferdig rettsvesen (lover og regler utformes for å ramme grupper med spesifikke meninger). Folk med «gale» meninger risikerer å miste jobben, og grupper og personer med avvikende meninger risikerer å bli utsatt for politisk vold uten at staten griper inn. Videre kjennetegnes demokraturet av at staten ikke selv følger de lovene som fins. Demokratur kalles også cæsarisme.

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Demokratur
 

 • Liker 3
 • Hjerte 2
Lenke til kommentar
Maskinfører skrev (57 minutter siden):

Et demokratur (teleskopord av demokrati og diktatur) eller demokratisk diktatur er et begrep brukt om et samfunn som på utsiden ser ut som et demokrati, men som i praksis mangler reell ytringsfrihet, muligheter for dissidenter til å tale på like vilkår og et rettferdig rettsvesen (lover og regler utformes for å ramme grupper med spesifikke meninger). Folk med «gale» meninger risikerer å miste jobben, og grupper og personer med avvikende meninger risikerer å bli utsatt for politisk vold uten at staten griper inn. Videre kjennetegnes demokraturet av at staten ikke selv følger de lovene som fins. Demokratur kalles også cæsarisme.

Norge er et demokrati, og det er klare, subjektive definisjoner og metoder man bruker for å rangere land ut ifra hvor demokratiske de er og der topper Norge listen. 

 • Liker 3
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
AtterEnBruker skrev (2 timer siden):

Splitt-og-hersk i et nøtteskall. Tilhører man arbeiderklassen, og føler at ens levestandard ikke lever opp til forventninger, og møter/ser individ 2 fra arbeiderklassen der forventningene tilsynelatende har blitt oppfylt, begynner man å lete etter lettvinte årsaker.

Er f.eks Individ 2 en innvandrer? Da har Individ 2 helt sikkert fått oppfylt forventningene for levestandarden fordi staten dullet med Individ 2 p.g.a. kvotering... og liknende lettvinte løsninger som skyver skyld og ansvar over på Individ 2.

Det kommer an på hva som defineres som "å leve litt annerledes", i hvor stor grad av tid man må "forholde seg til og ta hensyn til", og hva "å ta hensyn til" faktisk betyr.

Å skape sine egne trygge rom, er jeg faktisk enig i. Boligmarkedet føler jeg er meget relevant for dette. Det er et begrep som heter "privat eierskap", men ettersom det har blitt integrert som en forretningsmodell, må man også huske å prate om "personlig eierskap". Kort sagt, føler jeg at boligkrisen har en større innvirkning på trygge rom enn det "folk som lever annerledes" har.

For min del er boligmarkedet i Norge ganske off topic. Så og si alle i Norge har en bolig.
Noen få har ulike utfordringer med å beholde og å skaffe seg en bolig, men ofte har dette sammenheng med medisinske årsaker e.l.

De færreste i Norge bør føle noen direkte utrygghet med tanke på bolig. At man ikke nødvendigvis får bodd akkurat der man ønsker det eller akkurat slik man ønsker det, er ganske langt opp i behovspyramiden, og noe annet enn den utrygghet vi snakker om ellers her.
Veldig mange ønsker seg nok et større sted å bo, mer hage, mer sentralt etc, men det er ikke mulig å oppfylle dette for alle. Og jeg ser ikke helt hvordan man skal gjøre det veldig mye mer rettferdig. Mye av dette er rett og slett misunnelse. Alle vil ha mer.

Og "boligmangel" har vel så mye å gjøre med myndighetenes manglende bygging av infrastruktur, regulering av tomter etc.

Ingen bør i utgangspunktet føle seg utrygge der de bor i Norge i dag, og føler man seg utrygg der man bor, er det ikke boligpolitikken som er problemet. 
Noen ytterst få faller utenfor på en måte som ikke er bra, men heller ikke dette har direkte noe med boligpolitikk som sådan å gjøre. Dette skyldes i stor grad sosialpolitikk eller helsepolitkk.

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Andelen som leier bolig stiger, og det kommer an på hvor du bor.

GALgODUWYAAqFXi.png.0a8e9c95288ff9bebedcc05a4c45656e.png

GALgXu3XIAAI8yS.thumb.png.ddca8c573a02f7ee29dec66fea7e5cb7.png

 

Det er for øvrig boligkrise i så og si hele Europa. Bolig er mer og mer et gode man kun har hvis man er rik eller har arvet. For alle de som hverken er rike eller som har arvet så er veien til egen bolig lang i i noen tilfeller umulig. I storbyene så er det ofte at man leier i utkanten av byen fordi man jobber i byen, men med høye leiepriser og høye transportkostnader blir det vanskeligere og vanskeligere og spare penger til bolig, samtidig er det stor prisstigning og inflasjon som gjør boligdrømmen mer og mer vanskelig, om ikke umulig. 

Og nei, knip igjen med "det er ingen menneskerett å bo i byen". Det er heller ingen menneskerett å bo i distriktene, men vi har allikevel rekordoverføringer som en den av en "aktiv distriktspolitikk". Så bare knip. 

 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
GP950mAh skrev (15 timer siden):

Norge er et demokrati, og det er klare, subjektive definisjoner og metoder man bruker for å rangere land ut ifra hvor demokratiske de er og der topper Norge listen. 

Morsommere blir det ikke.

Hva hindrer såkalte demokraturer fra å lage listekriteriene? Vent! Beklager, du skrev jo allerede  "subjektive". 😝 La meg gi deg et tankeeksperiment; kan det tenkes at en gruppe demokraturer, med et demokratur som er "likere enn andre" i spissen, kunne tenkes å klappe hverandre på ryggen og si hvor flotte, frie demokratier de er? Eller låter det helt absurd?

Jeg lover deg; Norge er gjennomkorrupt, det vet alle med et minimum av erfaring fra norsk kommunepolitikk, og jeg kan ikke fatte at noen som leser helt vanlige norske aviser får noe annet inntrykk. For i motsetning til Rikspolitikken, virker det være fritt frem å rapportere om korrupsjonssaker fra kommuner. Og hvem kan tro alt fra kommunene kommer frem, selv om det er slik. Der det i Norge heter at kremen stiger til toppen, burde vi nok heller sko oss med det amerikanske; "Scum rises to the top". 

Endret av Hrafnguth
 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Sitat

Krig og fred skrev: 

De som vil ha trygghet og ikke demokrati er som regel analfabeter og mindre intelligente. De er idioter. Sauer som lar seg skremme. De er Ludvik «det er fali det». 

Du snakker som om demokratier består av mer intelligente mennesker enn diktaturer. Dette er vel vanskelig tolke som noe annet enn rasisme; morsomt fra en som ikke går av veien for å avskrive folk ved hjelp av å kalle dem nasjonalister. Men du er vel kanskje mer av den internasjonale typen fascist? Eller så du kanskje ikke konsekvensen av eget utsagn? Det må vel du ha gjort du som etter sigende er så både kunnskapsrik og intelligent.

Dessuten snakker du som om folk i demokratier ikke stort sett er lettskremte sauer, for å ikke snakke om folk flest... Altså... Det kan ikke være mange som på alvor går og mener slikt.

En må undre, ser du ned på mennesker som velger ikke å kjempe for demokrati i åpent diktatoriske  stater, fordi de bryr seg mer om seg og sines liv og helse, enn statens styresett? 

Jeg for min del er ikke en sau, som hvis du er ved dine fulle fem ikke kommer til å beskylde meg for, men lettskremt, det er jeg. For livet mitt er dyrbart for meg, og det finnes mennesker i denne verden med uendelig mye mer makt enn meg. Ja, makt til å sende det antall menn det kreves for å ta meg av dage. Og dette tror jeg ikke er kontroversielt; slikt skjer daglig i både øst og vest.

Det koster lite skrive så selvgodt som du gjør i et land der du ikke risikerer mer enn du gjør her. Jeg undrer om det ikke er en aldri så liten projisering av Ludvig vi ser i din post. Du slår deg på bringa og brisker deg, men trosser egentlig ingen. Det er gratis.

Det er det ikke overalt, noen steder koster det å briljere med hovering om demokratiets overlegenhet.

Og bare for å understreke; Det er farlig det! 

Endret av Hrafnguth
 • Liker 2
Lenke til kommentar
Rhabagatz skrev (19 timer siden):

Prøv å sette deg inn i situasjonen til folk i U-land. Hva skal du med demokrati hvis du ikke har mat eller medisiner? Det finnes demokratiske land der folk sulter.

Folk vil først ha mat, varme og trygghet. Så kommer sosiale behov. Først etter dette begynner folk å tenke på demokrati. Demokrati er et i-landsproblem, noe for middelklassen.

Rettsikkerhet er mye viktigere enn demokrati.

 

Krig og fred verken trenger eller akter å sette seg inn i noe som helst, et høyst urimelig krav av Dem. Se hvorledes han snur det De skriver på hodet; Fra det at du skriver at folk har behov for trygghet, og dette kan være grunnen til at de ikke kjemper så hardt for systemendring, utleder han at du sier at folk er tryggere i diktaturer enn i demokratier. 

Dette, Krig og fred, er en faktisk stråmann! Gratulerer, du forstår faktisk konseptet du snakker så varmt om og beskylder andre for å bruke.. 

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...