Jump to content
Enmannpaa27

Opioid krise i Norge?

Recommended Posts

Hva forhindrer Norge å ende i samme krise som USA?

- Flere unge sier de er deprimerte og har lite tro på sin fremtid

- større klasseskille

- materialistisk samfunn

- fraværende foreldre som jager karriere

- økende trend i ungdomskriminalitet grunnet blant annet flere blir utstøtt/passer ikke inn i dagens prestasjonssamfunn

Dette er bare mine subjektive punkter som jeg mener er en økende trend i Norge, noe som kan medføre mer bruk av rus - opioider.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Enmannpaa27 skrev (9 timer siden):

Hva forhindrer Norge å ende i samme krise som USA?

Generelt sett er Norge mer restriktive med farmaka.  En lege som skriver ut store mengder a-preparater vil risikere å miste autorisasjonen sin. Leger og sykehus i Norge er generelt mye mer restriktive med dette enn i USA.

En annen viktig fakta. Er at land med høyt forbruk av sterke smertestillende - ofte har en svært mangelfull helsetjeneste, slik at mange lever med kroniske smerter som igjen øker risikoen og forbruket av blant annet narkotiske legemidler. I Norge har man gratis helsehjelp til alle. Dette er ikke tilfelle i land som blant annet USA. Dette tvinger mange over på sterke smertestillende - blant annet. 

Det å sammenlikne USA og Norge fungerer i de fleste tilfeller svært dårlig. 

Så nei, vi kommer aldri til å få en opioid-krise her i Norge. 

Ja, det har blitt litt mer rusbruk i Norge de siste årene. Men ikke en voldsom økning.
Kilde: https://www.fhi.no/nettpub/narkotikainorge/bruk-av-narkotika/narkotikabruk-i-norge/?term=&h=1

 • Like 4
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Om ikke opioider så har det lenge vert utdelt benzodiazepiner til svært unge mennesker og slike "medisiner" er svært ofte starten på et lengre eller kortere liv i et rushelvete som ofte ender med en overdose. Legene hevder også at ssri-preperater og antipsykotika ikke medfører avhengighet men det gjør de i aller høyeste grad.

Det er imidlertid lite å få gjort for å stanse dette fordi politikerne ikke gidder eller evner seg til å sette seg skikkelig inn i virkningsmekanismen til disse medisinene og stoler blindt på legenes påstand om at dette er en ufarlig og samfunnsnyttig behandling bl.a fordi de tror at de på denne måten kan få folk raskt tilbake til arbeidslivet. Dette tror de til tross for at mange av dem som blir satt på slike behandlingsopplegg ender som unge uføre og må i tillegg belaste skattebetalerne med kostnader på flere tusen kr. pr. måned for det de får på blå resept.

Medikamentell behandling blir som å fikse et overbelastet el-anlegg med polske sikringer, dvs. at det kun har en kortvarig og tilsynelatende god effekt mens det på sikt bare gjør vondt verre.

Share this post


Link to post

Tja, elementer fra opioid-krisen ble absolutt implementer i Norge og Europa forøvrig.

Den merkelige smerteskalaen, hvor pasienten selv skal avgjøre hvor vondt hen har det, fra 1-10, anbefaler også i Norge tiltak dersom det rapporteres verdier over 3. (Rent psykologisk er det mange som tar utgangspunkt i midtpunkt på slike skalaer, og derfor sjeldent går lavere enn 5. Hvertfall når man er under behandling for noe. Ergo startes tiltak på feil grunnlag).

Sykehus i Norge bruker opioider i dag. Ikke like utstrakt som vi har sett fra Amerika - men det brukes. 

Share this post


Link to post

Nå er det vel i grunnen ikke oppsiktsvekkende i seg selv at legemidlene brukes. De er jo ekstremt effektive på sitt område når de brukes riktig, altså til akutt smertelindring. Spørsmålet som TS stiller, må heller ses i lys av mengden og typen bruk. Der er det unektelig visse tall som bør få noen varsellamper til å lyse, da en ser at mengden opioider som foreskrives også i Norge har økt temmelig mye de senere årene. Man ser også at en stor andel - ca halvparten - av de som får foreskrevet opioider blir langtidsbrukere. Dette siste er svært uheldig ettersom nyere forskning peker på at den smertelindrende effekten avtar raskt, mens risikoen for å utvikle avhengighet er svært stor. https://www.fhi.no/nyheter/2020/okt-bruk-av-sterke-smertestillende-medisiner-med-opioider/

 

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
1 hour ago, Hugo_Hardnuts said:

Man ser også at en stor andel - ca halvparten - av de som får foreskrevet opioider blir langtidsbrukere. Dette siste er svært uheldig ettersom nyere forskning peker på at den smertelindrende effekten avtar raskt, mens risikoen for å utvikle avhengighet er svært stor. https://www.fhi.no/nyheter/2020/okt-bruk-av-sterke-smertestillende-medisiner-med-opioider/

 

Av en eller annen grunn er «alle» livredde for at man skal bli avhengig. Det er pasienter som er avhengig av hjertemedisin, noen av dialyse, og andre av smertestillende. Avhengighet er i og for seg er ikke problematisk, så lenge det er snakk om bruk og ikke misbruk.

Det er en del pasienter som har slike skader at det ikke lar seg behandle med annet enn opioider livet ut, når det ikke finnes alternative behandlingsmetoder. Disse vil være avhengige av behandlingen, og i tillegg bli avhengig av selve preparatet. Men hva gjør det når behandlingen fungerer?

I USA har debatten rundt opioid-krisen, og da spesielt rundt legemidlet oxycontin vært svært unyansert. Politikere har nærmest konkurrert i hvor hardt de kunne slå ned på legemidlet, noe som har resultert i at legitimt bruk har blitt uglesett. I tillegg har det vært ekstremt vanskelig for pasienter å få utskrevet legemidlet selv om smertespesialister har hatt god nok grunn for å skrive det ut.

Heldigvis har det ikke blitt like ille her i landet som i USA, selv om det til tider gjøres unødvendig vanskelig for pasientene. Jeg er selv en av disse langtidsbrukerne, har brukt oxycontin siden 2009, og er avhengig av legemidlet for å ha en noenlunde grei hverdag. Uten legemidlet blir jeg liggende i fosterstilling, kan ikke bevege meg stort, er umulig å komme meg ut av huset, så da er handling og sosiale aktiviteter utelukket. Med behandlingen fungerer jeg normalt, og kan gjøre alt det alle andre kan, være en borger som bidrar. Det er viktig å understreke at det ikke er fastlegen som bestemmer dosering og legemidler, det er en overlege ved en smerteklinikk drevet av vårt offentlige helsevesen. Så det er ikke noen som er i lomma på «Big Pharma», eller en privat klinikk som skriver ut det pasienten peker på. Det er underlagt et rigid system, hvor man er til kontroll hver 6 uke, og kan måtte avlegge urinprøver uten forvarsel. Alt for å sikre seg at pasienten kun benytter foreskrevne medisiner.

Når det ikke differensieres mellom bruk og misbruk, og det er enormt lite kompetanse blant folk flest og hos fastleger for eksempel, er det til tider ganske vanskelig å være åpen om medisinbruk. Et eksempel er at da min fastlege gikk av med pensjon og jeg fikk min nåværende, så kalte han meg inn til et møte og skulle «vaske opp» i mitt «opioidforbruk». Han advarte mot at jeg kom til å bli avhengig på grunn av de store dosene jeg fikk, at «forbruket kunne spinne ut av kontroll». Jeg ikke annet enn å le og si at jeg var nok blitt avhengig for meget lenge siden, og at dosene ikke var så store for min kropp og den skaden jeg har, og å stå på samme dosering over 12 år er ikke et tegn på at det er ute av kontroll. Jeg ba han om å kontakte smertespesialisten, og etter det har det gått greit.

Poenget med min anekdote er at folk vet veldig lite, har ofte bastante meninger, og tror de har svaret på alt. Alle saker har flere sider.

 • Like 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post

Vel, nå kan man sikkert diskutere semantikken her, men det er nå ganske klart at det jeg beskriver som avhengighet er det samme som du kaller misbruk. Det følger også diagnosekriteriene for avhengighet, som ikke er det samme som å innta noe for å opprettholde liv og helse - heller det motsatte.

Så skal man selvsagt evne å se nyansene. Utfordringen er at det er svært få det stemmer for at langvarig bruk av opioider har noe for seg, ut fra hva forskningen forteller oss. Effekten på akutte smerter er utvilsomt svært god. Effekt utover 2-4 uker finner man svært lite forskningsmessig belegg for. Det betyr selvsagt ikke at det stemmer i et hvert tilfelle, men det betyr dog at disse tilfellene utgjør unntakene. Pr. i dag er det allikevel slik at omtrent halvparten av de som får foreskrevet opioider, er langtidsbrukere. Med andre ord er det som burde være unntakene heller tilnærmet normen. Å stille spørsmålstegn ved det, er da vel ikke unyansert?

 • Like 1

Share this post


Link to post

Det er ikke alle som blir avhengig av opioider. Selv knakk jeg beinet og var innlagt på sykehus i ca 5 uker, da på Nobligan/Tramadol som smertelindring. Kun natten etter operasjon trengte jeg noe sterkere i form av *en* tablett Oxycontin utenom for å sove. Når jeg forlot sykehuset fikk jeg med med en en resept på en pakke med Nobligan som jeg hentet ut i fall det ville bli behov for det. Den pakken er fremdeles ubrukt, så en kan vel si at en ikke har utviklet avhengighet og at ting normaliserte seg smerte-messig veldig raskt etterpå.

Nobligan/Tramadol regnes som et halvsterkt opiat. For all del,  tablettene er ekstremt virksomme, men for meg lagde de null avhengighet da de kunne avsluttes på dagen. Det er nok andre personer som ville slitt med å avslutte på dagen etter oppholdet. Normal prosedyre var også å få en boks med 1000 mg Paracept tabletter. Samme har egentlig skjedd hos tannlegen der han skrev ut Paralgin Forte, som også forble ubrukt, selv om det ikke er direkte sammenlignbart.

Share this post


Link to post
GJZwart skrev (1 time siden):

Det er en del pasienter som har slike skader at det ikke lar seg behandle med annet enn opioider livet ut, når det ikke finnes alternative behandlingsmetoder. Disse vil være avhengige av behandlingen, og i tillegg bli avhengig av selve preparatet. Men hva gjør det når behandlingen fungerer?

I USA har debatten rundt opioid-krisen, og da spesielt rundt legemidlet oxycontin vært svært unyansert. Politikere har nærmest konkurrert i hvor hardt de kunne slå ned på legemidlet, noe som har resultert i at legitimt bruk har blitt uglesett. I tillegg har det vært ekstremt vanskelig for pasienter å få utskrevet legemidlet selv om smertespesialister har hatt god nok grunn for å skrive det ut.

Poenget med min anekdote er at folk vet veldig lite, har ofte bastante meninger, og tror de har svaret på alt. Alle saker har flere sider.

Godt å se litt fornuft blant alle 'avhengige' her.. 

Har selv brukt Nobligan / Tramadol i rundt 25 år og de siste par årene 'spedd på' med Oxy!
Om jeg er avhengig? Nei! Jeg mener ikke det da jeg ikke MÅ ha den daglige dosen men kan fint gå uten så lenge jeg orker å holde ut smertene. Dette forstår fastlege som av og til sjekker at jeg har det greit med forbruket mitt.

Jeg er akkurat inne i en selvpålagt 'faste-periode' nå hvor daglig forbruk kun er halvparten av vanlig dose med Nobligan og  Oxy er satt på hylla for nå. Dette selvsagt på grunn av midlertidig smertereduksjon. Jeg bestemmer altså selv hvor mye og når jeg skal bruke tablettene, noe som styres av smertene jeg har.

Jeg frykter selvsagt den avhengigheten det prates om, men etter denne tiden så har jeg fortsatt full kontroll over eget forbruk. Det som er ILLE er at mine pauser betyr at jeg lagrer opp medisiner da jeg jo ikke kan gå i fella og få redusert / fjernet nødvendig dose! Dette begrunnes med tidligere erfaringer hvor jeg etter sånne perioder må jobbe for å få tilbake det som effektivt hjelper når behovet er der! Synd at vi har et system hvor du ikke har noe som helst ansvar for egen kontroll men er avhengig av å bruke opp daglig kvote for å få påfyll av det samme.

Share this post


Link to post
1 hour ago, Hugo_Hardnuts said:

Vel, nå kan man sikkert diskutere semantikken her, men det er nå ganske klart at det jeg beskriver som avhengighet er det samme som du kaller misbruk. Det følger også diagnosekriteriene for avhengighet, som ikke er det samme som å innta noe for å opprettholde liv og helse - heller det motsatte.

Så skal man selvsagt evne å se nyansene. Utfordringen er at det er svært få det stemmer for at langvarig bruk av opioider har noe for seg, ut fra hva forskningen forteller oss. Effekten på akutte smerter er utvilsomt svært god. Effekt utover 2-4 uker finner man svært lite forskningsmessig belegg for. Det betyr selvsagt ikke at det stemmer i et hvert tilfelle, men det betyr dog at disse tilfellene utgjør unntakene. Pr. i dag er det allikevel slik at omtrent halvparten av de som får foreskrevet opioider, er langtidsbrukere. Med andre ord er det som burde være unntakene heller tilnærmet normen. Å stille spørsmålstegn ved det, er da vel ikke unyansert?

At du sier det er semantikk, så er det tullprat, det ER forskjell på avhengighet og misbruk. Det blir som å si at en bil er rød når den er grønn, og begynne med semantikkvissvass når man blir påpekt at det er feil farge. Spørsmålet mitt er, hvilken utdannelse har du innenfor farmasi eller helse? Eller har du erfaringer som i det hele tatt gir deg noe som helst innsikt i å uttale deg om dette? Løkhuer av besserwissere er ødeleggende for debatten, er slike som har ødelagt for nok pasienter allerede, trenger ikke flere av dem.

Share this post


Link to post
GJZwart skrev (21 minutter siden):

At du sier det er semantikk, så er det tullprat, det ER forskjell på avhengighet og misbruk. Det blir som å si at en bil er rød når den er grønn, og begynne med semantikkvissvass når man blir påpekt at det er feil farge. Spørsmålet mitt er, hvilken utdannelse har du innenfor farmasi eller helse? Eller har du erfaringer som i det hele tatt gir deg noe som helst innsikt i å uttale deg om dette? Løkhuer av besserwissere er ødeleggende for debatten, er slike som har ødelagt for nok pasienter allerede, trenger ikke flere av dem.

Jeg har en profesjonsutdannelse innen helse og jobber med avhengighetsbehandling, så jeg vil nå si at jeg har en viss innsikt i å uttale meg om dette. Det betyr selvsagt ikke at jeg ikke kan ta feil, men det er ikke helt lett å bli klok på hva du er uenig i ut fra det du skriver her.

Avhengighet ref. ICD-10 (WHO sitt diagnosesystem) beskrives som følgende: 

Sitat

Diagnosen avhengighet

Å sette diagnosen ”avhengighet” kan bare gjøres hvis tre eller flere av følgende kriterier har inntruffet samtidig i løpet av det foregående året:
       
Brukeren har

 • sterk lyst eller følelse av tvang til å innta substansen
 • problemer med å kontrollere substansinntaket med hensyn til innledning, avslutning og mengde
 • fysiologisk abstinenstilstand når substansbruken har opphørt eller er redusert, som viser seg ved det karakteristiske abstinenssyndromet for stoffet, eller bruk av samme (eller et nært beslektet) stoff for å lindre eller unngå abstinenssymptomer
 • utviklet toleranse, slik at økte substansdoser er nødvendig for å oppnå den samme effekten som lavere doser tidligere ga (for eksempel alkohol- eller opioidavhengige personer som daglig kan innta doser som er store nok til å slå ut eller ta livet av brukere uten toleranseutvikling)
 • føler økende likegyldighet overfor andre gleder eller interesser, som følge av bruk av ett eller flere psykoaktive stoffer, og mer og mer tid brukes på å skaffe eller innta stoffer eller komme seg etter bruken
 • opprettholder substansbruken til tross for åpenbare tegn på skadelige konsekvenser, som leverskade etter betydelig alkoholkonsum, depressive perioder rett etter perioder med høyt inntak av psykoaktive stoffer, eller substansrelatert reduksjon av kognitivt funksjonsnivå, og man kan fastslå at brukeren var, eller kunne forventes å være, klar over skadens natur og omfang.

Dette vil jeg da rolig mene at er noe ganske annet enn å bruke en substans i den hensikt å oppnå helsemessige fordeler ("terapeutisk effekt"), som er det man gjør når man feks. går til dialyse eller bruker hjertemedisin. Det er det man vil definere som behandling, og som jeg mener tilsvarer det du kaller for bruk. Avhengighet er derimot et annet ord for misbruk, ut fra definisjonen gitt over her. Argumenter gjerne for hvorfor du mener dette er feil, men jeg ser nå helst at du unngår å kalle noen for løkhuer og besserwissere bare fordi du er uenig.

Edited by Hugo_Hardnuts
 • Like 2

Share this post


Link to post
14 minutes ago, Hugo_Hardnuts said:

Jeg har en profesjonsutdannelse innen helse og jobber med avhengighetsbehandling, så jeg vil nå si at jeg har en viss innsikt i å uttale meg om dette. Det betyr selvsagt ikke at jeg ikke kan ta feil, men det er ikke helt lett å bli klok på hva du er uenig i ut fra det du skriver her.

Avhengighet ref. ICD-10 (WHO sitt diagnosesystem) beskrives som følgende: 

Dette vil jeg da rolig mene at er noe ganske annet enn å bruke en substans i den hensikt å oppnå helsemessige fordeler ("terapeutisk effekt"), som er det man gjør når man feks. går til dialyse eller bruker hjertemedisin. Det er det man vil definere som behandling, og som jeg mener tilsvarer det du kaller for bruk. Avhengighet er derimot et annet ord for misbruk, ut fra definisjonen gitt over her. Argumenter gjerne for hvorfor du mener dette er feil, men jeg ser nå helst at du unngår å kalle noen for løkhuer og besserwissere bare fordi du er uenig.

Det er nok av dem som har sett «Dope Sick» og tror de har hele sannheten når det gjelder opiater, dette er disse løkhuene og besserwisserene.

Setter stor pris på at du forteller hva bakgrunn du har, det legitimerer det du sier.

 

Grunnen til at jeg «tilter» på det du skriver er at folk flest som blander seg inn i debatten er uten din bakgrunn, og bruker ord uten å bruke noen medisinsk definisjon. Når folk flest hører «avhengig» så blir man stemplet «narkoman». Er derfor jeg kjemper for at folk flest skal skille mellom bruk og misbruk.

Edited by GJZwart

Share this post


Link to post

Men denne tråden handler vel ikke om fornuftig tilskrevet bruk av opioider? 

I så fall har jeg misforstått ...

Jeg var sikker på at tråden, og TS, omtalte misbruk av opioider. Oppstått med bakgrunn i en legal og medisinsk forsvarlig bruk, men som altså over tid har utviklet seg til misbruk. 

At man kan være avhengig av eksempelvis hjertemedisin for å overleve, er jo et helt annet tema. Når man diskuterer avhengighet, er det inneforstått de negative aspektene man snakker om. Jeg har aldri ropt ut at jeg er avhengig av vann. Eller luft. Selv om jeg er det. Slik "positiv" avhengighet er det virkelig ikke noe poeng å diskutere. Her var fokus på avhengigheter folk sliter med. Den type avhengighet som tar kontroll over deg, og som kan lede til misbruk.

Noen er avhengig av morgenkaffen sin, andre er avhengig av nikotin, alkohol, en daglig dose Fenazon-Koffein, etc. Dersom man ikke mister kontrollen, så trenger det ikke å være noe stort problem. De fleste takler eksempelvis kaffe- og nikotin-avhengighet greit. Det har noen økonomiske sider ved seg, men avhengigheten tar allikevel sjeldent helt overhånd. (Selv om det kan skje også her.)

Opioider er i en helt annen klasse, hvor vi ser negative samfunnseffekter. Det er alt for mange som ender opp i en tyngre avhengighet, med medfølgende elendighet. 

Jeg forstår godt at TS stiller spørsmålet. Og det er interessant å følge med på bruken. Dersom man fikk medikamentet like lett utskrevet som i statene, sammen med legens anbefaling om å bruke det i hytt og gevær, så ville nok flere av våre landsmenn vært avhengige. Men så vidt meg registrert, driver ikke legene å pusher opioider på den gemene hop i en slik skala som Dope Sick fremstiller. 

Edited by qualbeen

Share this post


Link to post

Man kan alltids si at smertestillende er fy fy.
Men så lenge man ikke får noe reelt behandlingstilbud i alternativ så blir det perler for svin å påstå noe som helst.
I NRK artikkelen om Per hadde de på enkelte måter funnet et ideelt intervjuobject: Han hadde et ubehandlet problem, og var per definisjon avhengig etter å få fjernet  beinfragmentene etterpå.

Share this post


Link to post
On 2/7/2022 at 2:08 PM, Woff said:

Jeg er akkurat inne i en selvpålagt 'faste-periode' nå hvor daglig forbruk kun er halvparten av vanlig dose med Nobligan og  Oxy er satt på hylla for nå. Dette selvsagt på grunn av midlertidig smertereduksjon. Jeg bestemmer altså selv hvor mye og når jeg skal bruke tablettene, noe som styres av smertene jeg har.

Dette er nok den viktigste grunnen til at du ikke må øke dosene for å beholde smertelindringen. Hadde alle klart å følge ditt eksempel der hadde folk sluppet å følge i de narkomanes fotspor.

Share this post


Link to post

Er klar over hva disse 'faste-periodene' betyr ja. Etter opphold, være seg dager / uker så er toleransen tilbake til start (omtrent). 
Da funker tablettene som de gjør første gangen, men toleransen er nok relativt fort tilbake til det vante.
Det samme gjelder nok flere typer medisiner har jeg merket, et opphold gjør underverker på virkningsgrad! 🙂
 

Share this post


Link to post

De som jobber profesjonelt med naturmedisin legger alltid inn pauser når du blir satt på urtemedisin, nettopp for å ikke spolere virkningsgrad på akseptabel dose og ikke lage problemer for pasienten.

Edited by vidor

Share this post


Link to post
GJZwart skrev (På 7.2.2022 den 11.58):

Av en eller annen grunn er «alle» livredde for at man skal bli avhengig. Det er pasienter som er avhengig av hjertemedisin, noen av dialyse, og andre av smertestillende. Avhengighet er i og for seg er ikke problematisk, så lenge det er snakk om bruk og ikke misbruk.

Det er en del pasienter som har slike skader at det ikke lar seg behandle med annet enn opioider livet ut, når det ikke finnes alternative behandlingsmetoder. Disse vil være avhengige av behandlingen, og i tillegg bli avhengig av selve preparatet. Men hva gjør det når behandlingen fungerer?

 

Dersom du ikke får noen form for abstinenser av denne bruken så er det vel ikke noe problem for deg, men tenk på alle dem som påvirkes i negativ retning og blir psykisk syke av slike medisiner. Det finnes også såkalte "fungerende alkoholikere" som kan drikke hver eneste kveld og allikevel være tilbake på jobb i relativt bra form neste dag, men det er vel snarere unntakene enn regelen og du er vel en av dem som tilhører slike unntak.

Når du samtidig ser på artikkelen en annen innlegger over viser til at det finnes flere overdosedødsfall blant slike medikamentbrukere enn blandt heroinister så skjønner du vel at dette allerede har blitt et stort problem.

Det har også blitt påvist at opioid-antagonister (medisiner som blokkerer opioid-receptorene) også har smertestillende effekt og det skulle vel tilsi at det ikke er nødvendig å bruke opioider til smertelindring.

Share this post


Link to post
Lyncs skrev (3 timer siden):

Når du samtidig ser på artikkelen en annen innlegger over viser til at det finnes flere overdosedødsfall blant slike medikamentbrukere enn blandt heroinister så skjønner du vel at dette allerede har blitt et stort problem.

Uten at jeg har LEST artikkelen du refererer til vil jeg våge påstanden at GRUNNEN til at dødsfall av piller overstiger heroinnister er enkelt og greit at MARKEDET har endret seg og gjør det langt lettere å få kjøpt medisiner på gata.
Noe av det samme ser du også med alkohol. 
Er det ingen problemer å finne tabletter på nærmeste gatehjørne så frister nok det mer enn å oppdrive heroin og brukerutstyr..
Iallefall når du bare trenger det for en 'lykkestund' eller to, noe som også vil bidra til overdoser da du kan anta at sånne ikke akkurat har et stødig forbruk.. 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...