Jump to content
NTB - digi

Bærum-ordfører tordner mot ny kraftledning: – Rystet over NVE

Recommended Posts

Det skal være utrolig dyrt å legge jordkabler om det der skal slå positivt ut samfunnsøkonomisk. Burde seriøst være standard å kunne forvente samfunnsøkonomiskeanalyser når statlige organisasjoner skal gjennomføre infrastrukturprosjekt som har så store kostnader og potensielle muligheter involvert.

Share this post


Link to post

Er ikke lett å gjennomføre fornyelse i dette landet. Vil alltid være noen som blir sinte..

Når det er sagt; var det ikke for noen år siden en brennpunkt dokumentar om hvordan folk i nærheten av kraftledninger hadde en veldig høy sjans for kreft? Iom. at kostnader nevnes her, alt i alt kan det være et godt argument for å ha kabler i bakken tross i deres høye kostnader. Har folk gode data på dette? (Ser lite konkret i artikkelen).

  • Like 1

Share this post


Link to post
The Very End skrev (4 minutter siden):

Når det er sagt; var det ikke for noen år siden en brennpunkt dokumentar om hvordan folk i nærheten av kraftledninger hadde en veldig høy sjans for kreft? Iom. at kostnader nevnes her, alt i alt kan det være et godt argument for å ha kabler i bakken tross i deres høye kostnader. Har folk gode data på dette? (Ser lite konkret i artikkelen).

Det var en debatt om dette for mange år siden der et nabolag hevdet at kraftlinja hadde gitt flere av beboerne kreft. "Dokumentaren" fikk massiv kritikk for å ikke ta hensyn til at disse få krefttilfellene var langt under statistisk signifikante verdier, samtidig som det ikke var vist lignende statistikk andre steder. Med andre ord, ingenting tydet på at det var noe annet en tilfeldigheter. Men dokumentaren fremstilte det som om det var en sammenheng. Noen beboere som hadde mistet nære og kjære, var naturlig nok opprørt og da er det en naturlig reaksjon å lete etter syndebukker. De hevdet de at det var en sammenheng, bare at det ikke var forsket nok på og ikke dokumentert. I debattene som fulgte ble det framstilt som om det hersket tvil. Noe som selvsagt inviterer til at folk skal "lytte til hjertet" og tro, fremfor å vite at dette ikke var statistisk signifikant slik kreftregisteret dokumenterte. Altså nok en uggen sak der tro og vitenskap står mot hverandre.

  • Like 8
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
31 minutes ago, Asbjørn Eliassen said:

Det er gjenbruk av gammel trase. Og høyden øker fra 21 til 38 meter på en distanse på 12km. Kan da ikke være store greiene dette. Samtidig får vi samme master (420kV) fra Balsfjord til Skaidi, og videre til Hammerfest og Øst-Finnmark. I mye urørt natur. Det er vel 4-500km til sammen. Skal man ha vekst, må man få kraft. Ser ikke noe poeng i å legge disse i bakken selv om det bor litt folk der.

Kabelen skal gå gjennom Norges mest befolkede områder og de absolutt dyreste tomteprisene i landet. Om det ikke legges i bakken her så kan man lure på hvor det da skal legges i bakken.

 

  • Like 4

Share this post


Link to post
17 minutes ago, Simen1 said:

Det var en debatt om dette for mange år siden der et nabolag hevdet at kraftlinja hadde gitt flere av beboerne kreft. "Dokumentaren" fikk massiv kritikk for å ikke ta hensyn til at disse få krefttilfellene var langt under statistisk signifikante verdier, samtidig som det ikke var vist lignende statistikk andre steder. Med andre ord, ingenting tydet på at det var noe annet en tilfeldigheter. Men dokumentaren fremstilte det som om det var en sammenheng. Noen beboere som hadde mistet nære og kjære, var naturlig nok opprørt og da er det en naturlig reaksjon å lete etter syndebukker. De hevdet de at det var en sammenheng, bare at det ikke var forsket nok på og ikke dokumentert. I debattene som fulgte ble det framstilt som om det hersket tvil. Noe som selvsagt inviterer til at folk skal "lytte til hjertet" og tro, fremfor å vite at dette ikke var statistisk signifikant slik kreftregisteret dokumenterte. Altså nok en uggen sak der tro og vitenskap står mot hverandre.

Ah var ikke klar over dette. Takker for informasjonen, og irritert over at den ble presentert som den ble.

Share this post


Link to post
26 minutes ago, Simen1 said:

Hvis Bærum-innbyggerne mener utsikten er verd merkostanden så foreslår jeg at de betaler merkostnaden gjennom kommunale skatter og avgifter slik at de får lagt den i bakken. Og som et aldri så lite stikk så er det rørende å se at Bærumsfolk skjønner problemstillinga til kystbeboere som får vindkraftverk i sin utsikt.

Alternativt kan man jo løse hele problemet ved å fjerne behovet for å frakte kraft inn til Oslo på den måten. Bygg heller en saltsmeltereaktor sentralt i Oslo. Da slipper man å bygge den nye kraftlinja pluss at man får en hel masse fjernvarme med på kjøpet. Vinn-vinn. :new_woot:

Jeg tror gjerne at Bærums befolkning hadde tatt denne kostnadene om de hadde fått beholdt sine inntekter også. Bærum er en av de kommunene som får minst tilbake av skatten som betales fra innbyggerne. 

Share this post


Link to post

Enig med deg. Tolker dette til at Ordførern ønsker høyere skatter og avgifter for beboerne. Greit nok det, men tipper at hun ikke har lyst til å si det.

Og ja, dropp all "månelandings-satsningerf" om CO2 fangst og putt heller masse penger i forskning på atomkraft (gjerne salt og thorium)

Share this post


Link to post

Om Bærum og Oslo ønsker kabel, så kan de bare betale for dette selv. No worries. Så lenge kommunene betaler merkostnadene på 920 mill (280 mill for luftledning og 1200 mill for kabel), så bør det gå helt fint. Og mener kommunene virkelig at kabel er samfunnsøkonomisk lønnsomt, så er det vel heller ikke stress å finne pengene.


NVE har en egen ordning for betaling for endring av nettanlegg: 

 

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/nettvirksomhet/nettilknytning/betaling-for-andre-nettjenester/

 

Om kommunene ikke har har betalingsvillighet for kabel, så er dette bare sutring og et ønske om fordeler betalt av andre. 

Edited by TorHansen
  • Like 5

Share this post


Link to post

Ho kan jo ta noen 200-250 meters høye vindturbiner med strobelys på toppen istedenfor, det må jo folk i distriktene tåle.

 

  • Like 5
  • Heart 1

Share this post


Link to post
scuderia skrev (19 timer siden):

Kabelen skal gå gjennom Norges mest befolkede områder og de absolutt dyreste tomteprisene i landet. Om det ikke legges i bakken her så kan man lure på hvor det da skal legges i bakken.

 

Altså, at Oslo skal ha stabil strømforsyning er viktig nok til at man kalle det et nasjonalt anliggende og dermed rettferdiggjøre å bruke 280 mill over nettleia for å sikre dette. Å slenge en ekstra milliard på toppen for at tomteprisene i umiddelbar nærhet skal få et ekstra verdiløft, not so much.

Det er kanskje for mye forlangt at man setter i gang en kronerulling i Bærum for å finansiere nedgraving av kabel men kanskje kommunen kan ta opp lån og finansiere det med en ekstra eiendomsskatt for alle som bor innenfor x km?

En helt annen sak er hvorvidt en ekstra milliard er realistisk. Det ene offentlige tunellprosjektet etter det andre har jo gått på økonomiske kjempesmeller i det siste siden 'alle' på død og liv skal tunellere på likt? Vil denne foreslåtte bakkekabelen drive tunellmarkedet ytterligere opp i pris?

  • Like 1

Share this post


Link to post
5 minutes ago, Kahuna said:

Altså, at Oslo skal ha stabil strømforsyning er viktig nok til at man kalle det et nasjonalt anliggende og dermed rettferdiggjøre å bruke 280 mill over nettleia for å sikre dette. Å slenge en ekstra milliard på toppen for at tomteprisene i umiddelbar nærhet skal få et ekstra verdiløft, not so much.

Det er en ganske feil fremstilling. Her er det snakk om at man ønsker å gjøre tiltak som forringer verdien av tomtene rundt, uten å tilføre de noen som helst verdi( strømmen skal jo kun passere der på vei til andre kunder). Dersom de nye ledningene hadde vært som de gamle, så ville det vært dekning for det du skriver.

 

9 hours ago, TorHansen said:

Om Bærum og Oslo ønsker kabel, så kan de bare betale for dette selv. No worries. Så lenge kommunene betaler merkostnadene på 920 mill (280 mill for luftledning og 1200 mill for kabel), så bør det gå helt fint. Og mener kommunene virkelig at kabel er samfunnsøkonomisk lønnsomt, så er det vel heller ikke stress å finne pengene.

Jeg tror ikke resten av Norge er tjent med at de nærmeste innbyggerne får betale for ting selv om de skal ha noe. Det hadde blitt en SVÆRT dyr løsning for bygdenorge. 

 

Share this post


Link to post
WiiBoy skrev (23 minutter siden):

Det er en ganske feil fremstilling. Her er det snakk om at man ønsker å gjøre tiltak som forringer verdien av tomtene rundt, uten å tilføre de noen som helst verdi( strømmen skal jo kun passere der på vei til andre kunder). Dersom de nye ledningene hadde vært som de gamle, så ville det vært dekning for det du skriver.

Her bommer du, hele norge, inkludert Bærum, er tjent med at Oslo har stabil strømforsyning. (Bærum i større grad enn andre på grunn av nærheten til Oslo). Derimot er det kun Bærum som vil ha glede av nedgraving(utgiften derimot vil de at hele norge skal ta)

  • Like 1

Share this post


Link to post
WiiBoy skrev (22 minutter siden):

Jeg tror ikke resten av Norge er tjent med at de nærmeste innbyggerne får betale for ting selv om de skal ha noe. Det hadde blitt en SVÆRT dyr løsning for bygdenorge. 

 

Jeg tror du har misforstått. Det jeg viser til er en løsning som finnes i dag og som brukes. Det er ikke en ny tenkt mulighet. Mange betaler hvert år for å kable eller flytte nett. 
 

 

Og det er allerede slik i dag at bygdenorge betaler for områdets nett. Fordelingsnett er et lokalt spleiselag. Fordi det er mer nett pr innbygger i bygdenorge betaler de mer for nett enn i Oslo. Kunder i bygdenorge betaler også for lokalt nett til kraftverk som produserer strøm for byene. Statnett sitt store overføringsnett betaler alle for selv om det er viktigst for byene. Om noe, så subsidierer altså bygdenorge nettet til storbyene i dag. Mange politiske parter ønsker at nettleien skal bli likere i Norge. Høyere i byene og lavere på landet.

Share this post


Link to post
1 hour ago, Kahuna said:

Altså, at Oslo skal ha stabil strømforsyning er viktig nok til at man kalle det et nasjonalt anliggende og dermed rettferdiggjøre å bruke 280 mill over nettleia for å sikre dette. Å slenge en ekstra milliard på toppen for at tomteprisene i umiddelbar nærhet skal få et ekstra verdiløft, not so much.

Det er kanskje for mye forlangt at man setter i gang en kronerulling i Bærum for å finansiere nedgraving av kabel men kanskje kommunen kan ta opp lån og finansiere det med en ekstra eiendomsskatt for alle som bor innenfor x km?

En helt annen sak er hvorvidt en ekstra milliard er realistisk. Det ene offentlige tunellprosjektet etter det andre har jo gått på økonomiske kjempesmeller i det siste siden 'alle' på død og liv skal tunellere på likt? Vil denne foreslåtte bakkekabelen drive tunellmarkedet ytterligere opp i pris?

Igjen.. om det ikke skal legges i bakken her gjennom noe som er Norges tettest befolkede område så hvor skal det legges da? 

Dette med at tomteprisene skal få et løft er bare billig retorikk..  Dette handler om helt andre ting. Du er kanskje en av de som ikke syntes boligpriser er et problem så om du ser for deg en kanal 80 meter bred som skjærer gjennom det som allerede er en del av stor-oslo i fremtiden så tar dette vekk boområder for mangfoldige tusener av mennesker i fremtiden. 

Men igjen, syntes du virkelig at kun de som får nytte av offentlige prosjekter skal bidra? Blir spennende tider for mange steder i Norge i så fall.. Tror ikke bærum taper på det for å si det slik..

 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...