Jump to content
Maddoc

Klage på hundehold

Recommended Posts

God dag alle sammen.

 

Min samboer og jeg ønsket å skaffe oss en hund og bor i et borettslag. For å gjøre en lang historie kort, står det i husordensreglene: "Det er ikke tillatt å holde hund eller katt eller andre dyr som kan være til sjenanse for beboere. Styret kan dispensere fra denne regel når det gjelder førerhund for blinde og kåret politihund i tjeneste. Styret gis videre fullmakt til å dispensere fra denne regelen når det foreligger vektige grunner for det."

 

Dette ble møtt med motstand, hvor styreleder sa "vi anbefaler at dere ikke gjør det, det blir så mye advokatmat og styr". Vi gjorde noen grundige undersøkelser, sjekket opp lignende saker, forhørte oss med andre og leste oss opp på lovdata, før vi sendte en vanntett søknad med legeerklæring og full pakke. Det bor i tillegg en hund i nabooppgangen, så de hadde nok ikke noe annet valg enn å godkjenne den. 

 

Styreleder møtte oss og sa at hunder ikke har lov til å benytte fellesområdet ute, men det er greit så lenge han er valp. Valpen er nå syv måneder, og i dag ramlet det ned et brev i postkassen med klage over brudd på regel om hundehold i husordensreglene. Klagen går ut på at vi lufter hunden på borettslagets fellesarealer, og at hunden gjør fra seg, samt at ekskrementer ikke blir fullstendig fjernet. Dette knytter de opp mot husordensreglenes bestemmelser, erklæring om dyrehold. Det komiske er at det ikke forekommer en slik regel under seksjonen dyrehold, kun det jeg har limt inn ovenfor. 

 

I denne saken er det derfor flere ting jeg behøver hjelp og svar på. 

 

1. Har borettslaget en rett til å nekte hunden å gjøre fra seg ut eller benytte fellesområdet? Da mener jeg ikke at de kan nedfelle det i husordensreglene og dermed er det nok. Jeg har forsøkt å søke etter hvilken hjemmel de kan regulere dette med, og finner verken lignende saker eller noe som kan gi meg et svar på denne situasjonen. 

2. Vi er alltid veldig nøye med å plukke opp ekskrementer. Klart at dersom hunden har litt løs mage og gjør fra seg ute nå på bar bakke, er det vanskelig å få fjernet alt 100 %, men det meste fjernes så godt det lar seg gjøre. Er det urimelig å forlange bevis på at det er vår hund og at vi ikke har fjernet ekskrementene? 

3. Siden dette ikke står oppført i husordensreglene, er det innenfor å avvise klagen på grunnlag av at dette ikke står i reglementet?

Det skal sies at vi kommer til å slutte å la valpen gjøre fra seg på området, siden det er opplagt at noen følger med når han luftes ute. Det jeg er interessert i er om jeg med støtte fra eventuelt lovverk kan avvise klagen. 

 

På forhånd, takk. 

Share this post


Link to post

Etter hva jeg har skjønt kan man ikke lenger nekte.

Men min personlige mening er at folk som ønsker dyr bør flytte til et sted hvor det er lov i utgangspunktet. Folk med allergier og astma med mer blir ikke tatt hensyn til lenger, og det er veldig vanskelig å velge bosted uten hundehold. Selveierleiligheter, rekkehus og eneboliger er yndet til dyrehold, ikke borettslagsleiligheter.

 • Like 8

Share this post


Link to post
Nidar2 skrev (Akkurat nå):

Etter hva jeg har skjønt kan man ikke lenger nekte.

Men min personlige mening er at folk som ønsker dyr bør flytte til et sted hvor det er lov i utgangspunktet. Folk med allergier og astma med mer blir ikke tatt hensyn til lenger, og det er veldig vanskelig å velge bosted uten hundehold. Selveierleiligheter, rekkehus og eneboliger er yndet til dyrehold, ikke borettslagsleiligheter.

Takk for svar, selv om det ikke er personlige meninger jeg er på utikk etter. Det argumentet kan brukes begge veier.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Maddoc skrev (3 minutter siden):

Takk for svar, selv om det ikke er personlige meninger jeg er på utikk etter. Det argumentet kan brukes begge veier.

Da kan du forholde deg til deg lederen sier siden det ikke står omtalt i husordensreglene.

Edited by Nidar2

Share this post


Link to post

De kan ikke nekte dere ha hund eller nekte bruke fellesområder, så enkelt.De vil tape om de går til retten, er ikke sikkert de kommer så langt engang.

De kan kun påby bruker bånd på fellesområder.

Share this post


Link to post

Når de først har godkjent en søknad og dermed sagt at dere kan ha hund, synes jeg det er rart at de skal diktere hvor dere skal få lufte hunden. Enten så kan dere ha hund eller så kan dere det ikke.

Hvis det at dere lufter hunden på fellesområdene er brudd på bestemmelsene skal dette stå noe sted. Og hvis det er slik at dere har fått godkjent en søknad er det naturlig å tenke at dere også får fritak fra en slik bestemmelse.

Når det gjelder dritt er det urimelig å kreve at absolutt alt skal plukkes opp. Igjen kommer vi tilbake til at de har godkjent hundehold i borettslaget. Bikkjer har også dårlig mage, og det er umulig og alltid plukke opp alt. Dette må de skjønne når de godtar en slik søknad.

Dette virker som oppkonstruerte problemer spør du meg. 

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Rettspraksis opner for at til tross for forbod mot dyrehold i burettslaget så kan ein ha dyr om gode grunnar talar for det. I ei eventuell rettsak blir argumenta for og imot vurdert opp mot kvarandre, altså at innholdet i legeerklæringa blir vurdert opp mot burettslagets behov for ro, orden og trivsel for fleirtalet. 

Ved ueinigheit om kven som har ansvaret for ekskrementer (og anna tilgrising) på fellesareala så vil det i sivil sak være eit spørsmål om kva som er mest sannsynleg. 

Share this post


Link to post
1 hour ago, Maddoc said:

God dag alle sammen.

 

Min samboer og jeg ønsket å skaffe oss en hund og bor i et borettslag. For å gjøre en lang historie kort, står det i husordensreglene: "Det er ikke tillatt å holde hund eller katt eller andre dyr som kan være til sjenanse for beboere. Styret kan dispensere fra denne regel når det gjelder førerhund for blinde og kåret politihund i tjeneste. Styret gis videre fullmakt til å dispensere fra denne regelen når det foreligger vektige grunner for det."

 

Dette ble møtt med motstand, hvor styreleder sa "vi anbefaler at dere ikke gjør det, det blir så mye advokatmat og styr". Vi gjorde noen grundige undersøkelser, sjekket opp lignende saker, forhørte oss med andre og leste oss opp på lovdata, før vi sendte en vanntett søknad med legeerklæring og full pakke. Det bor i tillegg en hund i nabooppgangen, så de hadde nok ikke noe annet valg enn å godkjenne den. 

 

Styreleder møtte oss og sa at hunder ikke har lov til å benytte fellesområdet ute, men det er greit så lenge han er valp. Valpen er nå syv måneder, og i dag ramlet det ned et brev i postkassen med klage over brudd på regel om hundehold i husordensreglene. Klagen går ut på at vi lufter hunden på borettslagets fellesarealer, og at hunden gjør fra seg, samt at ekskrementer ikke blir fullstendig fjernet. Dette knytter de opp mot husordensreglenes bestemmelser, erklæring om dyrehold. Det komiske er at det ikke forekommer en slik regel under seksjonen dyrehold, kun det jeg har limt inn ovenfor. 

 

I denne saken er det derfor flere ting jeg behøver hjelp og svar på. 

 

1. Har borettslaget en rett til å nekte hunden å gjøre fra seg ut eller benytte fellesområdet? Da mener jeg ikke at de kan nedfelle det i husordensreglene og dermed er det nok. Jeg har forsøkt å søke etter hvilken hjemmel de kan regulere dette med, og finner verken lignende saker eller noe som kan gi meg et svar på denne situasjonen. 

2. Vi er alltid veldig nøye med å plukke opp ekskrementer. Klart at dersom hunden har litt løs mage og gjør fra seg ute nå på bar bakke, er det vanskelig å få fjernet alt 100 %, men det meste fjernes så godt det lar seg gjøre. Er det urimelig å forlange bevis på at det er vår hund og at vi ikke har fjernet ekskrementene? 

3. Siden dette ikke står oppført i husordensreglene, er det innenfor å avvise klagen på grunnlag av at dette ikke står i reglementet?

Det skal sies at vi kommer til å slutte å la valpen gjøre fra seg på området, siden det er opplagt at noen følger med når han luftes ute. Det jeg er interessert i er om jeg med støtte fra eventuelt lovverk kan avvise klagen. 

 

På forhånd, takk. 

1. På generelt grunnlag kan et borettslag ha bestemmelser i reglementet som nekter dyrehold og ellers andre typer bestemmelser som renhold av fellesarealer o.l. Du skriver i innlegget ditt at "så de hadde nok ikke noe annet valg enn å godkjenne den." Jeg antar da at styret har godkjent dyreholdet etter deres eget reglement. Det kan som en sidenote nevnes at uavhengig av styrets egne reglement kan ikke dyrehold nektes dersom gode grunner taler for det. Men på bakgrunn av at styret selv har godkjent dyreholdet er ikke dette aktuelt i ditt tilfelle så jeg går ikke noe nærmere inn på det. 

2. Nei det er ikke urimelig å forlange dette i en slik sammenheng. Eller, du trenger strengt talt ikke å gjøre noe på dette. Altså hvis styret ønsker å "klage" eller benytte dette som grunnlag for brudd på reglementet, og innføre en eller annen lovlig sanksjon, f.eks kreve at dyreholdet opphører, eller worst case; utkastelse, må styret/beboerne som klager kunne sannsynliggjøre at du ikke tar opp etter hunden din. 

3. Jeg antar at du her refererer til dette "forbudet mot bruk av fellesarealer for hunden." Står det ikke noe om dette i reglementet kan du og hund benytte deg av fellesarealene. 

Share this post


Link to post

De kan nekte om noen er allergisk mot hund, men denne personen må ha bodd der før de skaffet hund

Så da regner jeg med at de kan nekte bruk av fellesareal ute om noen er allergisk i en annen blokk/bolig

 • Like 1

Share this post


Link to post

Situasjonen her er jo at burettslaget har forbod om dyrehold, som de har fått dispensasjon frå av styret. Ein dispensasjon kan innehalda vilkår.

At det ikkje alltid er mogleg å få opp all avføringa er hundeeigar sitt problem, og det er fullt forståeleg at naboane ber dykk la hunden gjera frå seg utfor burettslaget sine område som ei løysing på dette. Det handlar om hensynet til andre brukarar av fellesområda. Eg forstår ikkje kva du ønsker bevis på, når eg forstår det slik at du faktisk har latt hunden gå på do i fellesareala - tidvis med laus mage.

 • Like 5

Share this post


Link to post

At hunden gjør fra seg på fellesarealene hadde jeg som nabo nok også reagert på*; blir litt som at man ikke skal ‘drite i eget reir’. Antar at fellesarealene er av relativt normal størrelse, så det ikke tar lang tid å gå ut av området?

*Valper har gjerne litt kortere tid de greier å holde for de bare  på do enn en voksen hund så en valp ville jeg ikke sagt noe spesielt på. Forutsatt at det plukkes opp etter beste evne. Øv på å få hunden til å holde seg litt og litt lenger (bort fra fellesarealene), følg med når den gjør tegn til å gjøre fra seg, avled den på en positiv måte og få den med deg videre.

Selv om man har retten på sin side så er det ofte lurt å møte motparten litt på halvveien, i  TS’ tilfelle med mål om et godt naboskap.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Takk for mange gode svar.

Som nevnt kommer jeg til å ta med meg valpen litt utenfor området for å la han gjøre fra seg der, dette for å unngå mer oppstyr enn nødvendig.

Til de svarene som gjelder rett på hund, så er det jo ikke helt det jeg er på utkikk etter, Burettslagslova § 5-11.Bruken av bustaden og eigedommen, så vet vi at vi har retten og det juridiske på vår side. Det med at en annen beboer har hund var ment som at det skulle godt gjøres å avvise søknaden. Den delen ble skrevet for å poengtere motstanden fra styret til vårt dyrehold. 

Grunnen til at jeg i punkt 2. ønsker noen form for bevis, er jo at det er en anklage om at vi ikke tar ansvar for vår hund. På ingen måte lar jeg det ligge igjen avføring etter valpen, og det er heller ikke greit. Det må jo derimot bevises at det er vår hund og at vi ikke plukker opp etter oss, som jeg føler er en urettferdig anklage. 

Igjen, takk for mange gode svar, forhåpentligvis kommer det kanskje noe som er litt mer håndfast, som Burettslagslova jeg kan referere til i svarbrevet på klagen. 

Share this post


Link to post

@MaddocDu prøver aktivt å misforstå borettslagsloven. Det er styret sin oppgave å holde tilsyn med fellesområdene og det er innenfor styrets mandat å sette regler for oppførsel på fellesområdene. Dette fremgår av § 5-11 punkt 4. Ofte er reglene formulert i husordensregler, men trenger ikke å være det. 

Begrepet "fellesområder" er ofte misforstått og en del tror de kan gjøre hva de vil her. En bedre forståelse av fellesområder, er det er ikke ditt private område. Her er det styrets regler som gjelder.

I tillegg, å ha en hund som etterlater seg ekskrementer må sis å være et klart brudd på § 5-11 punkt 1 som spesifiserer "Bruken av bustaden og fellesareala må ikkje på urimeleg eller unødvendig vis vere til skade eller ulempe for andre andelseigarar."

Til dine konkrete spørsmål:

Quote

1. Har borettslaget en rett til å nekte hunden å gjøre fra seg ut eller benytte fellesområdet?

Ja. Styret kan etablere regler for fellesområder. Reglene må ikke være urimelig, men å nekte lufting på fellesområder går helt fint.

Quote

2. Vi er alltid veldig nøye med å plukke opp ekskrementer. Klart at dersom hunden har litt løs mage og gjør fra seg ute nå på bar bakke, er det vanskelig å få fjernet alt 100 %, men det meste fjernes så godt det lar seg gjøre. Er det urimelig å forlange bevis på at det er vår hund og at vi ikke har fjernet ekskrementene? 

Bevis? Dette er ikke CSI, men virkeligheten. I praksis vil klageren være et vitne hvis borettslaget må ta saken til retten når du får salgspålegg.

 

Quote

3. Siden dette ikke står oppført i husordensreglene, er det innenfor å avvise klagen på grunnlag av at dette ikke står i reglementet?

Nei. Hvis din hund har etterlat ekskrementer på fellesområder og det har vært til ulempe så har du brutt reglene. I så tilfelle er jobben din å beklage hendelsen. Du kan fint nedtone problemet med å si at du f.eks. har fjernet mesteparten. Det bør være sant da, ellers så gjør du saken din verre. Regner med at styret ikke ville gidde å ta opp dette hvis det hadde vært et lite problem...

 

Styret bør så klart å ha gode, klare husordensregler og ikke bare ulike praktiserende regler på diverse områder. Husordensreglene kan imidlertid ikke dekke alle forhold, det vil være svært byråkatisk og lite fleksibelt.  Likevel vil et forbud mot lufting hund på fellesområdet etc uttrykt i husordensreglene vil være en klar fordel også for styret så de slipper kverulanter. Men styret er på trygg grunn i hvis hunden har etterlat ekskrementer ref § 5-11.

Ellers et lite tips. styret har ikke så mange virkemidler utover å gi deg en advarsel også senere selge leiligheten din. En advarsel om inneholde informasjon om dette for at advarselen skal være gjeldende. Se borettslagsloven om salgspålegg.

Da er bare å skrive et beklagende svar, love at dere skal slutte med lufting på fellesområdet og ikke lage mer problemer for naboer, styret og dere selv 😄

 

 

 

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Guest b81a6...c9a
Juggel skrev (13 timer siden):

Jeg skal i alle fall aldri flytte inn i borettslag 😂

Vil ikke ha deg som nabo i borettslag heller 😉

Anonymous poster hash: b81a6...c9a

Share this post


Link to post

Helt greit. Hvis det å bo i borettslag faktisk er slik som det blir fremstilt her 😂 Å gå fra enebolig ville vært en degradering uansett, allerede før vi begynner å snakke om alle mulige sinnsyke regler et styre kan sette.

Share this post


Link to post

 

Gjest b81a6...c9a skrev (20 minutter siden):
Juggel skrev (13 timer siden):

Jeg skal i alle fall aldri flytte inn i borettslag 😂

Vil ikke ha deg som nabo i borettslag heller 😉

Anonymous poster hash: b81a6...c9a

Off-topic.

Dette er den store fordelen og ulempen med burettslag. For å ha nytte av å bu i eit burettslag så må du være einig med fleirtalet om korleis du vil ha det rundt deg. Dette medfører at det fort blir mykje reglar som du må ha kontroll på. Fordelen er at når du får naboar som ikkje vil innrette seg slik som fleirtalet vil så har styret større handlingsrom til å få gjort noko med problemet. Dette er litt av forskjellen på å være sjølveigar og det å eige ein burett eller ein ideell andel.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Guest b81a6...c9a
Juggel skrev (9 timer siden):

Helt greit. Hvis det å bo i borettslag faktisk er slik som det blir fremstilt her 😂 Å gå fra enebolig ville vært en degradering uansett, allerede før vi begynner å snakke om alle mulige sinnsyke regler et styre kan sette.

Slike sinnsyke regler som at hunde eiere skal plukke opp dritten som hunden legger igjen? Vill ikke ha deg som nabo i enebolig heller.

Anonymous poster hash: b81a6...c9a

Share this post


Link to post
Guest b81a6...c9a
Juggel skrev (13 timer siden):

Du høres ut som enkel nabo å ha med å gjøre..

Bra at du inser at jeg er enkel å ha med å gjøre.

Er ikke mye jeg er vanskelig med , men hunde eiere som ikke plukker opp dritten etter hunden sin.

Og personer som synes det er sinsyke regler har jeg svært lite til overs for.

Anonymous poster hash: b81a6...c9a

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...