Jump to content

nor.jorgen

Medlemmer
 • Content Count

  89
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by nor.jorgen

 1. Det vanligste vil nok være at måleren er knyttet til radiatorene i leiligheten, slik at regningen du får for fjernvarme henger sammen med hvor ofte radiatorene står på og hvor høy temperatur du ønsker på radiatorene. Det pleier også å være et stort varmetap til fjernvarme-anlegg som fordeles mellom leilighetene. Det måles hvor mye energi som blir tilført sameiet, også måles det hvor mye energi som hver leilighet bruker. Ideelt burde leilighetens samlede forbruk tilsvare det som sameiet har fått tilført, men ofte er det et stort avvik der som må fordeles likt (evt. etter en fordelingsnøkkel) mellom leilighetene.
 2. Hvis det kan påvises svakheter i henhold til regelverk så må utbygger utbedre det eller man kan kreve at utbygger dekker kostnadene. Det med lyd syns jeg virker som et ganske svak sak, ja det er vanlig å høre lyder uten i fra selv om vinduer er lukket. Men man kan jo sjekke om vinduene som er levert er det som er avtalt. Har man bestilt et vindu med ekstra støydemping uten å ha fått det så er det grunnlag for å klage. Modell nr etc står i vindusrammen / mellom glassene. Det med brannsikkerheten kan man ta med Plan- og byggningsetaten i din kommune. Du kan skrive en klage, be om å være annonym, og henvis til at skilleveggen ikke lar seg åpne, eller at din branntekniske venn var bekymret etc og be om at etaten undersøker. Etaten vil be utbygger om å dokumentere at løsningen er utført i henhold til de branntekniske kravene som gjelder og må bruke en brannsikkerhetskonsulent til det. Ellers er det vanlig i utbyggersaker at sameiet/borettslaget har hatt en prosjektleder som har hatt jobben med å følge opp utbygger, som det ville vært naturlig å kontakte. Prosjektledere vet hvilke fagfolk man kan kontakte og begynne på reklamasjonssaken overfor utbygger. De fleste entreprisekontrakter har også avtalt rutiner for hvordan avgjøre tvister, blant annet at man kan bruke en oppmann - en uavhengig fagmann som er godkjent brukt av begge parter, som kan ta en avgjørelse.
 3. Hennes krav er åpenbart urimelig. Viktig å ikke gi seg her, men å lære henne hvordan eierskap og fordeling av verdier, inntekter og kostnader faktisk fungerer. Si at dere engang kommer til å selge boligen, f.eks. fordi forholdet er over eller fordi dere skal kjøpe en større bolig, og si at boligen har økt i verdi med en million kr. Vil hun da forvente at hun skal ha halve verdistigningen, selv om hun eier bare 30 %. Det er like urimelig som forventningen hennes om 50 % av leieinntektene.
 4. Hør med boligeieren om hvilke leverandører som er aktuelle. Alternativt undersøk alle de vanlig leverandørene om de kan levere internett på din adresse. Telia, Telenor, Riks-tv, Lynet, Altiboks, Home-net, NextGenTel osv. Databruk, antall GB, er vanligvis ikke en faktor ved fast bredbåd, kun mobil. Men hastigheten kan være et aktuell tema. Uansett går dere bare for et abonnement. De fleste leverandør vil levere ut en trådløs ruter som man kan koble seg til. Hvis ikke, eller hvis den ikke er god for fire stykker å koble seg til samtidig, så kjøper dere en ny god trådløs ruter. Det blir vel fort fire laptoper og fire mobiler som kan være koblet til ruteren som tidig, så kjøp noe som er bra.
 5. Når de har kontroll på trappene så har de sjekket området først... Ellers ville det ikke gitt noen mening å ha kontroll på trappene.
 6. Spiller egentlig tidligere forsikringsoppgjør noen rolle? Når du kjøper en bolig så overtar du den med sine fordeler og ulemper. Hvis du kjøper en bolig med et kjent problem så har man priset det inn i kjøpet, og hva skal (din) boligforsikring da dekke? Hvis du oppdaget et nytt problem etter kjøpet så er det sak mellom deg og selger (eventuelt selgers salgsforsikring). Hvis en tidligere håndverker har gjort en dårlig så kan du som ny eier ta det opp med håndverkeren, men uten dokumentasjon fra selger på hva som er gjort så ikke den farbar vei. Vil tro at ditt beste valg er ta med egen sakkyndig på visning og gi et bud deretter.
 7. Epostprogrammene dine, Outlook på PC´en og Outlook på mobilen er to ulike klienter. De henter ned de sammen dataene fra en server. De reglene du har lokalt i Outlook på PC´en gjelder bare for den lokale klienten. Det du trenger å gjøre i stedet er å sette opp spam-reglene for serveren. De fleste epostleverandører har i dag en webmail hvor du kan sette opp filter regler for spam. De reglene blir da kjørt på serveren, og blir gjort gjeldene før epostprogrammene dine (klientene) prøver å lese eposten. Det er mulig at du også kan konfigurere server-reglene via Outlook, men det kan avhenge av type epostserver. Jeg kjenner ikke godt nok til Outlook, men du kan prøve å se etter muligheter i Outlook for å definere at reglene skal gjelde for epostserveren, ikke bare for den lokale innboksen. En annen mulighet som du kan vurdere, som de fleste epostleverandører støtter, er bytte mellom POP eller IMAP. Hvis epostklientene henter epost via POP, så er det epostklienten som holder rede på hvilke eposter som er lest eller ikke. Hvis man bruker IMAP så er det epostserveren som holder rede på hvilke eposter som har blitt lest. Begge deler kan være fordelaktig avhengig av bruk. F.eks. kan man bruke IMAP på begge klienter hvis man er fornøyd med å bli varslet om nye eposter bare en gang. Eller man kan bruke POP på f.eks. mobilen fordi man bare ønsker fortløpende varsling, også behandler man eposten grundigere når man kommer hjem til PC´en.
 8. Det er ikke samme sak som stemmes på om igjen og om igjen, det er ny sak hver gang. F.eks. hvis den opprinnelig saken var å behandle et tilbud fra en entreprenør, som blir godkjent, så kan 10 % av andelseierne samle seg og kreve ekstraordinære generalforsamling. Saken vil da trolig være å si opp avtalen med entreprenøren. Denne dansen kan i teorien holde på i evighet, men i praksis vil nok situasjonen være endret i mellomtiden. F.eks. kan styret ha undertegnet avtalen med entreprenøren etter den første generalforsamlingen. Hvis en ekstraordinær generalforsamling så vedtar å si opp avtalen, så må styret gjøre som den ekstraordinære generalforsamlingen har vedtatt. Avtalebruddet kan imidlertid påføre borettslaget et stort erstatningsansvar. En annen betent sak kan være f.eks. felling av tær. Eller noen ønsker å endre en gressplen til parkeringsplasser etc. Så fort generalforsamlingen har gjort sitt vedtak, så kan styret iverksette det, og de tingene kan være vanskelig å reversere samme hvor mye en ekstraordinær generalforsamling ønsker det. Kanskje saken gjelder om et lokale skal være hobbyrom eller plass for barnevogner, eller noe som er lett å reversere. Ja, en slik sak kan i teorien gå i all evighet. Oppfører andelseierne seg slik så risikerer de å slite ut styret, som til slutt blir nødt til å trekke seg. Styret blir nødt til å sette ned foten på et eller annet tidspunkt eller finne et kompromiss.
 9. Det er vel ikke verre enn at man spør firmaet om å få bildene uten filnavn som en del av bildet. Vil gitt mer mening hvis dette var en slags katalog og man skal bestille fysisk utskrift av bildene, da trenger man en klar og eksplisitt måte å angi hvilket bilde man ønsker.
 10. nor.jorgen

  Fiber i borettslag

  Folk har har ofte en tendens til å fokusere på de 5 prosetene, men en viktig forutsetning i paragrafen du henviser til er at dette er tiltak som "går ut over vanleg forvaltning og vedlikehald". F.eks. et borettslag som skal i gang med en dyr oppussing som kan koste langt mer enn 5 % av felleskostnadene og kanskje medføre høye lån, er noe som et styre kan vedta på egen hånd så lenge det handler vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. I dette tilfellet handler det om å skaffe borettslaget en ny tv/internett leverandør. Jeg går ut i fra at borettslaget har tv/internett/telefoni fra før, slike linjer må skiftes ut og det å sørge for at borettslaget har en moderne og oppdatert løsning faller inn under styrets ansvar. Det er vanlig forvaltning, selv om det ikke er noe som trengs å gjøres hvert år.
 11. Borettslagsloven sier ikke noe om tidspunkter som Herr Brun nevner, så utgangspunktet må være at når Generalforsamlingen har valgt et nytt styre så det den avgjørelsen som gjelder. Det nye styret må være gyldig fra da generalforsamlingen ble avsluttet. Det vil ta noe tid før det nye styret blir registrert i Brønnøysund etc, men det kan ikke være noen tvil om at når generalforsamlingen har valgt et nytt styre så er det opp til det nye styret å ta avgjørelsene. Styret er ansvarlig for driften av borettslag og kan ta alle de avgjørelsene de finner nødvendig, så lenge det ikke er noe som krever godkjennelse av generalforsamlingen. Et nytt styre kan oppheve tidligere vedtak som gamle styrer har gjort.
 12. Det er tre stykker som sammen har arvet en hytte? Det er ikke en egen juridisk enhet, et sameie, som har arvet hytten? Og for å unngå krangling har de tre engasjert en advokat sammen som skal megle mellom de tre, eller skal advokaten megle med en annen ekstern part som en annen kreditor til boet eller en fjerde arving? Og siden advokaten nå skal representere bare to av de tre, er det aktuelt at de to andre vil bruke advokaten til å gå til sak mot den tredje? Det kan være i strid med advokatforeningen sine regler for god advokatskikk, punkt 3.2.4 Oppdrag mot tidligere klient: https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/god-advokatskikk/kommentarutgaven/ Men først bør du selv klargjøre problemstillingen og hvis noen har engasjert en advokat mot deg, ta kontakt med advokat snarest. De fleste har en innboforsikring eller avtale med fagforening som kan gi deg juridisk hjelp.
 13. En ting som kan være relevant her er hva slags terrasse det er. Hvis det hadde vært en mark-terrasse i 1. etasje så spiller det neppe noen rolle om det ligger flis der eller ikke, og styret overreagerer - som styrer ofte gjør. Hvis dette er en tak-terrasse eller på en mellomliggende etasje burde tidligere andelseier trolig ikke lagt flis i det hele tatt hvis det f.eks. er lagt flis rett på et betong gulv, da flisen holder på vannet og gjør konstruksjonen mer utsatt. I slik tilfelle har styret en viktig jobb med å kreve det fjernet og heller ikke gi en tillatelse til å legge filsene på nytt.
 14. Problemstillingen er heller hvem som har vedlikeholdsansvaret for terrassene. Paragrafen som det pekes på her er nettopp den paragrafen som gjør at nåværende andelseier arver ansvaret for feilene som tidligere andelseier har gjort. Borettslaget trenger ikke kreve inn noen penger fra tidligere eier.
 15. Dette virker å være en del av den vanlig misforståelsen om at i et sameie så man konge over sin egen lille øy og at ingen har noe med ditt kongedømme å gjøre. Vond lukt som sprer seg mellom leilighetene kan derimot skyldes utfordringer med ventilasjonen, og det er kan sameiet undersøke. https://lovdata.no/lov/2017-06-16-65/§33
 16. Det å røyke cannabis innendørs og spre lukten til naboer er selvfølglig ikke aksepterbart, uansett hva enkelt narko-tilhengere måtte mene om alvorligheten i det. Styret er pliktig til å følge opp slik sjenerende oppførsel. Men jeg ville vært forsiktig med å anta hvilken leiligheten lukten kommer i fra og at det er narko som er problemet. En praktisk tilnærming kan være at man henger opp et oppslag på alle dørene om at det er et problem i oppgangen med lukt fra en av leilighetene, ber andre som er plaget om å melde i fra og at man tenker igjen om det lukten er noe som kan komme fra egen leilighet. Redegjøre for ventilasjonsforholdene og at informer om at styret må gjennomføre en inspeksjon av ventilasjonen hvis forholdene ikke blir bedre.
 17. Det å kunne anke en sak er en av rettighetene man har i en rettstat. Dine øvrige rettigheter til en rettferdig rettsak osv forblir de samme som før.
 18. Det at valgkomiteen nominerer et av sine egne medlemmer til styret er vel også bare et problem hvis det er andre kandidater som blir oversett. Det vil til gjengjeld kunne være ganske ille og noe som andelseierne bør reagere på.
 19. Har med fagforeningen din, som er på din side og som ofte kan disse reglene bedre enn din nærmeste leder. NHO står på arbeidsgivers side og tolker ting ofte i arbeidsgivers retning. Hvis du ikke er med i en fagforening, så meld deg inn i den som dekker din sektor eller som har lokal klubb etc. Arbeidslivets regler er basert på at man er organisert og særlig for mennesker som deg som lurer på rettighetene sine er organisering viktig.
 20. Hvis man ønsker å maksimerer konflikten så er dette det en god start. Normal folk bør heller vise forståelse for at feil kan skje, for at konklusjoner kan skje for fort, og vise støtte til styrets arbeid med å ta vare på bomiljøet. Gi så en forklaring på hva som faktisk har skjedd.
 21. Her er en veldig fin infoside om dette temaet: https://elbil.no/om-lading-i-borettslag-og-sameier/ Hvis du bor i sameiet og garasjen tilhører sameiet så har du laderett. Men du bør avklare dette med styret før du kjøper bilen. Styret kan kun nekte hvis det foreligger en saklig grunn for det.
 22. Interessant problemstilling, de som hadde budet på 1,2 millioner kan altså tidligere ha trukket opp budrunden. Men kanskje de da ikke hadde et forbehold om finansiering og at de først måtte ta et slikt forbehold når de la inn det aller høyeste budet. Ville vært forsiktig å anta noe som helst om standard praksis, finner ingenting om en slik problemstilling og fant ikke noe umiddelbart i tvangsfullbyrdelsesloven om dette. Men oppdraget er gitt av en tingrett, og det er gratis å ringe dem og spørre om dette og uttrykke bekymring for uregelmessigheter med budrunden. Du kunne også tatt det opp med en annen megler eller advokat. I tvangsfullbyrdelsesloven §11-30 står det imidlertid at et bud ikke skal godkjennes dersom det er sannsynlig at en nytt salgsforsøk kan gi en høyere pris. Så hvis budet ditt på 1 million er en godt kjøp så tviler jeg på at du kommer noen vei. Hvis budet ditt er for lavt, bør megler anbefale tingretten å ta en ny budrunde.
 23. Enig i dette, hvis det er et forslag eller innstilling fra styret. Men den enkelte sameier kan også komme med dette som et forslag til årsmåte, som styret da vil være pliktig til å ta med på årsmøtet. Styret kan lage en felles innstilling, men forslaget fra sameier må med. En sameier som er i styret kan også stille samme forslag privat, altså selv komme med det som et forslag til årsmøtet, uten å ta opp som styremedlem på et styremøte. Det kan kanskje ses på som en illojal handling, men kan være nødvendig hvis styreleder er i mot.
 24. Ja, men hvordan har du tenkt å få pengene utbetalt i kontanter? Må oppsøke en fysisk filial da, blir nesten som et museumsbesøk det og det vil de sikker ha et gebyr for. Mye lettere å overføre pengene til en annen konto. Eller ønsker du å legge ned kontoen pga oppsparte renter som du ønsker å få utbetalt samtidig?
 25. God link fra Kajac, har interessant betraktninger rundt kostnadsdelingen som virker ganske rimelig. Utgangspunktet er at sameiet er pliktig til å tilrettelegge faste parkeringsplasser for ladning. Med bare en plass hvor du har du egen lader og betaler for strømmen til denne selv, via egen måler, er det vanskelig å se hvorfor du skulle trenge å betale noe ekstra til sameiet. Sameiet må dekke infrastrukturen for at du kan ha en ladeplass, men etableringen av den og driften av den må du dekke selv. Du må finne ut av den den prisøkningen egentlig skal dekke.
×
×
 • Create New...