Gå til innhold

MKap

Medlemmer
 • Innlegg

  582
 • Ble med

 • Besøkte siden sist

Nylige profilbesøk

6 283 profilvisninger

MKap sine prestasjoner

222

Nettsamfunnsomdømme

 1. Trur ein Playstation skal kunna spela av media frå ein USB-disk du koplar til, slik du ser for deg. Ser du får PS3 frå 500 kr med eit kjapt søk på Finn, og PS4 frå rundt 1200. Det finst vel òg fjernkontrollar å få tak i til desse, om du vil ha noko meir elegant enn den trådlause spelkontrollen.
 2. Om du fortsatt er interessert i å spela av frå iCloud, er dette den einaste løysinga eg kunne finna via nettsøk i farten: https://discussions.apple.com/thread/254414537?sortBy=best Litt upraktisk, men fungerer om du har videoar i iCloud. Du kan setta opp laptopen som ein Plex server, om du ønsker å prøva det ut. Den har tross alt videoane dine på harddisken allereie. 1. Installer Plex Media Server på laptopen herfra. 2. Sett opp serveren og vel at den skal bruka mappane der du har videoane dine (litt instruksar her) 3. Last ned Plex-appen til AppleTVen din (det er då ein klientapp, altså for å spela av det som ligg på serveren). Laptopen må vera på og kopla til internett, men AppleTVen din vil kunna spela av videoane du har på laptopen på den måten. Kva er det som gjer laptopen med mediasenter upraktisk for deg? Har du han kopla til TVen med HDMI-kabel? Det er lettare å foreslå gode løysingar om me skjønar kvar skoa trykker.
 3. Det høyrest fornuftig ut å investera i litt harddiskplass og NAS/heimeserver med såpass store datamengder. iCloud koster 400 og 800 kr/mnd for hhv. 6 og 12 TB. Ein sparer fort inn det med eigen hardware. Om du ikkje vil investera i ein Synology e.l. med ein gong, går det òg an å setta opp ein PC du allereie har som server (dog litt mindre intuitivt enn på eit produkt som Synology som er laga for formålet). Dei mest populære appane for å streama frå eigen NAS til TV/AppleTV/telefon etc. er Plex og Jellyfin. Har testa Plex sjølv, og den klarte fint å visa informasjon om skodespelarar etc, sjølv på ein veldig sær tittel.
 4. Er det eit alternativ å ta kontakt på ny med kreditoren som har lønnstrekk? Dei kan jo vera villege til å inngå ein avtale som sparer deg for litt pengar dersom dei får ein god sum umiddelbart som plaster på såret.
 5. Trudde denne diskusjonen blei lagt daud på 1800-talet. Me skal ikkje ha tvangsarbeid i eit liberalt demokrati. Synst det er skummelt at mange ser ut til å synast at dette er heilt OK. For meg høyrest det ut som eit forslag ein kunne forventa i Kina eller Russland. Ser enkelte politikarar kritiserer bruken av ord som tvangsarbeid. Eg hadde gjerne sett at dei gjorde reie for kvifor dei meiner omgrepet ikkje er treffande. Det blir i alle fall god gang i r/maliciouscompliance om eit slikt forslag skulle bli realitet.
 6. Dette er kanskje det beste alternativet så langt i tråden. Betre skjermkort i bytte mot litt dårlegare prosessor enn dei fleste andre er ei god prioritering i dette tilfellet. Godt balansert, utan nokon openbar flaskehals. Den vil nok fungera fint for formålet utan at ein å treng å oppgradera noko i nærmaste framtid. Største aber er 512 GB SSD, men det det kan handterast ved å ha litt disiplin rundt kva ein installerer. Dessutan tar vel konkurransespel ofte litt mindre plass enn dei nyaste storspela, og ein del av dei køyrer fint på god gammal HDD "snurredisk" som gir stor plass for ein rimeleg penge (dei kan sågar gjenbrukast frå den gamle maskinen som ofte samlar støv i boden). CS:GO har eg køyrt frå ekstern snurredisk via USB 3 utan problem ved eit par høve.
 7. Den vil nok vara kortare enn de håper, sidan det er mykje som er i svakaste laget, og høvet til oppgradering er veldig begrensa: 16 GB RAM er tilrådd for gaming, denne har 8. Det er i utgangspunktet lett og billeg å oppgradera sjølv, men vil nok køyra på lågare hastighet enn den originale sidan HP sine ferdigbygg ofte ikkje har høve til å aktivera XMP i BIOS. Straumforsyninga er akkurat kraftig nok for delane den kjem med, så ikkje rekn at ein kraftigare prosessor eller skjermkort vil fungera. Sannsynlegvis er straumforsyninga av spesialtype som ikkje er så lett å erstatta med noko kraftigare heller. Om punkta over er gresk så er det bare å ignorera. Anbefaler betala litt ekstra for noko slikt: https://www.elkjop.no/product/gaming/gaming-pc/stasjonar-gaming-pc/pcspecialist-core-200-r5-5165123050-stasjonar-gaming-pc/636241 Den er relativt lik den du linka til, men kan oppgraderast ein del etter kvart som han treng meir. Meir RAM og betre kjøling vil han nok merka frå dag 1. Om det ikkje er eit alternativ å øka budsjettet, er denne tilnærma like bra som den du har sett på, til ein hyggelegare pris: https://www.elkjop.no/product/gaming/gaming-pc/stasjonar-gaming-pc/hp-victus-15l-i5-1285121660s-stasjonar-gaming-pc/611467 (med dei same begrensningane når det gjeld oppgradering og levetid) .
 8. Som nemnt over, kjem det an på grafikkinnstillingane. Mange spel set grafikkinnstillingane av seg sjølv basert på PCen din, og erfaringa mi er at dei innstillingane ofte er litt tyngre enn det som blir nytta i tester på Youtube etc. Såvidt eg kan sjå er dette ei maskin med Intel Arc-grafikkort. Arc er kjent for å ha veldig variabel yting frå spel til spel, så ein kan godt enda opp å få lågare fps enn forventa i enkelte spel. Første søketreff eg fant med Fortnite på Intel Arc A770 får rundt 80 fps på medium, så det er jo ikkje heilt ulikt det sonen din får. Sjekk elles om de bruker DirectX 11, DirectX 12 eller Vulkan, og test med dei forskjellige. Arc fungerer dårleg med eldre versjonar av DirectX. Sjekk òg at resizable bar er slått på i BIOS.
 9. Antakeleg litt overkill med ein stor gaminglaptop til surfing og spel. På bruktmarknaden får ein solid bygde HP EliteBook 850 (og ProBook) for nokre få lappar.
 10. Du kan ikkje kreva at utleigar lar nokon andre overta kontrakten din, men du kan framleiga. Utleigar kan ikkje nekta deg å framleiga til ein spesifikk person utan sakleg grunn. At personen går på Nav vil nok ikkje i seg sjølv vera sakleg grunn. Mykje av risikoen for depositum og husleige hamnar jo då uansett hos deg, sidan du må betala inn husleiga kvar månad uansett om du har fått den frå framleigetakaren eller ikkje.
 11. Er det varebil? Litt motstidande informasjon mellom ulike sider på same nettstad, men forstår dette som at forbudet kanskje ikkje gjeld personbil: https://www.ecosticker.dk/da/miljoezonen/aalborg I alle tilfelle bør uklar/motstridande informasjon tolkast i favør av den "skuldige".
 12. Det kjem vel litt an på spelmiksen ein nyttar. Så langt eg har fått med meg er 1080 marginalt under 3060, mens 1080Ti er samanliknbar med 3060Ti (og 2080). 4060 er såvidt betre enn 3060 - i nokre tilfelle dårlegare. Største oppgradering frå 1080 under 4000 kr er antakeleg eit brukt 2080Ti (men er dårleg kjent med AMD i det segmentet). Nye skjermkort er så overpisa ifht. kva ein får at ein må langt opp i pris for å få ein merkbar oppgradering frå 1080. Unntaket er kanskje om ein nyttar seg mykje av DLSS eller er glad i Ray Tracing.
 13. Det er snakk om 2 forskjellige ting: Tid brukt til remontering av møbel (her kan utleigar ha eit krav, uansett om han sjølv eller innleide som gjer arbeidet, så lenge det er dokumentert). Tid brukt til administrasjon (bestilling av folk, sleppa handverkar inn/ut etc.) Dette kan utleigar ikkje fakturera leigetakar for, sidan det er rekna som ein del av arbeidet med å leiga ut. Det er dessutan vanskeleg å dokumentera skikkeleg. Det gjeld sjølv om den ekstra administrasjonen er grunna i leigetakar sine høve, om ein ser på tvisteavgjerder der utleigar elles har fått medhald i sine krav. Forstår det slik at TS allereide har folatt byen, og derfor ikkje har høve til å montera møbelet igjen? Ofte foretar ein jo gjerne ein felles overtakelse, slik at ein er samde om at husrommet er i orden. Om utleigar har oppdaga "feilen" seint, kan du kanskje nytta det mot han. Elles er det jo slik at utleigar ikkje skal gjera dette på ein urimeleg dyr måte.
 14. Nei, det kan han ikkje. Administrasjon av utleige må vera bakt inn i leiga. Utleigar får som regel aldri medhold i dekning av eige plunder og heft i tvistesakar. Medgått tid til vask/fiks for å setta leigeobjektet tilbake i same stand som leigetakaren skulle ha forlatt det i er ei anna sak.
 15. Leiger du hos studentsamskipnad eller privat utleigar? Det vil antakeleg ikkje vera noko problem for utleigar å få tak i ny leigetakar til hausten når leiga ligg under marknadspris. Det er ikkje sikkert det lar seg gjera å få på plass før 1. august, så dei vil gjerne krevja at du betaler leige fram til ny leigetakar er på plass. Dette står òg i husleigelova. Det står dessutan at utleigar berre kan nekta om han har sakleg grunn. Om du leigar ut til ein student, og dei ikkje "har noko" på han kan dei altså ikkje nekta deg å framleiga.
×
×
 • Opprett ny...