Jump to content

MKap

Medlemmer
 • Content Count

  328
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

104 :)

Recent Profile Visitors

3861 profile views
 1. Har fundert litt på dette. Er det berre det som eventuelt står i vedtektene til sameiget som regulerer retten til å parkera i parkeringsanlegg som er fellesområde? Kan ein nekta ein seksjonseigar å parkera på ein annan oppstillingsplass enn sin eigen, om fordeling av faste plassar ikkje er nemnt i vedtektene? For øvrig mykje nyttig informasjon i innlegget over, som vanleg!
 2. Det har nok utleigehaiar og leigetakarar ulike meiningar om. Eg meiner småmerker og riper er normal slitasje når ein har budd eit par år, med mindre det er svært mykje. Eller spesielt graverande. Har ein slått hòl i gipsveggen er det ikkje normal slitasje. Definisjonen her kan nok i verste fall enda i konfliktråd/HTU. Rådar deg til å sjekka nettsidene til Husleietvistutvalget. Det finst sikkert nokre avgjerder rundt kva som er normal slitasje og ikkje der.
 3. Det er lov å avtala at kontrakta ikkje kan seiast opp i leigeperioden, slik enkelte har spurt om. Då må det stå eksplisitt i kontrakta at ho ikkje kan seiast opp (Husleielova §9-2, 1. avsnitt, 2. punktum) Som Mobile999 skriv, kan indeksreguleringa ikkje vera større enn det inflasjonen faktisk er (§4-2). Då høyrest 3000 kr mykje ut i ditt tilfelle. Justering til gjengs leige er lov men kan berre skje kvart 3. år. (§4-3) Når kontrakten berre varar i 3 år er ikkje justering til gjengs leige aktuelt (men leiga blir nok justert til marknadsnivå ved oppstart av ny kontrakt). 2000 kroner i gebyr for overføring av kontrakt høyrest definitivt ut som brudd på §3-7. Dei kan heller ikkje nekta framleige utan god grunn (§7-5) (i praksis berre om dei veit noko om personen som tar over som gjer vedkommande uønska som leigetakar (bråkmakar, dårleg betalar etc). Normal slitasje skal du ikkje trenga å pussa opp når du flyttar, så lenge den elles er i same stand. (§10-2, 2. avsnitt) Om du ikkje kjem nokon veg ved å godsnakka med utleigar, kan du varsla at du vil kreva det du har betalt i husleige utover indeksregulering tilbakebetalt med renter etter §4-4. Viser du at du kjenner rettane dine, og vil nytta deg av dei, vil ein useriøs utleigar (som eg får inntrykk av at du har her) fort vera like glad med å bli kvitt deg.
 4. Eg har ein Asus EeePC som eg køyrer Linux Mint xfce på (snurredisk). Fungerte som reisePC i mange år, før den blei erstatta av pad i 2017. Var jo veldig enkelt å samla alle relevante reisepapirer og informasjon offline i ei mappe på ein slik før avreise. Tuxcart o.l. Var dessutan fin underhaldning på fly. Du har rett i at hovudutfordringa er at Internettsurfing etter kvart krevte ein del tolmod, og surfing på hotellet er litt av poenget med å ha med PC/pad på reise for min del. Er sjelden EeePCen kjem ut av boden nå lenger. Edit: skjermoppløysing er òg eit aukande problem mht. Nettsider samt enkelte program.
 5. Dette er eg rusten på, men kan ikkje forstå anna enn at «bordet bør vaskast» er presens. Modalverba blir jo som på bokmål, med skal osv. I nåtid og skulle osv. I fortid.
 6. Dei passive formene finn du på https://ordbok.uib.no/ om du klikkar deg inn på bøyinga av verbet og ser under perfektum partisipp. Å vaska er ganske grei, mens t.d. Å skyta er litt meir ulik det ein er vandt til frå bokmål. Med dei modale hjelpeverba kan, skal, bør, vil og må blir bøyinga t.d. «bordet bør vaskast». Merk at den forma, ulikt bokmål, berre kan nyttast etter modale hjelpeverb på nynorsk. På bokmål skriv ein gjerne «bordet vaskes hver dag», mens på nynorsk må ein nytta «bli/verta» for å uttrykka passiv form: «bordet blir vaska kvar dag». Kort fortalt: Om du ikkje har eit av dei modale hjelpeverba i setninga, kan du ikkje nytta endinga -ast.
 7. Om ein jobbar 50% stilling har ein ikkje krav på overtidsbetaling om ein jobbar meir enn dei 50%, kun vanleg timebetaling. Det er fyrst når arbeidstida per dag, veke, etc. Er meir enn 100% ein snakkar om overtid. Reknar med det blir det same ved 50% permittering. Når det er sagt, skal du så klart ikkje arbeida 40 timar (37,5+lunsjpauser)/100% når du er 50% permittert. Er det snakk om 37,5/2 målt over heile veka med nokre fulle dagar og nokre korte dagar og fridagar er det OK. Jobbar du meir enn 50% i løpet av veka skal arbeidsgjevar betala løn for det, og timane blir tilsvarande trekte ifrå dagpengane.
 8. Meiner det skal vera modellåret i dette systemet. Tok ein sjekk på ein 2007-modell VW. Den har 7 som tiande siffer, sjølv om bilen er registrert fyrste gong i september 2006. Så audien er antakeleg ein 2010-modell «lagerbil».
 9. Korrekt at det er langt ifrå alle produsentane som nyttar det systemet, men det skal stemma for VAG, som TS har. Har du A eller B som 10. siffer i VIN/serienummeret?
 10. Fasiten på produsenten sitt modellår finn du i chassisnummeret (VIN). Korleis du les det ut varierer mellom produsentene. Hos ein del viser tiende bokstav/tal denne infoen.
 11. Trenger ikkje vera overliggar om den er produsert på hausten. Eg har ein 2006-modell som er registrert fyrste gong i 2006, men produsert i november 2005 ifølgje chassisnummeret. Kjem opp som 2006-modell hos t.d. Skruvat. Modellåret til produsentane skiftar gjerne tidleg på hausten, dvs. Oppdateringar og endringar kjem då. I nokre tilfelle kan den nye modellen vera synleg annleis (spesielt ved facelift eller ny generasjon (det siste er jo i meir eller mindre ein heilt ny bil)). Om ein skal skfita delar på ein bil produsert i oktober 2003, har ein antakeleg ein 2004-modell, og må kjøpa deler deretter (dersom delen er endra på). Modellår og alder er altså ikkje alltid det same. Eg meiner det er mest korrekt å bruka modellåret i annonsa.
 12. Av dei du linkar til ser Citroënen ut som det beste kjøpet mtp. pris, alder og km. Fordelen med Up er plass til 1 (liten) ekstra person i baksetet, samt finare utsjånad utpå og inni, men det er antakeleg ikkje verdt 20kkr i din situasjon. Hadde unngått Ka’en sidan den manglar dører bak. Sidedører bak er utroleg praktisk om ein plutseleg skal ha med seg noko som ikkje passar i bagasjerommet. Om det er 60 eller 68 hk er nok ikkje så farleg, så lenge det er akselerasjonsfelt der du køyrer på motorvegen. Med bilar i A-segmentet må du uansett vera førebudd på mykje støy i kabinen i 90-sona.
 13. Har sett eit par avgjerder hos HTU o.l. Som er tydelege på at utleigar ikkje kan ta seg betalt for eigen tidsbruk til administrasjon av utleige, sidan dette er ein del av å vera utleigar, og dermed inkludert i leigeprisen. Som regel har desse sakene dreid seg om private utleigarar som har brukt mykje tid på å få utleigar til å gjera opp for seg, men prinsippet blir jo det same.
 14. MKap

  Førstebil i 2020

  Om du med kvalitet meiner driftstryggleik og låge kostnadar, hadde eg unngått Mercedes. Det er eit premium-merke, og det speiler seg både i kjøpspris, og dele-/verkstadprisar. Du får fort ein bil av anna merke med tilsvarande alder og kilometerstand til ein tredjedel av prisen. Dei fleste Mercedesane som er aktuelle med ditt budsjett, er dessutan sterkt plaga med rust. Automatgir er òg ein ting ein helst unngår i såpass gamle bilar. Dei kan fort gå i stykker, og kostar då meir å skifta enn bilen er verdt. Viss du likevel vil ha automat, må du forsikra deg om at girolja er skifta på dei intervallane produsenten tilrår. Min personlege meining er at Ford og Opel gir mykje bil for pengane - europeisk komfort, langt mindre feil enn franskmennene, og kostar veldig lite i bruktmarknaden. Japanske bilar, især Toyota og Honda, har det beste ryktet når det gjeld driftstryggleik. Ulempa er at dei gjerne er mindre komfortable, og at det gode ryktet gjer at dei er dyrare i bruktmarknaden. Enkelte japanarar har for øvrig hatt nokre utfordringar med rust.
 15. Så lenge dei faktisk har sendt den opprinnelige fakturaen, må du betale purregebyret (sjølv det er posten har rota han vekk - sånn er lova). Det fordrar så klart at dei har dokumentasjon på at den opprinnelige fakturaen blei sendt (t.d. Innleveringskvittering frå posten). Sjølv har eg aldri opplevt noko anna enn at gebyret blir sløyfa om eg ber om det når eg ikkje har fått opprinneleg faktura. Dei færraste næringsdrivande synest dei 70 kronene verdt å leita etter kvitteringa for (eller endå verre: å skremma kunder over til konkurrenten). Det er ikkje lov å senda eit krav som er bestritt til inkasso. Om eg forstår deg rett, har du betalt det opprinnelege kravet, samstundes som du formidla til dei at du ikkje vil betala purregebyret og kvifor. Deretter har du fått krav på dei 70 kronene frå eit inkassobyrå - med inkassosalær i tillegg. Det er i tilfelle ikkje lov.
×
×
 • Create New...