Jump to content

MKap

Medlemmer
 • Content Count

  316
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

101 :)

Recent Profile Visitors

3733 profile views
 1. Har sett eit par avgjerder hos HTU o.l. Som er tydelege på at utleigar ikkje kan ta seg betalt for eigen tidsbruk til administrasjon av utleige, sidan dette er ein del av å vera utleigar, og dermed inkludert i leigeprisen. Som regel har desse sakene dreid seg om private utleigarar som har brukt mykje tid på å få utleigar til å gjera opp for seg, men prinsippet blir jo det same.
 2. MKap

  Førstebil i 2020

  Om du med kvalitet meiner driftstryggleik og låge kostnadar, hadde eg unngått Mercedes. Det er eit premium-merke, og det speiler seg både i kjøpspris, og dele-/verkstadprisar. Du får fort ein bil av anna merke med tilsvarande alder og kilometerstand til ein tredjedel av prisen. Dei fleste Mercedesane som er aktuelle med ditt budsjett, er dessutan sterkt plaga med rust. Automatgir er òg ein ting ein helst unngår i såpass gamle bilar. Dei kan fort gå i stykker, og kostar då meir å skifta enn bilen er verdt. Viss du likevel vil ha automat, må du forsikra deg om at girolja er skifta på dei intervallane produsenten tilrår. Min personlege meining er at Ford og Opel gir mykje bil for pengane - europeisk komfort, langt mindre feil enn franskmennene, og kostar veldig lite i bruktmarknaden. Japanske bilar, især Toyota og Honda, har det beste ryktet når det gjeld driftstryggleik. Ulempa er at dei gjerne er mindre komfortable, og at det gode ryktet gjer at dei er dyrare i bruktmarknaden. Enkelte japanarar har for øvrig hatt nokre utfordringar med rust.
 3. Så lenge dei faktisk har sendt den opprinnelige fakturaen, må du betale purregebyret (sjølv det er posten har rota han vekk - sånn er lova). Det fordrar så klart at dei har dokumentasjon på at den opprinnelige fakturaen blei sendt (t.d. Innleveringskvittering frå posten). Sjølv har eg aldri opplevt noko anna enn at gebyret blir sløyfa om eg ber om det når eg ikkje har fått opprinneleg faktura. Dei færraste næringsdrivande synest dei 70 kronene verdt å leita etter kvitteringa for (eller endå verre: å skremma kunder over til konkurrenten). Det er ikkje lov å senda eit krav som er bestritt til inkasso. Om eg forstår deg rett, har du betalt det opprinnelege kravet, samstundes som du formidla til dei at du ikkje vil betala purregebyret og kvifor. Deretter har du fått krav på dei 70 kronene frå eit inkassobyrå - med inkassosalær i tillegg. Det er i tilfelle ikkje lov.
 4. Med mindre du heilt ærleg trur at TS ikkje veit kva fartsskilta betyr, så ja. Eg ser ingen annan grunn til å påpeika noko så openbart. Det er, mellom andre, den typen kommentarar som gjer miljøet på Kvinneguiden så surt at dei færraste organismer kan leva der. Inntil utestenginga di der tar slutt bør du halda kommentarane på eit meir konstruktivt nivå.
 5. Takker for svar. Kan legga til litt info om bakgrunnen for spørsmålet. Tenestetilbydaren (kredittkortutstedar) har gebyr for faktura via post og digipost, mens avtalegiro/eFaktura er gebyrfritt. Utfordringa er at det som kjent er vanskeleg å oppretta eFaktura/avtalegiro utan å ha fått fyrste faktura allereie. Så då har har eg altså fått ei faktura som eg ikkje har «bedt» om, med gebyr påslengt i digipost(!)kassa. Nyttar så klart avtalegiro til alt så langt det er mogleg, men her er det altså vanskeleg å velja bort ei teneste eg ikkje vil ha ved fyrste fakturering.
 6. Det er jo som regel slik i dag, at ein må ha eFaktura, Avtalegiro e.l. For å unngå fakturagebyr. Men finst det noko regelverk i Noreg som tilsier at teneste- eller abonnementstilbydarar må tilby ein gebyrfri betalingsmetode for tenestene sine?
 7. Tåkelys pleier jo å vera plassert der. Har du bryter for tåkelys inne i bilen? Hvis nei reknar eg med det er opplegg for bilar som har tåkelys som ekstrautstyr. Hvis ja er det mogleg at tidlegare eigar har demontert dei for å sleppa merknad på EU-kontrollen. I min bil ligg spenninga på rundt 10 volt i kontaktar til lys som er på, og kanskje 0,15 når dei er av. Sjekk òg kva sikringar du har, og legg deg eventuelt under bilen for å sjekka kvar ledninga går. Er det t.d. parkeringssensorer i støtfangaren kan det òg høyra til dei.
 8. Toyota er eit greit utgangspunkt når kriteriet er at bilen skal vera driftssikker, men hadde ikkje gått for 25-30 år gamle bilar slik som du har linka til. Du får minst 10 år nyare modellar til same pris.
 9. Denne kan òg løysast utan kjerneregelen. Løys opp parentesen med 2. kvadratsetning og deriver ledd for ledd.
 10. PKK har ikkje noko punkt for kontroll av samsvarserklæring, så det går nok bra. Må så klart fungera og oppfylla alle krav elles. Så er det såklart ein (veldig) liten sjanse for regress frå forsikringsselskapet om det er så kjipe greier at det fører til brann e.l. Oransje lykteglass foran blinklys er jo heilt vanleg på litt eldre bilar i Noreg. Har vanskeleg for å tro at det ikkje skal vera godkjent (spesielt på ein bil frå 1994). Å gå motsatt veg, frå oransje glass til klare glass + oransj pære er vel ein vanleg modifikasjon.
 11. Har eit mekkespørsmål på lågt nivå. Det er nokre ledningar festa til innsugsmanifolden med plastpluggar som eg ikkje skjønar korleis ein løsnar. Ber om orsak for litt dårlege lysforhold på vedlagte bilete, men i den raude sirkelen er det altså snakk om ein plugg a la desse: https://www.skruvat.no/Plastplugger-P405427.aspx der "gjengene" står mothårs når ein drar utover (den på biletet er litt skada fra at eg har prøvt å løsna han). I den gule sirkelen reknar eg med det er snakk om same type festemiddel, men den er festa i eit hòl i plastgodset, og stikk ikkje ut på baksida slik at den syns, slik som den raude. Reknar med dei skal vera moglege å løsna utan å måtta øydeleggja dei kvar gong ein treng å komma til.
 12. Er du leigetakar som har flytta ut eller utleigar som skal frigi depositumet slik at det blir utbetalt til leigetakar? I det fyrste tilfellet må dei henta inn godkjenning frå utleigaren, subsidiært venta 5 veker om han ikkje svarar.
 13. Må vera nokon i Spydeberg som samlar på skilt. Den bilen har fått endå eit nytt skilt, som er ca. 300 høgare enn det nyaste skiltet på bildene.
 14. Som regel hentar odometeret data frå ABS-sensoren i moderne bilar - dvs. Antall omdreiningar av hjulet. Har vore borti ein bil som hadde avvik på kilometerstanden fordi odometeret var skifta (viste høgare enn det bilen faktisk hadde gått, sidan det var henta frå eit vrak som hadde køyrt lenger), så reknar med minnet er i sjølve eininga. Hadde forsåvidt ein bil med 5-siffers odometer. Den fekk registrert km-standen som faktisk stod i displayet på EU-kontroll, slik at det ser ut som den har gått ned 85 000 på 2 år mellom kontrollane der den passerte 100 000 km.
 15. Så lenge entreprenøren har fått godkjent eit skiltvedtak av vegmyndigheiten (Statens Vegvesen for riksvegar, men ei anna avdeling enn dei som har ansvar for utbygginga), så gjeld den nedsatte fartsgrensa, og politiet har høve til å reagera ut frå den. Det kan for øvreg vera andre grunnar til at fartsgrensa er satt ned enn at det er folk og maskinar langs vegen, t.d. Fartsdumpar, innsnevring eller krapp omlegging, som er der sjølv om arbeidarane har tatt fri.
×
×
 • Create New...