Jump to content

MKap

Medlemmer
 • Content Count

  307
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

95 :)

Recent Profile Visitors

3639 profile views
 1. MKap

  Uforsvarlig utleie

  Å halda igjen leige er nok ustrategisk, sidan eg reknar med du har betalt depositum som i beste fall kan ta lang tid å få att om utleigaren slår seg vrang. Ville ha informert utleigar om at du vil heva leigeavtalen ihht. Husleieloven §2-12 med effekt fra 01.01.20, grunna vesentlig mislighold ihht. §2-10, der retting av ei rekke manglar har uteblitt eller tatt langt meir enn rimeleg tid. List opp dei høva du har påpekt, og poengter at ein del av dei har innverknad på branntryggleiken og på om eininga er godkjent som bustad. Står det så dårleg til som du skildrar, tør han vel knapt noko anna enn å akseptera. Fører ikkje det fram er neste steg å kontakta kommune/brannvesen, evt. Gi han sjans til å ordna opp før det.
 2. PKK har ikkje noko punkt for kontroll av samsvarserklæring, så det går nok bra. Må så klart fungera og oppfylla alle krav elles. Så er det såklart ein (veldig) liten sjanse for regress frå forsikringsselskapet om det er så kjipe greier at det fører til brann e.l. Oransje lykteglass foran blinklys er jo heilt vanleg på litt eldre bilar i Noreg. Har vanskeleg for å tro at det ikkje skal vera godkjent (spesielt på ein bil frå 1994). Å gå motsatt veg, frå oransje glass til klare glass + oransj pære er vel ein vanleg modifikasjon.
 3. Har eit mekkespørsmål på lågt nivå. Det er nokre ledningar festa til innsugsmanifolden med plastpluggar som eg ikkje skjønar korleis ein løsnar. Ber om orsak for litt dårlege lysforhold på vedlagte bilete, men i den raude sirkelen er det altså snakk om ein plugg a la desse: https://www.skruvat.no/Plastplugger-P405427.aspx der "gjengene" står mothårs når ein drar utover (den på biletet er litt skada fra at eg har prøvt å løsna han). I den gule sirkelen reknar eg med det er snakk om same type festemiddel, men den er festa i eit hòl i plastgodset, og stikk ikkje ut på baksida slik at den syns, slik som den raude. Reknar med dei skal vera moglege å løsna utan å måtta øydeleggja dei kvar gong ein treng å komma til.
 4. Er du leigetakar som har flytta ut eller utleigar som skal frigi depositumet slik at det blir utbetalt til leigetakar? I det fyrste tilfellet må dei henta inn godkjenning frå utleigaren, subsidiært venta 5 veker om han ikkje svarar.
×
×
 • Create New...