Jump to content
Simen1

Koronaviruset i NORGE [Les første innlegg]

Recommended Posts

Ahus har fylt opp intensivplassene. Slik forbereder de seg på OUS

Sitat

Torsdag måtte Ahus la Oslo universitetssykehus overta deres intensivpasienter. Oslo universitetssykehus har ikke mottatt flere pasienter, men forbereder seg likevel på en økning.

– Vi har per nå 15 koronapasienter innlagt på Oslo universitetssykehus (OUS). 8 av dem er på intensiv, hvorav 4 av dem er på respirator. De resterende 7 pasientene ligger på infeksjonsmedisinske poster. Vi har fram til i dag tidlig ikke registrert noen større pågang av pasienter fra Ahus, men arbeider nå med avklaringer og planer inn mot helgen, sier pressevakt ved Oslo universitetssykehus, Anders Bayer. (...)

Han minner om at da smitten var på det høyeste månedsskifte mars/april i Norge i fjor, hadde OUS 66 koronapasienter og 21 av dem var på intensivavdelingen. – Da fikk vi kjørt oss, men vi hadde likevel kapasitet til flere.

Oslo universitetssykehus har forberedt seg på flere ulike scenarioer framover.

– Dersom det hypotetisk sett skulle blitt overført ti nye pasienter i løpet av helgen, setter vi opp kohorter på Rikshospitalet og Ullevål sykehus. I stedet for at pasientene ligger på hvert sitt isolatrom, blir de plassert i kohorter som gjør at vi kan drive storskala behandling av pasienter med smitterisiko på en god og trygg måte, både for pasientene og våre ansatte. Etablering av slike kohorter har vi god erfaring med, og det kan gjøres ganske raskt, forutsatt tilgjengelig arbeidskraft, sier Bayer.

De har også planlagt for ulike grader av økt belastning.

– Ved stor pågang av koronapasienter vil det kunne få betydning for vår øvrige drift. Da kan det bli aktuelt å utsette planlagte operasjoner. Vi måtte rokere litt om på noen planlagte operasjoner i fjor, men det gikk relativt pent for seg.

https://www.dagsavisen.no/oslo/nyheter/2021/03/05/ahus-har-fylt-opp-intensivplassene-slik-forbereder-de-seg-pa-ous/

 • Like 2

Share this post


Link to post

Smitteutbrudd på treningssenter - ber alle teste seg

Sitat

Det er et pågående smitteutbrudd ved treningsenterkjeden Family Sportsclub i Sarpsborg, opplyser senteret. Nå ber kommunen alle som har trent i samme perioder som smittede om å teste seg umiddelbart og deretter gå i karantene.
Det er registrert smitte både på Grålun og Iseveien senter. De smittede trente på Grålum ved flere anledninger i perioden 23-28. februar, og ved Iseveien 1. mars. 

https://live.tv2.no/koronaviruset?innlegg=1198738182

Smittede på to treningssentre. Sarpsborg kommune valgte å fortsette å holde treningssentre åpne fra i går. Reglene har vært, og er, kun individuell trening med minimum to meters avstand til andre, og oppsyn til stede som sørger for at det etterleves. Likevel er det altså smitteutbrudd. Åpne treningssentre er dessverre ikke så forenlig med denne pandemien.

Edited by Snikpellik
 • Like 2

Share this post


Link to post

To intensivsenger per 100 000 innbyggere på Ahus. Politikere og andre helsebyråkrater har i en årrekke bygd ned sykehuskapasiteten. Færre senger; mer effektivisering. Resultatet er at det skal ikke mer enn 11 COVID-positive på intensivavdeling til et av Norges største sykehus, før hele korthuset raser.

 • Like 4
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Hadde man sagt til helsearbeidere på sykehus i UK, USA, Italia, Spania osv at vi sliter med sykehuskapasiteten med så lave smittetall som Norge her nå, så ville de jo blitt helt forferdet. WTF er det vi driver med?

 • Like 3

Share this post


Link to post
Snikpellik skrev (1 time siden):

Oppdatering:

ULLEVÅL SYKEHUS: 13 ANSATTE OG FEM PASIENTER SMITTET - UKJENT SMITTEKILDE

Sitat

Fem pasienter og 13 ansatte har så langt testet positivt for coronasykdom, skriver OUS i en pressemelding.

Pasientene som har testet positivt er skrevet ut av sykehuset. 20 ansatte er i karantene.

– Smitteopprinnelsen er så langt ukjent, videre testing, smitteoppsporing og sekvensering av virus pågår, skriver sykehuset.

Alle inneliggende pasienter på den aktuelle sengeposten blir testet. Utskrevede pasienter som har vært inneliggende ved posten i perioden fra 20. februar og frem til i dag blir kontaktet av sykehuset.

Planlagt kirurgi blir stanset inntil videre og berørte pasienter blir kontaktet av sykehuset.

https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/ullevaal-sykehus-13-ansatte-og-fem-pasienter-smittet-ukjent-smittekilde.GSYMA5SeM

Edited by Snikpellik
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (2 minutter siden):

Hadde man sagt til helsearbeidere på sykehus i UK, USA, Italia, Spania osv at vi sliter med sykehuskapasiteten med så lave smittetall som Norge her nå, så ville de jo blitt helt forferdet. WTF er det vi driver med?

Dette er politisk bestemt. Her er samme overlege som melder om for liten kapasitet på Ahus i 2019. (https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/50kk0e/vi-har-for-mye-aa-gjoere-ahus-er-overfylt-naa-maa-helseministeren-og-sto)

Jeg kan ikke forstå det på annen måte enn at det er for mange inkompetente folk uten noe form for eierskap til det de driver med, som sitter i disse helseforetakene og i ymse helselederstillinger.

 • Like 4

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (19 minutter siden):

Aha, så det feile argumentet flytter målstrekene etter hvert som det blir avslørt?

Jeg har aldri sagt at Oslo har hatt høyt smittetrykk hele tiden. Tror du blander meg med noen andre.

 

Simen1 skrev (27 minutter siden):

Fra oktober til nå har det variert ca mellom 40 og 180  (7-dagers glidende gjennomsnitt). Del dette på 6,9 for å få smittetrykket. Det har variert fra ca 6 til 26 nye smittetilfeller per 100 000 innbygger per dag. Hva legger du i høyt smittetrykk? Svarer du 6 så er det en haug med andre kommuner som også har hatt eller har for øyeblikket høye smittetall etter din egen definisjon. Svarer du 26 er det et fåtall kommuner og Oslo har bare vært og luktet oppe på det nivået to ganger siden oktober. Ergo ikke vedvarende slik påstanden var. Så, hvilket tall mener du er høyt smittetrykk?

Jeg ser du begynner å snakke om smittede pr 100K pr dag. Det er det ingen andre som gjør. Hva om vi ser på smittede pr 100K pr 14 dager som er det FHI og andre refererer til?

Oslo har så vidt vært under 100 smittede pr 100K pr 14 dag siden oktober og det var de første to ukene i oktober, siden har Oslo ligget over i følge Oslo kommune sine egne tall. Jeg regner det som å ha vedvarende høyt smittetrykk. Det betyr ikke at antall smittede registert hver enenste dag er veldig høy, men at smitten aldri blir lav sett over en 14-dagers periode eller mer.

 

Simen1 skrev (37 minutter siden):

Hadde man hatt et objektivt syn på hva høyt smittetrykk er for noe og satt tall på hva man mener så kunne man prioritert de områdene som har høyt smittetrykk. Det virker som en del Oslo-folk prioriterer Oslo fordi Oslo er Oslo, ikke områder med høyt smittetrykk fordi de har høyt smittetrykk.

Så bra at du finner på hva andre mener da. Jeg kan jo si det samme om deg: Da FHI ikke var for skjevdeling var du en stor tilhenger av FHI og pekte på dem. Nå som FHI mener det skal skjevdeles forkaster du det FHI sier - men bare når de sier mot deg....

 

Simen1 skrev (39 minutter siden):

´å påstå at man prioriterer Oslo på bakgrunn av høyt smittetrykk, hvis det ikke er høyt smittetrykk som er den virkelige grunnen, så driver man løgn og villedende falskneri.

Hvilke andre området har aldri hatt lavere enn 100 smittede pr 100K innbygger over 14 dager siden oktober? Jeg regner med du kan vise meg eksempler i fleng siden det bare er løgn og villedende falskneri å si at Oslo har hatt vedvarende høyt smittetrykk.

 

Simen1 skrev (46 minutter siden):

Rent spill! Vær ærlig! Vi trenger et objektivt mål for hva som er høyt smittetrykk, der man ikke blander inn stedsnavn som en faktor.

Jeg tror du trenger å roe deg ned. Det er godt mulig du blander meg med noen andre og at det er derfor du er så agressiv, men jeg kan ikke se noen grunn til at du er det.

Jeg har ikke fasit på hva som er høyt smittetrykk eller ikke. Det hele er relativt til den situasjonen man befinner seg i til enhver tid. Det som er høyt smittetrykk nå kan bli sett på som barnemat om vi får en utvikling ala Irland. Derfor er det veldig vanskelig å sette konkrete mål på hva som er "høyt". Slik jeg opplever det har Oslo og noen omkringliggende kommuner stort sett ligget over det resten av landet har mtp smitte og har da relativt sett høye smittetall.

 

PS! Oslo er ikke poenget, Oslo er bare et eksempel på at man bør prioritere de områdene med vedvarende høyt smittetrykk. Det er andre kommuner rundt Oslo som har hatt like høy smitte også, men de omtales ofte av media som "Oslo".

 • Like 2

Share this post


Link to post
Windsofmarch skrev (15 minutter siden):

To intensivsenger per 100 000 innbyggere på Ahus. Politikere og andre helsebyråkrater har i en årrekke bygd ned sykehuskapasiteten. Færre senger; mer effektivisering. Resultatet er at det skal ikke mer enn 11 COVID-positive på intensivavdeling til et av Norges største sykehus, før hele korthuset raser.

 

Simen1 skrev (10 minutter siden):

Hadde man sagt til helsearbeidere på sykehus i UK, USA, Italia, Spania osv at vi sliter med sykehuskapasiteten med så lave smittetall som Norge her nå, så ville de jo blitt helt forferdet. WTF er det vi driver med?

Slik går det når sykehus drives for profitt. Dette er helt utilgivelig og skammelig at vi har havnet i denne situasjonen i Norge.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (1 time siden):

Joda, hele skjevfordelingsstrategien går ut på å forebygge smittespredning, som i andre runde forebygger mot alvorlig sykdom og død. Hvis ikke forebygging av smittespredning hadde vært en del av strategien så ville det heller ikke vært noe grunnlag for skjevfordeling ut fra smittetrykk.

Dette er feil, sidan ein på langt nær er ferdig med å vaksinere risikogruppene, verken i Oslo eller andre stader. Folk på 65+ har ikkje så stor mobilitet. Dersom ein skulle hindre smittespreiing ville ein måtte byrje med å vaksinere aldersgruppa frå 12-30 og deretter opp til 50.

 • Like 1

Share this post


Link to post
4 hours ago, Pc Lynet said:

Det er ett ganske naivt syn. Det er mye lettere å bli smittet om du bor i Oslo eller en annen storby Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger, Kristiansand, Ålesund enn i en hvilken som helst liten bygd på vestlandet. Oslo har både vedvarende høy smitte, en stor andel innvandrer som ikke forstår/følger karantene reglene, innvandrere som har jobber der de blir utsatt for smitte.

Jeg snakker ikke om å vaksinere Oslo vest på hjemmekontor før resten av landet. Det bor også mange etnisk norske i de harde rammede bydelene om det er innvandrere som er problemet for deg.

Nå har vi sett at både Bergen og Trondheim har klart å effektivt slå ned utbrudd med mutert virus. Igjen har de noe med at befolkningen er stort sett etniske norske som har god tillit til myndigheter og følger påbud. Oslo vil aldri få kontroll på smitten før innvandrere er vaksinerte.

Alternativet er å straffe dem som ikke følger/forstår karanteneregelen. Det vil bare gå utover alle oss andre inkludert deg selv.

Nå blir du satt rett i hotellkarantene om du nekter å teste deg. Alle som kommer til Norge skal på hotellkarantene der de ankommer Norge. Men du har rett i at arbeidsinnvandrere fra spesielt Polen har stått for den største smitteimporten til Norge etter jul og i høst.

https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/vedlegg/nye-varianter-av-sars-cov-2-kunnskap-risiko-og-respons-forste-oppdatering-13.01.2021.pdf

Oslo har ikkje hatt vedvarende høgt smittetrykk. Den fantasien har du ingenting å bygge oppunder med. Oslo har hatt varierande smittetrykk nett som resten av landet. At innvandrere ikkje forsto eller fulgte tiltak våren 2020 er det få som har holdt mot di. Etter sommeren 2020 burde dog alle(etnisk norske, innvandrere + arbeidsinnvandrere) greie å følge tiltak og stå samla for å redusere smittetrykk samt dødsfall. At det dessverre finst nok av idioter blant desse(etnisk norske, innvandrere + arbeidsinnvandrere) bør ikkje premierast med ekstra vaksiner.

 

Om innvandrere er meir utsatt i oslo, burde raymond heller skjevfordelt vaksinene innad i oslo. Skremmande at det ikkje har blitt gjort. Men omfordeling av vaksiner bør komme heile landet til gode justert etter smittetrykk pr 100 000 innbygger. Det betyr at man saman med tiltak setter inn ekstra vaksinering der smittetrykket er størst. Dog synd at erna & co forsatt ikkje har skjønt at reiser innad i landet og må begrensast for områder med høgt smittetrykk.

 

Klart man skal straffe di som ikkje vil følge tiltak/karanteneregler. Naivt å påstå noko anna. Konsekvensane kan jo medføre unødvendige dødsfall. seinskader osv. Om slikt ikkje får følger vil man fort sjå at enda fleire gir faen og da kan det fort gå ad dundas nett som i sverige.

 

Forsatt mange smutthull og unntak for reisande. Heilt klart at grensa har fått skjerpa rutiner, men det er minst 8 mnd for seint og aldeles ikkje godt nok enda. All smitte i landet har kome inn over grensa, og difor er det grenseløst feil at smitteimporten ikkje er redusert til null for lenge sia.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Snikpellik skrev (49 minutter siden):

– Dersom det hypotetisk sett skulle blitt overført ti nye pasienter i løpet av helgen, setter vi opp kohorter på Rikshospitalet og Ullevål sykehus. I stedet for at pasientene ligger på hvert sitt isolatrom, blir de plassert i kohorter som gjør at vi kan drive storskala behandling av pasienter med smitterisiko på en god og trygg måte, både for pasientene og våre ansatte. Etablering av slike kohorter har vi god erfaring med, og det kan gjøres ganske raskt, forutsatt tilgjengelig arbeidskraft, sier Bayer.

Kva dersom folk som ligg på kohorten risikerer å smitte kvarandre med 3 ulike koronavirus?

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Maabren skrev (15 minutter siden):

Om innvandrere er meir utsatt i oslo, burde raymond heller skjevfordelt vaksinene innad i oslo. Skremmande at det ikkje har blitt gjort.

Oslo har ikke hatt anledning til å gjøre dette før nå som vaksinestrategien blir endret. De følger FHIs faglige råd, som nylig ble oppdatert og Regjeringen valgte å følge - det er de som distribuerer vaksinene. Det er skremmende hvor mange som mener kommuner skal gjøre som de selv vil med vaksinering, uten at foreligger faglig, vitenskapelig grunnlag.

Edited by Snikpellik
 • Like 2

Share this post


Link to post
torbjornen skrev (Akkurat nå):

Kva dersom folk som ligg på kohorten risikerer å smitte kvarandre med 3 ulike koronavirus?

Ja det må skilles på mutasjoner. Men jeg tror 90% er britisk mutasjon for øyeblikket.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Sitat
Kl. 11.32

av NTB

Nytt koronadødsfall ved Haukeland universitetssjukehus

En person med covid-19-smitte har mistet livet ved Haukeland universitetssjukehus. Dette er det 14. koronadødsfallet i Helse Bergen.

Dødsfall ble meldt torsdag, og personen var i aldersgruppen 18–64 år, opplyser Helse Bergen fredag.

Ifølge Bergens Tidende døde personen ved Haukeland universitetssjukehus.

Sykehuset har for øyeblikket fire koronapasienter, hvorav tre får intensivbehandling.

 

 • Innsiktsfullt 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post
Sitat

Blomsterbutikker i Oslo kan åpne igjen

Byrådet har i dag vedtatt at blomsterbutikker med fast utsalgssted og omsetningen som i hovedsak består av salg av blomster med svært kort varighet, kan holde åpent dersom salgsarealet ikke overstiger 250 kvadratmeter. Det skriver Oslo kommune i en pressemeldinger.

– Blomsterbutikker har en stor andel snittblomster og andre ferskvarer som har kort holdbarhet. De risikerer derfor et betydelig tap av varelager ved en nedstenging, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo.

 

 • Heart 1

Share this post


Link to post
Sitat

Smittespredning fra Rothaugen

Utbruddet av covid-19 på Rothaugen skole i Bergen har spredd seg til nærkontakter uten tilknytning til skolen. Det sier smittevernoverlege Frank van Betten til BT. Nærkontaktene er allerede i karantene.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Sitat

Smitterush i Tønsberg og Færder – meldt om 29 nye tilfeller hittil i dag

https://www.tb.no/korona/farder/helse/atte-nye-koronatilfeller-minst-ett-av-dem-har-ukjent-smittekilde/s/5-76-1516652

Sitat

Ni nye smittede i Sandefjord fredag

https://www.sb.no/ni-nye-smittede-i-sandefjord-fredag/s/5-73-1281299

Sitat

To nye smittetilfeller: – Alle tilfeller behandles nå som de er med mutert virus

https://www.op.no/to-nye-smittetilfeller-alle-tilfeller-behandles-na-som-de-er-med-mutert-virus/s/5-36-1054156

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Pc Lynet skrev (4 minutter siden):

Blomsterbutikker i Oslo kan åpne igjen

Det fungerer ikke om vi skal ha unntak for alle. Hvis smitten ikke skal komme helt ut av kontroll må vi faktisk stenge ned og ikke bare skrive det på et papir og late som.

Share this post


Link to post
nirolo skrev (1 minutt siden):

Det fungerer ikke om vi skal ha unntak for alle. Hvis smitten ikke skal komme helt ut av kontroll må vi faktisk stenge ned og ikke bare skrive det på et papir og late som.

Nei det er vel bare ett plaster på såret, før vi får full nedstegning.

Edited by Pc Lynet

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...