Jump to content
Simen1

Koronaviruset i NORGE [Les første innlegg]

Recommended Posts

scuderia skrev (4 minutter siden):

Nei, de kunne ha kjørt hver eneste vaksine opp til stovner og tatt alle 80+ der først. Raymond valgte ikke dette. FHI fordeler kun til kommunene og gir regler på hvilke grupper som skal tas først. Om Oslo ville kunne de ha tatt belastede områder først i byen. 

Du mener Oslo og andre kommuner ikke skulle forholdt seg til og fulgt FHIs faglige råd rundt vaksinering? Den er grei. Jeg er glad ordførere landet over følger det vitenskapelige grunnlaget som til envher tid foreligger, hvis ikke hadde det blitt helt cowboyland.

Det er FHI som nå har valgt å anbefale å gi flere doser til enkelte bydeler og kommuner, og Regjeringen som har vedtatt det. Ikke kommunene.

 • Like 1

Share this post


Link to post

UTBRUDD MED MUTERT VIRUS PÅ ULLEVÅL SYKEHUS

Sitat

Det er et utbrudd med mutert virus på ortopedisk avdeling på Ullevål sykehus i Oslo. Det bekrefter pressevakt Anders Bayer i OUS til VG.

– Vi jobber med de utfordringer dette gir oss og med å få ut informasjon, sier han.

Han understreker at det er et høyere smittetrykk i samfunnet generelt og at sykehus også blir berørt av det.

Sykehuset vil komme tilbake til omfanget av utbruddet på et senere tidspunkt.

https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/utbrudd-med-mutert-virus-paa-ullevaal-sykehus.3uhK_4WfL?utm_source=vgfront&utm_content=row-2

Edited by Snikpellik
 • Like 2

Share this post


Link to post
Espen Hugaas Andersen skrev (2 timer siden):

Jeg tenker at med din strategi ville veldig mange flere dø. Du ville få all slags smitte inn på sykehjem o.l. som man ikke hører særlig om i dag fordi folk er vaksinerte.

Det har jo vært mye smitte og dødsfall på sykehjem i Oslo. Jeg tror ikke det hadde vært så mye mer smitte på sykehjem som ble stoppet av vaksiner i resten av landet. Hittil har jeg kun hørt om disse tilfellene.

Sitat

Derfor kan sykehjemsbeboere bli smittet etter vaksinering

På flere sykehjem er beboere blitt koronasmittet etter at de er blitt vaksinert. FHI forklarer her hvorfor det kan skje.

Den siste tiden har det blitt omtalt flere tilfeller av at beboere på sykehjem har blitt smittet av koronaviruset, etter å ha mottatt en eller to vaksinedoser.

 • Ulvik omsorgstun: Seks smittede ved Ulvik omsorgstun var fullvaksinerte (to doser).
 • Stabæktunet bo- og behandlingshjem i Bærum: 36 beboere er smittet av koronaviruset etter å ha fått første dose av koronavaksinen. Ni er døde.
 • Grimtunet omsorgssenter i Kristiansand: Her ble ni beboere smittet selv om de hadde fått begge vaksinedosene.

https://www.nrk.no/osloogviken/fullvaksinert-beboer-koronasmittet-pa-sykehjem-i-oslo-1.15386751

Evil-Duck skrev (2 timer siden):

Det du fortsatt sier er at friske osloboere skal få vaksine før syke, gamle og helsepersonell ellers i landet, også inkludert i alle andre byer. Om vi kun hadde vaksinert Osloboere hadde i overkant av 360 000 personer vært vaksinerte altså over halvparten av oslo's befolkning, hvorpå halvparten hadde vært fullvaksinert. Nå vet jeg ikke hvor mange som er i risikogruppa og er helsearbeidere i Oslo men jeg nekter å tro at det er over halve befolkningen. Så det du fortsatt sier er at du foreslår å vaksinere  friske folk utenfor risikogruppen i Oslo før helsepersonell og folk i risikogruppene engang får se en vaksine ellers i landet. 

Nei det er ikke det jeg mener. Jeg sier at folk i risikogruppene i Oslo bør vaksineres før de i risikogruppene i resten av landet. Det er 83 000 innbyggere i Oslo i risikogruppe 1 og 2. Hvor mange det er i Risikogruppe 3 18-64 år finner jeg ikke tall på.

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13389620-1608282919/Tjenester og tilbud/Koronavirus/Koronavaksine/Handlingsplan for Covid-19 vaksinering i Oslo kommune.pdf

Sitat

Trinn 1: Beboere i sykehjem Oslo kommune vil som første trinn gjennomføre vaksinering av beboere ved alle byens sykehjem. Det finnes ca. 4000 kommunale beboerplassersykehjem i Oslo, i tillegg finnes noen svært få helprivate plasser.

Trinn 2: Eldre over 65 år, etter fallende alder. Kommunen vil vaksinere eldre over 65år etter fallende alder, fordelt på puljer på 5 og 5 år. Inkludert i disse vil være hjemmetjenestebrukere som ikke kan ta seg til vaksinasjonsstedene som opprettes. I overkant av 83000 innbyggere var over 65 år 1.1.20, inkludert de 4000 som er beboere i sykehjem.

Trinn 3: 18-64 med risiko for alvorlig sykdom og død Trinn 3 vil gjennomføres med samme vaksinasjonssteder som trinn 2. I trinn 3 anser kommunen det som sannsynlig og helt nødvendig at fastleger vil kunne bidra i vaksinasjonsarbeidet i større grad. Fastleger har oversikt over hvilke pasienter som har diagnoser som kvalifiserer til prioritering av vaksine.

Trinn 4: Generell befolkning 18-64 Det er ca.470 000 innbyggere i Oslo fra 18-66 år. (inkl.de i risikogrupper). De fleste av disse vil stå igjen til vaksinering i siste fase, den resterende befolkningen. Vi tror dette tidligst vil være aktuelt nærmere sommeren 2021. Enkle overslag og med litt økt prosent som ønsker vaksinasjon enn FHI’s estimater kan bety vaksinering av 300 000 i denne fasen (600 000 doser).

 

prioriteringsrekkefolge_fhi.jpg.8787e4ecceedada81085b73bba7af744.jpg

Snikpellik skrev (2 timer siden):

Ny nedstenging må til om mutert virus skal slås ned!

Hele innlegget: https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/M3Ej8o/ny-nedstenging-maa-til-om-mutert-virus-skal-slaas-ned

Får håpe regjeringen har baller nok til å kjøre fullt portforbud om nødvendig. 5000 nye døde i Norge på 3 måneder kan bli realiteten om vi ikke får kontroll.

Nidar2 skrev (1 time siden):

Vi må ikke glemme at det er ønskelig med Covid19 i samfunnet. Det er derfor man letter på tiltakene rett før viruset nesten er fjernet.

Det er det ikke.

Share this post


Link to post
William_S skrev (14 timer siden):

Samtidig så burde jo Nakstad slutte å advare om 50 doblinger og sånne ting.

Helt greit for meg, hvis det fører til at folk fortsetter med å følge smittevernsreglene og forstår at vi må ha strenge tiltak en stund til. Helsministeren lokker oss med utenlandsreiser i mai og normalisert sommer for ikke å bli tiltakstrette.

Dessuten venter det vaksiner på oss, eller rettere sagt, vi venter på dem, så det er litt optimisme tross alt.

Hvis worst case cenarioskulle inntreffe og Nakstad/FHI ikke har sagt i fra på forhånd har de ikke gjort jobben sin.

 • Like 4

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (1 time siden):

Oslo ligger på 4.-plass.

  Vis skjult innhold

282484504_Screenshot_2021-03-05CoronavirusetSlikspresvirusetiNorgeogverdenKartogstatistikk.png.39c13e5a2d81ef9757f4fe4a50e08fc5.png

Fortsatt helt feil?

Dessuten var påstanden din en annen, nemlig at det hadde vært vedvarende høyt smittetrykk i Oslo. Her kan du se at det ikke har vært vedvarende men sterkt variabelt gjennom pandemien.

  Vis skjult innhold

254448020_Screenshot_2021-03-04CoronavirusetStatusiOslokommuneogNorge.thumb.png.d4271c3f56ec396a20a8f87481c61eb2.png

Igjen: Hvilken relevans har antall friskmeldte (gamle smittetall) for forventet smitte i nærmeste framtid? Det eneste jeg kan se er at friskmeldte har høy immunitet og bør regnes som immune på lik linje med vaksinerte. Oslo har for øyeblikket fullvaksinert 3,2% av befolkninga, 2,6% har kun fått første dose og 2,97% av befolkninga har fått positiv koronatest. I tillegg er det nok noen mørketall, men det kan vi se bort fra i regnestykket. Hvis vi antar at alle disse 8,77% er immune så er det altså bare 91,23% som er mottakelige.

Skal vi være helt korrekte bør dette tas hensyn til i vaksinasjonsstrategien.

Ulvik, Hyllestad og Sør-Fron er små kommuner som har hatt det lett gjennom pandemien. Oslo har hatt en kontinuerlig stor belastning gjennom hele pandemien. Det blir for dumt å dra fram lilleputt kommuner. Alle de tre kommunene har fått god kontroll relativt fort. De i Ulvik har levd fritt og rolig helt til han lure Italieneren sendte ungen sin syk på skolen etter en utenlandsreise. De i Oslo og Lørenskog har levd med strenge tiltak i 4 måneder nå.

Friskmeldte bør ikke regnes som immune. Det er vist at de nye mutasjonen vil smitte en stor andel av de som er immune mot den gamle varianten.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (1 time siden):

Man vaksinerer ikke for å kurere de som er syke nå. Man vaksinerer for å forebygge mot framtidig smittespredning. Da må vi regne på faren for nettopp framtidige smittespredninger og konsekvensen av det i ulike aldersgrupper for å kunne målrette vaksinene best mulig.

Hvilken by/kommune har hatt mest smitte hittil i pandemien? Jo nettopp Oslo. Ergo bør Oslo prioriteres.

Edited by Pc Lynet

Share this post


Link to post
8 minutes ago, Pc Lynet said:

Det har jo vært mye smitte og dødsfall på sykehjem i Oslo. Jeg tror ikke det hadde vært så mye mer smitte på sykehjem som ble stoppet av vaksiner i resten av landet. Hittil har jeg kun hørt om disse tilfellene.

Man hører ikke om smitte som ikke skjer. Om man hadde prioritert Oslo over resten av landet, så ville det utvilsomt vært flere smittede og dødsfall i resten av landet.

 • Like 2

Share this post


Link to post
torbjornen skrev (1 time siden):

Då ville det ha vore temmeleg mange døde rundt om på sjukeheimane i resten av landet i januar og i februar, i tillegg til at ein ville ha hatt ein del fleire dødsfall i gruppa 85+. Eg trur heller ikkje at ein ville ha spart så mange dødsfall i Oslo.

Skeivfordeling til område med mykje og vedvarande smitte blir meir aktuelt etterkvart som ein kjem nedover i risikogruppene. Når ein har vaksinert alle i risikogruppene samt helsearbeidarar, lærarar, barnehagetilsette og kanskje også bussjåførar meiner eg at ein bør gå over til ei prioritering med tanke på flokkimmunitet i område med mykje og vedvarande smitte, og då naturleg nok fyrst og fremst Oslo og nærliggjande område.

Redigert: Eg oversåg at du skreiv andre dose. Dette er faktisk eit godt poeng. Hadde ein venta med å gje folk (i og utanfor Oslo) 2. dose kunne ein ha vaksinert fleire på kortare tid og redda mange liv.

Ja når vi nå vet at en dose gir effektiv beskyttelse mot alvorlig sykdom og død, synes jeg vi kun bør gi en dose til oss friske uavhengig av alder, så kan vi heller få påfyll til høsten.

 • Like 1

Share this post


Link to post
1 hour ago, Nidar2 said:

Om man skulle praktisert skjevfordeling innad i EU/samarbeidsavtalen, så ville vel ikke Norge fått en enste vaksine.

Blir det riktig å overføre synspunktet til kommune-Norge?

 

1 hour ago, scuderia said:

Hehe :) Det stemmer vel det.. 

Og om Oslo kommune er så opptatt av dette så har de frihet til å skjevfordele vaksinene internt i Oslo også. Men Raymond vil kanskje ikke risikere å miste stemmer i resten av Oslo for å kjøre på i stovner.. 


Har man ikke skjefordelt vaksiner innad i Oslo? Det er jo katastrofe hvis man ikke sender Oslos vaksiner til de bydelene med størst smittetrykk.

Dette tok jeg nesten som en selvfølge at de gjorde og hvis ikke så stiller denne politikken seg i et vesentlig dårligere lys.

Kjenner jeg er på vei til å få en veldig dårlig smak i munnen hvis dette faktisk stemmer.

Edited by Theo343
 • Like 3

Share this post


Link to post
Espen Hugaas Andersen skrev (1 minutt siden):

Man hører ikke om smitte som ikke skjer. Om man hadde prioritert Oslo over resten av landet, så ville det utvilsomt vært flere smittede og dødsfall i resten av landet.

Det kan du ikke vite. På samme måte som at jeg ikke kan vite at min strategi ville ført til færre totale dødsfall. Men ved å bruke enkel logikk vil jeg tro at det har vært mer smitte inn på sykehjem i Oslo enn i resten av landet.

Share this post


Link to post
3 minutes ago, Pc Lynet said:

Det kan du ikke vite. På samme måte som at jeg ikke kan vite at min strategi ville ført til færre totale dødsfall. Men ved å bruke enkel logikk vil jeg tro at det har vært mer smitte inn på sykehjem i Oslo enn i resten av landet.

Det kan godt hende. Men jeg har aldri foreslått å ikke vaksinere alle på sykhjem i Oslo.

Det å ta vaksiner fra sykehjem ellers i landet for å vaksinere friske folk i Oslo er en oppskrift på dødsfall.

 • Like 2

Share this post


Link to post
torbjornen skrev (1 time siden):

Med så få vaksiner som ein har no vaksinerer ein ikkje for å hindre smittespreiing, men for å hindre alvorleg sjukdom og død.

Joda, hele skjevfordelingsstrategien går ut på å forebygge smittespredning, som i andre runde forebygger mot alvorlig sykdom og død. Hvis ikke forebygging av smittespredning hadde vært en del av strategien så ville det heller ikke vært noe grunnlag for skjevfordeling ut fra smittetrykk.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (På 4.3.2021 den 12.05):

Fra et beredskapsperspektiv bør man vaksinere helsepersonell, andre nødetater og de gruppene som opptar flest intensivplasser, nemlig aldersgruppa 50-69 år.

Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv bør man vaksinere de som har høyest sannsynlighet for å tape produktive arbeidsår. Aldersgruppa 40 til ca 62 år.

Fra perspektivet barn og mental helse bør man vaksinere folk som er over 40 og har barn under 18 år.

Fra perspektivet nasjonal økonomi bør folk som jobber i eksportindustrien prioriteres.

Fra et sportslig/trenings-perspektiv bør folk som trener tett og gruppevis prioriteres. F.eks fotballspillere, kampsportdeltakere etc.

osv osv.

_________________________________________________________________________________

Poenget mitt er bare at det finnes så mange grupper folk som mener de bør prioriteres av ymse gode grunner at det nesten ikke finnes folk å nedprioritere. Det blir bare et absurd kappløp om å karre seg fram i køa. God gammeldags "køkultur" fra taxikøa kl 04.15 en søndags morgen. Derfor er jeg ganske fokusert på å holde nede smitten med fortsatt "tradisjonelle" tiltak og mindre hvile seg tidlig på lauvbærene av en vaksine som bare 3-6% av befolkninga har fått/startet på. Sommeren er årstiden jeg liker best så jeg håper innenlandsferie blir så normal som mulig. Men da trenger vi god hjelp fra både tradisjonelle tiltak og flere vaksiner fram til fellesferien.

Jeg liker denne posten til @Simen1

Vaksine strategi kommer an på hva man vil optimalisere for. Norge har valgt antall dødsfall. Jeg synes antall tapte leveår bør vektlegges sterkere enn antall dødsfall. Er man 80 år og eldre er det naturlig og dø. Jeg vil heller at flere over 80 år dør, enn at yngre folk i risikogrupper dør før de får vaksinene. Hva med alle helsearbeideren som vil bli smittet, langtidssyke og kanskje dø?

Her en intensiv sykepleier som har fått alvorlige problemer med minnet.

https://tv.nrk.no/se?v=NNFA19030221&t=1497s

Når vi har fått vaksinert folk i risikogrupper under 65 år. Kan vi begynne på de i risikogruppene over 65 år.

Share this post


Link to post
Espen Hugaas Andersen skrev (8 minutter siden):

Det kan godt hende. Men jeg har aldri foreslått å ikke vaksinere alle på sykhjem i Oslo.

Det å ta vaksiner fra sykehjem ellers i landet for å vaksinere friske folk i Oslo er en oppskrift på dødsfall.

Folk på 80 år på sykehjem vil dø, det er helt naturlig. Jeg vil heller redde noen på 40/50/60 år enn en på 80 år. De nye mutasjonene fører til mer alvorlig sykdom for yngre. Vi kan nå få kjempetrøbbel om vi ikke får kontroll. Jeg tror minst en dobling av dødsfallene i Norge hittil er unngåelig.

Share this post


Link to post

Vi får ta det gode nyheten vi får, selv om de bekrefter min teori om at Oslo burde vært prioritert høyere enn utkant Norge.

Sitat

Nå er over 200.000 nordmenn fullvaksinert

200.675 nordmenn er nå fullvaksinert, viser VGs oversikt over fremgangen i vaksineringen i Norge. Det utgjør totalt 3,74 prosent av befolkningen.

Høyet andel fullvaksinerte av befolkningen finner vi en rekke mindre kommuner: Utsira (19,7%), Træna (8%), Kvitsøy (7,7%) og Beiarn (7,5%).

 

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
William_S skrev (21 timer siden):

Nåvel de siste målingene har jo vist at færre og færre har tillit til helsemyndighetene. Tror ikke helsemyndighetene er så populære blant folk som har mistet jobben.  Tilliten har gått ned fra 80% og godt ned på 50 tallet. Den yngste aldersgruppen er det ikke lenger et flertall som har tillit. Jeg begynner nesten å tro at Nakstad og co nærmest har det gøy med å stenge ned bare fordi de kan liksom. Det trengs nå bedre begrunnelser for tiltak de innfører. Tiltakene er mye basert på rein synsing for hva de tror kan hjelpe og lite forskningsbasert. 

FHI har jo selv innrømmet at de ikke aner hva slags tiltak som funker. 

Anbefaler debatten på Dax18 igår (torsdag, første innslag) mellom Bent Høie og en lege og professor ved Oslo Universitetssykehus som satte ham på plass fordi regjeringen ikke forteller hvilken info om *skadevirkninger av tiltakene* de bygger på når de bestemmer tiltak. Hun var MEGET tøff, men han tåkepratet seg ut av det som vanlig.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Sitat

120 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus – ni flere enn dagen før

Fredag var 120 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på ni pasienter fra dagen før.

19 av pasientene får respiratorbehandling. Det er én flere enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt fredag.

101 av koronapasientene er innlagt på sykehus i regionen Helse sør-øst, åtte er innlagt i Helse nord, sju er innlagt i Helse vest, og fire er innlagt i Helse Midt-Norge.

Det øker hver dag nå dessverre.

 • Like 1

Share this post


Link to post
nirolo skrev (1 time siden):

Norge hadde ca ingen smitte i juli, men siden oktober har Oslo og en del andre kommuner hatt vedvarende høyt smittetrykk.

Aha, så det feile argumentet flytter målstrekene etter hvert som det blir avslørt?

Fra oktober til nå har det variert ca mellom 40 og 180  (7-dagers glidende gjennomsnitt). Del dette på 6,9 for å få smittetrykket. Det har variert fra ca 6 til 26 nye smittetilfeller per 100 000 innbygger per dag. Hva legger du i høyt smittetrykk? Svarer du 6 så er det en haug med andre kommuner som også har hatt eller har for øyeblikket høye smittetall etter din egen definisjon. Svarer du 26 er det et fåtall kommuner og Oslo har bare vært og luktet oppe på det nivået to ganger siden oktober. Ergo ikke vedvarende slik påstanden var. Så, hvilket tall mener du er høyt smittetrykk?

nirolo skrev (1 time siden):

Disse områdene vil med høy sannsynlighet også ha mange smittede i tiden framover. Derfor er det fornuftig å vaksinere flere i disse områdene, slik at færre blir alvorlig syke eller dør.

Hadde man hatt et objektivt syn på hva høyt smittetrykk er for noe og satt tall på hva man mener så kunne man prioritert de områdene som har høyt smittetrykk. Det virker som en del Oslo-folk prioriterer Oslo fordi Oslo er Oslo, ikke områder med høyt smittetrykk fordi de har høyt smittetrykk.

Først og fremt bør man være ærlige og kalle en spade for en spade. Prioriterer man Oslo fordi Oslofolk liker det, så får man ta en debatt om akkurat det. Men å påstå at man prioriterer Oslo på bakgrunn av høyt smittetrykk, hvis det ikke er høyt smittetrykk som er den virkelige grunnen, så driver man løgn og villedende falskneri. Vil man prioritere områder med høyt smittetrykk så får man gjøre nettopp det og da må Oslo finne seg i at de kan havne under grensa for "høyt" og akseptere at andre kommuner kan havne over.

Rent spill! Vær ærlig! Vi trenger et objektivt mål for hva som er høyt smittetrykk, der man ikke blander inn stedsnavn som en faktor.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Ahus-overlege: − Kapasiteten var sprengt allerede i helgen

Sitat

– Ansatte som hadde fri ble kalt inn for å jobbe ekstra og flere intensivpasienter på respirator ble flyttet til andre sykehus. Intensivkapasiteten på Ahus var sprengt allerede i helgen, sier Ståle Clemetsen til VG.

Han er tillitsvalgt for overlegeforeningen på Akershus Universitetssykehus (Ahus).

Sykehuset på Lørenskog som også er sykehuset til innbyggerne i Oslos østre bydeler Grorud, Stovner og Alna, tok torsdag ned deler av sitt planlagte program og sendte covidpasienter til Oslo universitetssykehus.

Sykehuset har i dag 28 covid-19-pasienter. 11 av disse ligger på intensivavdeling.

Clemetsen sier at ledelsen satte sykehuset i gul beredskap blant annet etter sterkt press fra de ansatte. Gul beredskap betyr at en del pasienter ikke får gjennomført planlagte operasjoner som krever intensiv- og overvåkningskapasitet i etterkant.

Mer: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/OQWE7l/ahus-overlege-kapasiteten-var-sprengt-allerede-i-helgen

Eksperter stusser: – Svært uheldig om SMK kan opptre som et tohodet troll
Flere jurister stusser på regjeringens begrunnelse for å ikke offentliggjøre SMS-utvekslingene mellom Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) og regjeringsapparatet.
https://www.tv2.no/nyheter/12503544/

Edited by Snikpellik
 • Like 2

Share this post


Link to post
Pc Lynet skrev (24 minutter siden):

Jeg liker denne posten til @Simen1

Vaksine strategi kommer an på hva man vil optimalisere for. Norge har valgt antall dødsfall. Jeg synes antall tapte leveår bør vektlegges sterkere enn antall dødsfall. Er man 80 år og eldre er det naturlig og dø. Jeg vil heller at flere over 80 år dør, enn at yngre folk i risikogrupper dør før de får vaksinene. Hva med alle helsearbeideren som vil bli smittet, langtidssyke og kanskje dø?

Her en intensiv sykepleier som har fått alvorlige problemer med minnet.

https://tv.nrk.no/se?v=NNFA19030221&t=1497s

Når vi har fått vaksinert folk i risikogrupper under 65 år. Kan vi begynne på de i risikogruppene over 65 år.

Helt enig. Minimalt antall tapte gode leveår burde telle mer i vaksinestrategien. Men det bør også eksportverdier. Viktig å unngå at Norge taper milliarder på sykedager i en eller annen eksportbransje. Spesielt nøkkelpersonell. Heldigvis tror jeg det alle disse dillemmaene og avanserte detalj-prioriteringen blir overflødig allerede om ca 3 måneder.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...