Jump to content
mikkelrev86

Godkjenning av ny andelseier, borettslag

Recommended Posts

Er noen kjent med hva de vektlegger her? Ser at en leilighet jeg vil kjøpe krever godkjenning av styret for overdragelse av andel og at dette er kjøpers risiko. 

hva må til for å ikke bli godkjent og hva sjekker evt et styre? Utføres det en kredittsjekk for fellesgjelden?


Jeg har kjøpesummen tilgjengelig på konto så trenger ingen finansiering, men hadde en del rot i lkonomien inntil tidligere i år før jeg solgte et av husene og hadde en del betalingsanmerkninger. Dette er borte nå, men vil tro jeg har en lav score

Share this post


Link to post

En evt nekting av godkjenning må være saklig etter borettslagsloven. I en kommentarutgave står det følgende: Manglande økonomisk evne og tidlegare mishald i andre bustadforhold kan etter omstenda vera sakleg grunn til nekting

Share this post


Link to post

Det er normalt ikke noe å bekymre seg for. Slikt er med for å kunne hindre kjente problemer å flytte inn. F.eks. noen som har bodd der før og laget mye bråk, eller at de får advarsel av noen de kjenner om at de som flytter inn er problemer osv.

Styret har ingen myndighet til å sjekke registre for din økonomi ect..

Det er mange steder i Oslo hvor de burte ha benyttet dette, men det skjer aldri.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Sist jeg satt i et styre som måtte ta en vurdering på dette googlet vi vedkommende og prøvde å finne ut om hun f.eks var dømt for narkotika eller vold. 

 

Andre ting vurderte vi ikke en gang. Tror det varierer veldig.

Share this post


Link to post

I praksis skal det mykje til for å ikkje bli godkjent av styret i eit burettslag.

For det fyrste må burettslaget ha sakleg grunn for å nekte godkjenning, og for det andre har burettslaget svært avgrensa muligheit til å lovleg innhente relevante opplysningar.

Sjølv ikkje internt i f.eks. OBOS systemet er dei skeptiske til å utlevere f.eks. betalingshistorikk frå andre burettslag inn til styret i det burettslaget som skal godkjenne andelseigaren.

Styret må i praksis enten basere seg på opplysningar som kjøparen har gitt, f.eks. kjøparen oppgir at han ikkje akter å følge husordensreglane, at nokon i styret kjenner til personen frå før, eller at ein klarer å finne sakleg grunn f.eks. på internett.

Om du skulle bli nekta godkjenning så er det nok relativt enkelt å vinne fram rettsleg med at grunnlaget for å avslå søknaden ikkje var sakleg nok.

Då eg satt i styret i mitt burettslag så blei nesten alle søknadar om godkjenning godkjent automatisk etter 20 dagarsregelen ettersom vi nesten aldri rakk å avholde styremøte innafor tidsfristen.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Det er vanligvis kurant å få slik godkjennelse, ofte har styret delegert godkjennelsen ned til forretningsfører. Man får med mindre styret har konkrete opplysninger som tilsier at du ikke bør bli eier. De korte fristene for godkjenning gjør at styret ikke har praktisk mulighet til å gjøre særlig med undersøkelser. 

  • Like 1

Share this post


Link to post

Søknad om godkjenning av ny andelseier er først og fremst viktig for at borettslaget skal få vite om hvem som er ny andelseier fra megler. Dette er viktig siden borettslaget ikke får den informasjonen fra forretningsfører/OBOS med mindre forkjøpsretten har blitt benyttet.

Borettslaget har veldig begrensede muligheter til å gjøre undersøkelser, kan ikke gjøre kredittvurdering etc.  Man kan google etc, men de man finner der gir neppe noe saklig grunn til å nekte godkjenning. Det vil først og fremst være knyttet til forhold som borettslag vet om fra før, f.eks. at du har bodd der tidligere og at det har vært klager på deg.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...