Jump to content
ScandiFlick

Politivold i avhør

Recommended Posts

15 hours ago, Theo343 said:

Virkelig en demonstrasjon i utstrakt bruk  av antakelser og å legg ord i munn på andre. Man skulle tro du jobbet i etaten. Dine antakelser, påstander og konstruerte slutninger får du stå inne for selv.

For mange er det å ha et rent rulleblad viktig for jobb og reise muligheter. Har man først mange punkter på et rulleblad har man "mindre å tape" og lar seg påvirke mindre av politiets fremferd. En person som har liten erfaring med å være i politiets søkelys vil naturlig nok se dette som en større belastning enn de som er vant til å hanskes med det. Har man gått noen runder med politiet har man også opparbeidet en erfaring som ikke gjør en like naiv ift. deres metoder.

Men dette er i grunn selvfølgeligheter som enhver advokat vil kunne forklare for deg når du sitter på andre siden av bordet. Lavthengende frukter er et mye brukt uttrykk av en årsak.
 

Det er ikke meningen å tilegne deg noen meninger, eller konstruere narrativer, jeg forsøker bare å sette det i sammenheng med din opprinnelige påstand, alt har vært mulige forslag, og er åpenbart ikke bindende til hva det er du forsøker å si.

Jeg annerkjenner at det er mer belastende å befinne seg i søkelyset dersom man er uvant med det, og at en med erfaring nødvendigvis kan manøvrere situasjonen mer sindig.

Men det fremgår ikke hvordan dette henger sammen med den opprinnelige teorien du la frem, angående de frustrerte konstablene, og deres utløsning som rammer ikke-kriminelle?

Tenker du at det er relevant for de frustrerte konstablene hvem som rammes mest av deres tilstedeværelse? At hensikten er å påføre lidelse der det rammer hardest?

Share this post


Link to post
20 hours ago, Atib Azzad said:

Det er ikke meningen å tilegne deg noen meninger, eller konstruere narrativer, jeg forsøker bare å sette det i sammenheng med din opprinnelige påstand, alt har vært mulige forslag, og er åpenbart ikke bindende til hva det er du forsøker å si.

Jeg annerkjenner at det er mer belastende å befinne seg i søkelyset dersom man er uvant med det, og at en med erfaring nødvendigvis kan manøvrere situasjonen mer sindig.

Men det fremgår ikke hvordan dette henger sammen med den opprinnelige teorien du la frem, angående de frustrerte konstablene, og deres utløsning som rammer ikke-kriminelle?

Tenker du at det er relevant for de frustrerte konstablene hvem som rammes mest av deres tilstedeværelse? At hensikten er å påføre lidelse der det rammer hardest?

Det er i det minste underholdende å lese de konstruerte narrativene dine :) 
Det krever mer innsats og ressurser å gå etter alvorlig kriminalitet ergo enklere å gå etter "lavthengende frukter". 

https://www.politiforum.no/lov-og-orden-lovbrudd-lovbryter/ny-studie-politiet-lot-bekjente-slippe-lettere-unna/141726

https://www.tv2.no/a/11505496/

https://www.nrk.no/norge/lar-kriminelle-slippe-unna-1.510956

https://www.agderposten.no/nyheter/agderposten-avslorer-disse-kriminelle-slipper-unna-straff-fordi-politiet-somler-i-etterforskningen/

Anbefaler på generell basis politiforum da de er uredde og tør å sette søkelys på steder hvor man blir utsatt for hersketeknikker og det som verre er om man nærmer seg.

Quote

 

Hun observerte også at politifolk valgte midler ut ifra en idé om straff, altså at de syntes vedkommende «fortjente» å bli anmeldt og ga en reaksjon som egentlig ikke var nødvendig.

Rønning registrerte også overtramp hvis politifolkene følte seg provosert og utfordret på autoriteten sin. Hvis publikum stilte spørsmål ved hvorvidt politiet hadde «lov til» å bryte inn, så kunne de reagere for sterkt, selv om publikum ikke var aggressive.

 

 

Edited by Theo343
 • Like 2

Share this post


Link to post
On 8/2/2020 at 12:20 PM, Theo343 said:

Det er i det minste underholdende å lese de konstruerte narrativene dine :)

Glad jeg kan bidra, men vi ville sikkert fått litt fortgang om jeg slapp å foreslå hva det er du mener, og du bare sa det?

Quote

Det krever mer innsats og ressurser å gå etter alvorlig kriminalitet ergo enklere å gå etter "lavthengende frukter".

Det er jo forsåvidt greit, men lavthengende frukter, tenker jeg er enkel narkotikakriminalitet, trafikkforbrytelser, o.l.
Disse er da ikke lovlydige, slik du først foreslo; At politiet gikk etter lovlydige borgere, på grunn av frustrasjon?

Quote

Anbefaler på generell basis politiforum da de er uredde og tør å sette søkelys på steder hvor man blir utsatt for hersketeknikker og det som verre er om man nærmer seg.

Jeg håper ikke du opplever det slik at jeg forsøker å hersketeknikke deg, det er ikke min hensikt.

 • Like 2

Share this post


Link to post
On 8/3/2020 at 2:55 PM, Atib Azzad said:

Glad jeg kan bidra, men vi ville sikkert fått litt fortgang om jeg slapp å foreslå hva det er du mener, og du bare sa det?

Det er jo forsåvidt greit, men lavthengende frukter, tenker jeg er enkel narkotikakriminalitet, trafikkforbrytelser, o.l.
Disse er da ikke lovlydige, slik du først foreslo; At politiet gikk etter lovlydige borgere, på grunn av frustrasjon?

Jeg håper ikke du opplever det slik at jeg forsøker å hersketeknikke deg, det er ikke min hensikt.

Jeg har uttrykt rimelig klart hva jeg mener. Om du ønsker å tolke det annerledes er noe annet. Jeg har også gitt deg linker til saker hvor du kan sette deg inn i det.

Ordspikkeri rundt lovlydighet? Per definisjon er da så og si ingen lovlydige da alle bryter loven en eller flere ganger i løpet av livet. Loven endrer seg også gjennom et menneskes levetid og vi har advokater til å tolke loven ihjel for å påvirke dommen i en eller annen retning. Men din definisjon på lovlydighet går kanskje på om man blir tatt og dømt for det eller ei? Ergo er ansatte i politiet som har begått klart straffbare handlinger men ikke får straff lovlydige?

"At politiet gikk etter lovlydige borgere, på grunn av frustrasjon"
Dette er ikke mitt utsagn men ditt forsøk på å vri det i en annen retning. Jeg forsøker heller ikke å forklare hvorfor slike forhold eksisterer men linket derfor heller til de som har forsøkt å finne ut av det.

Du skriver også gjentatte ganger at jeg ikke mener at trafikkforbrytelser er viktig. Det har jeg ikke sagt noe sted men jeg mener at man bør tenke annerledes ved å frigjøre politiets ressurser til å bekjempe annen kriminalitet og overlate en del trafikale oppgaver til annet personell som eks. statens vegvesen som allerede i dag foretar tekniske kontroller langs veien.

De stasjonære fartskontrollene er det ingen grunn til at man skal benytte politiets hardt belastede ressurser til, dette kan overlates til andre instanser som jeg er sikker på vil gjøre jobben minst like godt.

Edited by Theo343

Share this post


Link to post

Jeg registrerer det litt som om du begynner å bli lei av meg, og mine stadige spørsmål, men kan jeg samtidig peke til det faktum at alt jeg har gjort er å stille oppfølgingspørsmål rundt ditt opprinnelige utsagn:

On 7/26/2020 at 8:00 AM, Theo343 said:

Man får ofte inntrykk av at politiet gjør en dårlig jobb med yrkeskriminelle og overkompenserer mot lovlydige borgere som vil slite mye mer i situasjonen med politiet.

Du sier selv at jeg må lese igjen, og at du har utrykket deg tydelig, men påstanden medfører en del usikkerheter jeg har forsøkt å få klarhet í, uten å lykkes.

En ting den siste posten din indirekte forteller meg, er at du aldri mente lovlydige som í lovlydige -at de ikke brøt loven, men som í ikke-yrkeskriminelle?
Kan jeg anta at det er disse som står bak disse lovbruddene som etterhvert omtales som lavthengende frukt?
Og er eksempler på lavthengende frukt, slik jeg foreslo: simpel narkotikakriminalitet eller trafikkforbrytelser?

Quote

Ordspikkeri rundt lovlydighet? Per definisjon er da så og si ingen lovlydige da alle bryter loven en eller flere ganger i løpet av livet. Loven endrer seg også gjennom et menneskes levetid og vi har advokater til å tolke loven ihjel for å påvirke dommen i en eller annen retning. Men din definisjon på lovlydighet går kanskje på om man blir tatt og dømt for det eller ei? Ergo er ansatte i politiet som har begått klart straffbare handlinger men ikke får straff lovlydige?

Det var ikke meningen å spike flis på dette, for flisespikkeriets skyld, men jeg trodde originalt du mente lovlydige, som at politiet gikk etter folk som faktisk ikke hadde gjort noe for å fortjene politiets oppmerksomhet.
Min definisjon på lovlydighet gikk i dette tilfellet ut på noen som ikke brøt loven.
(Derav min opprinnelige innsigelse, om at dersom man skal forfølge noen urettmessig, virker det litt kontraintuitivt å forfølge noen hvis vitnemål settes stor lit til.)

Quote

"At politiet gikk etter lovlydige borgere, på grunn av frustrasjon"
Dette er ikke mitt utsagn men ditt forsøk på å vri det i en annen retning. Jeg forsøker heller ikke å forklare hvorfor slike forhold eksisterer men linket derfor heller til de som har forsøkt å finne ut av det.

Igjen, det var ikke hensikten, men det stemmer at det ikke er et verbatim sitat.
Dersom du leser det igjen, uten en overveldende følelse om at jeg er ute etter å ta deg, kan det fremgå at det bare er nok et forsøk på å få klarhet i hva du mener, et forsøk på destillasjon av din originale påstand, den kan være god eller dårlig, men den var ikke ondsinnet.
Om du forklarte hva som var feil med gjenfortellingen kunne jo det også vært nyttig.
Behovet for det du kaller overkompensasjon i den originale påstanden, kommer vel ut av frustrasjonen rundt 'å gjøre en dårlig jobb med yrkeskriminelle'?

Quote

Jeg har uttrykt rimelig klart hva jeg mener. Om du ønsker å tolke det annerledes er noe annet. Jeg har også gitt deg linker til saker hvor du kan sette deg inn i det.

Den første linken handler om at Politiet lot en de kjente, slippe tiltale.

Den neste handler om at det er komplisert å tiltale disse to siktede for flere punkter i siktelsen, på grunn av infløkt internasjonalt regelverk rundt utlevering av andre lands statsborgere.

Den tredje handler om at politiet (i alle fall på tidspunktet artikkelen ble skrevet) fikk beskjed om å ikke forfølge store saker på grunn av ressursmangler.

Den fjerde kan jeg ikke lese på grunn av manglende abbonoment i agdersposten, men utifra illustrasjonsbildet og tittelen, fremgår det at det handler om kriminelle (kanskje de som er avbildet i illustrasjonsbildet.) som slipper unna på grunn av sommel i etterforskningen.

Jeg kan se at alle sakene er løst knyttet til et slikt narrativ, men vi hadde nok brukt mindre tid på dette dersom du kunne svart mer direkte på det jeg spurte om, fremfor å inkludere flere aspekter i forklaringsmodellen.

5 hours ago, Theo343 said:

Du skriver også gjentatte ganger at jeg ikke mener at trafikkforbrytelser er viktig. Det har jeg ikke sagt noe sted men jeg mener at man bør tenke annerledes ved å frigjøre politiets ressurser til å bekjempe annen kriminalitet og overlate en del trafikale oppgaver til annet personell som eks. statens vegvesen som allerede i dag foretar tekniske kontroller langs veien.

Jeg måtte ta en repetisjon av meningsutvekslingen, da det var så åpenbart at noe hadde brutt sammen i kommunikasjonen, og selv om jeg ble litt klokere på hvordan det hadde gått seg til, kan jeg ikke se noe sted at jeg gjentatte ganger skriver at du ikke mener trafikkforbrytelser er viktig.
Jeg foreslo bare at trafikkforbrytelser kunne være et eksempel på det du kaller lavthengende frukt.

Quote

De stasjonære fartskontrollene er det ingen grunn til at man skal benytte politiets hardt belastede ressurser til, dette kan overlates til andre instanser som jeg er sikker på vil gjøre jobben minst like godt.

Ok.

Helt avsluttningsvis har jeg en potensiell gladsak, eller alternativt; Nok et irriterende forsøk på å tilskrive deg meninger.
Men jeg tror kanskje jeg forstår påstanden nå:
Er det riktig å oversette:
"Man får ofte inntrykk av at politiet gjør en dårlig jobb med yrkeskriminelle og overkompenserer mot lovlydige borgere som vil slite mye mer i situasjonen med politiet."
Til:
"Politiet har vansker med å oppklare mer kompliserte saker, og velger seg heller enkle saker med høy oppklaringsprosent?"

Du får unnskylde meg dersom denne tolkningen stemmer, for da kan jeg forstå at masingen min virker frustrerende, men jeg trodde opprinnelig at påstanden virkelig dreide seg om at politiet aktivt var ute etter å undertrykke lovlydige borgere, på grunn av en eller annen følelse (kanskje frustrasjon?) ved denne dårlige jobben de gjør med yrkeskriminelle.
Så var jo blindsporet et faktum når vi dreide oss inn på hvem som lider mest i møtet med politiet, hvor min misforståelse da innebærer at politiet også var ute etter å ta de med mest å tape, når de bedriver det du kaller overkompensasjon.

 • Like 1

Share this post


Link to post
JØI skrev (På 14.7.2020 den 15.53):

Og sette tror du på? Politiet kan drepe folk på fritiden og på jobb med halsgrep uten konsekvenser. Begynn med Tonny Askevold og jobb deg gjennom Obyara og andre saker. Politiet dreper totalt uten grunn og får en klapp på skulderen for god innsats. Det værste som venter fyren i avhøret over her her unison støtte og applaus. Det er en skam og et godt bevis på hvorfor uansett handelse aldri sier ett ord til politiet.

Tonny Askevold - 1990

Eugene Obiora - 2006

Jepp, politiet dreper folk både på jobb og fritid hele tiden ?

Share this post


Link to post
RaptorStrike skrev (1 time siden):

Tonny Askevold - 1990

Eugene Obiora - 2006

Jepp, politiet dreper folk både på jobb og fritid hele tiden ?

Han henviste vel til episoden der en beruset politimann kvelte en ungdom som begikk tyveri i en garasje for en god del år siden uten å bli dømt for dette til tross for at det stod mange mennesker rundt ham og fortalte at gutten var i ferd med å bli kvalt. Dette skjedde på fritiden til politimannen.. Han har ikke skrevet noe om at dette skjer hele tiden..

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Lyncs skrev (7 minutter siden):

Han henviste vel til episoden der en beruset politimann kvelte en ungdom som begikk tyveri i en garasje for en god del år siden uten å bli dømt for dette til tross for at det stod mange mennesker rundt ham og fortalte at gutten var i ferd med å bli kvalt. Dette skjedde på fritiden til politimannen.. Han har ikke skrevet noe om at dette skjer hele tiden..

Måten vedkommende skriver det på får det til å fremstå som om det skjer hele tiden.

Share this post


Link to post
RaptorStrike skrev (2 minutter siden):

Måten vedkommende skriver det på får det til å fremstå som om det skjer hele tiden.

Han skrev bare at det ikke fikk konsekvenser for politifolkene som begikk drapene. Alt annet blir feiltolking..

 • Like 2

Share this post


Link to post
Theo343 skrev (På 26.7.2020 den 8.00):

Hekemo nevnte også at det skal mye til før en politi ansatt mister jobb pga adferd i Norge. Det er jo ikke så rart når politiet ofte ikke selv straffes for handlinger som ellers lovydige borgere ville blitt tatt for.

Eh ja, og det er fordi politiet har rettigheter og plikter som andre ikke har. Akkurat som en flykaptein ikke blir straffet for å fly et passasjerfly, men hvis en som ikke er pilot prøver å gjøre det samme så sier det seg selv at han vil bli straffet.  

Theo343 skrev (På 28.7.2020 den 10.26):

Eks. fartskontroll med laser på veipost kan fint utføres av annet trafikalt personell enn politiet.

Annet trafikalt personell har ikke politimyndighet. Oppgaver som krever politimyndighet må nødvendigvis utføres av politiet. Som over så virker det som du ikke helt skjønner at det er en grunn til at politiet gjør visse oppgaver. De krever nemlig politimyndighet, da det hele er en del av maktmonopolet politiet besitter og som må være slik i et moderne demokrati.

Sitat

Om årsaken er "ikke gidder" som -du- sier er ikke opp til meg å spekulere i. Jeg observerer kun x-antall saker i media gjennom x-antall år hvor det dokumenteres i avisartikler at politiet ikke hadde mulighet til å rykke ut til pågående innbrudd. Heldigvis er det ikke min jobb å føre en kronologisk oversikt over alle avisartikler som evt. har dokumentert dette, det får en evt. revisjon gjøre. Men de observeres definitivt oftere enn man skulle ønske.

Hvilke saker? Hvor er det "dokumentert"?

Edited by hekomo
 • Like 1

Share this post


Link to post
Lyncs skrev (På 26.7.2020 den 12.23):

Det du skriver er helt riktig.

Vi har hatt en del trigger-happy mongiser i norsk politi og alle er blitt frikjent. Tenk bare på biltyven som ble skutt i ryggen og drept da han løp fra politiet ved Fornebu for ca. 45 år siden. Politimannen hevdet at han hadde siktet langt over hodet på mannen og at kulen måtte ha falt som følge av avstanden. Enhver idiot må vel skjønne at en kule som faller så mye, ikke lenger har kraft nok i seg til å drepe et menneske. Politimannen ble blankt frifunnet.

Det finnes også et eksempel der en politimann skjøt en arrestant som hadde lagt våpenet fra seg, fjernet seg fra dette og satt seg ned i påvente av arrestasjon. Politimannens første forklaring var at arrestanten hadde kommet mot ham og trukket i pistolen slik at den gikk av. Da det meldte seg et vitne og sa at mannen satt helt i ro da han ble skutt og drept, endret politmannen forklaringen til at han hadde holdt fingeren for hardt på avtrekkeren slik at den gikk av ved et uhell. Politmannen fikk i første rettsrunde en bot på bare Kr. 2000.- som han anket og ble senere frifunnet.

Fine historier. Dessverre har vi bare din fargerike beskrivelse og ingen objektiv kilde, så de kan pent ignoreres.  

Lyncs skrev (På 4.8.2020 den 15.21):

Her er en del interessant lesning der voldsofrene selv forteller hvilken type vold de har blitt utsatt for. Grafen i boken viser også at politvold er mange ganger mer vanlig enn f.eks fyllevold.

https://www.nb.no/nbsok/nb/fb6c0dedf394dc204299268be9962bc7?index=1#181

Wow, en bok fra 40 år tilbake. På hvilken måte er politivold mange ganger mer vanlig? Nøyaktig hva er det grafen viser?  

Lyncs skrev (1 time siden):

Her er enda et eksempel på hvordan maktpersoner i politiet begår overgrep, og det attpåtil mot sine egne kolleger.

https://www.tv2.no/nyheter/11709147/

Hva? Og jeg som trodde politifolk bare beskyttet hverandre og bla bla bla og var lenket sammen til evig tid som brødre og søstre. Merkelig at du undergraver dine egne påstander på denne måten.

Edited by hekomo
 • Like 1

Share this post


Link to post

7 innlegg er fjernet fra tråden pga krangling/persondiskusjon, tilbakemeldinger tas på PM eller i tilbakemeldinger-kategorien. Dette innlegget skal ikke kommenteres.

Edited by Uderzo
 • Like 2

Share this post


Link to post

Spesialenheten strikes again.

 

Denne saken, og sakene med den innsendte videoen ligger dessverre bak betalingsmur. VG har forsøkt å få tak i videoen, uten hell. Om noen har lyst og interesse koster det fem kroner for fem uker (husk å si opp). Tl;dr: UP prøver å stoppe motorsykkel, som nekter å stoppe. Motorsyklisten gir så tegn til at han skal stoppe. UP kjører kontant inn i sykkelen, og fører ødelegger ankelen sin. Når politiet spretter ut av bilen ser det ikke akkurat ut som om de skal sjekke hvordan det går bra med vedkommende.

Etter det mange mener er forholdsvis åpenbare bevis på at politibilen svinger til høyre (hardt) og dermed inn i motorsykkelen henlegger altså Spesialenheten saken på bakgrunn av at de ikke finner det bevist at fører av politibilen forsettlig kjørte inn i motorsykkelen, eller at han forstod eller burde forstått at motorsykkelen kom i stor fart fremover. Videre antyder de at motorsykkelen kjører inn i politibilen. Konklusjonen er selvfølgelig ikke annet enn ventet, men likefult ekstremt skuffende.

 

Dette er riktignok ikke politivold i avhør, men det sier noe om terskelen for at politiet skal hefte for sine handlinger. Den er ekstremt høy. For høy. Glad jeg ikke kjører motorsykkel og risikerer å møte på cowboyer som dette. Vi får bare håpe UP bruker saken fremover for å vise hvordan det ikke skal gjøres. Tilliten tar nok et slag.

Edited by d'espresso
 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
d'espresso skrev (På 16.10.2020 den 10.27):

Spesialenheten strikes again.

Denne saken, og sakene med den innsendte videoen ligger dessverre bak betalingsmur. VG har forsøkt å få tak i videoen, uten hell. Om noen har lyst og interesse koster det fem kroner for fem uker (husk å si opp). Tl;dr: UP prøver å stoppe motorsykkel, som nekter å stoppe. Motorsyklisten gir så tegn til at han skal stoppe. UP kjører kontant inn i sykkelen, og fører ødelegger ankelen sin. Når politiet spretter ut av bilen ser det ikke akkurat ut som om de skal sjekke hvordan det går bra med vedkommende.

Etter det mange mener er forholdsvis åpenbare bevis på at politibilen svinger til høyre (hardt) og dermed inn i motorsykkelen henlegger altså Spesialenheten saken på bakgrunn av at de ikke finner det bevist at fører av politibilen forsettlig kjørte inn i motorsykkelen, eller at han forstod eller burde forstått at motorsykkelen kom i stor fart fremover. Videre antyder de at motorsykkelen kjører inn i politibilen. Konklusjonen er selvfølgelig ikke annet enn ventet, men likefult ekstremt skuffende.

Dette er riktignok ikke politivold i avhør, men det sier noe om terskelen for at politiet skal hefte for sine handlinger. Den er ekstremt høy. For høy. Glad jeg ikke kjører motorsykkel og risikerer å møte på cowboyer som dette. Vi får bare håpe UP bruker saken fremover for å vise hvordan det ikke skal gjøres. Tilliten tar nok et slag.

Er det denne saken?

VG skriver jo at Spesialenheten har fått video fra Vegvesenet som viste at motorsyklisten tvert imot satte opp farten, endret retning og kjørte inn i politibilen. Man bør merke seg at VG også skriver i en annen artikkel at det ut fra videoen i DT så ut som hendelsesforløpet var et annet. men så hadde man altså video fra Vegvesenet som viste hendelsesforløpet mye tydeligere.

Kan det være denne videoen det er snakk om? Selv om denne videoen ser ut til å vise et gitt hendelsesforløp så gir vinkelen veldig dårlig inntrykk av avstander, fart, osv. Så en video fra en bedre vinkel ga naturligvis et mye bedre bilde av det faktiske hendelsesforløpet. Dermed blir det merkelig å konkludere med at Spesialenhetens avgjørelse er feil.

Men så bør man også tenke seg om to ganger før man prøver å stikke av fra politiet.

Ser forresten at enkelte her prøver å spre rykter om andre. Jeg velger å rapportere slik at moderatorene tar seg av dette, og gidder ikke svare på disse usaklighetene.

 • Like 2

Share this post


Link to post
7 minutes ago, hekomo said:

Er det denne saken?

VG skriver jo at Spesialenheten har fått video fra Vegvesenet som viste at motorsyklisten tvert imot satte opp farten, endret retning og kjørte inn i politibilen. Man bør merke seg at VG også skriver i en annen artikkel at det ut fra videoen i DT så ut som hendelsesforløpet var et annet. men så hadde man altså video fra Vegvesenet som viste hendelsesforløpet mye tydeligere.

Kan det være denne videoen det er snakk om? Selv om denne videoen ser ut til å vise et gitt hendelsesforløp så gir vinkelen veldig dårlig inntrykk av avstander, fart, osv. Så en video fra en bedre vinkel ga naturligvis et mye bedre bilde av det faktiske hendelsesforløpet. Dermed blir det merkelig å konkludere med at Spesialenhetens avgjørelse er feil.

Men så bør man også tenke seg om to ganger før man prøver å stikke av fra politiet.

Ser forresten at enkelte her prøver å spre rykter om andre. Jeg velger å rapportere slik at moderatorene tar seg av dette, og gidder ikke svare på disse usaklighetene.

Jepp, det er den videoen, ja. Bra leteinnsats! Flott at folk kan se den uten å betale. Hadde også vært flott om videoen fra vegvesenet ble lagt ut, men av en eller annen grunn vil ikke Spesialenheten slippe den videoen. Merkelige saker.

 

Videoen du linker til gir et godt inntrykk av at det svinges hardt til høyre av UP-bilen, før det som ser ut som tidenes mest adrenalinfylte cowboy spretter ut. At man bør tenke seg om to ganger før man stikker fra politiet blir smertelig klart, ja, for det er meget som tyder på at det er OK å svinge inn i motorsyklister for å stoppe de.

 • Like 2

Share this post


Link to post
d'espresso skrev (1 time siden):

Jepp, det er den videoen, ja. Bra leteinnsats! Flott at folk kan se den uten å betale. Hadde også vært flott om videoen fra vegvesenet ble lagt ut, men av en eller annen grunn vil ikke Spesialenheten slippe den videoen. Merkelige saker.

Videoen du linker til gir et godt inntrykk av at det svinges hardt til høyre av UP-bilen, før det som ser ut som tidenes mest adrenalinfylte cowboy spretter ut. At man bør tenke seg om to ganger før man stikker fra politiet blir smertelig klart, ja, for det er meget som tyder på at det er OK å svinge inn i motorsyklister for å stoppe de.

Politimesteren syntes jo også denne videoen var grunnlag for å sende saken videre til Spesialenheten, så det er jo ikke slik at noen i politiet benektet at videoen så ut til å kunne vise en straffbar handling. Men så fikk jo Spesialenheten tak i en annen video også. Jeg vet ikke hvorfor de ikke utleverer den. Kanskje det har med lover og regler å gjøre. Jeg tviler sterkt på at Spesialenheten lar være å gjøre det fordi de har noe å skjule eller fordi de ønsker å beskytte de aktuelle politifolkene.

Og når det gjelder å sprette ut, så er det ikke så rart. Hva skulle de gjort da? Beveget seg i sakte kino? De gjør helt riktig ved å komme seg raskt ut av bilen og få kontroll på situasjonen. Inne i bilen hadde de dårlig oversikt, så det var viktig å komme seg ut og få avklart hva situasjonen var.

Med tanke på at Spesialenheten konkluderte med at politibilen ikke svingte inn i motorsykkelen, så er det ingenting i saken som tyder på at det er OK å gjøre dette heller. Se første avsnitt.

 • Like 1

Share this post


Link to post
11 minutes ago, hekomo said:

Politimesteren syntes jo også denne videoen var grunnlag for å sende saken videre til Spesialenheten, så det er jo ikke slik at noen i politiet benektet at videoen så ut til å kunne vise en straffbar handling. Men så fikk jo Spesialenheten tak i en annen video også. Jeg vet ikke hvorfor de ikke utleverer den. Kanskje det har med lover og regler å gjøre. Jeg tviler sterkt på at Spesialenheten lar være å gjøre det fordi de har noe å skjule eller fordi de ønsker å beskytte de aktuelle politifolkene.

Og når det gjelder å sprette ut, så er det ikke så rart. Hva skulle de gjort da? Beveget seg i sakte kino? De gjør helt riktig ved å komme seg raskt ut av bilen og få kontroll på situasjonen. Inne i bilen hadde de dårlig oversikt, så det var viktig å komme seg ut og få avklart hva situasjonen var.

Med tanke på at Spesialenheten konkluderte med at politibilen ikke svingte inn i motorsykkelen, så er det ingenting i saken som tyder på at det er OK å gjøre dette heller. Se første avsnitt.

Kan ikke helt se hvilke regler som skulle være til hinder for å legge ut opptak fra et trafikkamera. Det burde legges ut. Gjøres ikke det bidrar det til en uheldig lukkethet og gjør hele greia generelt sett lite transparent. Kanskje det å legge den ut kan bidra til at folk ikke er like forbanna som de er nå, også? Tilliten tar slag etter slag, og uansett hvor pro politiet du er må vel også du kunne si at nettopp det er problematisk? Det er viktig at folket har tillit til politiet. Saker som dette svekker tilliten. (Og ja, jeg vet at Spesialenheten er uavhengige).

At han spretter ut av bilen er ok - og nødvendig. Måten han gjør det på er derimot er ikke ok. Han later til å sprade bort, ikke for å sjekke om alt er ok med personen de akkurat har meid ned, men mer for å få kontroll på han. Kan selvfølgelig ta feil der, men han ser ut som en person som kanskje ikke burde jobbet i politiet (sånn som så mange av hans kolleger). 

Edited by d'espresso
 • Like 1

Share this post


Link to post

Jeg vil tenke det at klippet fra vegvesenet er bevis, og da i forbindelse med at motorsykelist vil ta dette videre legger man ikke ut det klippet?

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...