Jump to content
the 3 X

Hva er egentlig rasisme ?

Recommended Posts

neglesprett skrev (1 minutt siden):

Litt vel mye konspirasjonsteori på en søndagskveld, er det ikke? Er jorden flat også?

Forstår ikke hva som er konspirasjonsteorien med dette. 

Flere som har vært aktive i tråder om innvandring sier at MSM er venstrevridde kommunister og at de heller leser "alternative" medier som sier sannheten relatert til innvandring. 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
15 hours ago, debattklovn said:

Resett ligger på høyre-siden, ikke ytre høyre. Det er bra med en motpol til de fleste norske mainstream media som ligger trygt plassert på venstresiden. 

Mener høyresiden at det er rasistiske å mene noen mangler eller har spesifikke egenskaper bare pga sin etnisitet eller er det bare venstresiden?
 

Er det rasistiske å ansette eller ikke ansette noen bare pga deres etnisitet og egenskaper du mener disse folk har/ikke har?

Var det rasistiske å fengsle japansk amerikanere under WWII pga deres «tilknytning» til Japan ?

 

Edited by jjkoggan

Share this post


Link to post
G skrev (16 timer siden):

Tror at han vred på stillingsannonseteksten jeg. De skrev nok "oppfordres til å søke". Eller noe sånn som "ønskes". Jeg tror ikke etniske nordmenn automatisk avvises av arbeidsgiver selv om det står noen fraser om "ønskelig". Men, at det er ment som mer som et kvoteringsverktøy.

Nå er kvotering både seksist og rasist.
Ved kvotering velges søkere basert på rase, og kjønn.

Share this post


Link to post
6 hours ago, Alexander4840 said:

Nå er kvotering både seksist og rasist.
Ved kvotering velges søkere basert på rase, og kjønn.

Kvotering er diskriminerende, det er sannt. Det samme kan vi si når det gjelder skatt, de som tjener mer betaler mer skatt.  Rikinger diskrimineres. Hensikten er å utjevne forskjellene og gi fattige større mulighet til å ikke bli fattige.  Dette slags diskriminering aksepterer de fleste nordmenn men slike diskriminering til å utjevne konkurranse når det gjelder kjønn og rase får større motstand

Er det fordi dere ikke tror rasediskriminering mot minoriteter ikke skjer?

Share this post


Link to post
14 minutes ago, jjkoggan said:

Kvotering er diskriminerende, det er sannt. Det samme kan vi si når det gjelder skatt, de som tjener mer betaler mer skatt.  Rikinger diskrimineres. Hensikten er å utjevne forskjellene og gi fattige større mulighet til å ikke bli fattige.  Dette slags diskriminering aksepterer de fleste nordmenn men slike diskriminering til å utjevne konkurranse når det gjelder kjønn og rase får større motstand

Er det fordi dere ikke tror rasediskriminering mot minoriteter ikke skjer?

Skatte rike mer enn fattige tror jeg ikke er samme som kjønnskvotering eller rasekvotering.

Målet med kvoteringer er å reversere effekten av fordommer. Hvis det er negative fordommer mot minoriteter i et land, så funker disse fordommene som "uformelle kvoteringer mot minoriteter". For å motvirke dette så har vi formelle kvoteringer til nytte for minoriteter.

For eksempel  fordommer som "kvinner kan ikke være gode ingeniører", eller "han kan ikke prate norsk like flytende som en nordmann, da må han være dum", fører til at bedrifter og staten ansetter basert på rase eller kjønn, og ikke på relevante evner og kvalifikasjoner. Dette fører til produktivitetstap fordi dette hindrer at de mest produktive arbeidere blir ansatt på grunn av rase eller kjønn.

Tilhører du en minoritetsperson og det er negative fordommer mot minoriteter i et land, så vil du slite med å finne jobb selv om du har like gode kvalifikasjoner som flertallet. Dette er både urettferdig for en minoritetsperson, og dette er også samfunnsøkonomisk ulønnsom (når person A er mer egnet til jobben enn person B, men person B blir valgt bare fordi person A tilhører en minoritet). Gode ressurser som god arbeidskraft blir ikke utnyttet på grunn av at arbeidskraften tilhører en minoritet og de blir ikke valgt til jobben på grunn av fordommer.

Derfor er "kvoteringer" til hjelp slik at kvoteringer på en måte reverserer det negative effekten til fordommer.

Men kvoteringer kan også føre til reduserte fordommer. Når vi erfarer at også kvinner kan bli gode ingeniører, så blir fordommer om at "kvinner ikke kan bli ingeniører" blir borte. Når vi erfarer at innvandrere også kan gjøre en god jobb blir fordommer om at de er dumme blir borte.

Men målet med skatteforskjeller er ikke å gi fattige større mulighet til å ikke bli fattige.

Målet er å redusere klasseforskjeller; forskjell på livskvaliteten mellom fattige og rike blir så lite som mulig og at alle har god nok livskvalitet. Derfor selv om du er fattig så har du tilgang til helsetjenester. Er du helt fattig kan du få hjelp fra det sosiale.

Så skatteforskjeller hjelper staten med å samle in ressurser samtidig støtter målet om å redusere klasseforskjeller.

  • Like 2

Share this post


Link to post
1 hour ago, Mann1982 said:

Skatte rike mer enn fattige tror jeg ikke er samme som kjønnskvotering eller rasekvotering.

Målet med kvoteringer er å reversere effekten av fordommer. Hvis det er negative fordommer mot minoriteter i et land, så funker disse fordommene som "uformelle kvoteringer mot minoriteter". For å motvirke dette så har vi formelle kvoteringer til nytte for minoriteter.

For eksempel  fordommer som "kvinner kan ikke være gode ingeniører", eller "han kan ikke prate norsk like flytende som en nordmann, da må han være dum", fører til at bedrifter og staten ansetter basert på rase eller kjønn, og ikke på relevante evner og kvalifikasjoner. Dette fører til produktivitetstap fordi dette hindrer at de mest produktive arbeidere blir ansatt på grunn av rase eller kjønn.

Tilhører du en minoritetsperson og det er negative fordommer mot minoriteter i et land, så vil du slite med å finne jobb selv om du har like gode kvalifikasjoner som flertallet. Dette er både urettferdig for en minoritetsperson, og dette er også samfunnsøkonomisk ulønnsom (når person A er mer egnet til jobben enn person B, men person B blir valgt bare fordi person A tilhører en minoritet). Gode ressurser som god arbeidskraft blir ikke utnyttet på grunn av at arbeidskraften tilhører en minoritet og de blir ikke valgt til jobben på grunn av fordommer.

Derfor er "kvoteringer" til hjelp slik at kvoteringer på en måte reverserer det negative effekten til fordommer.

Men kvoteringer kan også føre til reduserte fordommer. Når vi erfarer at også kvinner kan bli gode ingeniører, så blir fordommer om at "kvinner ikke kan bli ingeniører" blir borte. Når vi erfarer at innvandrere også kan gjøre en god jobb blir fordommer om at de er dumme blir borte.

Men målet med skatteforskjeller er ikke å gi fattige større mulighet til å ikke bli fattige.

Målet er å redusere klasseforskjeller; forskjell på livskvaliteten mellom fattige og rike blir så lite som mulig og at alle har god nok livskvalitet. Derfor selv om du er fattig så har du tilgang til helsetjenester. Er du helt fattig kan du få hjelp fra det sosiale.

Så skatteforskjeller hjelper staten med å samle in ressurser samtidig støtter målet om å redusere klasseforskjeller.

Enig at det ikke er nøyaktig det samme målene men diskrimineringen begrepet er ganske likt

Her i USA tenker man mer på sosial mobilitet som sosialtjenester bidrar til enn klasseforskjeller når det gjelder progressive skatter....men det blir litt off topic

 

Share this post


Link to post
10 hours ago, Alexander4840 said:

Nå er kvotering både seksist og rasist.
Ved kvotering velges søkere basert på rase, og kjønn.

Det kan tenkes at du har rett, men de har ihvertfall en reguleringsmulighet hvor de om de vil kan la være å overdrive bruken av det. Men, jeg er enig med deg at det kan falle uheldig ut også med en slik kvoteringsordning.

Share this post


Link to post
2 hours ago, Mann1982 said:

..  til hjelp slik at kvoteringer på en måte reverserer det negative effekten til fordommer.

Men kvoteringer kan også føre til reduserte fordommer. Når vi erfarer at også kvinner kan bli gode ingeniører, så blir fordommer om at "kvinner ikke kan bli ingeniører" blir borte. Når vi erfarer at innvandrere også kan gjøre en god jobb blir fordommer om at de er dumme blir borte.

 

Det må da være vanskelig å måle når målet er nådd. Sitter det egne folk å måler på andelen av fordommer i landet da?

Edited by G

Share this post


Link to post
1 hour ago, G said:

Det må da være vanskelig å måle når målet er nådd. Sitter det egne folk å måler på andelen av fordommer i landet da?

Ja, det er jo vanskelig å måle selv om det er mulig. Jeg antar at i Norge så har man ikke særlig negative fordommer mot kvinner eller de fleste minoriteter.

Noen ganger så er jo kvotene ganske meningsløs, og det kan være forskjeller selv om det ikke er noe fordommer.

Det må ikke være 50% kvinner og 50% menn i alle institusjoner og stillinger. Bedre å fokusere på at de som gjør en god job og fyller et behov får stillingen, og vi at vi ikke velger kvinner eller menn bare for å nå en "likestilling". Å gjøre det kan føre til fordommer mot enkelte ansatte, fordi da sier man "hun fikk jobben bare fordi hun er kvinne og det er kjønnskvotering, ellers så er hun idiot og ikke burde få denne stillingen".

Målet med likestilling burde vel være at både menn og kvinner har det like bra. Ikke å tvinge menn å kvinner til å være så like som hverandre som mulig. Menn og kvinner er forskjellige, og da skal vi la dem være forskjellige.

Share this post


Link to post
2 hours ago, G said:

Det må da være vanskelig å måle når målet er nådd. Sitter det egne folk å måler på andelen av fordommer i landet da?

Antageleg prøve dei berre oppnå noko som er innanfor ein margin av proporsjonen. Dvs at noko rundtom halvparten av stillinger er besatt av kvinner, eller er nærme nok til er innenfor målet.

Når du når dette målet kan ein videre testa stabiliteten med å heller fase ut gradvis, heller ann å avslutte det tvert ut. Hvis prosentene vedvarer etter kvart som kvoteringene går ned er det relativt godt grunnlag.

Ikkje at det er perfekt, sjølvsagt, men det er første tanken eg får om korleis eg ville målt effekten.

Share this post


Link to post
debattklovn skrev (På 19.1.2020 den 23.19):

Resett ligger på høyre-siden, ikke ytre høyre. Det er bra med en motpol til de fleste norske mainstream media som ligger trygt plassert på venstresiden. 

Resett er propaganda.
Mainstream media er ikke propaganda.

Det er ikke bra med propaganda.

Share this post


Link to post
DjSlayer skrev (På 19.1.2020 den 20.36):

Elendig definisjon, man ser hvem som har definisjonsmakten utifra hvordan den er utformet, urbefolkiningen skulle hvert definert av hvilken etnisitet som befolket et område først. Dette er derimot et problem for noen med en viss ideologisk rettning som helst ikke vil se etnisk norske som urbefolkningen i Norge, fordi de ser urbefolkiningen som regel undertrykket av den hvite mann.

 

Så du sier at nordmenn ikke er og aldri kan bli urbefolkning i Norge, og at Israelere ikke var og aldri kunne bli urbefolkningen i Israel..?
 

Okay.
Men jeg liker definisjonen min bedre.

Det var  is mellom Skottland, Norge, Sverige og Danmark for 10000-8000 år siden, og urfolket som befolker Nord-Norge og Finland hadde også gårder ved kysten i hele Norge -- men ble utryddet og assimilert av det som ble Nordmenn.

  • Like 1

Share this post


Link to post
debattklovn skrev (13 minutter siden):

Resett er såklart ikke propaganda. 

Nei, selvsagt ikke -- når du sier det så.

Hint; Hovedinntektskilden deres er ikke reklame, men donasjoner.
Se om du klarer å skaffe oversikt over hvem som betaler dem for å skrive nyheter.

Edited by Red Frostraven

Share this post


Link to post

Det du skriver støtter mitt argument. Milliardærer, som ligger på høyresiden, såklart ikke ytre høyre, er blant de som donerer.
I motsetning til aviser på venstresida som Klassekampen som får 40+ mill i pressestøtte får Resett veldig lite. 
Synd du ikke klarer å komme med arugmenter som støtter hypotesen din. 

  • Like 3

Share this post


Link to post
36 minutes ago, debattklovn said:

Det du skriver støtter mitt argument. Milliardærer, som ligger på høyresiden, såklart ikke ytre høyre, er blant de som donerer.
I motsetning til aviser på venstresida som Klassekampen som får 40+ mill i pressestøtte får Resett veldig lite. 
Synd du ikke klarer å komme med arugmenter som støtter hypotesen din. 

Så du seie at milliardærer er meir troverdig enn høyre-styrt regjering?

Share this post


Link to post
Red Frostraven skrev (1 time siden):

Så du sier at nordmenn ikke er og aldri kan bli urbefolkning i Norge, og at Israelere ikke var og aldri kunne bli urbefolkningen i Israel..?
 

Okay.
Men jeg liker definisjonen min bedre.

Det var  is mellom Skottland, Norge, Sverige og Danmark for 10000-8000 år siden, og urfolket som befolker Nord-Norge og Finland hadde også gårder ved kysten i hele Norge -- men ble utryddet og assimilert av det som ble Nordmenn.

Om jeg så er ansett som en del av urbefolkingen i Norge bryr meg midt på ryggen egentlig, men tror du att de som kom fra nord eller øst hadde en annen etnisitet en hvit?

Når det gjelder midtøsten så er spørsmålet langt mer åpent med tanke på den geografiske beliggenheten til Afrika, så det vil være vansklig basert på dette å si hva som kan definere urbefolkningen i det området.

Det finnes også områder på denne planete som er befolket av hva jeg kaller urbefolkning men som aldri har blitt kolonisert eller erobret.

 

Share this post


Link to post
10 minutes ago, DjSlayer said:

Om jeg så er ansett som en del av urbefolkingen i Norge bryr meg midt på ryggen egentlig, men tror du att de som kom fra nord eller øst hadde en annen etnisitet en hvit?

Definisjonen av "kvit" har utvikla seg på løpande bånd. Irske, slaviske, jøder, osv har på varierte tidspunkter vore vurdert som anna ein "kvit", så eg skjønne egentleg ikkje kor du vil med dette?

I tillegg er ikkje "kvit" ein etnisitet - det er ein rase, i den type kontekst. Ein same kan vera "kvit" - men etnisiteten er vel framleis same.

No henvise du derimot til "kvit" som ein meir generisk etnisitet - "den kvite mann", som urbefolkningane ikkje var ein del av.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...