Jump to content
Redaksjonen.

– Om antall elbiler øker til 300 millioner, vil det gi en reduksjon i CO2-utslippet på én prosent

Recommended Posts

"Det finnes eksempler på at oljeindustrien jobber for å fremstille elbiler i et lite fordelaktig lys, særlig i USA."

 

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen kan nok ikke si annet enn det han sier offentlig, men hva sier han i et lukket styrerom for oljeindustrien?

Tror neppe holdningen er vesensforskjellig fra den i USA.

Det er med oljeindustrien som det var med tobakksindustrien på 90-tallet, og kanskje vi skusler bort mulighetene for å skape mange arbeidsplasser innen fornybarindustrien ved ikke å handle nå.

Schjøtt-Pedersen er bremsekloss i omstillingen, for selvsagt vil fallende etterspørsel etter olje og gass påvirke oljeprisen negativt.

Hvordan går det med denne industrien dersom vi får priskrig med OPEC før 2050?

Norge bruker ca 150 mrd./år i oljerelatert virksomhet og 20 mrd./år er direkte utgifter til oljeleting fra den norske stat.

Fremtiden er ikke rosenrød og vi burde skifte beite først som sist.

"Havromet" er en fantastisk mulighet for å produsere mer mat og fornybar energi.

Det vil komme nye selskaper av typen Vestas på dette feltet, og Norge har naturgitte fordeler sammenlignet med Danmark?

 • Like 1

Share this post


Link to post

"Selv om antallet elbiler øker til 300 millioner, så vil det gi en reduksjon i CO2-utslipp på én prosent."

 

Hvorfor lar dere folk slippe til med påstander uten å kreve at de viser til regnestykket bak?

 • Like 5

Share this post


Link to post

"– Elbiler er lite utbredt de fleste andre steder i verden. Lever vi i en elbilboble her i landet?

 

– Jeg vil heller si det slik at på samme måte som Norge og Norden lå veldig lagt fremme på utviklingen av telekommunikasjon tidligere, så er det også slik at vi vil ligge veldig langt foran når det gjelder elektriske biler. Det er veldig bra. Vi er et lite land med store ressurser, som kan gjøre noe viktige skifter, sier han."

 

Det er en interessant sammenlikning, fordi det man har sett i utviklingsland er at de "leap-frogger" på telekommunikasjon. De utviklet aldri fastlinje, fordi utbygging av infrastrukturen er dyr og krevende, men hoppet rett på mobiltelefoner.

 

Det er god mulighet for at enkelte steder vil gjøre det samme med elbiler. Skal du ha en bensinbil må du ha en enorm infrastruktur bak det. Enten må du ha import av bensin, eller import av olje og et stort raffineri. Du er også i stor grad avhengig av deler til service av bilen. En elbil kan lades av et lite lokalt grid drevet av vind, sol og batterier. Den er også mer pålitelig, og trenger ikke like mye service.

 

Den største utfordringen er at elbiler er dyrere i innkjøp, og i utviklingsland har man ikke nødvendigvis like gode finansieringsmuligheter. Men batterier fortsetter å falle i pris, og ettersom elbilen utenom batteriene er billig og enkel å produsere, så er det ikke utenkelig at man kan lage en elbil med et lite eller brukt batteri som blir veldig billig.

 • Like 3

Share this post


Link to post

"Selv om antallet elbiler øker til 300 millioner, så vil det gi en reduksjon i CO2-utslipp på én prosent."

 

Hvorfor lar dere folk slippe til med påstander uten å kreve at de viser til regnestykket bak?

 

Som vanlig glemmes CO2 utslipp til raffinering, transport osv av drivstoffet. Typisk forenkling av det totale bildet. 

 • Like 3

Share this post


Link to post

300 millioner elbiler krever jo en saftig oppgradering av strømnettet verden over.

 

Og følgelig er det viktigste hvordan denne kraften blir skapt som har noe å si. Får ikke lest artikkelen, men om det viser seg at de har "regnet" på det med dagens kraftsituasjon så blir det ytterligere missvisende.

 

Når verden har klart å nå hele 300 mill elbiler så vil de nok forblengst forstå at det er meningsløst å fore de med kull og olje. Og heller satse på fornybar og atomkraft. En slik satsing vil igjen vil ytterligere fase ut kull i stor grad.

 

Så økning i Elbiler og lignende vil gi store ringvirkninger utenfor kun bilene.

 • Like 2

Share this post


Link to post

300 millioner elbiler krever jo en saftig oppgradering av strømnettet verden over.

 

Og følgelig er det viktigste hvordan denne kraften blir skapt som har noe å si. Får ikke lest artikkelen, men om det viser seg at de har "regnet" på det med dagens kraftsituasjon så blir det ytterligere missvisende.

 

Når verden har klart å nå hele 300 mill elbiler så vil de nok forblengst forstå at det er meningsløst å fore de med kull og olje. Og heller satse på fornybar og atomkraft. En slik satsing vil igjen vil ytterligere fase ut kull i stor grad.

 

Så økning i Elbiler og lignende vil gi store ringvirkninger utenfor kun bilene.

 

Hvorfor skal vi oppgradere strømnettet? Det er jo bare til å lade forsvarlig, så er dette helt irrelevant i I-land, U-land må oppgraderes av andre grunner først. 

 • Like 2

Share this post


Link to post

Effektuttakene i nettet er vell størst mellom 7.30 og 18.00 om jeg husker riktig. Folk flest er da på jobb og ikke hjemme og lader elbilene. Jeg selv og de fleste jeg kjenner lader elbilen på natta før avreise neste dag. Om ladinga mi går fra 04.00 til 06.30 så har det lite å si for effekttoppene :)

 • Like 1

Share this post


Link to post

Effektuttakene i nettet er vell størst mellom 7.30 og 18.00 om jeg husker riktig. Folk flest er da på jobb og ikke hjemme og lader elbilene. Jeg selv og de fleste jeg kjenner lader elbilen på natta før avreise neste dag. Om ladinga mi går fra 04.00 til 06.30 så har det lite å si for effekttoppene :)

 

I tillegg blir disse effekttoppene veldig dyre snart, slik det også er i mange land allerede :) 

Share this post


Link to post

Vil man redusere C02 utslipp med noen nevneverdige verdier så er det ikke biler som må omstilles.

 

Den verste synderen for C02 utslipp er skipsfart. Enorme containerskip som fyller opp med den billigste og mest forurensende bunkersoljen de får tak i spyr mengder med C02 som langt overgår det hele verdens bilparker klarer å "produsere" av C02.

 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1229857/How-16-ships-create-pollution-cars-world.html

 

De 16 største containerskip forurenser mer enn alle verdens biler. Og det er 16 skip ut av en handelsflåte på flere tusenvis av skip.

 

Å tro at det å bytte fra diesel til el-bil kommer til å utgjøre en vesentlig endring i verdens forurensingsproblemer er å ta på seg skylapper og leve i en nisse-verden. Ja, å bytte fra diesel til el-bil utgjør en forskjell, men den er så enormt liten i forhold til andre tiltak som ville gitt betydelig større nytteverdi.

 

Men det er alltid lettere å peke på individer og overlate ansvaret til den enkelte for å bidra. Kjør el-bil. Sorter avfall. Bruk sykkel.

 

Skal man virkelig ta tak i forurensingsproblemene så er skritt #1 å ta skikkelig tak i handelsflåten, deretter luftfart, industri og kraftproduksjon (spesielt i utviklingsland) og landbruk.

 

Deretter kan man jobbe med flisespikkeri som å gå over til el-biler.

 

Setter ting i ganske tydelig perspektiv hvis man kan få 16 skip over på grønnere alternativ i forhold til drivstoff så har man oppnådd det samme som å få HELE VERDENS BILPARK over til el-bil.

 • Like 5

Share this post


Link to post

300 millioner elbiler krever jo en saftig oppgradering av strømnettet verden over.

Ikke egentlig. En bil går vel noe slikt som 18000km/år i snitt (hvis vi bruker norge som modell YMMV bokstavlig talt). Vi kan rundt regne 200Wh/km så hver bil står for 3.6MWh/år. For 300M biler blir det 1080 TWh fordelt på hele verden.

 

I 2014 var det anslått at verdens installerte generatorkapasitet var ca 6 TW og forbruk ca 20000 TWh. (kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/World_energy_consumption#Electricity_generation)Produksjon og forbruk ligger på en trend på ca en dobling på noe i nærheten av 20år, så 300M elbiler representerer ikke stort mer enn hva man kan forvente er en normal økning i forbruk fra ett år til det neste, og det tar naturligvis mye mye mer enn ett år å komme til 300M elbiler.

 

Heller ikke lokale distribusjonsnett behøver å bli vesentlig påvirket. Biler står for det meste stille så de kan stort sett fint lade på en langt lavere rate enn de forbruker. 1-4kW holder for de aller fleste, og skulle det lokale nettene være presset på kapasitet er det gode muligheter til å flytte lading i tid ved bruk av dynamisk prising og lastregulering. (Infrastruktur for dette rulles ut i hele verden nå), sammenlignet med momentane topplaster på 4-10kW fra ting som induksjonstopper er ikke bilene noe spesiellt stort problem.

 • Like 1

Share this post


Link to post

 

 

Er ikke videre med på at det er så enkelt å elektrifisere fly. Sikkerhetsmessig, så vil det jo være katastrofe om de ikke kan dumpe batteriene i luften.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Vil man redusere C02 utslipp med noen nevneverdige verdier så er det ikke biler som må omstilles.

 

Den verste synderen for C02 utslipp er skipsfart. Enorme containerskip som fyller opp med den billigste og mest forurensende bunkersoljen de får tak i spyr mengder med C02 som langt overgår det hele verdens bilparker klarer å "produsere" av C02.

Skip grisebanker veitrafikken på effektiv transport i forhold til energien (og dermed karbonutslippene de har)

 

Skipstrafikken står for noe slikt som 3% av verdens drivhusgassutslipp. Transportsektoren i alt inklusive skip står for 14%. Skip transporterer imidlertid noe slikt som 90% av verdens gods.

 

https://www.economist.com/news/finance-and-economics/21718519-new-ways-foot-hefty-bill-making-old-ships-less-polluting-green-finance

https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data

 

Obs: raffinering av drivstoffet kommer under industri (samt en del kraftproduksjon) og ikke transport, så reellt sett er fotavtrykket fra transport en del høyere.

 

De artiklene som viser til at skip 'forurenser' mye mer en veitrafikk ser kun på NOx og SO2 utslipp, ikke på CO2. NOx og SO2 utslipp langt til havs har ikke så mye å si (Særlig NOx)

 

Å tro at det å bytte fra diesel til el-bil kommer til å utgjøre en vesentlig endring i verdens forurensingsproblemer er å ta på seg skylapper og leve i en nisse-verden. Ja, å bytte fra diesel til el-bil utgjør en forskjell, men den er så enormt liten i forhold til andre tiltak som ville gitt betydelig større nytteverdi.

 

Men det er alltid lettere å peke på individer og overlate ansvaret til den enkelte for å bidra. Kjør el-bil. Sorter avfall. Bruk sykkel.

Det vil alltid være flere tiltak som kan og må gjøres, det vil aldri finnes ett enkelt tiltak som løser hele problemet. Denne tankegangen at 'akkurat det tiltaket jeg kan gjøre er ikke det aller viktigste så derfor lar jeg det være' er en logisk kortslutning. En løsning på utslipp av klimagasser kommer til å bestå av mange mindre tiltak som tilsammen vil monne.

 

Skal man virkelig ta tak i forurensingsproblemene så er skritt #1 å ta skikkelig tak i handelsflåten, deretter luftfart, industri og kraftproduksjon (spesielt i utviklingsland) og landbruk.

Hvorfor skal man gjøre tiltak i en forhåndsbestemt rekkefølge, det logiske er å gjøre tiltakene ettersom det blir praktisk mulig.Det er ingen grunn til å vente med å redusere utslipp fra veitrafikken bare fordi vi ikke enda kan bli kvitt de fra flyene.

Edited by sverreb
 • Like 9

Share this post


Link to post

Sikkerhetsmessig, så vil det jo være katastrofe om de ikke kan dumpe batteriene i luften.

Huh? Et elektrisk fly vil naturligvis være designet for å lande med batteriene ombord, de vil også være en del av flyets vektbalanse, så de vil naturligvis ikke kunne dumpes. Den eneste grunnen til at dagens fly må kunne dumpe drivstoff er at de ikke tåler å lande med fulle tanker.

Edited by sverreb
 • Like 3

Share this post


Link to post

US army is not only most dangerous threat  for peace in world but also:  http://www.environmentmagazine.org/Archives/Back%20Issues/July-August%202010/securing-foreign-oil-full.html  den er best  :xmas:   nå er 2018 

 

http://earthfirstjournal.org/newswire/2012/10/02/filthy-war-machine-us-military-industrial-complex-worlds-worst-polluter/#8230

The United States Military, the Pentagon. Most fossil fuel burned, most greenhouse gases released, biggest source of Mercury released into the environment, biggest source of radiological (Uranium, Plutonium) releases and the biggest amount of HAZMAT materials released into rivers, lakes, oceans and the environment and the biggest discarder of medical waste pollution — worldwide.

 

https://www.stripes.com/news/study-finds-high-pollution-levels-at-most-u-s-bases-in-s-korea-1.44783

 

http://projectcensored.org/2-us-department-of-defense-is-the-worst-polluter-on-the-planet/

 

http://www.newsweek.com/2014/07/25/us-department-defence-one-worlds-biggest-polluters-259456.html

Share this post


Link to post

Det vil alltid være flere tiltak som kan og må gjøres, det vil aldri finnes ett enkelt tiltak som løser hele problemet. Denne tankegangen at 'akkurat det tiltaket jeg kan gjøre er ikke det aller viktigste så derfor lar jeg det være' er en logisk kortslutning. En løsning på utslipp av klimagasser kommer til å bestå av mange mindre tiltak som tilsammen vil monne.

 

 

Jeg er enig i at man kan ha mer enn en tanke i hodet om gangen og gjøre flere tiltak samtidig.

 

Poenget er at det er ett skjevt fokus på hvor man forbedrer seg i forhold til å redusere klimautslipp i forhold til hvor man har den største nytteverdien av å gjøre endringer.

 

Hvor ofte hører man om tiltak rettet mot skipsfart og luftfart i forhold til reduksjon av klimautslipp i forhold til dieselbiler?

 

Er jo ett konstant fokus mot dieselbiler og elbiler, men minimalt med diskusjoner og målrettede tiltak mot luftfarten, og jeg tror det er ett lite fåtall som er klar over hvor mye skipsfart er ansvarlige for. Nettopp fordi dette sjelden eller aldri blir tatt opp.

 

Det er alltid bil, bil, bil. Fy fy dieselbil. Ja til sykkel og el-bil.

 

Tilsvarende er det veldig lite fokus mot landbruk hvor det er estimert at hver melkeku har ett utslipp på 110kg CH4 (metan) årlig. Multipliser det med antall kyr så blir det enorme mengder av en av de verste klimagassene man kan få opp i atmosfæren med tanke på drivhuseffekten.

 

Nå er Norge ett lite land i forhold til resten av verden, spesielt med tanke på landbruk, likevel har vi ifølge https://www.landbruksdirektoratet.no/no/statistikk/utvikling/antall-dyr/antall-husdyr-melkekyr--9252 omtrent 220 000 melkekyr. Det tilsvarer 220 000 x 110kg/år = 22 000 000 kg/år, eller 22 000 tonn CH4 utslipp per år. Utelukkende fra melkekyr kun i Norge.

 

Er det bra å bytte fra dieselbil til el-bil. Selvsagt.

Er det mest hensiktsmessig å fokusere omtrent hele klimadebatten rundt utskifting av bilparken? Absolutt ikke.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Hvor ofte hører man om tiltak rettet mot skipsfart og luftfart i forhold til reduksjon av klimautslipp i forhold til dieselbiler?

En del er det jo, spesiellt i avgifter rettet mot luftfart, men siden det er begrenset skop for hva man i realiteten kan gjøre er det naturlignok mindre fokus på dette enn på felt der man lettere kan gjøre noe.

 

Er jo ett konstant fokus mot dieselbiler og elbiler, men minimalt med diskusjoner og målrettede tiltak mot luftfarten, og jeg tror det er ett lite fåtall som er klar over hvor mye skipsfart er ansvarlige for. Nettopp fordi dette sjelden eller aldri blir tatt opp.

Eller kanskje det er fordi skipsfart faktisk ikke er ansvarlig for så mye. Viser til tidligere oppgitte kilder.

 

 

Det er alltid bil, bil, bil. Fy fy dieselbil. Ja til sykkel og el-bil.

Nå skal det jo påpekes at på statlig nivå er det mest gullerot og lite pisk som benyttes. Det er enkeltkommuner som Oslo som stikker seg ut som verstinger på de negative incitamentene.

 

Tilsvarende er det veldig lite fokus mot landbruk hvor det er estimert at hver melkeku har ett utslipp på 110kg CH4 (metan) årlig. Multipliser det med antall kyr så blir det enorme mengder av en av de verste klimagassene man kan få opp i atmosfæren med tanke på drivhuseffekten.

Vel, ja og nei. Ja metan er en svært intensiv drivhusgass, men den har også en mye kortere halveringstid i atmosfæren enn CO2. Så metanutlipp er et akutt problem som minker veldig raskt om man bare får redusert kildene. CO2 tar vesentlig lengre å redusere fra atmosfæren via naturlige prosesser.

 

Forøvrig tror jeg en god del mijøorganisasjoner vil si seg uenige i at de ikke fokuserer på kjøttforbruk, men av statlige virkemidler er det lite. Så skal man jo også ta med i betraktningen at norsk kjøtt i større grad enn mange andre land produseres på marginalt land, men det gjelder mest sau og i lite grad ku. Det reduserer ikke metanutslippene, men det blir en avveining mot matproduksjon. Kjøttproduksjon på marginalt land er ikke (eller i liten grad) til fortrengsel for vegetarisk mat.

 

Men til mitt poeng: Tiltak mot landbruket trenger på ingen måte være avhengig av hva vi gjør eller ikke gjør i transportsektoren, så å trekke frem slikt i en diskusjon om utslipp fra transport blir et snev av whataboutism.

 

Man kan nok argumentere for at tiltakene vi bruker i norge for å fremme elbiler kanskje er overdrevne og at de neppe flytter kurven for fossilt karbonbruk i norsk transportsektor med særlig mange år, men det har mest med en utvikling av teknologien som etter hvert vil gjøre miljøvennlige biler økonomisk attraktive helt på egen hånd. Likevel er det ingen løsning å peke på ting vi ikke får gjort noe med og bruke det som argument for at da skal vi ikke gjøre noe.

 • Like 3

Share this post


Link to post

 

Hvor ofte hører man om tiltak rettet mot skipsfart og luftfart i forhold til reduksjon av klimautslipp i forhold til dieselbiler?

En del er det jo, spesiellt i avgifter rettet mot luftfart, men siden det er begrenset skop for hva man i realiteten kan gjøre er det naturlignok mindre fokus på dette enn på felt der man lettere kan gjøre noe.

 

Men i forhold til avgiftene på biler, er jo avgiftene på fly mikroskopiske.

Nå betaler man fort 60-70 kroner bare i bompenger for en kort biltur. Så kommer alt av engangsavgifter, veibruksavgifter osv inn i bildet i tillegg.

Det ble jo kjempebråk når man innførte en så marginal "flyseteavgift" som 80,-

I forhold til hvor mye en flyreise forurenser er dette nada i forhold til avgifter på bilbruk.

 

Tar man 1 tur til Asia har man sannsynligvis sluppet ut mer CO2 enn et helt års forbruk av bil.

Nå blir denne ene turen pålagt stusselige 80,- mens man fort må ut med flere titalls tusen for tilsvarende bilbruk.

 

Så nei, det er i praksis ikke fokus på flyreiser....

 

EDIT: Og det er vel dette som irriterer veldig mange. Ser man på avgiftsnivået, er det primært bilistene som "tas". Dette oppleves som en veldig skjevhet. Ja, bilister står for en stor del av CO2-utslippene, men andre kilder blir møtt med subsidier eller godvilje. Det er primært bilistene som blir aktivt "straffet".

Edited by KalleKanin
 • Like 2

Share this post


Link to post

Tar man 1 tur til Asia har man sannsynligvis sluppet ut mer CO2 enn et helt års forbruk av bil.

Nå blir denne ene turen pålagt stusselige 80,- mens man fort må ut med flere titalls tusen for tilsvarende bilbruk.

 

Så nei, det er i praksis ikke fokus på flyreiser....

Som sagt er det begrenset skop for hva man kan gjøre. Internasjonal luftfart havner i likhet med internasjonal skipsfart i en posisjon hvor kun overnasjonale avtaler kan pålegge effektive tiltak, slikt er i praksis veldig vanskelig å gjøre. Det har lite hensikt å innføre nasjonale bestemmelser som gir lokalt næringsliv ulemper og som blir ekstremt upopulært i befolkningen* når det uansett bare flytter forurensingen til et annet land.

 

*) som er ensbetydende at ved neste valg velges noen som uansett reverserer tiltaket. Også politikk må være bærekraftig ved å ha tilstrekkelig støtte i befolkningen

Edited by sverreb
 • Like 1

Share this post


Link to post

Trenger ikke utvide kapasiteten på strømnettet, en trenger bare kreve at folk installerer ett husbatteri, som lader når det er god kapasitet på nettet og som kan hurtiglade bilen uten å trekke mer strøm fra nettet

Bilselgere kan starte med å inkludere dette i en pakke allrede nå

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...