Jump to content
Kron

Er det mulig at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt?

Recommended Posts

Red Frostraven skrev (11 timer siden):

han løy om bokstavelig talt alt annet om voldtektene og veien til åstedet...

Han løy nok trolig også om hvilken vei de tok til åstedet. I følge JHA møtte de jentene på den sørlige veien, mens jentene mest sannsynlig gikk den nordlige veien som de alltid gjorde. JHA tegnet deretter opp en vei fra der de møttes til åstedet som ikke var fremkommelig. Han fikk deretter tilpasset veien da de skulle ha rekonstruksjon. Muligens møtte JHA og jentene på et vitne på den nordlige ruten, som kan være grunnen til at JHA plasserer dem (alle) på sørlige ruten hvor ingen hadde observert dem.

Så løy han jo også om voldtekten. Først noe som ikke hadde skjedd, så fant de DNA og da hadde han streifet uerigert penis over under tvang. Så fant de sæden hans i en av jentene. Så nei han løy vel om det meste. 

 

Red Frostraven skrev (11 timer siden):

Og hele veien gjorde politiet feil, da de foret ham med informasjon om hvilke beviser de hadde

Enkelte her inne underspiller dette, en tilståelse og et førstehåndsvitne er en sannhet. Så hva med når noen kommer med falske tilståelser, som Fritz Moen, Thomas Quick og Fetteren? De innrømmer selv å ha utført drap de ikke har gjort. Det er jammen ikke utenkelig at JHA forteller seg uriktig om at noen ANDRE har gjort det, når han får såpass med hjelp av politiet i sine forklaringer. 

Edited by knipsolini
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
fokkeslasken skrev (18 minutter siden):

Det var da vel nevnt i nyhetene etterhvert at det var usikkert, om jeg husker rett.

Nei? På kva måte? Først mange år etterpå vart det snakk om at det var usikkert.

https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/1R9de/klar-tale-fra-lagmannen-til-juryen

«Førstelagmannen etterlot heller ingen tvil om at det må ha vært to menn på åstedet. »

Edited by Knut Lavngard

Share this post


Link to post
21 minutes ago, Bjerknez said:

Når det gjelder dekningskart så har jeg heller ikke dekning akkurat her jeg bor med Telenor 4G i følge kartet dems. Men jeg fikk da inn 4G dekning allikevel... 

Spørsmålet blir vel hvor nøyaktige disse kartene er...?

Nei, det er ikke saken i det hele tatt. Saken er at om det er andre master med betraktelig bedre dekning vil telefonen bruke disse. Det betyr av selv om EG_A hadde nådd frem til åstedet (noe den ikke gjorde i følge kontrollmålinger) så ville fortsatt ikke masten ha blitt valgt fordi det er seks andre master med bedre dekning i området.

 • Like 4

Share this post


Link to post
fokkeslasken skrev (23 minutter siden):

Ikke engang i denne saken finnes slike bevis mot VK. Selv aktoratet bruker slike bevis i denne saken mer som et bevis på at VK har forklart noe som ikke stemmer mer enn at observasjonen i seg selv knytter ham til handlingen.

Joda. Retten legger hovedelementene av JHA sin forklaring til grunn for domfellelsen av VK. Det står vel eksplisitt i dommen, samt at det han konkret ble dømt for å ha gjort speiler JHA sin forklaring.

 • Like 1

Share this post


Link to post
15 minutes ago, nirolo said:

Joda. Retten legger hovedelementene av JHA sin forklaring til grunn for domfellelsen av VK. Det står vel eksplisitt i dommen, samt at det han konkret ble dømt for å ha gjort speiler JHA sin forklaring.

Joda, min feil. Jeg sliter fortsatt med å pakke hodet mitt rundt det faktum at VK er dømt på at en morder i samme straffesak fikk beskjed om hva han skulle si for å implisere ham.
...og at folk aksepterer det som om det er normalt.

Så jeg tenkte på alle de andre 1500 (?) vitnene i saken, i all hovedsak uenige med JHA, som plutselig ikke betød noe når politiets papegøye endelig klarte å stokke ordene i den rekkefølgen politiet hadde hintet til i lengre tid.

EDIT: Man må jo spørre seg hvorfor de har ett eneste vitne som impliserer VK, og det er den personen som bevist har utført ugjerningen, mens man har flere vitner som impliserer JHA - og bare han.
Jeg forstår bare ikke logikken hvor JHA da er den som vektlegges.

Edited by fokkeslasken

Share this post


Link to post
fokkeslasken skrev (2 timer siden):

Joda, min feil. Jeg sliter fortsatt med å pakke hodet mitt rundt det faktum at VK er dømt på at en morder i samme straffesak fikk beskjed om hva han skulle si for å implisere ham.
...og at folk aksepterer det som om det er normalt.

Jeg tror ikke det var det som skjedde, eller at det var slik dommere eller jury opplevde det.

fokkeslasken skrev (2 timer siden):

Så jeg tenkte på alle de andre 1500 (?) vitnene i saken, i all hovedsak uenige med JHA, som plutselig ikke betød noe når politiets papegøye endelig klarte å stokke ordene i den rekkefølgen politiet hadde hintet til i lengre tid.

1500 som kan vitne på at VK var i baneheia da ugjerningene skjedde? Det var mange.

fokkeslasken skrev (2 timer siden):

EDIT: Man må jo spørre seg hvorfor de har ett eneste vitne som impliserer VK, og det er den personen som bevist har utført ugjerningen, mens man har flere vitner som impliserer JHA - og bare han.
Jeg forstår bare ikke logikken hvor JHA da er den som vektlegges.

Dommen er en oppsummering av hvordan dommerene opplevde det som var av vesentlig informasjon (men her var det jury i tingretten og de trengte ikke begrunne sin avgjørelse). Men alle vitnemål, presentasjon av data og funn, etc, er muntlige og det er derfor ikke mulig å vite nøyaktig hvordan ting har foregått. Det er også derfor veldig vanskelig å vite hva som har skjedd eller kommet fram i en retssak i ettertid.

 • Like 2

Share this post


Link to post
15 minutes ago, nirolo said:

Jeg tror ikke det var det som skjedde, eller at det var slik dommere eller jury opplevde det.

Ok. Det står du fritt til å tro. At det ikke var slik dommer eller jury oppfattet det stemmer sikkert. Men om det ikke var tvil om disse oppfattet det riktig eller ikke så hadde vi ikke hatt denne diskusjonen.

15 minutes ago, nirolo said:

1500 som kan vitne på at VK var i baneheia da ugjerningene skjedde? Det var mange.

Nei, men det var vel såpass med vitner, og de som hadde sett JHA så altså ikke VK sammen med ham i det aktuelle tidsrommet. Enkelte her inne har forsøkt gjøre en sak ut av hvor lang tid før som konstituerer samme tidsrommet med vekslende hell selvsagt.

15 minutes ago, nirolo said:

Dommen er en oppsummering av hvordan dommerene opplevde det som var av vesentlig informasjon (men her var det jury i tingretten og de trengte ikke begrunne sin avgjørelse). Men alle vitnemål, presentasjon av data og funn, etc, er muntlige og det er derfor ikke mulig å vite nøyaktig hvordan ting har foregått. Det er også derfor veldig vanskelig å vite hva som har skjedd eller kommet fram i en retssak i ettertid.

Det er klart man ikke kan vite nøyaktig hvordan ting har blitt presentert, men når ekspertvitne sier at hans vitnemål har vært misbrukt velger jeg å ta hans ord for det da det beint ut betyr at det han sa har blitt tatt til inntekt for noe annet.
Med det sagt så vil jeg tro at han ikke var alene om dette da det viser til en uredelig bevishåndtering. Sett sammen med politiforhørene i forkant så er det litt vel lettvint å bare si "vi vet ikke så derfor stemmer det sikkert".

Derimot at de fleste tingene ble vinklet slik at tvilen skulle være minimal, det har jeg lite problemer med å tro. Jeg mener, partene (jury, dommer) trodde jo at det var langt på vei bevist at han var ved åstedet vha mobilbeviset alene.
Det samme med DNA-beviset som selv ikke da var sikkert. Det ble presentert som sikkert fordi det var en mann som kunne være VK og JHA hadde plassert ham på åstedet.

At noen i det hele tatt har lit til JHAs forklaring slik du øyensynlig har, det finner jeg merkelig.
Har JHA forklart noe som helst som stemmer med faktiske funn?

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
nirolo skrev (1 time siden):

Men alle vitnemål, presentasjon av data og funn, etc, er muntlige og det er derfor ikke mulig å vite nøyaktig hvordan ting har foregått.


Det er også verdt å merke seg at ingen fra politiet, aktoratet eller deres sakkyndige har uttalt seg om saken, de ønsker ikke å prosedere saken i mediene, det samme gjelder for de fleste som utgjorde forsvaret.

De som nå uttaler seg fra forsvaret, Sjødin med alle sine teorier, Tronsrud, leder av støttegruppa, Sivertsen, ingeniør i alt mulig rart osv. var ikke til stede, ingen av de hadde noe med saken å gjøre den gangen, de tolker kun dokumentene.
 

fokkeslasken skrev (39 minutter siden):

Nei, men det var vel såpass med vitner, og de som hadde sett JHA så altså ikke VK sammen med ham i det aktuelle tidsrommet. Enkelte her inne har forsøkt gjøre en sak ut av hvor lang tid før som konstituerer samme tidsrommet med vekslende hell selvsagt.


Problemet er vel at det er ingen som sikkert har sett hverken Andersen eller Kristiansen i det aktuelle tidsrommet, men det er flere som har sett de to sammen rett før, og rett etter, drapene.
 

fokkeslasken skrev (39 minutter siden):

At noen i det hele tatt har lit til JHAs forklaring slik du øyensynlig har, det finner jeg merkelig.
Har JHA forklart noe som helst som stemmer med faktiske funn?


At man tar vitnemålet til den personer man beviselig kan plassere på åstedet alvorlig, er vel åpenbart.
Man har et øyenvitne, som har forklart seg om hendelsesforløpet, og som har vært med på rekonstruksjon på åstedet osv.
I følge politiet så stemmer den forklaringen angivelig svært godt med de faktiske forholdene, at du tror noe annet er vel nesten mer merkelig.

Han ble dog ikke dømt på den forklaringen alene, men på en rekke indirekte bevis.
Domstolen må i slike saker avgjøre hva som er sannsynlig, og om det finnes noen rimelig tvil, altså ikke om det finnes spinnville teorier, men om det er rimelig tvil om at Kristiansen deltok.

På det tidspunktet hadde man et øyenvitne, uavhengig av hva man måtte synes om hans forklaring, man hadde en person som ut i fra tidligere oppførsel passet utmerket .... og ja, slike ting teller helt åpenbart i en rettssak, man hadde DNA-bevis for at det var to gjerningspersoner, man hadde en rekke vitneobservasjoner som plasserte Kristiansen sammen med den andre personen som vet var delaktig, man hadde vitneobservasjoner som plasserte Kristiansen i Baneheia, man hadde forklaringer fra Kristiansen som umulig kunne stemme, samt sikkert en rekke andre ting vi ikke vet om.

På et eller annet punkt, så blir det etterhvert veldig lite sannsynlig at Kristiansen ikke var delaktig, alternativet måtte være om han var verdens uheldigste mann.

Så vet vi altså nå i dag, at det er noe mer tvil rundt DNA-beviset enn det aktoratet fremstilte det som, det er derfor saken gjenåpnes.
Det var også et mobilbevis som det ble sådd reell tvil om under rettssaken, som vi ikke helt vet hvor usikkert er.

Det er pussig at man liksom legger all skyld på politiet og aktoratet for at de ikke la frem bevisene på en annen måte, når deres jobb i rettssaken er å forsøke å vise at tiltalte er skyldig.

Det er forsvaret som gjorde en elendig jobb, som knapt stilte spørsmål, som ikke sjekket bevisene opp mot andre sakkyndige, som hadde et mobilbevis, men ikke klarte å bruke det særlig godt osv.

Det er ingen garanti for at disse tingene, dersom de legges frem for en ny domstol i dag, vil føre til frifinnelse, det gjenstår å se.

Nå er det altså klart at det blir Borgarting lagmannsrett som skal ta saken videre, og fra tidligere vet vi at det er Statsadvokaten i Oslo som tar over aktoratet, så får vi se hva som skjer, om de har nok til å ta saken til retten så mange år senere.

Edited by 0laf

Share this post


Link to post
12 minutes ago, 0laf said:Nå er det altså klart at det blir Borgarting lagmannsrett som skal ta saken videre, og fra tidligere vet vi at det er Statsadvokaten i Oslo som tar over aktoratet, så får vi se hva som skjer, om de har nok til å ta saken til retten så mange år senere.

Hvis riksadvokaten bestemmer seg for at det skal kjøres full rettssak. Hva ønsker de forskjellige partene seg mon tro? 

Jeg antar at f.eks VK ønsker ny rettsrunde for å virkelig kunne bevise sin uskyld, og ikke sitte med en følelse av at saken bare ble "avsluttet".

Share this post


Link to post
Minus skrev (3 minutter siden):

Hvis riksadvokaten bestemmer seg for at det skal kjøres full rettssak. Hva ønsker de forskjellige partene seg mon tro? 


Alle parter har så vidt jeg har sett uttalt at de ønsker ny rettssak, for å få belyst bevisene på nytt.

Problemet er vel at Statsadvokaten ikke kan ta hensyn til hva partene ønsker, deres jobb er enkel i så måte, de må være "overbevist om gjerningspersonens straffskyld, og dessuten være av den oppfatning at det kan føres tilstrekkelige bevis for straffeskylden i retten", i følge loven, dersom de ikke er dette, så kan de ikke ta saken til retten, uansett hva partene ønsker. 

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
3 minutes ago, 0laf said:

Problemet er vel at Statsadvokaten ikke kan ta hensyn til hva partene ønsker, deres jobb er enkel i så måte, de må være "overbevist om gjerningspersonens straffskyld, og dessuten være av den oppfatning at det kan føres tilstrekkelige bevis for straffeskylden i retten", i følge loven, dersom de ikke er dette, så kan de ikke ta saken til retten, uansett hva partene ønsker. 

Jeg kan ikke tenke meg at de fortsatt ikke er overbevist om straffskyld, mtp hvordan dette nesten har blitt en slags prestisje-sak, etter min mening. Vel, blir spennende å se. Har de noen tidsfrist på å komme med konklusjon på hva de kommer til å gjøre?

Share this post


Link to post
0laf skrev (43 minutter siden):


Det er pussig at man liksom legger all skyld på politiet og aktoratet for at de ikke la frem bevisene på en annen måte, når deres jobb i rettssaken er å forsøke å vise at tiltalte er skyldig.

Nei, det er ikke helt korrekt. Aktor skal også presentere bevis som går i tiltaltes favør. Aktor skal prøve å vise et objektivt bilde av alt det relevante, ikke bare jobbbe for domfellelse.

Når det er sagt, så blir det ingen rettssak om aktor ikke tror tiltalte er skyldig og at bevisene viser det ut over enhver rimelig tvil, så da blir det naturlig nok en overvekt av argumenter som peker på at tiltalte er skyldig.

Share this post


Link to post
nirolo skrev (9 minutter siden):

Nei, det er ikke helt korrekt. Aktor skal også presentere bevis som går i tiltaltes favør. Aktor skal prøve å vise et objektivt bilde av alt det relevante, ikke bare jobbbe for domfellelse.


Aktor skal være objektiv, det skal vel faktisk alle involverte på den siden, også politiet, men påtaleansvarlig skal "styres av bevisene", som det så fint heter, det betyr at vedkommende generelt ikke skal la egne meninger styre saken, men de faktiske bevis.

Det er ikke dermed sagt at aktor må føre vitner eller legge frem bevis i retten som er til tiltaltes gunst, det er opp til aktor hva som legges frem av aktoratet.

Vitnelister og oversikt over bevis gis også til forsvaret, samt at den tiltaltes forsvar alltid har rett etter loven å be påtalemyndigheten undersøke ting nærmere, som å avhøre vitner på nytt eller kontrollere bevis, eventuelt hente inn nye ting osv.

Når aktor velger å ikke ta inn vitner, fordi vedkommende finner at de ikke passer med den historien de mener er korrekt, så er det åpenbart forsvaret som eventuelt må føre de vitnene, dersom de mener at de er til gunst for tiltalte.

Selv om aktor skal være objektiv, så betyr ikke det at aktoratet skal føre saken slik at alt som kan være til gunst for tiltalte kommer frem, det er forsvarets jobb.

Disclaimer : Not a lawyer!

Edited by 0laf

Share this post


Link to post
0laf skrev (48 minutter siden):

At man tar vitnemålet til den personer man beviselig kan plassere på åstedet alvorlig, er vel åpenbart.
Man har et øyenvitne, som har forklart seg om hendelsesforløpet, og som har vært med på rekonstruksjon på åstedet osv.
I følge politiet så stemmer den forklaringen angivelig svært godt med de faktiske forholdene, at du tror noe annet er vel nesten mer merkelig.

"Den personen man beviselig kan plassere på åstedet" er også beviselig gjerningsmann. Du er enig i at man bør utvise en spesiell skepsis til hans forklaring, og spesielt det som gjelder å plassere skyld over på andre potensielle gjerningsmenn? Jeg mener du også har en veldig naiv tilnærming til at forklaringene til JHA forklarte seg for det meste riktig fordi politiet sier så. Det er mye som ikke stemte og har blitt tilpasset i løpet av avhørene og frem til rettsaken, og så vidt jeg har forstått var det den endelige forklaringen som ble presentert for retten, uten at det ble forklart hvordan endringen forandret seg i løpet av avhørene. Når mobilbeviset kom ble det enda vanskeligere å få den "endelige" forklaringen til JHA til å stemme, uten at man legger til grunn en teoretisk og mirakuløs måte mobilen til VK koblet seg på EG_A på åstedet. 

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
fokkeslasken skrev (1 time siden):

Nei, men det var vel såpass med vitner, og de som hadde sett JHA så altså ikke VK sammen med ham i det aktuelle tidsrommet. Enkelte her inne har forsøkt gjøre en sak ut av hvor lang tid før som konstituerer samme tidsrommet med vekslende hell selvsagt.

Når du sier 1500 vitner ikke har sett VK på eller rundt åstedet, så setter du opp falske motsetninger. Hvor mange av disse har ikke sett JHA på eller rundt åstedet? 1480? I så fall er vel han også uskyldig da?

Merk at VK ble sett i baneheia litt før på kvelden av en rekke vitner.

Hvor mange så feks JHA dra fra åstedet? Ingen så vidt jeg har fått med meg. Betyr det at han ikke dro derfra? Der er 1500 som har sett at han ikke har dratt....

 

Ja, denne posten er litt flåsete, men det er din påstand også. Jeg setter det på spissen og prøver å vise at argumentet ditt ikke gir så mye mening.

Share this post


Link to post
knipsolini skrev (11 minutter siden):

Du er enig i at man bør utvise en spesiell skepsis til hans forklaring, og spesielt det som gjelder å plassere skyld over på andre potensielle gjerningsmenn? 


Selvfølgelig, men den forklaringen kan heller ikke avvises, det er helt åpenbart at et slikt førstehåndsvitne må tillegges mye vekt.

Akkurat hvor mye vekt, er jo opp til domstolen. De må vurdere hvem som er mest troverdig, Andersen eller Kristiansen, og hva som er mest sannsynlig.

Så er det opp til aktoratet og forsvaret å argumentere for sine narrativ, for å overbevise retten om deres historie er den rette.
 

knipsolini skrev (11 minutter siden):

Det er mye som ikke stemte og har blitt tilpasset i løpet av avhørene og frem til rettsaken, og så vidt jeg har forstått var det den endelige forklaringen som ble presentert for retten, uten at det ble forklart hvordan endringen forandret seg i løpet av avhørene.


Men vi vet liksom plutselig nå at historiene endret seg, at politiet ga ut informasjon osv. mens forsvaret visste det liksom ikke den gangen, selv om notatene fra disse avhørene alltid har vært inkludert i saksmappene?

Historiene til både Kristiansen og Andersen endret seg hele tiden for å tilpasses bevisene, men etter at Andersen tilsto så hevder politiet at historien i langt større grad stemmet med de bevisene de hadde, og at omtrent det eneste de han tok i løgn på, var de seksuelle overgrepene som han ikke først ville innrømme.

Jeg vet jo ikke om politiet har rett, det kan være de er helt inkompetente, noe jeg personlig mener politiet i Norge generelt er, men du ser vel at det politiets forklaring helt åpenbart har stor vekt i en domstol.

Så vidt jeg forstår, så er det i stor grad Sjødin og Tronsrud som har satt frem disse forskjellige anklagene mot politiet, og som har forsøkt søksmål og diverse annet, som ikke har ført frem.
Det er også i hovedsak støttegruppa til Viggo som argumenterer for at Andersens vitnemål ikke må tillegges noe vekt, alle andre forstår jo at slike vitnemål er noe av det beste beviset man kan ha i en slik sak.

 

Edited by 0laf

Share this post


Link to post
0laf skrev (28 minutter siden):

Jeg vet jo ikke om politiet har rett, det kan være de er helt inkompetente, noe jeg personlig mener politiet i Norge generelt er, men du ser vel at det politiets forklaring helt åpenbart har stor vekt i en domstol.

Jeg mener at politiet bør kunne stoles på, og retten må også stole på at politiet følger objektivitetsprinsippet. Men det finnes mange eksempler hvor politiet ikke gjør det, hvor jeg mener denne saken er en av dem, og jeg er skeptisk til måten politiet nå jobber med Tom Hagen. Forhåpentligvis for alle parter blir det en full rettsak, hvor avvikende forklaringer blir presentert og både politiet og JHA må svare for seg på hvordan dette kom til. Det er kjent at VK ikke hadde en erfaren advokat innenfor strafferett og det er mye han ikke gjorde, som er vanskelig å forstå. Ironiens skjebne er at det nå er Sjødin som skal angripe forklaringen til JHA, samme mann som på nittitallet kom inn som en uerfaren advokat og gjorde en skandaløs jobb for fetteren til Birgitte Tengs. Den saken ville neppe utviklet seg som den gjorde om fetteren hadde en advokat som ikke tok politiets forklaring for god fisk og antok at fetteren var skyldig, og som heller var delaktig i avhørene og satte krav til hvordan de avhørene skulle forløpe seg. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
3 hours ago, 0laf said:

Problemet er vel at det er ingen som sikkert har sett hverken Andersen eller Kristiansen i det aktuelle tidsrommet, men det er flere som har sett de to sammen rett før, og rett etter, drapene.

JHA ble jo sett sammen med jentene rett før. Uten VK.

Og om man skal begå sannsynlighetsgymnastikk så er sannsynligheten for at det var han og jentene øyenvitnet så, uten VK, uendelig mye større enn at VK brukte mobilen ved åstedet og at denne 54% av Norges mannlige befolkning var VK.

Likevel, dette ble lagt frem som sikkert. Ikke fordi ekspertene sa det var det, men fordi aktoratet sa det stikk imot hva ekspertene sa.

3 hours ago, 0laf said:

At man tar vitnemålet til den personer man beviselig kan plassere på åstedet alvorlig, er vel åpenbart.

Selvfølgelig. Men hvilket vitnemål? Man holdt jo bare på helt til man fikk den forklaringen som passet med det man allerede hadde bestemt seg for. Ikke til man fikk den som passet med funnene.

3 hours ago, 0laf said:

Man har et øyenvitne, som har forklart seg om hendelsesforløpet, og som har vært med på rekonstruksjon på åstedet osv.
I følge politiet så stemmer den forklaringen angivelig svært godt med de faktiske forholdene, at du tror noe annet er vel nesten mer merkelig.

Med de faktiske forhold? I en sak hvor man er åpen om at man ikke kjenner de faktiske forhold? Det er vel i beste fall en overdrivelse.

Han kunne jo ikke engang si hvor de hadde gått. Og da han bestemte seg stemte det ikke med hva jentene alltid gjorde. Han påsto at det var en sykkel, og at det ikke var en sykkel. Han påsto det var en telefon, og at det ikke var en telefon. Han påsto han forgrep seg, og at han ikke forgrep seg. Han påsto han var passiv, og at han var delaktig. De to siste sågar beviselig på feil person.

Det er jo klart at bare man får nok sjanser på en liste med avkrysningssvar så vil man til slutt få full pott på prøven. Problemet med det er at ingen hadde fasiten så politiet lagde en fasit før de kjente saken, og den holdt de seg til ganske bastant.

Hva er rart med at jeg ikke tar dette for god fisk? Jeg syntes det er rarere at mange tror på denne beviste løgneren som definitivt ikke klarer få forklaringen til å stemme med kartet.

3 hours ago, 0laf said:

Han ble dog ikke dømt på den forklaringen alene, men på en rekke indirekte bevis.
Domstolen må i slike saker avgjøre hva som er sannsynlig, og om det finnes noen rimelig tvil, altså ikke om det finnes spinnville teorier, men om det er rimelig tvil om at Kristiansen deltok.

Og da de ble konfrontert med at det ikke var tvil om at VK var på åstedet så, jo, da stiller det seg jo på én måte. Men de hadde altså ingen, ikke ett eneste, bevis for det. De bare sa det var slik stikk i strid med ekspertuttalelsene.

3 hours ago, 0laf said:

På det tidspunktet hadde man et øyenvitne, uavhengig av hva man måtte synes om hans forklaring, man hadde en person som ut i fra tidligere oppførsel passet utmerket .... og ja, slike ting teller helt åpenbart i en rettssak, man hadde DNA-bevis for at det var to gjerningspersoner, man hadde en rekke vitneobservasjoner som plasserte Kristiansen sammen med den andre personen som vet var delaktig, man hadde vitneobservasjoner som plasserte Kristiansen i Baneheia, man hadde forklaringer fra Kristiansen som umulig kunne stemme, samt sikkert en rekke andre ting vi ikke vet om.

At han er øyenvitne ved å ha utført ugjerningen er ingen garanti for at han snakker sant. Snarer tvert imot er det en garanti at han vil si hva som helst for å lette saken for seg selv.

3 hours ago, 0laf said:

På et eller annet punkt, så blir det etterhvert veldig lite sannsynlig at Kristiansen ikke var delaktig, alternativet måtte være om han var verdens uheldigste mann.

Når JHA blir bedt om å implisere VK så kan man jo kalle det uheldig for VK. Helt klart. At det i seg selv ikke gjorde absolutt alt JHA sa etter dette ugyldig kan jeg rett og slett ikke fatte. Men man hadde jo bestemt seg hva utfallet skulle bli, så...

3 hours ago, 0laf said:

Så vet vi altså nå i dag, at det er noe mer tvil rundt DNA-beviset enn det aktoratet fremstilte det som, det er derfor saken gjenåpnes.

Det var tvil da også, dersom man ikke bare hørte på aktoratet. Men folk var ikke så interessert i det på den tiden.

3 hours ago, 0laf said:

Det var også et mobilbevis som det ble sådd reell tvil om under rettssaken, som vi ikke helt vet hvor usikkert er.

Nei, det var ingen reell tvil. Akkurat som med DNAet var ekspertene ganske klare på sine funn. Men, igjen, man hørte bare på aktoratet, og de hadde - for å si det forsiktig - endel overdrivelser av konklusjonene.

3 hours ago, 0laf said:

Det er pussig at man liksom legger all skyld på politiet og aktoratet for at de ikke la frem bevisene på en annen måte, når deres jobb i rettssaken er å forsøke å vise at tiltalte er skyldig.

Nei vett'u hva. Politiets jobb er ikke å finne tiltalte skyldig. De tok den rollen, og det var å gå langt utover deres mandat som i praksis spikret VK til korset. Hadde politiet gjort jobben sin og presentert alt de visste på en balansert måte og ført forhør uten å plante tanker i JHAs hode hadde den rettssaken kunne sett ganske anderledes ut.

3 hours ago, 0laf said:

Det er forsvaret som gjorde en elendig jobb, som knapt stilte spørsmål, som ikke sjekket bevisene opp mot andre sakkyndige, som hadde et mobilbevis, men ikke klarte å bruke det særlig godt osv.

Det kan man jo si. Men når man sloss mot aktoratet og politiet så har man ingen lett jobb.

 • Like 3

Share this post


Link to post
2 hours ago, nirolo said:

Når du sier 1500 vitner ikke har sett VK på eller rundt åstedet, så setter du opp falske motsetninger. Hvor mange av disse har ikke sett JHA på eller rundt åstedet? 1480? I så fall er vel han også uskyldig da?

Merk at VK ble sett i baneheia litt før på kvelden av en rekke vitner.

Hvor mange så feks JHA dra fra åstedet? Ingen så vidt jeg har fått med meg. Betyr det at han ikke dro derfra? Der er 1500 som har sett at han ikke har dratt....

 

Ja, denne posten er litt flåsete, men det er din påstand også. Jeg setter det på spissen og prøver å vise at argumentet ditt ikke gir så mye mening.

Det eneste jeg brukte det tallet for var for å illustrere at det var mange vitner. Jeg sa ingenting om at alle de var øyenvitner som ikke hadde sett VK. Beklager om det ble vanskelig.

Setningen var altså:
"Nei, men det var vel såpass med vitner, og de som hadde sett JHA så altså ikke VK sammen med ham i det aktuelle tidsrommet."

Første delsetning understreker at det var antallet vitner, og neste delsetning peker så ut de av dem som har sett JHA. Merk at dette var helt og totalt uten mengdeangivelse. Kun en kategori av "de som så JHA så ikke VK" - med videre spesifisering av "i det aktuelle tidsrommet".

Men for all del - du står fritt til å ikke syntes det gir mening.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...