Gå til innhold

Hvem har skylden her?


steinrawr

Anbefalte innlegg

OK, dette er en situasjon jeg har debattert et annet sted. Der med svæææært sprikende forståelse for trafikkreglene. Hva mener dere? 

Bussen laster passasjerer i busslomme. Bil B kommer bak bussen og starter en forbikjøring. Bil A skal ut fra en parkeringsplass men møter Bil B som på dette tidspunktet er i "deres" kjørefelt. Hverken Bil A eller B så hverandre pga. bussen. Det ble ingen kollisjon, men hvis det ble det: Hvem har i så fall skylda. 

situasjonstegning.jpg.a9d89680d228a0d91fdf08a9463d2e58.jpg

 

 

Min mening

Bil A har vikeplikt for all trafikk på vegen (altså for begge felt) og skal vente med å kjøre til det er ledig, siden vedkommende kommer fra en parkeringsplass. Det er likegyldig om Bil B kjører forbi eller ikke. Bil B har all rett til å kjøre forbi bussen, så lenge forbikjøringen ellers kan gjennomføres trygt og i lav nok fart til å kunne stanse for folk som kommer ut foran bussen. 

Bussen hindrer sikten for bil A, som derfor ikke kan vite om vegen er klar eller ikke, og må vente eller forvente at det kan være trafikk bak bussen som vil forbi.

Bil A har skylda.

Endret av steinrawr
prøvde å få til spoler, fant ikke ut av det...
 • Liker 1
Lenke til kommentar
Annonse

[1] Category widget

Bil A har vikeplikt. Dersom bil A hadde kommet ut fra et vegkryss, hadde det ikke vært like opplagt, da forbikjøring i vegkryss ikke er tillat. Det samme hvis avstanden fra utkjøringen fra parkeringsplassen er tilstrekkelig langt unna punktet for forbikjøring. Bil A må forsikre seg om at banen er klar før forbikjøring, og da spesielt ved forbikjøring av buss, men slik som på tegningen mener jeg det er ganske klart at bil A må ta skylden.

Lenke til kommentar

Dette kommer vel an på når kollisjonen ville ha skjedd.

Dersom bil A ikke er fullstendig inne i sitt "nye" kjørefelt, så bryter bil A definitivt vikeplikten.
Dersom bil A er fullstendig inne i sitt "nye" kjørefelt og har vært det i en stund, så er det bil B sin skyld som kjører forbi uten at feltet er ledig.
En mellomting mellom de to blir uklart. Hvor lenge varer en "vikeplikt" ; "Trafikant som det skal vikes for, må ikke hindres eller forstyrres" gjelder jo ikke i det uendelige. 
 

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Vel: Jeg kan legge til noe som svært mange hengte seg opp i da dette ble diskutert før: 

Utkjøringen der bil A kommer fra, er teknisk sett et vegkryss. Fordi alle plasser hvor en veg møter en veg er et vegkryss. Og en busslomme og en parkeringsplass er i trafikkreglene definert som, ja, du gjetta rett: en veg.

Sitat

§ 1.Definisjoner

1. I trafikkreglene forstås med:

a.Veg: Offentlig eller privat veg, gate eller plass (herunder opplagsplass, parkeringsplass, holdeplass, bru, vinterveg unntatt merket løype for beltemotorsykkel, ferjekai eller annen kai som står i umiddelbar forbindelse med veg) som er åpen for alminnelig ferdsel.

b.Vegkryss: Sted hvor veg krysser eller munner ut i annen veg.

Så etter denne definisjonen, vil forbikjøring sånn rent teknisk sett være forbudt på nesten all norsk farbar veg.

Sitat

5. Forbikjøring er forbudt like foran eller i vegkryss. Dette gjelder ikke

a.på kjørebane med to eller flere kjørefelt i kjøreretningen,

b.ved forbikjøring til høyre fordi forankjørende svinger til venstre eller tydelig forbereder slik sving,

c.når trafikken i krysset reguleres av trafikklyssignal eller politi,

d.når trafikken på kryssende veg er pålagt vikeplikt ved offentlig trafikkskilt.

 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Salvesen. skrev (1 minutt siden):

Slike busstopp er jo designet for at folk skal vente på bussen og redusere kollisjoner med biler og buss. Så bil B gjør en manøver den ikke skulle ha gjort. 

Her i byen fjernet de buss plasser til siden for disse nettopp av denne grunnen.

Bil B gjør definitivt en uklok og unødvendig forbikjøring.
Likevel mener jeg bil A har skylden, dersom den har mulighet til å se bil B i det den skal svinge ut, men kun så på bussen og ikke tenkte over at det kan komme forbikjørende trafikk mot kjøreretningen også.

Lenke til kommentar

Tidslinjen blir ganske viktig i denne situasjonen.

Hvis A kommer seg helt over kjørefeltet sitt før B treffer A, så er det B sin skyld.  B har ikke skaffet seg tilstrekkelig oversikt/sikkerhet for at motgående kjørefelt er klart før forbikjøringen startes. 

Et annet element er at politikerne og vegmyndighetene våre har bestemt disse buss-stoppene i vegbanen er laget med vilje for at B skal stoppe og vente på at bussen blir ferdig (gir bussen fri kjørebane et stykke i rushtiden framfor å måtte navigere seg ut i kø fra en "gammeldags" busslomme). Så hensikten er at B skal vente i de fleste situasjoner.

Det er også høy risiko for at passasjer kommer løpende ut fra foran bussen eller til bussen mens den står på holdeplassen.

Samlet sett betyr dette at B må være ekstremt varsom ved forbikjøring av buss på denne typen holdeplass - og hvis det i tillegg er sidevei/utkjøring som B ikke har oversikt over, så er ikke kravet til fri sikt oppfylt før forbikjøringen.  B må rett og slett være tålmodig.

Kan sikkert være tvil-situasjoner her (hvem kjørte først, hvilken fart hadde kjøretøyene, var det andre blokkeringer av fri sikt, burde A ventet (samme type risiko-element/mangel på sikt) - de fleste av disse vil ende opp med skylddeling - dvs begge sjåfører har delskyld og må bruke forsikringen sin.

Lenke til kommentar
WiiBoy skrev (13 minutter siden):

Dette kommer vel an på når kollisjonen ville ha skjedd.

Dersom bil A ikke er fullstendig inne i sitt "nye" kjørefelt, så bryter bil A definitivt vikeplikten.
Dersom bil A er fullstendig inne i sitt "nye" kjørefelt og har vært det i en stund, så er det bil B sin skyld som kjører forbi uten at feltet er ledig.
En mellomting mellom de to blir uklart. Hvor lenge varer en "vikeplikt" ; "Trafikant som det skal vikes for, må ikke hindres eller forstyrres" gjelder jo ikke i det uendelige. 
 

Den ville skjedd på høyde med førerplassen på bussen. 

Jeg tror ikke det er lurt å blande inn begreper om hvem som er "fullestendig inne i sitt nye kjørefelt". Det er vel ikke spesielt relevant når Bil B er på vegen Bil A har vikeplikt for begge kjørefelt.

Feltet var ledig da Bil B startet sin forbikjøring. Vikeplikt varer til du ikke er til hinder eller forstyrrer annen trafikk.

Endret av steinrawr
taleleif
 • Liker 1
Lenke til kommentar
Rune_says skrev (2 minutter siden):

Tidslinjen blir ganske viktig i denne situasjonen.

Hvis A kommer seg helt over kjørefeltet sitt før B treffer A, så er det B sin skyld.  B har ikke skaffet seg tilstrekkelig oversikt/sikkerhet for at motgående kjørefelt er klart før forbikjøringen startes. 

Et annet element er at politikerne og vegmyndighetene våre har bestemt disse buss-stoppene i vegbanen er laget med vilje for at B skal stoppe og vente på at bussen blir ferdig (gir bussen fri kjørebane et stykke i rushtiden framfor å måtte navigere seg ut i kø fra en "gammeldags" busslomme). Så hensikten er at B skal vente i de fleste situasjoner.

Det er også høy risiko for at passasjer kommer løpende ut fra foran bussen eller til bussen mens den står på holdeplassen.

Samlet sett betyr dette at B må være ekstremt varsom ved forbikjøring av buss på denne typen holdeplass - og hvis det i tillegg er sidevei/utkjøring som B ikke har oversikt over, så er ikke kravet til fri sikt oppfylt før forbikjøringen.  B må rett og slett være tålmodig.

Kan sikkert være tvil-situasjoner her (hvem kjørte først, hvilken fart hadde kjøretøyene, var det andre blokkeringer av fri sikt, burde A ventet (samme type risiko-element/mangel på sikt) - de fleste av disse vil ende opp med skylddeling - dvs begge sjåfører har delskyld og må bruke forsikringen sin.

Men, vegen var klar da Bil B startet sin forbikjøring. 

Hvis jeg skal tolke det du skriver her helt bokstavelig, vil det ikke være lov å kjøre forbi kjøretøy på en vegstrekning med avkjørsler på. Dvs mye av norsk landevei vil ikke være lov å kjøre forbi. Så lenge du kan forvisse deg om at det er klart (altså at det ikke er hindringer PÅ vegen du kjører på) er det lov å kjøre forbi. Det er derimot en annen vurdering om hvor smart det er, hvis det f.eks. står et kjøretøy ved en avkjørsel som potensielt kan kjøre ut og mot deg, mens du er midt i en forbikjøring.

Lenke til kommentar
1 minute ago, wampster said:

Bil A har vikeplikt for begge kjørefelt gitt at bilene i kjørefeltene kjører den retningen de skal vel?

Kjører man feil retning i motgående kjørefelt (slik Bil B gjør her) har man vel all skyld? 

Man har vikeplikt for kryssende trafikk, uavhengig av hvilket felt trafikken ligger i. ALtså selv for forbikjørende kjøretøy.

På steder som er spesielt utsatt for slike situasjoner er det ofte heltrukken linje og/eller skiltet med forbikjøring forbudt. Evt. midt-hinder.

Lenke til kommentar
wampster skrev (5 minutter siden):

Bil A har vikeplikt for begge kjørefelt gitt at bilene i kjørefeltene kjører den retningen de skal vel?

Kjører man feil retning i motgående kjørefelt (slik Bil B gjør her) har man vel all skyld? 

Nei. Vikeplikt er vikeplikt. Skal du inn på en veg du har vikeplikt for, har du vikeplikt for all trafikk på vegen, ikke bare det kjørefeltet trafikken normalt oppholder seg kjører i. 

 

Lovdata skiller ikke på kjørefelt når det gjelder vikeplikt.

Endret av steinrawr
presisering
 • Liker 1
Lenke til kommentar

Greit nok, men at bil A har vikeplikt betyr ikke at bil B har forkjørsrett.
For at bil A skal kunne vike må det være praktisk mulig å gjøre det.
Slik tegning av situasjonen er, er det ikke det.

Samtidig som bil B gjør jo en (etter min mening) utrolig farlig forbikjøring i en 40 sone, der det kan komme mennesker ut foran bussen som bil B absolutt ikke har oversikt over eller mulighet å stoppe for derom det skjer.

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

 Bil A er allerede i sitt kjørefelt når det smeller logisk nok. De som mener at bil A har skylden mener altså at man har vikeplikt mot motgående forbikjøringer. Etter min mening er det helt opplagt at bil B har skylden. Veien er derimot helt idiotisk opplagt og burde i det minste ha hatt sperrelinje mot forbikjøringer når det er utkjørsel like etter busstoppen.

Lenke til kommentar
steinrawr skrev (1 minutt siden):

Men, vegen var klar da Bil B startet sin forbikjøring. 

Hvis jeg skal tolke det du skriver her helt bokstavelig, vil det ikke være lov å kjøre forbi kjøretøy på en vegstrekning med avkjørsler på. Dvs mye av norsk landevei vil ikke være lov å kjøre forbi. Så lenge du kan forvisse deg om at det er klart (altså at det ikke er hindringer PÅ vegen du kjører på) er det lov å kjøre forbi. Det er derimot en annen vurdering om hvor smart det er, hvis det f.eks. står et kjøretøy ved en avkjørsel som potensielt kan kjøre ut og mot deg, mens du er midt i en forbikjøring.

B har alltid vikeplikt for motgående trafikk ved forbikjøring. Her er situasjonen at B ikke hadde tilstrekkelig oversikt og dermed ikke kunne starte forbikjøring.  Med ditt argument kan B starte forbikjøring foran 90 graders sving og si at A har vikeplikt fordi B har startet sin forbikjøring og A kommer fra en utkjøring (sidevei med stiplet kanlinje over = alltid vikeplikt)...  Heldigvis fungerer det ikke slik.

Ad det jeg skrev så må en ha fri sikt til alle avkjørsler (det har ikke B i buss-eksempelet) - og da er det også tilsvarende sikt for den som kommer fra avkjørsel ift at denne respekterer evt vikeplikt.  Både A og B ser hverandre og B kan vurdere om forbikjøring er trygg - det vil være situasjonsavhengig.

Lenke til kommentar

Hvis traffikantene flger de øvrige trafikkreglene så vil det ikke bli noen kollisjon selv om A og B kommer i en litt klønete konflikt.

Enhver skal ferdes hensynfult, aktsomt etc. etc. og at man skal kunen stoppe for enhver påregnelig hindring. Fotgjengere ut foran buss er påregnelig hindring så da skal man tilpasse farten etter det.

Kjører B som et svin så vil jo vedkommende sansynligvis få skylden.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
13 minutes ago, steinrawr said:

Jeg tror ikke det er lurt å blande inn begreper om hvem som er "fullestendig inne i sitt nye kjørefelt". Det er vel ikke spesielt relevant når Bil B er på vegen Bil A har vikeplikt for begge kjørefelt.

Feltet var ledig da Bil B startet sin forbikjøring. Vikeplikt varer til du ikke er til hinder eller forstyrrer annen trafikk.

Jeg mener det er relevant og lengden på vikeplikten er ikke evigvarende.

La oss si jeg skal til høyre inn på en forkjørsvei der det er 80 km/t.
Jeg svinger ut og kommer opp i 10km/t før jeg blir påkjørt bakfra. Jeg har brutt vikeplikten.
Jeg svinger ut og kommer opp i 80km/t før jeg blir påkjørt bakfra. Jeg vil påstå at jeg ikke har brutt vikeplikten.
Jeg svinger ut og kommer opp i 80km/t og kjører i to minutter før jeg blir påkjørt bakfra. Jeg har opplagt ikke brutt vikeplikten.
Jeg svinger ut og kommer opp i 60km/t før jeg må bremse ned for en hindring og blir påkjørt bakfra. Det er da litt usikkert.

Jeg vil påstå at vikeplikten til A gjelder frem til A er "etablert" som en del av trafikken i det nye feltet. Da må ha kommet fullstendig inn i sitt nye felt og vært der en tilstrekkelig periode. 

 • Liker 3
Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...