Gå til innhold

Funnet Samsung Galaxy Fold - hvordan finne eier?


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse
Bäcker skrev (På 26.6.2023 den 20.12):

Ta ut SIM-kortet (hvis det sitter i), ta kontakt med operatøren og oppgi nummer på SIM.

Jeg fulgte rådet ditt og operatør fant eieren og kontaktet han. De vil imidlertid ikke si til meg hvem eier er, og eier har ikke kommet for å hente den. Jeg fikk også melding på fb fra en som hevder å være eieren. Han beskrev telefonen i detalj og kunne gi meg pinkoden sa han. Når jeg sa til denne personen at jeg hadde kontaktet operatør ble det veldig stille. Jeg spurte derfor operatør om de kunne bekrefte om denne personen er eieren, men da fikk jeg bare til svar at det kan de ikke av personvern hensyn. 

Jeg har altså en som sier han eier telefonen men ikke dukker opp for å hente den, og operatør som ikke kan si meg hvem som eier telefonen. Er litt rådvill hva jeg skal gjøre her. Jeg tenker at eier kanskje har meldt telefonen stjålet til politiet og forsikring og ikke har noe interesse av å hente den fordi han da må gi den til forsikringsselskapet, siden operatør (og forsikring?) vet at den nå er funnet. 

Lenke til kommentar
Tullballj skrev (37 minutter siden):

Jeg fulgte rådet ditt og operatør fant eieren og kontaktet han. De vil imidlertid ikke si til meg hvem eier er, og eier har ikke kommet for å hente den. Jeg fikk også melding på fb fra en som hevder å være eieren. Han beskrev telefonen i detalj og kunne gi meg pinkoden sa han. Når jeg sa til denne personen at jeg hadde kontaktet operatør ble det veldig stille. Jeg spurte derfor operatør om de kunne bekrefte om denne personen er eieren, men da fikk jeg bare til svar at det kan de ikke av personvern hensyn. 

Jeg har altså en som sier han eier telefonen men ikke dukker opp for å hente den, og operatør som ikke kan si meg hvem som eier telefonen. Er litt rådvill hva jeg skal gjøre her. Jeg tenker at eier kanskje har meldt telefonen stjålet til politiet og forsikring og ikke har noe interesse av å hente den fordi han da må gi den til forsikringsselskapet, siden operatør (og forsikring?) vet at den nå er funnet. 

Lever den til politiet og oppgi det du har av info. Om han vil hente den ut kan han gjøre det via dem ^^ 

  • Liker 3
Lenke til kommentar
Tullballj skrev (30 minutter siden):

Eier har ikke vært å hentet mobilen ennå. Er det ikke pussig? 

Hittegodslova:

Sitat

§ 2.

Veit finnaren kven det er som eig godset eller får han greie på det, skal han straks gjeva godset attende eller gjeva eigaren rådvelde over det.

Veit ikkje finnaren kven eigaren er, og får han heller ikkje kjennskap til det, skal han snarest råd er melda funnet til politiet på den staden der godset er funne. Det same skal finnaren gjera når eigaren er oppmoda om å henta godset, men ikkje gjer det innan rimeleg tid, eller han nektar å svara finnarløn eller annan kostnad som er komen på.

og

Sitat

§ 9.

Finnaren kan nekta å gjeva hittegodset frå seg til eigaren før eigaren har svara ei høveleg finnarløn og den kostnaden som finnaren har havt med godset. Vert ikkje partane samde, fastset politiet kor mykje finnaren skal ha. For slikt gods som er nemnt i § 3, kan det ikkje krevjast finnarløn.

Hittegods som politiet har teke vare på, skal eigaren berre få att mot å yta så stor finnarløn som politiet fastset, så nær som når det gjeld gods som nemnt i § 3 eller det er gjeve avkall på finnarløn eller finnaren samtykkjer.

Når finnarløn vert fastsett, skal det takast omsyn til kva slag gods det gjeld, kva verde det har, kva stad det er funne og andre omstende i samband med funnet. Finnarløn bør vanleg ikkje setjast til meir enn 20 prosent og ikkje over kr. 15 når verdet på godset er kr. 100 eller mindre, 15 prosent, men ikkje over kr. 50 på større verde til det kjem opp i kr. 500 og ikkje meir enn 10 prosent når verdet er over kr. 500.

Finnarløn som politiet har godskrive finnaren, skal gå til statskassa om finnaren ikkje melder seg og krev pengane innan 3 månader etter at han har fått varsel.

Unntaket nemt i § 3 gjeld om du har funne telefonen på til dømes ein buss, kyrkje, eller butikk, for i slike tilfeller skal finnaren levere hittegodset til busselskap, presten, eller butikktilsette, og så er det disse igjen som skal levere hittegodset vidare til politiet om eigaren ikkje melder seg. (Det er er derfor flyplassar og kollektivselskap har eigne hittegodskontor/lager). Sidan du skriv at du fant telefonen ute så reknar eg med at dette unntaket ikkje gjeld i ditt tilfelle.

 

Ved å levere telefonen til politiet så kan du sette krav om finnarlønn på 10% av telefonens verdi samt dekning av kostnadar du har hatt som finnar.
Reisetida for å dra til politiet får du nok ikkje dekt, men parkering og bompengar skal du få dekt i tillegg til finnarlønna. Dette er sjølvsagt kostnadar du må legge ut for.
Ein fordel med å ha levert inn telefonen til politiet er at politiet ikkje kan utlevere mobiltelefonen til eigaren før eigaren har betalt inn finnarlønn og dekt dine kostnadar.

Det einaste eg er litt usikker på er kva som skjer om eigaren ikkje henter telefonen hos politiet, etter hittegodslova skal ein selge hittegodset og du skal ha finnarlønna di frå salssummen, men eg lurer kanskje på om ikkje slike elektroniske dupedittar blir destruert av omsyn til personopplysningar om eigaren ikkje melder seg.

 

Strengt tatt er du pliktig til å innlevere hittegods snarast råd om du ikkje sjølv finner ut kven eigaren er, om ikkje gjer du deg skuldig i underslag.
Reint egoistisk sett så forstår eg likevel kvifor du ikkje tek på deg kostnaden og tida det tek å levere telefonen til politiet når du risikerer at politiet berre sitt på telefonen i 3 månadar og deretter destruerer den utan at du får noko igjen verken av kostnadsdekking eller finnarlønn. For eigaren har sikkert meldt telefonen som stjålet og har fått seg ny mobiltelefon og er sikkert ikkje eigentleg interessert i å få tilbake sin gamle telefon, er nok ikkje mange som forblir utan mobiltelefon i 1,5 veke utan å kjøpe ny.
Så eigentleg burde du sikkert berre ha latt telefonen ligge ute til nokon andre tok den eller telefonen vart øydelagt av vær og vind.

 

 

Ps.

Det kan kanskje være ein tanke å kontakte denne personen som påstod at han var eigaren og at han hadde PIN-koden. Det kan være at dette er rett eigar likevel. Når du sa at du hadde vært i kontakt med telefonoperatøren men utan å seie noko om at du ikkje fekk vite noko så er det to måtar å tolke det på.

1. At du har vært i kontakt med telefonoperatøren og at du ferska personen som meldte seg som eigar i løgn og at denne personen då sjølvsagt skygga bana etter å ha blitt avslørt.

2. Men det kan også være at han som meldte seg som eigar forstod deg slik at det du indirekte sa var at du hadde vært i kontakt med telefonoperatøren og hadde fått oppgitt ein anna eigar, og at han som meldte seg som eigar då trakk seg fordi du openbart hadde funnet nokon andre sin mobiltelefon. Det kan skje at to Galaxy Fold eigarar mister telefonen omtrent på same stad og til same tid.

Om det stemmer at han som meldte seg som eigar har PIN-koden så er det ein smal sak å avtale eit møte og la denne personen få prøve å slå PIN-koden sin for å sjå om det er rett telefon.
Når du då har kontakt med rett eigar så kan du igjen bruke hittegodslova og kreve finnarlønn, og blir dykk ikkje einige om finnarlønna så kan du gå til politiet for å få politiet til å fastsette ei finnarlønn, som du igjen i yste konsekvens kan tvangsinnkreve sidan du då har eit gyldig pengekrav ovanfor eigaren.

Lenke til kommentar
  • 4 uker senere...

Åssen har dette gått? 
sitter i en lignende situasjon selv. Datteren min fant en iPhone på buss for tog. Bussjåføren ville ikke ta den imot, så hun bestemte seg for å finne ut hvem den tilhørte. Satte simkortet i en annen ulåst telefon, og da fant hun ut at det var mange ubesvarte anrop på simkortet. Ringte tilbake og sa hun hadde funnet den. Fikk da kjeft av eieren for at hun hadde tatt ut simkortet og gjort litt detektivarbeide. Datteren bestemte seg derfor for å levere den på politistasjonen for en slik person hadde hun ikke lyst å møte for å overlevere den. Nå truer eieren med å anmelde datteren min pga dette. 
 

jeg mener, en slik anmeldelse er jo latterlig i utgangspunktet og politiet vil jo le av den som prøver noe slikt, men hva skjedde med litt takknemlighet? Hun fant telefonen din, tok vare på den og fant ut hvem den tilhørte og så skal du kjefte og være sur på henne? Neste gang kommer hun til å late som hun ikke ser den, og la det gå som det går.

  • Liker 2
  • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Bäcker skrev (6 minutter siden):

Første regel for å inngi en anmeldelse er at det foreligger et lovbrudd. Datteren din har ikke gjort noe ulovlig.

Er det noen som vet om man har krav på finnerlønn?

Har lest et sted at man har ikke krav på finnerlønn dersom den er blitt funnet på tog eller buss. Finner man den derimot i skogen kan man ha krav på det. Datteren var egentlig ikke interessert i finnerlønn, men et takk hadde jo vært hyggelig.

Lenke til kommentar

Funn av hittegods på offentlig sted

Man har normalt ikke krav på finnerlønn for gjenstander som er funnet på offentlige steder som tog, buss, butikk, arbeidsplass, kino, konsertsal, skole eller lignende. Den som finner en gjenstand slike steder, plikter å levere den til personalet, som skal ta vare på den. Hvis eieren ikke har meldt seg og hentet gjenstanden innen rimelig tid, skal hittegodset leveres videre til politiet.

Krav på finnerlønn

Finneren kan nekte å gi gjenstanden fra seg til eieren før vedkommende har gitt en passende finnerlønn og dekket finnerens utgifter. Blir ikke partene enige, fastsetter politiet hvor mye finneren skal ha. Ved fastsettelsen skal det tas hensyn til hva slags gjenstand det gjelder, hvilken verdi den har, hvor den ble funnet og andre omstendigheter.

Ifølge lov om hittegods skal finnerlønnen normalt ikke settes høyere enn 20 prosent av gjenstandens verdi, og ikke over 15 kroner når verdien er 100 kroner eller mindre, 15 prosent, men ikke over 50 kroner på gjenstander av større verdi opp til 500 kroner, og ikke mer enn 10 prosent når gjenstandens verdi er over 500 kroner.

https://snl.no/finnerlønn

 

Lenke til kommentar
Sharpings skrev (1 time siden):

Åssen har dette gått? 
sitter i en lignende situasjon selv. Datteren min fant en iPhone på buss for tog. Bussjåføren ville ikke ta den imot, så hun bestemte seg for å finne ut hvem den tilhørte. Satte simkortet i en annen ulåst telefon, og da fant hun ut at det var mange ubesvarte anrop på simkortet. Ringte tilbake og sa hun hadde funnet den. Fikk da kjeft av eieren for at hun hadde tatt ut simkortet og gjort litt detektivarbeide. Datteren bestemte seg derfor for å levere den på politistasjonen for en slik person hadde hun ikke lyst å møte for å overlevere den. Nå truer eieren med å anmelde datteren min pga dette. 
 

jeg mener, en slik anmeldelse er jo latterlig i utgangspunktet og politiet vil jo le av den som prøver noe slikt, men hva skjedde med litt takknemlighet? Hun fant telefonen din, tok vare på den og fant ut hvem den tilhørte og så skal du kjefte og være sur på henne? Neste gang kommer hun til å late som hun ikke ser den, og la det gå som det går.

Så vidt jeg vet har ikke eier kommet for å hente telefonen. Er på ferie nå, men har ikke hørt fra noen av kollegaene mine at han har kommet for å hente telefonen. Jeg har sagt til eier at telefonen kan hentes på min arbeidsplass. Vet ikke hva jeg skal gjøre med den når jeg kommer hjem. Koster meg mye tid og penger på å levere den til politiet også. 

Lenke til kommentar
Sharpings skrev (1 time siden):

Åssen har dette gått? 
sitter i en lignende situasjon selv. Datteren min fant en iPhone på buss for tog. Bussjåføren ville ikke ta den imot, så hun bestemte seg for å finne ut hvem den tilhørte. Satte simkortet i en annen ulåst telefon, og da fant hun ut at det var mange ubesvarte anrop på simkortet. Ringte tilbake og sa hun hadde funnet den. Fikk da kjeft av eieren for at hun hadde tatt ut simkortet og gjort litt detektivarbeide. Datteren bestemte seg derfor for å levere den på politistasjonen for en slik person hadde hun ikke lyst å møte for å overlevere den. Nå truer eieren med å anmelde datteren min pga dette. 
 

jeg mener, en slik anmeldelse er jo latterlig i utgangspunktet og politiet vil jo le av den som prøver noe slikt, men hva skjedde med litt takknemlighet? Hun fant telefonen din, tok vare på den og fant ut hvem den tilhørte og så skal du kjefte og være sur på henne? Neste gang kommer hun til å late som hun ikke ser den, og la det gå som det går.

Idiotisk å true med anmeldelse (uansett tom trussel som ikke fører noen vei), men det er på kanten å ta i bruk noen andre sitt simkort eller mobil, selv om tanken er god. Det kan være veldig private ting på et simkort også. Blir litt som å åpne andre sine ulåste dører.

Om batteriet er flatt så ingen kan etterlyse den, så er den mest riktige løsningen å oppgi simkort-nummer til operatør for en relativt rask overlevering. Evt. direkte til politi. 

Endret av Komplett ubrukelig
Lenke til kommentar

Ja, det med å ta ut simkortet ble gjort med gode hensikter, men det var kanskje ikke det greieste. Men å drive å ringe datteren min for å true henne blir bare for dumt. Vi vurderer faktisk å anmelde kvinnemennesket for trakassering.

Neste gang vi finner noe, lar vi det ligge. 

  • Liker 1
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...