Gå til innhold

Får ikke brukt gavekort


K N

Anbefalte innlegg

Hei,

I 2021 fikk jeg og min kone et gavekort på en opplevelse.
På grunn av familieforøkelse har vi ikke fått brukt dette gavekortet enda, det står ingenting om gyldighet, og da har jeg lest (uten å spesifisere det nærmere) at gyldigheten er 3 år.

Vi gikk inn på nettsiden og leste om gavekort, og der står det at kun gavekort etter en gitt dato er gyldig, det viser seg at det har vært et eierskifte kort tid etter gavekortet ble kjøpt. Ny eier sier at hun ikke har blitt kompensert for gavekort, og at vi derfor må kontakte tidligere eier for å få pengene tilbake.

Jeg har gjort litt research, og har kommet frem til følgende:

- Eiendom knyttet til opplevelsen lå hos en privatperson (småbruk)
- Inntekter i forbindelse med opplevelsen lå på enkeltpersonforetaket til privatperson. Enkeltpersonsforetaket opphørte i fjor.
- Salg er gjort til en annen privatperson.

 

Jeg har ikke gjort noe enda, da jeg ikke vet hva jeg har krav på, eller om jeg overhodet har krav på noe.
Hva gjelder her? Hva kan jeg gjøre? Dette er noe vi hadde gledet oss til å gjøre i år!

Størrelsen på gavekortet er 2000kr.


Kristian

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Det er ulempen med gavekort, det er tapt.  Dvs du kan jo høre med tidligere eier om denne er villig til å refundere, men tror du skal ha flaks da.

Hvis ENK er konkurs så skal alle verdier beslaglegges og du kan henvende deg til bostyre med krav, men du stiller da i køen bak de som evt har levert varer og tjenester til enkeltmannsforetaket. 

Hvis det er et rent salg av virksomhet så er det ikke noe bostyre og opp til opprinnelig eiers moral (eller mangel på sådan...).   Du kan henvende deg til konfliktrådet i kommunen (gratis) eller ta det som en sak i forliksrådet (men koster 1R =1243 kr hvis ikke motparten må betale det - dvs fullt medhold for deg).  Tingretten neste steg men advokatkostnader etc gjør det jo lite interessant...

Nå er det stort sett eldre uten Vipps som gir gavekort, men be de heller om penger i konvolutt på en pen måte. 

Alltid fare for å glemme å bruke gavekortet innen tidsfristen. (Og da har du med gjeldende regler ingen krav)

Eneste gavekortet som jeg synes er OK er Vinmonopolets - for der er jeg innom nesten ukentlig 😄

Endret av Rune_says
Lenke til kommentar
K N skrev (47 minutter siden):

Hei,

I 2021 fikk jeg og min kone et gavekort på en opplevelse.
På grunn av familieforøkelse har vi ikke fått brukt dette gavekortet enda, det står ingenting om gyldighet, og da har jeg lest (uten å spesifisere det nærmere) at gyldigheten er 3 år.

Vi gikk inn på nettsiden og leste om gavekort, og der står det at kun gavekort etter en gitt dato er gyldig, det viser seg at det har vært et eierskifte kort tid etter gavekortet ble kjøpt. Ny eier sier at hun ikke har blitt kompensert for gavekort, og at vi derfor må kontakte tidligere eier for å få pengene tilbake.

Jeg har gjort litt research, og har kommet frem til følgende:

- Eiendom knyttet til opplevelsen lå hos en privatperson (småbruk)
- Inntekter i forbindelse med opplevelsen lå på enkeltpersonforetaket til privatperson. Enkeltpersonsforetaket opphørte i fjor.
- Salg er gjort til en annen privatperson.

 

Jeg har ikke gjort noe enda, da jeg ikke vet hva jeg har krav på, eller om jeg overhodet har krav på noe.
Hva gjelder her? Hva kan jeg gjøre? Dette er noe vi hadde gledet oss til å gjøre i år!

Størrelsen på gavekortet er 2000kr.


Kristian

Har du kontaktet tidligere eier? (altså selger av gavekortet)

  • Liker 1
Lenke til kommentar
Rune_says skrev (1 time siden):

Det er ulempen med gavekort, det er tapt.  Dvs du kan jo høre med tidligere eier om denne er villig til å refundere, men tror du skal ha flaks da.

Hvis ENK er konkurs så skal alle verdier beslaglegges og du kan henvende deg til bostyre med krav, men du stiller da i køen bak de som evt har levert varer og tjenester til enkeltmannsforetaket. 

Hvis det er et rent salg av virksomhet så er det ikke noe bostyre og opp til opprinnelig eiers moral (eller mangel på sådan...).   Du kan henvende deg til konfliktrådet i kommunen (gratis) eller ta det som en sak i forliksrådet (men koster 1R =1243 kr hvis ikke motparten må betale det - dvs fullt medhold for deg).  Tingretten neste steg men advokatkostnader etc gjør det jo lite interessant...

Nå er det stort sett eldre uten Vipps som gir gavekort, men be de heller om penger i konvolutt på en pen måte. 

Alltid fare for å glemme å bruke gavekortet innen tidsfristen. (Og da har du med gjeldende regler ingen krav)

Eneste gavekortet som jeg synes er OK er Vinmonopolets - for der er jeg innom nesten ukentlig 😄

 

Enkeltpersonforetaket ble avsluttet, og gikk ikke konkurs.
Eiendommen for å drive denne opplevelsen (utleie) ble solgt til en annen person. Dette ser ut til å være privat og ikke gjennom firma.

 

oddeh skrev (50 minutter siden):

Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år.
https://lovdata.no/lov/1979-05-18-18/§2

Legger også ved denne som oppsummerer gavekort godt:
https://www.youtube.com/watch?v=KS09uiAKaKA&t=378s

 

Gjelder foreldelsesfrist også gjennom 3 år, og når selskapet har opphørt?
 

HW1 skrev (38 minutter siden):

Har du kontaktet tidligere eier? (altså selger av gavekortet)

Nei, jeg har ikke tatt kontakt med tidligere eier, jeg håper på å finne ut, gjennom denne tråden om hva man kan gjøre i det heletatt. Mulig at det løser seg ved å ta kontakt med tidligere eier med en gang, men har lite tro på det om man ikke kommer med noe håndfast da vedkommende må betale fra egen lomme som privatperson.

Lenke til kommentar
K N skrev (21 minutter siden):

Mulig at det løser seg ved å ta kontakt med tidligere eier med en gang, men har lite tro på det om man ikke kommer med noe håndfast da vedkommende må betale fra egen lomme som privatperson.

Du har et rettmessig krav mot tidligere eier som avviklet sin næringsvirksomhet.

Sitat

Det er viktig å avvikle selskapet på en ryddig måte. Du og enkeltpersonforetaket sees på som ett og det samme. Det vil si at eventuelle krav etter at selskapet er slettet rettes mot deg.

Avvikling av selskap: Alt du trenger å vite (ansatte, sletting m.m.) (synega.no)

  • Liker 1
Lenke til kommentar

Krav mot enkeltpersonforetak er krav mot personen, og eneste måte å bli kvitt gyldige krav oppstått i enkeltpersonforetaket er gjeldsordning. 

Kjøper av eiendommen har kjøpt nettopp det, en eiendom, og du har dermed ikke noe rettslig grunnlag mot ny eier av eiendommen. Spørsmålet er dermed om du har krav mot den som har solgt deg gavekortet. Dersom det ikke er inngått en avtale som begrenser gyldigheten av gavekortet i tid, eller på annen måte, så har du rett i at den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år, og at gavekortet dermed fortsatt er gyldig. Dersom gavekortet ikke lengre kan brukes fordi selger ikke lengre tilbyr tjenesten, så har du krav på heving, dvs. pengene tilbake. 

  • Liker 3
Lenke til kommentar

Beste er nok kontakt med forrige eier og satse på at hen er opptatt av eget rykte.  Etter det jeg forstår har eieren solgt gården kanskje med gevinst (?), og da er et gavekort på 2K småpenger å refundere.

Hvis ikke har du som sagt et par "lavterskeltilbud" med:

Konfliktrådet - kan ikke ta noen rettslig avgjørelse men i beste fall er motparten villig til å møte deg og konfliktrådet tilbyr en nøytral megler. Koster heller ingenting.

Forliksrådet - kan ta rettslig avgjørelse (f.eks. om tilbakebetaling og evt også at motparten skal betale rettsgebyret.)  Avgjørelse Forliksrådet tar blir rettskraftig med mindre den som taper anker videre til Tingretten.  

Begge vil koste deg tid til å formulere saken din skriftlig og evt annen oppfølging.

Lenke til kommentar
  • 2 uker senere...

SMS sendt til tidligere eier. Han blokkerte nummeret uten å besvare SMS.
Ringte fra et annet nummer, da ble han stum, og hissig, og sier at det står på gavekortet at pengene ikke kan løses inn i kontanter.

Jeg sier at jeg ikke får brukt gavekortet, og lurer på om han har en annen løsning på det. Det har han ikke, og sier at "sånn er det".

Lenke til kommentar

Dette virker å være en relativt enkel sak å ta gjennom Forliksrådet. Da får også skyldner et greit insentiv til å rette dette innen saken tas opp.

Først sendes et skriftlig krav med forhåndsvarsel om forliksklage til skyldner og et par tre uker senere kan forliksklage sendes. Dette bør være ren plankekjøring, og meget god trening i hvordan en slik prosess fungerer.

https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/forliksradet/forliksklage/

Lenke til kommentar
K N skrev (21 timer siden):

Ringte fra et annet nummer, da ble han stum, og hissig, og sier at det står på gavekortet at pengene ikke kan løses inn i kontanter.

Då er det berre å stå hardt på at du ikkje ønsker pengane tilbake, du ønsker å bruke gåvekortet som avtalt. Så då kan han berre opprette nytt ENK, kjøpe seg eit småbruk og tilby deg den tenesten du har rett på å få levert. Eller han kan gjere det litt enkelt for seg sjølv å innrømme at han ikkje lenger er i stand til å tilby tenesten som han har solgt deg og tilby heving slik at du får pengane tilbake.

Dette er ein av dei store ulempane med å drive ENK, krava mot ENK forsvinn ikkje sjølv om ENK blir nedlagt eller går konkurs, då går kravet berre over på personen som hadde ENK.

 

Reint praktisk er det eit spørsmål om det er verdt å arbeidet med å kreve inn pengane. Forliksrådet er fyrste steg, og sjølv om det kostar litt over tusenlappen så er dette noko du kan ta inn i kravet slik at du krever både 2000 kr i erstatning for gåvekortet som du ikkje lenger får brukt pluss dei 1243 kr som det kostar å ta saka til forliksrådet.
Det er mykje å betale for å kreve inn ein relativt liten sum, men samtidig så gjeld dette begge vegar. Du har eit legitimt krav, og du har dokumentasjon på kravet ditt, så om du tek dette til forliksrådet så vil du mest sannsynleg vinne fram. For han som solgt deg gåvekortet så er då spørsmålet om han vil betale 2000 kr eller 3243 kr, og i litt mindre grad så er det eit spørsmål om du er villig til å bruke 1243 kr på å kreve inn dei 2000 kr som du har krav på.
Største hinderet for kva som er fornuftig å gjere er strengt tatt om du gidder å bruke tid på dette eller ikkje. Det tek uansett veldig lite tid å sende vedkommande eit brev med krav om heving og tilbakebetaling av 2000 kr innan ein rimeleg tidsfrist, samt at du varslar at du kjem til å ta saka til forliksrådet med krav om heving og dekking av rettsgebyr.
Då er det ikkje utenkeleg at du får pengane utan at du treng å gjere noko meir, for det er nok langt meir mas enn det er verdt for han enn det er å måtte møte opp i forliksrådet, bli dømt og at det kanskjer ender opp med at namsmannen sender brev til arbeidsgjevaren hans om tvangstrekk av lønna for å dekke gjeld.

  • Liker 1
  • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...