Jump to content
Redaksjonen.

En av Norges rikeste vil starte kjernekraftverk i Norge

Recommended Posts

Kjempebra, det er det eneste, som kan redde oss.

Fin ren energi.

Har sine ulemper, men hvordan skal vi klare oss uten.

Faar holde oss vekke, i fra jordskjelvomraader og roe oss, naar vi kriger og saann.

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 2
 • Heart 1

Share this post


Link to post

Når man har et stort behov for å kvitte seg med formuen sin og det å samle alle pengene i en haug og sette fyr på dem ikke går fort nok. 

 • Like 4
 • Heart 1

Share this post


Link to post

Jeg er positiv til kjernekraft i Norge da vi vil ha kraftunderskudd mot 2050, men raskt eller billig er det ikke. Kanskje er det heller ikke en god løsning i det hele tatt om 15 år. Vi må også bygge opp nasjonal kompetanse og institusjoner, eller så må sette bort mye av dette i samarbeid med utlandet. For eksempel med Sverige. Sannsynligvis må vi begge deler. For dagens krise er det derimot raskere, billigere og grønne løsninger som gjelder.

 • Like 1

Share this post


Link to post

DERSOM, for jeg er usikker på om det i det hele tatt er en god ide, det skal startes med kjernekraft i Norge, så må det være 100% eid av staten.
En hver form for tull med et kjernekraftverk eller deponiene der avfallet skal lager i 100000 år vil føre til konkurs og staten (skattebetalerne) sitter igjen med hele regningen og problemet. Vi (du, jeg og hvermansen) sitter med risikoen og enkelt personer skummer fløten.

 • Like 4
 • Innsiktsfullt 2
 • Heart 1

Share this post


Link to post
WiiBoy skrev (27 minutter siden):

DERSOM, for jeg er usikker på om det i det hele tatt er en god ide, det skal startes med kjernekraft i Norge, så må det være 100% eid av staten.
En hver form for tull med et kjernekraftverk eller deponiene der avfallet skal lager i 100000 år vil føre til konkurs og staten (skattebetalerne) sitter igjen med hele regningen og problemet. Vi (du, jeg og hvermansen) sitter med risikoen og enkelt personer skummer fløten.

Helt riktig, reagerte paa, at det var privat, jeg ogsaa.

Men her er det ihvertfall en, som tar intiativ og handler.

Renovasjon og kjernekraft, maa vaere det offentliges ansvar.

Edited by Karltorbj
 • Like 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post

Tillater meg å være skeptisk til dette prosjektet. Vi har pr. i dag ikke klart å få til forsvarlig lagring av det kjernefysiske avfallet fra de 4 forsknings reaktorene som nå er lagt ned. Kostnader for opprydding og lagring er estimert til over 20 milliarder. 

Og hvor mye nyvinning snakker vi om her. Det er i praksis en videreføring av teknologi som har vært brukt i 50 år og som skal være klar om 10-15 år og ha en levetid på 50-60 år. 

Hvis man er optimistisk i forhold til teknologiutvikling er det godt mulig at man vil finne en løsning for å produsere energi ved fusjon i løpet av de neste 15-20 år. I så fall vil ordinær kjernekraft være fullstendig ut datert og man sitter bare igjen med et avfallsproblem det vil ta tusenvis av år å bli kvitt. 

 • Like 6

Share this post


Link to post

Jeg finner det noe forunderlig at man vil satse på atomkraft i Norge, men for all det kjør på for dem som ønsker å satse på utvikling av teknologi. Det kan jo selges til utlandet i framtiden. Ser bare ikke behovet her, vi har både olje, gass og vannkraft i massevis. Enorme mengder av kull og mineraler som Thorium, vi heller burde satset på nå. Det verden trenger, på kort sikt er ren norsk olje og gass! 

Edited by Roger Dyrøy
 • Heart 1

Share this post


Link to post

1 innlegg er fjernet, smilies brukes til å komplettere innlegg, kun en smiley bidrar ikke til diskusjonen.
Dette innlegget skal ikke kommenteres. 

Share this post


Link to post
ACYBN18O skrev (2 timer siden):

Flott,da er vi endelig i gang med den riktige løsningen for kraftbehovet i Norge.

Kraftbehovet vårt har vi egentlig allerede dekket inn. Hvertfall om vi stopper og reverserer elektrifisering av oljeplattformene. Vil derfor tro det er billigere og mer samfunnsøkonomisk å bygge kraftverk nærmere der energien trengs mest (England, Tyskland, ++).

Jeg er riktignok uansett positiv til atomkraft som energikilde, da det er en langt grønnere måte å fremstille energi på enn å brenne fossile ressurser!

Riktignok er ikke kjernekraft like billig som eksempelvis vind- og vannkraft, men det er meget stabilt og påvirkes lite av vær. (Men veldig påvirket av politisk situasjon!) Politiske vinder kan snu, det har vi jo sett eksempler på fra bl.a. Tyskland.

Edited by qualbeen
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1
 • Heart 2

Share this post


Link to post
Eivind Helle skrev (1 time siden):

Tillater meg å være skeptisk til dette prosjektet. Vi har pr. i dag ikke klart å få til forsvarlig lagring av det kjernefysiske avfallet fra de 4 forsknings reaktorene som nå er lagt ned. Kostnader for opprydding og lagring er estimert til over 20 milliarder. 

Jeg er for kjernekraft, men veldig skeptisk til å sette det i gang i Norge. For det første så trenger vi den ikke, og for det andre så har vi vist at vi er fullstendig uegnet til å klare noe sånt med noen som helst grad av lønnsomhet. Det at det skal koste 20 milliarder å rydde opp i det miniputt-opplegget vi har holdt på med sier sitt.

Dette setter forøvrig avfallsproblemet i perspektiv. Det er mer enn håndterbart.

Sitat

In fact, the U.S. has produced roughly 83,000 metrics tons of used fuel since the 1950s—and all of it could fit on a single football field at a depth of less than 10 yards.

 

 • Like 2
 • Heart 1

Share this post


Link to post
Roger Dyrøy skrev (33 minutter siden):

Jeg finner det noe forunderlig at man vil satse på atomkraft i Norge, men for all det kjør på for dem som ønsker å satse på utvikling av teknologi. Det kan jo selges til utlandet i framtiden. Ser bare ikke behovet her, vi har både olje, gass og vannkraft i massevis. Enorme mengder av kull og mineraler som Thorium, vi heller burde satset på nå. Det verden trenger, på kort sikt er ren norsk olje og gass! 

Hva mener du med "ren olje og gass" i denne sammenhengen?

Jeg er i utgangspunktet positiv til kjernekraft, og jeg tror slike små, og modulære, kjernekraftverk kan være en god løsning mange steder. Men jeg er skeptisk til at dette nyopprettede selskapet vil kunne bidra til å få installert noe slikt her. Det er rett og slett ikke nok politisk støtte for det. Og grunnene til det er mange.
Og selv om støtten for kjernekraft generelt sett er stor blant norske borgere, så tror jeg mange er skeptiske til enhver kraftutbygging da tilliten til staten er tynnslitt, vil kraften komme dem til gode eller bare bli eksportert?
På kort sikt så er det prisen som er det største problemet for folk(og bedrifter) flest.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Forutsetningen må være at Mohn og Hesthammer selv står som ansvarlige (deres risiko) og all finansiering skjer på kommersielle vilkår (det meste av vind og solutbygging og resten av verden skjer på kommersielle vilkår. Det store unntaket er atomkraft).

Jeg kan trygt si at under de forutsetninger som angitt av meg her, vil det aldri bli bygget noe atomkraft i Norge, uavhengig av teknologi som en velger!

Edited by Ketill Jacobsen
 • Like 2
 • Heart 1

Share this post


Link to post
1 hour ago, Eivind Helle said:

Tillater meg å være skeptisk til dette prosjektet. Vi har pr. i dag ikke klart å få til forsvarlig lagring av det kjernefysiske avfallet fra de 4 forsknings reaktorene som nå er lagt ned. Kostnader for opprydding og lagring er estimert til over 20 milliarder. 

Og hvor mye nyvinning snakker vi om her. Det er i praksis en videreføring av teknologi som har vært brukt i 50 år og som skal være klar om 10-15 år og ha en levetid på 50-60 år. 

Hvis man er optimistisk i forhold til teknologiutvikling er det godt mulig at man vil finne en løsning for å produsere energi ved fusjon i løpet av de neste 15-20 år. I så fall vil ordinær kjernekraft være fullstendig ut datert og man sitter bare igjen med et avfallsproblem det vil ta tusenvis av år å bli kvitt. 

Du argumenterer som om dette er snakk om kjernekraftverk basert på gammel teknologi. Moderne kjernekraft, eksempelvis basert på Thorium, har ikke de samme avfallsproblemene. 

 • Heart 1

Share this post


Link to post
3 hours ago, Roger Dyrøy said:

Jeg finner det noe forunderlig at man vil satse på atomkraft i Norge, men for all det kjør på for dem som ønsker å satse på utvikling av teknologi. Det kan jo selges til utlandet i framtiden. Ser bare ikke behovet her, vi har både olje, gass og vannkraft i massevis. Enorme mengder av kull og mineraler som Thorium, vi heller burde satset på nå. Det verden trenger, på kort sikt er ren norsk olje og gass! 

Vi bør satse på Thorium, men ikke kjernekraft? Hvor er logikken her? Det er nettopp kjernekraft Thorium er tenkt brukt til. 

Edited by Mercruiser
 • Heart 1

Share this post


Link to post
Mercruiser skrev (1 minutt siden):

Moderne kjernekraft, eksempelvis basert på Thorium, har ikke de samme avfallsproblemene. 

Thoriumsutvalget og Statens Strålevern kom i 2008 til at miljøkonsekvensene ved bruk av thoriumbasert atomkraft vil være de samme som ved datidens reaktorer. Miljøkonsekvensene vil være store også ved utvinning. Dette er forrige gang dette ble utredet.

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/pdf_filer/horinger/horing-thoriumutvalgets-rapport/thoriumrapporten-norsk-versjon.pdf

 • Like 3

Share this post


Link to post
12 minutes ago, uname -i said:

Jeg er for kjernekraft, men veldig skeptisk til å sette det i gang i Norge. For det første så trenger vi den ikke, og for det andre så har vi vist at vi er fullstendig uegnet til å klare noe sånt med noen som helst grad av lønnsomhet. Det at det skal koste 20 milliarder å rydde opp i det miniputt-opplegget vi har holdt på med sier sitt.

Dette setter forøvrig avfallsproblemet i perspektiv. Det er mer enn håndterbart.

 

Du kan ikke sammenligne kjernekraft basert på 50-tallsteknologi med dagens kjernekraftverk. 

 • Like 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post
2 minutes ago, Snikpellik said:

Thoriumsutvalget og Statens Strålevern kom i 2008 til at miljøkonsekvensene ved bruk av thoriumbasert atomkraft vil være de samme som ved datidens reaktorer. Miljøkonsekvensene vil være store også ved utvinning. Dette er forrige gang dette ble utredet.

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/pdf_filer/horinger/horing-thoriumutvalgets-rapport/thoriumrapporten-norsk-versjon.pdf

Dette er en gammel rapport som ikke lenger er aktuell. Siden du tydeligvis har Googlet, kunne du heller vist til andre rapporter som sier noe helt annet. 

Edited by Mercruiser
 • Heart 1

Share this post


Link to post
2 hours ago, Snikpellik said:

Jeg er positiv til kjernekraft i Norge da vi vil ha kraftunderskudd mot 2050, men raskt eller billig er det ikke. Kanskje er det heller ikke en god løsning i det hele tatt om 15 år. Vi må også bygge opp nasjonal kompetanse og institusjoner, eller så må sette bort mye av dette i samarbeid med utlandet. For eksempel med Sverige. Sannsynligvis må vi begge deler. For dagens krise er det derimot raskere, billigere og grønne løsninger som gjelder.

Moderne miljøvennlige kjernekraftverk kan fint bygges i løpet av fem år dersom viljen er til stede. Mangel på nasjonal kompetanse er trolig det dårligste argumentet som eksisterer i denne sammenheng. 

 • Like 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...