Gå til innhold

Fiskeridepartementet drepte Frøya


Anbefalte innlegg

Skulle den saken jeg linket til diskuteres i detalj også? Ta det gjerne i en annen diskusjon. Dette handler ikke om elg.

Om vi diskuterer militæroperasjonen I Ukraina vil de som er for peke til andre lignende konflikter, Vietnam, Iraq osv. Og da er argumentet at USA er enda verre. De som er imot vil si at militæroperasjonen i Ukraina er ille uavhengig av alt annet. Så kan jo hver part bruke de virkemidler som må til for å fremme sitt syn.

Endret av Abigor
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Abigor skrev (2 timer siden):

Om vi diskuterer militæroperasjonen I Ukraina vil de som er for peke til andre lignende konflikter, Vietnam, Iraq osv. Og da er argumentet at USA er enda verre. De som er imot vil si at militæroperasjonen i Ukraina er ille uavhengig av alt annet. Så kan jo hver part bruke de virkemidler som må til for å fremme sitt syn.

Er vi nå over på en generell diskusjon om "whataboutisme" eller er temaet fremdeles denne hvalrossen?

Når Putin voldtar og dreper sivile i Ukraina så er det uansett galt å drepe og voldta sivile og uskyldige. Ingen whataboutisme kan frata ham det ansvaret. Men hvis du kritiserer Putin men nekter å kritisere en annen statsleder for å gjøre det samme så er det rimelig å stille spørsmål ved _din_ integritet.

Hvis det er fundamentalt galt å drepe uskyldige sivile så burde man vel i utgangspunktet lage mest støy om de som dreper flest, og mindre om de som dreper få?

-k

Endret av knutinh
  • Liker 3
Lenke til kommentar

Potensielt farlige dyr som forviller seg inn i menneskerevir blir avlivet. Det er synd, men ikke uvanlig.

Moskus på ville veier - Måtte avlives

Isbjørn avlivet i Longyearbyen

Aggressiv elg på Heimdal avlivet

Reven som holdt til på Bygdøy er avlivet

«Skrekktiur» avlivet

Er det noen gode grunner til at vi skal gi arten valross særbehandling?

Det finnes andre dyr enn Freya, som har blitt avlivet, hvorpå avliving har blitt kritisert. Men Freya (rettere sagt oppmerksomheten rundt henne) skiller seg ut, og jeg misstenker at mange folk viser sin interesse for Freya først og fremst fordi hun var en mediasensasjon, ikke fordi hun var et dyr. For jeg ville ha blitt overrasket (positivt sådan) om den gjengse nordmanns interesse for dyrs velferd plutselig ble skyhøy.

  • Liker 3
Lenke til kommentar
10 hours ago, knutinh said:

Hvalross er ikke utrydningstruet, og akkurat dette individet har ikke noen større verdi enn en elg som skytes fordi elgjegere liker elgkjøtt eller opplevelser i skog og mark.

Vel, verdien i kroner og øre er jo helt avhengig av hvorvidt kjøttet til dette dyret tas i bruk på denne måten, og dernest må kiloprisen vurderes. Vi vet vel strengt tatt ikke hvorvidt dette dyret har større eller mindre verdi enn en middels stor elgku.

Lenke til kommentar
geir__hk skrev (5 minutter siden):

Vel, verdien i kroner og øre er jo helt avhengig av hvorvidt kjøttet til dette dyret tas i bruk på denne måten, og dernest må kiloprisen vurderes. Vi vet vel strengt tatt ikke hvorvidt dette dyret har større eller mindre verdi enn en middels stor elgku.

Jeg mente ikke monetær verdi men affeksjonsverdi.

-k

Lenke til kommentar
4 hours ago, O3K said:

Er det noen gode grunner til at vi skal gi arten valross særbehandling?

Det finnes andre dyr enn Freya, som har blitt avlivet, hvorpå avliving har blitt kritisert. Men Freya (rettere sagt oppmerksomheten rundt henne) skiller seg ut, og jeg misstenker at mange folk viser sin interesse for Freya først og fremst fordi hun var en mediasensasjon, ikke fordi hun var et dyr. For jeg ville ha blitt overrasket (positivt sådan) om den gjengse nordmanns interesse for dyrs velferd plutselig ble skyhøy.

Ja enig i at det er a) synd og b) ikke uvanlig. Har ikke argumentert for særbehandling nei. Jeg liker å forholde meg til en ting om gangen. Fryktelig slitsomt å skulle diskutere en ting og bli overøst med alt mulig annet. Det er liksom ikke lov til å nevne noe, enten det er Anne Frank, Geirge Floyd eller Freya, for da bryr man seg plutselig ikke om alle andre. Kan bare bry seg om en ting må vite. Min interesse for dyrs velferd er skyhøy ja.

Endret av Abigor
Lenke til kommentar
Abigor skrev (16 minutter siden):

 Min interesse for dyrs velferd er skyhøy ja.

Hvis du er opptatt av dyrs velferd burde det være lett å forstå at et vilt dyr som har havnet et sted det absolutt ikke hører hjemme, i et miljø det ikke har forutsetninger for å mestre, uten mulighet til å komme seg 'hjem', ikke har det noe bra ?

  • Liker 6
Lenke til kommentar
SilverShaded skrev (8 minutter siden):

Hvis du er opptatt av dyrs velferd burde det være lett å forstå at et vilt dyr som har havnet et sted det absolutt ikke hører hjemme, i et miljø det ikke har forutsetninger for å mestre, uten mulighet til å komme seg 'hjem', ikke har det noe bra ?

Abigor klager og låter, men realistiske alternativer glimrer med sitt fravær.

Ingen tar lett på avliving av dyr, heller ikke Fiskeridepartementet. …..

Lenke til kommentar
Inspector skrev (1 minutt siden):

Abigor klager og låter, men realistiske alternativer glimrer med sitt fravær.

Ingen tar lett på avliving av dyr, heller ikke Fiskeridepartementet. …..

Fordi det fantes ingen realistiske alternativer.

Hverken Fiskeridep. eller Viltnemnda tar lett på avliving, men bruker det i mangel på bedre alternativer.

  • Liker 2
Lenke til kommentar
Abigor skrev (47 minutter siden):

Har ikke argumentert for særbehandling nei.

Spørsmålet var ikke ment til deg direkte, men heller enhver som mener at denne «idoliseringen» av Freya, og denne statuen attpåtil, er noe annet enn en fadese. Det virker nærmest som det er langt mer engasjement for å få bygget en statue, enn å få til lovendringer som bedrer dyrs velferd.

Jeg frykter at Freya for de fleste simpelthen ikke er noe mer enn årets sommertrend. Og akkurat som fidget-spinnere og plop-up er både hun såvel som dyrs rettigheter snart glemt blant massene.

Lenke til kommentar
O3K skrev (18 minutter siden):

 lovendringer som bedrer dyrs velferd.

Har du faktisk satt deg inn i lover og regler for dyrevelferd i Norge ? Dyrs velferd er faktisk bra ivaretatt i lover og regler, ta deg en tur på Mattilsynets hjemmeside og les. Så kan du komme med noe konkret som du mener mangler. Norge følger EU's lovverk på det aller meste, hvilket vil si at det har vært store oppgraderinger de siste 8-10 årene.  Og dette er basert på hva som faktisk ER dyrevelferd, ikke på føleri. At enkelte dyre-eiere og bønder desverre ikke følger dem, er en helt annen sak....så jeg ville heller foreslå mere ressurser til oppfølging.

Lenke til kommentar
45 minutes ago, O3K said:

Spørsmålet var ikke ment til deg direkte, men heller enhver som mener at denne «idoliseringen» av Freya, og denne statuen attpåtil, er noe annet enn en fadese. Det virker nærmest som det er langt mer engasjement for å få bygget en statue, enn å få til lovendringer som bedrer dyrs velferd.

Jeg frykter at Freya for de fleste simpelthen ikke er noe mer enn årets sommertrend. Og akkurat som fidget-spinnere og plop-up er både hun såvel som dyrs rettigheter snart glemt blant massene.

Jeg ser heller et slags hysteri motsatt vei. Hvertfall er inntrykket slik fra denne diskusjonen.

Lenke til kommentar
20 minutes ago, SilverShaded said:

Har du faktisk satt deg inn i lover og regler for dyrevelferd i Norge ? Dyrs velferd er faktisk bra ivaretatt i lover og regler, ta deg en tur på Mattilsynets hjemmeside og les. Så kan du komme med noe konkret som du mener mangler. Norge følger EU's lovverk på det aller meste, hvilket vil si at det har vært store oppgraderinger de siste 8-10 årene.  Og dette er basert på hva som faktisk ER dyrevelferd, ikke på føleri. At enkelte dyre-eiere og bønder desverre ikke følger dem, er en helt annen sak....så jeg ville heller foreslå mere ressurser til oppfølging.

Norge er et uland i dyrevelferd. Det er rent forjævlig til tider. Bare å peke til mattilsynet i seg selv sier sitt.

Endret av Abigor
  • Liker 1
Lenke til kommentar
SilverShaded skrev (1 time siden):

Har du faktisk satt deg inn i lover og regler for dyrevelferd i Norge ? Dyrs velferd er faktisk bra ivaretatt i lover og regler

Sjølv om vi har dyrevelferdslover som er gode, så kan det alltid leggast til endringar og presiseringar som gir eit strengare vern. 

Men eit slikt strengare dyrevern vil sjølvsagt gi praktiske utfordringar. Å gi dyr fyrsteretten til å ta seg til rette vil etter min meining være utolererbart. Særleg om ei slik lovendring gir ubalanse opp mot andre lover. Av den grunn ønsker eg ikkje eit eige dyrepoliti i Norge. Ikkje fordi dyrevelferd ikkje er viktig, men fordi politiets ressursar må brukast på det som til ei kvar tid er viktigast. Om politiet ikkje har tid til å følge opp dyrevelferden, ja då er det for få politiressursar. Av same grunn så bør det heller ikkje bli slik at straffa for mishandle ein hund blir strengare enn å mishandle eit barn, for det vil bryte med den alminnelige rettsoppfattinga. 

  • Liker 1
Lenke til kommentar
SilverShaded skrev (49 minutter siden):

Har du faktisk satt deg inn i lover og regler for dyrevelferd i Norge ? Dyrs velferd er faktisk bra ivaretatt i lover og regler, ta deg en tur på Mattilsynets hjemmeside og les. Så kan du komme med noe konkret som du mener mangler. Norge følger EU's lovverk på det aller meste

Nå har jeg lest igjennom loven om dyrevelferd, og forøvrig står det fint lite om ville dyr, som er hva jeg egentlig tenker på. Burde nok ha presisert det, men tenkte nok ikke over det da det hovedsakelig er Freya vi har snakket om i denne tråden. Husdyr og tamdyr blir noe annet.

Forøvrig er dette hva denne loven faktisk har å si om ville dyr:

Sitat

§ 21.Innfanging og håndtering av viltlevende dyr

Kongen kan gi forskrifter om innfanging og håndtering av viltlevende dyr, herunder om vilkår for og forbud mot slike aktiviteter.

Det stemmer, dette er HELE paragrafen ang. håndtering av viltlevende dyr i loven om dyrevelferd.

Det er en paragraf i samme lov som omhandler avliving, men er vag og omhandler ikke spesifikt ville dyr.

Sitat

§ 12.Avliving

Avliving av dyr og håndtering i forbindelse med avlivingen skal skje på dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Den som benytter bedøvings- eller avlivingsutstyr, skal påse at dette er egnet og vedlikeholdt.

Du har naturmangfoldloven også, men den fokuserer på bærekraftig forvaltning, og ikke så mye på velferd.

Sitat

§ 15.(forvaltningsprinsipp)

Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås.

Men denne gjelder vel når man ferdes ute i naturen. Her snakker vi om ville dyr som har rotet seg inn i byen.

Så må vi lete i viltloven av alle steder, etter lover som ivaretar ville dyrs velferd? Lover som denne?:

Sitat

§ 15.(felling av vilt i særlige områder)

Direktoratet kan uten hensyn til regler om fredning og jakttider gi fellingstillatelse på:

1.Utsatt vilt i innhegnet område eller på øy.

Ta denne saken for eksempel: Bever avlivet etter nattlig bytur

«Den var svært sliten og oppskaket. Derfor var det riktig å avlive.» Nå er dette riktignok en ekstrem beskjeden oppsummering av hendelsen, men synes du at sliten og oppskaket høres ut som skjellig grunn til å avlive et dyr?

Sitat

§ 4.Hjelpeplikt

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret.

Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme.

Høres «sliten og oppskaket» ut som synonymt med «åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt»? Høres mer ut som brudd på viltforskriften:

Sitat

§ 2-10.Ivaretakelse av vilt for rehabilitering

Enhver som treffer på vilt som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt som mulig hjelpe dyret på stedet i samsvar med bestemmelsene om hjelpeplikt i dyrevelferdsloven.

Sykt eller skadd vilt kan ivaretas for rehabilitering, dersom viltet i løpet av kort tid kan tilbakeføres til sitt naturlige miljø. Ivaretakelsen skal skje i samråd med veterinær.

De loven som måtte omfatte ville dyr som har rotet seg bort i menneskelige bosetninger fremstår som både vage og spredt.

  • Liker 2
Lenke til kommentar
The Avatar skrev (15 minutter siden):

Sjølv om vi har dyrevelferdslover som er gode, så kan det alltid leggast til endringar og presiseringar som gir eit strengare vern. 

Men eit slikt strengare dyrevern vil sjølvsagt gi praktiske utfordringar. Å gi dyr fyrsteretten til å ta seg til rette vil etter min meining være utolererbart. Særleg om ei slik lovendring gir ubalanse opp mot andre lover. Av den grunn ønsker eg ikkje eit eige dyrepoliti i Norge. Ikkje fordi dyrevelferd ikkje er viktig, men fordi politiets ressursar må brukast på det som til ei kvar tid er viktigast. Om politiet ikkje har tid til å følge opp dyrevelferden, ja då er det for få politiressursar. Av same grunn så bør det heller ikkje bli slik at straffa for mishandle ein hund blir strengare enn å mishandle eit barn, for det vil bryte med den alminnelige rettsoppfattinga. 

Enig i det du sier her ! Likevel mener jeg at Mattilsynet kunne hatt mere ressurser til å følge opp der det trengs...vi har hatt noen grufulle eksempler på vanskjøtsel av husdyr som gris, ku og sau.

Lenke til kommentar
O3K skrev (16 minutter siden):

Forøvrig er dette hva denne loven faktisk har å si om ville dyr:

 

Lese Viltloven, da....der står det utfyllende info om omgang med og jakt på ville dyr. Det er slik lovene er bygd opp, det er brokker som står litt her og der, slik at en må gå inn i underliggende lover og regelverk,

Forøvrig syns jeg vi har et mye større dyrevelferdsproblem på husdyr (og tildels kjæledyr) enn på ville dyr. De fleste kommer lite borti ville dyr, bortsett fra jegere, og de vet hvordan man skal oppføre seg. Hovedregel for oss andre er å holde oss unna, og treffer vi på et sykt/skadet dyr tar vi kontakt med Viltnemnda. Ser ikke helt hva som mangler her mht. dyrevelferd.

  • Liker 1
Lenke til kommentar
SilverShaded skrev (2 minutter siden):

Lese Viltloven, da....der står det utfyllende info om omgang med og jakt på ville dyr.

Det jeg etterspør er ikke lover om jakt på ville dyr, men velferd for ville dyr. Med Freya var det vel ikke snakk om et sykt/skadet dyr.

Endret av O3K
Lenke til kommentar
2 hours ago, SilverShaded said:

Dette er rent tøv. Kan du komme med noen eksempler på hva som er "rent forjævlig" ?

Åja det er rent tøv. Daså. Bare glem alt det grusomme som skjer.

https://dyrevern.no/article/fakta-om-kylling/

https://forskning.no/biologi-husdyr-nmbu-norges-miljo-og-biovitenskapelige-universitet/avler-fram-sykdom-og-lidelse/496815

Og det styggeste av alt: Pelsdyrnæringen. Den trengs det ikke dokumentasjon på.

Endret av Abigor
  • Liker 2
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...