Jump to content
kote

Plukke bær på lekeplass

Recommended Posts

I dag var jeg på en lekeplass i et annet nabolag og plukket noen kilo bær på en ripsbusk som stod der.

Jeg handlet i god tro om at det faller inn under allemannsretten; at alle kan sanke mat til eget bruk i offentlige områder. (Og jeg antok at bærene hadde blitt spist av fugler eller råtnet hvis ikke jeg benyttet meg av de)

Så havnet jeg i prat med en dame som var ute og luftet hunden, og det ble nevnt at velforeningen har ansvar for lekeplassen.

Er det sånn at velforeningen faktisk eier lekeplassen, og at jeg burde spurt om tillatelse til å plukke bær? (spørsmål #2: hvordan kontakter man velforeningen?)

Share this post


Link to post
kote skrev (1 time siden):

Jeg handlet i god tro om at det faller inn under allemannsretten; at alle kan sanke mat til eget bruk i offentlige områder.

Tror du må lese deg opp på allemannsretten og Utmark vs. Innmark.

Sitat

Innmark er

 • gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite eller liknende områder
 • (flere punkter)

Utmark er

 • det meste av skog, fjell, myr, strand og vatn
 • alt som ikke er innmark

Hva som defineres som innmark og utmark er regulert i friluftsloven.

Ikon for lovdataFriluftsloven - fril
+
§ 1 a. (Hva som forstås med innmark og utmark.)
Sitat

Hvor kan jeg plukke?

I utmark kan du plukke 

 • bær
 • vill sopp og blomster så lenge bestanden ikke er truet
 • ville nøtter som spises på stedet

Å gå og forsyne seg med rips som her fra — INNMARK — uten etter avtale vil jeg mene at er så godt som simpelt tyveri, i det minste hodeløst, frekt og 😳🤯🤬

 • Like 4
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

Så lenge det er en fritt tilgjengelig lekeplass åpen for alle ser jeg ingen som helst problem med å plukke bær der.

 • Like 3

Share this post


Link to post
On 8/1/2022 at 10:35 PM, Kajac said:

Så lenge det er en fritt tilgjengelig lekeplass åpen for alle ser jeg ingen som helst problem med å plukke bær der.

  

Kajac, det stemmer. Lekeplassen er åpen for alle, men lekeplassen er faktisk nedlagt. Den er gjengrodd, og alle lekeapparatene er fjernet. Det er et skjemmende hull i landskapet, det er altså ingenting der utenom ugress, og en snarvei over grusen...og en ripsbusk inntil en mur.

Tror ikke velforeningen er fungerende en gang. Gata ser ikke ut i måneskinn, og folkene der driter i felles uteområder. Jeg luka litt ugras faktisk...jeg var ikke til sjenanse for noen, og jeg hadde faktisk ikke plukka noe hvis det var i et velstelt bed på en vedlikeholdt lekeplass.

Men uavhengig av det, så er det bare det juridiske jeg ble interessert i.


NoBo, jeg orker nesten ikke å svare deg. Makan til reaksjon...

Quote
Som innmark eller like med innmark reknes i denne lov gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Udyrkete, mindre grunnstykker som ligger i dyrket mark eller engslått eller er gjerdet inn sammen med slikt område, reknes også like med innmark.


Lekeplassen er rammet inn med gate, gangveg, skjermet fra nabotomtene med mur og hekk.
 

 • Like 2

Share this post


Link to post

En lekeplass er ofte privat eiendom selv om den er offentlig tilgjengelig. 

Den er heller ikke utmark og faller dermed ikke inn under allemannsretten.

Og hagerips vil i de aller fleste tilfeller være plantet og dermed ikke utmark.

Her mener jeg du høyest sannsynlig har begått et lovbrudd.

Alle borettslag og velforeninger er registrert i Brrg og du finner kontaktperson på f.eks proff.no.

 • Like 4

Share this post


Link to post
2 hours ago, kote said:

Lekeplassen er rammet inn med gate, gangveg, skjermet fra nabotomtene med mur og hekk.

Det du beskriver er definitivt ikke noen utmark som er regulert av allemannsretten.

Allemannsretten gjelder ikke noe sted i tettbebygd område, uteplasser, fri-/lekeområder osv. Den gjelder utenfor - på fjellet og i skogen, samt langs kysten, men ikke med rett til å gå på slang i folk sine hager om de skulle være under 100 meter fra kysten. Og bare for å presisere, så har ikke offentlig område som gater og parker heller noe med allemannsretten å gjøre.

Jeg tror ingen vil reagere på om du plukker deg en liten kopp ripsbær fra en slik busk, men siden noen reagerte, og om du fant ut at du skulle ta deg til rette og høste hele busken, så er det greit å innse at du tok feil og at du ikke hadde noen rett til det. Siden du spør.

Det hjelper ikke hvor mye du prøver å moralisere med hvor forsømt den stakkars plassen og busken var - den var ikke din, og den er ikke omfattet av allemannsretten, så du hadde ikke noen teknisk rett til å ta deg fore.

Edited by Phantom Software
Presisering om offentlige steder
 • Like 2

Share this post


Link to post
7 minutes ago, Phantom Software said:

Det du beskriver er definitivt ikke noen utmark som er regulert av allemannsretten.

Allemannsretten gjelder ikke noe sted i tettbebygd område, parker, uteplasser, fri-/lekeområder osv. Den gjelder utenfor - på fjellet og i skogen, samt langs kysten, men ikke med rett til å gå på slang i folk sine hager om de skulle være under 100 meter fra kysten.

Jeg tror ingen vil reagere på om du plukker deg en liten kopp ripsbær fra en slik busk, men siden noen reagerte, og om du fant ut at du skulle ta deg til rette og høste hele busken, så er det greit å innse at du tok feil og at du ikke hadde noen rett til det. Siden du spør.

Det hjelper ikke hvor mye du prøver å moralisere med hvor forsømt den stakkars plassen og busken var - den var ikke din, og den er ikke omfattet av allemannsretten, så du hadde ikke noen teknisk rett til å ta deg fore.

Så da kan hun heller ikke plukke med seg blomster der heller da? Dette høres feil ut for mine ører. Jeg har hørt om epleslang, men ripsslang er et hittil ukjent begrep for meg.

 • Like 1

Share this post


Link to post
12 minutes ago, Gjest Baardsen said:

Jeg har hørt om epleslang, men ripsslang er et hittil ukjent begrep for meg.

Jaha, du trodde slang-begrepet kunne gjaldt epler, og andre bær og frukter var fritt frem? Det gjelder endatil grønnsaker - man kan ikke gå på gulrotslang heller! 😄 Enig i at plommer, epler og pærer nok er mest vanlig å knabbe med seg fra slangerne.

15 minutes ago, Gjest Baardsen said:

Så da kan hun heller ikke plukke med seg blomster der heller da?

Fra hagene til folk langs kysten eller andre steder som ikke er utmark? Nei, ikke i utgangspunkt og ikke basert på allemannsretten. Men neppe noen kommune som vil hindre deg i å plukke en liten bukett fra veikanten for eksempel, så lenge det er viltvoksende.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Slik jeg er vant til her i mitt nabolag og våres velforening, blir det opp til beboerene i nabolaget å lage en fungerende ordning på frivillig dugnad. Ofte basert på felles innteresse for å ha en leke plass til barna. Selve plassen er eid av kommunen, men disponeres av nabolaget. Hvertfall her. 
I mange tilfeller der beboerene har blitt eldre og hevet ut barna for lengst så visner og gror slike plasser fort. 
 

Når det gjelder de bærene, så er det vell bare å forsyne seg tenker eg. Husk raske jogge sko, for finnes altid en hissig jævel i alle borettslag 

 • Like 2

Share this post


Link to post
kote skrev (På 1.8.2022 den 21.08):

jeg antok at bærene hadde blitt spist av fugler

Er vanlig at seriøse ripsdyrkere legger nett over ripsbusker ja. Så fuglene ikke skal spise bærene. På den annen side er det ikke min sak om noen andre er en seriøs ripsbusk-eier eller ikke. 

Når valget er tatt om å plukke bærene, er det greiest å ikke bli "tatt" med for mange kilo om gangen. Ikke rart folk reagerer litt når de ser noen bærer på bøtter og spann vekk fra lekeplassen. 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Er vel bedre at de plukkes enn at fuglene forsyner seg av de og driter ut både hus og biler. Personlig hadde jeg blitt takknemlig for noen som plukket slik.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Interessante svar med mange ulike vinklinger. Konklusjonen er at jeg sikkert gjorde noe juridisk galt. Det var jo det jeg egentlig ville ha svar på, så takk til alle som påpekte det.

Om det var umoralsk virker det derimot som folk er delt på midten. Jeg lot det stå igjen en del, sikkert en kilo eller to. (Jeg tok 3,5 kg.)
Konklusjonen min er at jeg ikke har dårlig samvittighet for at jeg gjorde det under omstendighetene. 😑

Forresten hun dama med hunden var bare ute på tur med hundene, det var ikke som en reaksjon på min aktivitet. Hun støtta meg uansett.

22 hours ago, Gjest Baardsen said:

Så da kan hun heller ikke plukke med seg blomster der heller da? Dette høres feil ut for mine ører. Jeg har hørt om epleslang, men ripsslang er et hittil ukjent begrep for meg.

Jeg er forresten mannlig 😎 Gutter kan også digge bær!

 • Like 1

Share this post


Link to post
1 minute ago, kote said:

Interessante svar med mange ulike vinklinger. Konklusjonen er at jeg sikkert gjorde noe juridisk galt. Det var jo det jeg egentlig ville ha svar på, så takk til alle som påpekte det.

Om det var umoralsk virker det derimot som folk er delt på midten. Jeg lot det stå igjen en del, sikkert en kilo eller to. (Jeg tok 3,5 kg.)
Konklusjonen min er at jeg ikke har dårlig samvittighet for at jeg gjorde det under omstendighetene. 😑

Forresten hun dama med hunden var bare ute på tur med hundene, det var ikke som en reaksjon på min aktivitet. Hun støtta meg uansett.

Jeg er forresten mannlig 😎 Gutter kan også digge bær!

Ja men forandre profilbildet ditt da, det er nemlig en hun.

Share this post


Link to post

Jussen i dette er klar på at så lenge det ikkje er snakk om utmark der allemannsretten gir nokre særrettar så er dette privat eigedom der alle endringar krev samtykke frå eigaren. Denne retten til å bestemme over eigen eigedom er beskytta av eigedomsretten.
At ein leikeplass (eller eit lokale for den slags skuld) er open for offentlegheita er ikkje automatisk det same som at det også er fritt fram å plukke bær, grave opp buskar og demontere leikestativet for å sette det heilt på spissen.

Det som kan være komplisert er kven som er eigaren. Sjølv om det er velforeininga som har ansvaret for leikeplassen så er det ikkje nødvendigvis at det er velforeininga som er eigaren, sjølve leikeplassen kan f.eks. være kommunal. Ei velforeining vil typisk være ei interessegruppe som ikkje har eigarinteresse men som ønsker å samle inn pengar og arrangere dugnad for å vedlikehalde og rydde i sitt nærområde for at det skal bli hyggelegare.
Typisk så vil ein leikeplass være kommunal der det er kommunen som har ansvaret for sikkerheita med inngjering og vedlikehald av leikeapparata, andre ting som å klippe plen, plante blomster, fjerne søppel, osv. vil ofte ikkje bli prioritert av kommunen før manglande vedlikehald er eit praktisk problem som kommunen må ta tak i. Så om naboane ønsker plenklipp så ofte at leikeplassen har plen som kan brukast til fotball og ikkje eng med høgt gras så vil ein typisk opprette ei velforeining der ein spleiser på å kjøpe inn plenklipper og utfører plenklippinga.

Dersom velforeininga også er eigar av leikeplassen så vil det i praksis bety at leikeplassen må være eit sameige som blir forvalta av eit styre eller ein styreleiar. Då kan ein plutseleg kome opp i den situasjonen at bærplukkaren også er grunneigar. Kva råderett ein slik deleigar vil ha på leikeplassen og kva som skal forvaltast av eit styre eller generalforsamling vil då kome ann på vedtektene. Dersom det er ei velforeining eller det offentlege som eig området så kan det være at det er gitt førehandsløyve til å plukke bær gjennom vedtekter eller ordensreglar for området.

Eit heilt anna moment er også at dersom det er snakk om bærbusker som ikkje nokon tek ansvar for å plukke, og dette tiltrekker seg skadedyr eller andre ulemper for naboane, så kan det være aktuelt med å krevje utbetring.

Eg vil nok tørre påstå at det er svært uvanleg å plante bærbusker og frukttrær på offentleg tilgjengeleg område om det ikkje er tenkt at det skal være fritt fram å forsyne seg, enten det er mennesker eller dyr/fuglar. Vanleg høflegheit tilseier likevel at ein ikkje plukker heilt reint og lar frukt og bær være eit gode som kan kome fleire til gode.
Om det blir planta bærbuskar eller frukttrær på ein leikeplass grunneigaren sjølv vil plukke så hadde eg forventa at det var skilta eller gjort tiltak for å beskytte bæra. Eg hadde f.eks. ikkje løfta vekk eit nett for å plukke bær under nettet om eg ikkje hadde fått løyve gjennom avtale eller skilting.
Jussen er likevel klar på at ein må ha løyve, men eg trur nok at dei fleste har ein såpass lik forståing for bærplukking at grunneigaren i mange tilfeller ikkje tek seg bryet med å slå opp skilt om at det er lov å plukke bær. Dei fleste tenker nok som så at ein skilter dei få forboda som gjeld, og ikkje at ein skilter alt som er lov å gjere.

I Oslo så er det planta kommunale eple- og kiresbærtær i parkane, her har kommunen (bymiljøetaten) gitt generelt løyve til å plukke moden frukt. Dette er frukttrær som er planta ut fordi dei er fine når dei blomstrer, men som det uansett ikkje blir brukt kommunale ressursar på å hauste av. Så det einaste kommunen gjer er å fjerne og kaste gamal nedfallsfrukt om det blir formykje nedfallsfrukt.

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...