Gå til innhold

Alle former for religion må forbys


Anbefalte innlegg

Wall Dorf skrev (35 minutter siden):

Ja, jeg har vært borti denne teorien også. Er enig i at flommen er mer lokal!😃 Men da skulle det ikke stått at vannet steg 15 alen over de høyeste fjellene slik at de ble skjult...? Men nå er jo Bibelen en meget spesiell bok som forteller ting på spesielt vis og forklarer det på helt andre steder. Men det er ikke værre enn at det lar seg løse. Sinai og Jerusalem er nevnt i Heb.12.18f. som et fjell som ikke kan tas og føles på og når opp til himmelen... og hva vann angår har man jo en forklaring i Åp.17.15 om menneskehavet?  

Det er jo en mye enklere og mer sannsynlig forklaring, nemlig at en stor og alvorlig flom gjennom gjenfortelling vokste til mytisk størrelse før den ble skrevet ned i Bibelen mange hundre år senere, med store overdrivelser.
 

Med andre ord, at beskrivelsen om at vannet steg så fjellene ble skjult, er overdrivelser og fri fantasi for å lage et godt poeng av en historie.

Endret av Capitan Fracassa
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Wall Dorf skrev (39 minutter siden):

Ja, jeg har vært borti denne teorien også. Er enig i at flommen er mer lokal!😃 Men da skulle det ikke stått at vannet steg 15 alen over de høyeste fjellene slik at de ble skjult...? Men nå er jo Bibelen en meget spesiell bok som forteller ting på spesielt vis og forklarer det på helt andre steder. Men det er ikke værre enn at det lar seg løse. Sinai og Jerusalem er nevnt i Heb.12.18f. som et fjell som ikke kan tas og føles på og når opp til himmelen... og hva vann angår har man jo en forklaring i Åp.17.15 om menneskehavet?  

Byen er også nevnt i Salm.87.1-5 hvor denne er nevnt under forskjellige navn, som Rahab. Hos Josva 2.1 går hun under dette navnet som prostituert kvinne. I Esek.23-1-4 kalles hun Oholiba og i Esek.16 kalles hun bare for Jerusalem....

Hvis man leser fra Apokryfene 4.Esra 6.49 og videre. kan man lese om to uhyrer som skapes - Behemot og Leviatan (Også nevnt her: Behemot … Leviatan: navn på to kosmiske havuhyrer; sml. 1 Mos 1,21; Job 7,12; Sal 74,12–17; 89,9–11; 148,7; Jes 27,1.) Men 4.Esra har forklaringer: Du plasserte dem hver for seg, for den sjuende del av jorden, der hvor vannet var, kunne ikke romme dem begge. Og som bolig for Behemot gav du en av de delene som ble tørrlagt tredje dag, et land med tusen fjell. Men til Leviatan gav du den sjuende delen, den som rommer vannet. Disse to har du bevart som føde for dem du vil, når du vil. 

Nå er det slik at disse to er to kjente folkeslag som Rebekka føder i 1.Mos.25.22-26 Esau og Jakob, Esau står for Jordan og Jakob for Israel. (1.Mos.36.8 Esau = Edom er nåværende Jordan, / 1.Mos.32.24-28) Hvis man vil lese mer om vannflommen er det jo bare å lese det fra Åp.12.13 osv.?

Bibelen forteller at Jehova Gud sa til Noah at han vil utslette denne onde verden av mennesker ved en vannflom fordi alt kjød hadde fordervet ( polygami) sin ferd på jorden. Ekteskapet ble vanæret.  4 par ektepar som overlevde var opprinnelige norm for ekteskapet i Edens hage for hver mann hadde bare en hustru.

Lokal ? 71 % av jordoverflaten er dekket av vann. Den gjennomsnittlige havdybde er 4000 m.

Lenke til kommentar
perpyro skrev (16 timer siden):

Eksempler er Dareios, en funnet på konge som ikke finnes spor av andre steder en i bibelen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Darius_the_Mede
Så har vi Jehoakim der han var i sitt tredje regjeringsår da Nebukadnesar beleiret Jerusalem.
Problemet er bare at Nebukadnesar beleiret Jerusalem i år 598BC mens Jehoakims tredje regjeringsår var år 606BC.

Dareios nevnes hos Dan.9.1 og nevnes som sønn av Ahasveros, og var av medisk ætt og var blitt konge i Kaldeerriket som jeg tror beskrives i Ester 1.1 som de 127 landskaper som var blitt forent under Xerexes (benevnes også som kongenes konge i likhet med Nebukadnesar og Kristus, Dareios er nevnt som sønn av Xerxes i Dan.9.1, så her kommer det an på oversettelse. Ahasveros er også oversatt med Ahasverus som får en litt annen oppmerksomhet da navnet har betydningen « Den evige jøde og Jerusalems skomaker... Men som sagt så omhandler disse fortellingene både om tider som har gått, og om tider som skal komme i følge Forkynneren (1.9-3/ 3.15) slik at om navnene eller betydningene ikke gjenkjennes, er det fordi de er glemt eller gjemt, men de vil nok dukke opp igjen. Dareios /Darius betyr «rik og kongelig» - Ahasveros og Xerxes må derfor bety at de er en og samme. 

Om man forsøker å bygge Bibelen opp mot den historien som vi kjenner til, vil det falle helt i staver på alle mulige måter. Man kjenner ikke til slike store sammenslåinger av riker som nevnes i Est.1.1 

Når det gjelder Jojakim så var han sønn av Josva. Josva er bare nok et annet navn for Jesus og staves Yĕhôšúa på hebraisk. Josva – Wikipedia

Problemet er ikke å fastsette når navnene dukker opp i vår historie, men å forstå at Bibelen har brukt vår historie til å bygge en metafór, altså en historie som ligner vår historie, for å holde hemmelighetene om begivenhetenes gang skult inntil arvingen(e) kommer? (Gal.3.15-16, 4.1-2)

Mer om ættlingene her: Jes.53. (v10 hans etterkommere)

Endret av Wall Dorf
Lenke til kommentar
Wall Dorf skrev (23 minutter siden):

Dareios nevnes hos Dan.9.1 og nevnes som sønn av Ahasveros,.......

Og alt dette skal forestille tekster som inneholder sannhet.
Om ingenting kan tas for det som er skrevet i bibelen, hvordan kan vi da stole på at noe av dette er sant i og med at det må fortolkes og forståes og kan i grunnen tolkes til det man til en hver tid finner for godt.

 

Wall Dorf skrev (25 minutter siden):

Om man forsøker å bygge Bibelen opp mot den historien som vi kjenner til, vil det falle helt i staver på alle mulige måter.

Det er jo nettop det det gjør og kan derfor ikke taes seriøst men sees på som mytiske tekster og ikke sannhet selv om noien av tekstene forsøker å påstå det.

  • Liker 1
Lenke til kommentar
ikkesidet skrev (41 minutter siden):

Bibelen forteller at Jehova Gud sa til Noah at han vil utslette denne onde verden av mennesker ved en vannflom fordi alt kjød hadde fordervet ( polygami) sin ferd på jorden. Ekteskapet ble vanæret.  4 par ektepar som overlevde var opprinnelige norm for ekteskapet i Edens hage for hver mann hadde bare en hustru.

Lokal ? 71 % av jordoverflaten er dekket av vann. Den gjennomsnittlige havdybde er 4000 m.

I 4.Esra (Apokryfene) fortelles det at Gud skapte to verdener ved siden av hverandre, den matrialistiske skal gå til grunne (2,Pet.3.7, Luk.12.49-51)

Det stemmer at det bare er senke jorden ned i havet, dvs man må planere ned de høyeste fjellene først, men Mont Everest skulle vel kanskje fint fått plass i Marianergropen? Men det er ikke i nærheten av å kalles regn?

Dette er fra Apokryfene hvor Gud også sier at han har skapt to verdener... her er et annet sitat

Engelen sa: «Min dom vil jeg sammenligne med en sirkel: De siste skal ikke komme for sent og de første ikke for tidlig.» Jeg sa da: «Kunne du ikke ha skapt alle de menneskene som var, de som lever nå og de som kommer, under ett, slik at du kunne holde dom tidligere?» Han svarte: «Skapningen kan ikke bevege seg hurtigere enn Skaperen. Dessuten kan ikke verden romme alle skapte mennesker på samme tid.» «Hvorfor,» spurte jeg, «fortalte du da din tjener at du vil gi all skapningen nytt liv på samme tid? Dersom de en gang alle skal leve samtidig, og verden kan romme dem da, kan den også gjøre det nå.» Han sa: «Spør heller en kvinne som har født ti ganger, hvorfor hun ikke fødte alle på samme tid.» Til det svarte jeg: «Det er umulig. De må fødes hver til sin tid.» Da sa han: «På samme vis har jeg gjort jorden til et morsliv som med tiden skal føde dem som er unnfanget der. Et barn kan ikke føde, og det kan heller ikke en gammel kvinne. Slik har jeg også ordnet den verden jeg har skapt.»

Lenke til kommentar
Capitan Fracassa skrev (2 timer siden):

Det er jo en mye enklere og mer sannsynlig forklaring, nemlig at en stor og alvorlig flom gjennom gjenfortelling vokste til mytisk størrelse før den ble skrevet ned i Bibelen mange hundre år senere, med store overdrivelser.
 

Med andre ord, at beskrivelsen om at vannet steg så fjellene ble skjult, er overdrivelser og fri fantasi for å lage et godt poeng av en historie.

Vi kjenner bare vår nærmeste historie, hva fremtiden vil bringe vet vi ikke noe om, og den eneste kilden for den er nok det som er nedtegnet i Bibelen. Seerne beskrives av Lukas som øyenvitner som skrev ned forrige tids hendelser. NT opererer med verdensaldere... hva er så det for noe om det ikke har forbindelse med en resettelse av tid for hele jorden? Tilbake til fremtiden opplever man når man leser 2.Kong.20.8-11:

Hiskia spurte Jesaja: «Hva skal jeg ha til tegn på at Herren vil gjøre meg frisk igjen, så jeg om to dager kan gå opp til Herrens hus?» Jesaja svarte: «Dette skal du ha til tegn fra Herren på at han vil gjøre det han har sagt: Skal skyggen på soluret gå ti streker fram eller ti streker tilbake?» Hiskia sa: «Skyggen kan lett strekke seg ti streker fram. Nei, skyggen skal gå ti streker tilbake!» Da ropte profeten Jesaja til Herren, og han lot skyggen på soluret til Ahas gå ti streker tilbake, like langt som den før hadde gått fram.

Soluret virker som klokken i en tidsmaskin... og jeg har funnet tekster som samsvarer med at fjell, daler, ja kall det evolusjon trekker seg tilbake, hvor mye? Vanskelig å si hvor mye 10 streker på soluret viser, men Bibelen opererer med fastsatte tider, så det er nok regnet ut?  En bønn til Herren om å la tiden bli som før igjen er også aktuell i denne forbindelsen?

Og så kom jeg over merkelige utsagn om havet i Salm.114.:

Da Israel dro ut av Egypt, Jakobs hus fra et fremmed folk, da ble Juda hans helligdom og Israel hans rike. Havet så det og flyktet, Jordan snudde og rant tilbake. Fjellene hoppet som værer og haugene som lam. Hva har hendt deg, hav, siden du flykter, siden du snur og renner tilbake, Jordan, siden dere hopper som værer, dere fjell, og som lam, dere hauger? Jord, skjelv for Herrens ansikt! Skjelv for Jakobs Gud, han som gjør klippen til en innsjø og harde fjellet til en vannrik kilde.

Dette er bildetale som at når det regner, drypper det på klokkeren, men teksten viser til hvem det snakkes om?

Kan havet ha en forklaring til dette utsagnet om folketallet? : 

 Israels barn skal bli tallrike som havets sand, som ikke kan måles og ikke telles.

For selv om folket ditt, Israel, var som havets sand, skal bare en rest vende om. Utslettelsen er fastsatt, med rettferd strømmer den på.

Lenke til kommentar
Wall Dorf skrev (16 minutter siden):

Vi kjenner bare vår nærmeste historie, hva fremtiden vil bringe vet vi ikke noe om, og den eneste kilden for den er nok det som er nedtegnet i Bibelen.

Her begynner du med en påstand helt uten begrunnelse eller bevis, og til det dukker opp noen bevis som gir grunn til å tro at det stemmer, ser jeg ingen grunn til å tro at dette er sant.
Kom med noen gode bevis for at Bibelen er kilde for framtiden (eller fortiden for den saks skyld) så skal jeg vurdere det. Men hvis du ikke har det, lurer jeg hvorfor du selv tror på noe uten bevis.

Lenke til kommentar
Capitan Fracassa skrev (51 minutter siden):

Her begynner du med en påstand helt uten begrunnelse eller bevis, og til det dukker opp noen bevis som gir grunn til å tro at det stemmer, ser jeg ingen grunn til å tro at dette er sant.
Kom med noen gode bevis for at Bibelen er kilde for framtiden (eller fortiden for den saks skyld) så skal jeg vurdere det. Men hvis du ikke har det, lurer jeg hvorfor du selv tror på noe uten bevis.

Du har selvfølgelig rett i at beviset ikke kan foreligge før en ser det oppfylt, men det visste du vel? Av samme grunn er det vel at kristendommen prøver å få det til at mesteparten av Bibelen er oppfylt og at Jesus har levd uten å oppfylle de gjerninger som han skulle utføre. Foreløpig er nå det også en påstand... 

Vel, du spør etter bevis, det er jo ikke enkelt å riste kort ut av ermet når det liksom sitter litt fast? Men jeg har studert Nostradamus profetier og sammenlignet de med Bibelen og de stemmer overens, og han skriver at om hans profetier tar feil, gjør aldri de hellige skriftene det, men at de er nesten umulig å forstå. Han opererer med årstall som lar seg gjøre å regne ut. Dessverre ligger ingenting innenfor en tidsramme som berører vår hverdag, så det hele kan hevdes å være påstander.

En annen ting er jo hvis en skulle bruke  Bibelen som kodeknekker? Yitzak Rabin ble oppdaget skulle bli drept før det skjedde, ingen kunne stoppe drapet fordi de ikke fant navnet på morderen før etterpå. Nethanyahu skulle også bli drept på en utenlandstur, men trodde ikke på de som fant det, men de pratet med faren. Det endte med at han avlyste reisen og lå syk hjemme. Da fant kodeknekkerne at det sto: Dere endret det en annen statsminister vil dø. De fant også ut at han skulle bli statsminister før han ble valgt med minst mulig margin. Det stemte. Klengenavnet hans var også innkodet "Bibi" 

Bibelkoden - www.korsfestet.com

Endret av Wall Dorf
Lenke til kommentar
Wall Dorf skrev (41 minutter siden):

Du har selvfølgelig rett i at beviset ikke kan foreligge før en ser det oppfylt, men det visste du vel? Av samme grunn er det vel at kristendommen prøver å få det til at mesteparten av Bibelen er oppfylt og at Jesus har levd uten å oppfylle de gjerninger som han skulle utføre. Foreløpig er nå det også en påstand... 

Vel, du spør etter bevis, det er jo ikke enkelt å riste kort ut av ermet når det liksom sitter litt fast? Men jeg har studert Nostradamus profetier og sammenlignet de med Bibelen og de stemmer overens, og han skriver at om hans profetier tar feil, gjør aldri de hellige skriftene det, men at de er nesten umulig å forstå. Han opererer med årstall som lar seg gjøre å regne ut. Dessverre ligger ingenting innenfor en tidsramme som berører vår hverdag, så det hele kan hevdes å være påstander.

En annen ting er jo hvis en skulle bruke  Bibelen som kodeknekker? Yitzak Rabin ble oppdaget skulle bli drept før det skjedde, ingen kunne stoppe drapet fordi de ikke fant navnet på morderen før etterpå. Nethanyahu skulle også bli drept på en utenlandstur, men trodde ikke på de som fant det, men de pratet med faren. Det endte med at han avlyste reisen og lå syk hjemme. Da fant kodeknekkerne at det sto: Dere endret det en annen statsminister vil dø. De fant også ut at han skulle bli statsminister før han ble valgt med minst mulig margin. Det stemte. Klengenavnet hans var også innkodet "Bibi" 

Bibelkoden - www.korsfestet.com

 

Bibelkoden har jeg debunket før på diskusjon, her og her.

Som kristen tror jeg selvsagt på profetier. Som hebraiskkyndig tror jeg ikke på Bibelkoden.

Endret av Aiven
Lenke til kommentar
Wall Dorf skrev (43 minutter siden):

Du har selvfølgelig rett i at beviset ikke kan foreligge før en ser det oppfylt, men det visste du vel?

Ja, men før man tror at en bok, eller en spådame, eller hva som helst kan predikere fremtiden, bør man ha noen beviser på at det/den man tror på faktisk kommer med sanne spådommer. Hvis ikke er man godtroende og lar seg lure uten grunn.

Sitat


Vel, du spør etter bevis, det er jo ikke enkelt å riste kort ut av ermet når det liksom sitter litt fast? Men jeg har studert Nostradamus profetier og sammenlignet de med Bibelen og de stemmer overens, og han skriver at om hans profetier tar feil, gjør aldri de hellige skriftene det, men at de er nesten umulig å forstå. Han opererer med årstall som lar seg gjøre å regne ut. Dessverre ligger ingenting innenfor en tidsramme som berører vår hverdag, så det hele kan hevdes å være påstander.

Har du ett eneste eksempel på en profeti i Bibelen eller Nostradamus som var så konkret og tydelig at man kunne forutsi hendelsen med noen grad av nøyaktighet, og at denne hendelsen beviselig har skjedd som forutsagt?

Alt jeg har sett er tolkninger i ettertid som ikke beviser noe mer enn at spådommene er så vage at de kan passe til mange ting.

  • Liker 1
Lenke til kommentar
Capitan Fracassa skrev (2 timer siden):

Ja, men før man tror at en bok, eller en spådame, eller hva som helst kan predikere fremtiden, bør man ha noen beviser på at det/den man tror på faktisk kommer med sanne spådommer. Hvis ikke er man godtroende og lar seg lure uten grunn.

Har du ett eneste eksempel på en profeti i Bibelen eller Nostradamus som var så konkret og tydelig at man kunne forutsi hendelsen med noen grad av nøyaktighet, og at denne hendelsen beviselig har skjedd som forutsagt?

Alt jeg har sett er tolkninger i ettertid som ikke beviser noe mer enn at spådommene er så vage at de kan passe til mange ting.

Vel, profetier tar gjerne tid for å se oppfylt. Nå må du også forstå at Bibelen handler mest om konflikter i Midtøsten og Israel. Den jødiske befolkning flyttet tilbake dit og opprettet nasjonen Israel i 1948. Dette gikk selvfølgelig ut over palestinske bosettinger og jorder. De har bodd der i århundrer men har ikke opprettet egen nasjon. Hos Rom.10.19 går det klart frem at Israel skal egge de som ikke er et folk (som ikke har eget land) Jeg vil egge dem til misunnelse mot dem som ikke er et folk på et uforstandig folk gjør jeg dere rasende.

Nå vet vi jo at da Israel bygget muren rundt Jerusalem var dette i strid med folkeretten, men det er ikke alt, de brukte buldosere til å frata palestinske bosettinger, og dette bare fortsetter og fortsetter, det ser du vel? I Daniel 9.25 ser vi noe av hvordan det vil ende, men ikke poenget her, men at du forstår at det hele er en langsiktig prosess som allerede nå har startet, Bibelen kunne aldri ta feil om at muren ville bli bygget, legg merke til det jeg nå har nevnt angående profetiene som jeg vil vise.

Mika 2,1-3 roper ve over de mektige

Ve dem som tenker ut urett og planlegger ondt mens de ligger i sengen! Når dagen gryr, setter de det i verk, for det står i deres makt. Markene de har lyst på, røver de, husene tar og de tvinger under seg mannen og hans hus, bonden og eiendommen hans.

Derfor sier Herren:
Jeg tenker ut ulykke over denne slekten, den kan dere ikke fri nakken fra. Dere skal ikke lenger gå stolte omkring, for dette blir en ond tid.

Mitt folks jord blir gitt bort, ja, tatt fra meg. Markene våre blir delt ut til frafalne.

Dette handler om det jeg har nevnt ovenfor og denne ulykken nevnes også av N.

Akkurat som Mika profeterer om Israel gjør også Jes.5. det og utroper Israel som Herrens vingård og Juda (Palestina) som hans kjæreste hage, han ventet rett, men se det kom blod, rettferdighet, men se, det kom skrik.

Dette må du vel se er sanne profetier?

Videre står det i profetien som vil fortsette å oppfylles:

8 Ve dem som legger hus til hus og føyer åker til åker helt til det ikke er plass igjen og dere er de eneste som er bosatt i landet!

Og nå skal jeg si dere hva jeg vil gjøre med vingården min.
Jeg tar bort gjerdet så den blir til beitemark, jeg river ned muren så den kan tråkkes ned.

6 Jeg skal gjøre den til ødemark. Den skal ikke beskjæres og lukes mer, men torn og tistel skal gro. Og jeg skal nekte skyene å la regnet falle på den.

Endret av Wall Dorf
Lenke til kommentar
Wall Dorf skrev (4 minutter siden):

Vel, profetier tar gjerne tid for å se oppfylt.

Ja, men ekte profetier er mulig å lese slik at man kan vite hva som vil skje før det faktisk skjer.

Hvis profetiene er så vage at det ikke går an å forutsi noe konkret, men bare se på alle verdens hendelser som har skjedd og i ettertid si at denne eller denne hendelsen lignet litt på teksten i profetien, da er det ingen ekte profeti, bare mennesker som gjerne vil at den skal være det.

Resten av teksten din er godt eksempel på det. Du skriver om ting ingen klarte å forutsi ved hjelp av bibelteksten, bare om ting som du i ettertid synes passer bra med teksten. 
 

Sitat

Nå vet vi jo at da Israel bygget muren rundt Jerusalem var dette i strid med folkeretten, men det er ikke alt, de brukte buldosere til å frata palestinske bosettinger, og dette bare fortsetter og fortsetter, det ser du vel? I Daniel 9.25 ser vi noe av hvordan det vil ende, men ikke poenget her, men at du forstår at det hele er en langsiktig prosess som allerede nå har startet, Bibelen kunne aldri ta feil om at muren ville bli bygget, legg merke til det jeg nå har nevnt angående profetiene som jeg vil vise.

Hvis dette faktisk er en profeti i Bibelen, vis meg bevis på at noen forutså at det kom til å skje basert på Bibelens profeti. Hvis etter-rasjonalisering er det eneste du klarer å komme med, er det ikke bevis på noe mer enn at du ønsker å se profetier der det ikke er bevis for noen.

Lenke til kommentar
17 minutes ago, Wall Dorf said:

Hos Rom.10.19 går det klart frem at Israel skal egge de som ikke er et folk (som ikke har eget land) Jeg vil egge dem til misunnelse mot dem som ikke er et folk på et uforstandig folk gjør jeg dere rasende.

Rom 10.19 tror jeg du misforstår. Rom 10:19  Men så spør jeg: Kanskje Israel ikke har forstått det? Først sier Moses:
           Jeg (Gud) vil egge dere (Israel) til misunnelse
           mot dem som ikke er et folk,
           på et uforstandig folk
           gjør jeg dere rasende.
Ergo er det ikke Israel som egger, men Gud egger Israel pga avgudsdyrkelse/avguder hvor Paulus hentet dette ifra  i 5 Mos 32.21. Kontext er veldig viktig. Selve Rom kap 9-11 er en kontext for seg selv også.

Endret av cuberen
Lenke til kommentar
Capitan Fracassa skrev (3 minutter siden):

Hvis dette faktisk er en profeti i Bibelen, vis meg bevis på at noen forutså at det kom til å skje basert på Bibelens profeti. Hvis etter-rasjonalisering er det eneste du klarer å komme med, er det ikke bevis på noe mer enn at du ønsker å se profetier der det ikke er bevis for noen.

Jo, det har jeg gjort, men hvis du ikke ser det, så ikke bry deg om det.

Lenke til kommentar
Wall Dorf skrev (7 minutter siden):

Jo, det har jeg gjort,

Har du (be)vist at noen ut fra Bibelen klarte å forutsi at Israelerne skulle bygge mur osv?

Sitat

men hvis du ikke ser det, så ikke bry deg om det.

Selvsagt bryr jeg meg om det. Hvis Bibelen har konkrete, reelle profetier, ville det vært kjempespennende.

Hvis det derimot bare er mennesker som leser det i ettertid og synes det kan passe sånn omtrent (slik du har gjort her) er det derimot ikke så mye å bry seg om.

Endret av Capitan Fracassa
Lenke til kommentar
cuberen skrev (28 minutter siden):

Rom 10.19 tror jeg du misforstår. Rom 10:19  Men så spør jeg: Kanskje Israel ikke har forstått det? Først sier Moses:
           Jeg (Gud) vil egge dere (Israel) til misunnelse
           mot dem som ikke er et folk,
           på et uforstandig folk
           gjør jeg dere rasende.
Ergo er det ikke Israel som egger, men Gud egger Israel pga avgudsdyrkelse/avguder hvor Paulus hentet dette ifra  i 5 Mos 32.21. Kontext er veldig viktig. Selve Rom 9-11 er en kontext for seg selv også.

Ja, takk for rettelsen! jeg siterte bare teksten og tok ikke med at Moses sa dette.

Endret av Wall Dorf
  • Liker 1
Lenke til kommentar
Capitan Fracassa skrev (1 time siden):

Har du (be)vist at noen ut fra Bibelen klarte å forutsi at Israelerne skulle bygge mur osv?

Selvsagt bryr jeg meg om det. Hvis Bibelen har konkrete, reelle profetier, ville det vært kjempespennende.

Hvis det derimot bare er mennesker som leser det i ettertid og synes det kan passe sånn omtrent (slik du har gjort her) er det derimot ikke så mye å bry seg om.

Ja, muren er profetert og bevist forutsagt, ellers hadde det ikke kunne stått at muren skulle rives langtekkelig tid i forveien før den ble bygget... Ok?

Endret av Wall Dorf
Lenke til kommentar
Capitan Fracassa skrev (30 minutter siden):

Ja, men ekte profetier er mulig å lese slik at man kan vite hva som vil skje før det faktisk skjer.

Har du et eksempel på ekte profetier? De profetiene jeg har vist til har stått der siden Bibelen ble skrevet slik at det har vært mer enn tid nok før dette skjedde?

Endret av Wall Dorf
Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
  • Opprett ny...