Jump to content
Redaksjonen.

Ny samferdsels­minister vil ha mer biodrivstoff på veiene og mindre vinglete bypakker [Ekstra]

Recommended Posts

"Elektrifisering «ikke spesielt aktuelt»"?

Hva betyr det?

Betyr det at samferdselsministeren er et kunnskapsløst naut? Skal han ødelegge alt?

Edit: Jepp, det virker som AP-regjeringen er en gjeng tullinger som ikke vet hva de driver med. Som vanlig viser AP at de ikke eier visjoner eller ryggrad. Hvorfor må de utvanne absolutt alt de tar i?!

Edited by hekomo
 • Like 5
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

Korriger meg om jeg har feil, men var det ikke for et par år siden en rekke artikler på hvor ille biodrivstoff var da det krevde store naturressurser for å produsere tilstrekkelig mengde? Er det ikke da bedre å gå over til en total elektrifisering av personbilparken, mens man kjører kombi elektrisk og eventuelt hydrogen på tyngre kjøretøy?

 

Var redd for at AP skulle vise seg å være miljøsinker, men at de er dårligere enn de borgerlige et sjokkerende.

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

CO2-utslippene fra eksosrørene blir ikke snillere av å sette forstavelsen BIO foran det. Man skal være bra naiv om man lar seg forlede av de tre bokstavene. Den nye samferdselsministeren satser altså alle sine kort på at velgerne er lettlurte naut. Greit å vite hvor man har disse politikerne og hva de tenker om velgerne.

 • Like 7

Share this post


Link to post

Biodrivstoff er helt forsømt i norge, pga elbilene. Det er forholdsvis enkelt å konverte en forbrenningsmotor til å gå på fornybar-derivert gass eller biodiesel, og dermed kutte CO2 enkelt uten å produsere o gimportere nye kjøretøy.

På den annen side er det forholdsvis komplisert å regne ut CO2 utslipp fra elektriske kjøretøyer. Den norske løsningen med el-biler er av det puritanske slaget og fungerer bare innenfor den lille bobla som kalles norge, med el-forsyning basert på vannkraft. Norge belemrer produsentene med økt ressurbruk, økte assosierte utslipp fra produksjon av elbilen, og slår om seg med feilakte begrep som 'nullutslippsbil'.

Ja det har gått så langt her i landet at jeg har treft naive el-bilister som mener det er mindre behov for å produsere petroleum nå som de ikke trenger bensin og diesel, som om bensin og diesel er hovedgrunnen til at verden trenger olje og gass =)

 • Like 1

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (2 timer siden):

CO2-utslippene fra eksosrørene blir ikke snillere av å sette forstavelsen BIO foran det. Man skal være bra naiv om man lar seg forlede av de tre bokstavene. Den nye samferdselsministeren satser altså alle sine kort på at velgerne er lettlurte naut. Greit å vite hvor man har disse politikerne og hva de tenker om velgerne.

CO2 utslippene fra bilen blir identiske med det lungene dine slipper ut. Fordelen er at bilmotoren kan du stoppe og starte.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Hva med NOx da? Det er en kombinasjon av Nitrogen, Oksygen, høyt trykk og temperatur. Dette genereres uansett hva som brennes i motoren. Litt slapt å tro at biodrivstoff kan ta av hurtigere en batterier. Kanskje Biogass eneste, for det er ganske lett å produsere i dag

 • Like 3

Share this post


Link to post
hekomo skrev (4 timer siden):

"Elektrifisering «ikke spesielt aktuelt»"?

Hva betyr det?

Betyr det at samferdselsministeren er et kunnskapsløst naut? Skal han ødelegge alt?

Edit: Jepp, det virker som AP-regjeringen er en gjeng tullinger som ikke vet hva de driver med. Som vanlig viser AP at de ikke eier visjoner eller ryggrad. Hvorfor må de utvanne absolutt alt de tar i?!

Jeg savner allerede Erna, ikke perfekt, men bedre enn dette tullet vi har nå. 

 • Like 5

Share this post


Link to post
elysium74 skrev (2 timer siden):

Biodrivstoff er helt forsømt i norge, pga elbilene. Det er forholdsvis enkelt å konverte en forbrenningsmotor til å gå på fornybar-derivert gass eller biodiesel, og dermed kutte CO2 enkelt uten å produsere o gimportere nye kjøretøy.

Bio-svindelen er helt avslørt i Norge. Hva skal man bruke eksosrøret til på disse bilene hvis de ikke har CO2-utslipp? Hadde det vært sant det du sier kunne man jo bare plombert eksosrørene.

Trestein skrev (2 timer siden):

CO2 utslippene fra bilen blir identiske med det lungene dine slipper ut. Fordelen er at bilmotoren kan du stoppe og starte.

Pr km? Hvordan setter du opp det regnestykket?

 • Like 3

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (1 time siden):

Bio-svindelen er helt avslørt i Norge. Hva skal man bruke eksosrøret til på disse bilene hvis de ikke har CO2-utslipp? Hadde det vært sant det du sier kunne man jo bare plombert eksosrørene.

Pr km? Hvordan setter du opp det regnestykket?

Et menneske har omtrent samme virkningsgrad som en motor. 

Eksempel. Et menneske puster ut ca 1500gram co2 pr dag. Går du 10km den dagen slipper du ut 150g co2 pr km. Omtrent det samme som en bil som kjører 10km. 

Dårlig eksempel. Bilen kan jo teoretisk frakte 5personer og et menneske kan gå 40-60km på en dag.

Poenget er at mennesker går på biodrivstoff og det kan motorer og biler også. Co2 kommer enten ut av eksosrør på bilen eller lungene på et menneske. 

I gamle dager hadde man hest til å utføre transport. Den spiste opptil 30-40% av avlingene. Ved å gå tilbake til før fossile utslipp var et tema kan vi bruke tilsvarende  teknikk i dag. Poenget er at en traktor gjør arbeidet til 40hester og trenger ikke mat når den ikke jobber.

 • Like 1

Share this post


Link to post
elysium74 skrev (4 timer siden):

På den annen side er det forholdsvis komplisert å regne ut CO2 utslipp fra elektriske kjøretøyer.

Nei, det er bevist over enhver tvil at de totale utslippene fra elbiler er mye lavere enn fossilbiler.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Trestein skrev (25 minutter siden):

Co2 kommer enten ut av eksosrør på bilen eller lungene på et menneske. 

Av og til når jeg kommer til sånne dillemma så spør jeg meg selv hva man kan gjøre noe med.. Jeg ville heller oppgradert til elbil enn å plombere pusterøret.. Det tror jeg selv svorne fossilbilister kan være enige i. ;)

 • Like 4
 • Heart 2

Share this post


Link to post

Poenget med biodrivstoff er at plantene/trær tar opp CO2 fra lufta, for så å bli frigjort ut eksosrøret til luften igjen. Så den CO2 en slipper ut har vært samlet opp fra luften først.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (1 minutt siden):

Av og til når jeg kommer til sånne dillemma så spør jeg meg selv hva man kan gjøre noe med.. Jeg ville heller oppgradert til elbil enn å plombere pusterøret.. Det tror jeg selv svorne fossilbilister kan være enige i. ;)

Det er ikke poenget her. Poenget med biofuel er å bruke naturen for det den er vert og slik vi alltid har gjort i 1000vis av år uten å øke co2 innhold i atmosfæren.

Tilvekst i norsk skog tilsvarer en energimengde på 400terrawatt timer. Vi mennesker spiser ikke treverk og noe av tilveksten kunne vert brukt til å lage metanol eller etanol. 

Batterier er ikke en energi kilde. Sola og fotosyntese er det. Alkohol er lett å lage lett å frakte og har høy energitetthet. vil tro ca 6000wh pr kilo, trenger ingen edle metaller eller store co2 utslipp før den er laget. Ingen problem med resirkulering heller. Forstår godt at noen ønsker mere bruk av biodrivstoff. De fleste motorer kan fint kjøre på dette også så da trenger vi ikke skifte ut en masse brukbare biler

 • Like 1

Share this post


Link to post
Svein M skrev (3 minutter siden):

Poenget med biodrivstoff er at plantene/trær tar opp CO2 fra lufta, for så å bli frigjort ut eksosrøret til luften igjen. Så den CO2 en slipper ut har vært samlet opp fra luften først.

CO2-utslipp altså! Det skulle man jo ikke tro sånn som svindlerne forsøker å fortelle at Bio-forstavelsen ikke gir CO2-utslipp.

At man forsøker å regne det inn andre steder og tider er forsåvidt en annen sak. Da får man heller kalle en spade for en spade og CO2-utslipp for CO2-utslipp, så kan man heller snakke om CO2-opptak der det skjer. Disse er ikke så nært linket at man bare kan regne ut at summen blir null. Ofte er nettoen noe annet enn null og utslipp og opptak skjer på helt forskjellige tider. F.eks 30 år fra hverandre.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Trestein skrev (7 minutter siden):

Det er ikke poenget her. Poenget med biofuel er å bruke naturen for det den er vert og slik vi alltid har gjort i 1000vis av år uten å øke co2 innhold i atmosfæren.

Å gå til jobb i stedet for å kjøre? Du skrev jo lengre opp her at begge deler ga omtrent like høye CO2-utslipp. Da forandres jo ingenting. Poenget må vel være å kutte CO2-utslipp. I det grønne skiftet er jo poenget å fase ut teknologier med eksos og erstatte de med eksosfrie løsninger. Eller i hvert fall redusere CO2-utslippene så mye som mulig. Å erstatte en traktor med 40 hester tror jeg ville vært direkte kontraproduktivt i forhold til CO2-utslipp.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Trestein skrev (4 minutter siden):

Det er ikke poenget her. Poenget med biofuel er å bruke naturen for det den er vert og slik vi alltid har gjort i 1000vis av år uten å øke co2 innhold i atmosfæren.

Tilvekst i norsk skog tilsvarer en energimengde på 400terrawatt timer. Vi mennesker spiser ikke treverk og noe av tilveksten kunne vert brukt til å lage metanol eller etanol. 

Batterier er ikke en energi kilde. Sola og fotosyntese er det. Alkohol er lett å lage lett å frakte og har høy energitetthet. vil tro ca 6000wh pr kilo, trenger ingen edle metaller eller store co2 utslipp før den er laget. Ingen problem med resirkulering heller. Forstår godt at noen ønsker mere bruk av biodrivstoff. De fleste motorer kan fint kjøre på dette også så da trenger vi ikke skifte ut en masse brukbare biler

Problemet er at vi bruker altfor mye biodrivstoff allerede, dermed dyrkes det mye palmeolje o.l. for å dekke etterspørselen. Og da brennes det ned enorme mengder regnskog for at Europeiske oljeselskap kan skryte av "CO2-fritt" drivstoff selv om det i realiteten gir mange ganger høyere CO2-utslipp, i tillegg til at man raserer natur og utrydder dyre og fuglearter.

 

Feks så stod shell norge for rasering og nedbrenning av ikke mindre enn 72 kvadratKILOMETER regnskog bare i 2018. Det er mye i seg selv, men tar man med andre selskaper, og alle andre land så ser man at dette er et av de største problemene man har.

https://www.regnskog.no/no/nyhet/okt-bruk-av-palmeoljediesel-i-2019-fallitterklaering-for-regjeringen

https://www.regnskog.no/no/ikke-tank-palmeolje

 

Så finnes det noe biodrivstoff som er laget av avfall, men vi har langt fra nok avfall til å dekke behovet, og det lille vi produserer da burde heller gå til å utkonkurrere annet biodrivstoff. 

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (2 minutter siden):

Å gå til jobb i stedet for å kjøre? Du skrev jo lengre opp her at begge deler ga omtrent like høye CO2-utslipp. Da forandres jo ingenting. Poenget må vel være å kutte CO2-utslipp. I det grønne skiftet er jo poenget å fase ut teknologier med eksos og erstatte de med eksosfrie løsninger. Eller i hvert fall redusere CO2-utslippene så mye som mulig. Å erstatte en traktor med 40 hester tror jeg ville vært direkte kontraproduktivt i forhold til CO2-utslipp.

Biofuel bruker co2 som er i lufta via fotosyntese. Fossilt bruker karbon som har lagt dypt nede i bakken i millioner av år.Biofuel øker derfor ikke co2 konsentrasjonen i atmosfæren.

Som sagt så er motorer som brenner biofuel ofte mere effektive enn mennesker og dyr. 

 • Like 2

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...