Jump to content
Nidar2

Arveavgift med ny regjering

Recommended Posts

AP har sagt at de ikke kommer til å ville innføre arveavgift på nåværende tidspunkt, men er dette til å stole på?!

Hva er derimot sjansen for å få innført en slik avgift over natten slik at man hindrer folk og planlegge og omstille seg?

Neste spørsmål blir om arveavgiften også vil gjelde gaver gitt i levende live?

Share this post


Link to post

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet er dessverre mot arveavgift, så det er ikke veldig sannsynlig at det vil innføres nei.

Slike ting blir heller ikke innført over natta, hehe.

Share this post


Link to post
Snikpellik skrev (2 minutter siden):

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet er dessverre mot arveavgift, så det er ikke veldig sannsynlig at det vil innføres nei.

Slike ting blir heller ikke innført over natta, hehe.

SV har uttalt at de ikke vil gå i regjering uten at arveavgiften blir innført, og det snakkes om tilbakevirkende kraft. AP er truende til hva som helst og fremstår som svært ustabile. 

Jeg regner med argumentet som at alle vil planlegge dersom det settes en dato frem i tid vil være et påskudd for å nettopp innføre avgiften over natten. Man bør kanskje sette rev i seilene før 10. oktober.

Share this post


Link to post
Nidar2 skrev (17 minutter siden):

SV har uttalt at de ikke vil gå i regjering uten at arveavgiften blir innført, og det snakkes om tilbakevirkende kraft. AP er truende til hva som helst og fremstår som svært ustabile. 

Jeg regner med argumentet som at alle vil planlegge dersom det settes en dato frem i tid vil være et påskudd for å nettopp innføre avgiften over natten. Man bør kanskje sette rev i seilene før 10. oktober.

Har ikke sett den uttalelsen.

Det er ikke i nærheten av flertall for arveavgift på Stortinget. Rødt, MDG og SV er de eneste som ønsker det, av disse er i tillegg MDG litt mindre klare på om de ønsker det. Disse tre partiene utgjør kun 24 av 169 mandater, og det er lite sannsynlig med noe ultimatum på dette. Det viktigste for disse partiene er å gjøre noe med formuesskatten.

Angående det siste du sier så er det bare ikke sånn det funker i norsk politikk og demokrati.

Edited by Snikpellik
 • Like 1

Share this post


Link to post
5 minutes ago, Nidar2 said:

tilbakevirkende kraft

Å innføre avgifter med tilbakevirkende kraft blir omtrent som å senke fartsgrensen, og så dele ut fartsbøter med tilbakevirkende kraft.

 • Like 4

Share this post


Link to post
1 minute ago, Arve Synden said:

Å innføre avgifter med tilbakevirkende kraft blir omtrent som å senke fartsgrensen, og så dele ut fartsbøter med tilbakevirkende kraft.

Nå må ikke du gi de idéer!!

 • Like 4

Share this post


Link to post
frohmage skrev (17 minutter siden):

Hvem snakker om det?

Vet ikke, men dette kunne visst være en mulighet på lik linje med det som blir gjort med inntektsskatt for enkelte.

Det at formueskatten øker kan også være en grunn til å "omdisponere" midlene tidlig.

Share this post


Link to post
Nidar2 skrev (1 minutt siden):

Vet ikke, men dette kunne visst være en mulighet på lik linje med det som blir gjort med inntektsskatt for enkelte.

Det at formueskatten øker kan også være en grunn til å "omdisponere" midlene tidlig.

Ved innføring av f.eks. arveavgift vil det være naturlig å ha tilbakevirkende kraft i ett år.

Slik er det i andre land som har arveavgift, som Danmark, USA, Storbritannia, Japan etc. Tror også det er det vanligste i 24 av de 34 OECD-landene som har arveavgift per i dag.

Share this post


Link to post
12 minutes ago, Snikpellik said:

Ved innføring av f.eks. arveavgift vil det være naturlig å ha tilbakevirkende kraft i ett år.

Ville ikke det være brudd på grunnloven?

 • Like 2

Share this post


Link to post
Sverre1969 skrev (1 minutt siden):

Ville ikke det være brudd på grunnloven?

Jo, det har vært mye snakk om det - men dette er noe de lærde strides veldig om. Her er hva Huseiernes Landsforbund mener, de er naturligvis klare på at det ikke vil være mulig:

https://www.huseierne.no/nyheter/arveavgiften-hva-om-den-kommer-tilbake/

Sitat

Tilbakevirkende kraft?

Dersom en ny regjering fra høsten 2021 går inn for å innføre arveavgift igjen, vil det ikke kunne skje på dagen.

Trolig vil det ikke gjøres så enkelt som at man bare "åpner" opp den gamle arveavgiftsloven igjen (den ble tross alt laget i 1964); høyst sannsynlig vil man utforme en ny lov. Lovarbeid tar tid, og akkurat hvor lang tid er vanskelig å si.

Men sett at det lages en lov som man klarer å få i kraft fra høsten 2021: Kan den da gis tilbakevirkende kraft for hele året?

Ja, mente Trygve Hegnar, som i en lederartikkel i Finansavisen oktober 2019 nokså bastant konkluderte med at "Man må handle nå, for endringene og arveavgiften kommer allerede i 2021, og med tilbakevirkende kraft for hele 2021. 2020 blir siste friår uten arveavgift."

Men denne slutningen er nok litt overilt.

- Spørsmålet om en eventuell ny lov om arveavgift kan gis tilbakevirkende kraft diskuteres mye av advokater. Det er flere ting som peker imot det, sier arveekspert og advokat Karianne Listerud Lund i Huseierne.

Grunnloven er tydelig

Det står nemlig i grunnlovens § 97 at "Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft". Ifølge lovdata er bestemmelsen gitt til vern for den enkelte mot myndighetene.

- Denne paragrafen i grunnloven har faktisk kommet opp i flere høyesterettsdommer, og har satt en stopper for skattlegging med tilbakevirkende kraft, forklarer Lund.

Men: langvarig rettspraksis har godtatt at satsene for alminnelig inntekts- og formuesskatt fastsettes på slutten av et inntektsår og dermed gis tilbakevirkende kraft for det året. Da blir spørsmålet: Vil dette også gjelde en arveavgift?

- Vår faglige vurdering i Huseierne er at arveavgiften må ses på som noe helt annet enn en alminnelig inntekts- og formuesskatt. Vi synes derfor det ville være rart om en eventuell ny lov om arveavgift fikk tilbakevirkende kraft, forklarer Lund.

Uansett, så går det ikke mot noe arveavgift i Norge med ny regjering så dette blir neppe noen problemstilling med det første.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Dubious skrev (34 minutter siden):

Hvorfor skal det være avgift på arv?

Jeg mener det er et godt verktøy for å motvirke ulikhet, og som vi vet har den økt betraktelig i Norge de siste årene. Forskning viser at det fungerer i så måte.

Det er også noen bakdeler selvfølgelig, jeg har selv betalt millioner i arveavgift og måtte ta opp et ganske stort lån for å betale den. Så jeg vet hvordan det er. Det er mange måter å løse det på.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Det er vel bare å følge med på hva vår nye statsminister gjør.
Dersom han overfører millionformuen til Vetle-gutten som "forskudd på arv", så er det nok på tide for oss andre å ta arveoppgjøret på forskudd også, før avgiftene kommer.

Det er bare å belage seg på mer skatt og avgifter, det er jo det Støre gikk til valg på !

Edited by 0laf
 • Like 1

Share this post


Link to post

De fleste gangene jeg har sett arveavgift blitt diskutert har den som oftest hatt ett minstefradrag, slik at det for folk flest ikke er noe problem. Kun de som er rike det går ut over, i så tilfelle er jo arveavgift positivt.

 • Like 3

Share this post


Link to post
3 minutes ago, OC-Freak said:

De fleste gangene jeg har sett arveavgift blitt diskutert har den som oftest hatt ett minstefradrag, slik at det for folk flest ikke er noe problem. Kun de som er rike det går ut over, i så tilfelle er jo arveavgift positivt.

Forrige gang vi hadde arveavgift ble det spøkefullt sagt i enkelte miljøer at arveavgift kun var for de fattige og de uintelligente….(de rike med gode rådgivere snodde seg unna).

 • Like 2

Share this post


Link to post
OC-Freak skrev (6 minutter siden):

De fleste gangene jeg har sett arveavgift blitt diskutert har den som oftest hatt ett minstefradrag, slik at det for folk flest ikke er noe problem. Kun de som er rike det går ut over, i så tilfelle er jo arveavgift positivt.

Vel, det er like idotisk som formueskatten som vanlig folk må betale om de besitter 1,5 mill kroner. Man får vel knapt bygd et hundehus til den prisen nå i dag.

Om man hadde satt både arveavgift og formueskatt til 10 mill. innslagspunkt kunne det bedre forsvares, men dagens grenser er latterlig lave. Synes forøvrig begge deler er en uting, og vanlige folk straffes for å spare og trygge sin egen alderdom.

Share this post


Link to post
5 hours ago, Snikpellik said:

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet er dessverre mot arveavgift, så det er ikke veldig sannsynlig at det vil innføres nei.

Slike ting blir heller ikke innført over natta, hehe.

Du sier"dessverre mot arveavgift"

Er du for?

Share this post


Link to post
0laf skrev (28 minutter siden):

Det er bare å belage seg på mer skatt og avgifter, det er jo det Støre gikk til valg på !

Ikke dette valget nei, du blander kanskje med 2017.

Arbeiderpartiet gikk denne gangen til valg på lavere skatter, og samlet likt skatte- og avgiftstrykk som før.

Sitat

Alle med inntekt under 750 000 kroner får mindre i inntektsskatt, mens personer med inntekt over 750 000 skal betale mer i skatt. Samlet sett vil 8 av 10 få mindre skatt.

Samlet skatte- og avgiftsnivå for folks inntekter skal være uendret. Hvis en avgift øker, skal en annen skatt eller avgift settes tilsvarende ned.

Ni av ti pensjonister får lavere skatt. En pensjonist med gjennomsnittlig pensjonsinntekt får om lag 2500 kroner mindre i skatt.

https://www.arbeiderpartiet.no/politikken/skatt/

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...