Jump to content
FinneUt

6 av 10 sosialhjelpskroner går til utlendinger

Recommended Posts

WiiBoy skrev (5 minutter siden):

Nei, man kan ikke det. Dette er bare tull. 

JA, man får mere mat/bolig pr. krone i landet man flykter fra, MEN det er jo i mange tilfeller ikke levelig der de flykter fra. Det er helt idiotisk å tro at å leve i Norge er det samme som å leve i en flyktningeleir i Syria, så lenge man har tilgang på mat, drikke,++

Listhaug vet dette utmerket godt, samtidig så vet hun at nok mennesker ikke forstår dette og at hun dermed kan kaste ut slik tull uten å bli "arrestert" på det.

Hvorfor er fantastiske leveforhold til den ene personen, som allerede hadde nok ressurser til å dra i motsetning til flesteparten, viktigere enn noe bedre leveforhold til mange flere? Burde det ikke være et mål å fylle nederste delen av Mazlow's behovstrekant for flest mulig istedenfor å fylle alle deler av trekanten for én og én person?

 • Like 7

Share this post


Link to post
22 minutes ago, Dudeliduu said:

Hvorfor er fantastiske leveforhold til den ene personen, som allerede hadde nok ressurser til å dra i motsetning til flesteparten, viktigere enn noe bedre leveforhold til mange flere? Burde det ikke være et mål å fylle nederste delen av Mazlow's behovstrekant for flest mulig istedenfor å fylle alle deler av trekanten for én og én person?

Hovedpoenget er at dette er epler å pærer. De som får hjelp i Norge kan ikke sammenlignes med de som får hjelp i en flyktningeleir, derfor gir ikke 468 tallet noen som helst mening. 

"Den planlagte ekspedisjonen til Mars kommer til å koste enorme summer, tenk hvor mange turer man kunne fått til Spania i stede".. det gir ingen mening.

Når det kommer til hva som er viktigst, så er det Ole Brum som gjelder. Man må gjøre begge deler. Vi må gi akutt hjelp(flyktinger) og langsiktig hjelp(uhjelp). I Listhaugs tilfelle, så handler det om å gjøre ingen av delene. 0 innvandring og 0 uhjelp.

 • Like 3

Share this post


Link to post
WiiBoy skrev (17 minutter siden):

Hovedpoenget er at dette er epler å pærer. De som får hjelp i Norge kan ikke sammenlignes med de som får hjelp i en flyktningeleir, derfor gir ikke 468 tallet noen som helst mening. 

"Den planlagte ekspedisjonen til Mars kommer til å koste enorme summer, tenk hvor mange turer man kunne fått til Spania i stede".. det gir ingen mening.

Det er ikke epler og pærer. Det er snakk om menneskeliv og behovene til disse.
Kun hvis vi vitenskapelig hadde fått en uproposjonal større gevinst fra turene til Spania ville den idiotiske sammenligningen din vært verdt en eneste tanke.

 

Sitat

Når det kommer til hva som er viktigst, så er det Ole Brum som gjelder. Man må gjøre begge deler. Vi må gi akutt hjelp(flyktinger) og langsiktig hjelp(uhjelp).

Hvorfor vi det på akkurat den måten? Akutt hjelp i nærområder gir mer gevinst for flere mennesker og langsiktig hjelp i nærområder gjør også det.

Edited by Dudeliduu
 • Like 2

Share this post


Link to post
Dart skrev (1 time siden):

Det har vært forsøkt cash utbetaling til en type flyktninger og det har vist gode resultater.

Det er jo superbra ! Håper vi fortsetter med å forsøke/undersøke rundt dette. 

 

Men det er jo som du nevner bare noen typer flyktninger som drar nytte av dette. De som blir forfulgt (enten pga religion, seksualitet, politisk legning eller tilhørighet av en gruppe) er jo ikke innunder denne paraplyen. 

 • Like 1

Share this post


Link to post

I Norge er det for mange asylprofitører av alle slag som vil ha både flyktninger og innvandrere til Norge. De tapper staten for penger og utsuger systemet på veldig mange måter. Det kan ligne mafia. De vikarierende årsakene er også mange. 

Vi hører lite om de som tjener penger på det i Norge. Hvis vi har brukt NOK 40 mrd i 2020, så har de pengene gått et eller annet sted. Noe kommer tilbake som mva, skatter og avgifter, men ingen vet hvor mye. Det vrimler av folk i Norge som vil se disse pengene brukt i Norge, og ikke sendt til utlandet. Men så er det organisasjoner som gjerne vil ha pengene for selv å kunne skumme av sin del, og sende resten til utlandet (det som blir igjen etter at de har høvlet av sitt) 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Spørsmålet om hvordan forvalte velferdsmidler best mulig til best mulig nytte og hjelp for mange er et viktig tema. Som nevnt i trådinnlegg, så er det greit å undre seg over om noen få skal få hjelp til å toppe behovspyramiden, eller mange skal få fylt grunnleggende behov. Kostnad - nytte....

Det er ikke bærekraftig at økende andel familier livnærer seg på kun offentlige økonomiske ytelser.

Tanken om å bidra for ytelser man får, bør være et viktig tema fremover. Hvordan man skal løse dette i praksis er sammensatt, da noen kan mene at det går utover enkelte arbeidsplasser. Så lenge personer uten større fysiske handikap er i stand til å utføre noe arbeid, bør det være et mål at man får personer ut til å gjøre samfunnsnyttige oppgaver. Det vil kunne påvirker mange positivt både i forhold til egenverd og sosialisering. Noen kan mene at det å måtte jobbe noen timer i uken for ytelser man får er stigmatiserende, det argumentet klarer jeg ikke helt å forstå. Det kan være ulike reelt nyttige oppgaver innen vedlikehold og annen "støtte" til lokalsamfunnet via en kommunal tjeneste. Dette gjelder alle innbyggere.

Den gruppen personer som ikke har noe ønske om å yte noe som helst, men kun vil motta goder, bør man da kunne arbeide med på en annen måte. Vi har for mye fokus på rettigheter til ytelser og støtte, der har man informasjonshefter på mange språk, men dessverre mindre fokus på forpliktelser.

En kan også stille spørsmål ved om man kan tenke andre måter, enn at alle skal komme å få permanent oppholdstillatelse. Noen (historisk siste 30 år) flykter fra steder hvor det har blitt ro og ganske trygt i løpet av 5-10 år. Skal man da tenke at man får opphold i en tiårs periode om gangen? Et argument er at det vil skape en usikkerhet hos noen familier. Ja, det kan man si, samtidig er vi meget dyktige her i å gi både voksne og barn opplæring i eget morsmål. Slik at man kan ta med seg ferdigheter og eventuell utdannelse herfra som en ressurs tilbake til landet man flyktet fra.

Uansett så er den største utfordringen vi har familier som aktivt ikke ønsker å bidra i samfunnet, dette preger også barna som vokser opp der. Blir man tillært at man ikke trenger å yte noe for å få midler fra samfunnet, vil noen av barna også velge dette.

Det at alle mennesker har en iboende egenskap med aktivt ønske om å arbeide for sine penger, i stedet for å få dem, er en gammel arbeidertankegang som ikke lenger gjelder.

For øvrig har enkelte personer (NB: ingen grunn til å generalisere dette) en tanke om "payback time". Noen flyktninger/innvandrere er fokusert på dette:  Norge har kriget i mitt hjemland og dermed bidratt til uro i vårt hjemland, så er det bare rett at vi skal få bo gratis her som kompensasjon.

Vi må huske at vi har fått en enorm samfunnsendring i Norge i løpet av meget kort tid. Særlig i Oslo, der flere bydeler er totalt forandret i løpet av under en generasjon. Altså bare på 30 år. Vi har ikke vært nok bevisst på hvor store noen forskjeller er på kultur/religion og tradisjon angående innvandring. Når innvandrerfamilier også får mange flere barn per familie blir det en rask utvikling av delvis parallelle samfunn. Altså der levesett fra andre kulturer dominerer hvordan, med klaner, sosial kontroll og religiøse sider. Vi må huske at det er enorme kulturelle/religiøse forskjeller å møte hvordan samfunnet i Norge er bygd opp og driftet kontra f.eks. Somalia. Flere (mest kvinner) må bruke mye energi med å leve "to liv" i Norge, en identitet for sin familie/klan/miljø (sosial kontroll) og en annen identitet på skole/offentlig.

Vi må huske på at de utfordrende samfunnssider med innvandring også påvirker og frustrerer mange innvandrere. Da svært mange ønsker å bidra og bli til noe i Norge på god måte, men flere opplever negative mekanismer i egne miljø om "ikke bli for norsk".

Når det gjelder politikk på velferdsytelser, innvandring med mer, så trenger vi ofte innspill og ytringer fra både høyre og venstresiden, både konservative og mer radikale. Den dynamikken trenger vi å ha fremme og opprettholde hva som er den best egnede balansegang for samfunnet i sin helhet. For ofte er den gode løsningen/kompromisset noe litt midt i mellom.

Vi er i en tid med fokus på bærekraftig miljø, fremover vil man måtte se på bærekraftig samfunn også. Hvilket velferdsnivå kan man ha i Norge om 50 år, dersom trenden nå fortsetter. Vi er alle et ledd i å få det store velferdshjulet til å gå rundt. Velferdshjulet skal vedlikeholdet og pleies, det skjer ikke bare med olje og gass inn (en myte flere lever på), hvis hjulet blir hullete og slitt på veien.....

Dagens foredrag 😁

Edited by plankeby
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Om man hjelper de med masse penger her, eller lite penger der, spiller liten rolle, det vil over tid bli ekstreme kostnader uansett. 
Om du betaler for èn person i Norge, eller 458 i Jemen, så blir det samme summen, du får hjulpet fler, ja, men du løser jo absolutt ingen problemer, du vil klare å bedre livet til en bitteliten brøkdel, av de som trenger det så lenge du fortsetter å betale så klart. 

De som kommer hit, må få muligheten til å ta del i et produktivt norsk samfunn, og de vi skal hjelpe i andre land må du ikke gi fisk, men fiskestenger slik at de kan skaffe seg fisk selv.
Det viser seg at integreringen ikke er bra nok i Norge,  det er altfor mange som faller utenom. Jeg har vondt for å tro at en asylsøker kommer hit med tanke om å snylte på staten, de aller fleste vil nok heller jobbe og bygge seg et eget godt liv med mening. Tar vi inn for mange på en gang, så blir det vanskelig, vi må sikre at integrering er såpass suksessfull at de aller fleste får en reel mulighet til å komme inn i jobb og så må vi tåle at noen faller utenfor, slik vi også tåler at en del folk "naver" uten å være innvandrer.

Deretter bør innvandring bestå av win-win, altså, vi hjelper folk, og de menneskene vi hjelper har stor sjans til å bidra med verdiskapning her. Så lenge det finnes nok arbeid, så er det ikke problematisk å ta inn folk. 

Løsningen ligger i å først stabilisere verden, og deretter bidra med midler slik at land kan bygge seg opp og bli selvforsynte. Hvis man tar midtøsten som eksempel, så må man da akseptere og tåle at styresettet ikke er et slikt som vi opplever som det eneste rette. Dersom man hadde gått inn med hjelp og dialog, istedenfor bomber for demokrati, så hadde man kanskje hatt en mulighet til å få til en slik løsning og, hvor vi hjelper landene til å klare seg selv. 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

At flyktninger har mange ulike behov og mange ulike grunner for å flykte er ingen grunn for å ta "alle" til Norge. Det er oftest slik at nesten alle i samme flyktningleir har samme behov av nesten alt. Det fins løsninger på alle de problemene som måtte finnes for å holde dem i live, varme, mette og friske. At halvparten har ØNSKER i tillegg er en annen sak. F eks så ønsker mange å komme til Norge, av grunner som jeg har listet opp før i tråden her. 

Mange ønsker ikke være der hjelpen er, mens andre ønsker å reise dit hjelp finnes, mens andre bare vil hvile litt før de stormer videre mot El Dorado.

Når vi ser på flyktninger i Tyrkia, så er det ikke samme massen som på strendene i Libya, der de består av 97% unge menn.

En gruppe med 97% unge menn skal ikke stoppe før de er i Storbritannia eller Norge eller Sverige der de har venner som frister med goder. 

En gruppe med 97% kvinner og barn har helt andre behov og ønsker. F eks å overleve en uke til mens de venter på de unge mennene som skal finne masse penger og hente dem.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Baranladion skrev (1 time siden):

Om du betaler for èn person i Norge, eller 458 i Jemen

Det er aldri bare en person. Men tusen og mange tusen. bare tusen personer er det samme som en halv million man kan hjelpe der de er - en liten stund.. 

Dessuten koster en flyktningefamilie MYE ha i Norge til de får seg jobber og begynner å betale skatt og kan betale tilbake det de skylder norske staten. 😱  Nei fy! det var slemt sagt - Dart.

Det foreligger beregninger fra SSB som viser at livsløpskostnaden for en flyktning antas å være ca 20 MNOK. Mottak av 3000 kvoteflyktninger (regjeringens årlige målsetting) koster altså 60 milliarder.

Uansett parameter er dette en oppsiktsvekkende høy kostnad for ett års mottak av kvoteflyktninger.

Kostnadene forsøkes skjult av alle "gode krefter" i Norge, men statsbudsjettet sier sitt.

 

Edited by Dart
lagt til siste avsnitt
 • Like 3

Share this post


Link to post
Hvor mye penger får asylsøkere i Norge?
I snitt er det snakk om rundt 818.000 kroner per husholdning, altså 163.600 per år. SSB-tallene viser at for hvert år som går, øker den gjennomsnittlige utbetaling første året for avgangskullene. 
 
En vanlig husholdning i Norge må tjene godt over 1 mill til sammen for å ha igjen ca 800' etter skatt.
Edited by Dart
lagt til siste avsnitt

Share this post


Link to post

Hvilke løsninger mener du vi burde ha på dette? 

Det kan vel argumenteres for at dersom man bruker 60 milliarder på flyktninger her i Norge, så vil det være en del av den summen som vil bli tilbakebetalt i form av skatt ( ikke alle blir navere hele livet....) 

Sender du 60 milliarder nedover, så får du nøyaktig 0,- tilbake

 

Edited by Baranladion

Share this post


Link to post
WiiBoy skrev (11 timer siden):

Nei, man kan ikke det. Dette er bare tull. 

JA, man får mere mat/bolig pr. krone i landet man flykter fra, MEN det er jo i mange tilfeller ikke levelig der de flykter fra. Det er helt idiotisk å tro at å leve i Norge er det samme som å leve i en flyktningeleir i Syria, så lenge man har tilgang på mat, drikke,++

Listhaug vet dette utmerket godt, samtidig så vet hun at nok mennesker ikke forstår dette og at hun dermed kan kaste ut slik tull uten å bli "arrestert" på det.

Hvis man var en helt rasjonell aktør som var villig til å bruke X milliarder på å redusere mest mulig menneskelig lidelse så er det i alle fall en interessant diskusjon.

Kanskje det å aktivt gå inn for å endre forholdene i et land (med bomber eller lærere) gir mer uttelling enn å ta inn asylanter?

Det burde kanskje være mulig å midlertidig ta ansvaret for mennesker i akutt nød, uten samtidig å måtte gi dem statsborgerskap og (evt) livslange trygdeytelser for dem og deres familie. Hvorvidt flyktninger fra krig kan huses i Rogaland er mindre viktig enn at de kommer til et sted med fysisk trygghet, mat og husly, og kan omgruppere inntil hjemstedet forhåpentligvis er trygt nok til å reise hjem.

-k

Edited by knutinh

Share this post


Link to post
Baranladion skrev (1 time siden):

Hvilke løsninger mener du vi burde ha på dette? 

Det kan vel argumenteres for at dersom man bruker 60 milliarder på flyktninger her i Norge, så vil det være en del av den summen som vil bli tilbakebetalt i form av skatt ( ikke alle blir navere hele livet....) 

Sender du 60 milliarder nedover, så får du nøyaktig 0,- tilbake

 

Ingen spør hvor mange vi hjelper, bare hvor mye penger vi bruker på det. Bruker vi mye penger så tror vi at vi hjelper mye og mange.

Share this post


Link to post
Dart skrev (1 time siden):

Ingen spør hvor mange vi hjelper, bare hvor mye penger vi bruker på det. Bruker vi mye penger så tror vi at vi hjelper mye og mange.

Så hvilke løsninger foreslår du? Ser det bedre ut om vi sender flere milliarder ut av landet?  Siden du er pådriver for å heller hjelpe folk der de er, så er det bedre å sende mer penger ut?

Edited by Baranladion
 • Like 1

Share this post


Link to post

Det er for å vidt ikke noe nytt at innvandringen fra ikke-vestlige land er ekstremt kostbar, og disse funnene forteller oss sånn sett ikke så mye nytt, selv om det kanskje illustrerer problemet godt. At en kan hjelpe enormt mange flere, og kanskje mer trengende, i nærområdene for samme pengesum og samtidig unngå alle de sosiale problemene innvandringen medfører er som noen er inne på et godt argument for å sammen med andre land jobbe for en vridning i den retningen. For egen del bekymrer ikke de store utgiftene innvandringen medfører meg akkurat nå mest, men de langsiktige konsekvensene av å i gode økonomiske tider påta oss enorme fremtidige utgifter og potensielle sosiale problemer samtidig som vi antar å måtte stramme til i årene fremover. Det kan vise seg å bli et veldig stort problem. 

Share this post


Link to post
herzeleid skrev (3 timer siden):

Det kan vise seg å bli et veldig stort problem. 

Sverige er selve eksperimentet som vi må se på. Der får vi gratis alle forsøks- og eksempeldata vi trenger for å vurdere det.

Det er ikke gøy på skolen når det stadig er påsatte branner og brannøvelser.

Det er ikke gøy i Malmö når bombene smeller hver uke og det er ville pistol-dueller to ganger hver dag. Selv barn på tur blir truffet. Håndgranater er flittig i bruk, og Kalashnikov er en kjent mann som snart vil komme på alles lepper når som helst. Politifolkene slutter, og de som er igjen er blitt rene robocops. 

Når det gjelder framtidige utgifter så er bare pensjonsforpliktelsene gigantiske, og mange har påstått at de høyt overstiger oljeformuen.

Å putte flere individer inn i et velferdssamfunn som vårt vil bety at det blir flere å dele alt på. Når de nye som kommer er halvparten rene gullgravere som i Klondyke, så kan det bli hardt å klare utgiftene. Arbeidsdeltagelsen påstås å synke, det betyr mindre til alle. Mindre helse, skole, sykehjem, hjemmesykepleie, fastleger osv. Færre ansatte og dårligere tjenester i statens alle etater. Høyere egenandeler. Alt dette skjer i Sverige nå. Syke fattigpensjonister i Sverige har nå så lite pensjon at mange ikke klarer egenandelene og må få sosialhjelp. Før de får det - må de selge alt av verdi - ca som i Norge.

Det som også er litt rart er at vi oppfordres til selv å spare til pensjon, men staten og politikerne skattlegger de pengene ganske hardt, som om det IKKE er sparepenger vi allerede HAR betalt skatt på da vi tjente dem. Etter det røde skiftet kan vi bli skatteflådd enda mere på disse sparepengene så vi mister interessen for å spare. De fleste sparer for å ha penger når de blir gamle, og gir avkall i hele spareperioden, som de vil har renter på. Det er også flat skatt på avkastningen opp til 31,6%, og er ikke pensjonsgivende inntekt, samt at man ikke får fradrag. En grådig stat - med andre ord. Men vi har sjøl dratt inn folk vi må dele alt med.

Share this post


Link to post

Det er vel i grunn ikke så overraskende at "annenrangs" borgere også blir overrepresentert blant mottakere av sosialhjelp. Jeg synes hele den greia er en uting. Man kan velge å se på disse borgerne som en belastning, eller som ressurser. Jeg mener sistnevnte er det mest fornuftige. Og for ordens skyld, det gjelder ikke bare innvandrere (eller utlendinger?).

Så er det vel ikke rent få som i tilknytning til slike tall ønsker å snakke om "innvandringspolitikk", selv om det strengt tatt bare delvis sammenfaller. Men la oss ta det temaet også da. Selv mener jeg at det er mye som er misforstått og feilslått både blant meninger og politikk.

Først av alt; innvandring er ikke i seg selv negativt. Norge har f.eks. behov for mye arbeidskraft som nordmenn selv ikke kan eller ønsker å yte. Innvandrere kommer for å jobbe her, eller for å bli nordmenn. Disse gjør i de aller fleste tilfeller null skade på det norske samfunn.

Det mange er opptatt av, er de gruppene som forårsaker problemer og integreres dårlig, og det med rette. For ordens skyld, trenger man ikke være rasist for å mene noe om dette, men det kommer an på hva man faktisk snakker om. Disse gruppene er ikke "innvandrere". De er flykninger.

Men også begrepet "flyktning" har mistet sin opprinnelige betydning, eller har i alle fall blitt flertydig. Vi har blant annet økonomiske flyktninger, klimaflykninger, krigsflyktninger og forfulgte. Det store feilslåtte innen politikken på dette området, er at alle disse i praksis blir kalt "asylanter". Et asyl er en beskyttelse av noen som er i fare. Flere av disse flykningegruppene er ikke i fare når de først har flyktet, og noen var aldri i fare i det hele tatt. Derfor er premisset som oftest feil. Når man ikke ønsker å flytte seg, kan man heller ikke integreres, og det bør man heller ikke. De skal hjelpes, selvfølgelig, men man skal jobbe for å få dem hjem igjen, slik de ønsker. Det å hente disse til et land som Norge og "tvangsintegrere" dem er faktisk et overtramp. Det er også økonomisk "helt på jordet". Dessuten er det mange eksempler på "sniking" i køen. Her er det ikke "snillisme" som må gjelde, men menneskers rettigheter (og plikter), og et rettferdig og fornuftig håndteringssystem.

Det ytterste mål må være å bearbeide selve konfliktene som gjør folk til flykninger. Ingen er tjent med disse konfliktene.

Share this post


Link to post

Hadde vært bedre om vi hadde hjulpet de som trenger hjelp men ikke får det her i Norge, ett av verdens rikeste land. Ser jo hver dag i Oslo att det er mange som trenger hjelp NÅ. Narkomane, psykisk syke og de som trenger ett tak over hodet. Har sett i mange år nå att regjeringen gir fullstendig blaffen i disse gruppene. Men før valget så står Støre på Youngstorget og sier att nå må vi hjelpe de som trenger det mest . Jævla hykler. 

Så det jeg mener er selvfølgelig att la oss hjelpe de som bare prøver å overleve dag til dag istedenfor å dra inn flere flyktninger til landet.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...