Jump to content
Beverly Hills

Hva skal vi gjøre med sysselsettingen?

Recommended Posts

Kunne det lages/kommuniseres bedre prognoser for hvilke fagområder det er marked for i Norge fremover?  Noe som er nyttig for mange angående valg av studier og oppdatering av kompetanse?

Og hva med bedre måling av kompetanse? Og lettere tilgang på det?  Kan man lettere få anerkjente målinger av sin kompetanse/ferdigheter, så kan det være en motivasjon for å trene/studere bedre i livsløpet?  Et system med "once-in-life"-eksamen er jo ikke et rasjonelt mål på gjeldene kompetanse og bør ikke bestemme tilgangen på videre utdanning. Det er demotiverende for livslang faglig oppdatering.

Vi er inne i en utvikling der lavterskel-jobber er på vei ut (spesielt for innfødte norske). Dette skaper et press for høyere utdanning og som kanskje fører til at mange drukner i denne konkurransen.  Slik systemet er lagt opp nå, så betyr det mange tapere som mister videre sjanser og motivasjon. Dette gjelder jo spesielt gutter.

*Annet: jeg legger merke til at i Kina har kommunist-partiet begynt å motarbeide privat undervisning og alternative veier til kompetanse. De vil vel ha kontroll med hvem som skal få privilegier i samfunnet via tilgang til videre utdanning.  Dette kan sees på som en herskemetode. Også i vårt land gir høyere utdanning tilgang til (ufortjente) privilegier selv om det ikke er noe kommunist-parti som har kontroll med utdelingen av de 🙂

Edited by lada1
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

  

1 hour ago, lada1 said:

Kunne det lages/kommuniseres bedre prognoser for hvilke fagområder det er marked for i Norge fremover?  Noe som er nyttig for mange angående valg av studier og oppdatering av kompetanse?

Og hva med bedre måling av kompetanse? Og lettere tilgang på det?  Kan man lettere få anerkjente målinger av sin kompetanse/ferdigheter, så kan det være en motivasjon for å trene/studere bedre i livsløpet?  Et system med "once-in-life"-eksamen er jo ikke et rasjonelt mål på gjeldene kompetanse og bør ikke bestemme tilgangen på videre utdanning. Det er demotiverende for livslang faglig oppdatering.

Vi er inne i en utvikling der lavterskel-jobber er på vei ut (spesielt for innfødte norske). Dette skaper et press for høyere utdanning og som kanskje fører til at mange drukner i denne konkurransen.  Slik systemet er lagt opp nå, så betyr det mange tapere som mister videre sjanser og motivasjon. Dette gjelder jo spesielt gutter.

*Annet: jeg legger merke til at i Kina har kommunist-partiet begynt å motarbeide privat undervisning og alternative veier til kompetanse. De vil vel ha kontroll med hvem som skal få privilegier i samfunnet via tilgang til videre utdanning.  Dette kan sees på som en herskemetode. Også i vårt land gir høyere utdanning tilgang til (ufortjente) privilegier selv om det ikke er noe kommunist-parti som har kontroll med utdelingen av de 🙂

Once-in-life blir ganske feil i yrker hvor det kreves at man hele tiden lærer noe nytt, tar nye sertifiseringer osv. Det er ikke slik at læring og "skolegang" slutter bare fordi man er ute av den tradisjonelle skolen. 

I noen yrker er kravet om evne til rask læring så høyt at lett kan bli utbrent.

Edited by Theo343

Share this post


Link to post

Andelen av arbeidsstyrken som er sysselsatt er en parameter som er delvis misvisende, ettersom man kan definere folk som har liten sjanse til å få jobb ut av arbeidsstyrken. En mer interessant parameter er forholdet mellom hvor mange som jobber og hvor mange som ikke jobber. F.eks. kan man ha en situasjon hvor 99 000 av en arbeidsstyrke på 100 000 er i jobb, mens det er 1 million innbyggere i landet. Dette er noe helt annet enn hvis innbyggertallet var på kun 200 000, selv om "arbeidsledigheten" er den samme. 

Jeg stiller meg også tvilende til om det er mulig å få betydelig flere ut i jobb. Fremtidens jobber blir mer og mer komplekse og krever høyere kompetanse enn i dag. Dette betyr også økte krav til IQ for å utføre arbeidet. Har man lav IQ, noe som gjelder deler av befolkningen, vil man slite med å utføre mer komplekse oppgaver. Det er selvsagt mange andre faktorer som spiller inn her. 

  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
58 minutes ago, logaritmemannen said:

Andelen av arbeidsstyrken som er sysselsatt er en parameter som er delvis misvisende, ettersom man kan definere folk som har liten sjanse til å få jobb ut av arbeidsstyrken. En mer interessant parameter er forholdet mellom hvor mange som jobber og hvor mange som ikke jobber. F.eks. kan man ha en situasjon hvor 99 000 av en arbeidsstyrke på 100 000 er i jobb, mens det er 1 million innbyggere i landet. Dette er noe helt annet enn hvis innbyggertallet var på kun 200 000, selv om "arbeidsledigheten" er den samme. 

Jeg stiller meg også tvilende til om det er mulig å få betydelig flere ut i jobb. Fremtidens jobber blir mer og mer komplekse og krever høyere kompetanse enn i dag. Dette betyr også økte krav til IQ for å utføre arbeidet. Har man lav IQ, noe som gjelder deler av befolkningen, vil man slite med å utføre mer komplekse oppgaver. Det er selvsagt mange andre faktorer som spiller inn her. 

Likevel ser det ikke ut til å være IQ og egnethet til komplekse oppgaver som styrer hvem som får hvilke jobber i dag. Heller sosiale nettverk og fortsatt mye trynefaktor.

  • Like 2
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Theo343 skrev (19 minutter siden):

Likevel ser det ikke ut til å være IQ og egnethet til komplekse oppgaver som styrer hvem som får hvilke jobber i dag. Heller sosiale nettverk og fortsatt mye trynefaktor.

Hvem i alle dager vill ansette folk uten rett kompetanse på grunn av nettverk/tryne faktor? Det er jo direkte ødeleggende for personen som ansetter. Har aldri hørt om noe slikt før, har du eksempel?

Share this post


Link to post
2 hours ago, Salvesen. said:

Hvem i alle dager vill ansette folk uten rett kompetanse på grunn av nettverk/tryne faktor? Det er jo direkte ødeleggende for personen som ansetter. Har aldri hørt om noe slikt før, har du eksempel?

Det ansettes stadig folk som er mindre egnet til å gjøre jobben fordi man presenteres og fremstår bedre, selger seg kanskje bedre og virker å ha potensiale. Mens man i ettertid ser at de sjelden klarer å gjøre noe komplisert på egenhånd uten konsulenthjelp i mange uker og måneder.

Dette har jeg observert i ca. 25-30 år til nå. Det er mye "fake it til you make it". Dette er også mennesker som er er flinke til å få andre til å hjelpe seg fremfor å måtte lære det selv.

En annen faktor kan være at man har hatt "riktig arbeidsgiver" på CV og dermed kommer frem i køen.

Det er ikke så mye IQ og hvor flink man er til oppgavene men gjerne hvor flink man er til å manøvrere systemet og komme seg opp og frem. Det er ofte heller ikke disse som bidrar mest til at oppgaver blir gjort.

Jeg har også selv erfaring fra ansettelsprosesser hvor de best faglig egnet til oppgaven mister plassen av årsaker som forblir "ulne".

Edited by Theo343
  • Like 2

Share this post


Link to post

Det blir litt forvirrende og misvisende når noen bruker antall, noen bruker prosent, noen bruker totalbefolkningen og noen bruker befolkningen i arbeidsfør alder (15-74). Det blir best fokus på temaet om man bruker prosent av befolkningen i arbeidsfør alder. Det er denne metodikken SSB bruker i sin Arbeidskraftundersøkelse. Her får man all statistikken man lurer på ang. sysselsetting. Og som allerede besvart i tråden, så er det ikke uvanlig at det finnes mange i arbeidsfør alder som er i utdanning eller som har gått av med pensjon. Om problemet til trådstarter er den økonomiske tilstanden til landet, så bør det heller fokuseres på effektivitet og konkurransedyktighet på det internasjonale markedet.

Share this post


Link to post
Salvesen. skrev (6 minutter siden):

Hvem i alle dager vill ansette folk uten rett kompetanse på grunn av nettverk/tryne faktor? Det er jo direkte ødeleggende for personen som ansetter. Har aldri hørt om noe slikt før, har du eksempel?

Dette er veldig vanlig i små bedrifter. I den lokale fiskefabrikken der jeg bor er det ca. 20 uorganiserte arbeidere på gulvet, disse er alle utlendinger fra Østeuropa eller Asia. I de resterende jobbene som alle er hvitsnippstillinger, er det veldig mye nepotisme. Enten familie eller nære venner. Utdanningen og kompetansen kommer i andre rekke.

Share this post


Link to post
Theo343 skrev (6 minutter siden):

Det ansettes stadig folk som er mindre egnet til å gjøre jobben fordi man presenteres og fremstår bedre, selger seg kanskje bedre og virker å ha potensiale. Mens man i ettertid ser at de sjelden klarer å gjøre noe komplisert på egenhånd uten konsulenthjelp i mange uker og måneder.

Dette har jeg observert i ca. 25-30 år til nå. Det er mye "fake it til you make it". Dette er også mennesker som er er flinke til å få andre til å hjelpe seg fremfor å måtte lære det selv.

En anne faktor kan være at man har hatt "riktig arbeidsgiver" på CV og dermed kommer frem i køen.

Det er ikke så mye IQ og hvor flink man er til oppgavene men gjerne hvor flink man er til å manøvrere systemet og komme seg frem og opp.

Jeg har også selv erfaring fra ansettelsprosesser hvor de best faglig egnet til oppgaven mister plassen av årsaker som forblir "ulne".

Joda at folk lyver på seg kunnskaper er jo en ting. Men å med overlegg ansette folk en vet er inkompetente på grunn av trynefaktor. Det tror jeg skjer ytterst sjeldent. Iallefall ut i fra egen erfaring.

Vi bruker en del tid og penger på tester, både typ 'iq' og personlighet. Dette avdekker jo noe. Ellers må en gå ut i fra at det på CV stemmer samt gode referanser såklart.

Om en skal ha veldig bestemt kompetanse bør en jo teste direkte på dette og.

Share this post


Link to post
FrihetensRegn skrev (4 minutter siden):

Dette er veldig vanlig i små bedrifter. I den lokale fiskefabrikken der jeg bor er det ca. 20 uorganiserte arbeidere på gulvet, disse er alle utlendinger fra Østeuropa eller Asia. I de resterende jobbene som alle er hvitsnippstillinger, er det veldig mye nepotisme. Enten familie eller nære venner. Utdanningen og kompetansen kommer i andre rekke.

Nå er det jo opp til hva jobbene går på også. Er det enkle manuelle jobber kan en jo prioritere 'pris' mot kunnskap. Da de aller fleste kan læres opp i de jobbene. Sier ikke at det er positivt, men det er absolutt en utfordring i yrket som krever liten til ingen forkunnskap/kompetanse.

Share this post


Link to post
2 hours ago, Salvesen. said:

Joda at folk lyver på seg kunnskaper er jo en ting. Men å med overlegg ansette folk en vet er inkompetente på grunn av trynefaktor. Det tror jeg skjer ytterst sjeldent. Iallefall ut i fra egen erfaring.

Vi bruker en del tid og penger på tester, både typ 'iq' og personlighet. Dette avdekker jo noe. Ellers må en gå ut i fra at det på CV stemmer samt gode referanser såklart.

Om en skal ha veldig bestemt kompetanse bør en jo teste direkte på dette og.

Da legger du jo ord i munnen min, det sa jeg ikke.

Men helt klar merkelig hvordan de beste kandidatene blir felt pga. andre faktorer enn faglig kunnskap og hvordan personlighet blant de "fake it" som ansettes likegjerne kan føre til forsuring av miljøer.

Edited by Theo343

Share this post


Link to post
Theo343 skrev (2 timer siden):

Da legger du jo ord i munnen min, det sa jeg ikke.

Men helt klar merkelig hvordan de beste kandidatene blir felt pga. andre faktorer enn faglig kunnskap og hvordan personlighet blant de "fake it" som ansettes likegjerne kan føre til forsuring av miljøer.

Var ikke meningen å legge ord I munnen din:)

Share this post


Link to post
Theo343 skrev (2 timer siden):

(...)
Men helt klar merkelig hvordan de beste kandidatene blir felt pga. andre faktorer enn faglig kunnskap og hvordan personlighet blant de "fake it" som ansettes likegjerne kan føre til forsuring av miljøer.

Dette vil avhenge helt av hvilken bransje det er snakk om. I kunnskapsintensive bedrifter er kompetanse veldig viktig, for eksempel for å vinne rammeavtaler. Da står jo kompetansen svart på hvitt. I andre bransjer kan det holde med en viss minimumskompetanse, noe som kan favorisere sosialt flinke folk i en ansettelsesprosess. Det du kommer med er derfor ikke noen generell "sannhet". Poenget mitt var uansett at IQ vil bli viktigere i tiden fremover når oppgavene som skal gjøres og løses er mer komplekse enn tidligere. Hvis en bedrift bare ansetter sosialt flinke, men inkompetente medarbeidere, så må vel bedriften etter hvert gå konkurs? Eller så var kompetansen kanskje ikke så kritisk for driften. 

Share this post


Link to post
32 minutes ago, logaritmemannen said:

Dette vil avhenge helt av hvilken bransje det er snakk om. I kunnskapsintensive bedrifter er kompetanse veldig viktig, for eksempel for å vinne rammeavtaler. Da står jo kompetansen svart på hvitt. I andre bransjer kan det holde med en viss minimumskompetanse, noe som kan favorisere sosialt flinke folk i en ansettelsesprosess. Det du kommer med er derfor ikke noen generell "sannhet". Poenget mitt var uansett at IQ vil bli viktigere i tiden fremover når oppgavene som skal gjøres og løses er mer komplekse enn tidligere. 

Jeg snakker jo selvsagt ikke om stillinger hvor sosial kompetanse er viktig for oppgavene man skal utføre i mitt svar :) Min erfaring kommer fra ansettelser i kunnskapsintensive bedrifter hvor kompetansen er det viktigste.

På den annen side kan man si at IQ blir mindre viktig i fremtiden ettersom Alexa gir oss stadig mer svar på ting vi lurer på og ulike former for AI vil utføre de mer komplekse oppgavene.

Quote


Hvis en bedrift bare ansetter sosialt flinke, men inkompetente medarbeidere, så må vel bedriften etter hvert gå konkurs? Eller så var kompetansen kanskje ikke så kritisk for driften. 

Det som ofte skjer er at de dyktige og arbeidsomme sakte men sikkert blir overarbeidet fordi de stadig må "bære" andre. Etterhvert kommer det kanskje noen sykemeldinger eller at man slutter i disse jobbene fordi man ikke orker å alltid være den som skal redde ting. Problemet blir da gjerne mer synlig for bedriften etter man har sluttet men ikke alltid hvis nærmeste leder har noe å tape på det. De som tilhører "fake it til you make it" blir sjelden mer enn 3-5 år uansett så det går gjerne under radaren mens man klatrer stigen.

Jeg har selv sagt opp flere jobber pga. dette.  I én jobb  aksepterte jeg det altfor lenge fordi man tenker at man skal lære av feil man gjør i ansettelser, men det gjorde man ofte ikke.

Edited by Theo343

Share this post


Link to post
21 hours ago, Theo343 said:

  I noen yrker er kravet om evne til rask læring så høyt at lett kan bli utbrent.

Dersom man har en generell bakgrunn (og god/rett nok IQ) så er rask læring bare morro. Det krydrer hverdagen. Dersom jeg havner i en uinteressant rutine, så svimer jeg nesten av og stresser med småting 🙂

Share this post


Link to post

Og så lurer jeg på:

Anta at det ble utlyst 1000 nye jobber et sted i Norge. Hvor mange norske innfødte ville ta/få disse jobbene? 90? 900?

Jeg mener å ha lest om et eksempel på etablering av en ny fabrikk et sted på Vestlandet. Der ble det ansatt nesten bare utlendinger med påfølgende langsiktige sosiale forpliktelser for det norske samfunnet. Har ikke referansen og er usikker på min hukommelse. Dersom dette er vanlig, så hjelper det lite med flere arbeidsplasser for å få "folket ut i arbeid" og sosial-utgiftene ned 🙂  Norge er et høykostland og dersom NAV bare strammer inn for å piske folk ut i arbeid, så blir det kanskje bare enda flere syke? 

 

Edited by lada1

Share this post


Link to post
PosteMonopolet skrev (1 minutt siden):

De fleste lavterskel jobber er kuppet av utlendinger, det er nok der problemet ligger.

Problemet er jo Nordmenn som ikke tar jobbene. Mange som mener de er for 'gode' til å snekre/mure osv. De var jo russ må vite!

  • Like 1

Share this post


Link to post
5 hours ago, PosteMonopolet said:

De fleste lavterskel jobber er kuppet av utlendinger, det er nok der problemet ligger.

Er det virkelig så enkelt?
En del detter bort som følger av automatiseringen,  noe som har skutt fart pga lønnsnivået.
En del forlater håndtverksyrkene for offshore/etterutdanning da de finner ut de skal jobbe under noen griske gniere som sliter med å overholde AML.
Rekrutteringsmessing overselger vel skolene Bachelor og Master. Eller rettere sagt: De underselger hva de betyr å være ferdig utdannet med lønn til man er 18-19.
Østeuroperne er nettverksorganisasert. Det ser man at de kaprer jobber hvor det er av interesse å ansette flere over tid. Noe som er noe helt annet enn at de kaprer lavterskeljobbene som omtrent ikke finnes.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...