Jump to content
NTB - digi

Meningsmåling: Stort flertall for fortsatt oljeleting

Recommended Posts

Skulle bare mangle, noe annet er bare lite gjennomtenkt skytevseg selv i foten fjas som ikke har noen innvirkning på det globale miljøet. 

Faktum er at det er mer enn nok tilbydere enda, og om vi ikke selger vil andre gjøre det. 

Hvorfor? Fordi faktum er at selv om vi ikke selger vil verden fremdeles ha et behov. Dette forsvinner ikke magisk over natten. 

Det er viktigere å fortsette som vi gjør, og heller bruke pengene på å gjøre samfunnet mindre avhengig, slik at etterspørselen faller samtidig med at kranene lukkes. Dette vil bli dyrt, i det minste innledningsvis.

Mange mener at det ikke betyr noe at så mange i lille Norge kjører elektrisk. Isolert sett er dette riktig. Men, at lille Norge tok denne regningen slik at så mange fikk anledning til å kjøpe elektriske biler slik vi gjorde hadde enorm innvirkning på omstillingen til og utviklingen av elektriske kjøretøy. Vi var det produsentene behøvde for å klare det. Vi var det andre land behøvde å se for å gjøre det samme. Vi, var gnisten som tente endringen på verdensbasis. 

Dette nå vi fortsette med. Inviser oljepengene i grønn virksomhet. Inviser pengene i omstillingen til å ikke være avhengig av olje.

Å tro at folk er villige til å endre sine liv betraktelig før det er helt åpenbart er for sent er bare naivt og dumt, og viser at man totalt mangler gangsyn og bare projiserer personlige følelser og prinsipper på verdenssamfunnet.

Edited by Serpentbane
 • Like 3

Share this post


Link to post

Det som er naivt, er å tro at man skal få oppleve samme lønnsomhet i fremtiden som de vi har hatt de siste 40 årene. Spesielt gjelder det leting etter olje i Barentshavet. Oljealderen går mot slutten for Norge sin del. Og det er ikke bare fordi miljøet krever det, men rett og slett fordi man har funnet det meste av de resursene som er lønnsomme å utvinne. Man kan godt fortsette noe år til med å lete rundt modne felt i Nordsjøen, der det er billig å bygge ut, men leteboring i Barentshavet er meningsløst både for miljø og økonomi.

 • Like 9

Share this post


Link to post
6 minutes ago, Eivind Helle said:

Det som er naivt, er å tro at man skal få oppleve samme lønnsomhet i fremtiden som de vi har hatt de siste 40 årene. Spesielt gjelder det leting etter olje i Barentshavet. Oljealderen går mot slutten for Norge sin del. Og det er ikke bare fordi miljøet krever det, men rett og slett fordi man har funnet det meste av de resursene som er lønnsomme å utvinne. Man kan godt fortsette noe år til med å lete rundt modne felt i Nordsjøen, der det er billig å bygge ut, men leteboring i Barentshavet er meningsløst både for miljø og økonomi.

Bra du sier ifra sånn at ikke BP, Exxon og andre oljeselskaper kaster bort sine aksjonærers penger ved å lete etter mer olje og gass.

 

 • Like 5
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Det er betenkelig at de partiene som er imot mer oljeleting også er de partiene som ønsker å øke offentlig forbruk enda mer enn det vi har i dag, som allerede er ganske stort. Vårt statsbudsjett er på over 1 000 milliarder per år. Skal dette økes enda mer, må inntektene fra oljeindustrien fortsette.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Jan K Andersen skrev (55 minutter siden):

Bra du sier ifra sånn at ikke BP, Exxon og andre oljeselskaper kaster bort sine aksjonærers penger ved å lete etter mer olje og gass.

 

Fellesskapet tar jo 78% av regningen, det er våre penger de kaster bort!

Om skatteregimet hadde vært endret sånn at de lette for egen regning hadde jeg ikke vært mot at disse lette mer. Men nå brukes våre penger på letingen. Noen av de pengene vil vi tapet.

Status i Barentshavet nå er 100 milliarder i minus for staten ifg Fiskeribladet..

Eller mener du at disse selskapene umulig kan ta feil om at det blir lønnsomt?

Dersom du er leder med god lønn for et stort selskap -- og forstår at oljealderen kan være over om 10-15 år ... hva gjør du?

Alt A: Later som ingenting og tjener gode penger i fin jobb de neste 10 årene. Underskuddet i ny aktivitet  er uansett spekulasjoner om fremtidig oljepris og det at letingen førte til prosjekter som hadde større kostnader enn inntekter blir ikke synlig før etterkommeren er i sjefsstolen.

Alt B: Blir den første sjefen som sluttter å satse og legger inn årene...

Når inntjeningen kommer 15 år etter kostnadene er det ganske menneskelig å holde på FORBI punktet der det er lønnsomt...

 

 

 

 

Edited by Dag Sverre Seljebotn
 • Like 5

Share this post


Link to post

Dette stemmer godt med mitt inntrykk av at engasjementet rundt oljeleiting er størst i Oslo-området der også oppsluttninga rundt Rødt, MDG og SV er høg. Eller sagt på ein annan måte, oppsluttninga rundt det å stoppe oljeleitinga er størts der det har minst praktiske konsekvensar at arbeidsplassar forsvinner og at dieselen blir dyrare.

Det sagt så meiner eg at svaret ligg ein stad imellom.
På spørsmål om Norge skal stoppe all oljeleiting så ville eg svart nei på det. Det er fortsatt stort energibehov i verden, og då kan det like gjerne være vi som sikrer oss inntektene. Miljømessig så er eg også ganske så overbevist på at det er betre at oljeleitinga foregår i norsk regi med det norske HMS-fokuset enn at andre nasjonar og selskap som berre har økonomifokus skal ta over oljeleitinga.

Eg meiner likevel at vi skal være forsiktige med å starte ny oljeleiting i dei meir sårbare nordområda. Som nemnt tidlegare i tråden så vil nok ikkje framtidig oljeleiting være den gullgruva det har vært dei siste 50 åra, ein må rekne med at etterkvart som oljebehovet blir redusert så vil også overskotet bli redusert til eit meir ordinært nivå til det kanskje også etterkvart blir ulønnsomt å pumpe opp olje.
Så å ta risikoen for at vi kan få eit stort oljeutslepp i f.eks. Lofoten og øydelegge fiskeindustrien og inntektene frå den i fleire generasjonar vil nok ikkje være verdt det for ei kortsiktig middels forteneste på oljeleiting.
Eit slikt oljeutslepp kan også oppstå før vi rekk å finne driveverdige oljefelt, så i verste fall kan vi risikere å øydelegge framtidas matfat og inntekter utan å få opp ein einaste drope med selgbar olje.

 • Like 2

Share this post


Link to post
FrihetensRegn skrev (15 minutter siden):

Det er betenkelig at de partiene som er imot mer oljeleting også er de partiene som ønsker å øke offentlig forbruk enda mer enn det vi har i dag, som allerede er ganske stort. Vårt statsbudsjett er på over 1 000 milliarder per år. Skal dette økes enda mer, må inntektene fra oljeindustrien fortsette.

I det korte bildet ØKER statens inntekter av å stanse letingen, siden en slipper å ta 78% av investeringsregningen for noe som ikke bærer inntekter før om 10-15 år.

Om det gir inntekter om 10-15 år kommer an på oljeprisene. Du skriver som om dette er sikkert, men spesielt i Barentshavet er det høyrisikoinvesteringer som kan lønne seg, eller gå med tap. Lønnsomhet er ikke garantert på noen måte. Hittil har staten gått 100 milliarder med tap i Barentshavet:

https://www.fiskeribladet.no/nyheter/norge-kan-ha-tapt-over-100-milliarder-kroner-pa-olje-og-gass-i-barentshavet/8-1-73341

Så...hadde ikke akkkurat den letingen skjedd hadde vi hatt 100 milliarder mer i statskassen (sånn fremtidige oljepriser ser ut nå -- om de øker mye mer enn forventet så kan vi gå i pluss).

Grunnen til at det er bred politisk oppslutning om dette handler om arbeidsplasser, ikke inntekter. (Og det med arbeidsplasser er en nøtt som må løses, og som jeg er bekymret for...ville her bare imøtegå det du sier om statsfinansene)

 

Edited by Dag Sverre Seljebotn
 • Like 3

Share this post


Link to post

Bra kommentar Dag, og er et viktig poeng å ta med seg i diskusjonen rundt leterefunsjonsordningen. I tidligere år har dette vært gunstig fordi selskapene skatter en veldig høy prosentandel på inntektene fra feltene, problemet oppstår når det nå er veldig mange år til man vet om funnene faktisk er lønnsomme, og det uten å bry seg om hvilken endring de andre landene tar i forhold til å dekke sine energibehov. EU, som er vår desidert største handelspartner, signaliserer sterkt at de ikke kødder med Paris avtalen, ergo, det er en vanvittig risiko som tas med å pøse ut penger på oljeleting. Det hjelper oss heller ikke så mye i jakten etter andre ben å stå på, snarere tvert imot, vi dytter problemet forann oss (vanskelige valg unngås) og håper at verden driter i Paris avtalen og at teknologiske fremskritt ikke skjer.

Edited by The Very End
 • Like 3

Share this post


Link to post
FrihetensRegn skrev (7 minutter siden):

Det er betenkelig at de partiene som er imot mer oljeleting også er de partiene som ønsker å øke offentlig forbruk enda mer enn det vi har i dag, som allerede er ganske altfor stort. Vårt statsbudsjett er på over 1 000  rundt 1500 milliarder per år. Skal dette økes enda mer, må inntektene fra oljeindustrien fortsette.

Gjorde ett par rettelser i teksten din.

Vi har vel dobbel så stor statlig og kommunal sektor/kostnader som sverige har, som er nesten dobbelt så mange som oss. Ikke levedyktig i lengden. Spesielt ikke når så mange av partiene er imot private eierskap. Fortsetter ting som i dag, så kan vi som er 20år eller lenger unna pensjon bare si hadde til alt pensjonister har i dag.

https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2021/statsbudsjettet-2021-statens-inntekter-og-utgifter/id2768898/

ca 1/3 av budsjettet er NAV.

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Dag Sverre Seljebotn skrev (1 time siden):

Fellesskapet tar jo 78% av regningen, det er våre penger de kaster bort!

Oljeselskapene betaler også 78% skatt av all oljen de selger, som på omtrent alle oljefelt er så lønnsomt at de betaler tilbake den skatteletten på leterefusjonsordningen i løpet av kort tid. Når vi vet at et oljefelt kan ha en levetid på godt over 50 år, slik Ekofisk har gjort, og slik Johan Sverdrup mest sannsynlig vil gjøre, så er det absolutt verdt det. Totalt sett skaper den norske petroleumsindustrien så store inntekter til staten at å syte om leterefusjon blir litt latterlig.

The Very End skrev (1 time siden):

driter i Paris avtalen og at teknologiske fremskritt ikke skjer.

Parisavtalen er ikke lovlig bindende. Verden kommer heller ikke til å slutte å bruke olje og gass selv om det lages solpanel og vindmøller.

 • Like 5

Share this post


Link to post
FrihetensRegn skrev (37 minutter siden):

Oljeselskapene betaler også 78% skatt av all oljen de selger, som på omtrent alle oljefelt er så lønnsomt at de betaler tilbake den skatteletten på leterefusjonsordningen i løpet av kort tid.

Dette varierer. Noen felter går med tap eller såvidt break even.

I Barentshavet ser det ikke bra ut så langt og mange av de nye konsesjonene er her.

 

Sitat

Når vi vet at et oljefelt kan ha en levetid på godt over 50 år, slik Ekofisk har gjort, og slik Johan Sverdrup mest sannsynlig vil gjøre, så er det absolutt verdt det.

Problemet med norsk oljedebatt er at "olje" liksom er enten lønnsomt eller ulønnsomt som helhet.

Johan Sverdrup er en suksess, måtte den stå og produsere lenge!

Men det at Johan Sverdrup finnes betyr ikke at det er en god ordning at staten blir 78% "medeier" i hva som helst.

Det blir som å si at "IT-selskaper i California er superlønnsomme" og så investere i hva som helst, fordi Google og Apple var bra.

Nordsjøen på 2010-tallet var superlønnsomt. OK.

Men det er ingen garanti for at Barentshavet på 2030-tallet blir lønnsomt. Både pga "Barentshavet" og "2030".

Kodak, kull i USA osv var også kjempelønnsomme, helt til de plutselig ikke var det.

Det er det som er problemet med dagens skatteregime -- staten blir automatisk 78% medeier i HVA SOM HELST, uten krav til robusthet i fallende oljepris i fremtiden.

En bedre ordning hadde f.eks. vært en lavere avgift per fat solgt på nye felter el.l.

Stemmer i Høyre og AP har også foreslått å se på skatteregimet, men de når ikke frem. Politikken er at det er staten som må ta risikoen for fremtiden for å opprettholde arbeidsplasser nå.

Sitat

 

 

Totalt sett skaper den norske petroleumsindustrien så store inntekter til staten at å syte om leterefusjon blir litt latterlig.

 

100 milliarder i tap i Barentshavet så langt..  ikke mye penger i denne sammenheng, men jeg er bare ikke med på at store inntekter i Nordsjøen i fortiden betyr at en kan tape en del av de i Barentshavet i fremtiden uten at det betyr noe.

Prosjekter er separate. Det er ingen som snakker om at det er greit å kaste penger på et ulønnsomt IT-selskap fordi en også har aksjer i Google som er superlønnsomme...

Edited by Dag Sverre Seljebotn
 • Like 5

Share this post


Link to post
The Avatar skrev (1 time siden):

Eller sagt på ein annan måte, oppsluttninga rundt det å stoppe oljeleitinga er størts der det har minst praktiske konsekvensar at arbeidsplassar forsvinner og at dieselen blir dyrare.

Oslo er vel det stedet i Norge hvor flest er ansatt i oljenæringa, direkte og indirekte.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
13 minutes ago, Snikpellik said:

Oslo er vel det stedet i Norge hvor flest er ansatt i oljenæringa, direkte og indirekte.

For ikke å glemme at mesteparten av verdiskapning i Norge faktisk skjer der, selv om myten om at Oslo folk bare drikker cafe latte og chiller dagen lang fortsatt står sterkt.

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Jo0Wa6/nei-det-er-oslo-regionen-som-har-hoeyest-verdiskaping-i-norge-ole-ma

 • Like 4

Share this post


Link to post
The Very End skrev (Akkurat nå):

For ikke å glemme at mesteparten av verdiskapning i Norge faktisk skjer der, selv om myten om at Oslo folk bare drikker cafe latte og chiller dagen lang fortsatt står sterkt.

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Jo0Wa6/nei-det-er-oslo-regionen-som-har-hoeyest-verdiskaping-i-norge-ole-ma

Hehe ja, utrolig nok er det fortsatt noen som tror det, men den myten er ganske avlivet for lengst.

 • Like 3

Share this post


Link to post
FrihetensRegn skrev (32 minutter siden):

Oljeselskapene betaler også 78% skatt av all oljen de selger, som på omtrent alle oljefelt er så lønnsomt at de betaler tilbake den skatteletten på leterefusjonsordningen i løpet av kort tid. Når vi vet at et oljefelt kan ha en levetid på godt over 50 år, slik Ekofisk har gjort, og slik Johan Sverdrup mest sannsynlig vil gjøre, så er det absolutt verdt det. Totalt sett skaper den norske petroleumsindustrien så store inntekter til staten at å syte om leterefusjon blir litt latterlig.

Parisavtalen er ikke lovlig bindende. Verden kommer heller ikke til å slutte å bruke olje og gass selv om det lages solpanel og vindmøller.

Det er vel ikke helg riktig å si at oljeselskapene betaler mer skatt enn andre, men de betaler et vederlag på 56% av nettoinntektene av oljesalget til fellesskapet. De betaler skogeieren for tømmret de henter ut, om man vil.

Så er det riktig at inntektene er store og at utbyggingen betales ned hurtig når 78% av kostnadene/risikoen er trukket fra, forutsatt en tilstrekkelig oljepris når produksjonen settes igang. I et tiårsperspektiv kan den være et sted mellom 35 og 135 USD. Det betyr ikke at man kan si den er 80 USD når man begynner å produsere. Leteutgiftene blir ikke betalt om man ikke finner olje, og leteutgiftene i Barentzhavet blir nok aldri tilbakebetalt om man kapitaliserer refusjonene.

Til sist så er avkastningen fra oljefondet mange ganger større enn inntektene fra oljevirksomheten, så ressurser og kapital burde investeres i virksomheter som kan vokse i stedet for i fallende virksomhet med lavere marginer enn konkurentene.

 • Like 5

Share this post


Link to post
5 minutes ago, NERVI said:

Det er vel ikke helg riktig å si at oljeselskapene betaler mer skatt enn andre, men de betaler et vederlag på 56% av nettoinntektene av oljesalget til fellesskapet. De betaler skogeieren for tømmret de henter ut, om man vil.

Så er det riktig at inntektene er store og at utbyggingen betales ned hurtig når 78% av kostnadene/risikoen er trukket fra, forutsatt en tilstrekkelig oljepris når produksjonen settes igang. I et tiårsperspektiv kan den være et sted mellom 35 og 135 USD. Det betyr ikke at man kan si den er 80 USD når man begynner å produsere. Leteutgiftene blir ikke betalt om man ikke finner olje, og leteutgiftene i Barentzhavet blir nok aldri tilbakebetalt om man kapitaliserer refusjonene.

Til sist så er avkastningen fra oljefondet mange ganger større enn inntektene fra oljevirksomheten, så ressurser og kapital burde investeres i virksomheter som kan vokse i stedet for i fallende virksomhet med lavere marginer enn konkurentene.

Veldig sant. En annen myte (når vi er i samme territorium som at Oslo suger) er at oljefondet (kan vi please kalle det pensjonsfondet utlandet???) lever sitt liv nesten helt utelukket fra oljeprisen. Det er avkastningen på aksjeinnvesteringer og dollarkurs som fører til økning - ikke olje (selv om man tidligere så en sterkere tilknytning mellom olje og valutasvingninger).

Edited by The Very End
 • Like 3

Share this post


Link to post
The Very End skrev (2 timer siden):

Veldig sant. En annen myte (når vi er i samme territorium som at Oslo suger) er at oljefondet (kan vi please kalle det pensjonsfondet utlandet???) lever sitt liv nesten helt utelukket fra oljeprisen. Det er avkastningen på aksjeinnvesteringer og dollarkurs som fører til økning - ikke olje (selv om man tidligere så en sterkere tilknytning mellom olje og valutasvingninger).

Skulle ønske man med rette kunne kalle det Pensjonsfond utland, men i virkeligheten så barberer man pensjonene selv om avkastningen fra fondet dekker både all pensjonsutbetaling fra Folketrygden, handelsunderskuddet og undreskuddet på statsbudsjettet. Alaska etablerte sitt fond på 70-tallet, det er nok forbildet for det norske - har i det minste utbetaling av dividende til borgerne, basert på middel avkastning de tre foregående år. Utbetalinger for 2020 ble snaut 1000 USD per berettiget person!

Edited by NERVI
 • Like 1

Share this post


Link to post
4 hours ago, Dag Sverre Seljebotn said:

Fellesskapet tar jo 78% av regningen, det er våre penger de kaster bort!

Om skatteregimet hadde vært endret sånn at de lette for egen regning hadde jeg ikke vært mot at disse lette mer. Men nå brukes våre penger på letingen. Noen av de pengene vil vi tapet.

Status i Barentshavet nå er 100 milliarder i minus for staten ifg Fiskeribladet..

Eller mener du at disse selskapene umulig kan ta feil om at det blir lønnsomt?

Dersom du er leder med god lønn for et stort selskap -- og forstår at oljealderen kan være over om 10-15 år ... hva gjør du?

Alt A: Later som ingenting og tjener gode penger i fin jobb de neste 10 årene. Underskuddet i ny aktivitet  er uansett spekulasjoner om fremtidig oljepris og det at letingen førte til prosjekter som hadde større kostnader enn inntekter blir ikke synlig før etterkommeren er i sjefsstolen.

Alt B: Blir den første sjefen som sluttter å satse og legger inn årene...

Når inntjeningen kommer 15 år etter kostnadene er det ganske menneskelig å holde på FORBI punktet der det er lønnsomt...

 

 

 

 

Tror mange vil misforstå hvordan det henger sammen ut fra hva du beskriver.


Det er oljeselskapene som betaler for oljeletngen. Oljeselskapene betaler skatt av overskuddet, og skatten vil selvsagt bli lavere om de gjør dårlige investeringer. De er imidlertid uansett interessert i å få så stort overskudd som mulig, det er det de lever av.

Ut fra det du skriver skulle.man tro det gikk en pengestrøm fra staten til oljeselskapene. Pengestrømmen mellom staten og oljeselskapene går imidlertid utelukkende fra oljeselskaper til staten.

Jeg tror ledelsen i oljeselskapene er godt informert om både risiko og potensialet  for denne leteaktiviteten.

 • Like 4

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...