Gå til innhold

Klage på vedtak om ikke bestått oppkjøring?


Stu1

Anbefalte innlegg

Hei.

I dag hadde jeg oppkjøring, hvor jeg ikke besto prøven. Det er snakk om tilbakelevering etter 1 år. Jeg svarte riktig på sikkerhetsspørsmålene, og vi hadde en veldig lang rute som varte i over en time. Første gang jeg kjørte opp for mange år siden hadde jeg deler av samme ruten, men denne var mye kortere og inkluderte ikke en rekke avstikkere jeg måtte kjøre i dag. 

Jeg er en svært erfaren sjåfør som har kjørt ca 50.000km de 2 årene jeg har hatt førerkort. Jeg er svært flink til å kjøre på en rolig og økonomisk måte, og har alltid full kontroll bak rattet. Sist gang jeg hadde oppkjøring fikk jeg også kommentar på hvor overraskende pent og kontrollert jeg alltid kjørte, spesielt med tanke på plassering, fortolkning og overblikk i trafikken. 

Ok, nok selvskryt; i dag skulle jeg ha tilbakelevert førerkort. Jeg hadde til og med meldt meg opp til klasse BE kurs, fordi jeg var så sikker på at jeg skulle stå. Jeg hadde en kjøretime i går, og som sist sa kjørelæreren svært lite på kjøringen min, annet enn at jeg burde passe på å holde bedre avstand, noe jeg var bevisst på under oppkjøring.

Som sagt var ruten mye lengre. Jeg holdt alltid fartsgrensen, og noen ganger lå jeg under. Det var første gang det regnet på en stund, og etter 40 minutter kom vi til en landeveg med opphevet 70 (dermed 80). Jeg valgte å holde 60-65 hele veien, først og fremst fordi det var regn, det er en uoversiktlig og tidvis trang, svingete veg med mye variasjon i stigningsgrad, og derfor uoversiktlig da der er flere bakketopper, hvor glatte veger også er en faktor, og ikke minst fordi dette er noe sensor kan være svært nøye på. Derfor tenke jeg at å ligge i 60-65 var et fint mellompunkt, på en vei hvor det ofte kan være vanskelig å holde 80 selv på en solskinnsdag. 

Når vi kom tilbake til trafikkstasjonen etter over 1 time, sa sensor at jeg ikke hadde bestått. Han har listet opp 2 grunner, hvor den ene var;

Quote

Ofte mangelfull fartstilpassing (eks: Kjører ofte unaturlig sakte på landevei, vesentligunder den generelle fartsgrensen, som gir dårlig flyt og avvikling. Bil bak hindres og kjørerforbi).

Det er riktig at en bil jeg hadde bak meg valgte å kjøre forbi, men dette er ikke uvanlig, spesielt ute i disse ødemarkene utenfor byen.

Den andre grunnen var at jeg i en 70 sone havnet bak en buss som skulle inn på et busstopp samtidig som en annen skulle ut, noe som gjorde at jeg kom i tilnærmet gangfart, før han blinket seg ut, og jeg tenkte det var like greit å slippe han ut siden jeg allerede var i lav fart. Jeg skulle til å forsvare dette valget, før han avbrøt meg og sa at det egentlig ikke var derfor jeg ikke besto, og videre presiserte at det altså var fordi han mente jeg kjørte for sent på landevegen.

Altså, man hører ofte om hvordan man burde være forsiktig å ikke kjøre uforsvarlig på førerprøve. Jeg hadde en venninne som kjørte i 60 gjennom en lang tunnel som er mye brukt, som er 80 sone. Det er en svært oversiktlig og strak tunnel, og det kan nesten sammenlignes med å ligge 20km/t under fartsgrensa på en motorvei. Men her består jeg altså ikke, kun på dette grunnlaget, på en spesielt våt dag. 

Klage skal jeg uansett, det er ingen vits i å overbevise meg om noe annet. Er her derimot noen med erfaring om å klage på oppkjøring, og hvordan en slik klage eventuelt burde se ut? På brevet om beslutning om ikke bestått står det følgende om klage:

Quote

Dersom du har fått IKKE BESTÅTT til prøven, har du rett til å klage over vedtaket. Klageretten gjelder likevel IKKE sensors skjønnsmessige vurdering av kjøremåten din i forhold til kravene.Klagen må gjelde saksbehandlingsfeil eller at sensoren har lagt feilaktige fakta til grunn for avgjørelsen sin. Klagen må sendes til trafikkstasjonen der prøven ble avlagt. Hvis ikke trafikkstasjonen endrer avgjørelsen som følge av klagen, vil klagen bli sendt videre tilVegdirektoratet som er klageinstans.

Jeg forstår at denne kan være litt tricky, men jeg mener at dette kan gå som feilaktige fakta til grunn for avgjørelsen. Jeg mener det IKKE er uforsvarlig å holde en lavere fart på en slik dag på en slik vei, og bare fordi andre opptrer uforsvarlig (og foretar potensielt farlige forbikjøringer), har dårlig tid, eller rett og slett IKKE har oppkjøring selv, betyr det ikke at JEG har gjort noe feil her. Man skal jo være ekstra varsom når man har oppkjøring??? 

Setter stor pris på hjelp eller innspill fra andre som tidligere har klaget på oppkjøring.

Takk!

Lenke til kommentar
Annonse

Sitat

§ 6.Fartsregler.

Fører av kjøretøy skal avpasse farten etter sted, føre-, sikt- og trafikkforholdene slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes ulempe for andre, og slik at annen trafikk blir minst mulig hindret eller forstyrret. Føreren skal alltid ha fullt herredømme over kjøretøyet.

Fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4/KAPITTEL_2#§7b

Det er veldig vanskelig å være 100% objektiv kun basert på det du skriver. Det er utrolig mange faktorer som spiller inn. Men dersom du kjørte i 60-65 km/t der det normalt er opptil 80 km/t er alt for lavt. Slik bryter du med jeg har opphevet i sitatet vedlagt. Mange tror at lav fart reduserer risiko. Men fakta er at det er noe av det farligste man kan gjøre, da biler bak tar forbikjøringer og samhandlingen i trafikkbildet blir kraftig påvirket av en som kjører 15-20 km/t lavere en fartsgrensen på veien.

Biler tåler regn. Hadde det vært massivt hagel, tåke og tett snø - så ville fartsgrensen naturlig blitt redusert vesentlig. Men vanlig regn mener jeg ikke er nok. Det krever litt mer fokus. Du kunne kanskje "sluppet unna" med 70-75. Alt etter hvordan omgivelsene er. 

Her jeg bor på en øy, med 23 km vei rundt hele øya... der ca 70% er landevei - har vi også 80 km/t. Men rundt hver sving må jeg kraftig ned i fart, til rundt 40-50 (smale veier med møtepunkt for motgående trafikk). Var det to felt på veien du kjørte på? Eller "et felt" med møtefelt, da motgående biler ikke alltid har plass til å kjøre forbi hverandre? Jeg tror veien du kjørte på avgjør mye - da det er stor forskjell på landveiene i Norge. 

Så vil jeg sterkt anbefale deg å ikke ta med selvskrytet du hadde i posten din. :) Det er ikke til din fordel. 

  • Liker 2
Lenke til kommentar
11 minutes ago, Kris85 said:

Fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4/KAPITTEL_2#§7b

Det er veldig vanskelig å være 100% objektiv kun basert på det du skriver. Det er utrolig mange faktorer som spiller inn. Men dersom du kjørte i 60-65 km/t der det normalt er opptil 80 km/t er alt for lavt. Slik bryter du med jeg har opphevet i sitatet vedlagt. Mange tror at lav fart reduserer risiko. Men fakta er at det er noe av det farligste man kan gjøre, da biler bak tar forbikjøringer og samhandlingen i trafikkbildet blir kraftig påvirket av en som kjører 15-20 km/t lavere en fartsgrensen på veien.

Biler tåler regn. Hadde det vært massivt hagel, tåke og tett snø - så ville fartsgrensen naturlig blitt redusert vesentlig. Men vanlig regn mener jeg ikke er nok. Det krever litt mer fokus. Du kunne kanskje "sluppet unna" med 70-75. Alt etter hvordan omgivelsene er. 

Her jeg bor på en øy, med 23 km vei rundt hele øya... der ca 70% er landevei - har vi også 80 km/t. Men rundt hver sving må jeg kraftig ned i fart, til rundt 40-50 (smale veier med møtepunkt for motgående trafikk). Var det to felt på veien du kjørte på? Eller "et felt" med møtefelt, da motgående biler ikke alltid har plass til å kjøre forbi hverandre? Jeg tror veien du kjørte på avgjør mye - da det er stor forskjell på landveiene i Norge. 

Så vil jeg sterkt anbefale deg å ikke ta med selvskrytet du hadde i posten din. :) Det er ikke til din fordel. 

Jeg tror du har misforstått litt. Det er ikke en vei det er normalt å ligge opptil 80km/t på, da den har spesielt mange av disse svingene du nevnte selv, hvor man må kraftig ned i fart ved smale veier og møtepunkt for motgående trafikk. Veien hadde ikke skillestrek, men noen steder fikk man enkelt plass til 2 biler, og noen steder er det ingen sjanse. Det sier kanskje seg selv at dette er en "gammel vei", som har blitt erstattet med en moderne europavei.

Selvskrytet var kun for å sette det litt i kontekst for de som eventuelt skulle stilt seg skeptisk til førerferdighetene mine ellers, og lurt på om dette kunne vært en faktor jeg var blind for selv. Jeg forsøker selvfølgelig å være objektiv, og det er ikke meningen å totalt utelukke at flyten i kjøringen min kunne vært en faktor,  men da burde jo han isåfall sagt noe på det også.

Altså, slik jeg er opplært ihvertfall, så er en generell fartsgrense sjeldent gjeldende. Man kjører f.eks ikke i 50km/t i smale gater i byen, og man holder også sjeldent 80km/t i uoversiktlige landeveier. Man skal se an forholdene, og forholdene her mener jeg tilsier at man burde kjøre varsomt, men kanskje trafikkstasjonen mener noe annet. Eller kanskje jeg har lært feil. Uansett burde ikke dette være utelukkende eneste grunn til å stryke på en oppkjøring som innebærte over 1 time kjøring.

Lenke til kommentar
Stu1 skrev (1 time siden):

Jeg er en svært erfaren sjåfør som har kjørt ca 50.000km de 2 årene jeg har hatt førerkort. Jeg er svært flink til å kjøre på en rolig og økonomisk måte, og har alltid full kontroll bak rattet. Sist gang jeg hadde oppkjøring fikk jeg også kommentar på hvor overraskende pent og kontrollert jeg alltid kjørte, spesielt med tanke på plassering, fortolkning og overblikk i trafikken. 

Så, hvorfor mistet du førerkortet

60 i en 80 sone er alt for lavt.
Sensor hadde muligens godkjent 70 på fartsmåleren.
Aner ikke hvor du har kjørt, men jeg klarer å holde 70 med lastebil på veier med masse svinger med 80 sone.
Er det så mange svinger og sånt som du sier så burde det vært 70 sone, men igjen, vet ikke hvor du har kjørt, og har mest sansynlig ikke kjørt der.

  • Liker 3
Lenke til kommentar

Det er tydelig at posten din er forfattet for at alle skal si seg enig med deg i at du fortjener å få tilbake lappen.

1. Hva vi sier hjelper deg fuck all.

2. De fleste vil se veldig mange røde flagg i både selvskrytet ditt og det  du beskriver fra oppkjøringen din.

3. Å prøve igjen på ny oppkjøring er en mye enklere prosess enn å klage. Men hvis du tror på ditt eget BS, for all del, send inn klage.

  • Liker 3
Lenke til kommentar
Stu1 skrev (16 timer siden):

Selvskrytet var kun for å sette det litt i kontekst for de som eventuelt skulle stilt seg skeptisk til førerferdighetene mine ellers, og lurt på om dette kunne vært en faktor jeg var blind for selv. Jeg forsøker selvfølgelig å være objektiv, og det er ikke meningen å totalt utelukke at flyten i kjøringen min kunne vært en faktor,  men da burde jo han isåfall sagt noe på det også.

Ikke for å "hakke på deg" - jeg er veldig objektiv her; selv om det kan føles som kritikk/angrep.
Når man åpner et innlegg ved å fortelle alle "hvor flink man er" - vil man fort miste troverdighet samtidig som man kan bli oppfattet som arrogant og bedrevitende. Eller "blind" og ikke mottakelig for korrigeringer og irettesettelser. "Du har rett" - og alle andre tar feil.

Det er mange verdensmestere i trafikken. Disse er de mest farlige og irriterende av alle trafikanter. Om man åpner en oppkjøring med å fortelle sensor at "dette blir plankekjøring" eller noe i den duren. Vil garantert de fleste sensorene himle litt med øynene og ta frem den strengeste rettepennen de har i verktøykassa. Slike trafikanter ønsker ingen å ha på veien.

En sensor har trafikklærer som yrke (meg bekjent) - er autorisert og godkjent - samt skal ha god yrkesfaglig kompetanse som gjør vedkommende langt mer kvalifisert til å vurdere kjøringen til alle oss. Med andre ord. En fagperson - som inne har mer kunnskap enn det både jeg og deg innehar til sammen. Jeg mener man derfor med god grunn skal være ydmyk å ta tilbakemeldinger til etterretning og heller korrigere kjøreatferden sin deretter. Først da blir man en bedre sjåfør. Arroganse og en "bedrevitende" holdning - der du hever deg over en fagperson som har dette som yrke, med utdannelse og sertifiseringer bak. - Da stiller du rett å slett dårlig. 

1 av 4 stryker på oppkjøring. De som blir mest overrasket er nok de som allerede har hatt lappen, men som av ulike grunner på kjøre opp på nytt etter å ha mistet den eller lignende. 

- Som flere her allerede har påpekt. Du har ikke en spesielt god grunn til å klage. At du er uenig med sensor er en ting - men slik jeg leser det, har sensor en god objektiv forklaring på hvorfor du strøk som i tillegg støttes av trafikkloven. At du hever deg over sensor er en uheldig ting. Det betyr at du har større tro på egne ferdigheter enn det som er realiteten. Det kan være farlig.

ALLE gjør feil i trafikken av og til. Det er helt menneskelig. 

 

Endret av Kris85
  • Liker 1
Lenke til kommentar

Du har kjørt altfor defensivt og fortjener stryk. Du er LANGT ifra en erfaren sjåfør om du har kjørt 50.000km på 2år.

Jeg kjører motorsykkel og har kjørt over 100.000km på 3år, og ansér meg som en smålig erfaren nybegynner på veien.

Tror egoet ditt har godt av å få jekket seg litt ned med ett stryk, for du har gjort deg selv en bjørnetjenste med å puffe opp egoet ditt for mye.

Endret av TwoFace
Lenke til kommentar
On 6/11/2021 at 11:58 PM, Dubious said:

Så, hvorfor mistet du førerkortet

60 i en 80 sone er alt for lavt.
Sensor hadde muligens godkjent 70 på fartsmåleren.
Aner ikke hvor du har kjørt, men jeg klarer å holde 70 med lastebil på veier med masse svinger med 80 sone.
Er det så mange svinger og sånt som du sier så burde det vært 70 sone, men igjen, vet ikke hvor du har kjørt, og har mest sansynlig ikke kjørt der.

Er hvordan jeg mistet førerkortet relevant? En generell fartsgrense på 80km/t betyr vel sjeldent at man skal holde 80, og i mange tilfeller vil dette være totalt uforsvarlig. Det er veldig vanlig å benytte seg av generelle fartsgrenser i Norge hvor det ellers ferdes lite biler. Man benytter seg også ofte av den generelle fartsgrensen på 50km/t i bysentrum, men samtidig blir man instruert av kjørelærere om å aldri kjøre fortere enn 20-30 km/t i de trangeste gatene hvor man aldri klarer å se om en fotgjenger skal dukke opp mellom 2 biler som står parkert og løper ut i veien for å krysse. Det er altså stor forskjell på en landevei og en 2-felts 80 sone.

 

On 6/12/2021 at 2:12 PM, AnthonyEdwardS said:

Det er tydelig at posten din er forfattet for at alle skal si seg enig med deg i at du fortjener å få tilbake lappen.

1. Hva vi sier hjelper deg fuck all.

2. De fleste vil se veldig mange røde flagg i både selvskrytet ditt og det  du beskriver fra oppkjøringen din.

3. Å prøve igjen på ny oppkjøring er en mye enklere prosess enn å klage. Men hvis du tror på ditt eget BS, for all del, send inn klage.

Det er tydelig at posten min er forfattet for at folk skal kunne komme med innspill eller erfaringer fra tidligere klager på praktisk prøve.

1. Det er riktig at hva dere sier om hvorvidt jeg fortjente å bestå eller "ikke hjelper meg fuck all", dette spesifiserte jeg tydelig i det originale innlegget.

2. Som tidligere forklart var det heller for å gi kontekst.

3. Det tar 4 uker før man kan kjøre opp igjen. Ventetiden på oppkjøring ligger på 2-3 mnd pga. corona. 

On 6/11/2021 at 10:12 PM, Stu1 said:

Klage skal jeg uansett, det er ingen vits i å overbevise meg om noe annet. Er her derimot noen med erfaring om å klage på oppkjøring, og hvordan en slik klage eventuelt burde se ut? 

^^^^^

On 6/12/2021 at 3:42 PM, :utakt said:

Og her har du svaret ditt. Sensor vurderte deg til at du ikke innfridde kravene. Det kan du ikke klage på. Dvs du må jo gjerne klage, men du vinner ikke frem. 

Jo, jeg ser jo egentlig den, men jeg tenker jeg like greit kan klage da jeg mener dette var urettferdig strengt, og samtidig som man blir opplært av kjøreskoler at man skal kjøre i henhold til forholdene, og at i den forstand kan det være en faktafeil.

 

On 6/12/2021 at 3:50 PM, Kris85 said:

Ikke for å "hakke på deg" - jeg er veldig objektiv her; selv om det kan føles som kritikk/angrep.
Når man åpner et innlegg ved å fortelle alle "hvor flink man er" - vil man fort miste troverdighet samtidig som man kan bli oppfattet som arrogant og bedrevitende. Eller "blind" og ikke mottakelig for korrigeringer og irettesettelser. "Du har rett" - og alle andre tar feil.

Det er mange verdensmestere i trafikken. Disse er de mest farlige og irriterende av alle trafikanter. Om man åpner en oppkjøring med å fortelle sensor at "dette blir plankekjøring" eller noe i den duren. Vil garantert de fleste sensorene himle litt med øynene og ta frem den strengeste rettepennen de har i verktøykassa. Slike trafikanter ønsker ingen å ha på veien.

En sensor har trafikklærer som yrke (meg bekjent) - er autorisert og godkjent - samt skal ha god yrkesfaglig kompetanse som gjør vedkommende langt mer kvalifisert til å vurdere kjøringen til alle oss. Med andre ord. En fagperson - som inne har mer kunnskap enn det både jeg og deg innehar til sammen. Jeg mener man derfor med god grunn skal være ydmyk å ta tilbakemeldinger til etterretning og heller korrigere kjøreatferden sin deretter. Først da blir man en bedre sjåfør. Arroganse og en "bedrevitende" holdning - der du hever deg over en fagperson som har dette som yrke, med utdannelse og sertifiseringer bak. - Da stiller du rett å slett dårlig. 

1 av 4 stryker på oppkjøring. De som blir mest overrasket er nok de som allerede har hatt lappen, men som av ulike grunner på kjøre opp på nytt etter å ha mistet den eller lignende. 

- Som flere her allerede har påpekt. Du har ikke en spesielt god grunn til å klage. At du er uenig med sensor er en ting - men slik jeg leser det, har sensor en god objektiv forklaring på hvorfor du strøk som i tillegg støttes av trafikkloven. At du hever deg over sensor er en uheldig ting. Det betyr at du har større tro på egne ferdigheter enn det som er realiteten. Det kan være farlig.

ALLE gjør feil i trafikken av og til. Det er helt menneskelig. 

 

Jeg er helt enig med deg, derfor presiserte jeg videre at det var for å tillegge kontekst, men at jeg heller ikke ville utelukke at det kan gjelde de øvrige kjøreferdighetene, selv om det ikke ble kommentert. Det var altså utelukkende det at jeg valgte å holde 60-65 på en uoversiktelig landeveg med generell fartsgrense på 80. Det virker også som om mange her ikke er inneforstått med at man faktisk kan MISTE førerkortet / få prikker eller bøter, om man blir stoppet i en kontroll på en slik vei og man ligger rundt 80?

Jeg forstår også at der er mange "verdensmestere", og det skal kanskje nevnes at disse som oftest er menn i 50-årene som ikke har hatt opplæring på år og dag. Jeg presiserer videre at jeg nylig har hatt opplæring og at jeg kjenner trafikkreglene bedre enn min egen lomme. Jeg har heller aldri på noen måte prøvd å gi sensor inntrykk av at "dette blir plankekjøring". Jeg satt meg i bilen, utførte sikkerhetsspørsmålene riktig, og kjørte slik han ba om. Jeg nevnte aldri noe av det jeg har nevnt her.

Jeg forstår at folk er fagpersoner og har utdanninger og at de dermed er bedre orientert enn det vi "vanlige" er, men vanskelige, sære folk eksisterer i alle fagområder uansett. Jeg har hørt (og erfart selv) utallige historier om folk som har blitt urettferdig vurdert av blant annet fagprøvesensorer, eksamensensorer osv. Disse er også fagpersoner i sitt område, men viser ujevn vurdering utifra hvem som gjør vurderingen. Dette har jeg alt for mange eksempler på, og kan gjerne dra inn mange av de om du ønsker det, men poenget mitt står uansett; Fagpersoner vil uansett være mildere eller strengere, og vil ofte være svært uenige i hverandres avgjørelser. Sann er det bare. Det er ikke et konkret sett med veiledninger som gir en fasit, og samme eksamen, fagprøve eller oppkjøring kan vurderes fra bestått med glans til utvilsomt stryk, alt utifra hvem som foretar vurderingen. 

Edit: Dette er også hvorfor man ikke kan klage på sensors skjønnsmessige vurdering, og for eksempel muntlige eksamener.

Ellers kan jeg si at jeg ikke enda har hevet meg over sensor, jeg har ikke sagt noe annet enn "OK" etter jeg fikk resultatet, men jeg skal nok forsøke å si min sak.

Og for øvrig:

Dette er ikke en motorvei, innfart/utfartsvei, med veiskille eller plass til 2 biler. Jeg ser mange kanskje ikke har kjørt særlig mye på landevei, men man kan altså miste førerkortet skulle det oppstå en ulykke og man kjørte 80km/t på en slik vei. Det er ikke en vurdert fartsgrense på 80km/t, men heller en generell fartsgrense. Disse finnes over hele Norge, og selv om det kanskje ikke er forsvarlig å kjøre i mer enn 50km/t, vil ikke dette være fartsgrense uansett. På slike veier skal man selv vurdere forsvarlig hastighet, og i flere punkt på denne veien ville en hastighet på 80km/t kunne hatt fatale konsekvenser. Ett eksempel noen kanskje vil ha det enklere med å forstå; Som jeg nevner tidligere har vi også slike fartsgrenser i tettbygde strøk (50km/t), som blant annet gjelder i mange avstikkere i bysentrumer rundt om i landet vårt. Kjører man 50km/t i disse tettbygde strøkene vil man hvertfall ikke bestå oppkjøring, og i mange tilfeller vil man raskt kunne havne i en ulykke.

Og forresten; Som jeg skrev i mitt originale innlegg har jeg vært borti folk som har bestått selv om de lå i 60 gjennom en moderne vei med veldig høy standard, selv når dette var store deler av prøven deres. Derfor mener jeg også det er urettferdig å stryke meg når jeg ikke avviket på noe annet (i følge han selv og hans egen vurdering), og det var mye mer forsvarlig å holde en lavere hastighet på denne veien enn på veien de kjørte på sin oppkjøring, i tillegg til at jeg faktisk holdt høyere hastighet enn det de gjorde på denne veien av toppmoderne standard.

Et eksempel på en slik vei, der det er 80km/t men sjeldent plass til 2 biler annet enn ved møtepunkter ser dere i bildet jeg legger ved. Nå var ikke det slik langs hele denne veien hvor jeg kjørte opp, men store deler av den var slik. Her er det totalt uforsvarlig å holde 80, og den vurderingen må man ta sjøl. Slik er realiteten på mange landeveier, og det vil ikke alltid være skiltet at her må man slakke ned.

 

Screenshot 2021-06-13 at 16.49.40.png

Endret av Stu1
Lenke til kommentar
Just now, Dubious said:

Sånn som du skryter av hvor god du er til å kjøre, ja.

Det var ikke poenget. Burde jeg brukt et annet ord enn selvskryt? Det var kun for å gi kontekst til situasjonen.

Jeg mistet lappen fordi jeg kjørte for fort i en 80-sone, en dag jeg hadde spesielt dårlig tid. Det er typisk, da jeg egentlig aldri kjører i mer enn 10km/t over grensen, og den ene dagen jeg valgte å gjøre det skulle det være kontroll. Uflaks, men skal ikke gjentas.

Lenke til kommentar
On 6/12/2021 at 3:59 PM, TwoFace said:

Du har kjørt altfor defensivt og fortjener stryk. Du er LANGT ifra en erfaren sjåfør om du har kjørt 50.000km på 2år.

Jeg kjører motorsykkel og har kjørt over 100.000km på 3år, og ansér meg som en smålig erfaren nybegynner på veien.

Tror egoet ditt har godt av å få jekket seg litt ned med ett stryk, for du har gjort deg selv en bjørnetjenste med å puffe opp egoet ditt for mye.

Ser jeg glemte å svare deg. 25.000 km per år er enormt mye kjøring. Det er forøvrig sikkert mye mer enn 50.000km, men jeg estimerte at jeg har hatt førerkortet i ca 2 år sammenhengende, men det er nok i realiteten mye mer. Du får jo nesten ikke forsikringer på denne km engang. Har hvertfall aldri sett forsikring på 35.000 km per år, slik du tydeligvis har?

I snitt kjører jo du også isåfall 90km per dag i snitt hele året, noe som er veldig mye kjøring, spesielt om du ikke er ute å kjører hver eneste dag. Det vil si, om du kun kjører i 80-sone, kjører du 70 minutter per dag. I realiteten kjører du kanskje 2 timer i snitt hver neste dag hele året, om det du sier stemmer. Kjører du motorsykkel på vinteren også? De fleste kjører jo kun på sommeren/høsten, så kanskje vi heller snakker om 4 timer hver dag om vi halverer antall dager i året? At du ikke "ansér" deg selv som mer enn en "smålig (betyr noe annet enn du tror) erfaren nybegynner", er bare subjektivt, så gratulerer med det.

Men du mener kanskje virkelig at du fortsatt er i en bratt læringskurve, etter 3 år med i snitt 2 timer kjøring per dag, hele året? 

Btw, hvor mye betaler du for drivstoff egentlig?

Endret av Stu1
Lenke til kommentar

@Stu1 - av de jeg har snakket med, som har hatt lappen en stund - sier flertallet at først etter 6-7 år på veien; er man en habil sjåfør. 

Alder har også mye å si. Når man passerer ca 25 år er man flinkere til å vurdere risiko, da den kognitive delen av hjernen som blant annet styrer risiko er ferdig utviklet. Dette er nokså velkjent. 

Mange som kjører bil - kjører stort sett i kjente lokale omgivelser. Da vil man kjenne hver eneste sving og kryss ekstremt godt - slik at man nærmest kjører på refleks. Hva som er en erfaren sjåfør (som du hevder du er) kan nok vurderes ulikt. Men jeg er ganske overbevist om at de aller fleste som har hatt lappen en stund; vil mene at 2 år og 50 000 km er lite. 

Personlig har jeg hatt lappen i snart 10 år. Jeg har levd et nærmest nomadisk liv - og har derfor kjørt på kryss og tvers i mange land over flere år. Jeg har kanskje 2-300 000 km bak meg. Selv om jeg føler meg som en flink sjåfør; er jeg langt fra en erfaren sjåfør. 

Du har tydelig kjørt deg fast i et spor (pun not intended) - og nekter å vedkjenne at du faktisk KAN ha feil. Selv når vi er fem stykker her inne som sier tilnærmet det samme til deg. Så er du mest opptatt av å forsvare din egen mening; ved å blant annet bruke argumenter som overnevnte. Det er dette man kaller arroganse. 

Og selv om du skulle hypotetisk sett ha rett i din sak (joda, det er jo en svak mulighet for det - selv om den sannsynligvis ikke er stor). Så vil du ikke nå frem med en klage. Det er bare å svelge en kamel og melde seg opp på nytt. Det er lettere å skylde på andre enn seg selv; da alt for få her i verden evner å ta innover seg egne feil. Det er en menneskelig svakhet.

Du har kjørt for defensivt. Derfor strøk du. Enkelt og greit. 

Lenke til kommentar
Stu1 skrev (56 minutter siden):

 

Screenshot 2021-06-13 at 16.49.40.png

Dette er en god og oversiktlig vei med plass til to biler. Jeg snakket om at jeg bor på en øy med landevei der det er inntil 80 km/t.

Skjermbilde.JPG.6b0d2486a720ccb57f8110c4cacf9f91.JPG

"Litt" smalere. Men her kjøres det i 80 km/t helt til rett før man runder svingen, da bremser man litt - før man igjen går opp til 80 km/t så lenge man har oversikt fremover på veien.

Hypotese
Mange byfolk som plutselig skal ut på landeveien syns det er ubehagelig og trangt på disse små landeveiene.... Samtidig som bygdefolk i byen sliter i kryss og med filbytte, rundkjører og mye annet. Dersom du ikke har kjørt så mye på den type veier - så kan jeg forstå at du følte 65 km/t var passende fart på en slik vei. Men da mangler du kanskje litt erfaring (!) med å kjøre på landevei. 

 


 

Endret av Kris85
  • Liker 1
Lenke til kommentar
Kris85 skrev (23 minutter siden):

Du har tydelig kjørt deg fast i et spor (pun not intended) - og nekter å vedkjenne at du faktisk KAN ha feil. Selv når vi er fem stykker her inne som sier tilnærmet det samme til deg. Så er du mest opptatt av å forsvare din egen mening; ved å blant annet bruke argumenter som overnevnte. Det er dette man kaller arroganse. 

Og selv om du skulle hypotetisk sett ha rett i din sak (joda, det er jo en svak mulighet for det - selv om den sannsynligvis ikke er stor). Så vil du ikke nå frem med en klage. Det er bare å svelge en kamel og melde seg opp på nytt. Det er lettere å skylde på andre enn seg selv; da alt for få her i verden evner å ta innover seg egne feil. Det er en menneskelig svakhet.

Du har kjørt for defensivt. Derfor strøk du. Enkelt og greit. 

Nå er det jo ikke folkerett å ha lappen, desverre, trådstarter får være glad for kjørelæren eller sensoren mener det er nødvendig å få godkjenning fra lege eller politi å kunne øvelsekjøre. At man må betale flere tusen kr av egen lomme for å søke om rett til øvelsekjøring finnes jo folk i dag som må det. Ikke fordi de å være vanskelig men fordi er folk som ikke burde ha rett å kunne øvelsekjøre. Er jo mange det som mister lappen for lengere tid fordi de får prikker også får ikke ta lappen igjen for man mener man misbruker tilliten til regelbrudd så det er vel noe å tenke på enkelte med alkoholmisbruk eller narkotika risiker og blir fratatt lappen for livstid fordi staten ikke har kapasitet og undersøke om folk bryter loven.

Sitat

Mange byfolk som plutselig skal ut på landeveien syns det er ubehagelig og trangt på disse små landeveiene.... Samtidig som bygdefolk i byen sliter i kryss og med filbytte, rundkjører og mye annet. Dersom du ikke har kjørt så mye på den type veier - så kan jeg forstå at du følte 65 km/t var passende fart på en slik vei. Men da mangler du kanskje litt erfaring (!) med å kjøre på landevei. 

Ting blir vel bedre etterhvert koster mye å bygge ut veier men ser jo det skjer med tiden også, en del har gått over til rundkjøringer for risikoen for ulykke er for stort. Så en del veier går over til motorveier så blir spennende å se når det blir 120 km\t på de største veiene om det vil øke ulykker eller om det blir glede for folk?

I teroien kunne vært tilatt opp til 150 km\t å på motorveier syns jeg men problemet er jo at da må utrykkningkjøretøy kjøre ennå fortere og blir mindre bøter til statskassa. Dyrere for forsikring.

Tenk hvis man møtte buss eller lastebil på de veiene der?

Endret av LMH1
Lenke til kommentar
12 minutes ago, Kris85 said:

@Stu1 - av de jeg har snakket med, som har hatt lappen en stund - sier flertallet at først etter 6-7 år på veien; er man en habil sjåfør. 

Alder har også mye å si. Når man passerer ca 25 år er man flinkere til å vurdere risiko, da den kognitive delen av hjernen som blant annet styrer risiko er ferdig utviklet. Dette er nokså velkjent. 

Mange som kjører bil - kjører stort sett i kjente lokale omgivelser. Da vil man kjenne hver eneste sving og kryss ekstremt godt - slik at man nærmest kjører på refleks. Hva som er en erfaren sjåfør (som du hevder du er) kan nok vurderes ulikt. Men jeg er ganske overbevist om at de aller fleste som har hatt lappen en stund; vil mene at 2 år og 50 000 km er lite. 

Personlig har jeg hatt lappen i snart 10 år. Jeg har levd et nærmest nomadisk liv - og har derfor kjørt på kryss og tvers i mange land over flere år. Jeg har kanskje 2-300 000 km bak meg. Selv om jeg føler meg som en flink sjåfør; er jeg langt fra en erfaren sjåfør. 

Du har tydelig kjørt deg fast i et spor (pun not intended) - og nekter å vedkjenne at du faktisk KAN ha feil. Selv når vi er fem stykker her inne som sier tilnærmet det samme til deg. Så er du mest opptatt av å forsvare din egen mening; ved å blant annet bruke argumenter som overnevnte. Det er dette man kaller arroganse. 

Og selv om du skulle hypotetisk sett ha rett i din sak (joda, det er jo en svak mulighet for det - selv om den sannsynligvis ikke er stor). Så vil du ikke nå frem med en klage. Det er bare å svelge en kamel og melde seg opp på nytt. Det er lettere å skylde på andre enn seg selv; da alt for få her i verden evner å ta innover seg egne feil. Det er en menneskelig svakhet.

Du har kjørt for defensivt. Derfor strøk du. Enkelt og greit. 

Joda, det kan jeg være enig i, men hvor langt kjører en vanligvis ila de første 6-7 årene? Noen kjører helt ned til 6000km per år, andre kjører kanskje opp til 15000. Noen tar lappen og kjører aldri, og derfor er det kanskje bedre å måle per km, noe som også var grunnen til at jeg oppga km. Jeg regner med å ha kjørt mellom 50-75k. Jeg kjøpte bilen min på 50.000, og den var på 85.000 ca når jeg mistet førerkortet. Jeg har også hatt en bil før denne, men usikker på hvor mange km jeg kjørte den.

Du sier selv du har levd et nomadisk liv, og sier samtidig at du har lagt 20-30k km i snitt per år bak deg. Igjen, at du ikke anerkjenner dine 2-300.000km (altså, levetiden til hvertfall 1 bil), som nok erfaring til å kunne si at du er erfaren, men heller flink(?), er jo subjektivt. Føler du at du enda må lære mye, og at du lærer mye hver gang du er ute å kjører? Det er vell litt dette det kommer an på - hvor man ligger på lærekurven. Jeg vil tippe at de siste 5 årene dine på veien har du ikke lært mer enn du gjorde det første året ditt.

Jeg mener at sensors vurdering er feil, og det er dette jeg vil begrunne klagen min på. Jeg har ingen planer om å anerkjenne dette, så det har du rett i. 5 tilfeldige mennesker på et internettfora vil nok ikke kunne overtale meg, når jeg ikke engang har latt sensor overtale meg. Jeg mener rett og slett det er for strengt. Uansett var jeg aldri ute etter i hvilken grad jeg hadde feil eller ikke, men heller erfaringer med klage på resultat på oppkjøring. Selvfølgelig forsvarer jeg min egen mening, ikke at det er noe poeng i det da jeg selvfølgelig ikke vil avstå fra å klage bare fordi noen på diskusjon.no synser seg fram til at jeg ikke burde det. 

Ja, jeg har ikke spesielt stort håp for at en klage vil nå frem, det har jeg forsåvidt aldri hatt, men det er verdt et forsøk. Er det en ting jeg har lært, så er det at det er bare å klage i de aller fleste tilfeller hvor man er misfornøyd med et resultat, gitt at man ikke har noe å tape. På samme måte som at man kan få feil sensor på en prøve, kan man få riktig saksbehandler ved klagen. Jeg har bl.a. erfart at noen har fått tilbake førerkortet 1 år før tiden (en tid på 1.5 år sperrefrist), fordi de klaget til politiet 2 ganger. Den første klagen ble avvist. Derfor er ikke det bare å svelge en kamel, fordi samtidig som jeg mener det var urettferdig strengt og dermed føler jeg har noen grunn til å klage, er der også ingen grunn til å bare svelge en kamel, når jeg like greit kan klage OG melde meg opp til ny oppkjøring. Det er ingenting som hindrer meg i å gjøre begge.

Det er greit at jeg kanskje kjørte for defensivt, jeg forsto det når jeg fikk begrunnelsen, men at noen ikke har bestått oppkjøring pga dette har jeg aldri tidligere hørt om. Tvert imot har jeg hørt om mange som har bestått til tross for veldig defensiv kjøring, selv på trygge, moderne veinett. Igjen, derfor mener jeg dette var for strengt, og jeg mener at selv om det kanskje var litt vel defensivt, var det ikke uten grunn at jeg valgte å kjøre slik. Det var delvis på grunn av en ekkel uoversiktlig vei, og delvis på grunn av at jeg har hørt de er strenge på akkurat dette. Folk har kjørt mer defensivt for mye mindre grunn og fortsatt bestått. Dette sett i sammenheng med at resten av kjøringen ikke ble kommentert, gjør at jeg føler jeg ble urettferdig vurdert.

Kanskje du forstår meg litt bedre nå?

1 minute ago, barfoo said:

Jf. forskrift om trafikkopplæring §31-6 kan du ikke klage på sensors subjektive vurdering. Du kan altså spare deg bryet; du har ingen klagemulighet å benytte deg av.

Les hva jeg har skrevet lengre oppe

  • Liker 1
Lenke til kommentar
4 minutes ago, barfoo said:

Les det jeg skrev en gang til. Du kan ikke klage på sensors subjektive vurdering. En klage som går på det vil bli lest og arkivert - ubehandlet. Diskusjon om en slik klage er meningsløst; det finst ingen hjemmel for at noen kan omgjøre resultatet!

 

On 6/11/2021 at 10:12 PM, Stu1 said:
  Quote

Dersom du har fått IKKE BESTÅTT til prøven, har du rett til å klage over vedtaket. Klageretten gjelder likevel IKKE sensors skjønnsmessige vurdering av kjøremåten din i forhold til kravene.Klagen må gjelde saksbehandlingsfeil eller at sensoren har lagt feilaktige fakta til grunn for avgjørelsen sin. Klagen må sendes til trafikkstasjonen der prøven ble avlagt. Hvis ikke trafikkstasjonen endrer avgjørelsen som følge av klagen, vil klagen bli sendt videre tilVegdirektoratet som er klageinstans.

 

On 6/11/2021 at 10:12 PM, Stu1 said:

Jeg forstår at denne kan være litt tricky, men jeg mener at dette kan gå som feilaktige fakta til grunn for avgjørelsen. Jeg mener det IKKE er uforsvarlig å holde en lavere fart på en slik dag på en slik vei

Jeg mener det er urettferdig strengt, og at å holde opp i mot 80km/t ville vært uforsvarlig. Dette kan også helt sikkert finnes fotfeste for i vegtrafikkloven, derfor feilaktige fakta til grunn for avgjørelsen.

Selvfølgelig er det ikke store muligheter for at dette når frem, men jeg skal uansett prøve. Derfor, er det noen her som har erfaring med å klage på praktisk prøve tidligere?

Endret av Stu1
  • Liker 1
Lenke til kommentar
8 minutes ago, Stu1 said:

Selvfølgelig er det ikke store muligheter for at dette når frem, men jeg skal uansett prøve. Derfor, er det noen her som har erfaring med å klage på praktisk prøve tidligere?

Du kan klage på feilaktige fakta, f.eks. om du har blitt trukket for ting som ikke gjelder for den kjøretøysklassen, eller at sensor feiloppfattet skiltingen. At du derimot kjørte for defensivt og holdt for lav fart er ikke en klage på faktiske forhold; det er en klage på sensors subjektive vurdering.

  • Liker 2
Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
  • Opprett ny...