Gå til innhold

The Tremendous Trump Thread - Etterspill (Les førstepost)


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse

“The whole point of the 14th Amendment was to restrict state power, right?" 

Det er hva høringen har resultatet i, og som må utvilsomt ha kommet som et meget stort sjokk på legale og politiske eksperter som sannsynlig ikke hadde vente seg en føderal-delstatlig markeringskamp og anfektelse av det viktigste grunnlovstillegget i den amerikanske historien må man helt tilbake til den siste halvdelen av 1800-tallet å finne. Forrige gang dette hendt fulgt det til Jim Crow-lovene og det uerklærte apartheidssamfunnet i 1890-1965.  

Hva faen er det Roberts tenker på? Når det gjelder Clarence Thomas, Samuel Alito og Neil Gorsuch er det knapt noe tvil om, men Brett Kavanaugh og Amy Coney Barrett har sluttet seg til Roberts i hans holdning om å fravriste delstatlige rettsinstanser legitimitet for å benytte føderale lovskrifter og gjør grunnlovstillegget sårbar. Og de får støtte fra Elena Kagan og Ketanji Brown Jackson. 

Det er ikke lenge et spørsmål om en diskvalifiseringssak, det har blitt mye større, og kan ha avslørt at Roberts har tatt den føderale høyesteretten i en retning som de færreste hadde ventet seg, hvor man vil forstørre avstanden mellom delstat og føderasjon og betviler selve gralen for den progressive og inkluderende USA som er essensielt for den amerikanske samfunnsutviklingen i de siste femti år. 

Her må legale rettseksperter med mange tiårs erfaring går inn og ta en meget seriøs alvorsnakk med disse høyesterettsdommerne, spesielt Roberts. De kunne ha spurte om det er grunnlag for anklagepunktene mot Trump på et rent juridisk grunnlag, de kunne ha spurte om 6. januar kunne karakteriseres som en reisning, de kunne ha spurte om Trump er skyldig, men istedenfor har de bestemt seg for å markere og vise makt at det er "deres domener", og deretter mener at delstater er underordnet den føderale loven der grunnlovstillegget er å begrense staten når dette i virkeligheten er å diktere staten - og her signalisere Roberts at delstaten er svakstilt i denne saken. 

Det er ikke dette disse som vedtok opprørsparagrafen, hadde sett for seg, da de vil holde sammen republikken mot interne trusler og de har aldri (det ville ikke ha vært mulig;) begrenset det til at bare delstatlige kan rammes. Ikke presidenten. Ikke kongressen. Ikke høyesteretten.

Lov er lov. Men her har Roberts innbilte de andre om at republikken må beskyttes "for enhver pris" og skapt fram en situasjon som på sikte er skadelig for den føderale staten. 

 Supreme Court justices seemed to agree: Trump can't be disqualified by states - Live Updates - POLITICO

Alt tyder på at høyesteretten har bestemt seg, Trump har vunnet. Men de har startet noe som kan sette USA meget sterkt tilbake. 

 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
19 hours ago, JK22 said:

Dette er den absurde virkeligheten i dagens USA. Altfor mange ser på nettet. Og dessverre hadde de ledende mediekanalene reist betalingsmur, slik at stadige færre og færre får med seg korrekt nyhetsdekning.

Utifra det du sier her, så antyder du at hvis man skal ha korrekt nyhetsdekning, så må man være en 'ledende mediekanal'. Det må jeg si er ett svært negativt syn på alle som ikke er i en 'ledende mediekanal'. I en slik ordbruk avslører du også hva du egentlig tenker, eller mener i underbevistheten. Altså at en mediekanal skal lede, styre, eller autoritært vise, hva som er 'riktig'. Og da selvfølgelig uten at noen nødvendigvis skal få anledning til å kritisere eller tilbakevise det som blir 'korrekt' presentert til folk.

Det forklarer meget mye hvordan du fremstiller dine egne poster her. Poster med rigide former, og en skrivestil som faktisk legger opp til at det ikke skal være noen åpninger for å kritisere eller tilbakevise. Det må føles ganske ukomfortabelt for deg når jeg eller andre gjør det likevel.

Jeg skjønner meget godt nå hvorfor du sier at "Altfor mange ser på nettet". Du finner ikke mange som sier det i dag, men det tyder på en følelse av maktesløshet i deg, når så mange velger hvor de skal få sin informasjon fra. Fra ditt perspektiv så burde jo folk bli 'ledet'.

Du er velkommen til å tilbakevise det jeg har sagt her. Fordi jeg er åpen for informasjon uten at du trenger å være en 'ledende mediekanal'.

Vi ser på nettet nå her alle sammen, så ifølge det premisset som du avslører at du har for 'korrekt' nyhetsdekning, så skulle ingen her, ifølge deg selv, ta deg seriøst vedrørende noen som helst nyheter. Så det kan være greit å forandre ditt syn på nettet siden du selv vil være en aktiv del av det som kan komme andre folk her til gode.

Lenke til kommentar
Selfuniverse skrev (1 time siden):

Utifra det du sier her, så antyder du at hvis man skal ha korrekt nyhetsdekning, så må man være en 'ledende mediekanal'. Det må jeg si er ett svært negativt syn på alle som ikke er i en 'ledende mediekanal'. I en slik ordbruk avslører du også hva du egentlig tenker, eller mener i underbevistheten. Altså at en mediekanal skal lede, styre, eller autoritært vise, hva som er 'riktig'. Og da selvfølgelig uten at noen nødvendigvis skal få anledning til å kritisere eller tilbakevise det som blir 'korrekt' presentert til folk.

Det forklarer meget mye hvordan du fremstiller dine egne poster her. Poster med rigide former, og en skrivestil som faktisk legger opp til at det ikke skal være noen åpninger for å kritisere eller tilbakevise. Det må føles ganske ukomfortabelt for deg når jeg eller andre gjør det likevel.

Jeg skjønner meget godt nå hvorfor du sier at "Altfor mange ser på nettet". Du finner ikke mange som sier det i dag, men det tyder på en følelse av maktesløshet i deg, når så mange velger hvor de skal få sin informasjon fra. Fra ditt perspektiv så burde jo folk bli 'ledet'.

Du er velkommen til å tilbakevise det jeg har sagt her. Fordi jeg er åpen for informasjon uten at du trenger å være en 'ledende mediekanal'.

Vi ser på nettet nå her alle sammen, så ifølge det premisset som du avslører at du har for 'korrekt' nyhetsdekning, så skulle ingen her, ifølge deg selv, ta deg seriøst vedrørende noen som helst nyheter. Så det kan være greit å forandre ditt syn på nettet siden du selv vil være en aktiv del av det som kan komme andre folk her til gode.

Unnskylde meg; det finnes noe som heter nettforstand - og den har vist seg å være et skrikende mangel på dette i store deler av det amerikanske folket i likhet med andre folk verden rundt, men ikke så meget som det hadde vist seg hvor det har blitt helt fritt fram uten restriksjoner eller reglementer som ikke bare finnes i Norge. Vi har "Vær Varsom-plakaten" som den norske pressen har forpliktet seg til å følge for å opprettholde de estiske normene som er stadfestet i felleskap; 

Vær Varsom-plakaten - Presse.no

Det finnes ikke noe tilsvarende i USA hvor man HADDE et slikt reglement gjeldende for de amerikanske mediene i flere tiår fram til dette legges ned av republikanerne som hindret demokratene fra å legalisere dette reglementet som hadde sørget for det amerikanske folket hadde generell høy tillit mot massemediene fram til midten av 1990-årene.

Det som er hovedforskjellen mellom en democrat og en republican i dag (2022) er nemlig at det er et stort flertall som har tillit mot de etablerte mediekanalene blant demokratene - gjennomsnittlig 68 % - mot bare 11 % hos republikanerne! Mer enn halvparten av republikanerne har ikke tillit mot de etablerte mediene. Og det som er enda verre, er at de selvstendige som nå utgjøre halvparten i USA, har generelt for lite tillit, ned til 31 % - det er helt sikkert lavere i dag. Altfor mange ser på nettet fordi lokalnyheter forsvinne, avisene blir borte til fordel for TV, som så legges ned ett for ett, og oppriktige radiokanaler har også tatt den samme vegen som lokal-TV. Mange har heller ikke råd, og dermed tiltrekkes av gratis nyheter på nettet. 

Og ingen kunne kontrollere alle disse useriøse, falske og farlige nyhetskildene på nettet som ikke bare er om sosiale medier, men også om blogg, partiske nettsteder og så mye annet der man utsettes for sterk påvirkning. I norske medier er det nylig kommet bekymringsmeldinger om dette, samtidig som alvorlige saker som et angrep på en moske i Oslo for flere år siden - og spesielt Breivik - gjort det klart at lettpåvirkede kan forvandles til morderiske beister som et resultat av skadelig nettavhengighet. 

Vi trenger det du kaller "korrekt" nyhetsdekning, for det er ikke noe man kan bare ta lett på. 

 • Liker 3
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
JK22 skrev (3 timer siden):

“The whole point of the 14th Amendment was to restrict state power, right?" 

Det er hva høringen har resultatet i, og som må utvilsomt ha kommet som et meget stort sjokk på legale og politiske eksperter som sannsynlig ikke hadde vente seg en føderal-delstatlig markeringskamp og anfektelse av det viktigste grunnlovstillegget i den amerikanske historien må man helt tilbake til den siste halvdelen av 1800-tallet å finne. Forrige gang dette hendt fulgt det til Jim Crow-lovene og det uerklærte apartheidssamfunnet i 1890-1965.  

Hva faen er det Roberts tenker på? Når det gjelder Clarence Thomas, Samuel Alito og Neil Gorsuch er det knapt noe tvil om, men Brett Kavanaugh og Amy Coney Barrett har sluttet seg til Roberts i hans holdning om å fravriste delstatlige rettsinstanser legitimitet for å benytte føderale lovskrifter og gjør grunnlovstillegget sårbar. Og de får støtte fra Elena Kagan og Ketanji Brown Jackson. 

Det er ikke lenge et spørsmål om en diskvalifiseringssak, det har blitt mye større, og kan ha avslørt at Roberts har tatt den føderale høyesteretten i en retning som de færreste hadde ventet seg, hvor man vil forstørre avstanden mellom delstat og føderasjon og betviler selve gralen for den progressive og inkluderende USA som er essensielt for den amerikanske samfunnsutviklingen i de siste femti år. 

Her må legale rettseksperter med mange tiårs erfaring går inn og ta en meget seriøs alvorsnakk med disse høyesterettsdommerne, spesielt Roberts. De kunne ha spurte om det er grunnlag for anklagepunktene mot Trump på et rent juridisk grunnlag, de kunne ha spurte om 6. januar kunne karakteriseres som en reisning, de kunne ha spurte om Trump er skyldig, men istedenfor har de bestemt seg for å markere og vise makt at det er "deres domener", og deretter mener at delstater er underordnet den føderale loven der grunnlovstillegget er å begrense staten når dette i virkeligheten er å diktere staten - og her signalisere Roberts at delstaten er svakstilt i denne saken. 

Det er ikke dette disse som vedtok opprørsparagrafen, hadde sett for seg, da de vil holde sammen republikken mot interne trusler og de har aldri (det ville ikke ha vært mulig;) begrenset det til at bare delstatlige kan rammes. Ikke presidenten. Ikke kongressen. Ikke høyesteretten.

Lov er lov. Men her har Roberts innbilte de andre om at republikken må beskyttes "for enhver pris" og skapt fram en situasjon som på sikte er skadelig for den føderale staten. 

 Supreme Court justices seemed to agree: Trump can't be disqualified by states - Live Updates - POLITICO

Alt tyder på at høyesteretten har bestemt seg, Trump har vunnet. Men de har startet noe som kan sette USA meget sterkt tilbake. 

Folk har nå begynte å reagere. 

5 key moments that point to a Trump victory at the Supreme Court - POLITICO

Man har bitt seg merke i Roberts holdningen som karakteriseres som “position that is at war with the whole thrust of the 14th Amendment and very ahistorical.”

Faktumet om at individuelle delstater ikke har myndighet til å diskvalifisere på basis av 14. grunnlovstillegget var sannsynlig en listig strategi av Roberts som har et erklært ønske om å unngå politifisering av høyesteretten, selv om nærmeste alle som hørt det, grublet dypt om han har kapasitet for selvrefleks med tanke på at denne institusjonen har blitt en politisk tungvekter, som selvsagt måtte naturlig leder til at høringen har kunne finne sted. Denne strategien går ut på å fornekte de delstatlige rettsinstansenes muligheter til å bruke føderale bestemmelser og deretter fornekte disses rett til å kvalifisere og diskvalifisere valgkandidater under påskuddet om å redde republikken. 

Og det er mulig at det var Alito som plantet denne strategien i hodet på Roberts, da han spurte om at en vag tolkning av paragrafen kunne benyttes for å stenge ut Biden fra de delstatlige valgene - selv om alle som hørte det, vanskelig kunne tro det; for en diskvalifisering må ha et legalt grunnlag som da Colorado-høyesteretten tok i bruk, ettersom Trump settes i direkte kobling med 6. januar som tolkes som en reisning mot den amerikanske staten. Roberts tenker han kunne bruke det for å sette ut hele saken og får alle dommerne med seg under påskuddet om at republikken må reddes "for enhver pris". 

Dette er for å det pent; galskap. Det var bare en enslig dommer, Jackson, som var på det korrekte sporet ved å reise spørsmål om selve saken man skulle ha høring om i utgangspunktet, og det var ganske lenge etter den hadde startet. 

But over two hours of arguments on Thursday, the justices repeatedly suggested that states do not have the authority to enforce the disqualification provision.

Allowing individual states to do so could lead to a chaotic patchwork across the country, they warned.

Instead, some justices said, the insurrection clause can be enforced only through congressional legislation.

Med andre ord har de mer eller mindre lagt til rette for at Trump kan slippe unna og at fremtidige presidenter kan "gjøre som de vil" - inkludert å myrde høyesterettsdommere - som det skulle ha vært innlysende når dette var tidlig diskutert om at en president kan myrde hans politiske motstander eller bruke hans makt i ulovlige akt - og dessverre nok ser det ut at Jackson og Kagan har bitt helt på det. 

Dette kan diskvalifisere den føderale høyesteretten fremfor Trump i slutten.

Og dette har sendt den viktigste loven i USAs historie siden 1789 ut i farefulle omstendigheter samtidig som man har skapt et grunnlag for konflikt mellom delstat og den føderale stat hvis delstatlige rettsinstanser ikke får lov til å gjøre bruk av lover som høyesterettsdommerne mente er kun "deres". 

Dette er en skikkelig nedtur. Jeg skal vedde på at tusenvis av juridiske eksperter og professorer nå analysere og debattere på det harde livet akkurat nå, nå som det har sunket ned hva Roberts har gjort. 

Alle ser at Roberts vil helst ikke gjøre hans jobb, og at han støttes av nesten alle andre høyesterettsdommerne. Istedenfor har han gjort noe meget alvorlig, man må helt tilbake til Waite-tiden, da høyesteretten den gang etter Morrison Waite overtok i 1874 begynte å omstrukturere vedtatte grunnlovstillegg og åpne for en svekkelse av den føderale staten selv på bekostning av tusener av drepte mennesker som med United States v. Cruikshank-avgjørelsen i 1876. Denne åpnet for privat maktmisbruk, forfølgelse av utsatte og delstatlig undertrykkelse av minoritetsfolk. Denne gjort 14. grunnlovstillegg som kom i 1868, ugyldig fra et rettslig perspektiv fram til 1960-årene først ved å fornekte den, deretter gjort den til en skam med "atskilt, men lik"-svindelen. 

Har Roberts tenkt å etterape Waite? 

Supreme Court erases part of Constitution to protect insurrectionist Donald Trump | Opinion (yahoo.com)

Two and a half hours of oral arguments in the Supreme Court left no doubt as to the result: Donald Trump can run for president of the United States.

Sometimes it is hard to predict the outcome in a case based on the oral argument, but none of the conservative justices left any doubt that they would reverse the Colorado Supreme Court and hold that Trump was eligible to be president. Even some of the liberal justices, like Elena Kagan and Ketanji Brown Jackson, asked questions that suggested they might rule for Trump.

In December, the Colorado Supreme Court ruled, 4-3, that Trump was disqualified from running for president by Section 3 of the Fourteenth Amendment. Section 3 of the Fourteenth Amendment provides: “No person shall be a senator or representative in Congress, or elector of president and vice president, or hold any office, civil or military, under the United States or under any state who, having previously taken an oath as a member of Congress or as an officer of the United States . . . to support the Constitution of the United States, shall have engaged in insurrection or rebellion against the same or given aid or comfort to the enemies thereof. But Congress may, by a vote of two-thirds of each House, remove such disability.”

Opinion

At the oral argument, the justices raised many possible grounds that they might use to rule in favor of Trump. Chief Justice John Roberts indicated that he sees the Fourteenth Amendment as limiting the power of state governments, not empowering them to keep a candidate off the ballot. Justice Brett Kavanaugh clearly believes that Section 3 cannot be enforced until there is a statute adopted by Congress.

Several justices, including Brown Jackson, questioned whether Section 3 applies to the president because that position is not specifically mentioned in the provision. Meanwhile, Justice Neil Gorsuch expressed that Trump had not been convicted of insurrection, and Kagan asked whether one state should be able to decide this for the country.

In light of this, the ultimate result seems a foregone conclusion: Trump will be the Republican candidate for president. Some will applaud this outcome, and some will lament it. From a constitutional perspective, it is very troubling.

The court’s decision effectively erases Section 3 of the Fourteenth Amendment from the Constitution. The text of the provision is clear: A person is disqualified from being an officer of the United States if, having taken an oath to uphold the Constitution, they participate in an insurrection.

Trump took such an oath and played a key role in the insurrection of Jan. 6.

By ruling in favor of Trump, the court will be effectively saying that no court can ever enforce Section 3, and the provision will be rendered a nullity.

In fact, many of the questions at oral argument suggested that none of the constitutional limits on who can be president should be enforced by the courts. Kavanaugh, in questioning an attorney who was representing Colorado voters, said, “Your position has the effect of disenfranchising voters to a significant degree.” Roberts said that if Trump was removed from the ballot in Colorado, other states would do this too.

“It’ll come down to just a handful of states that are going to decide the presidential election,” the chief justice said. “That’s a pretty daunting consequence.”

But that would be true of enforcement of any of the restrictions in the Constitution as to who can be president — the requirement that the president be 35 years old, a natural born citizen, 14 years a resident of the country and not have already served two terms. Any enforcement of these provisions to disqualify a candidate would “disenfranchise” voters who want to elect that individual. Any challenge would have to be initially brought in a court in one state.

That is what is most troubling about the likely decision in Trump v. Anderson is that the Supreme Court is abdicating its judicial role of enforcing the Constitution of the United States. Every provision in the Constitution, including Section 3 of the Fourteenth Amendment, exists to limit what the government and the political process can do.

The court should never fail to enforce the Constitution because of the political preferences of the justices or for the sake of political expediency. But that is exactly what is likely to happen in Trump v. Anderson.

Erwin Chemerinsky is dean and professor of law at the UC Berkeley School of Law.

The Supreme Court Is Eager to Rid Itself of This Difficult Trump Question (msn.com)

Two things seemed clear after the Supreme Court heard oral arguments in Trump v. Anderson, the case concerning whether Section 3 of the Fourteenth Amendment bars Donald Trump from the presidency as an insurrectionist. First, most of the justices want to rule in Trump’s favor. Second, they’re struggling to figure out how to do so.

Maybe Section 3 doesn’t apply to the presidency per se, Justices Neil Gorsuch and Ketanji Brown Jackson said—and perhaps, along those same lines, it doesn’t prohibit oath-breaking former presidents from holding future office either?

Or perhaps, Justice Samuel Alito pondered, the Fourteenth Amendment prohibits insurrectionists from holding office, but not from running for it?

Justice Brett Kavanaugh seemed enamored of the idea that the amendment doesn’t allow states to disqualify candidates for federal office—as Colorado did here—without Congress first giving the go-ahead.

In a related line of inquiry, which the justices seemed to coalesce around as arguments went on, Chief Justice John Roberts and Justice Elena Kagan suggested that perhaps there’s something inappropriate about allowing individual states to make decisions that could potentially determine a national election.

If these questions sound like they’re dancing around the main point—whether the Fourteenth Amendment prohibits Trump from a second presidential term because of his role in encouraging his followers to violently attack the U.S. Capitol in order to illegally hold on to power after losing an election—it’s because they are.

During oral arguments that lasted about two hours, more than 50 minutes passed before anyone touched on the little matter of whether January 6 met the Fourteenth Amendment’s standard for an “insurrection.” (According to Jonathan Mitchell, Trump’s counsel, it did not—though it was, he admitted, a riot that was “shameful, criminal, violent—all those things.”)

That question, along with the related question of whether Trump “engaged” in insurrection under Section 3, went relatively unaddressed for the rest of the argument.

At one point, the chief justice sounded bemused by the possibility that anyone might expect him to adjudicate what did or didn’t constitute insurrection under the Fourteenth Amendment.

When the Supreme Court first agreed to hear the case, many onlookers predicted that the justices were unlikely to uphold the Colorado Supreme Court’s ruling barring Trump from the state’s primary ballot, simply because upholding the Colorado decision would be such a momentous act. To state the obvious, Anderson would be the first-ever instance in which a viable candidate for the presidency would be barred from the ballot on the grounds that he participated in an insurrection.

But the case also arrived at the Supreme Court’s door at a tricky time for the justices. Public skepticism of the Court has grown intense following the Court’s recent sharp swing to the right and a string of unflattering press reports about the moneyed, insular world that the justices—particularly the Court’s conservatives—inhabit.

A ruling against Trump would essentially rid one party of its preferred candidate, a drastic consequence that would thrust the Court even further into the public consciousness as a political actor (this despite the fact that a ruling for Trump would be in some ways just as political, and even more in line with the presumed political preferences of the Court’s conservative majority).

But nevertheless, judging by the justices’ skepticism of the arguments made by the counsel for respondents, Jason Murphy, they are eager to avoid ruling against the former president.

That would be much easier if the arguments against Trump weren’t so overwhelmingly strong. A careful study of the text and history of Section 3 shows clearly that the provision was designed to protect American democracy against exactly the kind of threat that Donald Trump represents. The justices have therefore been faced with the decision of either following the Fourteenth Amendment’s command and accepting the momentous consequence, or concocting some sort of escape route.

By the end of the hearing, it seemed like the justices were gravitating toward one possible avenue of escape: that a state shouldn’t, on its own, be able to disqualify a candidate for federal office—in which the entire country should theoretically have a say—under the Fourteenth Amendment. Perhaps a state might be able to if Congress had passed legislation allowing states to take such action, but it hasn’t. And for that reason, the argument goes, Colorado overstepped.

If the Court takes this approach, Trump’s name will still appear on ballots across the country. But because a decision along these lines addresses only the process by which Trump can be disqualified, not the substantive question of whether he is actually disqualified, it could leave unresolved the underlying question of whether the Fourteenth Amendment bars him from the presidency.

As Murphy argued, pointing to an amicus brief filed by the longtime Republican election lawyer Ben Ginsberg and the law professors Edward B. Foley and Rick Hasen, this is a recipe for potential disaster.

It means that, if Trump wins in November, Congress itself may face the decision of whether to disqualify him when it counts the electoral votes—next winter, on the sixth of January.

Hva denne artikkelforfatteren mener; høyesterettsdommerne feiger ut. De vil ikke gjøre sin arbeid. 

Hvis det verste skjer, kan den føderale høyesteretten i 2025 finner ut at de har gjort en grusom feilhandling.

Trump har vunnet. Det er nå soleklart at høyesterettens kunngjøring vil falle i hans fordel og at de kommer ikke til å gjøre noe, faktumet om at det er spekulert om at bare kongressen kan anklage en president for lovbrudd eller at hans immunitet er større enn det er tradisjon om, gjør at høyesterettsdommerne kan ha gjort den verste feiltagelse på meget lenge. 

Og nok en gang ser vi at den føderale høyesteretten ikke er en venn av demokratistyre. 

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
1 hour ago, JK22 said:

Og ingen kunne kontrollere alle disse useriøse, falske og farlige nyhetskildene på nettet som ikke bare er om sosiale medier, men også om blogg, partiske nettsteder og så mye annet der man utsettes for sterk påvirkning. I norske medier er det nylig kommet bekymringsmeldinger om dette, samtidig som alvorlige saker som et angrep på en moske i Oslo for flere år siden - og spesielt Breivik - gjort det klart at lettpåvirkede kan forvandles til morderiske beister som et resultat av skadelig nettavhengighet. 

Her brukes frykt, sjokk, svartmaling, og fiendeskap for å fremme din egen propaganda om dette temaet.

Det er en åpenbar tendens over mange år, spesielt siden 2016, at skriptede medier i vesten føler de må demonisere og angripe nettet. Nettopp pågrunn av at folk kan velge mellom dem. Det foregår negative omtaler andre veien også selvfølgelig. Av meg foreksempel. Jeg må si at NRK har greid seg bedre enn mye annet i vesten. Nå tørr de faktisk å være litt ærlig om Biden. Men den manien som var i 2020 over Biden mot Trump var helt hinsides. Jeg trodde genuint at jeg var i en Idiocracy film, eller simulasjon av noe slag. Jeg vil tro de fleste som var positiv til Biden har skjønt nå at verden ikke er så enkel. Grunnen til at de var så positiv til ham var pågrunn av 'ledende media' i USA. Som du JK22 virker å stole veldig mye på. Vi som stolte på vanlige uskriptede folk og seriøse platformer og eksperter på nettet visste at det var ett ubrukelig blindspor hvis han ble valgt.

Mye av det skriptede media i USA er usedvanlig slitsomt for veldig mange der borte. Derfor har også veldig mange sluttet å se på dem.

Når folk kan velge medier selv, så må mediene faktisk begynne å gi verdi til seere. De kan ikke bare uten videre stå på prekestolene sine og diktere hva som er viktig i verden, eller hvordan det skal bli vinklet, eller hva som er viktig at folk får høre, eller ikke bør høre. Slik som en detaljert overveielse som en sjef/produsent i NRK omtalte situasjonen rundt det nye Tucker intervjuet med Putin før det ble publisert.

Alle oppegående skjønner at Putin vil bruke anledningen til å prøve å spre litt propaganda. Men folk kan se hele intervjuet på nett og gjøre opp sin egen mening. I den tiden NRK stolte 100% på alt det skriptede media i USA sa, så kunne vi fått en kopiert vinkling på NRK fra USA med ett 10 sekunders klipp som kan bli tolket som at Tucker er Putins lakeie, men i dag har de kanskje skjønt selv at 'ledende media' i USA er ett helt forvridd ståsted å tro at man kan forstå verden utifra. Det virker heldigvis som NRK tar litt mere egne vurderinger i disse tider.

Lenke til kommentar
Selfuniverse skrev (4 timer siden):

Her brukes frykt, sjokk, svartmaling, og fiendeskap for å fremme din egen propaganda om dette temaet.

Det er en åpenbar tendens over mange år, spesielt siden 2016, at skriptede medier i vesten føler de må demonisere og angripe nettet. Nettopp pågrunn av at folk kan velge mellom dem. Det foregår negative omtaler andre veien også selvfølgelig. Av meg foreksempel. Jeg må si at NRK har greid seg bedre enn mye annet i vesten. Nå tørr de faktisk å være litt ærlig om Biden. Men den manien som var i 2020 over Biden mot Trump var helt hinsides. Jeg trodde genuint at jeg var i en Idiocracy film, eller simulasjon av noe slag. Jeg vil tro de fleste som var positiv til Biden har skjønt nå at verden ikke er så enkel. Grunnen til at de var så positiv til ham var pågrunn av 'ledende media' i USA. Som du JK22 virker å stole veldig mye på. Vi som stolte på vanlige uskriptede folk og seriøse platformer og eksperter på nettet visste at det var ett ubrukelig blindspor hvis han ble valgt.

Mye av det skriptede media i USA er usedvanlig slitsomt for veldig mange der borte. Derfor har også veldig mange sluttet å se på dem.

Når folk kan velge medier selv, så må mediene faktisk begynne å gi verdi til seere. De kan ikke bare uten videre stå på prekestolene sine og diktere hva som er viktig i verden, eller hvordan det skal bli vinklet, eller hva som er viktig at folk får høre, eller ikke bør høre. Slik som en detaljert overveielse som en sjef/produsent i NRK omtalte situasjonen rundt det nye Tucker intervjuet med Putin før det ble publisert.

Alle oppegående skjønner at Putin vil bruke anledningen til å prøve å spre litt propaganda. Men folk kan se hele intervjuet på nett og gjøre opp sin egen mening. I den tiden NRK stolte 100% på alt det skriptede media i USA sa, så kunne vi fått en kopiert vinkling på NRK fra USA med ett 10 sekunders klipp som kan bli tolket som at Tucker er Putins lakeie, men i dag har de kanskje skjønt selv at 'ledende media' i USA er ett helt forvridd ståsted å tro at man kan forstå verden utifra. Det virker heldigvis som NRK tar litt mere egne vurderinger i disse tider.

Dette innlegget gjør det klart at du er en av disse som har utviklet mistillit mot etablerte medier på et dårlig grunnlag ved å adoptere Putins tankegang om at det er en manipulerende vilje bak frie medier, og ved å bruke disse ordene "skripede medier" og deretter innta en avvisende holdning mot kritisk tenkning og tolkning ved å bestemme seg på forveien, er du en medieskeptiker

"Når folk kan velge medier selv, så må mediene faktisk begynne å gi verdi - " dette gjør det rimelig klart at man ikke vil stole på hva som kommer og dermed har blitt selektivt ved å foretrekke egne preferanser og dermed prøver å "unnskylde" dette ved å hente inn intetsigende emner som Tucker som nå kritiseres meget skarpt av et samlet journalistisk miljø omkring hans erklæringer i forveien. 

Medieskeptikere har man ikke tålmodighet for. Spesielt ikke av disse som har tre regler; kritisk tenkning; klar skille mellom virkelighet og fantasi (det er meget hjelpsomt) og mange mediekanaler for å ha bredest mulig oversikt. 

 • Liker 6
 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
Selfuniverse skrev (På 7.2.2024 den 1:41 PM):

Kan du forklare til oss som ikke ser at det er tullete?

Jeg ble fortalt at Taylor Swift kan nå ut til 100 millioner amerikanere gjennom sine kanaler.

CNN kan nå ut til litt over 500 tusen.

Tenk deg f.eks hvis Taylor bruker sitt publikum til å spre noen oppdiktede overdrivelser om Trump. Kanskje noe i samme dur som i dette forumet: "Donald Trump vil ødelegge alt det som er bra i verden, og alt internasjonalt samarbeid! Blir det bare han og Putin som skal styre verden sammen? Det vil bli helt forferdelig for Ukraina... (*hulk, *hulk, *gråte)... Dere vet hva dere må gjøre! (*hulk) Bruk folkeretten deres og gå ut og stem!"

Tror du det vil kunne forandre på valget eller ikke?

Jeg synes dette eksemplifiserer at landet USA står i dyp krise! 

Store befolkningsgrupper har stor politiker-forakt, og har sluttet å følge med på nyheter. De holder seg ikke oppdatert i hva som foregår og berører seg i samfunnet. Da mister man gangsyn, og ser ikke hva som skjer rett rundt hjørnet, engang! 

Nyheter sendes hele tiden på TV og radio, så det er ikke det at folk mangler tilgang. Men det er så dørganes kjedelig! Mye mer spennende «å binge» en serie på Netflix, enn å følge debatter på TV. 

Nye generasjoner vokser til, og de forholder seg ikke til nyheter. At de dropper nyhetskanaler som har en abnorm politisk slagside, er i og for seg ikke særlig problematisk. Men at de heller ikke får påfyll fra andre aktører, er verre! 

Hva vet en ung amerikaner om hva som foregår internt i egent land? Eller ute i verden? Er de oppdatert på Putins invasjon i Europa? Ikke for det; alt for mange krigs-konflikter går meg hus forbi også. (Selv om jeg tidvis klikker meg innom ymse nettaviser.) Det rapporterer godt om det nære, så ja; samtlige nordmenn har fått med seg krigen i Ukraina. Men hva med alle de andre krigene som foregår på kloden? Er vi like opplyste der? 

FN har en liste over hva de p.t. anslår som de «viktigste» 10 konfliktene å følge med på: https://fn.no/nyheter/ti-konflikter-du-bør-følge-i-2024 (Jeg hadde personlig ikke kjennskap til alle sammen.)

 ---

Tilbake til USA: Når befolkningen mister kontakt med den virkelige verden, og i stedet bruker ekstremisme-algoritmene til SoMe som rettesnor, evnt. lytter til hva tilfeldige kjendiser måtte mene, så har vi et stort demokratisk problem! 

Hvem faen er Taylor Swift til å fortelle kidza hvem de skal stemme på? Har hun undersøkt saken fra begge sider, grunnet over de ulike verdi-synspunkter, kjørt debatter, eller hva nå som skal til, for å på den måten komme frem til hva som gagner samfunnet best? I såfall: tommel opp – kjør på! Men jeg tror ikke det. Jeg tror hun bare er en kjendis. Såkalt influenser. Helt blottet for politisk kompetanse – så hun burde på ingen måte fortelle noen hva de bør stemme på! 

Hun må gjerne oppfordre folk til å stemme. Det er klart. Og hun må gjerne be folk prøve å navigere seg gjennom jungelen av løgner som spres. Få folk til å tenke klart, puste med magen, og kjenne etter hvem som treffer best på de viktigste verdisyn. For all del. Ikke noe galt i det. Men å mane befolkningen til å stemme på enten Trump eller Biden, uten noen ytterligere forklaring, er jo bare for dumt! Slik kan man ikke holde på!

Problemet med influensere som lirer av seg ord og meninger i saker de ikke har peiling på, er et økende problem her til lands også! Jeg har ikke noen god løsning på det problemet. Dersom en kjendis/influenser snakker om noe de faktisk har peiling på, synes jeg det kan være givende å lytte. Men det er så vanskelig å vite når de regelrett sitter og lyver, og når de faktisk har tyngde bak meningene sine. Som en konsekvens av det, anser jeg alt de sier som sprøyt! Så får jeg heller tåle irettesetting en sjelden gang i blant!

 

 • Liker 4
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
6 hours ago, JK22 said:

Dette innlegget gjør det klart at du er en av disse som har utviklet mistillit mot etablerte medier på et dårlig grunnlag

De er ikke særlig etablerte lenger, mer som skraltende og avhengig av støtte fordi færre og færre ser på dem. Og jeg har utviklet mistillit til skriptede media på ett variert grunnlag fra mange forskjellige kilder. Altså ett svært bredt grunnlag. Vet du forresten hva 'operation mockingbird' er ?

6 hours ago, JK22 said:

ved å adoptere Putins tankegang om at det er en manipulerende vilje bak frie medier

Det har lenge vært godt kjent at de media du kaller 'frie' er underlagt redaksjonelle regler. Og reportere kan ikke bare snakke fritt om sitt eget. De gjester eller reportere som likevel går over grensene deres blir avbrutt ganske raskt. Har ingenting med Putin å gjøre.

6 hours ago, JK22 said:

og deretter innta en avvisende holdning mot kritisk tenkning og tolkning ved å bestemme seg på forveien

Media analytikere på nett, jeg og mange andre gir hele tiden disse media som du liker nye sjanser, for å se om de har forandret seg. Det gjør de så godt som aldri, men det var en liten periode her der det virket som at de hadde fått signal om å snakke om Bidens mange rare fortellinger som ikke henger sammen. Kanskje som ett forsøk på å få tilbake tillit hos de få som ennå ser på dem der borte.

6 hours ago, JK22 said:

"Når folk kan velge medier selv, så må mediene faktisk begynne å gi verdi - " dette gjør det rimelig klart at man ikke vil stole på hva som kommer

Nei, beklager at jeg ikke var mer utfyllende. Det jeg mente var at de må gi verdi til sine seere, i f.eks å være ærlig og respektere seerne ved å presentere flere sider av en sak, og engasjere seerne. Være mer utfyllende og forsøke å forklare hvordan verden henger sammen. Det motsatte av å ta små klipp ut av kontekst og sverte politiske aktører som ikke er i tråd med de redaksjonelle kreftene bak disse media.

Men det er lysglimt tilogmed i disse media, fordi noen av redaktørene har faktisk begynt å se at Trump er ett bedre alternativ enn det apparatet Biden representerer.

6 hours ago, JK22 said:

Medieskeptikere har man ikke tålmodighet for.

Virker som at du har velgt å sette meg i en bås, slik at det blir enklere for deg å angripe meg. Jeg synes litt synd på deg når du føler du må klinge deg til disse 'ledende media', og ikke får utvidet horisonten din på nettet. Jeg har gjort feil valg av kilder før i livet jeg også. Jeg var innom 'the young turks' på nettet en liten periode. Jeg er svært glad for at jeg ikke ble værende der.

Men det er jo ditt valg. Og ditt liv. Ingenting jeg kan gjøre noe med forsåvidt.

Resten av det avsnittet skjønte jeg ikke helt, da det virket som at ktitisk tenkning var en uting... du må isåfall forklare nærmere hvordan du ville angripe båsen du hadde lagt meg i der.

Lenke til kommentar
jallajall skrev (1 time siden):

The end of the Old GOP

Hallelujah.
Selv Biden har noen ganger drever valgkamp for republikanerne.

“Politics used to be the art of the possible. Now it’s the art of the impossible. Meaning, let’s put forward proposals that can’t possibly pass so that we can say to our respective bases, ‘Look how I’m fighting for you’…

“We’ve gone from the sublime to the ridiculous.”

Jeg har sett dette før. Historikerne som i tillegg hadde dyptgående studier av interne konflikter, borgerkrig og samfunnskollaps har sett dette før.

Det nye republikanerpartiet har blitt et ekte parti for "den falske konservatisme" som bunnet i rasistiske tankegods - det er ingen tilfelle at utviklingen startet etter Obama kom til presidentvervet i januar 2009, Trump - Musk -Cruz - mange ledende hvite mennesker - hadde fremmet rasistiske holdninger uten at dette er åpenlyst, mange hvite reagert voldsomt på å ha en fargede mann som deres president. Og dette var ikke forstått av gamlegarden som i Bush junior-tiden (2001-2009) var voldsomt oppslukt av sin kontrarevolusjonære ambisjoner hvor man vil fremme egne nyliberalistiske ideer og en reversering av den progressive USA. Da Bush junior gikk av, begynte gamlegarden å pakke sammen koffertene slik at McConnell i dag er en av de siste gjenværende. Da de flytte ut - forstår de ikke hva de hadde sluppet løst; og blitt alloppslukt av et ønske om å "rense ut" nederlaget i 2008, slik at de sabotere - åpne opp - manipulere - og endt opp med å miste ledelse, partikontroll etc. En nyliberalistisk retning som har blitt antidemokratisk ved at man fremme for moralkontroll og førerstyre der man vil ha enerett på å ekskludere - selve essensen i "den falske konservatisme" oppdaget av McGhee med hennes bok "The Sum of Us" fra 2021 - har begynte å overta; kremlintarians. 

Den kontrarevolusjonære strategien har blitt en trojansk hest for antidemokratiske krefter med fascistiske tendenser som er dannet omkring den eneste sanne tesen av "den falske konservatisme" - retten til å ekskludere. De har allerede begynte med å ekskludere sine politiske motstanderne. 

Dette er soleklare bevis på en borgerkrigsutvikling. 

Lenke til kommentar
jallajall skrev (1 minutt siden):

og hvem ser du for deg skal slåss i denne borgerkrigen?

Sivilister. 

Ordet "Borgerkrig" betyr i praksis en krig mellom borgere, ikke mellom militære. 

Når jeg tenker etter; den amerikanske borgerkrigen 1861-65 er en abnormalitet. Mer moderne borgerkriger fra det tjuende århundret er langt mer passende, og Tigraykrigen er et godt eksempel hvor hundretusener av sivilister slåss mot hverandre etter hvert som militærenheter organiseres. 

90 % av alle borgerkriger i 1900-1999 involvere ikke militære styrker mot hverandre - og disse er blant de verste, fordi skillet mellom sivilist og militære utviskes slik at talløse millioner mistet livet. 

Endret av JK22
Lenke til kommentar
Krig og fred skrev (6 timer siden):

Slik snakker Putins løpegutt

 

 

 

Her bør Norge våkne. De pengene som politikerne søler bort på EUs forsvar bør heller brukes på å nå 2%-målet

Jeg vil heller ha hjelp av et NATO MED USA og Storbritannia

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
1 hour ago, Medlem said:

Her bør Norge våkne. De pengene som politikerne søler bort på EUs forsvar bør heller brukes på å nå 2%-målet

Jeg vil heller ha hjelp av et NATO MED USA og Storbritannia

Norge har såpass mye penger at vi burde ha kjøpt +5 nye fregatter og +10 nye ubåter, i tillegg til en flåte på +10 skjold missilbåter. Marinen bør være hovedfokuset vårt. 

Man kan bare glemme fremtidig pensjonsfond hvis man ikke har et eget land. 

 • Liker 3
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
 • Opprett ny...