Jump to content
jmm@tu.no

Kjernekraft er en del av løsningen

Recommended Posts

"som nå har gjort urskogen til en netto utslippsone"

I en urskog i økologisk balanse, vil mengden med karbon være konstant. Dvs. nedbryting av karbon tilsvarer opptak og skogen virker som et karbonlager.

Så er det noe man har hoppet over; nedbrytingen skjer under redusert tilgang på oksygen, medfører dannelse av metan. I sum; urskog i økologisk balanse, er netto produsent av metan.

 

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

"Dersom en samlet verden skal ha håp om bot og bedring ser det ut til at utbygging av kjernekraft må få en storstilt rennesanse."

Det kan bli vanskelig; etablering av kjernekraft i noe monn vi ta tid; 20 - 50 år?

Bare planlegging/beslutningsprosess vil ta laaaang tid!

 • Like 2

Share this post


Link to post

Nesten utrolig at det først nå blir politisk korrekt å tale for kjernekraft. Dersom man mener noe med 2030 må man jo gjøre noe som faktisk monner, da er kjernekraftverk del av løsningen, men akk så sent det innses. At halvparten av all elektrisitetsproduksjon skal komme fra fornybare kilder samt at hydrogen og batterier skal sørge for nok balansekraft innen 2030 er ren utopi. Jeg mistenker at politikerne tross alt ikke jobber for dette, men pøser på med symbolpolitikk for å vise at de "gjør" noe.

Uttalelsen "Hendelser ved Three Mile Island, Tsjernobyl, Sellafield og Fukushima har utvilsomt og med rette bidratt til dempet entusiasme for atomalderens kraftløsning." viser etter min mening like mye det motsatte, at til tross for svært alvorlige hendelser er konsekvensene blitt mindre enn fryktet, med unntak av Tsjernobyl. Fukushima-ulykken resulterte ikke i noen dødsfall, likevel snudde den Tysklands energipolitikk på hodet i ren "rus". Forstå det den som kan.

Kjernekraft et likevel ikke løsningen på alt, da veien frem til et fullelektrisk samfunn krever mange andre virkemidler enn store produksjonsenheter. "Hele" Europa benytter gass til oppvarming og matlaging, det finnes ikke elektrisk nett til å erstatte dette i alle hjem, og ingen har begynt oppgraderingen, så nok en utopi.

Edited by Emlyn1971
Skrivefeil
 • Like 3
 • Heart 1

Share this post


Link to post
hoj skrev (21 minutter siden):

Det kan bli vanskelig; etablering av kjernekraft i noe monn vi ta tid; 20 - 50 år?

Bare planlegging/beslutningsprosess vil ta laaaang tid!

1. Reversere nedleggelsen av kjernekraftverk med god sikkerhet, i hele Europa.

2. Støtte forskning og utvikling av små, billige og regulerbare MSR-kjernekraftverk, samt iblanding av thorium.

3. Etablere en internasjonal avtale om økte klimaskatter i land som signerer avtalen, og økt klimatoll ved import av varer og tjenester fra land som ikke er med på avtalen. Klimaskattene og tollen må gå direkte til landenes statskasse slik at ingen land blir tappet for verdier til andres begunstigelse.

 • Like 4

Share this post


Link to post

En må vel akseptere kjernekraft hvis en tenker miljø. Utfordringen er å få til 100% sikker kjernekraft. De planene som foreligger på å bruke radioaktivt avfall fra ordinær kjernekraft-produksjon bør jo slå to fluer i en smekk i form av bedre avfallhåndtering og økt kraftproduksjon. Kan en i tillegg kjøre disse løsningene på alternative metoder for fleksibilitet når avfallet (periodevis?) uteblir blir det enda bedre.

Edited by vidor

Share this post


Link to post

Å satse på kjernekraft nå, er den beste forsikring for at fossile brensler er med oss i flere tiår mer enn nødvendig. Bra for Norge (eller rettere sagt for oljekameratene) , men ikke en løsning EU vil ha. Alt tyder på at all atomkraft inklusive siste type teknologi som saltsmeltereaktorer aldri vil kunne konkurrere med sol og vind. Sol og vind kan i motsetning til atomkraft utbygges i det tempo en måtte ønske.

 • Like 5

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (15 minutter siden):

1. Reversere nedleggelsen av kjernekraftverk med god sikkerhet, i hele Europa.

2. Støtte forskning og utvikling av små, billige og regulerbare MSR-kjernekraftverk, samt iblanding av thorium.

3. Etablere en internasjonal avtale om økte klimaskatter i land som signerer avtalen, og økt klimatoll ved import av varer og tjenester fra land som ikke er med på avtalen. Klimaskattene og tollen må gå direkte til landenes statskasse slik at ingen land blir tappet for verdier til andres begunstigelse.

1. De anleggene som er stengt ned og blir stengt ned i Europa etter Fukushima har vært gamle anlegg som har passert design levetid. Det er ikke økonomisk mulig å oppgradere til  dagens standard. Eldre anlegg krever også stadig dyrere vedlikehold og utskiftinger som gjør de stadig mindre lønnsomme. Anlegg som ikke er tilstrekkelig designet for naturkatastrofer og terrorangrep bør fases ut. 
2. fornuftig med videre forskning men verden har ikke tid til å vente nye tiår på bedre teknologi. Sol, vind og energilagring blir den billigste og raskeste veien til dekarbonisering.

3. økt karbonskatt og mindre forbruk er også nødvendig.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Artikkelforfatteren tar feil av arealbehov. Et 1 GW atomkraftverk er inngjæret bak 4KM2 areal som ikke kan utnyttes til annet formål.

alle som har vært i Danmark har sett vindturbiner på landbruksjord med kuer som gresser inntil turbinen. Ingen energikilde har så lavt arealbehov målt i KW/m2 som vindturbiner plassert på landbruksjord. samme gjelder egentlig vindturbiner i fjellheimen.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
vidor skrev (56 minutter siden):

En må vel akseptere kjernekraft hvis en tenker miljø. Utfordringen er å få til 100% sikker kjernekraft. De planene som ligger på å bruke radioaktivt avfall fra ordinær bør slå to fluer i en smekk. Kan en i tillegg kjøre disse løsningene på alternative metoder for fleksibilitet når avfallet uteblir blir det enda bedre.

Vannkraft er ikke 100% sikkert, vindkraft er ikke 100% sikkert, solkraft er ikke 100% sikkert, ingenting er 100% sikkert - hvorfor sette urealistiske mål for kjernekraft når man ikke gjør det andre steder heller?

ØysteinKL skrev (39 minutter siden):

1. De anleggene som er stengt ned og blir stengt ned i Europa etter Fukushima har vært gamle anlegg som har passert design levetid. Det er ikke økonomisk mulig å oppgradere til  dagens standard. Eldre anlegg krever også stadig dyrere vedlikehold og utskiftinger som gjør de stadig mindre lønnsomme. Anlegg som ikke er tilstrekkelig designet for naturkatastrofer og terrorangrep bør fases ut. 
2. fornuftig med videre forskning men verden har ikke tid til å vente nye tiår på bedre teknologi. Sol, vind og energilagring blir den billigste og raskeste veien til dekarbonisering.

3. økt karbonskatt og mindre forbruk er også nødvendig.

1. Enig

2. Forskning og utvikling tar ikke nødvendigvis tiår, men man får selvsagt bedre løsninger jo mer tid og penger man bruker på det, så det er viktig å sikre kontinuerlig god innsats på forskning og utvikling. Ikke drive og legge ned forsøksreaktorer som på Kjeller og i Halden, miste gode forskere og så starte opp igjen, alt etter hvilken vei den politiske vinden og propaganda-vinden blåser den dagen.

3. Tja, bare delvis enig. Karbonskatt er viktig, men forbruk må nyanseres litt mer. Forbruk kan være av den klimavennlige typen eller den klimafientlige eller en nyanse i mellom det. Det er viktig å skyve forbruket i retning klimavennlig, men ikke nødvendigvis viktig å redusere det hvis det allerede har god klimavennlighet (relativt til alternativene). Derfor er karbonskatt et mer treffende virkemiddel enn å forsøke å dempe forbruk helt generelt.

 • Like 1

Share this post


Link to post
4 minutes ago, Simen1 said:

Vannkraft er ikke 100% sikkert, vindkraft er ikke 100% sikkert, solkraft er ikke 100% sikkert, ingenting er 100% sikkert - hvorfor sette urealistiske mål for kjernekraft når man ikke gjør det andre steder heller?

Du har vel som alle andre fått med deg hva som kan skje når ulykken først er ute med kjernekraft ?

Poenget er at konsekvensene har potensiale til å bli så store når ulykkene først skjer.

De andre kraftformene har ikke i nærheten så alvorlige uhell.

 • Like 3

Share this post


Link to post
vidor skrev (3 minutter siden):

Du har vel som alle andre fått med deg hva som kan skje når ulykken først er ute med kjernekraft ?

Poenget er at konsekvensene har potensiale til å bli så store når ulykkene først skjer.

De andre kraftformene har ikke i nærheten så alvorlige uhell.

Den påstanden er direkte feil. Alle former for kraftproduksjon har risikoer med seg. Det går ikke an å forvente 100% sikkerhet fra noe som helst. Men man ønsker selvsagt å minimere risikoen og der er kjernekraft beviselig det riktige valget.

Jeg anbefaler deg å se denne norske populærvitenskapelige grunn-innføringen i sikkerhetsaspektet rundt atomkraft.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Frankrike har satset stort på kjernekraft, og det har vel vært vellykket, såvidt jeg vet. Men stater som Frankrike og Tyskland kommer nok til å være avhengig av olje og gassimport i lang, lang tid enda. 

Tviler på om Norge har nok dyktige ingeniører og talenter til å starte opp noe så høyteknologisk som atomkraft. Har inntrykk av at det utfordring stor nok å ta vare på alumiumindustri og skipsverft, samtidig som vi skal drive olje og gassfeltene. Det finnes ikke nok folk, rett og slett. Men kanskje mulig å få inn høyt utdannede innvandrere og redusere offentlig sektor. 

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (3 minutter siden):

Den påstanden er direkte feil. Alle former for kraftproduksjon har risikoer med seg. Det går ikke an å forvente 100% sikkerhet fra noe som helst. Men man ønsker selvsagt å minimere risikoen og der er kjernekraft beviselig det riktige valget.

Jeg anbefaler deg å se denne norske populærvitenskapelige grunn-innføringen i sikkerhetsaspektet rundt atomkraft.

Atomkraftverk har færre dødsulykker enn kull -og gasskraftverk. Ulykker på gasskraftverk kan bli ille hvis vinden blåser over bebyggelse. Men atomkraftverk utmerker seg med potensielt svært alvorlige konsekvenser. 

Det blir (tror jeg): Lavere sannsynlighet for ulykke ved atomkraftverk, men høyere konsekvens ved ulykke.

Jeg tror du har rett i at atomkraftverk gir lavere risiko totalt sett, enn f eks kull -og gasskraftverk. 

 • Like 3

Share this post


Link to post
2 hours ago, hoj said:

"Dersom en samlet verden skal ha håp om bot og bedring ser det ut til at utbygging av kjernekraft må få en storstilt rennesanse."

Det kan bli vanskelig; etablering av kjernekraft i noe monn vi ta tid; 20 - 50 år?

Bare planlegging/beslutningsprosess vil ta laaaang tid!

Bygg over natta og ikke si til noen.  

Share this post


Link to post
Vaniman skrev (Akkurat nå):

Atomkraftverk har færre dødsulykker enn kull -og gasskraftverk. Ulykker på gasskraftverk kan bli ille hvis vinden blåser over bebyggelse. Men atomkraftverk utmerker seg med potensielt svært alvorlige konsekvenser. 

Det blir (tror jeg): Lavere sannsynlighet for ulykke ved atomkraftverk, men høyere konsekvens ved ulykke.

Jeg tror du har rett i at atomkraftverk gir lavere risiko totalt sett, enn f eks kull -og gasskraftverk. 

Atomkraftverk har ikke "bare" færre, men langt færre dødsulykker, dødsfall og lidelser som følge av sin drift. De har til og med mindre radioaktive utslipp enn kullkraftverk. Eksempelvis var det lavere bakgrunnstråling i Fukushima under hele den saken enn det var i Oslo på samme tid og til vanlig. Kjernekraft har også langt færre dødsfall per TWh produsert enn både vindkraft, solkraft og vannkraft. Dette føres det gode statistikker på verden rundt hvert år og er godt dokumentert. Så du trenger ikke tro. Dette er fakta. Fordommer mot kjernekraft er svært klimafiendtlig. Disse dokumenterbart irrasjonelle fordommene er en av de verste klimatruslene vi har.

 • Like 8

Share this post


Link to post
14 minutes ago, Simen1 said:

Den påstanden er direkte feil. Alle former for kraftproduksjon har risikoer med seg. Det går ikke an å forvente 100% sikkerhet fra noe som helst. Men man ønsker selvsagt å minimere risikoen og der er kjernekraft beviselig det riktige valget.

Jeg anbefaler deg å se denne norske populærvitenskapelige grunn-innføringen i sikkerhetsaspektet rundt atomkraft.

Ser ikke noe vits i å krangle. Poenget er å redusere mest mulig av ulykkes-potensialet til et absolutt minimum, uansett kraftproduksjon.

 • Like 2

Share this post


Link to post

så inn i varmen kjernekraft har kommet i den siste tiden! YouTube og aviskommentarer flommer over av positivitet. Lurer på hvem som har interesse i og finansierer dette. Istedet for å le av Tyskerne som har bestemt seg imot er det lurt å titte på grunnen til det. Den tyske stat sitter på en regning på 500 - 1700 mrd kr i de neste 100 - 150 år for å finne en trygg oppbevaring for 600000 m2 avfall  uten en klar plan for hvordan en kan greie å gjennomføre det. Mye av det som allerede er stuet bort må hentes opp igjen fordi tønner ruster i kontakt med grunnvann. Skulle gjerne visst mer om hvor mye av det som kan brennes i de nye løsningene. Jeg antar at det er en forsvinnende liten del. Men det høres jo veldig godt ut. Litt for godt til å være sant?

Edited by Bernd
erstattet "het potet" med "inn i varmen"
 • Like 2

Share this post


Link to post

0% av drivstoffet kan gjenbrukes i dag siden det er så mye motstand mot fremskritt.

Edited by Lynxman

Share this post


Link to post

Fra tid til annen kommer det små glimt fra forskning innen små kompakte fusjonsreaktorer, slik som denne linken til "Skunk works". I 2015 lovet de oss vel en oppegårende småskala reaktor innen 5 år, men er det virkelig bare "Skunk works" som ser inn på dette? Jeg har en teori om at "big business" er så oljesmurt at denne typen forskning motarbeides og de gigantiske tokamak reaktorene er mastodonter på larveføtter hvis hovedhensikt er å trenere forskningen innen området! Skunk works visjon er (var) å lage fusjonsreaktorer i konteinerstørrelse som enkelt kan erstatte fyrkjelen i kullkraftverk. Slik jeg ser det, er dette den eneste løsningen som faktisk kan være på plass innen 2030...forutsatt det er vilje til å gå denne veien og at Lokeed martin deler kunnskapen sin med andre! Hva vi behøver, er små selvstyrte forskningsprosjekter bemannet av mennesker som er multidisipline og løsningsorienterte!

https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/compact-fusion.html

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...