Jump to content
Redaksjonen.

DEBATT: Usynlige kvinner: Derfor er det nødvendig med en kvinnedag

Recommended Posts

Interesant emne, men synes eksemplene ødelegger for budskapet.

"Mens det på et herretoalett gjerne er plass til 10 personer, er det gjerne kun plass til fem på dametoalettet. Hvorfor? Jo, når man bygger toaletter for menn og kvinner, anser man det som rettferdig å gi samme antall kvadratmeter til begge kjønn. Samtidig tar et pissoarer mindre plass enn vanlige toalett."

Hvor kommer dette forholdet mellom menn og kvinner fra?

Etter Byggforsk (379.201) bør urinaler plasseres i separate avlukker for hver person, selv om det ofte står samlet i et forrom. I forrom bør det være plassert slik at det ikke er innsyn. Da er det ofte på en side, mulig vask på andre siden.

Betjeningsarealet for klosett er 0,9 m x 1,35 m mens det er 0,9 m x 1,05 m. Det vil si at det kun krever 10 cm mindre i bredden med et urinal.

Ut ifra noen plantegninger så har jeg sett følgende eksempler:

- Universitetsbygg Australia, Menn 11,3 m2, 2 toalett og 2 urinal. Kvinner, 11,1 m2 og 4 toalett.

- Universitetsbygg Australia, Menn 20,1 m2, 2 urinaler, 2 toalett og 1 HC. Kvinner 20,8 m2, 4 toalett og 1 HC.

- Universitetsbygg Australia, Menn 11,5 m2, 2 urinaler og 2 toalett. Kvinner 14,5 m2 og 5 toalett.

Kjøpesenter Norge. Menn 2 toalett, kvinner 3 toalett.

-

"Hvis kvinner bruker mer enn dobbelt så lang tid som menn burde de kanskje heller få nærmere to tredjedeler av arealet?"

Det høres riktig ut, anbefaligene fra byggforsk for offentlige steder (379.201 Toaletter for ansatte og publikum 2016) tilsvarer omtrent dette. Uten å gå gjennom alle anbefalingene så er det enkleste eksempelet at for store butikker og kjøpesenter er anbefalt utstyrmengde til klosett for menn "Uten urinaler: Halvparten av antall klosetter anbefalt for kvinner"

---

"I en bilulykke er sannsynligheten for at kvinner blir alvorlig skadd 47%."

Hvor kommer dette tallet fra? Et enkelt søk viste resultat fra jentekampanje "I en verden designet for menn må noen sette jenter først" der sier de "at det er 47 prosent større sjanse for at kvinner blir alvorlig skadet i bilulykker enn menn? Bilbeltet er testet på – og designet for – menn."

Nå har jeg ikke sett faktagrunnlaget for den ene eller andre påstanden, men det er en betydelig forskjell på 47% sannsynlighet for at kvinner blir alvorlig skadd og at det er 47 prosent større sjanse for at kvinner blir alvorlig skadet i forhold til menn. Det er synd at det er en forskjell, men hva er egentlig sannsynligheten for menn?

 • Like 4
 • Innsiktsfullt 3
 • Heart 1

Share this post


Link to post

I en verden med kjønnslemlestelser, tvangsekteskap, forbud mot å vise ansiktet offentlig og arrestasjon for å bli voldtatt, så er det en stemmestyrt leirdueskyter som er det som er blandt de viktige budskapene på kvinnedagen?

 • Like 7
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

Det kan jo nevnes at hele skolesystemet i Norge er designet for jenter, etter at det tidligere var designet for gutter. Det hadde vært fint med en balanse. Ellers er jeg helt for kvinnedagen, spesielt når man ser hvordan samfunnene er organisert i store deler av verden. Noe vi alle kan gjøre er å støtte jenters utdanning. Ikke bare hjelper vi individet, men får også ned befolkningsveksten. Utdannede jenter får færre barn og kan ta bedre vare på de barna de får.

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
6 minutes ago, BYMVR2FN said:

Ikke bare hjelper vi individet, men får også ned befolkningsveksten. Utdannede jenter får færre barn og kan ta bedre vare på de barna de får.

Vi må dermed importere fremtidens befolkningsvekst og arbeidere i lavtlønte yrker.

Share this post


Link to post

Halvparten av eksemplene er så dustete at det beviser at dagen ikke har samme mening som det en gang hadde. Kvinner har nå størst makt både i norsk politikk og i norske hjem. Når skal vi menn få samme oppmerksomhet. Aldri.

 • Like 4
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Kvinnedagen blir ofte brukt av de som har småsaker og i-lands problemer istedenfor virkelige problemer som kvinner har i hele verden inkludert Norge. Jeg nevner i fleng: lønnsulikhet, vold i nærerelasjoner, rett til å bestemme over egen kropp etc.

Ikke om en stemmestyrt leirdue skyter registrerer stemmen din. Min opplevelse som mann er at det alltid fungerer like dårlig som dette:

 

 • Like 3

Share this post


Link to post
Fluor1 skrev (7 timer siden):

Halvparten av eksemplene er så dustete at det beviser at dagen ikke har samme mening som det en gang hadde. Kvinner har nå størst makt både i norsk politikk og i norske hjem. Når skal vi menn få samme oppmerksomhet. Aldri.

Å ha noe å klage over er en levekårsfordel..!

Utgjør over 50% av nyheter og eksponering osv, så ja Kvinnene har det Godt så lenge dei ikke frys og sulter.

 

Selv synest eg det var litt kalt på det kaldeste, og til sommeren blir det vel for hett igjenn, en uke eller to.

Edited by Halvor Sølvberg- the MOV

Share this post


Link to post

Det er ingen hemmelighet at verdenssamfunnet er designet av menn og for menn, men er likestillingens løsning at kvinner skal bli menn?

Det feminine prinsipp er usynlig, ikke kvinnene. Det feminine prinsipp er ikke likestillt selv om kvinner får like rettigheter til å entre verden på samme premisser som menn. Dvs. at verden er like maskulint tenkende og handlende i sin overbygning, men med flere til å bygge den med alt som var feil der. Mer kraft i gal retning.

Det er jo ikke slik at kvinnelige ledere kommer inn i oljebransjen, finansnæringen, militærindustrien eller i kirken og endrer hele systemet så det får likevekt a feminine og maskuline verdier. Tvert i mot. De inntrer mannssamfunnet på det maskuline prinsipps premisser og er tilsynelatende et kjønnsløst invivid, en arbeider som gjør det samme som de andre arbeiderne, bare at man er flere. Det blir også flere kapitalister og mer grådighet

Jeg har for eksempel ikke det minste i mot kvinnelige prester men problemet er at de legitimerer og viderefører den maskuline patriarkalske gudsbildet og alt som er galt der.

Kvinner i ledende helsestillinger, sykehusdirektører og ministre... blir det mer omsorg og et bedre helsevesen av det? Nei, slik jeg ser det drives omsorg fremdeles med kalkulator og alt er like detaljstyrt som før. Penger øremerkes til f.eks flotte skulpturer og uteområder mens pasienter dør som følge av mangel på ressurser.

Menn og kvinner tenker forskjellig. Kvinner er mer helhetsorientert mens menn er mer detaljorientert og det ligger i kvinnens biologiske natur, å ha oversikt over flokken, matforråd, fordeling, etc. Det feminine og det maskuline prinsipp har for eksempel helt forskjellig syn på hva verdier er, som f,eks materiell eller sosial eller kapital. Det er disse to tenkemåter og forskjellige verdier som må likestilles.

Det har nærmest blitt et skjellsord å ville være hjemmeværende mor og oppdra barna selv. Barna skal helst parkeres i barnehagen dagen etter at de er født og mor er alt i arbeid igjen, og det må hun om hun skal kunne opptjene seg pensjonspoeng. Og er ikke det rart? Ved å plassere ungene dine i barnehage kan andre opptjene seg pensjonspoeng for å passe dine barn, mens du selv må ut i andre yrker for å kunne gjøre det. Mennesker du ikke kjenner eller ville betrodd lommeboka di skal passe det mest dyrbare som finnes. Det er kapitalisme!

Det er ikke rart at det blir mangel på barn her i landet når det å få barn er så upraktisk og lite ønsket. Det passer liksom ikke lenger og kanskje er det også noe av forklaringen på over en milliard aborter siden årtusenskiftet.

Verneplikt for kvinner og millioner av flere soldater til verdens krigføringer om makt, olje og ressurser gir bare mer kraft til det som allerede var galt. Det blir jo ikke mindre krig og jævelskap, men mer.

Kvinner begynner å kle seg mer likt menn, de bukker fremfor å neie, damesykkel skal ikke hete damesykkel og skal ha stang slik menns sykler er, kvinner blir rådmenn, fylkesmenn, formann, lærer, og i den grad likestilling endrer disse ord blir det kjønnsløst. Vi får ikke rådkvinner, forkvinner, fylkeskvinner og lenskvinner. Det er kanskje upassende?

Mange ønsker å skille gutter og jenter i gymnastikk fordi gymnastikken er lagd for gutter og jentene har ikke samme fysiske styrke, men jentene har noe annet og gymmen burde vært lagt opp slik at den, ikke bare styrker det fysiske legemet, men også slik at det maskuline og det feminine prinsipp sammarbeider slik disse to prinsipp utfyller hverandre.

Jeg så en youtubevideo hvor en sterk gutt og en litt mindre jentekropp så kirsebær høyt oppe i et tre men kunne ikke nå dem. Jenta sier. Løft meg opp. Så tok gutten og løftet jenta opp slik at hun stod i hendene hans, på strake arner, og de var nesten dobbelt så høy, og der stod hun og plukket bærene. Sammarbeidet gjorde det umulige mulig, et sammarbeid mellom fysisk styrke og psykisk intelligens, og kanskje bør man tenke og bygge opp undervisningen slik. Utnytte de ressursene disse to prinsipp har, fremfor å skille dem eller gjøre de like.

Selvsagt skal kvinner ha like rettigheter som menn, men kanskje bør man spørre seg om hva som er feminint og hva som er maskulint, og om hvorvidt dette er likestillt. Det feminine prinsipp må være en motvekt og ikke en likevekt til det maskuline.

Det finnes en gyllen middelvei her

 

Edited by Alexandroid
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Jeg synes fokus bør rettes mot muslimske jenter og kvinner i innvandringsmiljøer som blir slått, undertrykket og utsatt for utidig sosial kontroll. Mange blir giftet bort mot sin vilje. Har en mistanke om at norske feminister unnlater å snakke om dette fordi de er politisk korrekte sosialister som tror det det er galt å kritisere innvandrere. Det finnes kvinner som trenger hjelp. Muslimske menn er ofte aggressive og voldelige. Ikke spør meg hvorfor. Men det er de. 

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

"Vi må dermed importere fremtidens befolkningsvekst og arbeidere i lavtlønte yrker."

Nei da, vi automatiserer det bort. (Om nødvendig med AI og roboter.)

 • Like 3

Share this post


Link to post

Meh. Kvinnelig solipsisme og Prinsessen På Erten. Denne petimetermålingen i jakten på noe å klage over viser hvor viktig det er at fedre oppdrar sine døtre så det blir folk av dem og. Mistenker at mange av de som skriker høyest, og som klarer å finne de mest idiotiske eksempler for å plassere seg selv i en offerrolle, aldri har hatt tilstedeværende og sterke fedre som har lært dem å være interessert i andre ting enn kun seg selv.

Edited by AntonMarkmus
 • Like 2

Share this post


Link to post

Helt okay med en kvinnedag, bare så lenge det maskuline ikke undertrykkes. Fremhev kvinnelighet, men vær forsiktig med å fremheve feminismen som en anti-maskulinitet. Vi må ha begge deler. Fokusèr på muligheter og eksisterende svakheter. Ikke forsøk å feminisère menn. Det kommer det ikke noe godt ut av.

/Mann

Edited by Sandormen
 • Like 2

Share this post


Link to post
Abel46 skrev (4 timer siden):

"Vi må dermed importere fremtidens befolkningsvekst og arbeidere i lavtlønte yrker."

Nei da, vi automatiserer det bort. (Om nødvendig med AI og roboter.)

Einig, folketallet i norge kan bare gå nedover, for da trengst det ikke å bygges nye hytter på fjellet, barnehagedekningen blir bra og lærer og hybel - bolig mangel blir redusert. Det har jo  vært et økende problem i 50 år.

Oslo blir vel litt forgubbet etter hvært, blir som et stor Bærum. Men hvorfor ikke, det gir korte avstander (gang og sykkel avstand, og bønder kan feie gater) for heimesykepleien fra oslo - øst som skal sette «klyx» og til caffe.

 

Skål for MDG og Høgre. Og oljefondet går ikke tomt under utfasingen av «eldrebølgen».

Og til dere kvinnlige «influensere», moteblader og skaphomofile, orienter Dere litt mer om mulige yrkesval og påvirk Kvinner til å velge ingienør, lege, advokat og finans utdanning. Få Kvinner til å bruke / nytte sine studiepoeng, det er viktigere en nok en artikkel om bleking, tatooveringer, ringer i øre, nese og navle, hår og fillers.

Edited by Halvor Sølvberg- the MOV

Share this post


Link to post
Pølsepetrusen skrev (2 timer siden):

Alle de surmaga innleggene under en hver artikkel som inneholder ordet "kvinne" snakker for seg selv.

Har ikke inntrykk av det. Problemet er vel snarere vinkling, uriktig eller feil iformasjon slik at det skal passe i en norm hvor kvinner alltid er undertrykket på en eller flere måter - når dette som regel ikke er tilfelle.

Lønnsdiskusjon er et godt eksempel på hvordan man tar ting ut av sammenheng for å fremstille et bilde av ulikheter. Man ser isolert på tall og dermed drar en eller annen slags konklusjon ut av det.

 • Like 3

Share this post


Link to post

La oss bare håpe det ikke blir så kritisk dumt som i USA, at noen fremmer et krav om at begreper som ‘Mamma’, ‘Pappa’, ‘Bror’, ‘Søster’ osv. Skal bli ‘ulovliggjort fordi det er ‘diskriminerende’.

Fred og bevares. 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...