Jump to content
Pallehysa

Er det etisk forsvarlig å spise kjøtt?

Recommended Posts

Atib Azzad skrev (29 minutter siden):

Ja, at grisen utvikler dårlig smak på kjøttet i forbindelse med overveldende lidelse, har nok reddet grisen fra en værre skjebne når industrien tok form på 70' tallet.
Ingen påstår at bønder er sadister eller ønsker dyra sine dårlig, men driften innebærer jo en balanse mellom økonomi og velferd, hvor den balansen tidvis risikerer å nedprioritere trivselen hos dyret.

Enig i at minkfarm og dyrevelferd ikke er særlig gode synonymer.

Dersom du ønsker å etablere at alt er på stell i bransjen kan vel du dokumentere på lik linje med oss andre.
Hvorfor ungår du å kommentere på rapporten fra 2018?
Den antyder jo et utbredt problem.

Jeg har ikke lest rapporten.

Men jeg leste saken på NRK og så bildene, og at Mattilsynet har vært altfor slappe.

Det stemmer, bildet jeg har er at noen "få" bønder ikke følger reglene og bare skriver fikset og signatur. Deretter lukkes sakene.

Når et helt fjøs kasseres i nødslakt pga sår og sykdom uten at dyrlegen er tilkalt, så burde ikke bonden få drive mer.

Det er ikke lønnsomt hverken for bonden, dyra eller staten/samfunnet.

Et tapsprosjekt..

 

Share this post


Link to post
Atib Azzad skrev (2 timer siden):

Forøvrig illustrerer vel mattilsynet sannsynligheten for noe slikt i 2018-rapporten jeg har linket til tidligere, hvor de flant flere avvik enn drift i henhold til regelverk, og dermed ikke engang rakk innom hele besøkslisten de hadde planlagt.

Jeg husker at du postet noen tall på dette. Det er vel ganske «objektive» tall. Dvs noe som lar seg ekstrapolere på ett eller annet vis.

Hvis mattilsynet drar på tilfeldig utvalgte gårder og finner flere med feil enn de som er feilfri så er vel det en god indikator på at 1) bransjen har et generelt problem, eller 2) mattilsynet er unødvendig kritisk.

-k

  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
6 minutes ago, Gouldfan said:

Jeg har ikke lest rapporten.
Men jeg leste saken på NRK og så bildene, og at Mattilsynet har vært altfor slappe.

Jeg mener rapporten til mattilsynet fra 2018.
Linket til den her.

3 minutes ago, knutinh said:

Jeg husker at du postet noen tall på dette. Det er vel ganske «objektive» tall. Dvs noe som lar seg ekstrapolere på ett eller annet vis.

Hvis mattilsynet drar på tilfeldig utvalgte gårder og finner flere med feil enn de som er feilfri så er vel det en god indikator på at 1) bransjen har et generelt problem, eller 2) mattilsynet er unødvendig kritisk.

-k

166 av 228 hadde ett eller flere avvik, de fleste avvikene gjaldt syke og skadde dyr eller mangel på rotemateriale.
Dersom man utelukkende skal veie dyrets behov innen produksjonen, skal det vanskelig gjøres å være unødig kritisk slik lovverket er utformet.

Share this post


Link to post

Det er det helt sikkert ikke. Det er veldig vanskelig å forsvare dagens kjøttforbruk.

Men jeg må innrømme at jeg ikke tenker noe særlig på etikk når jeg spiser. Jeg lever godt i min ignoranse, og enn så lenge fortsetter jeg å spise kjøtt så og si hver dag.

Noe av det flaueste jeg vet om er når folk mobber vegeterianere, og generell "kjøtt-humor". Finnes knapt noe mer lavpannet.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Atib Azzad skrev (23 timer siden):

Jeg mener rapporten til mattilsynet fra 2018.
Linket til den her.

166 av 228 hadde ett eller flere avvik, de fleste avvikene gjaldt syke og skadde dyr eller mangel på rotemateriale.
Dersom man utelukkende skal veie dyrets behov innen produksjonen, skal det vanskelig gjøres å være unødig kritisk slik lovverket er utformet.

Det er forskjell på avvik også da, at det er for lite rotemateriale en dag kan jo skje, det er feil av avløser/bonde, jeg vet ikke hvor mye de vil det skal være i bingen.. Skadede dyr er mer alvorlig, men de fleste bruker dyrlege.

 

Edited by Gouldfan

Share this post


Link to post
15 hours ago, Gouldfan said:

Det er forskjell på avvik også da, at det er for lite rotemateriale en dag kan jo skje, det er feil av avløser/bonde, jeg vet ikke hvor mye de vil det skal være i bingen.. Skadede dyr er mer alvorlig, men de fleste bruker dyrlege.

Mattilsynets veileder for tildeling av aktivitets-og rotemateriale for gris, dikterer ikke en nøyaktig mengde, det virker som det måles mer i hvorvidt materialet lykkes i sin foreskrevne hensikt;

Tildeling av aktivitets-og rotemateriale er viktig for å dekke grisens naturlige behov og atferd.
Undersøkende atferd og matsøk er medfødt.
Gris har behov for å utvise denne atferden i en meget tidlig alder, selv når de får tilstrekkelig med fôr.
Slikt materiale stimulerer og aktiviserer grisene.
Det forebygger kjedsomhet og frustrasjon og bidrar til bedre mental helse og velferd hos dyrene, og kan redusere forekomsten av halebiting og annen negativ atferd.

I naturlig tilstand bruker grisen mesteparten av dagen på å utforske og rote med trynet, at en slik tilstand kan etterlignes med noe såkalt rotemateriale på betonggrunn stiller jeg meg tvilende til, men uansett bør det ikke bagatelliseres at minimumskravet for trivsel i betongbingen ikke møtes.
Mattilsynet sier selv at halebiting er en av de største utfordringene i slaktegrisproduksjonen.
Altså at de har utviklet atferdsproblemer som følge av sitt fangenskap.
(Forskning viser at grisen kan ha smerter i minst fire måneder etter at såret har grodd. Smertene er større jo lenger inn på halen grisen er blitt bitt. En slaktegris blir normalt ca fem måneder gammel.
(Også fra mattilsynet selv.))

Mattilsynet sier også at tilsynet hadde fokus på aspektene som har størst relevans for grisens velferd.

Dersom du endelig så gjennom rapporten, la du kanskje merke til at det var et kakediagram hvor de ulike varslingene var delt inn i alvorlighet, påpekning av plikt vil vel dekke de noe mer bagatellmessige avvikene slik du skisserte dem, det utgjør det minste stykket av diagrammet, etter særskilte observasjoner.
Altså kan man antagelig ikke avskrive funnene som trivielle slik du ser ut til å delvis foreslå.

Årsaken for dette uvarslede tilsynet som førte til denne rapporten var at mattilsynet på høsten 2016 opplevde en sterk økning av antall interne meldinger fra ansatte i kjøttkontrollene ved slakteriene i rogaland.
De gjorde funn på dyra som kunne tyde på dårlige oppstallingsforhold i besetningene grisene kom fra.
På bakgrunn av dette gjennomførte mattilsynet en rekke uvarslede tilsyn med slaktegris, og gjorde nedslående funn, som de sier selv;
Funnene våre viser at for mange griser ikke har det slik de burde ha hatt det.
Mange dyreholdere følger ikke regelverket.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...