Jump to content
NTB - digi

Rødt vil innføre avgifter på dyre elbiler

Recommended Posts

0laf skrev (6 minutter siden):

Det lever knapt noe menneske i dag som ikke bidrar til utslipp av miljøgasser, slik at når man får et barn, så bidrar man absolutt til økte klimautslipp, faktisk for nær sagt uendelige generasjoner, barns barnebarn ... osv.

Vi får nok bare dø ut så løser klima krisen seg av seg selv.

 • Like 1

Share this post


Link to post
0laf skrev (6 minutter siden):

Sosialistisk sett, bør de som har råd til de dyreste bilene, generelt sett ikke slippe å betale avgifter på disse bilene, de bør heller betale mer avgifter, prosentmessig, enn de som kjøper billigere små biler.

Fordelingspolitikk og miljøpolitikk bør ikke sauses sammen til en røre med absurde motsetninger. Det bør holdes adskilt. La fordelingspolitikk være fordelingspolitikk og sett f.eks opp toppskatten om det er det som skal til for å gi bedre fordeling. Så kan man la miljøpolitikken være miljøpolitikk uforstyrret av misunnelse og vridninger mot ting som ikke har noe med miljø å gjøre.

Slettet-Pqy3rC skrev (16 minutter siden):

Slik er det nok for mange.

Det problematiske med fokuset på fremdriftsteknologi og avgifter er at for lite innsats gjøres for å fjerne behovet for privatbilen. Ergo vil produksjonen av slike bare fortsette i samme tempo inntil vi får fullautonome kjøretøy. Når det inntreffer vil selskap eie bilparken og denne vil bli langt bedre utnyttet, ergo behov for færre kjøretøy. Hvilket vil gi en faktisk miljøgevinst, uten nødvendigvis en reduksjon av levestandard.

Men framdriftsteknologi, for oss som trenger bil, utgjør faktisk den største enkeltposten av norges ikke kvotepliktige utslipp. Oppfordringer til å velge en mer miljøvennlig drivlinje ved neste bilbytte er viktig for klimautslippene fremover. En bil varer gjerne ~18 år og da sier det seg selv at valg vi gjør nå får stor betydning i lang tid fremover.

For ordens skyld: Jeg kjører med ren miljø og klima-samvittighet, også de få dagene i året jeg gjør det av ren latskap i stedet for å sykle, fordi bilen er allerede produsert og det har uhyre lite å si for klimaet om jeg velger å bruke noen kWh ren vannkraft fra eller til. Og jeg er ikke en gang overbevist om at sykkelen ville vært marginalt i klimaets favør heller, med tanke på behov for varmtvann til dusjing og økt matbehov.

 • Like 1

Share this post


Link to post
perpyro skrev (16 minutter siden):

Vi får nok bare dø ut så løser klima krisen seg av seg selv.

Det er selvfølgelig en løsning, men å redusere befolkning over et par generasjoner ville også ha hatt stor betydning, men det er trolig mer upopulært enn elbiler og vannkraft.

2019-Revision-%E2%80%93-World-Population

Grafen viser befolkningsveksten noen hundre år tilbake, og forventet til 2100, det er liten tvil om at noen milliarder færre mennesker ikke hadde hatt særlig stor betydning for vårt levesett, men enorm betydning for utslippene.
Det er også åpenbart, dersom veksten blir som antatt, at befolkningensveksten forhåpentligvis vil avta de neste tiårene, men det gjenstår å se.

Med mindre det gjøres enorme teknologiske fremskritt de neste årene, er dette trolig eneste måten å nå alle de luftige klimamålene som settes om dagen.

Edited by 0laf
 • Like 3

Share this post


Link to post
Annonse
Simen1 skrev (2 minutter siden):

Fordelingspolitikk og miljøpolitikk bør ikke sauses sammen til en røre med absurde motsetninger. Det bør holdes adskilt. La fordelingspolitikk være fordelingspolitikk og sett f.eks opp toppskatten om det er det som skal til for å gi bedre fordeling. Så kan man la miljøpolitikken være miljøpolitikk uforstyrret av misunnelse og vridninger mot ting som ikke har noe med miljø å gjøre.


For de fleste andre oppegående mennesker så fungerer det ikke slik, det blir som å si at oljepolitikk kan være oljepolitikk, eller bilpolitikk kan være bilpolitikk, så tar vi klimapolitikken helt uavhengig av alt annet.

 • Like 3

Share this post


Link to post
keramikklampe skrev (26 minutter siden):

Tesla Model X koster 845.900kr, og med dette tiltaket må en også betale 61.475kr til staten. Det er "ingenting" med tanke på hvor billig det er å kjøre elektrisk og spesielt med tanke på at du også får 150.000kr momsfritak på kjøpet.

Hvis 61 000 kr er "ingenting" for deg så tar jeg gjerne i mot.. 61 000 er langt i fra "ingenting" for meg. Jeg synes jeg strakk meg veldig langt da jeg betalte 430 000 for min model S, men jeg trøstet meg selv med lovnader om lave drivstoffutgifter.. Har aldri betalt i nærheten av så mye for en bil før. Rasjonelt sett burde jeg nok beholdt fossilbilen, men nå var jeg nok ikke helt økonomisk rasjonell i gjerningsøyeblikket. Men god klima og miljøsamvittighet har jeg i hvert fall. Hver dag, også de få dagene jeg kjører i stedet for å sykle, av ren latskap.

 • Like 4

Share this post


Link to post
PingEnt skrev (21 minutter siden):

Det gjelder vel for omtrent alle partiprogram utenom kanskje MDG. Altså at miljø er ad-hoc.

Unnta Venstre også selv om de har en mer vidtrekkende politikk enn ettsakspartiet MDG. Alle partier har miljø i partiprogrammet, men ikke alle har så lite fokus på det som Rødt. Ei heller i faktisk politikk.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Kahuna skrev (9 timer siden):

Om Rødt bekymrer seg for fordeling skulle de kanskje heller sett på skattelettene de blåblå har gjennomført på inntektsskatt, formueskatt, arveavgift..

Jeg er enig i det med inntektsskatt og delvis arveavgift.

Men formueskatten er svært urimelig mange ganger og reduserer norsk eierskap. Utenlandske eiere betaler ikke formueskatt og det er dermed et økonomisk incitament for utflagging.

Et annet punkt er hva som regnes inn som formue. Det er ikke nødvendigvis enkelt å være eldre eller  ufør og så sitte med hus og/eller hytte i et område som er blitt verdifullt etter hvert.

Share this post


Link to post
ism_InnleggNO skrev (7 timer siden):

Ikke for en elsykkel med plass til både unger og varer som faktisk kan være en erstatning for en bil. De kommer fort opp i 50-70 tusen.

Er det bare EN i familien som kan trø? Bedre å kjøpe sykkel til hver person da, og sykkeltilhenger for spedbarnet.

Share this post


Link to post
0laf skrev (26 minutter siden):

Det lever knapt noe menneske i dag som ikke bidrar til utslipp av miljøgasser, slik at når man får et barn, så bidrar man absolutt til økte klimautslipp, faktisk for nær sagt uendelige generasjoner, barns barnebarn ... osv.

Dette er helt opplagt, det er allmenn viten at befolkningsvekst er det største problemet for klimaet, og forskning har gang på gang vist at det største klimatiltaket man kan gjøre, er å få færre barn.

Så er fortsatt Simen1s poeng gyldig, utslippene skjer ikke på fødestua. De skjer hver dag resten av livet og hvor mye du slipper ut den tiden er litt summen av dine personlige valg, men først og fremst dine 'upersonlige' valg. Valgene samfunnet gjør for deg som du kun har marginal innflytelse over. Og de valgene er heldigvis ikke fastlagt ennå. En karbonnøytral verdensøkonomi i 2050(ikke helt realistisk) vil redusere eller nulle ut de forventede livsløpsutslippene du er født med.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (4 minutter siden):

Hvis 61 000 kr er "ingenting" for deg så tar jeg gjerne i mot.. 61 000 er langt i fra "ingenting" for meg. Jeg synes jeg strakk meg veldig langt da jeg betalte 430 000 for min model S, men jeg trøstet meg selv med lovnader om lave drivstoffutgifter.. Har aldri betalt i nærheten av så mye for en bil før. Rasjonelt sett burde jeg nok beholdt fossilbilen, men nå var jeg nok ikke helt økonomisk rasjonell i gjerningsøyeblikket. Men god klima og miljøsamvittighet har jeg i hvert fall. Hver dag, også de få dagene jeg kjører i stedet for å sykle, av ren latskap.

Du tar ting ut av kontekst. Å betale bare 61000kr i moms for ett produkt som koster 850000kr er ett veldig godt tilbud.

Ellers er "ingenting" ikke det samme som ingenting, så du får ikke 61000kr av meg :)

Share this post


Link to post
-Birger- skrev (4 minutter siden):

Jeg er enig i det med inntektsskatt og delvis arveavgift.

Men formueskatten er svært urimelig mange ganger og reduserer norsk eierskap. Utenlandske eiere betaler ikke formueskatt og det er dermed et økonomisk incitament for utflagging.

Et annet punkt er hva som regnes inn som formue. Det er ikke nødvendigvis enkelt å være eldre eller  ufør og så sitte med hus og/eller hytte i et område som er blitt verdifullt etter hvert.

Jeg klarer ikke å synes så fryktelig synd på de som opplever en brå verdistigning på eiendommen sin.. ;)

Utflagging er en uting men vanskelig å gjøre noe med. Som Facebook og google som har rasket til seg mesteparten av det norske reklamemarkedet men nesten ikke betaler skatt i det hele tatt.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
PingEnt skrev (8 timer siden):

En Tesla er i dag ikke oppnåelig for folk flest, spesielt ikke folk flest på distriktslønninger.

Jo det er den. Men det betyr ikke at alle da kan velge hytte, båt og ferieturer til syden to ganger i året i tillegg.

Snittlønnen i Norge er nå over 45000 kroner i måneden og de fleste familier har to inntekter.

Rimeligste NYE Tesla per i dag er 384900,- Brukte får en (i dag) fra 275000. Disse er eldre Model S som antagelig har gratis lading på supercharger i levetiden.

Snakker du distriktsbosetting så er som regel bo omkostningene svært mye lavere enn i de større norske byene.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Just now, -Birger- said:

Jo det er den. Men det betyr ikke at alle da kan velge hytte, båt og ferieturer til syden to ganger i året i tillegg.

Snittlønnen i Norge er nå over 45000 kroner i måneden og de fleste familier har to inntekter.

Rimeligste NYE Tesla per i dag er 384900,- Brukte får en (i dag) fra 275000. Disse er eldre Model S som antagelig har gratis lading på supercharger i levetiden.

Snakker du distriktsbosetting så er som regel bo omkostningene svært mye lavere enn i de større norske byene.

Du blander median og snitt. Du må se på medianlønnen til husholdninger.

Share this post


Link to post
Kahuna skrev (9 minutter siden):

En karbonnøytral verdensøkonomi i 2050(ikke helt realistisk) vil redusere eller nulle ut de forventede livsløpsutslippene du er født med.


Å leve "karbonnøytralt" er utopi, selv om Kongeriket Noreg ble Amish-staten Grundsatzen, så ville folk fremdeles stå for visse utslipp, uansett om de vil eller ikke, men karbon fra fossile drivstoff kunne nok reduseres en del.

Det må uansett produseres mat, produkter, elektriske ting, biler osv, så med mindre fremtidens generasjoner finner måter å gjøre dette på uten miljøkostnader, noe som neppe kommer til å skje med det første, er det å få barn fremdeles det mest miljøfiendtlige man kan gjøre, men det ser ut til å være liten interesse for en skatt på 800 000,- per barn, slik at kun de rike kan få avkom.

Når det ikke er snakk om avgiftsfrie luksusbiler, stikker ikke miljøengasjementet så dypt lengre for mange ?

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
0laf skrev (3 minutter siden):


Å leve "karbonnøytralt" er utopi, selv om Kongeriket Noreg ble Amish-staten Grundsatzen, så ville folk fremdeles stå for visse utslipp, uansett om de vil eller ikke, men karbon fra fossile drivstoff kunne nok reduseres en del.

Det må uansett produseres mat, produkter, elektriske ting, biler osv, så med mindre fremtidens generasjoner finner måter å gjøre dette på uten miljøkostnader, noe som neppe kommer til å skje med det første, er det å få barn fremdeles det mest miljøfiendtlige man kan gjøre, men det ser ut til å være liten interesse for en skatt på 800 000,- per barn, slik at kun de rike kan få avkom.

Når det ikke er snakk om avgiftsfrie luksusbiler, stikker ikke miljøengasjementet så dypt lengre for mange ?

 

Hvor dypt stikker *ditt* miljøengasjement? Villig til å holde pusten 15 minutter?

Et karbonnøytralt verdenssamfunn er både teknisk og økonomisk mulig, problemet er først og fremst politisk. Selv om 'alle' skjønner at kullkraft bør legges ned og erstattes med sol+vindkraft er den politiske kostnaden med å tvinge hundretusener av arbeidere såpass høy at politikere flest kvier seg for å gjøre det. Oljeselskaper på sin side er rasende flinke til å ansette lobbyister som på mange ulike klarer å forsinke overgangen til fornybarsamfunnet så de kan fortsette å tjene sine oljedollar..

 • Like 4

Share this post


Link to post
PingEnt skrev (9 timer siden):

I følge dine tall så er ikke distriktene så ille ute:

 

Snitt over alle husholdninger.

Oslo 377000
Hedmark 402000
Oppland 408000
Telemark 414000
Østfold 416000
Nordland 422000
Troms Romsa 422000
Sør-Trøndelag 423000
Vestfold 425000
Finnmark Finnmárku 430000
Hele landet 431000
Nord-Trøndelag 431000
Aust-Agder 432000
Buskerud 436000
Vest-Agder 436000
Sogn og Fjordane 445000
Møre og Romsdal 447000
Hordaland 449000
Rogaland 488000
Akershus 502000

Share this post


Link to post
Kahuna skrev (23 minutter siden):

Et karbonnøytralt verdenssamfunn er både teknisk og økonomisk mulig, problemet er først og fremst politisk. 


Karbonnøytralt verdenssamfunn er nok utopi, men samtidig er det ganske enkelt for den enkelte å være "karbonnøytral".

"Karbonnøytralt" betyr ikke annet enn at man gjør noe som liksom skal nulle ut effekten av utslippene man har, som å plante et tre eller kjøpe seg noen kvoter.

For egen del betyr det at jeg er karbonnøytral for rundt 60 kroner i måneden, det kan du også bli, for eksempel her :

https://www.onamission.world/support?gclid=Cj0KCQiApt_xBRDxARIsAAMUMu-g9SWj03ewsEzd1ewDOlccNEaBHkie6ckzdO1ZtlHl1az1xBK2oJMaAoI0EALw_wcB

Å kutte utslippene til nesten null er noe helt annet, hverken elbiler, vannkraft, vindkraft eller andre ting er uten utslipp, det produseres ikke magisk av seg selv.

Skal man kutte utslippene, holder det ikke å bli "karbonnøytral", man må enten finne andre måter å produsere nær sagt alt på, eller kutte ut nesten alle produkter vi forbruker.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Rudde skrev (7 timer siden):

Fordi Rødt er et parti for arbeiderne og ikke et miljøparti? 

Hvem er "arbeiderne" i dag? Er det en definisjon som er oppdatert?

Share this post


Link to post
aomt skrev (6 timer siden):

Stemmer. Og det er derfor EEA har spredning mellom 17% og 30%. Kjører ein kun på grønn, så er elbiler litt meir effektive. Kjører ein på miks/kull, så er effekten mye mindre. Men å gå fra 17%-30% til 10 gonger (1000%) er vel litt for stor overdrivelse?

Plus kan du lese det med strøm/overskud og globale utslip i posten ovenfor. Temperaturøkning, issmelting og klimaforandringer skyldes globale utslip, så vi må tenke globalt også.

Hvordan har de regnet her? Dersom du har lenke til deres analyse så setter jeg pris på det?

Share this post


Link to post
0laf skrev (4 timer siden):

Hva med barn, å sette mer avkom til verden er jo desidert det verste man kan gjøre for miljøet, mener du det er mer rettferdig at de som får barn i stedet for å få 80 000,- i støtte for hvert barn, kanskje skulle betalt en straffeskatt på ... la oss helt vilkårlig si 800 000,- som tross alt er ingenting i forhold til hvor mye de "forurenser"?

Det burde iallefall vurderes om barnetrygd kun gjelder de feks tre første barna. Slik som fødselstallene i Norge er nå så trenger vi litt påfyll 🙂

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...