Jump to content
Redaksjonen.

Bare 40 prosent av bilkjøpere vurderer elbil – langt unna nasjonale ambisjoner

Recommended Posts

Etter at vi fekk elbil, vel vi ofte bilen i staden for fly når vi skal langt. Det sparer òg store utslepp.

Når man snakker om gjennomsnittsutslipp så snakker man om normale mennesker. Jeg kan skryte av mindre utslipp for å komme til sør-Europa, men i motsetning til deg insisterer jeg ikke på at seilbåt er noe som er representativt og som alle bør begynne med.

 

Ta elbil istedet for fly. LOL. Lurer på når denne aktivismen blandt Tesla-eiere gjør seg utslag i skilsmissestatistikken.

 

 

Då hadde vel bilprodusentane satsa på det i staden for elbilar? Det gjer dei ikkje, for i ein ladehybrid med stort nok batteri til at han er interessant som ladbar bil, vert det dyrare å setje inn ein eksosmotor enn eit større batteri.

De fleste ladehybrider har 10-15 kWh med batteri. 80 kWh ekstra koster mer en forbrenningsmotor og bensintank. Biler med forbrenningsmotorer er billige. Tor det var den siste Peugeot 208 hvor den upraktiske elutgaven med knappe 50 kWh er dobbelt så dyr som den funksjonelle bensinutgaven. Synsinga di tåler ikke møte med fakta.

 

 

Ah, du har funne ut kvifor 60% seier at dei ikkje vurderer elbil ved neste bilkjøp? Det er fordi ein Tesla er upraktisk, men at dei ville kjøpt bilen om han hadde ein eksosmotor i tillegg, sjølv om han då hadde vorte dyrare? Eg trur ikkje det er so enkelt.

Beklager, jeg skjønner virkelig ikke hva du mener her.

 

 

 

Dei har allereie alternativet ladehybrid. Ladehybridane har nesten ikkje avgifter. Likevel vert dei stadig mindre interessante. Til og med oktober i år var 12% av alle nyregistrerte bilar i 2019 ladehybridar mot 18% i same periode i fjor.

Salget økte med 20% i oktober YoY. Der har du trenden.

 

 

Du veit lite om bilar Du får ikkje ein ladehybrid ved å kaste ein tørr bensinmotor inn i bagasjerommet.

Nei, man får en Sturle-stråmann spessial.

 

For 10.000 kroner får du forresten ein god del meir enn 5 kWh batteri, men det veit du nok eigentleg. Hugs at berre pakken kostar ein god del, og prisen pr kWh på pakkenivå går ned for kvar ekstra kWh du puttar inn der. Når du i legg til kWh frå alt frå bensintank til eksosrøyr, clutch, girkasse og drivverk, samt at dette skal monterast i bilen og vedlikehaldast, kjem du fort opp i ein kostnad tilsvarande dei batteripakkane som er vanleg i dei bestseljande elbilane i dag.

På cellenivå er prisen mellom $100 - $150 kWh. På pakkenivå er det mye høyere. Husk at ekstra vekt også øker krav til dimensjonering av oppheng og bremser. Det baller på seg.

 

At du slenger ut bensintank som et stort poeng sier mye om hvor mye synsing du bedriver. En bensintank koster omtrent 500 kroner.

 

Huh? Kvifor snakkar du om elbil som ein ekstra bil, dersom du klarer deg med ein i dag? Til det du skisserer som kostnad får du råd til nesten alt av elbilar på marknaden i dag. Ein skal høyre mykje dumt..

Alternativet til min bensinbil er enten å bytte til en ladehybrid eller beholde bensinbilen til langtur og bekoste parkeringsplass til 500 000 + en batteri-elbil.

Edited by uname -l
 • Like 4

Share this post


Link to post

Eg trur du har eit litt forvrengt bilete av kor mykje straum ein elbil brukar. Hugs at ein elbil brukar veldig mykje mindre energi enn ein ekosbil. Elbilen er knapt merkbar på straumrekninga. Konspirasjonsteorien din om at den eigentlege grunne til elbilfordelane er at fleirtalet av norske politikarar ynskjer å auke straumprisen ved å auke forbruket med ca 4% over ein periode på minst 40 år er ikkje styrka. Hadde det ikkje då vore enklare å stemme nei til ny kraftproduksjon eller støtte kraftkrevjande industri?

Jernoksid (rust) er heldigvis ikkje spesielt farleg. Det klumpar seg fort til større partiklar som vert liggjande på bakken og kroppen handterer det lett. Elles hadde det vore veldig farleg å jobbe i ei vanleg jerngruve.

Du finn på mykje rart. Har du nokon gong vurdert realismen i dine eigne påstandar eller sjekka dei mot pålitelege kjelder?

Den desidert største kjelda til mikropartiklar under 2,5µm er forbrenningsprosessar, hovudsakleg frå bilmotorar. Det veit vi ved å analysere støvpartiklane. Det er det farlegaste støvet, som vert avsett i lungeblærene. Finstøvet reiser langt. 30-40% av mikropartiklane vi finn i Noreg er slept ut i andre land i Europa. Elbilar har nær null utslepp av fint eller ultrafint støv.

Dei større partiklane (10 µm), som vi toler meir av, er hovudsakleg (90%) mineralsk. Dvs støv frå asfalt, sand osb. Dette legg seg mykje fortare og reiser ikkje langt frå vegen. Det kjem sjeldan lengre enn til nase svelg og luftrøyr og har mindre langsiktig effekt på helsa.

Dette er ei veldig pussig innstilling å ha for ein som meiner at det ligg eit snev av fornuft bak bruk av olje til transport, der mesteparten av energien går ut som varme til kråkene. Sikring av finansielle transaksjonar er nyttig arbeid.

Eg har ikkje høyrt om nokon som gjer det. Heller ikkje den lokale kraftkrevjande industrien, sjukehus, flyplassar eller datasenter. Dei har batteribackup som varer lenge nok til at generatorane kan starte opp.

 

Vi vet hvor mye strøm en el bil bruker. Vil vil trenge ca 7twh for å gjøre bilparken eletrisk. For oss som husker Gro Harlem Bruntlands forklaring på at hjemme pc-er var årsak til at strømmen ble dyrere for 25-år siden er dette store tall. Hvem har vel pcen stående i et kaldt rom.

 

4% er mye i energi sammenheng. Tror du ikke en økning på 4% i oljeforbruk vil påvirke oljeprisene. Det samme skjer i el nettet.

 

At det skjer over 40-år er din påstand. Om avgiftsfordeler fortsetter skjer det nok hurtigere i Norge. Tyskland har som mål å nå 5-6 millioner el biler i 2025. Dette vil kreve anslagsvis 15-20 Twh ekstra eletrisk produksjon. Det er mange vindmølleparker.

 

Svevestøv er et problem i byene. Å skylde dette på utlandske utslipp er søkt. Luftkvalitet blir målt overalt. Det er i byene dette gir helseproblemer og støvet legger seg overalt. Dette blir man ikke kvitt før bilene forsvinner. Ev at folk blir fraktet rundt i elektriske droner.

 

Å bruke enorme mengder energi på å grave bitcoin. Hva er fornuften i det? Hvilken samfunnsnytte har vi egentlig av slik energibruk. Hva om dette eskalerer? Heldigvis var det noen som tok til fornuft og fjernet mulighet for industripris på strømmen på denne ekstreme sløsingen med energi. En slik "gruve" brukte strøm nok til å kjøre en el bil 90 millioner kilometer på ett år

 

Ang datasenter er dette helt nytt. Datasenter er så redd for å miste strømmen fordi de frykter at nettet svikter at de ønsker seg generatorer som hoved forsyning. Husk at datasenter settes opp utenfor Norge også. Fornybare kilder som vind og sol gjør at strømnettet blir sårbart.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (På 11.11.2019 den 11.54):

Salet av ladbare hybridar er i fritt fall over heile verda, fordi dei færraste vil drasse rundt på ein dyr eksosmotor når dei like godt kan køyre heilelektrisk. Ville du kjøpt ein ladehybrid?

Der kom det tall fra Tyskland. Salget av ladehybrider gikk opp formidable 248% sammenlignet med oktober i fjor.

Dette såkalte fallet ditt skyldes innføringen av WLTP som gjorde at det måtte inn en ny generasjon med ladehybrider. Nå er de kommet og jeg er rimelig sikker på at salget vil øke sterkt.

Denne Peugeot 508 stasjonsvogna vil ha et WLTP utslipp på 31 gram CO2 per kilometer(under en tredjedel av EUs flåtekrav) og koste ikke altfor mye, spesielt sammenlignet med stasjonsvognelbiler som ikke finnes.

 

508-1540c.jpg?itok=A4oOmAWn

 

peugeot-508-sw-symbolic-picture.png

 

 

Edited by uname -l
 • Like 4

Share this post


Link to post
Annonse

Bare synd at de fleste som har ladehybrider kjøper disse fordi pga avgiftsreduksjon samt at de ikke har lademulighet hjemme, ref første kommentar. Hadde de hatt lademulighet hjemme kjøper de ren elbil. Ladehybrider som aldri lader er ikke spesielt drivstofføkonomiske. Tvert i mot.

Det begynner å gå mot metning av elbiler der kjøper har egen P-plass med lademulighet hjemme. De fleste kjøper bruktbil nestegang de skal ha «ny» bil. Pga mange ikke vil ha fossilbil, så synker de nå i pris og gjør bruktkjøp på fossilbil veldig gunstig.

Skal vi over på fler elbiler må vi ta ut biler i «bunnen» av markedet. Gamle fossilbiler bør få innbyttepris ved kjøp av ny elbil, ikke ulikt det zoe hadde. 25000kr i «pant» ved kjølt av ny elbil.

Å fjerne 100vis av fortausladere i Oslo og sette dyre P-avgifter på dem, fjerner effektivt for alle som bor i blokk m/gateparkering å kjøpe elbil. Da opprettholder man dogmet at elbilfordelene bare er for rike folk i enebolig, og det svekker støtten i opinionen og øker aksepten til at fordelene kommer til å forsvinne. AP vil fjerne elbilfordelene FrP også. MDG vil også fjerne elbilfordelene da de er imot privatbiler generelt. SV vil fjerne elbilfordelene fordi det er «skattelette for de rike».Spiller på populistisk misunnelse fra velger som ikke har råd til elbil eller fabrikkny bil generelt.

Altså blir løsningen for utlippreduksjon at gullrot positive virkemidler blir borte. Avgiftsøkning på drivstoff 30kr litern og 100kr i bomavgift. Velgerne flokker seg rundt to ensakpartierm på hver sin ytterkant nei til bompenger og MDG som får avgjørende innflytelse om vippepartier.

 • Like 1

Share this post


Link to post
N8591NB4 skrev (17 minutter siden):

Bare synd at de fleste som har ladehybrider kjøper disse fordi pga avgiftsreduksjon samt at de ikke har lademulighet hjemme, ref første kommentar. Hadde de hatt lademulighet hjemme kjøper de ren elbil. Ladehybrider som aldri lader er ikke spesielt drivstofføkonomiske. Tvert i mot

 

Ladehybrider er så absolutt mer effektive enn vanlige bensinbiler, hva får deg til å tro noe annet? Poenget er jo å kjøre motoren på optimalt effektivitetsnivå slik at batteriet virker som en buffer. For eksempel ved å kjøre elektrisk fra 100% til 20% oppladning, og så kobles motoren inn og begynner å lade batteriet på et turtall der motoren ikke bråker overdrevent og samtidig er mest mulig effektiv.

 • Like 2

Share this post


Link to post
N8591NB4 skrev (57 minutter siden):

Bare synd at de fleste som har ladehybrider kjøper disse fordi pga avgiftsreduksjon samt at de ikke har lademulighet hjemme, ref første kommentar. Hadde de hatt lademulighet hjemme kjøper de ren elbil. Ladehybrider som aldri lader er ikke spesielt drivstofføkonomiske. Tvert i mot.

Øh... Har du noe underlag for dette eller er det basert på anekdoter?

Mine anekdoter som er kolleger, venner og naboer så er det su sier svært langt fra virkeligheten.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Det er også mangel på gode, billige elbiler som kan erstatte de som kjører gamle bensin og dieselbiler, spesielt utenfor byene der det er langt mellom stedene og dårlig kollektivtransport. Eller skal alle bo i byene? Det er heller ikke særlig økonomisk å ha busser kjørende rundt i grisgrendte strøk da de ofte kan ende opp med å kjøre rundt tomme.

Det er kanskje ikke så mange av dem, men det finnes altså de som kjører rundt i ti-femten år gamle biler i prisklassen 5 000 til 30 000 kr som ikke har gode utslippsfrie alternativer.

Hvor mange brukte elbiler til 30 000 kr har samme egenskaper som en brukt dieselbil ala Volvo V70 fra 2004, som 1000 km rekkevidde, 500 liter bagasjerom, hengerfeste og lading på under fem minutter? Ingen. Disse menneskene er fort i en situasjon der de enten må flytte til urbane strøk eller finne seg i å leve i transportfattigdom der de hindres i å reise.

Edited by FrihetensRegn

Share this post


Link to post
FrihetensRegn skrev (5 timer siden):

Hvor mange brukte elbiler til 30 000 kr har samme egenskaper som en brukt dieselbil ala Volvo V70 fra 2004, som 1000 km rekkevidde, 500 liter bagasjerom, hengerfeste og lading på under fem minutter?

Er du klar over absurditeten i det du selv skriver her? 

Svaret er uansett at om vi opprettholder dagens avgiftsnivå for elbiler så vil elbilen du beskriver bli tilgjengelig brukt om 15 år. Som helt tilfeldigvis er omtrentlig alder på en Volvo til under 30000,- 😛

 • Like 1

Share this post


Link to post
Kahuna skrev (2 timer siden):

Er du klar over absurditeten i det du selv skriver her? 

Svaret er uansett at om vi opprettholder dagens avgiftsnivå for elbiler så vil elbilen du beskriver bli tilgjengelig brukt om 15 år. Som helt tilfeldigvis er omtrentlig alder på en Volvo til under 30000,- 😛

Det finnes ingen i dag, så hvordan vil det være noen der om femten år? Kanskje om 30 år, men da er det så langt inn i fremtiden at det er irrelevant. Om noen selger bilen sin for 20k-30k i dag eller om ti år, så vil det ikke være noen alternativer til de som bor grisgrendt til.

Share this post


Link to post
23 hours ago, N8591NB4 said:

 

Vet ikke om ladehybrider blir noe ineffektive.
Noe får man nå igjen for teknologien:
1. Noe av starttapet blir borte. 
2. Effektivitetstapet som ville vært førstegir.
3. Og effektstapet fra 0 til hvor nå enn elmotoren slutter å være effektiv.
4. Regenerative bremser
5. Interiør og AC drives direkte fra et stort batteri i stede for 60-90% tap direkte fra motoren

Share this post


Link to post
FrihetensRegn skrev (22 timer siden):

Det er også mangel på gode, billige elbiler som kan erstatte de som kjører gamle bensin og dieselbiler, spesielt utenfor byene der det er langt mellom stedene og dårlig kollektivtransport. Eller skal alle bo i byene? Det er heller ikke særlig økonomisk å ha busser kjørende rundt i grisgrendte strøk da de ofte kan ende opp med å kjøre rundt tomme.

Det er kanskje ikke så mange av dem, men det finnes altså de som kjører rundt i ti-femten år gamle biler i prisklassen 5 000 til 30 000 kr som ikke har gode utslippsfrie alternativer.

Hvor mange brukte elbiler til 30 000 kr har samme egenskaper som en brukt dieselbil ala Volvo V70 fra 2004, som 1000 km rekkevidde, 500 liter bagasjerom, hengerfeste og lading på under fem minutter? Ingen. Disse menneskene er fort i en situasjon der de enten må flytte til urbane strøk eller finne seg i å leve i transportfattigdom der de hindres i å reise.

Er enig i mye av det du skriver. 

Fortsatt økning i prisen på bensin og diesel vil gå hardest utover de som ikke har noen alternativer i utgangspunktet - derfor bør det etter min mening unngås, ihvertfall til det finnes fullverdige alternativer til disse også. Det samme med bompenger også forsåvidt.

 

Jeg mener det meste av bilavgifter burde taes inn over skatteseddelen, men det kommer sikkert ikke til å skje...

 

Om man hadde tatt utgangspunktet i forbruk både på nye el og fossilbiler burde det gå an å lage til et fornuftig avgiftssystem hvor lavt forbruk "belønnes" med lite avgifter og høyere forbruk "belønnes" med høyere avgifter - også for elbiler. 

En audi e-tron feks bruker vel fort 2,5kWh per mil, mens en tesla model s bruker rundt 1,9kWh. Audien burde da koste mer som en slags "avgiftsstraff" enn teslaen. Til sammenligning  - VAG "tvillingene" bruker 1,3-1,4kWh og burde selvfølgelig være enda billigere igjen. Tyngde bør også spille inn, ettersom tyngre biler sliter mer på veien. Batteristørrelse bør kanskje også ha noe å si, det kreves mer ressurser for å lage større batterier såklart.

Det er SVÆRT få som virkelig trenger digre suv'r og 4wd feks - kanskje må vi i fremtiden tåle å måtte betale en god del ekstra for ting man egentlig ikke trenger?

 

Bilfabrikantene burde også tvinges til å lage mer holdbare biler (det gjelder forsåvidt produsenter av det meste!) På slutten av 80 tallet lagde volvo 740 serien, de ble lagd for å vare i 25år. Mener å ha lest ett sted for ikke lenge siden at VAG lagde biler som var beregnet for å vare 8-10år nå... 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...