Jump to content
inside_997084

De rødgrønne: Det offentlige må ta en større rolle i utviklingen av ny teknologi

Recommended Posts

Planøkonomi altså?! Å ja, vi har ikke hatt den ocerveldende mengden med sosialiststater som prøvde seg på det, suksessprosjekter alle og enhver, gitt.

  • Like 5

Share this post


Link to post

Ser ikke helt at utjevning av økonomiske forskjeller kommer til å redde klimaet, heller tvert i mot. Det er vel få land som har så lave CO2 utslipp per innbygger som Afghanistan og Nord Korea. Løsningen på klimaproblemet er derfor å reise tilbake i tiden og stoppe den franske revolusjonen før demokratiet blir født, muahaha.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Er det ikke nok milliard-skandaler i det offentlige uten at de skal jakte på nye – antagelig har disse folkene lite å gjøre og prøver å finne noe å fylle arbeidsdagen med.

  • Like 4

Share this post


Link to post
Guest mrpc

Dem vil fortsatte med månelandings prosjektet skjønner jeg, hvis dette settes ut i livet vil det være katastrofalt for norsk økonomi og vi kommer til å bli skattelagt til vi må stå i brødkø.

Share this post


Link to post

"Men ifølge Barth Eide er dette utslipp som kan kuttes ved hjelp av blant annet flytende havvind."

 

Ja, det er nesten som jeg blir sosialist.

Kanskje de på venstresiden i norsk politikk får overta roret raskere enn de tror, dersom bompengesaken velter regjeringen.

Det som forundrer meg er at ikke dagens regjering ser at klimasaken også vil få betydning i norske valg, og dersom en ikke går fra prat til handling mister en makten.

Det er over 2 år til neste stortingsvalg, og med skoleungdom i gatene hele denne tiden er det klart at velgerskaren som setter klima øverst på prioriteringslisten får innflytelse.

Jeg tipper at Norge tvinges til å slutte med leting etter olje og gass etter 2021.

Alternativet til denne industrien er nettopp det som kommer frem i denne artikkelen, nemlig flytende energianlegg på havet.

Det er ikke snakk om å slutte med olje over natten, men i 2050 må de store inntektene komme fra andre industrier.

Manglende innsats fra regjeringen gjør at vi sakker akterut, og kan hende er det EU som bygger det første kombinerte anlegget for fiskeoppdrett og energiproduksjon.

Share this post


Link to post

Bra! Politikerne må gjenoppdage kunsten å mene noe om næringslibet uten å detaljstyre, og dette er første steg på veien.

 

Kina er i ferd med å ta lederposisjonen i mange sektorer pga offensiv statlig næringspolitikk, på samme måte som Sør-Korea, Japan og USA før dem.

 

Vestlig økonomi sitter fast i altfor mange myter om at staten skal holde seg unna alt mulig, myter som markedsliberalistene har funnet på.

 

Anbefaler å lese boka "23 ting de ikke forteller deg om kapitalismen".

Share this post


Link to post

> Det offentlige må ta en større rolle i utviklingen av næringslivet.

 

Ja, for det var jo slik fantastisk suksess i Sovjetunionen – samfunnet alle på venstresiden drømmer om.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Bra! Politikerne må gjenoppdage kunsten å mene noe om næringslibet uten å detaljstyre, og dette er første steg på veien.

Kina er i ferd med å ta lederposisjonen i mange sektorer pga offensiv statlig næringspolitikk, på samme måte som Sør-Korea, Japan og USA før dem.

Vestlig økonomi sitter fast i altfor mange myter om at staten skal holde seg unna alt mulig, myter som markedsliberalistene har funnet på.

Anbefaler å lese boka "23 ting de ikke forteller deg om kapitalismen".

Kina har suksess fordi politikerne kopierer vestlige, kapitalistiske land. Før Kina begynte med det, var det et lutfattig u-land.

 

Begynner å bli bekymret for hva den nye klimareligionen vil medføre i fremtiden. Det norske folk er i ferd med å bli indoktrinert og hjernevasket. Ganske utrolig, med tanke på at det ikke finnes negative konsekvenser av oppvarmingen på 1 grad de siste 150 årene. Men verden vil bedras, som ordtaket sier.

  • Like 2

Share this post


Link to post

Enig i at staten bør være mye mer aktiv i å legge til rette for utvikling av ny teknologi og næringsvirksomhet gjennom gode støtteordninger og rammevilkår. For øvrig et mye verdigere formål for 100 milliarder fra oljefondet enn bomstasjoner.

Når politikerne begynner å peke ut hvilke konkrete teknologier man skal satse på, så er det imidlertid all grun til å frykte at det går galt. Næringsutvikling må funderes på faglig innsikt og marked, ikke på politisk prestisje.

Share this post


Link to post

Spennende dag i dag, for hvordan blir det dersom Frp virkelig går ut av regjering?

På dagens meningsmåling har MDG 9% oppslutning og Frp 7%. 

Er det signaler om at vi er på vei bort fra prat og over til handling i miljøkampen?

Skulle ønske H i Norge tenkte som det tilsvarende H-partiet i Danmark, og tok signalene fra venstresiden.

Dersom venstresiden med et sterkt MDG overtar makten i Norge får vi mer fart i overgangen til et fornybart samfunn, men vi får også full stopp i utbyggingen av motorveier, vil vi det?

Endelig har vi fått fart i utbyggingen av gode veier i Norge, noe Frp skal ha æren for.

Med en sentrumsregjering hvor Ap og H var med ville vi fått fart i arbeidet for å utnytte havet og fortsatt utbygging av veinettet.

Dersom MDG også var med i regjeringen ville vi trolig fått stopp i letingen etter er olje og gass, og da hadde vi en perfekt regjering etter min mening.

Share this post


Link to post

Synes det er en god ide å ha offentlig satsning på miljøteknologi. Det å åpne lommeboka og importere vindmøller og elbiler gir veldig lite kompetanse og arbeidsplasser tilbake.

 

Problemet med månelandingen/CO2-renseprosjektet var at det ble opp til Statoil å drive det. Alle burde skjønt at det ville bli en fiasko og sløseri med Statoils "meritter" i store prosjekter.

Share this post


Link to post

Synes det er en god ide å ha offentlig satsning på miljøteknologi. Det å åpne lommeboka og importere vindmøller og elbiler gir veldig lite kompetanse og arbeidsplasser tilbake.

 

Problemet med månelandingen/CO2-renseprosjektet var at det ble opp til Statoil å drive det. Alle burde skjønt at det ville bli en fiasko og sløseri med Statoils "meritter" i store prosjekter.

CCS og månelandingen til Stoltenberg var et forsøk på å fortsette med olje og gass lengst mulig.

Det har vært klart en god stund at det ikke er mulig å snakke opp oljeindustrien, da flertallet etter hvert ser at klimatrusselen er reell, og trolig vil MDG få så stor innflytelse etter valget i 2021 at Norge slutter med leting etter olje og gass.

Dagens folk på Stortinget burde sett for lenge siden at olje og gass i Norge er en tapt sak, og startet med planer for å fase ut denne industrien.

I 2050 burde kombinasjonen fiskeoppdrett og energiproduksjon være den dominerende næringen i Norge, men det krever at flertallet på Stortinget har noen vyer.

Vi var egentlig i gang med en industri på dette området da Egil Myklebust var konsernleder i Hydro, fra 1991 til 2001.

Han startet prosjektet på Utsira for å finne ut hvordan fornybar energi kan samkjøres med hydrogen.

Han startet arbeidet med Hywind og Hydro var også eiere av oppdrettsanlegg den gang.

Så kom det nye koster i regjeringskontorene og Eivind Reiten var en gullgutt med sin markedsfilosofi.

Markedet tok over prissettingen av energi og Hydro ble solgt til Equinor.

Hydro ble vel i realiteten vingeklippet av Equinor, som har gått videre med Hywind for å få politikerne til å innse hvor kostbart det er med energi fra havet.

I dag tror de fleste politikere at fornybar energi fra havet koster over kr 2,-/kWh, mens matematikken for kombinasjonen fiskeoppdrett og fornybar energi viser en pris rundt 30 øre/kWh.

Tenk hvor mye penger Hydro kunne tilført statskassen dersom ikke oppdrett ble solgt til Marin Harvest i 2000?

Share this post


Link to post

Begynner å bli bekymret for hva den nye klimareligionen vil medføre i fremtiden. Det norske folk er i ferd med å bli indoktrinert og hjernevasket. Ganske utrolig, med tanke på at det ikke finnes negative konsekvenser av oppvarmingen på 1 grad de siste 150 årene. Men verden vil bedras, som ordtaket sier.

 

Hvor henter du misoppfatningen fra? Er det dokumentasjonen til de såkalte "klimarealistene" du bruker, kan jeg opplyse deg om at denne er afslørt for lenge siden som ren svindel.

Derimot er det bevist at oppvarmingen av jordkloden har ført til enorm skade, og skadeomfanget vil fortsette å vokse. Kostnadene er betydelige i mange land og vil øke år for år.

Share this post


Link to post

Hvor henter du misoppfatningen fra? Er det dokumentasjonen til de såkalte "klimarealistene" du bruker, kan jeg opplyse deg om at denne er afslørt for lenge siden som ren svindel.

Derimot er det bevist at oppvarmingen av jordkloden har ført til enorm skade, og skadeomfanget vil fortsette å vokse. Kostnadene er betydelige i mange land og vil øke år for år.

Hvilken enorm skade er det du mener har skjedd ?

Share this post


Link to post

På dagens meningsmåling har MDG 9% oppslutning og Frp 7%.

Du har hørt om FNB ?

 

Når det gjelder MDG så er det mange som ønsker ytterligere sanksjoner mot klimautslipp og klima er i vinden for tiden, så får vi MDG og rødt sammen med AP kan vi forvente at det vil bli foretatt store omveltinger for og fjerne/sterk redusere bilismen, redusere antall veier, eventuell bygge om til gang/sykkelvei kraftig økning på CO2 avgiften, fjerning av oljesektoren, og sannsynligvis alt dette i løpe av en regjeringsperiode.

 

FRP mister stemmer siden de har blitt et mer sentrumsparti,

 

Det partiet som sannsynligvis vil avgjøre er Senterpartiet og om de vil at MDG skal gjøre store omveltninger i landbruket, blir venstresiden for ille kan det hende at SP går mer mot høyre.

Edited by Nautica

Share this post


Link to post

Synes det er en god ide å ha offentlig satsning på miljøteknologi. Det å åpne lommeboka og importere vindmøller og elbiler gir veldig lite kompetanse og arbeidsplasser tilbake.

 

Problemet med månelandingen/CO2-renseprosjektet var at det ble opp til Statoil å drive det. Alle burde skjønt at det ville bli en fiasko og sløseri med Statoils "meritter" i store prosjekter.

 

Svar:

Månelandingen var egentlig to prosjekter. Det ene prosjekter hadde som mål å bygge et testsenter for utvikling av renseteknologi (Test Center Mongstad, TCM). Det andre prosjektet var fullskala "rensing" av avgassene fra gasskraftverket på Mongstad. TCM, som var en liten del av Månelandingen, er nå i drift og har fått inn flere eiere og brukere - Investeringene i TCM kan sannsynligvis forsvares.

Galskapen på Mongstad var at Stortinget bevilget penger til begge prosjektene samtidig. Selvsagt burde TCM vært etablert først, og hvis/når akseptabel teknologi var utviklet, og et realistisk kostnadoverslag var mulig, så kunne man beslutte om fullskala rensing på gasskraftverket skulle gjennomføres.

Det er også et poeng at avgassene fra et gasskraftverk inneholder 4 % CO2, mens fra et kullfyrt verk 20 % - følgelig er det langt viktigere å rense avgassene fra kullkraft enn fra gass. I tillegg inneholder avgassene fra kullkraft mye annet dritt enn CO2. Og siden der finnes mye mer kullkraft i verden enn gasskraft, var en rensedemo av gasskraft på Mongstad lite relevant. På toppen av det hele fikk Statoil Mongstad, som hadde store driftsunderskudd på den tiden, oppdraget med å drive fullskala renseprosjektet, mens O&E Dept. skulle betale regningen. Kan det bli mer amatørmessig? At ingen ble spikret opp på veggen etter Månelandingsfadesen vitner om et system hvor ingen stilles til ansvar for noe som helst. Om dette er måten staten skal medvirke til næringsutvikling, så er det soleklart at vår politikere bør holde seg veeeeeeldig langt unna.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Synes det er en god ide å ha offentlig satsning på miljøteknologi. Det å åpne lommeboka og importere vindmøller og elbiler gir veldig lite kompetanse og arbeidsplasser tilbake.

Problemet med månelandingen/CO2-renseprosjektet var at det ble opp til Statoil å drive det. Alle burde skjønt at det ville bli en fiasko og sløseri med Statoils "meritter" i store prosjekter.

Svar:

Månelandingen var egentlig to prosjekter. Det ene prosjekter hadde som mål å bygge et testsenter for utvikling av renseteknologi (Test Center Mongstad, TCM). Det andre prosjektet var fullskala "rensing" av avgassene fra gasskraftverket på Mongstad. TCM, som var en liten del av Månelandingen, er nå i drift og har fått inn flere eiere og brukere - Investeringene i TCM kan sannsynligvis forsvares.

Galskapen på Mongstad var at Stortinget bevilget penger til begge prosjektene samtidig. Selvsagt burde TCM vært etablert først, og hvis/når akseptabel teknologi var utviklet, og et realistisk kostnadoverslag var mulig, så kunne man beslutte om fullskala rensing på gasskraftverket skulle gjennomføres.

Det er også et poeng at avgassene fra et gasskraftverk inneholder 4 % CO2, mens fra et kullfyrt verk 20 % - følgelig er det langt viktigere å rense avgassene fra kullkraft enn fra gass. I tillegg inneholder avgassene fra kullkraft mye annet dritt enn CO2. Og siden der finnes mye mer kullkraft i verden enn gasskraft, var en rensedemo av gasskraft på Mongstad lite relevant. På toppen av det hele fikk Statoil Mongstad, som hadde store driftsunderskudd på den tiden, oppdraget med å drive fullskala renseprosjektet, mens O&E Dept. skulle betale regningen. Kan det bli mer amatørmessig? At ingen ble spikret opp på veggen etter Månelandingsfadesen vitner om et system hvor ingen stilles til ansvar for noe som helst. Om dette er måten staten skal medvirke til næringsutvikling, så er det soleklart at vår politikere bør holde seg veeeeeeldig langt unna.

Godt mulig dette er sant. Det jeg ikke forstår er at det i ca år 2000 ble testet rensing av CO2 på Kårstø. Denne riggen fjernet 95% av CO2 gassen fra gassforbrenning. Hvorfor ble ikke dette opplyst om? Vi hadde alle rede utviklet dette mange år før månelandingen startet?

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...