Jump to content
AnonymDiskusjon

Jeg liker ikke å samarbeide med Tollvesenet. Hvor mye må jeg si?

Recommended Posts

Til Politiet vet jeg at man har plikt til å opplyse navn, fødselsdato, stilling og adresse jmf. Straffeloven § 162. Brudd på identifikasjonsplikten. Jeg antar at samme lov gjelder for tjenestemenn i Tollvesenet. Hvis jeg blir stoppet av Tollvesenet til kontroll, er det noen annen informasjon de har hjemmel til å tvinge ut  av meg?

 

Akkurat hvor mye informasjon er det jeg må si om stillingen min? Er jeg pålagt å si hvilken arbeidsgiver jeg har, eller er det tilstrekkelig å si hva slags arbeid jeg jobber med?Anonymous poster hash: 9606b...71a

Share this post


Link to post

Jeg vil tenke det skal forstås på samme måte som "stilling" i prosesslovene (som oppgis innledningsvis i et vitneavhør), og i så fall holder det å oppgi stillingstittel ("Advokatfullmektig", "Lærer", "Sekretær", "Saksbehandler" e.l.). Jeg kan ikke se at kommentarutgaven eller norsk lovkommentar behandler spørsmålet. 

 

På den andre side, om tjenestemannen spør om noe mer enn dette, så skal du ikke se bort fra at domstolen kommer til at den nøyaktige utstrekningen av dette begrepet er opp til tjenestemannens skjønn. 

 

Edit: Ser at ExcaliBuR har kommet med en spesialregulering av spørsmålet. Her er informasjonsplikten videre, ved at du skal gi alle opplysningen som tollmyndigheten finner nødvendig. Jeg vet ikke helt hvorfor stilling skulle være nødvendig, men her har nok tollmyndigheten mye skjønn. (Så lenge det ikke fremstår som ren maktmisbruk)

Edited by Herr Brun
 • Like 3

Share this post


Link to post

Ganske mange har ingen stilling: arbeidsløse, studenter, pensjonister, trygdede, selvstendig næringsdrivende. Så da gjelder det å svare "ingen" om de spør om stilling. 
Men "yrke" og "tittel" er noe annet igjen. Om jeg er veterinær, er det mitt yrke, enten jeg har en stilling for øyeblikket eller ei (arbeidsløs, pensjonist, privatpraktiserende). Min tittel er derimot cand. med. vet.

Share this post


Link to post

Ganske mange har ingen stilling: arbeidsløse, studenter, pensjonister, trygdede, selvstendig næringsdrivende. Så da gjelder det å svare "ingen" om de spør om stilling. 

Men "yrke" og "tittel" er noe annet igjen. Om jeg er veterinær, er det mitt yrke, enten jeg har en stilling for øyeblikket eller ei (arbeidsløs, pensjonist, privatpraktiserende). Min tittel er derimot cand. med. vet.

Nei, i denne sammenheng mener man ikke akademisk tittel. Det er i alle fall ikke det folk blir bedt om å oppgi under vitneførsel i retten. Hvis du jobber som veterinær oppgir du tittel "veterinær". Jobber du ikke (selv om du er utdannet veterinær) så oppgir du "arbeidsledig". 

 • Like 3

Share this post


Link to post

Henger "stilling" igjen frå gamalt av der ein behandla legen og ingeniøren med meir respekt enn bonden og kokken?

 

Å få opplysningar om stilling er berre marginalt hjelpsomt for å kunne bekrefte identiteten til ein person.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Hvis du jobber som veterinær oppgir du tittel "veterinær". Jobber du ikke (selv om du er utdannet veterinær) så oppgir du "arbeidsledig". 

Du kan da ikke for alvor mene at om man er privatpraktiserende/selvstendig næringsdrivende så har man en stilling? En stilling (og et verv) er da alltid noe man blir tilbudt av andre og takker ja eller nei til? Som før nevnt fins det andre ord som øvrigheten kan benytte om den vil få fram om eller hvordan man tjener penger. Men da får de gjøre det. Spør de om stilling, må de vente å få svar på det.

(Men hvorfor de vil vite om man er ansatt, kan en jo lure på)

Share this post


Link to post

Du kan da ikke for alvor mene at om man er privatpraktiserende/selvstendig næringsdrivende så har man en stilling? En stilling (og et verv) er da alltid noe man blir tilbudt av andre og takker ja eller nei til? Som før nevnt fins det andre ord som øvrigheten kan benytte om den vil få fram om eller hvordan man tjener penger. Men da får de gjøre det. Spør de om stilling, må de vente å få svar på det.

(Men hvorfor de vil vite om man er ansatt, kan en jo lure på)

 

 Stilling er da et begrep du har brukt, jeg diskuterer tolkningen av ordet "tittel" i strl. § 162. 

 • Like 3

Share this post


Link to post

Henger "stilling" igjen frå gamalt av der ein behandla legen og ingeniøren med meir respekt enn bonden og kokken?

"Stilling" henger igjen fra den tiden hvor det var slik du ble identifisert. Husk at etternavn først ble obligatorisk i 1923, nærmere ti år etter sivilprosessrevisjonen var ferdigstilt, tyve år etter at straffeloven trådte i kraft, og førti år etter at dagens regler kom inn i straffeprosessloven. Noe nasjonalt folkeregister kom ikke før over tyve år etterpå. Det var ikke før i 1981 at "alder" ble byttet ut med fødselsdag og -år.

 

Altså var du ikke "Jens Brun, f. 01.01.1883", du var "Jens, tredve år, smed i Lilleby" eller "Hans, femten år, læregutt på Storevik gård".

 

Når retten lurer på hva din stilling er er dette altså en gjenganger fra den gangen forkynning av vitnestevninger måtte skje ved at stevnevitnet fant igjen "Jens" på ca. 30 som var smed.

 

Straffeloven § 162 bruker for øvrig ikke tittel, men stilling.

 • Like 9

Share this post


Link to post

 Stilling er da et begrep du har brukt, jeg diskuterer tolkningen av ordet "tittel" i strl. § 162. 

"Stilling" er begrepet som er brukt i trådens åpningsinnlegg, jeg holdt meg til det.

Dessuten straffeloven §162: Den som ikke oppgir sitt navn, fødselsdato, fødselsår, stilling eller bopel til et stevnevitne, en polititjenestemann eller annen offentlig myndighet som ber om opplysningen som ledd i tjenesteutøvelsen...

 • Like 1

Share this post


Link to post

Nå er det vel slik at tollerne "bestemmer" om du skal få lov til å passere grensen? Så i praksis må du samarbeide med alt de pålegger deg, ellers får du ikke komme inn i landet?

Share this post


Link to post

Tollvesenet har ingen myndighet etter utlendingsloven, den ligger til politiet, jf. utlendingsloven §§ 17 og 18, se også § 106a om myndighet til å pågripe. Men det er ikke så veldig lang vei mellom toll og politi.

 • Like 5

Share this post


Link to post

Stemmer. Men de kan vel i praksis si at "denne bilen her skal ingen steder før vi er ferdige", som for sjåførens vedkommende i praksis betyr at h*n blir stående der uten å passere forbi tollstasjonen?

Share this post


Link to post

Det eneste du oppnår er å kaste bort din egen, politiet og tollernes tid, samt å skape dårlig stemning. Hva er poenget?

 • Like 8

Share this post


Link to post

Det eneste du oppnår er å kaste bort din egen, politiet og tollernes tid, samt å skape dårlig stemning. Hva er poenget?

 

Bare lurte.

Share this post


Link to post

Det eneste du oppnår er å kaste bort din egen, politiet og tollernes tid, samt å skape dårlig stemning. Hva er poenget?

Akkurat det du sa, og at jeg vil ikke Tollvesenet skal ha en lettere jobb enn de må. Jeg vil ikke de skal finne falske positive av og til på spørsmålene sine.

 

Anonymous poster hash: 3e676...3fe

 • Like 1

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...