Jump to content
Guest medlem-141789

Evolusjon vs. kreasjonisme (debatt for og imot evolusjonsteorien).

Recommended Posts

-C64- skrev (53 minutter siden):

Har du vist meg det? Hvor har du sett kjemiske prosesser produsere informasjon? Har du noen linker til slike eksempler? Jeg har derimot vist til at det ikke er observert. Se video.. 

Da er vi tilbake til hovedproblemet med ditt argument igjen: Du hevder at DNA er informasjon, og avviser at eksemplene vi kommer med er informasjon, men du kommer aldri med noen klar definisjon på hva du mener med informasjon. 

Før du kommer med en klar definisjon på informasjon har ikke argumentet ditt noen substans. 

Og ja, jeg vet du kommer til å hevde at du har definert informasjon mange ganger, men noen eksemplarer er ingen definisjon. 

 • Like 2

Share this post


Link to post

For øvrig, fritt fra hukommelsen siden det er vanskelig å finne det igjen:

C64 mener at DNA inneholder absolutt alt av informasjon som var nødvendig for at alle arter vi har utviklet seg til det de er i dag.
Han mener også, ganske bestemt, at mutasjoner kun fører til tap av informasjon og aldri kan danne ny informasjon.

Jeg er grunnleggende uenig i sistnevnte.

https://snl.no/mutasjon

Sitat

Mutasjoner kan være både skadelige, nyttige eller nøytrale. De skadelige mutasjonene kan føre til sykdom, men de skjer veldig sjelden.

 

https://snl.no/DNA

Sitat

Endringer i DNA kalles mutasjoner. Slike endringer kan ha ulike konsekvenser. Noen mutasjoner kan føre til sykdommer, for eksempel kreft. Andre mutasjoner kan gi en art nye egenskaper og dermed bidra til evolusjon.

 

Mutasjoner kan altså ha både negative og positive sider.

Det kan slå negativt ut og forårsake utviklingen av sykdommer. Dette er en varig forandring i individets DNA, hvorfor skal ikke dette kunne kalles ny informasjon til tross for at det er negativt?

Det kan også føre til positive ting som utvikling av nye egenskaper. Dette er også en varig forandring i individets DNA, hvorfor skal ikke dette kunne kalles ny informasjon?
Og hvorfor er det ikke ny informasjon når det fører til nye egenskaper?

 • Like 2

Share this post


Link to post
-C64- skrev (3 timer siden):

Har du vist meg det? Hvor har du sett kjemiske prosesser produsere informasjon? Har du noen linker til slike eksempler? Jeg har derimot vist til at det ikke er observert. Se video.. 

Ribosomet gjør det du etterlyser.

RNA og DNA polymeraser gjør det du etterlyser. 

og ja, den linken jeg har gitt deg tidligere gjør det. Legger den ved her da du tydeligvis vil unngå alt som har skjedd tidligere og bare begynne på nytt med tomme påstandre.

https://www.nature.com/articles/s41467-022-29113-x

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
15 hours ago, Capitan Fracassa said:

Da er vi tilbake til hovedproblemet med ditt argument igjen: Du hevder at DNA er informasjon, og avviser at eksemplene vi kommer med er informasjon, men du kommer aldri med noen klar definisjon på hva du mener med informasjon. 

Før du kommer med en klar definisjon på informasjon har ikke argumentet ditt noen substans. 

Og ja, jeg vet du kommer til å hevde at du har definert informasjon mange ganger, men noen eksemplarer er ingen definisjon. 

Jeg har forklart og forklart hva informasjon er, jeg har også linket til definisjoner på hva det er snakk om når det skrives om informasjon. Spørsmålet er vel heller hvorfor du nekter å akseptere hva ordbøker sier informasjon er? Vi lever i en tid som vi kaller informasjonsalderen, og du tror fremdeles at det er min personlige mening det er snakk om, selv om jeg har dokumentert fra kilder? 

 

Så.. Du trenger ikke "min" definisjon, fordi min definisjon er den samme som alle ordbøker. Er du fremdeles usikker på hva informasjon er så slå det opp selv denne gang? 

Share this post


Link to post
12 hours ago, Ribo said:

Ribosomet gjør det du etterlyser.

RNA og DNA polymeraser gjør det du etterlyser. 

og ja, den linken jeg har gitt deg tidligere gjør det. Legger den ved her da du tydeligvis vil unngå alt som har skjedd tidligere og bare begynne på nytt med tomme påstandre.

https://www.nature.com/articles/s41467-022-29113-x

 

Ribosomes, also called Palade granules, are macromolecular machines, found within all cells, that perform biological protein synthesis. Ribosomes link amino acids together in the order specified by the codons of messenger RNA molecules to form polypeptide chains.

 

A DNA polymerase is a member of a family of enzymes that catalyze the synthesis of DNA molecules from nucleoside triphosphates, the molecular precursors of DNA. These enzymes are essential for DNA replication and usually work in groups to create two identical DNA duplexes from a single original DNA duplex.

 

Les det over og si etterpå om det du påstår høres smart ut? Du trenger med andre ord både celler og DNA? Først da kan de hjelpe med å KOPERE. 

 

Så nei, de er langt fra å gjøre det jeg etterlyser. 

 

 

Share this post


Link to post

Hvorfor mener du at mutasjoner/forandringer i DNAet ikke kan kalles ny informasjon? Hva må til for at det skal kunne kalles ny informasjon etter din mening?

Share this post


Link to post
-C64- skrev (33 minutter siden):

Så.. Du trenger ikke "min" definisjon, fordi min definisjon er den samme som alle ordbøker. Er du fremdeles usikker på hva informasjon er så slå det opp selv denne gang? 

Ok, da kan vi bruke SNLs definisjon:  «viten som blir formidlet ved ulike former for kommunikasjon mellom mennesker. »

Siden DNA ikke er formidling av kommunikasjon mellom mennesker, er ikke DNA informasjon og da faller hele argumentet ditt om at DNA er (avansert) informasjon fra hverandre.

Fornøyd med at jeg slo det opp? 😄

 • Like 5

Share this post


Link to post
GodSannhet skrev (På 4.4.2022 den 9.06):

Der er nok ingen Gud der ute, men en intelligent designer er det nok, og han har ikke levd til evig tid, han kom til livet på samme måte som du og jeg. Det er også veldig lett å forstå hvordan han overvant døden og hvordan han nå kontrollerer alle mennesker på jorden er også veldig lett å forstå,

Høres ut som Warhammer 40k. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
skaftetryne32 skrev (1 time siden):

Høres ut som Warhammer 40k. 

Som er mindre fantasi enn bibelen 

Share this post


Link to post
-C64- skrev (2 timer siden):

Ribosomes, also called Palade granules, are macromolecular machines, found within all cells, that perform biological protein synthesis. Ribosomes link amino acids together in the order specified by the codons of messenger RNA molecules to form polypeptide chains.

 

A DNA polymerase is a member of a family of enzymes that catalyze the synthesis of DNA molecules from nucleoside triphosphates, the molecular precursors of DNA. These enzymes are essential for DNA replication and usually work in groups to create two identical DNA duplexes from a single original DNA duplex.

 

Les det over og si etterpå om det du påstår høres smart ut? Du trenger med andre ord både celler og DNA? Først da kan de hjelpe med å KOPERE. 

 

Så nei, de er langt fra å gjøre det jeg etterlyser. 

 

 

Nei, alle delene kan gjøres i celleløse systemer, in vitro.

Men uansett er det kjemiske prosesser som oppfyller kravet ditt.  

 • Like 1

Share this post


Link to post
bshagen skrev (13 minutter siden):

Som er mindre fantasi enn bibelen 

Det er også en bedre historie. I tillegg peker det moralske kompasset i bedre retning, utrolig nok.

 • Like 1

Share this post


Link to post
skaftetryne32 skrev (Akkurat nå):

Det er også en bedre historie. I tillegg peker det moralske kompasset i bedre retning, utrolig nok.

Jeg har aldri spilt spillene og er ikke noe særlig gira på table tops og rollespill slik, men det lille  jeg kan om historien så er jeg enig med deg, den er rimelig vanvittig og det er med et positivt fortegn :) 

 • Like 1

Share this post


Link to post
12 hours ago, -C64- said:

Jeg har forklart og forklart hva informasjon er, jeg har også linket til definisjoner på hva det er snakk om når det skrives om informasjon. Spørsmålet er vel heller hvorfor du nekter å akseptere hva ordbøker sier informasjon er? Vi lever i en tid som vi kaller informasjonsalderen, og du tror fremdeles at det er min personlige mening det er snakk om, selv om jeg har dokumentert fra kilder? 

 

Så.. Du trenger ikke "min" definisjon, fordi min definisjon er den samme som alle ordbøker. Er du fremdeles usikker på hva informasjon er så slå det opp selv denne gang? 

Og jeg har bedt deg om du kan vise hvor i tekstene du linker til det står at intelligens er et krav - for jeg finner det ikke. Problemet er altså ikke at linkene dine ikke blir lest, men det virker til å være bare du som kommer ut av det med den konklusjonen. Da har du ikke dokumentert det du tror du har dokumentert.

 • Like 2

Share this post


Link to post
12 hours ago, Capitan Fracassa said:

Ok, da kan vi bruke SNLs definisjon:  «viten som blir formidlet ved ulike former for kommunikasjon mellom mennesker. »

Siden DNA ikke er formidling av kommunikasjon mellom mennesker, er ikke DNA informasjon og da faller hele argumentet ditt om at DNA er (avansert) informasjon fra hverandre.

Fornøyd med at jeg slo det opp? 😄

Ja, ikke sant? Jeg påpekte dette i forrige runde også, men det svarte han aldri på.

Share this post


Link to post

DNA er kun molekyler. De har ingen "avansert informasjon". Proteinene blir bestemt av kjemiske prosesser, ingen magi her.

Det er kun kompliserte kjemiske reaksjoner. Ingen intelligent designer her. Det er også mye DNA som ikke koder for noe. Det blir bare overført.

Grunnen til at det kalles kode, er at DNA-segmentene koder for spesielle proteiner. Men det er ikke snakk om noe programmering.

DNA tåler ikke så mye. Derfor muterer det. Noen mutasjoner er nyttig for organismen. De fleste er nøytrale. Vi har også skadelige mutasjoner.

Gradvis akkumulerer mutasjonene, og de driver evolusjon. Det er en automatisk prosess.

Evolusjon kan observeres på laboratorium. Men du ser ikke at en bakterie blir til menneske, dette er tidkrevende prosesser. Men du kan se at bakterier utvikler evnen til å spise plast.

Kreasjonister er redd for å være i slekt med apene, virker det som. Aper er faktisk veldig intelligente, sosiale dyr som klarer å lære og bruke redskaper. En annen grunn til at kreasjonister frykter evolusjon, er at de er redde for at de "hellige" skriftene deres tar feil. Vel, det er jo åpenbart, trenger ikke oppdage evolusjon for å skjønne det. Det er primitiv frykt, det fører ikke til noe fremskritt.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Millennium-Blå skrev (2 minutter siden):

DNA er kun molekyler. De har ingen "avansert informasjon". Proteinene blir bestemt av kjemiske prosesser, ingen magi her.

Det er kun kompliserte kjemiske reaksjoner. Ingen intelligent designer her. Det er også mye DNA som ikke koder for noe. Det blir bare overført.

Grunnen til at det kalles kode, er at DNA-segmentene koder for spesielle proteiner. Men det er ikke snakk om noe programmering.

DNA tåler ikke så mye. Derfor muterer det. Noen mutasjoner er nyttig for organismen. De fleste er nøytrale. Vi har også skadelige mutasjoner.

Gradvis akkumulerer mutasjonene, og de driver evolusjon. Det er en automatisk prosess.

Evolusjon kan observeres på laboratorium. Men du ser ikke at en bakterie blir til menneske, dette er tidkrevende prosesser. Men du kan se at bakterier utvikler evnen til å spise plast.

Kreasjonister er redd for å være i slekt med apene, virker det som. Aper er faktisk veldig intelligente, sosiale dyr som klarer å lære og bruke redskaper. En annen grunn til at kreasjonister frykter evolusjon, er at de er redde for at de "hellige" skriftene deres tar feil. Vel, det er jo åpenbart, trenger ikke oppdage evolusjon for å skjønne det. Det er primitiv frykt, det fører ikke til noe fremskritt.

DNA kalles avansert informasjon. Kunnskap som vi kaller for informasjon for å sette DNA i system for å lettere lære det bort til andre og for å lettere sette det i system er kun hva det er, ikke noe mer. ..Ikke at det er magi eller annet.

Angående Mutasjoner så er det verken ny degresjon av opprinnelig informasjon eller opprinnelsen til ny informasjon. Eller det kan vel være begge deler - alt ettersom hva man velger å kalle det. Alt i alt så er det kun endring i eksisterende informasjon eller endring i DNA som skaper nye egenskaper som både kan være skadelige og fordelaktige for individet. Noe som vil korrelatere til om individet vil overleve lenge nok og klare å finne seg en partner så individet vil kunne formere seg eller ikke. Fordelaktige gener vil hjelpe et individ til dette, skadelige gener vil skape trøbbel. Og når dette skjer på nok mange individ så vil det skape variasjoner over tid.

Enkelt forklart evolusjon.

 • Like 2

Share this post


Link to post
On 3/21/2022 at 8:33 AM, Ribo said:

Dahh.. Ja hva ellers. 

Nå har det seg slik at det er vanskelig å tilbakevise noe som skjer i fremtiden. Dessuten så er det også vanskelig å tilbakevise noe som ER utført. er gjort, done, bevist, stått å sett på at det skjedde. 

Skjer i fremtiden? Så det er altså ikke observert, En må tro at det kan skje, og at det vil skje i fremtiden? :D

Share this post


Link to post
On 4/8/2022 at 7:39 AM, Capitan Fracassa said:

Da er vi tilbake til hovedproblemet med ditt argument igjen: Du hevder at DNA er informasjon, og avviser at eksemplene vi kommer med er informasjon, men du kommer aldri med noen klar definisjon på hva du mener med informasjon. 

Før du kommer med en klar definisjon på informasjon har ikke argumentet ditt noen substans. 

Og ja, jeg vet du kommer til å hevde at du har definert informasjon mange ganger, men noen eksemplarer er ingen definisjon. 

DNA er informasjon ja, i form av instruksjoner til cellen. Det er jo slik feks kroppen din er bygget opp vet du. Du har ikke kommet med noen eksempler på informasjon som er selvprodusert enda, og da er det veldig vanskelig å avvise noe som helst. 

 

"Før du kommer med en klar definisjon på informasjon har ikke argumentet ditt noen substans. "

Les en av de andre innleggene mine der jeg har definert informasjon. Jeg tviler på at du vil få det med deg om jeg gjør det enda en gang.

 

"Og ja, jeg vet du kommer til å hevde at du har definert informasjon mange ganger, men noen eksemplarer er ingen definisjon. "

 

Om du vil ha definert informasjon igjen, så gå inn på "Store Norske Leksikon" og søk på informasjon. Eventuelt se linken som jeg har gitt før til samme nettsted. Du kan hvis du vil ser du!. 

Share this post


Link to post
On 4/8/2022 at 11:32 PM, Capitan Fracassa said:

Ok, da kan vi bruke SNLs definisjon:  «viten som blir formidlet ved ulike former for kommunikasjon mellom mennesker. »

Siden DNA ikke er formidling av kommunikasjon mellom mennesker, er ikke DNA informasjon og da faller hele argumentet ditt om at DNA er (avansert) informasjon fra hverandre.

Fornøyd med at jeg slo det opp? 😄

Og derfor tror du at informasjon må være mellom mennesker? Du må ikke bare slå det opp vet du. Du må også lese det. Eventuelt få noen til å lese det for deg.

 

"Begrepet brukes også om ulike former for opplysningsvirksomhet i uttrykk som drive informasjon."

 

"Informasjon kan bearbeides, lagres, tolkes og formidles ved hjelp av informasjonsteknologi (IT)."

 

Share this post


Link to post
On 4/8/2022 at 11:21 PM, N-4K0 said:

Hvorfor mener du at mutasjoner/forandringer i DNAet ikke kan kalles ny informasjon? Hva må til for at det skal kunne kalles ny informasjon etter din mening?

Jeg sier ikke at det ikke "kan", det er det du som påstår. Jeg sier at det ikke er observert, og heller ikke er det noen som har kunne forklare hvordan de stadige feil i informasjon skulle føre til mer og bedre informasjon. Har du kjennskap til noe informasjon som har forbedret seg og blitt mer avansert etter vært som flere feil kommer til? 

Hva som må til? Vel, ettersom informasjon kun er observert fra et intellekt, så må en nesten tro at det kreves et... intellekt? Tenk deg den første cellen og helt basic informasjon (selv om det er umulig å bare sprette opp det også). Så må det fra det til et dyr få veldig avansert og spesifikk informasjon hvordan kroppen skal formes. Hjerte, blod, blodårer, lunger, armer, med muskler osv osv. alt!

Det er faktisk større sjanse at Microsoft skulle fått et bedre og mer avansert operativsystem ved at at noen katter går på tastaturet på datamaskinen som inneholder kildekoden til Windows. (større sjanse siden Windows kildekode ikke er i nærheten så avansert som koden som trengs for å bygge din kropp). Feil i informasjon fører ikke til bedre kode, det er noe vi i våre informasjonsalder har observert veldig mange ganger :)

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...