Jump to content
Kron

Er det mulig at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt?

Recommended Posts

Hank Amarillo skrev (20 minutter siden):

Det er ingen som forteller offentlig at de sender blomster til en barnemorder. Det er en forskjell på å sende blomster  til et offer for justismord og å sende til en barnemorder. Det håper jeg du og fatter.


Vel, det er jo fordi ingen ved sine fulle fem sender blomster til barnemorderen.

Men hevder du at Kristiansens støttespillere egentlig ikke er særlig begeistret for Kristiansen? At de, som mange andre, mener han er en forferdelig person? Likevel så sender de han blomster og julehilsener, fordi han kanskje er offer for justismord?

Burde ikke de blomstene og hilsningene heller vært sendt til Tronsrud, Helland, Eivind Pedersen, Klomsæt eller noen andre av de som har jobbet for å avdekke dette angivelige justismordet, ikke han som voldtok små barn og terroriserte hele nabolaget?

vk.jpg"..han opplyser at de har fått hundrevis av meldinger, telefoner og blomster fra folk i tiden etter løslatelsen...."

https://www.tv2.no/a/14038393/

Edited by 0laf
 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Pallehysa skrev (8 minutter siden):

Ja folk deler debatten opp i folk som er for frikjennelse, tror VK er uskyldig, og dei som fortsatt tror VK er skyldig... Gratulerer?

Men det er ikke det du gjør. Du deler den opp i "Camp Viggo" og "Camp Jan Helge". Hvis du ikke ser distinksjonen vet jeg ikke om jeg kan hjelpe deg så mye mer. Forhåpentligvis tar du det til etteretning at å bruke den slags uttrykk er å eskalere heller enn å heve.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Hank Amarillo skrev (5 minutter siden):

Men det er ikke det du gjør. Du deler den opp i "Camp Viggo" og "Camp Jan Helge". Hvis du ikke ser distinksjonen vet jeg ikke om jeg kan hjelpe deg så mye mer. Forhåpentligvis tar du det til etteretning at å bruke den slags uttrykk er å eskalere heller enn å heve.

Ja om eg ikkje hadde utdypet.....

Men gud hjelpe. Skal denne tråden virkelig være på dette nivået? Eg melder meg ut.....

Edited by Pallehysa
 • Like 1

Share this post


Link to post
0laf skrev (18 minutter siden):

Kristiansens støttespillere

Leser du i det hele tatt det jeg skriver? 

Det er ikke VKs støttespillere som blir omtalt som disse, og som blir omtalt som "Camp Viggo" her - det var det som var hele poenget.

Dette er bare en hersketeknikk. Men hvis du ønsker å omtale alle som mener VK er potensielt utsatt for justismord som del av samme homogene gruppe som "støttespillerne til Viggo", "Camp Viggo" osv osv, så må du bare gjøre det. Går ut fra at du tåler at den naturlige konsekvensen og utviklingen av det blir at du og dere blir omtalt som "Støttespillerne til Jan Helge", "Camp Jan Helge" osv osv. Blir neppe å 'heve' debatten - men så er det ikke kanskje det du er primært opptatt av her inne heller - hvem vet.

Edited by Hank Amarillo
 • Like 7

Share this post


Link to post
Pallehysa skrev (9 minutter siden):

Ja om eg ikkje hadde utdypet.....

Men gud hjelpe. Skal denne tråden virkelig være på dette nivået? Eg melder meg ut.....

Det hjelper ikke utdype nei. "Camp Viggo" betyr det det betyr. Om du egentlig mente noe annet med det så forklarer du bare og lar være å bruke et uttrykk som ikke uttrykker det du mente.

Det er du som legger debatten på dette nivået i så tilfelle, så om du ikke vil ligge i den sengen du selv har redet så må du få slippe.

 • Like 4

Share this post


Link to post
Hank Amarillo skrev (2 minutter siden):

Det hjelper ikke utdype nei. "Camp Viggo" betyr det det betyr. Om du egentlig mente noe annet med det så forklarer du bare og lar være å bruke et uttrykk som ikke uttrykker det du mente.

Det er du som legger debatten på dette nivået i så tilfelle, så om du ikke vil ligge i den sengen du selv har redet så må du få slippe.

Happy New Year Celebration GIF by Omer Studios

 • Like 2

Share this post


Link to post
5 hours ago, sedsberg said:

Juridisk sett så er det akkurat det han er. Hvis ikke hadde han ikke blitt dømt i utgangspunktet.

Det er vel akkurat det at det ikke var et eneste bevis som tilsa at han var tilstede, kun uttalelsen fra kameraten hans, som ved å skylde på Viggo fikk snakket ned sin egen rolle. Her ble han ikke dømt på et eneste bevis, noe som er ganske urovekkende for rettssikkerheten.

Mobilbeviset tilsier dog at han ikke var tilstede i deler av tidspunktet ugjerningen foregikk. Dette slår kraftige hull i hele teorien fra påtalemyndighetene. 

 • Like 4

Share this post


Link to post
GJZwart skrev (9 timer siden):

Her ble han ikke dømt på et eneste bevis, noe som er ganske urovekkende for rettssikkerheten.

DNA-bevis ble misbrukt, som gjør at jeg forstår hvorfor han ble dømt for 20 år siden. Det ble presentert for retten at det var sikre DNA-bevis på at det var to gjerningspersoner (og Arne Pedersen gikk også så langt som å si at prøvene knyttet VK til åstedet med 100% sikkerhet på et tidligere stadie). Om man var sikker på at det var to gjerningspersoner, JHA forklarer at den andre personen er VK, samt det ikke var noen reell mulighet for noen annen gjerningsperson nummer to enn VK, så forstår jeg at han ble dømt. Bare les artikkelen jeg linker til i bunnen, så forstår jeg hvordan alle ble forledet av politiet og Mervåg til å tro at det var sikkert at VK var skyldig. Hadde jeg vært eldre da dette skjedde og husket mer fra prosessen, så hadde muligens jeg også vært en del av "Camp Jan Helge" gjengen, det ville vært vanskelig noen gang å overbevise meg om at VK ikke er skyldig.

Jeg leste nylig om denne rapporten fra Spania som ble presentert av Mervåg, som var beviset på at det var to gjerningspersoner og VK dermed må ha vært skyldig. Det var visst en sannsynlighetskvote på 1,8, som betyr at det er et veldig svakt bevis, på grensen til at det ikke ble utført noen prøve overhodet. En sannsynlighetskvote på 1.000-10.000 betyr at det er et sterkt bevis, mens det må over 10.000 for å være et veldig sterkt bevis. Så når Mervåg presenterer funnene fra Spania som at det er et sikkert bevis på at det var to gjerningspersoner (og hun nevnte vel heller ikke at de hadde treff på fire personer?), så var det ren løgn. Det burde vært noen representanter fra Spania som forklarte funnene, og da hadde nok retten fått presentert hva de faktisk fant. Jeg har som sagt forståelse for at retten mente at VK var skyldig, det jeg ikke forstår er hvordan påtalemyndighetene fikk holde på som de gjorde, og hvorfor de ikke må stå til ansvar i dag. I neste omgang er den store katastrofen gjenopptakelseskommisjonen som gang på gang valgte å avslå, til tross for at løgnene om DNA-bevis ble avslørt av Klomsets team. Jeg tenker at disse avslagene har vært minste motstands vei for kommisjonen. En beslutning å godkjenne og anerkjenne at et enormt justismord kan ha blitt begått, er en enorm falitterklæring for hele rettsystemet. Inntil boken til Jahr var det vel ingen som brydde seg eller trodde det kunne være et justismord, så ble det litt mer med podkasten og mye mer med dokumentaren til TV Norge. Den triste realitet er nok at det ville blitt avslag på avslag uten den mediaoppmerksomheten som etterhvert kom. Og paradoksalt nok, om den ble gjenopptatt ved første forsøk uten noen krav fra opinionen, så hadde befolkningen hatt langt mer tillitt til rettsstaten, heller enn at det skal bli gjemt og glemt helt til noen saker får så stor oppmerksomhet og presset blir for stort. Det gjelder forøvrig både saken med Birgitte Tengs, Thomas Quick, Silje i akebakken, og mye annet, hvor det ikke finnes noen vilje overhodet for å gå over gamle feil, til presset blir for stort. 

https://www.nrk.no/sorlandet/dna-spor-knytter-_21-aringen-til-drapene-1.318854

Edited by knipsolini
 • Like 7
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
0laf skrev (11 timer siden):


Vel, det er jo fordi ingen ved sine fulle fem sender blomster til barnemorderen.

Jeg kjenner ikke til at barnemorderen, dvs. JHA, har fått blomster. Men om det skulle være at han hadde fått blomster, så har du muligens rett i at avsendere ikke er ved sine fulle fem.

 • Like 4
 • Heart 1

Share this post


Link to post
0laf skrev (12 timer siden):


Pussig, han ble dømt for trusler mot en av de ansatte på Ila, og i saken om løslatelse ble det skrevet følgende :

"Det er totalt skrevet 30 hendelsesrapporter om Kristiansen under hans opphold i anstalten, hvorav mesteparten av rapportene gjelder hendelser som fant sted i perioden 2002-2012.

Mange av rapportene gjelder ufin, aggressiv eller på annen måte uakseptabel atferd, som førte til flere reaksjoner.
I 2008 ble Kristiansen også  anmeldt av Ila for å ha fremsatt trusler mot en tjenestemann, noe han senere ble  domfelt for ved Asker og Bærum tingretts dom av 30. januar 2009.

Etter 2012 sank imidlertid antallet hendelsesrapporter og det er ikke skrevet noen rapporter for slik  atferd siden oktober 2016.
Det fortsatte imidlertid å være betydelige utfordringer knyttet til samhandling og samarbeid med Kristiansen, med periodevise svingninger i positiv og negativ retning.

Ila beskriver at de har opplevd en positiv utvikling hos Kristiansen de siste årene når det gjelder å unngå konflikter og de opplever at  Kristiansen har et godt forhold til de fleste ansatte, men at han har fortsatt med utestenging eller ignorering av enkeltansatte.
"

Sååå, de første 16 årene gikk ikke så veldig bra, de siste 4-5 har gått bedre, men de ansatte ser ikke ut til å beskrive han som en "trivelig og omgjengelig person". Kanskje de andre sexforbryterne synes han var trivelig, hvem vet?
  


Det er trolig fordi du har totalt misforstått. At enkelte tror Kristiansen er skyldig, har ingenting med at de støtter Andersen å gjøre.

Det er en ting å hevde at folk tilhører "camp Viggo", disse mener jo at Kristiansen er uskyldig, er med i støttegrupper, bistår hans forsvar, sender blomster og julehilsener osv. til Kristiansen.

Det fremstår som om svært mange av de faktisk støtter Kristiansen personlig?
Dersom jeg tar feil, og at de egentlig mener han er en ufyselig overgriper, og at de kun har interesse for saken for å motarbeide justismord, så oppfører de seg jammen merkelig?

Tror du virkelig at de fleste som tror Kristiansen er skyldig, sender blomster og lykkeønskninger til Andersen?
Det hadde ikke overrasket meg om du var så tett i pappen, men i og med at han har tilstått drap på en åtteåring, og på ingen måte er uskyldig, så er de insinuasjonen laaaaaaaaangt over grensen til hva som er akseptabelt.

For å ta det med litt mindre teskje. Det er en vesens forskjell på å hevde at noen er "Fri Viggo", "Camp Viggo" eller whatever, det er jo faktisk mange som støtter personen Viggo Kristiansen, og som mener han er uskyldig, og helt åpent skriver støtteerklæringer til Kristiansen personlig, ikke bare hans sak. Du har nettopp gjort det ovenfor, og glimrer til med et godt eksempel.

Det er noe helt annet å hevde at de som tror Kristiansen er skyldig støtter Andersen.
Det er ingen støttegrupper for Andersen, og det er ingen tvil om at han er skyldig.
De som tror Kristiansen er skyldig, vet at Andersen også er skyldig, hvorfor skulle de støtte en mann som har voldtatt og drept barn, hans sak er ikke gjenopptatt, han er skyldig, det er ingenting å støtte.

Det virker ikke som om du har lest den nye boken til Jahr. I så fall hadde du kanskje hatt mer å komme med enn å liste opp eksistensen av diverse "hendelsesrapporter", om du hadde visst hva det faktisk var dette dreide seg om.

Og den såkalte "drapstrusselen". Vedkommende og VK fikk jo etter hvert en god tone, og aspiranten anmeldte ikke hendelsen selv. Og som det står i dommen er en viktig  begrunnelse for den at VK "hadde drept før", noe han da etter alt å dømme ikke hadde. Nok et eksempel på sirkel-argumentasjon å trekke dette frem. Alt rundt denne "trusseldommen" henger fint sammen med den skandaløse opptredenen diverse ledere og kriminalomsorgen på Ila har vist i denne prosessen.

At det finnes folk som støtter VK personlig? Ja, det finnes det vel? Og så finnes det de som ikke bryr seg nevneverdig om VK som person, men som reagerer på prosessen, samt hvor billig gjerningsmannen JHA slapp fra det  hele.

Jeg vil ellers tippe JHAs familie og kanskje andre støtter JHA i den forstand at de holder fast ved at han var et offer i saken som ble tvunget/truet til å begå voldtekt og drap. Men det er vel ikke spesielt naturlig at det er mange personer igjen som holder fast ved slike utdaterte "sannheter", selv om det er en del, også her, som ikke klarer å se for seg at JHA både var hovedmann og eneste mann bak ugjerningene.

Så er det vel kanskje mer naturlig å støtte en som urettmessig ble dømt for drap, fremfor å støtte en som slapp for billig unna ugjerningene han begikk, for de som velger å støtte noen. Men det er vel lite relevant for denne tråden, hvor de færreste, om noen, som mener JHA må ha begått drapene alene kommer med kommentarer som du (i et annet innlegg) henviser til for å støtte VK.

Edited by Leiferen
 • Like 4

Share this post


Link to post
0laf skrev (14 timer siden):


Pussig, han ble dømt for trusler mot en av de ansatte på Ila, og i saken om løslatelse ble det skrevet følgende :

Om jeg var uskyldig fengslet, så ville jeg vært ekstremt ubehagelig ovenfor de som trodde jeg var skyldig -- jeg ville gjort hva jeg kunne for å få dem til å slutte i jobben sin, slik at mer fornuftige mennesker kunne tatt plassen deres.
Og gjort samfunnet en tjeneste i samme slengen.

Det går frem at Kristiansen selv har oppført seg på en lignende måte -- ved å isolere og nekte å snakke med enkelte ansatte.

Jeg klarer ikke å klandre noen for å behandle menneskene som berøver deres frihet på den måten de fortjener, om de ikke utviser nok respekt.

----

Og de som tror VK er skyldig har en lei tendens til å forsvare JHA -- eller, ignorere bevisene i saken:
De sier at han tilstod -- når tilståelsen er:
Han følte seg tvunget, under trussel mot eget liv, til å dra uerigert penis over det ene offeret sitt lår, og at han, i frykt for eget liv, ble tvunget til å drepe den ene av dem.
Han påstod å være et offer for hovedmannen, i forklaringer som stadig tilpasset seg bevisene, og som kun støttes av hans egne vitneutsagn.
De tekniske bevisene støttet aldri hans versjon:
Forskjellige drapsmetoder vs. like stikk.
Hans DNA på begge ofrene -- noe RMI sviktet å finne ut av i 2009-2010, og i min beste vilje må forstås som at RMI forsøkte å dekke over da de ikke fant det nødvendig å gjøre flere analyser, fordi det plutselig ikke var DNA som var utslagsgivende for dommen -- men JHA sin forklaring.
Men med hans DNA på intime områder på begge jentene og på klærne deres, så er altså forklaringen også svekket -- og når det ikke finnes troverdig DNA-bevis mot VK, og DNA-beviset mot JHA beviser at han løy om overgrepene, og faktisk har begått overgrep mot begge...
Begge ofrene var avkledd samtidig, i stid med hans forklaring.
Lignende slagskader på begge ofrene som han ikke kunne forklare.
Og her må vi forstå det slik at han innså at han ikke kunne endre forklaring hele tiden uten å miste troverdighet -- eller til og med ble fortalt dette av politiet, som stadig hjalp ham med forklaringen.
Veien han beskrev at de tok var uforserbart terreng -- med mindre han gikk veien og brukte betydelig lengre tid enn forklaringen tilsier. Noe som bare går om han var alene. Men det forklarer hvordan ingen så noen av dem.
Utkikkspunktet han påstod de observerte jentene fra hadde ikke utsikt mot badeplassen.
En enkeltalelle som kunne ha vært en degradert kopi av hans egne eller som kunne tilhørt halve den mannlige norske befolkningen og en ukjent andel av den spanske befolkningen ble oppkopiert, og er det eneste 'beviset' for at JHA ikke var alene -- utenom prøven som inneholdt DNA fra opp til fire forskjellige menn, analysert på samme tid levert fra samme RMI til samme institutt i Spania.

...

Hva skjer om man forsøker å underholde muligheten for at han løy hele veien, og var alene om det?
Hvilke spørsmål er det da som står ubesvarte..?

 • Like 3

Share this post


Link to post
0laf skrev (På 31.12.2021 den 2.19):

Det måtte i så fall være frikjennende tekniske bevis av en viss sikkerhet, kanskje et alibi som faktisk holder, som viser at Kristiansen ikke kunne deltatt e.l.

Da forstår jeg det dithen, at du hadde blitt overbevist om Kristiansens uskyld om det sto frem vitner som på riktig tidspunkt hadde sett Kristiansen på vei ut av Baneheia eller sittende i bua si. Og at det selvfølgelig ikke holder at moren hans så han. 

Når det gjelder tekniske bevis. Hva hadde du blitt overbevist av da? Er det om de ikke finner DNA fra Kristiansen? Eller om de klarer å skjønne hvem de fire ukjente DNAene funnene kommer fra?   

Hva med mobilbeviset? Er det noe ved dette som hadde overbevist deg om at Kristiansen ikke kunne vært i Baneheia på tidspunktet mordene ble begått?

 • Like 3

Share this post


Link to post
knipsolini skrev (4 timer siden):

Det var visst en sannsynlighetskvote på 1,8, som betyr at det er et veldig svakt bevis ...

Nei, det var en LR på 1.8315, som sier noe om insidensen i befolkningen, ikke selve resultatet.

1 : 18315 = 0,546

Det betyr altså at allelet forekommer blant 0,546% av norske menn, intet annet.
Jan Helge Andersen er ikke en av de.

USC svarte i brev til kommisjonen at de mener resultat ikke er inkonklusivt, men at resultatet er konsistent, og at de derfor må rapportere det, sammen med denne statistiske probabiliteten, og at det trolig kommer fra en bidragsyter, ikke feilmålinger.
 

Leiferen skrev (4 timer siden):

Og den såkalte "drapstrusselen". Vedkommende og VK fikk jo etter hvert en god tone, og aspiranten anmeldte ikke hendelsen selv.


https://www.dagbladet.no/nyheter/viggo-kristiansen-domt-for-drapstrusler/65309602

Det er ikke fengselsbetjenter som personlig anmelder innsatte, heldigvis, slikt står arbeidsgiveren for.
Vedkommende var aspirant, og sluttet i jobben kort tid senere, så hvilken gode tone de to fikk, vet ikke jeg? Kom aspiranten å besøkte Kristiansen i fengsel etter at han sluttet i jobben?

Vedkommende vitnet også i retten mot Kristiansen  :

"I Bærum tingrett tidligere mandag fortalte Kristiansen at truende ord var vanlig på Ila fengsel, og at ordene ikke var ment som trusler.

Det var ikke den fornærmede fengselsaspiranten enig i.

- Som sagt synes jeg det var ubehagelig. Den jeg bet meg merke til var «hadde dette vært utenfor så hadde de ikke funnet deg igjen». Det er ganske ubehagelig å få en slik frase servert. Om han mente det reelt tror jeg ikke, men det var ment for å skape en reaksjon, sa betjenten i retten."

https://www.nettavisen.no/artikkel/viggo-kristiansen-domt-for-drapstrusler/s/12-95-2522922


Det er merkelig hvordan alt Kristiansen gjør, skal hvitvaskes. Han dømmes for drapstrusler, aspiranten slutter i jobben, men i følge enkelte så var de egentlig bare gode venner.
 

Leiferen skrev (4 timer siden):

Og så finnes det de som ikke bryr seg nevneverdig om VK som person, men som reagerer på prosessen, samt hvor billig gjerningsmannen JHA slapp fra det  hele.


Slapp han billig unna? Han sonet 16 år i fengsel.
Det lengste man kan dømmes til i Norge, er 21 års fengsel. Av dette soner man normalt to tredjedeler, som er 14 år.

Andersen har altså sonet lengre enn de fleste drapsmenn i Norge.

At Kristiansen har sonet enda lengre, er jo i stor grad hans egen feil.
Han ble dømt til forvaring på grunn av stor gjentakelsesfare, mye basert på at han startet med overgrep mot små  barn i 14-års alder, og fordi sakkyndige psykologers uttalelser hevdet det var en reel og kvalifisert gjentakelsesfare basert på hans psykiatri og forhistorie.

Minstetiden for forvaringen var 10 år. Det er altså mulig å slippe ut etter 10 år, dersom det finnes grunnlag for å legge frem dokumentasjon på at gjentakelsesfaren ikke lengre er reell. Trusler og dårlig oppførsel i fengsel, gjorde at det ikke var et alternativ.

Edited by 0laf
 • Like 2

Share this post


Link to post
Digg å finne feil i egne argumenter skrev (8 minutter siden):

Da forstår jeg det dithen, at du hadde blitt overbevist om Kristiansens uskyld om det sto frem vitner som på riktig tidspunkt hadde sett Kristiansen på vei ut av Baneheia eller sittende i bua si. Og at det selvfølgelig ikke holder at moren hans så han. 


Ja, dersom han har alibi, uansett hva det måtte være, så er det selvfølgelig et særdeles godt bevis på at han er uskyldig.

At moren tror hun kan ha sett han utenfor snakke i telefonen, på et tidspunkt det ikke finnes registret telefontrafikk, og så sier at det kan ha vært ønsketekning, er ikke rare alibiet.

En telefonbruk ingen kan si noe sikkert om, som kan ha skjedd fra åstedet eller rett i nærheten, er heller ikke rare alibiet, som er årsaken til at han ble dømt på tross av mobilbeviset.  
 

Digg å finne feil i egne argumenter skrev (8 minutter siden):

Når det gjelder tekniske bevis. Hva hadde du blitt overbevist av da? Er det om de ikke finner DNA fra Kristiansen? Eller om de klarer å skjønne hvem de fire ukjente DNAene funnene kommer fra?   


Mangel på DNA fra Kristiansen beviser ikke at han ikke var der. Funn av DNA fra Andersen beviser kun at han var der, ikke at Kristiansen ikke var der.

Dette burde være åpenbart. Mangel på funn av DNA kan gjøre at det ikke er nok bevis til å føre ny rettssak, men det er på ingen måte nok til å overbevise meg, med den klokketro enkelte andre i denne tråden har, om at Kristiansen er uskyldig.

Det finnes ingen fire ukjente DNA-funn, det er snakk om det spanjolene hevder er en feilmåling ved en av fem tester, som altså ikke lot seg repetere. Man fikk i noen markører et utslag som ga treff i alle alleler, som i DYS391 er fire alleler, 9, 10, 11 og 12.

At enkelte i ettertid mener dette er DNA fra fire forskjellige menn, får de selv stå for, men det virker helt bortinatta.
 

Digg å finne feil i egne argumenter skrev (8 minutter siden):

Hva med mobilbeviset? Er det noe ved dette som hadde overbevist deg om at Kristiansen ikke kunne vært i Baneheia på tidspunktet mordene ble begått?


Dersom mobiltrafikken hadde gått over en mast som ikke kunne dekke Baneheia, og som var såpass langt unna at Kristiansen ikke kunne deltatt, så ville det vært sterkere, men fremdeles ikke sikkert, ettersom Kristiansen og hans SIM-kort kan ha befunnet seg på forskjellige steder.

 • Like 2

Share this post


Link to post
0laf skrev (24 minutter siden):


Slapp han billig unna? Han sonet 16 år i fengsel.
Det lengste man kan dømmes til i Norge, er 21 års fengsel. Av dette soner man normalt to tredjedeler, som er 14 år.

Andersen har altså sonet lengre enn de fleste drapsmenn i Norge.

At Kristiansen har sonet lengre, er jo i stor grad hans egen feil.
Han ble dømt til forvaring på grunn av stor gjentakelsesfare, mye basert på at han startet med overgrep på små  barn i 14-års alder, og fordi sakkyndige psykologers uttalelser hevdet det var en reel og kvalifisert gjentakelsesfare basert på hans psykiatri og forhistorie.

Minstetiden for forvaringen var 10 år. Det er altså mulig å slippe ut etter 10 år, dersom det finnes grunnlag for å legge frem dokumentasjon på at gjentakelsesfaren ikke lengre er reell. Trusler og dårlig oppførsel i fengsel, gjorde at det ikke var et alternativ.

Hvor lenge sitter i gjennomsnitt menn som har voldtatt og drept to mindreårige barn da..?

VK nektet prøveløslatelse før han var renvasket,
https://www.p4.no/nyheter/viggo-kristiansen-nekter-proveloslatelse/artikkel/591147/

og nektet å innrømme forholdet han var dømt for -- som ble holdt mot ham, selv om psykologen hans mente at det var sannsynlig at han ikke hadde gjort det, og ikke hadde noe behov for psykolog/psykiatrisk vurdering angående saken.
https://www.nrk.no/sorlandet/psykolog-ma-svare-for-behandling-1.11901695

...

Hvor lenge skal uskyldige holdes i fengsel om rettsvesenet mener det er fare for gjentagelse for en handling vedkommende ikke har begått..?

Edited by Red Frostraven
 • Like 5

Share this post


Link to post
Red Frostraven skrev (9 minutter siden):

Hvor lenge sitter i gjennomsnitt menn som har voldtatt og drept to mindreårige barn da..?


Som nevnt, dersom de dømmes til 21 års fengsel, som er den lengste straffen, så sitter de 14 år.

Forvaring er en ekstraordinær reaksjon som ikke har noe med selve forbrytelsen å gjøre, men er basert på gjentakelsesfare.
 

Red Frostraven skrev (9 minutter siden):

VK nektet prøveløslatelse før han var renvasket,

Og det var vel hans eget valg. Det betyr ikke at Andersen har sonet for lite.
 

Red Frostraven skrev (11 minutter siden):

Hvor lenge skal uskyldige holdes i fengsel om rettsvesenet mener det er fare for gjentagelse for en handling vedkommende ikke har begått..?


Uskyldige skal ikke holdes i fengsel i det hele tatt, de skal løslates umiddelbart, men først må de jo frifinnes, noe Kristiansen foreløpig ikke er.

 • Like 2

Share this post


Link to post
0laf skrev (1 time siden):

Og det var vel hans eget valg. Det betyr ikke at Andersen har sonet for lite.
 


Uskyldige skal ikke holdes i fengsel i det hele tatt, de skal løslates umiddelbart, men først må de jo frifinnes, noe Kristiansen foreløpig ikke er.

...og når det viser seg at Andersen var alene om det, og at Kristiansen var uskyldig fengslet..?

Da har rettsvesenet og psykiatrien feilvurdert JHA sin rolle i saken, like mye som de feilvurderte VK sin rolle.

Igjen:
Hvilke spørsmål står ubesvart om JHA er eneste skyldige?
Da er det ingen beviser bortsett fra JHA sin forklaring som er problematiske.
Og hvorfor hans forklaring ikke er riktig vil da si seg selv:
Han forsøkte å slippe straff ved å følge politiets tips om at de trodde VK, navngitt, var hovedmannen.

Inb4 'han slapp ikke straff'. Han forsøkte.

Og hvordan kan rettssikkerheten i landet bevares om noen kan dømmes på en skyldig i saken sin flere ganger endrede og tilpassede og mangelfulle forklaring, alene..?

Altså. Man krever i praksis at VK beviser sin uskyld, når det er ord mot ord, og det ene ordet, uten tekniske beviser, finnes mer troverdig enn det andre, når det finnes sikrere tekniske beviser for at mobilen til VK var og ble brukt i Eg-A sitt dekningsområde, og ikke på et åsted hvor i unntakstilfelle, om det på mirakuløst vis var dekning til Eg-A, masten ikke ville blitt valgt fordi andre master har dekningsområde som er sterk på og ved åstedet. Pluss tekniske beviser som svekker forklaringen til JHA: DNA beviser at forklaringen hans er falsk. Stikkskadene passer bedre med en gjerningsperson.

Edited by Red Frostraven
 • Like 4
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
0laf skrev (1 time siden):

Nei, det var en LR på 1.8315, som sier noe om insidensen i befolkningen, ikke selve resultatet.

1 : 18315 = 0,546

Det betyr altså at allelet forekommer blant 0,546% av norske menn, intet annet.
Jan Helge Andersen er ikke en av de.

Kommafeil her. Det er selvsagt blant 54,6 % av norske menn. Og eksperter, både norske og  utenlandske, har påpekt at DNA-profilet ikke regnes som sikkert nok til å bli ført for retten som bevis. Også den danske eksperten som ble hentet inn for å gjøre ny vurdering påpekte dette. Forhåpentligvis er han upartisk til VK-campen eller hva man nå skal omtales om man heier på rettsikkerheten i Norge.

 • Like 6
 • Innsiktsfullt 3

Share this post


Link to post
Prusk skrev (24 minutter siden):

Kommafeil her. 


Javisst, det skal selvfølgelig være 54,6%.
  

Prusk skrev (24 minutter siden):

Og eksperter, både norske og  utenlandske, har påpekt at DNA-profilet ikke regnes som sikkert nok til å bli ført for retten som bevis. Også den danske eksperten som ble hentet inn for å gjøre ny vurdering påpekte dette. 


Den danske eksperten er vel den eneste som har hevdet det. Farmen og Pope vet heldigvis bedre.
DRK har derfor kommet til følgende resultat ved sin vurdering av Torp Petersens rapport :


"Den rettsmedisinske kommisjon har behandlet den sakkyndige erklæringen og har funnet følgende vesentlige mangler, jf. straffeprosessloven § 147 tredje ledd:

Kommisjonen er av den oppfatning at uttalelsen har vesentlige mangler ved at den bryter med en del viktige retningslinjer i rettsgenetikk, og vi har følgende å bemerke:

Den sakkyndige har svart utfyllende på mandatpunkt 2 a-f der det stilles konkrete spørsmål om resultatene fra 2000 og 2010. Vi er mer kritiske til gjennomgangen av de enkelte prøvene i mandatpunkt 1, og da særlig omtalen av prøven C25.

Vi har innvendinger til at sakkyndige gjør en vurdering av anvendelsen av resultatet i denne delen av uttalelsen, ved å ta stilling til om resultatet kan brukes som bevismateriale eller ikke.
Dette ligger utenfor sakkyndiges mandat, og burde vært unngått.

I tillegg inneholder vurderingen en rekke verbale vurderinger som vi oppfatter som unøyaktige som «mindre upålitelig enn foregående prøver», «mindre end» og «høj» uten at dette er knyttet opp mot verdier eller tall eller andre mer faste mål.

Sakkyndige tilfører her kun ny og unødvendig usikkerhet til saken, og en ny erklæring som var mer objektiv i beskrivelsen av prøvene burde vært laget dersom den skulle ha verdi for å beskrive prøven.

Dette gjelder i vesentlig grad også de andre prøvene som beskrives under mandat pkt. 1.

Uttalelsen i sin helhet er svak i forhold til å vurdere prøvene uavhengige, slik som retningslinjer i rettsgenetikk anbefaler, og kommisjonen anser dette som en vesentlig mangel.

Kommisjonen har også vesentlige bemerkninger til sakkyndig sine uttalelser om temaet kontaminering.
I motsetning til tidligere sakkyndige rapporter i saken, er ikke muligheten for tilstedeværelse av kontaminering, eller alternativt det som taler imot kontaminering, beskrevet med grunngivning på en presis og konkret måte.

Vi har også innvendinger til at sakkyndige ikke har hensyntatt nok at det er 10 år mellom de to rettsgenetiske analysene, og at sensitivitetsnivået for analysene er noe annet i 2000 enn i 2010. Dette gjelder også i 2020 når denne erklæringen som nå foreligger er skrevet, henholdsvis 20 og 10 år etter.

Sensitivitet er svært viktig for usikkerhet og drop-in, og dette vil ha innvirkning på ulike laboratoriers rutiner i ulike tidsperioder, og hva som bestemmes som sikre funn over bakgrunn. Kommisjonen mener derfor at uttalelsen som gjentar flere ganger hva som ville blitt rapportert av retsgenetisk afdeling i Danmark i dag, gir en misvisende forståelse av sensitivitet og grad av usikkerhet for både år 2000 og 2010.

Vi anser dette som en så vesentlig mangel ved uttalelsen at det gjør erklæringen uegnet til å bruke i saken."

Edited by 0laf
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
 • Create New...