Jump to content
Kron

Er det mulig at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt?

Recommended Posts

Hugo_Hardnuts skrev (4 timer siden):

Viggo Kristiansen har (hatt?) oppfølging av psykolog jo, for øvrig av en psykolog som også stilte spørsmålstegn ved skyldspørsmålet før det ble vedtatt å gjenoppta saken: https://psykologtidsskriftet.no/na/2021/04/ingen-justismordjeger

Ja, det er jo en kjent sak at Viggo Kristiansen har gått til psykolog. Jeg tenkte på Jan Helge Andersen. Synes det er rart at han sier i avhør at han ikke har snakket om saken i alle disse årene. Det betyr vel at han ikke har gått til psykolog. 

Share this post


Link to post

Jeg forventer at det er helt taushetsbelagt hvorvidt JHA brukte psykolog-tjenester eller ei under soning. 

Dette bør vi med andre ord ikke få innsikt i, med mindre JHA selv frivillig ønsker å informere oss. 

Håper virkelig det er slik besøkene til VK også ble kjent. Altså at han tok initiativ, eller i det minste godkjente, at allmennheten skulle få vite. 

---

Tilogmed kriminelle må ha noen rettigheter. Ja, selv barnemordere som JHA eller terrorister som ABB har noen (få) rettigheter under soning. Det er på generell basis en god ting. Selv om det et litt irriterende å ikke få uendelig med innsikt i hva som foregikk ved hvert minste sekund for JHAs soning.

Share this post


Link to post
Digg å finne feil i egne argumenter skrev (10 timer siden):

Det andre han åpner opp for er at det er han selv som har vasket kniven, også et sentralt punkt i fortellingen vil jeg si. Når du har blitt tvunget til å være med på dobbeltmord, er det da du tenker på å vaske kniven?

Ja det er jo noe av det som skurrer aller mest med historien til JHA, at han angivelig ble truet av VK til å gjøre de mest grusomme ting, mens han i følge seg selv har vært i besittelse av kniven. Det skulle selvfølgelig vært mulig for han å forsvare både seg selv og jentene om historien var sann, men det var vel et sånt mentalt overtak VK hadde på han. Den historien JHA opprinnelig fortalte, fra at han rørte en uerigert penis borti den en jenta under tvang av VK, til at han har voldtatt begge, men må ha hatt blackout, forteller at JHA overhodet ikke er et troverdig vitne slik han ble beskrevet. Brikkene faller jo etterhvert på plass for hvorfor det er så håpløst vanskelig å forklare mobilbeviset, når man finner stadig flere bevis mot JHA, og han må endre forklaringen sin mot en stadig mer aktiv deltakelse. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Digg å finne feil i egne argumenter skrev (12 timer siden):

Ja, det er jo en kjent sak at Viggo Kristiansen har gått til psykolog. Jeg tenkte på Jan Helge Andersen. Synes det er rart at han sier i avhør at han ikke har snakket om saken i alle disse årene. Det betyr vel at han ikke har gått til psykolog. 

Ja, jeg innså det også etter at jeg hadde postet innlegget...

JHA ble undersøkt av psykologen Egil Launes - jeg antar som en del av sakkyndiges vurdering av ham ifbm. rettssaken -  men jeg finner i hvert fall ikke noe om videre psykologfaglig oppfølging av ham. Det er, som sagt, tilknyttet psykologer til fengslene slik at innsatte skal ha et tilbud om helsehjelp ca. på lik linje med befolkningen ellers, men som for alle andre er dette da også frivillig.

 • Like 1

Share this post


Link to post
qualbeen skrev (13 timer siden):

Jeg forventer at det er helt taushetsbelagt hvorvidt JHA brukte psykolog-tjenester eller ei under soning. 

Dette bør vi med andre ord ikke få innsikt i, med mindre JHA selv frivillig ønsker å informere oss. 

Håper virkelig det er slik besøkene til VK også ble kjent. Altså at han tok initiativ, eller i det minste godkjente, at allmennheten skulle få vite. 

---

Tilogmed kriminelle må ha noen rettigheter. Ja, selv barnemordere som JHA eller terrorister som ABB har noen (få) rettigheter under soning. Det er på generell basis en god ting. Selv om det et litt irriterende å ikke få uendelig med innsikt i hva som foregikk ved hvert minste sekund for JHAs soning.

Ja, dette er det ikke vanskelig å være uenig i, men det var nok heller ikke poenget med å ønske å vite om han har gått til å psykolog eller ikke. Poenget er om han har snakket om saken med noen i det hele tatt. Heldigvis bor vi en rettstat, der også dobbeltbarnemordere har rettigheter, men her er poenget heller at dette er ikke noe vi har vist. Vi har trodd at han gjennom psykiske og fysiske trusler fra kameraten sin har blitt "tvunget" til å drepe jentene og ikke har hatt en aktiv rolle.  

Sitat fra gårdsdagens VG "40 år gamle Andersen medgir at hele saken er vanskelig for ham. Han har knapt snakket om den siden han tilsto og ble dømt til 19 års fengsel i 2002. 

Han har kun hatt mareritt, sier han, om barnedrapene som ble et nasjonalt traume."

Han kunne jo sagt noe slikt som at han hadde snakket mye med familien sin om dette e.l. Poenget er at han knapt har snakket med noen om saken i alle disse årene. Det er rart når du er blitt fremstilt som en "svekling" som har blitt tvunget til å begå mord av en liten jente, og vært vitne til at kameraten din forgrep seg på og myrdet en annen. Da skulle man tro at behovet for å snakke var der i stort monn. 

Da må det være lov til å stille spørsmål ved om dette kan være enda en forhold som bygger opp under Andersen som dobbeltmorder, og ikke en som "bare" psykisk og fysisk har blitt tvunget til et mord. Og at saken mot Viggo Kristiansen er et justismord, som jo også er veldig alvorlig i en rettstat. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Digg å finne feil i egne argumenter skrev (6 timer siden):

Poenget er at han knapt har snakket med noen om saken i alle disse årene. Det er rart når du er blitt fremstilt som en "svekling" som har blitt tvunget til å begå mord av en liten jente, og vært vitne til at kameraten din forgrep seg på og myrdet en annen. Da skulle man tro at behovet for å snakke var der i stort monn. 

Det er sant! 💡

Dersom historiens hans fra tidlig 2000-tall faktisk er sann, altså at han faktisk er et offer, som ble (psykisk eller fysisk) truet til å gjennomføre handlingene, er det jo litt pussig å ikke ha behov for å snakke om, og å behandle, denne vanvittige behandlingen han ble utsatt for. Ikke ble han en gang trodd i domstolen, der han fikk lang fengselstraff i stedet for (tilnærmet) frifinnelse, som han vel egentlig mente han fortjente. Dersom han handlet i (en merkelig form for, men reell) nødverge, skal man jo ikke "belønnes" med lang fengselsstraff! 

Så skal det jo sies at JHA anket straffeutmålingen (opprinnelig 17 år. Utfallet av ankesak hjalp ikke – 19 år..). Men ... å bli dømt sånn i mot, to ganger, må da være belastende! Skulle jo tro man takket ja til å snakke med noen – med mindre man blir ekstremt innesluttet og avvisende av å ikke bli trodd skikkelig i to rettsinnstanser. Han ble riktignok trodd på at VK var hovedmannen og initiativtakeren. Det var vel «kun» detaljen hvorvidt dette var ufrivillig og tvungen deltakelse, eller en mer reell og faktisk deltakelse, han ikke fikk gehør for?

Men … altså … at man ikke oppsøker ymse hjelpetilbud beviser egentlig ingenting. Vi kan jo snu på det også; dersom han var helt alene om ugjerningene, og fikk kompisen feilaktig dømt til lovens strengeste straff (21 år + bevaring), så skulle man vel nesten tro at det også er noe som kan være verdt å delvis lufte for en psykolog, og delvis få ut av systemet? Eller? (Hvor absolutt er forresten taushetserklæringen? Dersom man får vite at en uskyldig person sitter buret inne – må man da egentlig holde kjeft, hvis man skal være en god psykolog og støttespiller?)
 

Konklusjon: Det er litt merkelig dersom han ikke oppsøkte hjelpetilbud. Men vi vet at han tok utdanning i fengsel (til baker?), så noen av tilbudene har han nå hvert fall benyttet. Videre bør vi være forsiktig med å konkludere så mye basert på hvilke hjelpetilbud JHA benyttet eller ei. 

Derimot ville jeg hengt meg opp i de oppdaterte bevisene:
 - ingen sikker indikasjon på eksakt to gjerningsmenn
 - ingen DNA-treff mot VK, hverken fra ofre, på åsted eller andre relevante steder
 - DNA fra JHA funnet på begge ofre. Også på intime steder. Ergo må JHA ha voldtatt begge to, så vidt jeg kan forstå (?)
 - Mobilen til VK var i bruk flere ganger den kvelden, men den var beviselig aldri på selve åstedet (mulighet for at den var 50-100 meter unna. Sannsynlighetsovervekt mot at den var hjemme på rommet hans det aktuelle tidsrom – sammen med hovedpersonen, selvfølgelig.)

 • Like 1

Share this post


Link to post
qualbeen skrev (17 timer siden):

Derimot ville jeg hengt meg opp i de oppdaterte bevisene:
 - ingen sikker indikasjon på eksakt to gjerningsmenn
 - ingen DNA-treff mot VK, hverken fra ofre, på åsted eller andre relevante steder
 - DNA fra JHA funnet på begge ofre. Også på intime steder. Ergo må JHA ha voldtatt begge to, så vidt jeg kan forstå (?)
 - Mobilen til VK var i bruk flere ganger den kvelden, men den var beviselig aldri på selve åstedet (mulighet for at den var 50-100 meter unna. Sannsynlighetsovervekt mot at den var hjemme på rommet hans det aktuelle tidsrom – sammen med hovedpersonen, selvfølgelig.)

Nå er jo disse punktene diskutert til det kjedsommelige i denne tråden, og svært mange mange av oss er enige i disse argumentene, men fremdeles er det noen som ikke lar seg overbevise. Jeg synes selv at det er vanskelig å forstå hvordan de tenker, men prøver å forstå det.

Jeg synes det ser ut som de legger mye vekt på Andersen og og Kristiansen personligheter, og hva skal jeg si tilbøyeligheter til kriminalitet. Det vil si at de fremdeles er i dette narrativet om den slemme Kristiansen og Andersen som den som er lett å forlede. Det ser også ut til at dette argumentet har svært stor vekt for dem. Nesten større enn både DNA bevis og mobilbevis, eller i hvert fall noe som er på mer eller mindre lik linje. Det hjelper derfor ikke om vi argumenter ut i fra det vi oppfatter som fakta i saken, når Viggo Kristiansen oppfattes som grunnleggende ond. I dette narrativet, så hører det jo også med at Kristiansen er så ond, at han er i stand til å true og forlede kameraten sin til å være med på både voldtekt og mord. Det vil si at Andersen er en veik fyr uten særlig selvstendig vilje. 

I tråden har vi sett at det ikke går an å angripe det fra vinkelen om at Viggo ikke er så slem som dere mener. Dette bildet sitter så spikret fast hos de som er overbevist om Kristiansen skyld, at det er vanskelig å rokke ved. Jeg synes derfor at det er mer spennende å se på Jan Helge Andersen. Det begynner å bli svært mye informasjon som tilsier at han ikke er så veik som de første rettsakene skulle ha det til. Da tenker jeg ikke på dette med at han nå er tatt i mye løgn osv. Men for eksempel det at han var leder av heimeverngruppa, han ble i gruppa når Viggo dro osv. Og et annet aspekt er altså at det ikke virker som han har snakket så mye om saken i alle disse årene, som kanskje passer bedre med en aktiv deltakende gjerningsmann enn den veike kameraten. Det vil si at det hadde vært naturlig å tenke seg at når han endelig kom på trygg avstand fra Viggo, så ville han hatt mulighet til å bearbeide det han har opplevd. Hvis det er slik at Andersen var alene om det, ville det jo vært veldig truende for han å få en psykolog til å pirke bort i det. Jeg er enig i at dette ikke er et supergodt argument i seg selv, og kanskje nesten like lite faktabasert som å si at Kristiansen er en ond pedofil, men det er altså et forsøk på å argumentere innenfor et univers, der mye handler om hvordan de involverte oppfattes. Meningen er altså å rokke ved Andersen sin veikhet, fordi det rokker ved Kristiansen sin ondskap. Dette er kanskje ikke så lurt, i og med at dette aldri kan bli så faktabasert, og kan være med på å undergrave faktabaserte meninger på sikt. Jeg ser den. 

 • Like 1

Share this post


Link to post

De som mener at Viggo er skyldig har argumentert med at Jan Helge nok lyver om at han var et slags offer i saken. Teorien er at begge var entusiastiske deltagere, men Viggo var initiativtaker og den som ledet an, så det er ikke noen "gotcha" for dem at Jan Helge beviselig lyver når han toner ned egen deltagelse.

Share this post


Link to post
Lene Stohl PhD skrev (1 time siden):

De som mener at Viggo er skyldig har argumentert med at Jan Helge nok lyver om at han var et slags offer i saken. Teorien er at begge var entusiastiske deltagere, men Viggo var initiativtaker og den som ledet an, så det er ikke noen "gotcha" for dem at Jan Helge beviselig lyver når han toner ned egen deltagelse.

Er du virkelig sikker på at de mener dette?
Det gjør jo rettsakene til en farse, der så mye vekt ble lagt på nettopp Andersens forklaring. Det er jo i så fall grunn nok til å gjenoppta saken i seg selv.  

De vil også slite med at det ikke finnes to "entusiastiske deltakere" i barnemord andre steder i verden ifølge FBI, og de må forklare hvordan dette kunne skje akkurat i trygge Kristiansand, og ikke skjer andre steder i vår urolige verden. 

Share this post


Link to post
Digg å finne feil i egne argumenter skrev (13 minutter siden):

De vil også slite med at det ikke finnes to "entusiastiske deltakere" i barnemord andre steder i verden ifølge FBI, og de må forklare hvordan dette kunne skje akkurat i trygge Kristiansand, og ikke skjer andre steder i vår urolige verden. 


Hmmm?

https://www.nbcphiladelphia.com/news/local/2-men-arrested-in-murder-of-14-year-old-boy-who-was-shot-18-times/3065000/
https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Bittaker_and_Roy_Norris
https://www.cps.gov.uk/mersey-cheshire/news/two-men-jailed-killing-17-year-old-boy
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-34502601
https://www.voanews.com/a/africa_two-men-executed-somalia-rape-murder-12-year-old/6184113.html
https://www.dailyadvent.com/news/7825a2e92450c4774e58bd27372366ee-Two-men-accused-of-sexual-misconduct-rape-of-young-girls
https://nypost.com/2021/11/15/two-arkansas-men-gave-girl-multiple-stis-after-raping-her/

Kanskje FBI bør skaffe seg Google, det finnes hundrevis av saker med to gjerningsmenn, og én eller flere offer.
Det har vel til og med skjedd i Norge flere ganger : https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/G1Ggb6/oversikt-over-barnedrap

Nå er det ikke FBI som har uttalt dette, men en tidligere FBI-ansatt som var hyret av forsvaret, ved Klomsæt, som hevdet at statistisk sett begås kun 2% av drap av flere gjerningsmenn osv.

Dette er ikke særlig overraskende, de fleste drap begås i nære relasjoner, av én mann (kvinner er underrepresentert). 
Det er ikke bevis for noe som helst?
 

Digg å finne feil i egne argumenter skrev (22 minutter siden):

Er du virkelig sikker på at de mener dette?


Det var i det minste det politiet og aktor i saken i de opprinnelige rettssaken mente, at Andersen minimerte sin egen rolle, og fremsatte seg som et offer.
De kjøpte ikke den forklaringen, og fant ikke Andersen veldig troverdig, men mente at når han forklarte seg detaljert om at de var to, sammen med de andre bevisene i saken, så var det troverdig.

Det er nok heller ikke veldig uvanlig at personer som har begått voldtekt og/eller drap på små barn, forsøker å snakke seg selv ut av saken, minimere egen rolle, eller forklare "hvorfor" de gjorde det.

Kristiansen gjorde det samme når han liksom skulle forklare egne overgrep på små barn ved at han var i konflikt med moren til barna , at han ga de godteri og gaver, og at de ikke gjorde motstand, var lettlurte osv. (det vil si, kun jenta, han ble strafferettslig frikjent for overgrep på hennes bror).

 • Like 1

Share this post


Link to post
33 minutes ago, Digg å finne feil i egne argumenter said:

Er du virkelig sikker på at de mener dette?
Det gjør jo rettsakene til en farse, der så mye vekt ble lagt på nettopp Andersens forklaring. Det er jo i så fall grunn nok til å gjenoppta saken i seg selv.  

De vil også slite med at det ikke finnes to "entusiastiske deltakere" i barnemord andre steder i verden ifølge FBI, og de må forklare hvordan dette kunne skje akkurat i trygge Kristiansand, og ikke skjer andre steder i vår urolige verden. 

Jeg kan ikke snakke på vegne av alle som mener Viggo er skyldig, men noen har i alle fall argumentert med dette.

Rettssaken var en farse, men det står vel et eller annet sted i dommen(e) at det ikke festes lit til Jan Helges forklaring om at han var så passiv som han skal ha det til.

8 minutes ago, 0laf said:


Hmmm?

https://www.nbcphiladelphia.com/news/local/2-men-arrested-in-murder-of-14-year-old-boy-who-was-shot-18-times/3065000/
https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Bittaker_and_Roy_Norris
https://www.cps.gov.uk/mersey-cheshire/news/two-men-jailed-killing-17-year-old-boy
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-34502601
https://www.voanews.com/a/africa_two-men-executed-somalia-rape-murder-12-year-old/6184113.html
https://www.dailyadvent.com/news/7825a2e92450c4774e58bd27372366ee-Two-men-accused-of-sexual-misconduct-rape-of-young-girls
https://nypost.com/2021/11/15/two-arkansas-men-gave-girl-multiple-stis-after-raping-her/

Kanskje FBI bør skaffe seg Google, det finnes hundrevis av saker med to gjerningsmenn, og én eller flere offer.
Det har vel til og med skjedd i Norge flere ganger : https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/G1Ggb6/oversikt-over-barnedrap

Nå er det ikke FBI som har uttalt dette, men en tidligere FBI-ansatt som var hyret av forsvaret, ved Klomsæt, som hevdet at statistisk sett begås kun 2% av drap av flere gjerningsmenn osv.

Dette er ikke særlig overraskende, de fleste drap begås i nære relasjoner, av én mann (kvinner er underrepresentert). 
Det er ikke bevis for noe som helst?
 


Det var i det minste det politiet og aktor i saken i de opprinnelige rettssaken mente, at Andersen minimerte sin egen rolle, og fremsatte seg som et offer.
De kjøpte ikke den forklaringen, og fant ikke Andersen veldig troverdig, men mente at når han forklarte seg detaljert om at de var to, sammen med de andre bevisene i saken, så var det troverdig.

Det er nok heller ikke veldig uvanlig at personer som har begått voldtekt og/eller drap på små barn, forsøker å snakke seg selv ut av saken, minimere egen rolle, eller forklare "hvorfor" de gjorde det.

Kristiansen gjorde det samme når han liksom skulle forklare egne overgrep på små barn ved at han var i konflikt med moren til barna , at han ga de godteri og gaver, og at de ikke gjorde motstand, var lettlurte osv. (det vil si, kun jenta, han ble strafferettslig frikjent for overgrep på hennes bror).

Trodde du skulle vente med å sprøyte mer inntil det forelå en avgjørelse fra riksadvokaten?

Edited by Lene Stohl PhD
 • Like 2

Share this post


Link to post
0laf skrev (16 minutter siden):


Hmmm?

https://www.nbcphiladelphia.com/news/local/2-men-arrested-in-murder-of-14-year-old-boy-who-was-shot-18-times/3065000/
https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Bittaker_and_Roy_Norris
https://www.cps.gov.uk/mersey-cheshire/news/two-men-jailed-killing-17-year-old-boy
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-34502601
https://www.voanews.com/a/africa_two-men-executed-somalia-rape-murder-12-year-old/6184113.html
https://www.dailyadvent.com/news/7825a2e92450c4774e58bd27372366ee-Two-men-accused-of-sexual-misconduct-rape-of-young-girls
https://nypost.com/2021/11/15/two-arkansas-men-gave-girl-multiple-stis-after-raping-her/

Kanskje FBI bør skaffe seg Google, det finnes hundrevis av saker med to gjerningsmenn, og én eller flere offer.
Det har vel til og med skjedd i Norge flere ganger : https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/G1Ggb6/oversikt-over-barnedrap

Nå er det ikke FBI som har uttalt dette, men en tidligere FBI-ansatt som var hyret av forsvaret, ved Klomsæt, som hevdet at statistisk sett begås kun 2% av drap av flere gjerningsmenn osv.

Dette er ikke særlig overraskende, de fleste drap begås i nære relasjoner, av én mann (kvinner er underrepresentert). 
Det er ikke bevis for noe som helst?
 


Det var i det minste det politiet og aktor i saken i de opprinnelige rettssaken mente, at Andersen minimerte sin egen rolle, og fremsatte seg som et offer.
De kjøpte ikke den forklaringen, og fant ikke Andersen veldig troverdig, men mente at når han forklarte seg detaljert om at de var to, sammen med de andre bevisene i saken, så var det troverdig.

Det er nok heller ikke veldig uvanlig at personer som har begått voldtekt og/eller drap på små barn, forsøker å snakke seg selv ut av saken, minimere egen rolle, eller forklare "hvorfor" de gjorde det.
 

Veldig mange saker hvor to menn voldtar og dreper barn i 8-10-årsalderen, du. Hvorfor lenker du ikke til noen slike saker, om det er så vanlig? Prøv å finne en eneste sak i hele verden med prepubertale barn som ofre. Utelukker ikke at det finnes, men kan ikke huske å ha sett noen som har klart å komme med eksempler.

Og 98 %, har noen sagt at 98 % = 100 %?

Har noen påstått at det at JHA benyttet anledningen han fikk til å skylde på en annen er «uvanlig»?

Edited by Leiferen

Share this post


Link to post
8 minutes ago, 0laf said:


Det har jeg aldri hevdet...

 

Mer sprøyt, for det har du så visst hevdet.

Men du trodde ikke seriøst at å liste opp noen tilfeller som på en måte var litt i samme kategori som Baneheia-saken, med to gjerningsmenn, skulle dokumentere at en ekspert fra FBI snakker usant når han sier at to gjerningsmenn i slike saker kun forekommer i 2% av slike saker? Gjorde du det? 

Share this post


Link to post
0laf skrev (32 minutter siden):


Det har jeg aldri hevdet, men ser at det ikke er noe poeng lengre i å forsøke å skrive noe i denne tråden, da det kun ender med trakassering fra enkelte, beskyldninger om "sprøyt" og den slags, så å bruke tid på å skrive noe ser ut til å være helt fullstendig bortkastet.

Veel :

Det ser ut til at den tidligere «fanklubben» din har tatt til vettet og forlatt tråden, gitt utviklingen i saken, så sikkert tungt å holde det gående med å prøve å opprettholde status anno 2002 helt alene.

Ja, jeg venter fremdeles på at du nevner andre saker hvor flere menn går sammen om å voldta og drepe prepubertale barn.

 • Like 1

Share this post


Link to post
0laf skrev (1 time siden):

Det har jeg aldri hevdet, men ser at det ikke er noe poeng lengre i å forsøke å skrive noe i denne tråden, da det kun ender med trakassering fra enkelte, beskyldninger om "sprøyt" og den slags, så å bruke tid på å skrive noe ser ut til å være helt fullstendig bortkastet.

Du kan jo prøve et eksperiment: skriv et saklig innlegg og se hvordan responsen varierer med det.

0laf skrev (57 minutter siden):

 

 

Edited by Hank Amarillo
 • Like 1

Share this post


Link to post
0laf skrev (1 time siden):

Det var i det minste det politiet og aktor i saken i de opprinnelige rettssaken mente, at Andersen minimerte sin egen rolle, og fremsatte seg som et offer.
De kjøpte ikke den forklaringen, og fant ikke Andersen veldig troverdig, men mente at når han forklarte seg detaljert om at de var to, sammen med de andre bevisene i saken, så var det troverdig.

Selvsagt trodde det dette i og med at de fikk beskjed fra sakkyndig hold om at det var sikre DNA-beviser for to gjerningsmenn i saken! Hallo? Hvorfor later du som om du ikke vet dette, samt at dette «beviset» i ettertid har falt?

 • Like 1

Share this post


Link to post
0laf skrev (1 time siden):

I forskningen på mord på personer under 18 år, så deler forskerne mordofrene inn i tre ulike grupper etter alder, fra ca 0 til 5 år, fra ca 6 til 11 og fra ca 12 til 18 år. Dette fordi de fleste av mordene i de ulike aldersgruppene har svært ulike årsaker. Den mest opplagte forskjellen er å tenke seg hvordan barn i aldersgruppen fra 0 til 5 år er totalt avhengig av familien sin for å overleve, og aldersgruppen 12 - 18 år der de fleste dødsfallene skyldes ungdomskriminalitet. 

Det jeg har lest er at det ikke finnes mord på barn fra 0 til 11 år som er begått av to voksne mordere som ikke er i nær slekt med ofrene. Om noen kan bevise at dette ikke er tilfelle, så er jo det interessant, ikke minst med tanke på Baneheiasaken. Jeg klarer ikke å finne det, men kanskje noen andre klarer?

Edited by Digg å finne feil i egne argumenter
 • Like 1

Share this post


Link to post
7 minutes ago, Digg å finne feil i egne argumenter said:

I forskningen på mord på personer under 18 år, så deler forskerne mordofrene inn i tre ulike grupper etter alder, fra ca 0 til 5 år, fra ca 6 til 11 og fra ca 12 til 18 år. Dette fordi de fleste av mordene i de ulike aldersgruppene har svært ulike årsaker. Den mest opplagte forskjellen er å tenke seg hvordan barn i aldersgruppen fra 0 til 5 år er totalt avhengig av familien sin for å overleve, og aldersgruppen 12 - 18 år der de fleste dødsfallene skyldes ungdomskriminalitet. 

Det jeg har lest er at det ikke finnes mord på barn fra 0 til 11 år som er begått av to voksne mordere som ikke er i nær slekt med ofrene. Om noen kan bevise at dette ikke er tilfelle, så er jo det interessant, ikke minst med tanke på Baneheiasaken. Jeg klarer ikke å finne det, men kanskje noen andre klarer?

Det er ikke egentlig viktig. Hele greia med at det er (nesten) uhørt med to gjerningsmenn i slike saker er mest som et tilsvar når «skyldig-siden» kommer drassende med kronargumentet om at «én person kan umulig hatt kontroll på to jenter alene, det går ikke an». Poenget er at det absolutt går an, det er til og med det vanlige i slike forbrytelser. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
 • Create New...