Jump to content
Kron

Er det mulig at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt?

Recommended Posts

JHA ble ikke dømt for å alene ha stått bak drapene og voldtekten av to unge jenter som hovedmannen og initativtageren til udådene, og klarte å lure rettpsykiaterene med passivitet-oppførselen, den ene mer enn den andre:

Sitat

Enorm påkjenning

Han mener Andersen ble utsatt for en enorm påkjenning i Baneheia drapsdagen dersom hans beskrivelse av truselene fra Viggo Kristiansen er riktig.

- Han kan ha blitt så utkjørt av sin egen indre kamp at han til slutt valgte minste motstands vei, sa Gamman.

Psykiateren beskrev i sin redegjørelse Andersen som barnslig og sosialt hemmet.

- Mitt inntrykk av en person som er lett å lede er forsterket, forklarte Gamman.

 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/KvvOzX/jan-helge-manglet-holdninger

...igjen... basert på at det faktisk var en moralsk kamp mellom det gode i JHA mot VK sin onde innflytelse...
...en innflytelse som ikke var tilstede den dagen om han var alene.

Edited by Red Frostraven
 • Like 2

Share this post


Link to post
Hapi70 skrev (1 time siden):

Viggo-fans! Jeg er så dritlei av disse økenavnene! Hva er poenget med det egentlig?


Vel, det har vel blitt hevdet at "Elvis" eksisterte i ettertid, av folk i støttegruppa til Viggo og den slags, så de er jo faktisk "Viggo-fans", 

Hvorfor både Kristiansen og Andersen i avhør forsøkte å få politiet til å se etter en person som het "Elvis" er det vel ingen som vet, men det mest oppsiktsvekkende med den historien er at de begge peker på "Elvis" som en person som kunne stå bak drapene, når de selv var mistenkte.

Hverken politiet eller mediene den gangen dette skjedde, fant denne Elvis-personen, han er i hvert fall ikke nevnt noe sted.

Share this post


Link to post
nirolo skrev (6 timer siden):

Prøver du å si at JHA ikke ble dømt for noe tilsvarende som JHA uten å bli dømt til forvaring? Det var det som ble etterspurt.

At du føler at han slapp forvaring på de premissene du angir gjør det ikke riktig. Jeg kan ikke se noe i dommen som tilsier at det du sier er korrekt? Dvs du bare finner på at det var årsaken til at han ikke fikk forvaring?

Han fekk ikkje forvaring mellom anna fordi retten kom til at VK var initiativtakar. I domen vert VK omtala som «hovudmannen». Sannsynet for at JHA skulle finna på liknande åleine, eller vera «etterdiltaren» til ein annan i framtida vart ikkje sett på som stor nok til forvaring. 

Men altså. 

Du trur at om JHA hadde blitt sikta, tiltalt og dømt som einaste brotsmann, og det som då truleg ville vore med inga tilståing eller forklaring på motivet bak planlegging og valdtekt og drap på to små jenter, så ville retten tenkt «det er ingen risiko for gjentaking, så forvaring kan me ikkje gje».

Eg utelukkar ingenting, men sannsynet for dette er særs lite.

Så kan du tru at JHA ville tilstått alt og forklart kvifor han gjorde det, om ein legg til grunn at han var åleine. Mogeleg du er farga av trua på det.

Ein ting å tru VK var skuldig, det må du endeleg gjera. Men å tru JHA hadde unnsluppe forvaring om han gjorde det åleine og VK aldri hadde kome inn i saki ... Der er vanskeleg å forstå motivet for å tru/ønska å tru dette. Men her kan du jo ha blitt påverka av ein annan brukar.

Edited by Knut Lavngard
 • Like 2

Share this post


Link to post
0laf skrev (5 timer siden):


Vel, det har vel blitt hevdet at "Elvis" eksisterte i ettertid, av folk i støttegruppa til Viggo og den slags, så de er jo faktisk "Viggo-fans", 

Hvorfor både Kristiansen og Andersen i avhør forsøkte å få politiet til å se etter en person som het "Elvis" er det vel ingen som vet, men det mest oppsiktsvekkende med den historien er at de begge peker på "Elvis" som en person som kunne stå bak drapene, når de selv var mistenkte.

Hverken politiet eller mediene den gangen dette skjedde, fant denne Elvis-personen, han er i hvert fall ikke nevnt noe sted.

Her ville ei kjelde på at det vart undersøkt om personen eksisterte, med ein ev. konklusjon om at personen var oppdikta, gjort seg. Sidan du meiner dei som meiner personen eksisterte er «Viggo-fans». 

 • Like 1

Share this post


Link to post
nirolo skrev (7 timer siden):

Ikke noe problem:

JHA ble dømt for drap og voldtekt i Baneheia og fikk ikke forvaring siden han ikke hadde gjort grove forbrytelser tidligere.

Det står ingenting i lova om at ein må ha begått alvorlege brotsverk tidlegare for å få forvaring, så her er du diverre på villspor.

VK hadde for øvrig blitt dømt til forvaring også om det ikkje hadde kome fram at han begjekk overgrep i ungdomen. Merkeleg å tru noko anna.

Edited by Knut Lavngard
 • Like 1

Share this post


Link to post
0laf skrev (7 timer siden):


Jo, selvfølgelig gjelder det, det er kravet for forvaring at det er gjentakelsesfare, som i de fleste tilfeller betyr gjentakende lovbrudd.

Unntak finnes, som Behring-Breivik, som selv hevdet han ville fortsette i fremtiden osv.
 

 Nei, det gjeld ikkje. Negativ historikk er sjølvsagt skjerpende når det gjeld korvidt forvaring skal idømmast, men ikkje eit krav når det gjeld drapssaker.

Ja, det er rett at det lyt vera fare for liknande i framtida.

Nei, ABB er ikkje noko unntakstilfelle. Det er fleire drapssaker kor forvaring er blitt idømt, utan at gjentakande lovbrot er utført. Det står ingenting i lova om at at ein må ha begått fleire lovbrot for å få forvaring. Du hev fått sitat.

Denne saki til dømes, du må fjerne forklara kvifor denne hendinga, begått av ein tidlegare ustraffa, var så mykje verre enn Baneheia-drapa at forvaring var naudsynt, men ikkje ville vore det for JHA.

https://www.nrk.no/rogaland/domt-til-12-ars-forvaring-for-varhaug-drapet-1.14819198

Du trur altså at om JHA hadde blitt sikta, tiltalt og dømt som einaste brotsmann, og det som då truleg ville vore med inga tilståing eller forklaring på motivet bak planlegging og valdtekt og drap på to små jenter, så ville retten tenkt «det er ingen risiko for gjentaking, så forvaring kan me ikkje gje».

Eg utelukkar ingenting, men sannsynet for dette er særs lite.

Me ei slik haldning er det påfallande at du kallar folk som meiner noko anna enn det for «Viggo-fans». Kven er du fan av, tru?

 

Edited by Knut Lavngard
 • Like 1

Share this post


Link to post
Knut Lavngard skrev (5 timer siden):

Du trur at om JHA hadde blitt sikta, tiltalt og dømt som einaste brotsmann, og det som då truleg ville vore med inga tilståing eller forklaring på motivet bak planlegging og valdtekt og drap på to små jenter, så ville retten tenkt «det er ingen risiko for gjentaking, så forvaring kan me ikkje gje».

Ikke bare påstår du hva jeg og andre tenker. Du misreperesenterer også lovens fare for gjentakelse. Hvis det kun var i saker hvor det var "ingen risiko for gjentaking" at man unnslapp forvaring så ville forvaring vært normen. Du forstår åpenbart ikke hva som er de reelle kriteriene for forvaring.

Knut Lavngard skrev (5 timer siden):

Det står ingenting i lova om at ein må ha begått alvorlege brotsverk tidlegare for å få forvaring, så her er du diverre på villspor.

Nei, men man annsees å ha langt høyere gjentagelsesfare dersom man gjør noe flere ganger. Det forstår vel du også?

 

Jeg tror du har en fundamental misforståelse av rettssystemet vårt som vi ser her i din tolkning av forvaring og som jeg tror er bakgrunnen for din skråsikkerhet i hele saken.

Edited by nirolo
 • Like 2

Share this post


Link to post
0laf skrev (9 timer siden):


Vel, det har vel blitt hevdet at "Elvis" eksisterte i ettertid, av folk i støttegruppa til Viggo og den slags, så de er jo faktisk "Viggo-fans", 
 

Faen ta, da! Det er vitterlig ikke noen Viggo-fans her inne. Slutt! Bare slutt!

Jeg søker sannhet og forståelse. Men jeg er ikke fan av noen av de involverte. 

Ærlig talt. 

Er så lei disse forsøkene på å putte folk i tåpelige båser! 

Bare slutt!

Du må gjerne diskutere sak. Men jeg er dritt-lei av å måtte forklare for n'te gang at jeg ikke er fan av hverken det ene eller andre!

Til nød, så kan du si jeg er fan av rettssikkerhet. Dersom du virkelig må putte meg i en fan-klubb, så er det rettssikkerhetsklubben jeg tilhører. 

Edited by qualbeen
 • Like 5

Share this post


Link to post
4 hours ago, Knut Lavngard said:

Han fekk ikkje forvaring mellom anna fordi retten kom til at VK var initiativtakar. I domen vert VK omtala som «hovudmannen». Sannsynet for at JHA skulle finna på liknande åleine, eller vera «etterdiltaren» til ein annan i framtida vart ikkje sett på som stor nok til forvaring. 

Du trur at om JHA hadde blitt sikta, tiltalt og dømt som einaste brotsmann, og det som då truleg ville vore med inga tilståing eller forklaring på motivet bak planlegging og valdtekt og drap på to små jenter, så ville retten tenkt «det er ingen risiko for gjentaking, så forvaring kan me ikkje gje».

Ein ting å tru VK var skuldig, det må du endeleg gjera. Men å tru JHA hadde unnsluppe forvaring om han gjorde det åleine og VK aldri hadde kome inn i saki ... Der er vanskeleg å forstå motivet for å tru/ønska å tru dette. Men her kan du jo ha blitt påverka av ein annan brukar.

 

Nå har argumentene dine gått i sirkel. Poenget ditt opprinnelig var jo at JHA aldri vile tilstått om han var alene pga. faren for forvaring. Nå sier du at han ville fått forvaring FORDI han ikke ville forklart seg.

Men uansett så har du en helt fullstendig feil forståelse av hva forvaring er og hvorfor det benyttes.

Forvaring er IKKE en måte for domstoler å omgår maksstraffen i Norge. Forvaring er for de tilfellene hvor samfunnet trenger ekstra beskyttelse mot individet, som ikke kan tidsbestemmes. 

"Det må også være en nærliggende fare for at han eller hun på ny vil begå en slik alvorlig forbrytelse."

Alle forbrytere har jo vært i stand til å gjøre handlingen som de har gjort. Det betyr ikke at det er nærliggende fare for at personen gjør det igjen etter endt soning, og dermed at alle alvorlige forbrytelser skal ha forvaring.

Det er ingenting som tyder på at den juridiske straffen til JHA ville vært noe særlig annerledes dersom han hadde tilstått å ha gjort det alene.

 

Share this post


Link to post
qualbeen skrev (34 minutter siden):

Faen ta, da! Det er vitterlig ikke noen Viggo-fans her inne. Slutt! Bare slutt!

Jeg søker sannhet og forståelse. Men jeg er ikke fan av noen av de involverte. 

Ærlig talt. 

Er så lei disse forsøkene på å putte folk i tåpelige båser! 

Bare slutt!

Du må gjerne diskutere sak. Men jeg er dritt-lei av å måtte forklare for n'te gang at jeg ikke er fan av hverken det ene eller andre!

Til nød, så kan du si jeg er fan av rettssikkerhet. Dersom du virkelig må putte meg i en fan-klubb, så er det rettssikkerhetsklubben jeg tilhører. 

Enig. Jeg synes det interessante i saken her er fakta som er kommet frem i årene etter dommen, og at VK har hatt god grunn til å ville gjenoppta. Flere innlegg her baserer seg på gammel info så jeg ville nok ikke brukt denne tråden som et oppslagsverk på reelle elementer i saken.

Edited by Retroman
 • Like 2

Share this post


Link to post

Hadde kvinnen som drepte Kim Eirik Farstad noe på rullebladet fra før? Hun fikk i allefall forvaring og sitter fortsatt inne. 

For øvrig var hun med på leteaksjonen, noe som ifølge JHA-fanklubben her inne tilsier uskyld.

Share this post


Link to post

...og Fritz Moen var regnet som så stor en trussel mot samfunnet frem til den første frifinnelsen at prøveløslatelse var utelukket.

...når politiet gjør feil, og tiltalte lyger, og rettspsykiaterene tror på det som sies, aktoretet presenterer usikre beviser som sikre, og juryen og dommeren tror på politiet og bevisene til aktoratet...

...så blir deres vurdering feil.
Saken er svært lik -- bortsett fra at det er JHA som lyger VK inn i saken for å legge skyld over på ham, og at det er en tvilsom DNA-prøve og ikke en blodprøve som brukes som biologisk bevis...
...og at det er VK som fikk forvaring for drapet av to unge jenter, ikke den som løy til politiet og ble trodd.

Edited by Red Frostraven
 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
WiiBoy skrev (2 timer siden):

 

Nå har argumentene dine gått i sirkel. Poenget ditt opprinnelig var jo at JHA aldri vile tilstått om han var alene pga. faren for forvaring. Nå sier du at han ville fått forvaring FORDI han ikke ville forklart seg.

Men uansett så har du en helt fullstendig feil forståelse av hva forvaring er og hvorfor det benyttes.

Forvaring er IKKE en måte for domstoler å omgår maksstraffen i Norge. Forvaring er for de tilfellene hvor samfunnet trenger ekstra beskyttelse mot individet, som ikke kan tidsbestemmes. 

"Det må også være en nærliggende fare for at han eller hun på ny vil begå en slik alvorlig forbrytelse."

Alle forbrytere har jo vært i stand til å gjøre handlingen som de har gjort. Det betyr ikke at det er nærliggende fare for at personen gjør det igjen etter endt soning, og dermed at alle alvorlige forbrytelser skal ha forvaring.

Det er ingenting som tyder på at den juridiske straffen til JHA ville vært noe særlig annerledes dersom han hadde tilstått å ha gjort det alene.

 

Eg hev ikkje framheva at JHA ikkje ville tilstått pga. faren for forvaring. Forvaring eksisterte ikkje i 2000, det vart innført seinare. Som nemnd mange gonger hadde han andre, sterkare motiv enn strafflengda for å halda fast ved si forklaring.

Elles:

Du trur altså at om JHA hadde blitt sikta, tiltalt og dømt som einaste brotsmann, og det som då truleg ville vore med inga tilståing eller forklaring på motivet bak planlegging og valdtekt og drap på to små jenter, så ville retten tenkt «det er ingen risiko for gjentaking, så forvaring kan me ikkje gje».
 

Temmeleg spesielt, men folk kan få tru kva dei vil.

Edited by Knut Lavngard

Share this post


Link to post
7 minutes ago, Knut Lavngard said:

«det er ingen risiko for gjentaking, så forvaring kan me ikkje gje».
 

Temmeleg spesielt, men folk kan få tru kva dei vil.

«Ingen risiko for gjentaking» er ikke det samme som "Det må også være en nærliggende fare for at han eller hun på ny vil begå en slik alvorlig forbrytelse."

Det er overhode ikke spesielt å tro at dommere i lagmannsretten forholder seg til lovene.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
WiiBoy skrev (28 minutter siden):

«Ingen risiko for gjentaking» er ikke det samme som "Det må også være en nærliggende fare for at han eller hun på ny vil begå en slik alvorlig forbrytelse."

Det er overhode ikke spesielt å tro at dommere i lagmannsretten forholder seg til lovene.

 

Igjen: ingen stader i lova står det at ein må ha begått fleire alvorlege kriminelle handlingar for å få forvaring.

Denne fyren tilstod, hadde ikkje drepe før eller anna, men fekk forvaring.

https://www.nrk.no/rogaland/domt-til-12-ars-forvaring-for-varhaug-drapet-1.14819198
 

Så kan du forklara kvifor domarane ikkje forholdt seg til lova, slik du tolkar den, i den saki.

Eller kvifor det var så mykje meir nærliggjande med gjentakingsfare der kontra korleis retten hadde oppfatta JHA om han både var hovudmann og einaste mann bak dei meiningslause drapa i Baneheia.

Kvifor dei som av ulike grunnar framleis held fast ved at dei trur VK var skuldig samstundes skal vera så ivrige forsvararar av JHA på alle moglege måtar er vanskeleg å forstå.

Edited by Knut Lavngard
 • Like 1

Share this post


Link to post

...det er jo bokstavelig talt hva dere påstår, all den tid retten aldri har behandlet en sak mot JHA under forutsetningene om at han utførte gjerningene alene, og som det går frem av rettspsykiaterene så er deres rapport basert på at VK var hovedmannen og en antagelse om at JHA kjempet mot med alle sine moralske fibre helt til det siste fiberet røk, og han deltok, som en stein sparket ned en bakke som ruller minste motstands vei, ikke en villig og deltakende aktør som planla ugjerningene, som han var om han var alene.

Og selv ned den forståelsen mente de sakkyndige at det var fare for at han kunne voldta igjen, fordi de observerte at han hadde minst noe svekkede sjelsevner.

Edited by Red Frostraven
 • Like 2

Share this post


Link to post
Red Frostraven skrev (55 minutter siden):

...det er jo bokstavelig talt hva dere påstår,

Hvem påstår hva?

Share this post


Link to post
Sitat

Prøver du å si at JHA ikke ble dømt for noe tilsvarende som JHA uten å bli dømt til forvaring?

Sitat

JHA ble dømt for drap og voldtekt i Baneheia og fikk ikke forvaring siden han ikke hadde gjort grove forbrytelser tidligere.


Hva impliserer du i disse to innleggene her, for eksempel..?

Og Wiiboy:

Sitat

Hvorfor fikk ikke JHA forvaring da i noen av de to dommene? Han ble ikke trodd på at han var et offer. 

...

Jeg henviser igjen til de sakkyndige psykiaterene sin vurdering, som legger til grunn at JHA var et slags offer som ikke ønsket å delta i voldtekt eller drap, og som hadde en innvendig kamp som han tapte, på grunn av VK sin innflytelse, og de mente han handlet ut av manglende vilje til å motsette seg presset.

...

Om han ikke bare var initiativtager, men den eneste som stod bak -- så må den vurderingen få en egen plass på bunnen av søppeldynga i norsk rettshistorie.

Edited by Red Frostraven
 • Like 2

Share this post


Link to post
Red Frostraven skrev (17 minutter siden):

Hva impliserer du i disse to innleggene her, for eksempel..?

At drap og voldtekt ikke automatisk medfører forvaring på tross av at det er tenkelig at gjerningspersonen kommer til å gjøre det igjen. De er direkte svar på spørsmål fra annen deltaker.

Red Frostraven skrev (19 minutter siden):

...henviser igjen til de sakkyndige psykiaterene sin vurdering, som legger til grunn at JHA var et offer som ikke ønsket å delta i voldtekt eller drap.

Men retten la ikke det til grunn i sine domsavsigelser.

Red Frostraven skrev (20 minutter siden):

Om han ikke bare var initiativtager, men den eneste som stod bak -- så må den vurderingen få en egen plass på bunnen av søppeldynga i norsk rettshistorie.

Det er vel ikke akkurat første skivebom fra rettspsykiater. Ta f.eks ABB som hadde to vurderinger hvor de endte med vidt forskjellige konklusjoner, en av dem må åpenbart være feil.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
 • Create New...