Jump to content
Sign in to follow this  
Even.

Hvordan si opp jobben

Recommended Posts

Ja jeg vet at spørsmålet kan høres tåpelig ut, men jeg lurer på hvordan jeg går frem for å si opp jobbne. Formellt brev? Muntlig? Skriftlig?

 

En ting til: Har man krav på attest?

 

På forhånd takk :)

Share this post


Link to post

Send et brev, med underskrift, og ja, du har krav på attest, men ikke mer enn at de skriver at du har jobbet der, hva du har gjort og i hvilken periode.

Dog så tror jeg de ikke har råd til å skrive noe negativt

Share this post


Link to post

Takk for et bra svar :)

 

Noe sånn som dette:

 

 

Mitt navn

Min Adresse

 

Bedriftens navn

Bedriftens adresse

 

 

Jeg sier med dett opp min stilling som ******* hos ******.

 

 

 

Mitt navn

Signatur

 

 

Eller bør det være mer omfattende?

 

 

Edit: Beklager skrivefeilene. Jeg sitter for øyeblikket på et tastaur der tastene er forskjellige fra hjemme.

Edited by EvoZ

Share this post


Link to post

Du trenger ikke å skrive mer, hvis du ønsker å forklare mer, og eventuelt føler at de fortjener en større forklaring så kan du jo gi dette, men det trenger du ikke.

Share this post


Link to post

jeg ville sagt det til dem muntlig først, feks: jeg ønsker og si opp jobben pga ditt og datt, du skal få en oppsigelse den dd.mm.åå

 

Edit: og ja attest har du krav på. og de kan ikke skrive noe negativt

Edited by dynaBel

Share this post


Link to post
Takk for et bra svar :)

 

Noe sånn som dette:

 

 

Mitt navn

Min Adresse

Bedriftens navn

Bedriftens adresse

Jeg sier med dett opp min stilling som ******* hos ******.

Mitt navn

Signatur

Eller bør det være mer omfattende?

Edit: Beklager skrivefeilene. Jeg sitter for øyeblikket på et tastaur der tastene er forskjellige fra hjemme.

6635830[/snapback]

Jeg ville hatt med datoen for når oppsigelsen var effektiv.

Share this post


Link to post

Formelt sett har man ikke *krav* på en attest. Det du har krav på, er en bekreftelse. Dette er et standardbrev som sier hvor du har jobbet, hvor lenge du har jobbet der og eventuelt hvilken lønn du har hatt (Litt usikker på det siste).

 

En attest er som regel en mer utfyllende beskrivelse av hvordan du har vært som person og arbeidstaker på den bestemte arbeidsplassen. Her er det ingenting som sier at arbeidsgiver ikke kan skrive hva som helst, f eks at du har vært en doven slask :) De færreste arbeidsgivere vil imidlertid nekte deg en attest dersom du ber om det, og med mindre du har vært en skikkelig døgenikt er det liten grunn til å tro at de ikke vil gi deg en relativt positiv attest.

Share this post


Link to post

Du har krav på en attest ved opphøring av et arbeidsforhold. Dette er omhandlet i §15-15 i arbeidsmiljøloven. Det er også krav til hva attesten minst skal inneholde av informasjon.

 

§ 15-15. Attest

 

(1) Arbeidstaker som fratrer etter lovlig oppsigelse har krav på skriftlig attest av arbeidsgiver. Attesten skal inneholde opplysninger om arbeidstakers navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets varighet.

 

(2) Denne bestemmelse begrenser ikke arbeidstakers rett til å kreve en mer utførlig attest i arbeidsforhold hvor dette er sedvane og ikke annet er fastsatt i tariffavtale.

 

(3) Arbeidstaker som blir avskjediget har også krav på attest, men arbeidsgiver kan uten nærmere angivelse av grunnen opplyse i attesten at arbeidstakeren er avskjediget.

Share this post


Link to post

Joda - men det som står i arbeidsmiljøloven er det man vanligvis kaller en bekreftelse. Det man vanligvis mener med en "attest" er det som nevnes i ledd 2, og du har faktisk ikke nødvendigvis krav på en slik utførlig attest.

Share this post


Link to post

I utgangspunktet kan du det. Du kan også bli sparket på dagen, med visse unntak ved lengere varighet på arbeidsforholdet.

 

Dette gjelder dog ikke dersom du har en muntlig avtale om oppsigelsestid da muntlige avtaler er like bindende som skriftlige. Det kan derimot bli vanskelig for arbeidsgiver å bevise at dere har en muntlig avtale dersom du nekter for det når du fratrer din stilling.

Share this post


Link to post

I utgangspunktet:

 

- Under avtalt prøvetid er oppsigelsesperioden 2 uker

- Etter prøvetiden er oppsigelsestiden 1 mnd.

 

Med andre ord må du belage deg på å arbeide ut oppsigelsesperioden...

Edited by bruker007

Share this post


Link to post

Lurer på om det er greit at jeg stiller et spørsmål her, istedenfor å lage ny topic. Jeg begynte i jobben min på mandag, men har ikke skrevet noen kontrakt med arbeidsgiver. Jobben er ufattelig krevende for meg, og tar 12-14 timer av dagen noe som blir for tøft for meg. Blir bare deprimert og stresset av å tenke på jobben, selv om arbeidsmiljøet er topp.

 

Hvordan vil det for meg være å si opp jobben? Er det bare å si til sjefen at jeg ønsker å slutte, og så dra hjem som en "fri mann"? Jeg jobber på provisjon, så firmaet mitt "skylder" meg litt lønn som jeg ville fått utbetalt i slutten av september, samt kjørepenger (utgjør ca. 600kr). Vil jeg få disse pengene selv om jeg slutter?

Share this post


Link to post

Kontrakt skal foreligg ved inntredning i nytt arbeid eller ved endring i arbeids situasjonen, dvs at du får nye oppgaver som ikke er omhandlet i den forrige kontrakten. Det skal foreligg ferdig godtatt kontrakt fra begge parter innen 14 dager etter ansettelse.

 

Om du ikke har kontrakt så er du heller ikke lovmessig ansatt i bedriften. Du har da ei heller noe krav på lønn heller.

 

Jeg vil anbefale at det skrives kontrakt med en gang du begynner i arbeidet. Dette for å sikre deg selv, og få det på papir hva du skal gjøre og til hvilken lønn, og om det er heltid eller ei. Husk at om du får heltid er arbeidstiden 37.5 timer i uka, tilsammens 150 i månden.

 

Angående oppsigelse og attest er vel dette besvart ganske godt da. Du har krav på en referanse fra arbeidsplassen som sier hva du har gjort og i hvilken tidsperiode har du jobbet der (start tol slutt). Oppsigelse på sies opp skriftlig, men om det er tvister på arbeidsplassen som får deg til å si opp anbefaler jeg å snakke med arbeidsgiver før du sier opp, kanskje det lar seg løse på en fredelig måte...

Share this post


Link to post
Jeg vil anbefale at det skrives kontrakt med en gang du begynner i arbeidet. Dette for å sikre deg selv, og få det på papir hva du skal gjøre og til hvilken lønn, og om det er heltid eller ei. Husk at om du får heltid er arbeidstiden 37.5 timer i uka, tilsammens 150 i månden.

 

 

Dette gjelder bare dersom du er fagorganisert og organisasjonen som du er medlem i har forhandlet seg til dette.

 

Dersom du ikke er fagorganisert må du legge til grunn arbeidsmiljølovens definisjon på alminnelig arbeidstid som er 9 timer om dagen, til sammen 40 timer i uka.

 

§ 10-4. Alminnelig arbeidstid

 

(1) Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager.

Share this post


Link to post
Takk for et bra svar :)

 

Noe sånn som dette:

 

 

Mitt navn

Min Adresse

 

Bedriftens navn

Bedriftens adresse

 

 

Jeg sier med dett opp min stilling som ******* hos ******.

 

 

 

Mitt navn

Signatur

 

 

Eller bør det være mer omfattende?

 

 

Edit: Beklager skrivefeilene. Jeg sitter for øyeblikket på et tastaur der tastene er forskjellige fra hjemme.

6635830[/snapback]

 

Denne er fin denne, meg jeg ville nok endret "min stilling" (siden det heter stillingen min) til f.eks:

 

Jeg sier med dette opp arbeidsforholdet mitt som *******.

Og deretter referert til arbeidskontraktens avsnitt som sier hvor lang oppsigelses tid du har, og konstatert med at den siste arbeidsdagen din vil være den: **/**-06.

 

Hos er vel strengt tatt ikke nødvendig å ha med.

De vet vel at du jobber der?

 

Husk til slutt å ha med dato og sted for når og hvor du har levert brevet.

Edited by framoeng

Share this post


Link to post
Dette gjelder bare dersom du er fagorganisert og organisasjonen som du er medlem i har forhandlet seg til dette.

 

Dersom du ikke er fagorganisert må du legge til grunn arbeidsmiljølovens definisjon på alminnelig arbeidstid som er 9 timer om dagen, til sammen 40 timer i uka.

 

§ 10-4. Alminnelig arbeidstid

 

(1) Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager.

6706110[/snapback]

 

Sier at den ikke må overstige 9 timer, dvs med overtid, i løpet av 24 timer. Er ingen definisjon på arbeidstid i følge lovdataen, men tror de fleste belegger seg rundt 37 timer i uken, pluss/minus.

Share this post


Link to post
Sier at den ikke må overstige 9 timer, dvs med overtid, i løpet av 24 timer. Er ingen definisjon på arbeidstid i følge lovdataen, men tror de fleste belegger seg rundt 37 timer i uken, pluss/minus.

6889235[/snapback]

 

Hva er det du egentlig mener her? Slik jeg tolker det du har skrevet har jeg en følelse av at du uttaler deg om ting du ikke har noe peiling på.

 

I Arbeidsmiljøloven (Aml) arbeidstid definert.

 

§ 10-1. Definisjoner

 

(1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.

 

§ 10-4. Alminnelig arbeidstid

 

(1) Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager.

 

§ 10-6. Overtid

 

(2) Varer arbeidet for noen arbeidstaker ut over lovens grense for den alminnelige arbeidstid regnes det overskytende som overtidsarbeid.

 

(11) For overtidsarbeid skal det betales et tillegg til den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. Tillegget skal være minst 40 prosent.

 

Du kan helt klart og tydelig lese ut fra disse paragrafene at overtid regnes den tid du bruker på jobben utover de 9 timene som er regnet som alminnelig arbeidstid. Det er lagt store begrensinger på bruk av overtid i §10, men disse bør du klare å lese selv. Det er også spesielle regler for mange yrkesgrupper som reduserer den tiden som er regnet som alminnelig arbeidstid, men hovedregelen er 9 timer.

 

De fleste, som du sier, legger seg på 7,5t om dage og 37,5 timer i uken da dette er forhandlet frem i forskjellige tariffavtaler. Dersom du jobber i det private er det som regel 7,5 timer + lunsj slik at du er på jobben totalt 8 timer om dagen. I statlige bedrifter er det ofte 7,5 timer inkl. lunsj.

Share this post


Link to post
§ 10-4. Alminnelig arbeidstid

 

(1) Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager.

 

Prøver å forklare det til deg igjen, det står ikke noen plass i loven at du skal jobbe så og så lenge, men derimot er det et øvre tak over hvor lenge du har lov å jobbe i løpet av 24 timer, noe som er definert av loven som står over, dvs 9 timer.

 

9 timer er det makse du har lov til å jobbe i løpet av 24 timer i henhold til loven. Det står ingen plasser i loven at den normale arbeidstiden er i 9 timer, for det er opp til envær arbeidsgiver å delegere arbeidstiden din, men derimot har ikke arbeidsgiveren lov til å gi deg arbeid i over 9 timer i løpet av 24 timer.

 

Leser du egentlig loven selv eller quoter du random lover fra lovdata??

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...