Gå til innhold

Anbefalte innlegg

Romeren skrev (På 19.2.2024 den 9:26 PM):

.. og fortsetter med

De binder tunge bører som ikke er til å bære, og legger dem på skuldrene til folk, men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem.

.. som jeg tenker er nettopp alle disse reglene vi diskuterer. I dette avsnittet (vers 2 - 7) kan det peke begge veier. Reglene for det rette liv er ikke mulig å holde og fariseerne holdt dem ikke selv heller.

Men altså gjentar Jesus flere ganger i Matteus at vi skal holde reglene bedre enn fariseerne, og at det er dette som gir oss frelse.

Hva Jesus hevder gir frelse i Markus og Matteus er jo i direkte motsetning til det Paulus hevdet (som ble kristendommens syns), her er det jo nettopp hvordan du lever her på jorda som er avgjørende, og ikke din tro på Jesu død og oppstandelse.

Sitat

Derfor tenker jeg fortsatt vi skal se til hjertet mer enn reglene, som i Lukas 18:

Du kan ikke bruke Lukas til å se hva Matteus mente. De har forskjellig fokus og forskjellig poeng.

Sitat

Jeg er enig med deg i at Jesus ser ut for å fokusere på budene, mens Paulus snakker om nåden. På spørsmål som "hva skal jeg gjøre for å få evig liv svarer Jesus "vil du gå inn til livet, så hold budene!". Og du har rett i at han ikke er kommet for å oppheve budene, men oppfylle dem.

Ja, det Paulus skriver at skal gi evig liv, er jo i direkte motsetning til hva Jesus i følge Markus og Matteus hevder. I disse to evangeliene er det aldri snakk om at troen på Jesus som vår frelser er det som skal til, men hvordan vil lever livet og følger lovene.

Romeren skrev (På 19.2.2024 den 9:26 PM):

I Johannes 6 sier han, etter at har mettet de 5000 og folk følger etter og vil ha mer:

Dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som Menneskesønnen vil gi dere.

Da sa de til ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.»

Ja, Johannes, det seneste av evangeliene (ganske sikkert, noen forskere mener Lukas er 50 år yngre enn tidligere antatt), viser absolutt tegn til å være påvirket av Paulus lære om at troen på Jesus er det avgjørende.
Men det er helt feil å lese de fire evangeliene + Paulus brev som om de hevder det samme. De må leses hver for seg for å se hva den enkelte forfatter skriver og mener. Så at Johannes sier dette, gjør ikke at Markus eller Matteus sier det. 

 

Romeren skrev (På 19.2.2024 den 9:26 PM):

Nei, kanskje ikke som institusjon i seg selv, men de som eier slaver skal behandle sine slaver som medmennesker og som kristne brødre og søsken.

Dette er jo din tolkning, i den grad det står noe om slaveeiere eller slaver i NT, er det at slavene skal adlyde sin herre, selv de grusomme. Jeg er klar over at Jesus sier at du skal elske din neste, osv., og det er mye positivt menneskesyn i NT også, men det er altså ingenting i NT som sier at slave-eiere skal behandle sine slaver pent.

Men la oss anta, slik Paulus hevder, at siden Jesus døde på korset for oss, så gjelder ikke lovene i GT lenger. Hvis man mener at hele Bibelen er inspirert av Gud, så betyr det jo allikevel, at Gud mente at disse var gode lover tidligere. Jeg vil hevde at det er høyst problematisk med en Gud som mente det var rett med salg av dine døtre som slaver tidligere, selv om han høyst indirekte, og uten å si noe klart, ikke mener det gjelder lenger.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
4 hours ago, Capitan Fracassa said:

Hva Jesus hevder gir frelse i Markus og Matteus er jo i direkte motsetning til det Paulus hevdet (som ble kristendommens syns), her er det jo nettopp hvordan du lever her på jorda som er avgjørende, og ikke din tro på Jesu død og oppstandelse.

Quote

Vel, la meg prøve å si litt hvorfor jeg er uenig i dette.
Vi har et meget treffende vers i Markus etter min mening. Mar 1:14-15  "Men efterat Johannes var kastet i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa: Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær; omvend eder, og tro på evangeliet!" 
Rom 1:16  "For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker; for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er: Den rettferdige, ved tro skal han leve." 

Nokså lik tankegang med "tro" og "evangeliet".

Paulus forkynte også slik døperen Johannes gjorde (altså forløperen til Jesus i Evangeliene, dvs å "gjøre frukt som er omvendelsen verdig") ifølge Apg,
Act 26:19  Derfor, kong Agrippa, blev jeg ikke ulydig mot det himmelske syn; men både for dem i Damaskus først og for Jerusalem og i hele Judeas land og for hedningene forkynte jeg at de skulde omvende sig og komme tilbake til Gud og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdige. 

 
og her ganske likt Mark 1:
Act 20:21  idet jeg vidnet både for jøder og for grekere om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus.)
 
 
Tro er uansett noe som er synonymt med lyde hvis en sammenligner Joh og Heb og Gal og Apg (Dog tro er mer enn det)
Om evig liv:
Joh 3:16  For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv
Heb 5:9  og da han(Jesus)  var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham, 

Om å få DHÅ:
Gal 3:14  forat Abrahams velsignelse kunde komme over hedningene i Kristus Jesus, så vi ved troen kunde få Ånden, som var oss lovt. 
Act 5:32  Og vi er hans vidner om disse ting, og likeså den Hellige Ånd, som Gud gav dem som lyder ham. 

Paulus mener langt mer enn bare tro i den simple mentale forstand. Han snakker masse om gjerninger/frukt osv selv, dog han er veldig i mot egenrettferdighet ved Lov-gjerninger. Ellers så trenger vi ikke Jesus.
Så å hevde at det er en total motsetning mener jeg er "uncharitable" som det kalles av noen. 

Her har du også en samme tankegang av Jesus i Matteus og Paulus i Apg.
Mat 7:13  Gå inn gjennom den trange port! for den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennem den; 
Mat 7:14  for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den. 

 
Act 14:22  idet de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennem mange trengsler. 

"Trengsler" er substantiv formen på Gresk, "smal" er verb formen, ergo så sier de det samme, at trengsler er noe en som en skal igjennom som kristen.
Rom.Br. sier også Rom 8:17  "men er vi barn (ved tro og ledes av Guds Ånd), da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, forat vi også skal herliggjøres med ham." Dette er språk i samme gata.
 
Det man kanskje heller kan si er at det er mer vekt hva som kommer først ved Paulus i spess noen brev. Foruten omvendelse til Gud, for Paulus var troen til rettferdiggjørelse, en slik tro Abraham hadde før han ble omskjært, en tro som ble regnet han rettferdig av Gud. Denne troen var også ikke bare å tro på Guds løfter, den var også basert på at Abraham forlot det han hadde og dro fra Ur basert på Guds kall i følge 1 Mos. Altså han handlet/gjorde noe. Det er ikke bare en mental ting.
Paulus mener også at kjærlighet og guds gjerninger skal vises i spesielt det vi kaller Helliggjørelsen. Det er mange vers å ta av, og enda flere hvis en godtar flere brev fra han enn de 7..

Når vi leser Mark og Matt kan det se ut som Jesus fokuserer mest på dette med handling/gjerninger, men det kan ses også fordi (1) han pratet til folk som var Israelitter/Jøder i Israel som allerede hadde tro på Gud og så på Abraham som deres far (selv om flere ikke hadde en riktig tro og holdning på det og riktige handlinger i følge Jesus) og (2) at de var fortsatt under loven mens Jesus talte, hvis Jesus hadde forkynt et åpenbart frafall fra alt fra Moses og profetene mens de var under loven og profetene, så hadde han vært en åpenbar falsk profet ifølge Loven i 5 Mos og da kunne de anklaget han rettmessig for det og han overhodet ikke kunne være deres Messias og Jesus kunne ikke ha oppfylt Loven og Profetene.

Vi ser også Peter si dette i følge Apg ( i sammenheng med loven og hedningene) 
Act 15:7 " Da det nu blev et skarpt ordskifte, stod Peter op og sa til dem: Brødre! I vet at allerede for lenge siden (Apg 10 med Kornelius) gjorde Gud det valg iblandt eder at ved min munn skulde hedningene få høre evangeliets ord og komme til troen
Og Gud, som kjenner hjertene, gav dem vidnesbyrd, idet han gav dem likesom oss den Hellige Ånd, 
og han gjorde ingen forskjell mellem oss og dem, idet han ved troen renset deres hjerter. 
Hvorfor frister I da nu Gud ved å legge et åk (omskjærelse og følge hele Moselov) på disiplenes nakke som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? 
Men ved den Herre Jesu nåde tror vi at vi blir frelst, på samme måte som de." 

Jeg mener det er mer charitable og harmonere enn å splitte opp. Ja, noen ting kan virke noe motsigende i blandt. Men hvis en lar tidsrom, sted, tilhørere osv, så mener jeg det er mulig å si at det er harmoni til en god nok grad. Vi leser faktisk brev og skriverier, en må ha noe rom for forståelse at vi kan misforstå (som korinterne selv gjorde med en ting Paulus sa i et tidligere brev og de levde på samme tid!), og da er vi heller ikke objektive om vi står stolte at de var ikke enige i det hele tatt. Ingen av oss kan gå tilbake i tid å sjekke som en flue på veggen, vi kan kun bruke dataen vi har.. 

Holdt på å glemme:
Nå er ikke ordet "tro" fraværende uten det verset jeg nevnte først, i Markus og Matteus heller. Det står vel
Mat 9:2  Og se, de førte til ham en mann som var verkbrudden, og som lå på en seng; og da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne: Vær frimodig, sønn! dine synder er dig forlatt.
Og se, nogen av de skriftlærde sa ved sig selv: Denne spotter Gud. 
Da Jesus så deres tanker, sa han: Hvorfor tenker I så ondt i eders hjerter? 
For hvad er lettest, enten å si: Dine synder er dig forlatt, eller å si: Stå op og gå? 
Men forat I skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder -- da sier han til den verkbrudne: Stå op og ta din seng og gå hjem til ditt hus. Og han stod op.."

Troen på Jesus er ikke fraværende, altså. Samme som Paulus så er syndsforlatelse en del av frelsen ved troen på Jesus..
Lenke til kommentar
4 hours ago, Capitan Fracassa said:

men det er altså ingenting i NT som sier at slave-eiere skal behandle sine slaver pent.

Ikke ordet "pent", men hva med disse? (Innskudd, har ikke tenkt å diskutere Slaveri)

Col 4:1  "I herrer! gjør imot eders tjenere det som rett og rimelig er, for I vet at også I har en herre i himlene!"

Eph 6:8  da I vet at hvad godt enhver gjør, det skal han få igjen av Herren, enten han er tjener eller fri. Og I herrer! gjør likeså mot dem, så I lar være å true, da I vet at både deres og eders Herre er i himlene, og han gjør ikke forskjell på folk. 
 

Lenke til kommentar
cuberen skrev (3 timer siden):

Ikke ordet "pent", men hva med disse? (Innskudd, har ikke tenkt å diskutere Slaveri)

Col 4:1  "I herrer! gjør imot eders tjenere det som rett og rimelig er, for I vet at også I har en herre i himlene!"

Eph 6:8  da I vet at hvad godt enhver gjør, det skal han få igjen av Herren, enten han er tjener eller fri. Og I herrer! gjør likeså mot dem, så I lar være å true, da I vet at både deres og eders Herre er i himlene, og han gjør ikke forskjell på folk. 

Su har helt rett selvsagt, og jeg tok feil da jeg uteglemte disse. NT har absolutt en god del fine ting, og dette er til en viss grad en av dem. Jeg skriver «til en viss grad», siden den jo har den åpenbare mangelen at den ikke en gang hinter at slaveri ikke er greit.

Men jeg tok uansett feil i påstanden om at det ikke er noe i NT om at slaveeiere skal behandle slavene pent.

Endret av Capitan Fracassa
 • Liker 2
Lenke til kommentar
36 minutes ago, Capitan Fracassa said:

Du har helt rett selvsagt, og jeg tok feil da jeg uteglemte disse.

👍 Jeg glemmer selv, eller ikke husker alt som kan ha relevanse om noe. Og så fint som du sier her, så godtar du at det ble uteglemt.
Da passer det bra med det du sa tidligere:

 

On 21.2.2024 at 9:46 AM, Capitan Fracassa said:

Jeg tror deg, du framstår absolutt som en genuint redelig debattant. Men jeg synes det er veldig interessant at du ikke tenkte på dette Bibelverset som sier helt eksplisitt at Guds rike skal komme før alle disiplene er døde, jeg tenker at det viser hvordan vi (inkludert meg) lett fokuserer på det som stemmer med vår overbevisning, og lett overser det motsatte. Dette er høyst menneskelig, og gjelder selvsagt også meg.

Du vinklet det inn på dette tema og jeg svarte bla med et vers som har dette med generasjon osv foran seg som er et viktig poeng i den samtalen, helt klart. Det var noe jeg ikke tenkte over i sammenhengen med svaret til deg der og da, men når du minna meg på det i neste svar, så kom på det med en gang.  Som jeg nevnte går inn på Preterisme vs Futurisme. Jeg burde ha husket på det i forkant. Men iallefall prøver jeg også å være ærlig, selv om det sikkert ikke føles sånn alltid av meningsmotsandere. 

Det hadde jo vært kjekt å ha "alt oppe" når en begynte å tenke, hehe, men vi er vel ikke helt der noen av oss.
 

Endret av cuberen
 • Liker 1
Lenke til kommentar
cuberen skrev (7 timer siden):
"Trengsler" er substantiv formen på Gresk, "smal" er verb formen, ergo så sier de det samme, at trengsler er noe en som en skal igjennom som kristen.
Rom.Br. sier også Rom 8:17  "men er vi barn (ved tro og ledes av Guds Ånd), da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, forat vi også skal herliggjøres med ham." Dette er språk i samme gata.

Mulig det er slik som du skriver det. Jeg mener å ha funnet en annen forklaring som bygger på at Guds ord forklarer seg selv. Det er ingenting som sier at hedninger generelt må gjennom en trengsel eller smal port, likevel er de lovet frelse. Porten er for de som finner den, som også kalles for "de utvalgte" / hjørnesteinen som ble til en snublestein. (1.Pet.2.1-10) 

Om trengselstider handler dette om gjentakelse av tid i følge Job 5.19: Gjennom seks trengsler berger han deg, og i den sjuende skal ulykken ikke nå deg.  (Fork.1.9 Det som har skjedd, skal atter skje...)

Det hele følger et slags renselses program gjennom 7 gangen -  som at Kain skal hevnes sju ganger - og Herrens ord er rene ord, sølv som er lutret i en smelteovn, sju ganger renset. (Salm.12.7)

 Sju ganger kan den rettferdige falle og reise seg opp igjen, men de urettferdige snubler i det som er ondt. (Ordsp.24. 16)

Guds tilbud om nåde: 

Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. (Jes.1.18)

Så fra Rom.11. De utvalgte:

Skriften sier i fortellingen om Elia, (= døperen Johannes, Matt.11.13-14) der han anklager Israel overfor Gud?  «Herre, dine profeter har de drept, og dine altere har de revet ned. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet.» Men hva er det guddommelige svaret han får? «Jeg har holdt sju tusen mann igjen som ikke har bøyd kne for Baal.» På samme måte er det også i vår tid blitt en rest igjen som Gud i sin nåde har utvalgt. Og er det av nåde, er det ikke på grunn av gjerninger. Ellers var ikke nåden lenger nåde. Hva så? Det Israel søker, har de ikke oppnådd, men de utvalgte har oppnådd det. De andre er blitt forherdet, slik det står skrevet:

Gud har gitt dem en sløvet ånd, øyne som ikke ser, og ører som ikke hører helt til denne dag. 

Og David sier: La bordet deres bli en snare og en felle, en snublestokk og en straff for dem.

La øynene deres bli formørket så de ikke kan se, og bøy deres rygg for alltid.

Så spør jeg: Snublet de for at de skulle falle? Slett ikke! Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene bli misunnelige på dem. Når deres fall har ført til rikdom for verden og deres tap til rikdom for de andre folkene, hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fullt tall?

Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:

Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort gudløsheten fra Jakob. Dette er min pakt med dem når jeg tar bort syndene deres.

Lenke til kommentar
Wall Dorf skrev (6 timer siden):

Mulig det er slik som du skriver det. Jeg mener å ha funnet en annen forklaring som bygger på at Guds ord forklarer seg selv.

Det er mulig du ikke ser den absurde motsetningen i det du selv skriver, men du har altså funnet en forklaring som du bruker mange avsnitt på å forklare oss andre, men i følge deg så bygger det altså på at «Guds ord forklarer seg selv».

Hvis dette virkelig forklarte seg selv, ville det jo ikke vært en forklaring du har funnet etter nitid studering, eller noe du trengte å forklare alle oss andre, men simpelthen være selvforklarende.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Capitan Fracassa skrev (4 timer siden):

Det er mulig du ikke ser den absurde motsetningen i det du selv skriver, men du har altså funnet en forklaring som du bruker mange avsnitt på å forklare oss andre, men i følge deg så bygger det altså på at «Guds ord forklarer seg selv».

 

Hvorfor mener du at dette er en motsetning av hva jeg skriver og hvorfor jeg gjør det? Tanken bak at "jeg har funnet en forklaring" er jo i seg selv innlysende om du forstår hva skriften sier om seg selv? Dette er ikke noe jeg har tenkt å bruke mye tid eller ord på. Matt.7.7-8 Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Endret av Wall Dorf
Lenke til kommentar
Wall Dorf skrev (41 minutter siden):

Hvorfor mener du at dette er en motsetning av hva jeg skriver og hvorfor jeg gjør det? Tanken bak at "jeg har funnet en forklaring" er jo i seg selv innlysende om du forstår hva skriften sier om seg selv?

Jeg forstår virkelig ikke hva du mener med at "<teksten> forklarer seg selv".

Mener du at enhver som leser den, forstår denne forklaringen uten videre (og er enige om den), uten å måtte tolke noe? Hvis ikke, hva i all verden mener du det da betyr?

Jeg synes det virker som om du har en veldig særegen forståelse av hva "forklare seg selv" betyr, som ikke rimer med det jeg eller noen andre forstår med dette, men det vil være interessant å høre hva du mener "forklare seg selv" betyr.

 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Capitan Fracassa skrev (4 timer siden):

Jeg forstår virkelig ikke hva du mener

Kan du ikke bare gjøre som Lukas gjør i Luk.1. (1-2) 3-4 for å forstå hva jeg mener? Bibelen er ikke nedtegnet i sammenheng, da må man finne frem til sammenhengen i det man prøver å finne svar på. Det er da ikke noe man egenhendig finner svar på uten at det stemmer med fasiten. Kan hende du må vente på DHÅ for å se sammenhengen? Avslutter disputten her.

2.Pet.1.20-22: Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud.

Endret av Wall Dorf
Lenke til kommentar
Wall Dorf skrev (1 time siden):

Kan du ikke bare gjøre som Lukas gjør i Luk.1. (1-2) 3-4 for å forstå hva jeg mener? Bibelen er ikke nedtegnet i sammenheng, da må man finne frem til sammenhengen i det man prøver å finne svar på. Det er da ikke noe man egenhendig finner svar på uten at det stemmer med fasiten. Kan hende du må vente på DHÅ for å se sammenhengen? Avslutter disputten her.

Så når du skriver at «teksten forklarer seg selv» så mener du egentlig at ved å drive nitid lesning så går det an å komme fram til en eller annen tolkning som antagelig er annerledes enn de fleste andres tolkning, og denne kan ikke forklares.

…det er den rareste betydningen av «forklarer seg selv» jeg har hørt noen gang. 🤪

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Romeren skrev (På 11.2.2024 den 4:38 PM):

Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt."

Jeremias 12.13 har dette utsagnet: 

De sådde hvete og høstet torner, de strevde til ingen nytte. Stå der i skam med avlingen deres! For Herren er brennende harm. ( Det forklares med å henvise til 5.Mos.28.38: Mye korn skal du så i åkeren, men lite får du høste inn, for gresshoppene eter det opp.)

Hvis man leser fra et par vers lengre opp, fra v26, skjønner man hvorfor...  Og om Herrens vingård i Jes.5.1-8 kommer de samme advarslene opp om at vingården gjøres om til beitemark og legges øde så torn og tistel lar den gro igjen. Muren vil bli revet ned og det samme med gjerdet. - Les gjerne hvorfor...

Sitatet ditt om hvetekornet har henvisning til 1.Kor.15.36f. som forklaring - hvor noen har problemer med at lærebøker også inneholder forklaringer... og syns det er rart...  Hvetekornet hører til under grødeofferet (4.Mos.28.20) Og som en jo også ser, så skulle fienden spre ugress i hveteåkeren mens alle sov. Og åkeren (som = verden) kunne ikke lukes da man samtidig kunne komme i skade for å rykke opp hveten. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til dem som høster inn: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter for å brenne det. Men hveten skal dere samle i låven min.’ (Ugresset og hveten, Matt.13.24-30) Høstens tid er forresten forklart i v39 angående disse lignelsene i Matt.13.

Lenke til kommentar

Gud er, ellers vil ikke jeg leve/være til.

Fordi Gud i de tre religionene lover rettferdighet....

Og det er noe verden idag sulter etter.

Jeg har telt med fingrene med Hawkins etc

Stewen Hawkins var smart, og ateist, han trodde vi ville dø ut.

Om ikke Gud eksisterer slik som tempelmuren sier og tidsregningen vår.. Så er alt bortkastet, eller at vi dør ut som Hawkins sier og kakerlakker overlever oss 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Gouldfan skrev (11 timer siden):

Gud er, ellers vil ikke jeg leve/være til.

Fordi Gud i de tre religionene lover rettferdighet....

Og det er noe verden idag sulter etter.

Jeg har telt med fingrene med Hawkins etc

Stewen Hawkins var smart, og ateist, han trodde vi ville dø ut.

Om ikke Gud eksisterer slik som tempelmuren sier og tidsregningen vår.. Så er alt bortkastet, eller at vi dør ut som Hawkins sier og kakerlakker overlever oss 

For så vidt enig bortsett fra at

Det viktige er at Gud viser oss nåde, ikke rettferdighet. Rettferdighet er for strengt! Ingen av oss fortjener tilgivelse. Dette sier jeg som en fyr som setter rettferdighet høyt - det rettferdige er at vi straffes alke sammen, nåde og tilgivelse er ikke rettferdig. Selv de som snakker mest om rettferdighet vil egentlig ikke ha det ;) 

og

Kråkene ville nok tatt over lenge før kakerlakkene, de har språk og muligens kultur :) 

Lenke til kommentar
Gouldfan skrev (13 timer siden):

Gud er, ellers vil ikke jeg leve/være til.

Har du ikke venner å familie ? Men de er ikke nok så hvis en fantasifigur ikke eksisterer så vil du ikke leve ? Det høres jo ekstremt deprimerende ut. 

Og bare så det er sagt mangel på guder er ingen grunn til å gjøre en ekstremt dum handling, faktisk bør du leve mens du kan for du har bare denne relativt korte tiden å gjøre det på. 

https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/selvmordstanker-og-selvmord?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAoeGuBhCBARIsAGfKY7w0cDf9DKWNeGzzEbYceQ2rmlugcaZYq5WF0F-ZalZrcLPz1zNcHDIaAsU9EALw_wcB

Gouldfan skrev (13 timer siden):

Fordi Gud i de tre religionene lover rettferdighet....

Gudene lover det ene å det andre sies det, men de leverer ikke en dritt. Kunne ikke denne guden bare levert rettferdighet fra første stund ? Det burde være enkelt for den allmektige guden.

Gouldfan skrev (13 timer siden):

Stewen Hawkins var smart, og ateist, han trodde vi ville dø ut.

Vel ingenting varer evig, ikke menneskeheten heller, vi kommer til å dø ut på et eller annet tidspunkt. Veldig snart, eller en gode del senere, ikke godt å si. 

 

Gouldfan skrev (13 timer siden):

Om ikke Gud eksisterer slik som tempelmuren sier og tidsregningen vår.. Så er alt bortkastet

Så hvis denne fantasifiguren ikke eksisterer så har ikke du levd heller ? Finner du ingen glede i livet ? Bare venter du på at et eventyr skal materialisere seg selv ved din exitstasjon ? 
 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
skaftetryne32 skrev (9 minutter siden):

Har du ikke venner å familie ? Men de er ikke nok så hvis en fantasifigur ikke eksisterer så vil du ikke leve ? Det høres jo ekstremt deprimerende ut. 

Og bare så det er sagt mangel på guder er ingen grunn til å gjøre en ekstremt dum handling, faktisk bør du leve mens du kan for du har bare denne relativt korte tiden å gjøre det på. 

https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/selvmordstanker-og-selvmord?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAoeGuBhCBARIsAGfKY7w0cDf9DKWNeGzzEbYceQ2rmlugcaZYq5WF0F-ZalZrcLPz1zNcHDIaAsU9EALw_wcB

Gudene lover det ene å det andre sies det, men de leverer ikke en dritt. Kunne ikke denne guden bare levert rettferdighet fra første stund ? Det burde være enkelt for den allmektige guden.

Vel ingenting varer evig, ikke menneskeheten heller, vi kommer til å dø ut på et eller annet tidspunkt. Veldig snart, eller en gode del senere, ikke godt å si. 

 

Så hvis denne fantasifiguren ikke eksisterer så har ikke du levd heller ? Finner du ingen glede i livet ? Bare venter du på at et eventyr skal materialisere seg selv ved din exitstasjon ? 
 

Uten Gud så finnes det ikke håp, da kommer vi til å utdø.

Med Gud så finnes det håp, og mening.

Såklart hører Gud oss, det tror vi på.

Det er en del av greia, men jeg forstår at ateister ikke forstår dette.

Lenke til kommentar
Gouldfan skrev (2 minutter siden):

Uten Gud så finnes det ikke håp, da kommer vi til å utdø.

Også med gud. Vi har guder vi mennesker har lagd mange av dem.

 

Gouldfan skrev (3 minutter siden):

Det er en del av greia, men jeg forstår at ateister ikke forstår dette.

Du er ikke noe mindre ateist selv, det er mange guder du ikke tror på, stemmer ikke det ? Jeg bare inkluderte en til. 

 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Gouldfan skrev (15 timer siden):

Gud er, ellers vil ikke jeg leve/være til.

Jeg er oppriktig lei meg på dine vegne, at du ikke synes det eneste livet vi med sikkerhet vet vi har, er verdifullt i seg selv. For egen del, er jeg glad for livet mitt, men er helt tilfreds med at det en gang simpelthen er slutt.

Sitat

Fordi Gud i de tre religionene lover rettferdighet....

Og det er noe verdens idag sulter etter.

Ja, det ville vært fint om en rettferdig, allmektig Gud kunne gi verden rettferdighet. Dessverre ser vi ikke spor av det, og må nok fortsette å gjøre så godt vi kan selv.

Sitat

Om ikke Gud eksisterer slik som tempelmuren sier og tidsregningen vår.. Så er alt bortkastet, eller at vi dør ut som Hawkins sier og kakerlakker overlever oss 

At det ikke blir evige spor etter oss, gjør det da ikke bortkastet. Jeg er glad for livet mitt og til mine kjære, og er det helt uavhengig av om det skulle være noe mer etter dette.

Sitat

Uten Gud så finnes det ikke håp, da kommer vi til å utdø.

Med Gud så finnes det håp, og mening.

Såklart hører Gud oss, det tror vi på.

Det er en del av greia, men jeg forstår at ateister ikke forstår dette.

Joda, jeg forstår det, at du og mange andre har behov for at det er en ytre mening med livet, og at mange trenger troen på dette som håp og trøst.

Ateister kan også ønske at det var en ytre mening, selv om vi nok ikke tror at det er det. 

Endret av Capitan Fracassa
 • Liker 1
Lenke til kommentar
37 minutes ago, Capitan Fracassa said:

Jeg er oppriktig lei meg på dine vegne, at du ikke synes det eneste livet vi med sikkerhet vet vi har, er verdifullt i seg selv. For egen del, er jeg glad for livet mitt, men er helt tilfreds med at det en gang simpelthen er slutt.

Mulig jeg tar feil her, men jeg tolker han med "vil ikke jeg leve/være til" som at han mener uten Gud kan han ikke eksistere. Mens du tolket (det første iallefall) som vilje til å leve? Gouldfan må få svare på det selv selvsagt, var bare slik jeg leste det.

Lenke til kommentar
skaftetryne32 skrev (2 timer siden):

Du er ikke noe mindre ateist selv, det er mange guder du ikke tror på, stemmer ikke det ? Jeg bare inkluderte en til

Hvis Gud finnes, har jeg kommet fram til at Gud må være den samme i hele verden. Gud har, eller kanskje man kan si er, kulturforskjeller. Det blir oversett av misjonærer.

Capitan Fracassa skrev (36 minutter siden):

Joda, jeg forstår det, at du og mange andre har behov for at det er en ytre mening med livet, og at mange trenger troen på dette som håp og trøst.

Tenker at personlig kristne bruker tro som håp og trøst i livet også. "Jesus er din venn", også videre. At man kommer til noe som er enda bedre senere, gjør det lettere å holde ut når livet er vanskelig. Så selv om Bibelen handler om å få billett til himmelen, henter troende samtidig styrke til livet.

Det verste med tro er tvil. Jeg har lest at selv prester tviler en gang i blant. "Den som ikke tror..." "På dommens dag..."

 • Liker 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...