Gå til innhold

Norges olje- og gassinntekter vs utslipp.


Anbefalte innlegg

Feynman skrev (På 3.11.2023 den 9:52 PM):

Det kan godt være ja. Og kanskje ville konklusjonen vært den samme i Norge om oljeleting ikke var så godt subsidiert. Fant ikke så gode kilder på norske og danske ordninger, men det er verdt å tenke over om lønnsomheten har med funn å gjøre eller inntektene noen tiår inn i fremtiden.

Det å lete etter olje/gass i havbunnen og ikke minst å bygge ut infrastruktur for å kunne hente opp ressursene er ekstremt investeringskapitalkrevende. Investeringskostnadene kan fort bli 2 og 3 sifrede milliardbeløp og tidsperspektivet fra letefunn til man får satt nye felt i produksjon kan fort bli 10- 15 år. Fra et rent kommersielt synspunkt bør det derfor være en stor "gulerot" å hente (realistiske utsikter til å finne store reserver) for å forsvare investeringsnivået og leterisikoen. 

De største reservene i Nordsjøen var stort sett funnet og satt i produksjon rundt årtusenskiftet. Området ble derfor betraktet som "modent" og mindre interessant av petroleumsselskapene som så seg etter andre områder hvor det var mer å hente. Som et svar på den reduserte interessen fra oljeseleskapene til å investere i Nordsjøen innførtes leterefusjonsordningen i 2005.

https://www.offshorenorge.no/om-oss/nyheter/2019/01/leterefusjonsordningen-pa-1-2-3/

Denne ordningen går i korte trekk ut på at staten tar 4/5-deler av av risikoen og kostnadene med å lete etter nye reserver og bygge ut nye felter slik at det skal bli kommersielt interessant å drive mindre felter. Hvis  selskapene treffer "blink" og får satt feltet i produksjon kan de trekke fra minst 78 % av alle investeringskostnader det har hatt på skatten som inntektene som oljen/gassen genererer. Hvis de bommer og brønnen viser seg å være tørr får selskapene i stedet utbetalt minst 78 % av sine investeringskostnader i kontanter fra staten. Leterefusjonsordningen har typisk betydd en årlig utgift for staten på 100 til 200 milliarder kroner. Men i de snart 20 årene leterefusjonsordningen har virket har den allikevel vært en gullgruve for staten. Aktivitetsnivået i Nordsjøen er opprettholdt på et nivå og det ble funnet nok små felter til at produksjonsvolumet har gitt et betydelig overskudd for både oljeselskapene og staten.

Det er verdt å merke seg at uten denne ordningen hvor staten tar nesten all risiko og kostnader med å sette nye felt i drift, er det høyst tvilsomt at de mange små feltene som har generert betydelige olje og gassinntekter i denne perioden  ville blitt satt i drift. Jeg personlig synes det er et tankekors at selv i en bransje med så store marginer som i olje og gass trenger det private næringslivet en betydelig drahjelp fra staten for at de skulle "ta sjansen" på å realisere verdiene på norsk sokkel. Dette er et apropos til de som kritiserer at de nye grønne energiteknologiene trenger drahjelp fra staten for å bli realiserte. 

På den annen side er det ikke uten grunn at oljeselskapene ikke tar sjansen på å drifte "modne" områder (med stort sett kun mindre reserver) på ren kommersiell basis. De vet at når investeringskostnadene er i størrelsesorden trefsifrede årlige milliarbeløp kreves det mange små og mellomstore drivverdige funn for å genere et overskudd. Dette får den ubønnhørlige konsekvensen at det går en grense for hvor uttarmet et område kan bli før det er umulig å  generere et overskudd som kan dekke investeringene. Det gjelder med andre ord å avvikle leterefusjonsordningen i tide før den blir et gigantisk tapssluk for staten. Jo lengre den opprettholdes, desto større blir sannsynligheten for at den koster mer enn den smaker (i et rent økonomisk perspektiv).

Endret av Tronhjem
Korrektur
 • Liker 3
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
57 minutes ago, Tronhjem said:

Det gjelder med andre ord å avvikle leterefusjonsordningen i tide før den blir et gigantisk tapssluk for staten. Jo lengre den opprettholdes, desto større blir sannsynligyheten for at den koster mer enn den smaker (i et rent økonomisk perspektiv).

Er det samme jeg tenker; ordningen har vært god, økonomisk sett, til nå, men det er ikke gitt at det vil fortsette å være det. Så, i tillegg til miljømessige grunner er det også øknomiske grunner til å revurdrer ordningen for leting av petroleumsressurser. I tillegg til eventuelle tap for Staten vil jeg påpeke at leteaktivitet krever mye høykompetanse, og at feil bruk av slik kompetanse også har en samfunnsmessig kostnad. Takk for god og utfyllende informasjon.

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 2
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Feynman skrev (1 time siden):

I tillegg til eventuelle tap for Staten vil jeg påpeke at leteaktivitet krever mye høykompetanse

Hvor tenker du disse personene heller burde jobbet?
Verdiskapningen for ansatte innen olje og gass er vel rundt 25 millioner pr årsverk, hvor finner vi tilsvarende?
https://www.sodir.no/aktuelt/publikasjoner/rapporter/ressursrapporter/ressursrapport-2022/3-konkurransekraft-og-verdiskaping/

Verdt å ta med seg: 

Sitat

Petroleumsindustrien nærmer seg "det store mannskapsskiftet". En stor del av de som er sysselsatt i industrien blir pensjonister i løpet av det neste tiåret, og erfaring og fagkunnskap kan gå tapt [24]. For fortsatt verdiskaping blir det derfor viktig at sektoren evner å tiltrekke seg nyutdannede.

EU vil veldig gjerne at vi fortsetter å lete:

Sitat

Recognising that Norway has significant remaining oil and gas resources and can, through continued exploration, new discoveries and field developments, continue to be a large supplier to Europe also in the longer term beyond 2030. The EU supports Norway’s continued exploration and investments to bring oil and gas to the European market.

 

 • Liker 2
Lenke til kommentar

Skremmende å se i denne tråden også de som tviholder på "business as usual" til tross for advarsler fra forskere fra 60-70-tallet angående både forurensning og klimaendringer! Er det "failure of imagination" som gjør at såpass mange inbiller seg at menneskeheten kan fortsette å forurense som nå til tross for alle advarslene og farevarslene som beviser det motsatte?! Eller er det for mange som er for tafatte og svake til å gjøre en innsats for å få gjort det som trengs? Det ironiske da i såfall er jo at jo lenger det prokrastineres, desto værre blir det når ting må tas tak i etter at klimaendringene allerede har slått til i ennå større grad enn nå... 🤕

Det er rett og slett merkelig at det i Norge hvor det er obligatorisk med ti år grunnskole, hvor de fleste går videregående opplæring, og mange har høyskoleutdannelse, at det fortsatt er SÅ mange som tror på konspirasjonsteorier og er vitenskapsfornektere 🤔:scared:

 • Liker 4
Lenke til kommentar
1 minute ago, Gjest MKII said:

Det er rett og slett merkelig at det i Norge hvor det er obligatorisk med ti år grunnskole, hvor de fleste går videregående opplæring, og mange har høyskoleutdannelse, at det fortsatt er SÅ mange som tror på konspirasjonsteorier og er vitenskapsfornektere 🤔:scared:

Spørs om det er så mange, men de som er både høylytte og kan nå mange med internettet. Tipper det er mange som er uenig men som har bedre ting å gjøre en krangle på forum.

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Det kan komme erstattningsprodukter etter hvert, men selv om oljeindustrien kan fortsette å spille en rolle i verden som leverandører av smøreolje, råvareleveranser til plastprodusenter og lignende, så tror jeg at de som inbiller seg at oljeindustrien kommer til å spille en like stor rolle i fremtiden som den gjør nå er uvitende ignoranter: Utviklingen innenfor fornybar energi fra solcelleanlegg, atomkraft (ikke minst i form av fusjonskraft), vindkraft, batteriteknologi og så videre vil gjøre at oljeindustrien vil bli en forsvinnende liten leverandør av energi. Når behovet for forbrenning av fosil energi forsvinner vil etterspørslen etter olje og gass minke kraftig!

"Blå" hydrogen er og forblir trolig et blindspor og en siste krampetrekning fra oljeindustrien sin side for å tviholde på monopolet for utvinning, distribusjon og salg av drivstoff. Energibehovet for utvinning, distribusjon og salgskanaler er alt for høyt sammenlignet med direkte bruk av elektrisiteten i rene elbiler. 100% ren hydrogen ved utvinning med energi fra solcelleanlegg, vindkraft og overskuddskraft fra vannkraft eller atomkraft vil eventuellt være noe annet og noe som kunne vært lurt. Det vil jo spolere ennå mer for bakstreverene som tviholder på at sol- og vind-energi "ikke leverer energi når det trengs", men det er en kostnad jeg er villig til å ta 🤪

 • Liker 2
Lenke til kommentar
9 minutes ago, Feynman said:

Spørs om det er så mange, men de som er både høylytte og kan nå mange med internettet. Tipper det er mange som er uenig men som har bedre ting å gjøre en krangle på forum.

Jeg er rimelig sikker på at de er MANGE. Ikke 100% sikker på at de utgjør en stor andel av norges befolkning, men de er fortsatt mange. Og de utgjør også trolig en skremmende høy andel av norges befolkning uten at andelen behøver å være veldig høy for å være skremmende m.t.p. konsekvensene. Bare se på skeptikerene mot menneskeskapt global oppvarming og forurensning. Noe som er forsket på av trolig titusenvis av forskere, som titusenvis av forskere advarer mot på verdensbasis både p.g.a. oppvarmingen og forurensning direkte og konsekvensene for naturen og dermed oss mennesker, men som det fortsatt er enorme mengder med folk som heller tror på konspirasjoner omkring "new world order" og lignende i stedet.

Og da har jeg ikke en gang nevnt konspirasjonsteoretikere omkring vaksiner, "chemtrails", "flat earth", at putler "måtte" angripe Ukraina for å forsvare seg mot FORSVARSALLIANSEN NATO, aliens på jorda og så videre 🤕

 • Liker 2
Lenke til kommentar
6 minutes ago, Gjest MKII said:

Bare se på skeptikerene mot menneskeskapt global oppvarming og forurensning. Noe som er forsket på av trolig titusenvis av forskere, som titusenvis av forskere advarer mot på verdensbasis både p.g.a. oppvarmingen og forurensning direkte og konsekvensene for naturen og dermed oss mennesker, men som det fortsatt er enorme mengder med folk som heller tror på konspirasjoner omkring "new world order" og lignende i stedet.

Klimaskeptikerefornektere har vi nok en litt for mange av her i landet. Ikke helt unaturlig pga hvor dominerende olje og gass er for økonomien, og hvor mange som på en eller annen måte har fordeler av denne industrien. For mange av disse er det nok lettest å tvile så lenge det går, men det betyr ikke at de følger konspirasjonsteorier. Kanskje noen av dem som er i den kategorien "jeg innrømmer aldri at jeg tar feil".

 • Liker 4
Lenke til kommentar
1 hour ago, Gjest MKII said:

Det kan komme erstattningsprodukter etter hvert, men selv om oljeindustrien kan fortsette å spille en rolle i verden som leverandører av smøreolje, råvareleveranser til plastprodusenter og lignende, så tror jeg at de som inbiller seg at oljeindustrien kommer til å spille en like stor rolle i fremtiden som den gjør nå er uvitende ignoranter: Utviklingen innenfor fornybar energi fra solcelleanlegg, atomkraft (ikke minst i form av fusjonskraft), vindkraft, batteriteknologi og så videre vil gjøre at oljeindustrien vil bli en forsvinnende liten leverandør av energi. Når behovet for forbrenning av fosil energi forsvinner vil etterspørslen etter olje og gass minke kraftig!

Verden burde slutte å brenne fossilt drivstoff, men den er desverre ingenting som tyder på at det skjer i praksis. Forbruket øker jevnt og trutt. 

image.thumb.png.246af37a72fc571296423a1fb0c723f7.png

De fleste som tror fornybart skal ta over når som helst nå forstår ikke hvor absurd store mengder energi som skal erstattes. Det finnes pdd ingen realistiske måter å få lagret så store mengder energi på så det er klart til bruk "on demand". Dette vil kreve en enorm omlegging av hele samfunnet, og man har igrunn ikke en gang begynt. Så alt tyder på at i praksis vil olje og gass bli brent i stor stil i lang tid fremover. Og skal vi virkelig la Russland, Iran, Saui-Arabia osv få styre hvem som har tilgang på energi?

image.thumb.png.ece061e015b0bd5ef85e334ece045267.png

 

 • Liker 2
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
1 hour ago, Smule8o said:

Verden burde slutte å brenne fossilt drivstoff, men den er desverre ingenting som tyder på at det skjer i praksis. Forbruket øker jevnt og trutt. 

image.thumb.png.246af37a72fc571296423a1fb0c723f7.png

De fleste som tror fornybart skal ta over når som helst nå forstår ikke hvor absurd store mengder energi som skal erstattes. Det finnes pdd ingen realistiske måter å få lagret så store mengder energi på så det er klart til bruk "on demand". Dette vil kreve en enorm omlegging av hele samfunnet, og man har igrunn ikke en gang begynt. Så alt tyder på at i praksis vil olje og gass bli brent i stor stil i lang tid fremover. Og skal vi virkelig la Russland, Iran, Saui-Arabia osv få styre hvem som har tilgang på energi?

image.thumb.png.ece061e015b0bd5ef85e334ece045267.png

 

Desverre er det ALT for mange som ene og alene ser på problemer og hindringer, og utsetter og utsetter i stedet for å se på og benytte de mulighetene som finnes til å faktsikt finne løsninger! Jo lenger ney-sayers får bestemme premissene, jo større blir problemene som bygger seg opp, og jo mer ressurser vil det til slutt kreves når det blir mer eller mindre for sent for å løse problemene som har bygget seg opp! Problemet er at hindringene ney-sayers skaper ødelegger verden for alle, og ikke bare for de som er bakstreberske og på død og liv skal fortsette business as usual mens de messer La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La mens de holder seg for ørene for å unngå å høre på vitenskapen 🤕

Det som er vanvittig er at allt hadde vært så mye enklere hvis mange små tiltak som energieffektivisering, vind- og sol-energi på egnede steder, gjenoppstart av atomreaktorer i Tyskland og Sverige med mer hadde blitt tatt i bruk, og som i sum ville gjort mye fra eller til. I stedet fokuserer enkelte på å vente til EN enkelt LETTVINDT løsning skal dukke opp av seg selv... :wallbash:

Facebook

Endret av Gjest MKII
 • Liker 4
Lenke til kommentar
Gjest MKII skrev (23 minutter siden):

Desverre er det ALT for mange som ene og alene ser på problemer og hindringer, og utsetter og utsetter i stedet for å se på og benytte de mulighetene som finnes til å faktsikt finne løsninger! Jo lenger ney-sayers får bestemme premissene, jo større blir problemene som bygger seg opp, og jo mer ressurser vil det til slutt kreves når det blir mer eller mindre for sent for å løse problemene som har bygget seg opp! Problemet er at hindringene ney-sayers skaper ødelegger verden for alle, og ikke bare for de som er bakstreberske og på død og liv skal fortsette business as usual mens de messer La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La mens de holder seg for ørene for å unngå å høre på vitenskapen 🤕

Det som er vanvittig er at allt hadde vært så mye enklere hvis mange små tiltak som energieffektivisering, vind- og sol-energi på egnede steder, gjenoppstart av atomreaktorer i Tyskland og Sverige med mer hadde blitt tatt i bruk, og som i sum ville gjort mye fra eller til. I stedet fokuserer enkelte på å vente til EN enkelt LETTVINDT løsning skal dukke opp av seg selv... :wallbash:

 

Hva tenker du er løsningen her? "Just stop oil"?
Som nevnt i mange innlegg her inne, det er nå engang slik at verdens befolkning pr i dag er HELT avhengig av fossile energikilder.
Vi kan gjerne ønske at det ikke var sånn, og vi kan jobbe for at det ikke skal være sånn i framtiden.
Men alle analyser vi har pr nå, er at vi er totalt avhengig av fossile energikilder i noen tiår til.
Da må man spørre seg, hvor skal verden få olje og gass fra?
Skal Norge hjelpe til, eller skal vi Europa stole på Iran, Saudi Arabia, Venezuela, Qatar og Russland?
Jeg tror ikke det er noen som venter på "en enkelt lettvint løsning", for mange skjønner at problemstillingen er kompleks.
Man vil ha mindre CO2-utslipp, samtidig som man vil ha nok energi.
 

Endret av sk0yern
nei, de fleste skjønner tydeligvis ikke at problemstillingen er kompleks, men heldigvis gjør mange det.
 • Liker 1
Lenke til kommentar
10 minutes ago, sk0yern said:

Hva tenker du er løsningen her? "Just stop oil"?
Som nevnt i mange innlegg her inne, det er nå engang slik at verdens befolkning pr i dag er HELT avhengig av fossile energikilder.
Vi kan gjerne ønske at det ikke var sånn, og vi kan jobbe for at det ikke skal være sånn i framtiden.
Men alle analyser vi har pr nå, er at vi er totalt avhengig av fossile energikilder i noen tiår til.
Da må man spørre seg, hvor skal verden få olje og gass fra?
Skal Norge hjelpe til, eller skal vi Europa stole på Iran, Saudi Arabia, Venezuela, Qatar og Russland?
Jeg tror ikke det er noen som venter på "en enkelt lettvint løsning", for mange skjønner at problemstillingen er kompleks.
Man vil ha mindre CO2-utslipp, samtidig som man vil ha nok energi.
 

I motsetning til flere så tenker jeg at løsningen er å gjøre noe, og IKKE å prokrastinere, stikke hodet i sanden og vente til problemet går over av seg selv. Det er det som er gjort av skremmende mange siden forskere advarte om både forurensning og global oppvarming allerede i 60-70-årene!  Det er få om noen som mener at man skal slutte med olje over natten, men en utfasning må begynne noen gang for å være en utfasning.

Og hva er grunnen til at vi er så avhengig av olje og gass? KAN det ha noe med at det ikke er satset nok på alternativer som sol- og vind-kraft der det er egnet, atomkraft, fusjonsreaktorer og så videre...? Ennå en gang: Løsningen kommer ikke ved å verken prokrastinere, stikke hodet i sanden, satse på business as usual, eller lignende! Hvis folk hadde forstått kompleksiteten hadde det jo vært en ide' å handle mens problemet er (nogenlunde) håndterbart, og ikke fortsette å gjøre for lite/ikke gjøre noe før problemene har hopet seg opp til å bli mye større/uhåndterbart...

 • Liker 3
Lenke til kommentar

Det å forvente at olje-/gassprodusenter slutter å produsere hydrokarboner pga miljøet, er omtrent det samme som å forvente at narkokartellene slutter å levere heroin fordi det er så skadelig for brukernes helse.

Vi slutter å produsere kun når kundene blir borte eller ressursene er oppbrukt.

Endret av trikola
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Gjest MKII skrev (1 time siden):

I motsetning til flere så tenker jeg at løsningen er å gjøre noe, og IKKE å prokrastinere, stikke hodet i sanden og vente til problemet går over av seg selv. Det er det som er gjort av skremmende mange siden forskere advarte om både forurensning og global oppvarming allerede i 60-70-årene!  Det er få om noen som mener at man skal slutte med olje over natten, men en utfasning må begynne noen gang for å være en utfasning.

Og hva er grunnen til at vi er så avhengig av olje og gass? KAN det ha noe med at det ikke er satset nok på alternativer som sol- og vind-kraft der det er egnet, atomkraft, fusjonsreaktorer og så videre...? Ennå en gang: Løsningen kommer ikke ved å verken prokrastinere, stikke hodet i sanden, satse på business as usual, eller lignende! Hvis folk hadde forstått kompleksiteten hadde det jo vært en ide' å handle mens problemet er (nogenlunde) håndterbart, og ikke fortsette å gjøre for lite/ikke gjøre noe før problemene har hopet seg opp til å bli mye større/uhåndterbart...

Min oppfattelse er at det er veldig få som ikke vil gjøre noe, i alle fall i Norge. Sikkert annerledes i mange andre land.
Det er da fritt fram å slutte å bruke olje! Problemet er at man må finne gode erstatninger før man slutter å produsere.
For hva tror du skjer hvis det blir et underskudd? Går det ut over oss oppe i steinrøysa?
Nei, vi har råd til dyr olje og gass.
Hva tror du skjer med de som lever i den tredje verden? Jo, de blir sittende med store underskudd på energi, som vil føre til sult og andre fæle ting.
Man jobber da iherdig med løsninger, klarer du å finne gode kostnadseffektive alternativer til olje og gass er du garantert rikdom!
Men, det har vist seg å ikke være så lett.
Har man gitt opp? Langt der i fra. 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
 • 4 uker senere...

Stenger Norge både olje og gassfeltene i morgen så har andre overtatt dagen etterpå. Uten tvil, 100% sikkert. Alle leveringsavtaler bare byttes/flyttes over til andre nasjoner og plass. Norge er bare en piss i havet med sin 2% produksjon i verden. Se på reserver hva flere av de andre har. Det samme gjelder gass. En fin dag må vi kjøpa olje og gass fra andre nasjoner.

Endret av Jarmo
 • Liker 1
Lenke til kommentar
Feynman skrev (4 timer siden):

Blir spennende å se om Labour holder løftet sitt: https://www.energiogklima.no/nyhet/fem-paa-fredag/vil-stanse-oljeleting-i-storbritannia.

Det vil nok øke presset mot Norge.

New Zealand stoppet også leting for noen år siden. De ombestemmer seg nå. https://www.reuters.com/business/energy/new-zealand-introduce-bill-reverse-oil-gas-exploration-ban-2024-06-09/

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
 • Opprett ny...