Gå til innhold

Tvungen lønnsnemnd for lærere .


Sveini74

Anbefalte innlegg

mandodiao skrev (55 minutter siden):

På tross av den ekstreme arbeidsbelastningen, og luselønnen, så øker altså karaktersnittet/nivået til elevene.. Det er lærerene som skremmer andre vekk, ikke lønnen.

Karaktersnittet til elevene øker nettopp fordi lærerne som er igjen i skolen ikke orker/tør/klarer sette foten ned og gi riktig karakter.

Er en grunn til at elevene bare presterer en hel karakter lavere i snitt på eksamen enn på standpunkt.

Lærerne forlater yrket. De skremmer ingen vekk.

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Regenburg skrev (40 minutter siden):

Karaktersnittet til elevene øker nettopp fordi lærerne som er igjen i skolen ikke orker/tør/klarer sette foten ned og gi riktig karakter.

Kan du utdype litt mere rundt dette?

Regenburg skrev (41 minutter siden):

Lærerne forlater yrket. De skremmer ingen vekk.

Jeg får inntrykk av begge deler

Lenke til kommentar
mandodiao skrev (23 minutter siden):

Kan du utdype litt mere rundt dette?

Foreldre og elever sier på starten av året at de skal ha 5 eller 6 i faget. Læreren må gi veiledning i hvordan denne karakteren skal oppnås. Får ikke eleven karakteren klager de formelt til myndighetene. Jurist er gjerne inne i bildet i de hardeste sakene.

Dokumentasjonskravet ligger kun på lærer. Mest komisk er gym, hvor landsgjennomsnittet nå er på 5. For hvordan dokumentere noe annet? 

Med mindre rektor bakker deg, vil du over tid slites ut av å overkjøres her og der på standpunkt karakteren. Krever en veldig sterk fagperson å stå på sitt. 

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
1 hour ago, Regenburg said:

Ok. Skjønner at du ikke jobber i skolen.

Er ikke slik undervisning foregår.

Blir stort bord å forklare hvor du feilioppfatter men særlig vurdering, veiledning, egenvurdering og forbedring er viktige løpende læreroppgaver i undervisningen.

Hersketeknikk er du god på.  

Skolen blir aldri bedre når lærerne har den innstillingen at de alene vite og vi skal aldri endre på noe.  Lønn har intet å si i den sammenhengen. 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Regenburg skrev (12 minutter siden):

Foreldre og elever sier på starten av året at de skal ha 5 eller 6 i faget. Læreren må gi veiledning i hvordan denne karakteren skal oppnås. Får ikke eleven karakteren klager de formelt til myndighetene. Jurist er gjerne inne i bildet i de hardeste sakene.

Dokumentasjonskravet ligger kun på lærer. Mest komisk er gym, hvor landsgjennomsnittet nå er på 5. For hvordan dokumentere noe annet? 

Med mindre rektor bakker deg, vil du over tid slites ut av å overkjøres her og der på standpunkt karakteren. Krever en veldig sterk fagperson å stå på sitt. 

Her er det gjort endringer i fagfornyelsen. Eleven kan ikke klage på karakter eller lærers skjønnsmessige vurdering. Alt lærer må dokumentere er at eleven har hatt mulighet til å vise kompetanse på ulike måter i sluttvurderingsperioden. 

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Dassen skrev (Akkurat nå):

Her er det gjort endringer i fagfornyelsen. Eleven kan ikke klage på karakter eller lærers skjønnsmessige vurdering. Alt lærer må dokumentere er at eleven har hatt mulighet til å vise kompetanse på ulike måter i sluttvurderingsperioden. 

Jobber du som lærer? Har du jobbet som lærer? 

Lenke til kommentar
tigerdyr skrev (1 minutt siden):

Hersketeknikk er du god på.  

Skolen blir aldri bedre når lærerne har den innstillingen at de alene vite og vi skal aldri endre på noe.  Lønn har intet å si i den sammenhengen. 

Jobber ikke i skolen lenger. Gikk inn i akademia i stedet.

Var ingenting galt i det jeg skrev. Du har en amatøropofatning av hva undervisning er for noe. Det er naturlig da undervisning ikke er profesjonen din.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Dassen skrev (Akkurat nå):

Ja, jeg er lærer på videregående skole.

Ok. Da kjenner du enten til fenomenet jeg snakker om, eller så har du sluppet unna og kjenner det ikke igjen.

Link til eksempelartikkel for øvrige lesere.

https://www.utdanningsnytt.no/bedre-skole-eksamen-fagartikkel/karakterer-i-skolen-krevende-i-bruk-vanskelig-a-klare-seg-uten/325661

 

 Det er også relativt vanlig at elever vil diskutere karaktersetting, regelverk og rettferdighet for å oppnå best mulig resultater (Lødding mfl., 2016). Dette kan være en kilde til konflikt i skolen. Dessverre rapporterer mange lærere at de ser et sterkt karakterpress blant elever, og at de opplever press fra elever i forbindelse med karaktersetting (Rambøll Management Consulting, 2020). 

Lenke til kommentar
Regenburg skrev (12 minutter siden):

Ok. Da kjenner du enten til fenomenet jeg snakker om, eller så har du sluppet unna og kjenner det ikke igjen.

Link til eksempelartikkel for øvrige lesere.

https://www.utdanningsnytt.no/bedre-skole-eksamen-fagartikkel/karakterer-i-skolen-krevende-i-bruk-vanskelig-a-klare-seg-uten/325661

 

 Det er også relativt vanlig at elever vil diskutere karaktersetting, regelverk og rettferdighet for å oppnå best mulig resultater (Lødding mfl., 2016). Dette kan være en kilde til konflikt i skolen. Dessverre rapporterer mange lærere at de ser et sterkt karakterpress blant elever, og at de opplever press fra elever i forbindelse med karaktersetting (Rambøll Management Consulting, 2020). 

Jeg kjenner godt til fenomenet du prater om. Jeg har jobbet på vestkanten i Oslo og hatt advokater inne i bildet.

Nå er jeg tillitsvalgt og ser klagesaker hver eneste vår. Ingen som klager på karakter får medhold hos statsforvalteren. De kan klage på grunnlaget karakteren er satt. Dette er nytt etter fagfornyelsen som jeg sa, og kildene du viser til er fra 2016 og 2020 og i så måte utdatert i denne sammenheng. 

 

1829281533_Skjermbilde2022-10-01kl_17_40_25.thumb.jpg.39e8f88db0e72723326dcbe7261b9138.jpg1829281533_Skjermbilde2022-10-01kl_17_40_25.thumb.jpg.39e8f88db0e72723326dcbe7261b9138.jpg

Fra orientering om retten til å klage på karakter (Viken og Oslo, men elevens rettigheter er de samme over hele landet).

Endret av Dassen
Underbygger litt.
 • Liker 3
 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
Dassen skrev (42 minutter siden):

Jeg kjenner godt til fenomenet du prater om. Jeg har jobbet på vestkanten i Oslo og hatt advokater inne i bildet.

Nå er jeg tillitsvalgt og ser klagesaker hver eneste vår. Ingen som klager på karakter får medhold hos statsforvalteren. De kan klage på grunnlaget karakteren er satt. Dette er nytt etter fagfornyelsen som jeg sa, og kildene du viser til er fra 2016 og 2020 og i så måte utdatert i denne sammenheng. 

 

1829281533_Skjermbilde2022-10-01kl_17_40_25.thumb.jpg.39e8f88db0e72723326dcbe7261b9138.jpg1829281533_Skjermbilde2022-10-01kl_17_40_25.thumb.jpg.39e8f88db0e72723326dcbe7261b9138.jpg

Fra orientering om retten til å klage på karakter (Viken og Oslo, men elevens rettigheter er de samme over hele landet).

Ok. Det var lærerikt.

Lenke til kommentar

Om det finnes mye av dette fenomenet så er det skremmende med tanke på faglig integritet.

De samme lærerene sitter vell streikevakt og skriver kronikker om å være underbetalt.

Neida, skal ikke snakke ned om fiktive lærere. Men snakker vi her Vgs?

Jeg opplever at skille mellom barneskole, ungdomskole, videregående forsvinner i debatten.

 

Som kommentar til opprinnelig tema, så synes jeg også at tvungen lønnsnemd virker tynt i denne streiken

Lenke til kommentar
3 hours ago, Regenburg said:

Foreldre og elever sier på starten av året at de skal ha 5 eller 6 i faget. Læreren må gi veiledning i hvordan denne karakteren skal oppnås. Får ikke eleven karakteren klager de formelt til myndighetene. Jurist er gjerne inne i bildet i de hardeste sakene.

Da har man misforstått de kriteriene som gjelder for å sette karakter. For å nå de høyeste karakternivåene, så kreves det gjennomgående ut i fra læreplanmålene at elevene har nådd fram til en forholdsvis høy grad av dybdelæring. Dybdelæring vil si at elevene har oppnådd en høy grad av selvstendighet i læreprosessen og evnen til resonere og reflektere i forhold til kompetansekravene i læreplanene.

Man kan ikke veiledes fram til en grad av selvstendighet som tilsvarer karakternivået 5 eller 6, men man kan veiledes på en slik måte at man oppnår en høyest mulig grad av selvstendighet.

Når man følger lærerens veiledning og utfører læringsoppgavene eksakt slik som læreren beskriver, da har eleven en forholdvis lav grad av selvstendighet. Når eleven er i stand til å:

Quote

Reflekterer over egen læring og å bruke det han/hun har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre.

Da kvalifiserer eleven for de høyere karakternivåene.

Det er ellers riktig som Dassen skiver over at elevene kan klage på framgangsmåten rundt karakterfastsettelsen, og hvordan vurderingssituasjonene ble gjennomført, men de kan ikke klage på det faglige skjønnet som er utøvd ved karakterfastsettelsen og karakteren selv.

Hvis eleven får medhold i en klage, så kan det godt være at vurderingen må gjøres på nytt, eller at det kreves en ny og bedre bedre begrunnelse, men en ny vurdering kan godt gi den samme karakter, eller for så vidt også en dårligere karakter. 

Men det er nok riktig at det er mange faglærere som føler seg presset til å gi bedre karakterer til standpunkt enn det reelt er dekning for, både for å unngå klage og for å leve opp til skoleadministrasjonens forventninger om gode karakterer. 

 

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Lærerne har alltid klagd. Fortsatt utdanner man seg til lærer. Så klager de også. Synes ikke synd på lærerne og synes heller ikke de gjør en god jobb. Nå har de hatt 2 avslappende år som skyldes korona. At noen av dem måtte undervise egne klasser i tillegg til egne barn.... Det måtte vi andre også gjøre, egen jobb i tillegg til hjemmeundervisning til egne barn. 

En kontaktlærer underviser gjerne i 3 timer en dag. De har jo musikklærer, gymlærer, engelsklærer osv. i tillegg til seg selv. Hvis annen lærer er syk og kontaktlærer må ta over for denne syke læreren mens de likevel er på skolen men ikke har undervisning, får de overtidsbetalt for dette. 

Nei, jeg synes ikke synd på dem. Skulle bare ønske at de hadde vært hakket flinkere i jobben sin. Dersom så var, ville jeg nok ha unnet dem mer lønn. 

 

 

 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Vinterro skrev (11 minutter siden):

Lærerne har alltid klagd. Fortsatt utdanner man seg til lærer. Så klager de også. Synes ikke synd på lærerne og synes heller ikke de gjør en god jobb. Nå har de hatt 2 avslappende år som skyldes korona. At noen av dem måtte undervise egne klasser i tillegg til egne barn.... Det måtte vi andre også gjøre, egen jobb i tillegg til hjemmeundervisning til egne barn. 

En kontaktlærer underviser gjerne i 3 timer en dag. De har jo musikklærer, gymlærer, engelsklærer osv. i tillegg til seg selv. Hvis annen lærer er syk og kontaktlærer må ta over for denne syke læreren mens de likevel er på skolen men ikke har undervisning, får de overtidsbetalt for dette. 

Nei, jeg synes ikke synd på dem. Skulle bare ønske at de hadde vært hakket flinkere i jobben sin. Dersom så var, ville jeg nok ha unnet dem mer lønn. 

 

 

Dette må vel være trolling?

 • Liker 5
 • Hjerte 2
Lenke til kommentar
Dassen skrev (4 minutter siden):

Hehe, du vet du skjærer nesten 200 000 mennesker under den kammen der? Uansett, du vet ingenting om det å være lærer. Ikke under korona, og ikke i et normalår. Ingenting.1208040672_Skjermbilde2022-10-01kl_17_26_02.thumb.jpg.3e382e1b1509cd9225ff1c0415c77aa0.jpg

Det stemmer, du skjønner sikkert at jeg selv ikke er lærer. Jeg har barn da og ser hvordan de operer og synes at det går dit høna sparker. Ikke imponert av lærere men det finnes selvsagt unntak. 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
14 hours ago, Regenburg said:

Foreldre og elever sier på starten av året at de skal ha 5 eller 6 i faget. Læreren må gi veiledning i hvordan denne karakteren skal oppnås. Får ikke eleven karakteren klager de formelt til myndighetene. Jurist er gjerne inne i bildet i de hardeste sakene.

Dokumentasjonskravet ligger kun på lærer. Mest komisk er gym, hvor landsgjennomsnittet nå er på 5. For hvordan dokumentere noe annet? 

Med mindre rektor bakker deg, vil du over tid slites ut av å overkjøres her og der på standpunkt karakteren. Krever en veldig sterk fagperson å stå på sitt. 

Dette er jo helt tragisk. Da forstår jeg hvorfor mange har så høyt snitt og mastergrad i dag. Helt på trynet for å si det mildt.

"Juksegenerasjonen" er altså sannere enn jeg fryktet.

Endret av Theo343 (takk for meg)
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...