Jump to content
Sveini74

Tvungen lønnsnemnd for lærere .

Recommended Posts

Dassen skrev (14 minutter siden):

Når de erfarne, gode lærerne får mindrelønnsvekst år etter år og nedsnakkes og ydmykes av arbeidsgiversiden (Tor Arne Gangsø) vil mange forsvinne fra yrket og det vil bli mindre attraktivt å velge yrket for studenter.

Det høres kanskje brutalt ut, men jeg tror at det å forlate yrket er den mest effektive måten å gi en re-evaluering av en yrkesgruppe.

Hvis 30% slutter så vil de(vi)som betaler dem få valget mellom å bedre vilkårene eller leve med færre. På den andre siden så må de som slutter finne et yrke hvor de får mer lønn med sin bakgrunn - eller jobber som er mer stimulerende/komfortable/…

For noen yrker er det nok lett å finne alternative bransjer (olje-ingeniør->vindkraft-ingeniør?). For andre yrker er kanskje kompetansen veldig spesialisert. Hvis man da jobber i et yrke med nesten bare en arbeidsgiver (feks staten) så er man litt låst.

-k

Edited by knutinh
 • Like 2

Share this post


Link to post

Alle som har gått på en skole vet at det finnes gode og dårlige lærere. At forskjellen mellom en lærer som inspirerer og formidler, og en som sitter ved tavla og venter på å bli pensjonist er enorm. Kanskje hvis lærer-organisasjonene viste større vilje til å identifisere de som har havnet i feil jobb og hjelpe dem til å komme videre i livet utenfor skoleverket så hadde viljen til å betale også vært større?

Jeg hadde i min barndom lærere som opplagt ikke hadde det bra. Som satt og gråt i et hjørne av klasserommet (og ja, 12 år gamle gutter kan være onde jævler, og de er stor nok til å vite det selv). Lærere som ble plassert rundt som vikarer i uviktige fag som heimkunnskap for å gjøre minst mulig skade. I møte med rektor så kunne han fortelle at problemet var kjent men han kunne ikke gjøre noe. Med mindre læreren slo eller tafset på oss så var det i praksis umulig å bli kvitt en lærer.

-k

Edited by knutinh

Share this post


Link to post
knutinh skrev (3 minutter siden):

Det høres kanskje brutalt ut, men jeg tror at det å forlate yrket er den mest effektive måten å gi en re-evaluering av en yrkesgruppe.

Hvis 30% slutter så vil de(vi)som betaler dem få valget mellom å bedre vilkårene eller leve med færre. På den andre siden så må de som slutter finne et yrke hvor de får mer lønn med sin bakgrunn - eller jobber som er mer stimulerende/komfortable/…

For noen yrker er det nok lett å finne alternative bransjer (olje-ingeniør->vindkraft-ingeniør?). For andre yrker er kanskje kompetansen veldig spesialisert. Hvis man da jobber i et yrke med nesten bare en arbeidsgiver (feks staten) så er man litt låst.

-k

Det er i gang. Ingen av de jeg var i kollokvie med på lektorutdanningen ved universitetet jobber som lærer lenger. 50% av lærerne vurderer å skifte beite. Samme dag som tvungen lønnsnemd var et faktum, leverte hele lokallaget i fagforeningen min forespørsel til sin leder om å stille som referanse i en jobbsøkerprosess. Leser man på "Status lærer" på Facebook, er det daglig anekdotiske historier om folk som har skiftet jobb. En av de mest populære trådene der inne nå handler om hvilke jobber som finnes der ute for lærere som ønsker å omskolere seg.

 • Like 7

Share this post


Link to post
tigerdyr skrev (9 timer siden):

Jeg har vanskelig ved å se at de ikke allerede får det de fortjener og kanskje vel så det.  Jeg har ikke fulgt veldig godt med i striden så vet ikke om det bare handler om lønn, men jeg slo opp lønnvilkårene en stund siden og mener at startlønnen til lærere var på ~550K (tilsvarende medianlønnen eller litt over)  og faktisk til og med på nivå med det IT-folk kan få når de starter.  De har muligens også en lang rekke tillegg jeg ikke orker å sette meg inn i, generøse arbeidstider og ferier, mulighet for å plassere arbeidet når det passer (f.eks. rette avleveringer og lage forberedende arbeid på kvelden for å frigjøre tid på dagen) osv. 

Om dei som er lærarutdanna finn seg betre betalte jobbar andre stadar, og kommunen ikkje klarer å gjære jobben attraktiv på andre måtar så hjelp det ikkje at dei får det dei "fortjener", dei må ha dei lønns og arbeidsvilkår som gjer at dei tek jobben. 

For min eigen del så vil eg ikkje ha ein jobb der eg enten er på bråkete klasserom eller på lærarrommet i opent kontorlandskap, må ta ut ferie i fellesferien, og må forvente å bruke fritida på kvelden til å ta imot telefonar frå foreldre. Då skal det være godt betalt. Hadde eg hatt lærarutdanning så hadde eg nok jobba som opplæringsansvarleg i ei bedrift. 

 • Like 7

Share this post


Link to post
The Avatar skrev (1 time siden):

Om dei som er lærarutdanna finn seg betre betalte jobbar andre stadar, og kommunen ikkje klarer å gjære jobben attraktiv på andre måtar så hjelp det ikkje at dei får det dei "fortjener", dei må ha dei lønns og arbeidsvilkår som gjer at dei tek jobben. 

For min eigen del så vil eg ikkje ha ein jobb der eg enten er på bråkete klasserom eller på lærarrommet i opent kontorlandskap, må ta ut ferie i fellesferien, og må forvente å bruke fritida på kvelden til å ta imot telefonar frå foreldre. Då skal det være godt betalt. Hadde eg hatt lærarutdanning så hadde eg nok jobba som opplæringsansvarleg i ei bedrift. 

Enig med deg. Lykke til til @tigerdyr og KS med å finne nok folk som er villig til å ta 5 år høyere utdanning for å påta seg stadig flere oppgaver i skolen med stadig lavere lønn og dårligere arbeidsvilkår. Virker som folk har en ide om at at lærere skal være altruistiske sjeler som bare er takknemlige for at de får jobbe i "verdens viktigste jobb". På Utdanningsforbundets bannere denne streiken stod det "Nok er nok". Tror det er mange lærere som kjente at Tvungen lønnsnemd var dråpen. Denne konflikten er ikke løst. Ikke på noen måte.

 • Like 9

Share this post


Link to post

Utdanningen burde blitt endret til 3 år da de fleste bare daffer seg igjennom utdanningen. Det er heller ingen insentiver til å få gode karakterer da man uansett er garantert jobb. Lærere har relativt god startlønn etter utdannelsen, som noen her skrev. Det er ikke mange utviklere som får mer enn det.

Jeg synes og at lærere i Oslo burde tjene mer enn lærere i billigere strøk, da det er dyrere å bo i Oslo. Vet ikke om det er slik i dag.

Når det gjelder lønnsvekst så sier det seg selv at man ikke får så mye når det eneste argumentet er at Per tjener mer enn meg derfor vil jeg og tjene like mye. Savner noen tall på reell verdiskapning i samfunnet.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Emsal skrev (7 minutter siden):

Når det gjelder lønnsvekst så sier det seg selv at man ikke får så mye når det eneste argumentet er at Per tjener mer enn meg derfor vil jeg og tjene like mye. Savner noen tall på reell verdiskapning i samfunnet.

I mange yrker er det vanskeleg å tallfeste verdiskapninga i samfunnet, men om ein får til dette så mistenker eg at ein god lærar kjem veldig godt ut om berre ein ekstra elev i klassa går vidare og tek høgare utdanning. I alle fall samenlikna med ein dårleg lærer som fører til at halve klassa blir skulelei og ender opp utanfor arbeidslivet. 

 • Like 6

Share this post


Link to post
6 minutes ago, Dassen said:

Når det gjelder verdiskapning i samfunnet... Norge er en kunnskapsnasjon. Om du ikke ser lærerens rolle i den ressursen en høyt utdannet befolkning er, så er det du som er problemet.

 

Deilig da, neste gang jeg har lønnsforhandling kan jeg bare komme uforberedt å bare si det samme som det og få mer lønn. «Om du ikke ser verdien jeg bringer til selskapet så er det ditt problem». Tror jeg hadde blitt ledd ut av kontoret.

Hint: Arbeidsgiveren er ute etter å betale minst mulig.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Emsal skrev (2 minutter siden):

Deilig da, neste gang jeg har lønnsforhandling kan jeg bare komme uforberedt å bare si det samme som det og få mer lønn. «Om du ikke ser verdien jeg bringer til selskapet så er det ditt problem». Tror jeg hadde blitt ledd ut av kontoret.

Hint: Arbeidsgiveren er ute etter å betale minst mulig.

Det var en med litt mer tålmodighet enn meg i innlegget under som foret deg svaret med sølvskje. 

Det er ingen skoleleder som vil stille spørsmål til lærerens verdiskapning. Det er absurd. 

Edited by Dassen
Utdypning.
 • Like 6

Share this post


Link to post

Enig i at lærerorganisasjonene har vært slappe med å ta tak i råtne epler. Juristene kan bli tatt fra bevilgningen, det skjer ikke så ofte, men hjelper på å opprettholde et visst minimumsnivå. Mange yrker er litt usynlige, og folk flest ser ikke så lett hvordan det står til. Alle har gått på skolen, og alle har hatt dårlige lærere, så når lærerorganisasjonene later som at dårlige lærere ikke finnes, så skjønner alle at det ikke stemmer.

Når det er sagt, så er dårlige og dårligere betingelser en god måte å sørge for at de gode slutter og de dårlige blir. Mer enn lønn, så synes jeg at det burde bli tatt skritt for å gi lærere mer autonomi og påvirkningsmuligheter. Ekstra demotiverende å sitte med masse ansvar (nå også psykisk helse, tydeligvis), men du har få valgmuligheter for hvordan du legger opp ting og masse tulleoppgaver med rapportering og håndtering av div psyko foreldre. 

Finnene har gitt lærere masse autonomi, og dette gir motiverte lærere. Så er det noen dårlige lærere som ikke vil kunne håndtere det, de må ut av yrket. Hvis det skal spares penger, så er det plenty muligheter for å si opp folk i departementene som skriver læreplaner og bedriver annen papirpushing...

 • Like 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post
Dassen skrev (3 timer siden):

Det er en reell fare for at det også vil bli store penger i omløp når det gjelder norsk skole. Den offentlige skolen, og med det den norske modellen, står i fare for å forfalle om vi lar denne utviklingen fortsette. Når de erfarne, gode lærerne får mindrelønnsvekst år etter år og nedsnakkes og ydmykes av arbeidsgiversiden (Tor Arne Gangsø) vil mange forsvinne fra yrket og det vil bli mindre attraktivt å velge yrket for studenter. De offentlige skolene vil fylles med ufaglærte og umotiverte B-plan-lærere som vil forsterke effekten ytterligere. Det vil bli langt mellom de gode lærerne i Norge, og de vil heller søke seg til private skoler som kan skilte med bedre arbeidsmiljø og god lønn. Vi vil få A-skoler og B-skoler, der alle de ressurssterke foreldrene vil sørge for at sine barn kommer på A-skoler. Det vil bli pris etter etterspørsel og store penger i omløp. I Sverige er det allerede godt i gang.
 

Det kan synes som KS og andre krefter i det norske samfunnet sikter seg inn mot en klassedelt skole. På den ene siden offentlig skole med underbetalte lærere og høyt innslag av ufaglærte lærere(allerede rundt 20% i dag), på den andre siden private skoler hvor foreldre med råd til å betale skolepenger gjør at skolene kan betale lærerne nok til at de slipper å ansette så store mengder ufaglært arbeidskraft(det vil alltid være noen, om ikke annet fordi folk med for eksempel fagbrev tar pedagogikkstudier ved siden av lærerjobben).

 • Like 3

Share this post


Link to post

Minner om at det lærere "klager" mest over er lønn. Jeg kan fint være enig i å heve topplønnen noe.

Minner om at utfordringene de legger frem ikke løses med lønn. Sett vekk i fra et snev av rekrutering, men som etter mitt syn trumfes av svartmalingen lærere driver med i søken etter offerrolle i arbeidshverdagen sin.

Kampen for å gjøre systemet bedre burde være like stor eller større enn kampen for 10.000kroner.

 

 

Share this post


Link to post
Kalle Klo skrev (5 minutter siden):

Finnene har gitt lærere masse autonomi, og dette gir motiverte lærere. Så er det noen dårlige lærere som ikke vil kunne håndtere det, de må ut av yrket. Hvis det skal spares penger, så er det plenty muligheter for å si opp folk i departementene som skriver læreplaner og bedriver annen papirpushing...

Norge har mye å lære av Finland når det gjelder skole. Både når det gjelder autonomi, men også når det gjelder vilje til å investere i gode lærere.
2071923758_Skjermbilde2022-10-01kl_11_10_31.thumb.jpg.cc0233bda1970d986b42866c1ce17bd4.jpg

Og velferdstilbud til elever som gratis lunsj i Finland:
 
1499130682_Skjermbilde2022-10-01kl_11_12_35.thumb.jpg.9f72b9e7ff2b78e872d067aeec6e009c.jpg

 • Like 6
 • Heart 3

Share this post


Link to post
17 minutes ago, Dassen said:

Norge har mye å lære av Finland når det gjelder skole. Både når det gjelder autonomi, men også når det gjelder vilje til å investere i gode lærere.
2071923758_Skjermbilde2022-10-01kl_11_10_31.thumb.jpg.cc0233bda1970d986b42866c1ce17bd4.jpg

Og velferdstilbud til elever som gratis lunsj i Finland:
 
1499130682_Skjermbilde2022-10-01kl_11_12_35.thumb.jpg.9f72b9e7ff2b78e872d067aeec6e009c.jpg

Norge har en god del høyere BNP enn de andre landene, så dette kan forklare noe. Men, de andre landene er ca. like, så det er tydelig at Finland og Danmark prioriterer lærerlønn høyere enn Sverige, i hvert fall. 

Tallene du opererer med er ganske gamle (2007). Hadde vært interessant å se nyere tall, og kanskje også sammenligninger mellom lærerlønninger og lønninger i andre yrker med tilsvarende utdanningsnivå.

Men lønn kan ikke komme alene, man må ta de andre tiltakene for å sørge for at gode lærere trives. Vi har blitt ganske dårlige til å prioritere i Norge, alle og alt skal få, og dette må det gjøres noe med, for det kommer ikke til å bli mer romslige budsjetter framover. Jeg mener skolen bør prioriteres opp, men innenfor skolen, så må det også prioriteres hardere. Er da gratis varmlunch virkelig på toppen av listen?

Edited by Kalle Klo
Skriveleif
 • Like 1

Share this post


Link to post
39 minutes ago, Emsal said:

Hint: Arbeidsgiveren er ute etter å betale minst mulig.

Alltid. 

Og ingen er både mer gjerrig og grisk enn staten. Tvungen lønnsnemd har ingen plass i denne lærerstreiken. Det er ikke fare for noe som helst. Det ender vel som med sykepleiere, massiv mangel og man må leie inn via vikarbyråer for dobbel pris. Siden 90 % av kvinner jobber i offentlig sektor er det de som må gjøre noe. Dersom mange nok kvinner forsvinner til andre yrker så MÅ det bli en forandring. Likevel er det utopi å tro og få til noe slikt. Folk er alt for trofaste mot sin arbeidsplass.

 • Like 6

Share this post


Link to post
46 minutes ago, Kalle Klo said:

Norge har en god del høyere BNP enn de andre landene, så dette kan forklare noe. Men, de andre landene er ca. like, så det er tydelig at Finland og Danmark prioriterer lærerlønn høyere enn Sverige, i hvert fall. 

Nå er tilfeldigvis broren min i danmark mattelærer, tidligere på vgs, nå på universitetet, og lønnen hans er ganske lik den i Norge, så det er nok nærmere det at BNP for Norge er kunstig høyt som er grunne til det store utslaget i den statistikken det ble henvist til. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
42 minutes ago, kremt said:

Og ingen er både mer gjerrig og grisk enn staten.

Skulle da bare mangle at staten er gjerrig.  Det er tross alt våre skattekroner det er snakk om. 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Staten og folket er to veldig forskjellige ting. Avstanden mellom de blir stadig større. Jeg vet ikke helt hvem staten jobber for, det ser hvertfall ikke ut til at det er folket.

Share this post


Link to post
13 minutes ago, tigerdyr said:

Skulle da bare mangle at staten er gjerrig.  Det er tross alt våre skattekroner det er snakk om. 

Tenker at mine skattekroner lever veldig godt om de fører til at noen av de viktigste yrkesgruppene får kompetente ansatte; dette være seg lærere, fastleger eller sykepleiere.

Hilsen «IT-mann», som daglig hører / leser folk innenfor egen yrkesretning som mener de et det eneste fornuftige bidraget til samfunnet (spoiler alert, er mye daukjøtt i IT - verdenen som er ansatt i det offentlige).

Edited by The Very End
 • Like 4

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...