Jump to content
inside_997084

Dette er det eneste vindkraftverket som bygges i Sør-Norge i år

Recommended Posts

Er det ikke snart på tide å bygge vindmøller i urbane områder, særlig langs motorveier og hovedveier. Der er jo trafikkstøy likevel så påtagelig at noe støy fra noen vindmøller ville komme helt i bakgrunnen. E18 og E39, og E6. Noen lhurtigladestasjoner med batteribackup i tilknytning til rasteplasser osv.

Der blir litt bakvendt å ikke bruke de egnede veistrekningene som eksisterer, i stedet for å bryte nye veier inn fjell og heier! Man behøver ikke dra langt sør for norges grenser for å se at det går an.

Edited by NERVI
 • Like 4

Share this post


Link to post
NERVI skrev (1 time siden):

Er det ikke snart på tide å bygge vindmøller i urbane områder, særlig langs motorveier og hovedveier. Der er jo trafikkstøy likevel så påtagelig at noe støy fra noen vindmøller ville komme helt i bakgrunnen. E18 og E39, og E6. Noen lhurtigladestasjoner med batteribackup i tilknytning til rasteplasser osv.

Der blir litt bakvendt å ikke bruke de egnede veistrekningene som eksisterer, i stedet for å bryte nye veier inn fjell og heier! Man behøver ikke dra langt sør for norges grenser for å se at det går an.

De sliter ikke med like mye iskast fra bladene i Tyskland som i Norge...

 • Like 1

Share this post


Link to post
Mannen med ljåen skrev (57 minutter siden):

Vil helst slippe at turbinen kaster isklumper i frontruta når jeg kjører på motorveien.

Siden dette handler om vindmøller som ikke er bygget, så er kunnskapsgrunnlaget og teknologien som brukes i dag en barriere. (Finland, Canada, Østerike). Og det er jo ikke bare temperaturen, men også luftfuktigheten som gir isingsforhold.

Skal man ta utgangspunkt i antall dager i året hvor risiko for ising er stor i forhold til antall dager man ikke har risiko tror jeg man kommer ut med noen prosenter nedetid.  Så har man sikkerhetsregler på grunn av belastningsskader i tillegg.

Og man vil vel uansett ikke plassere vindmøller så nære vei eller bygninger at man utfordrer sikkerheten på den måten. Det er et utall steder man kan ha en sikkerhetsradius på 3-500m. Det kommer an på hvor store/høye møller man bygger.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
martin91 skrev (1 time siden):

De sliter ikke med like mye iskast fra bladene i Tyskland som i Norge...

Ville ikke starte der, men heller se til dagens muligheter med dagens teknologi og kunnskap. Utgangspunktet må være at man bygger etter beste praksis / teknologi, har nødvendige sikkerhetsavstander og rutiner for hva man gjør når det er værforhold som gir risiko for ising.

Kjører man E18 fra svenskegrensen til Kristiansand så finner man mange punkter med noen hundre meter avstand til vei og bebyggelse. Det samme gjelder E39 hele veien nordover, og E6. Vi tåler jo godt synet av sporene vårt eget levesett avsetter! Men i heier og utmark forventer vi det ikke.

Edited by NERVI
 • Like 1

Share this post


Link to post

Det er jo egentlig ganske riktig at man er forsiktig med prosjektering av flere felt når vindkraft har fått rettmessig kritikk for følgende forhold:

 • De legger beslag på enorme areal
 • Det slippes ut alt for mye metan og co2 fra myrområder fra disse feltene - ofte så mye at de må være i drift i 50-100 år før de er "klimanøytrale"
 • De dreper rovfugler
 • Produksjon av vindmøller har også mye utslipp og krever mye energi

Løsningen på vårt energibehov på lang sikt er å starte prosjektering av en eller flere grønne, arealeffektive og utslippsfrie kjernekraftanlegg med en gang.  Det fins ingen bedre lokasjoner for plassering av disse enn langs de mange norske fjordene. 

Som en vis mann sa en gang - infrastruktur bør være eid av staten - og det samme bør slike kjernekraftverk. Det er definitivt i Norges interesse å ha trygg og stabil tilgang til den energien samfunnet trenger. Og kun de ekstremist-"grønne" tror vi klarer å redusere energibruken i fremtiden. Vi trenger mer grønn strøm til følgende:

 • produksjon av grønn hydrogen for bruk til skipsfart
 • produksjon av "organisk" drivstoff til fly
 • lading av en mer og mer batteridrevet bilpark
 • både varme og kjøling av bygg - spesielt kjøling av bygg blir viktigere og viktigere nedover i Europa i årene som kommer
 • i industrien - som må erstatte bruk av olje/kull/gass

og sikkert en million andre ting - både eksisterende og nye

Edited by daffyd
 • Like 2
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

"Skrikende kraftbehov" er kanskje ikke rett beskrivelse av situasjonen enda, men heller at forsyningssikkerheten er vesentlig redusert de siste 2 årene. Å fase inn et "behov" på 2800MW i løpet av et halvår er den desidert viktigste årsaken, sammen med en (planløs) produksjon som ikke har hensyntatt de hydrologiske realitetene. Man har hatt rekord eksport I perioder hvor man burde supplert med import. Hva om man hadde startet med å forplikte seg til kun 20% utnyttelse av kapasiteten I de siste kablene, slik partnerne i NordLink har gjort?

 • Like 1

Share this post


Link to post
2 hours ago, NERVI said:

Er det ikke snart på tide å bygge vindmøller i urbane områder, særlig langs motorveier og hovedveier. Der er jo trafikkstøy likevel så påtagelig at noe støy fra noen vindmøller ville komme helt i bakgrunnen. E18 og E39, og E6. Noen lhurtigladestasjoner med batteribackup i tilknytning til rasteplasser osv.

Der blir litt bakvendt å ikke bruke de egnede veistrekningene som eksisterer, i stedet for å bryte nye veier inn fjell og heier! Man behøver ikke dra langt sør for norges grenser for å se at det går an.

Er det egentlig noe å spare? Urbane områder er gjerne der tomteprisene er høyest, og gjerne spesifikk ikke der det blåser mest. Vindmøllene kan neppe bare koples til et lokalt distribusjonsnett, så de trenger gjerne egen infrastruktur uansett.

Er der veiene går særlig ofte egnede steder for vindmøller? (Veiene går gjerne i dalbunner og nede ved vannet, ikke på åsrygger o.l.)

 

 • Like 2

Share this post


Link to post

Det er bra for oss på sør-vestlandet at det bygges ut lite vindkraft. Da sparer vi natur og biomangfold. Kraften fra nyutbygninger sendes uansett ut av landet så den får vi ingen glede av, den merkes heller ikke på prisen hos mottakeren. Tilsvarende som alt regnet vi har hatt her i sommer (som noen påstår har vært tørr???) mens magasinene tømmes. Men vi får kanskje bedre samvittighet. Selv om ca.15 Twh i et strømbehov på ca. 3500Twh ikke merkes i Europa...Hilsen en frustrert.

Edited by obsen
Skrivefeil
 • Like 2

Share this post


Link to post
25 minutes ago, sverreb said:

Er det egentlig noe å spare? Urbane områder er gjerne der tomteprisene er høyest, og gjerne spesifikk ikke der det blåser mest. Vindmøllene kan neppe bare koples til et lokalt distribusjonsnett, så de trenger gjerne egen infrastruktur uansett.

Er der veiene går særlig ofte egnede steder for vindmøller? (Veiene går gjerne i dalbunner og nede ved vannet, ikke på åsrygger o.l.)

 

På åsryggane langs E18 i Vestfold og Østfold er vel ikkje tomteprisen den høgaste. Og fram til områda går forsyningslinjene til stamnettet der dei blir kopla på distrubusjonsnettet. Avstand til egna straumnett blir då neppe det største og tilførselesvegar blir korte sjølv om mange av eksisterande vegar ligg lågare i terrenget.

Vindresurskartet til NVE indikerer gode forhold for vindmøller i områda berre dei er på høgd med dei høgaste som blir bygd i dag. Til og med Holmenkollåsen og Tryvann kan være brukbare lokasjonar. Oslofjorden rundt Verdens Ende er vel nær ideel. Det blåser passe mykje store delar av tida.

Eit firma starta arbeidet med vindmøller i området mellom E18 og Holmestrand, det var lite populært lokalt.

Største fordelen er at vindmøllene kjem i prisområdet med høgast straumpris.

Edited by Samms

Share this post


Link to post
Svein M skrev (22 minutter siden):

Der er støy i 1-2 km radius fra en vindmølle så det må bygges i god avstand fra der det bor folk.

Hva om du har en motorvei 200 m fra boligen, eller en hovedvei? Har du noen avstand/vs støynivå å vise til så hadde det vært interessant å se.

 • Like 1

Share this post


Link to post
sverreb skrev (1 time siden):

Er det egentlig noe å spare? Urbane områder er gjerne der tomteprisene er høyest, og gjerne spesifikk ikke der det blåser mest. Vindmøllene kan neppe bare koples til et lokalt distribusjonsnett, så de trenger gjerne egen infrastruktur uansett.

Er der veiene går særlig ofte egnede steder for vindmøller? (Veiene går gjerne i dalbunner og nede ved vannet, ikke på åsrygger o.l.)

 

Vel, man skal vel ha flaks for å finne noe som er optimalt i enhver henseende. Det kunne jo være en utmerket oppgave for ingeniørstudenter som skal ta ett eller annet gradsarbeid. Nå har jo de fleste kraftselskaper penger til å bidra med stipender og til å dekke institusjonenes kostnader. En feasability-studie fra to-tre studiemiljø, for å heve standarden på kvalitetssikring av energi-utredninger generelt.

Man kan jo Google på bilder også.https://www.istockphoto.com/search/2/image?excludenudity=false&phrase=road wind turbines&page=2

Edited by NERVI

Share this post


Link to post
NERVI skrev (15 minutter siden):

Hva om du har en motorvei 200 m fra boligen, eller en hovedvei? Har du noen avstand/vs støynivå å vise til så hadde det vært interessant å se.

NVE lager alltid rapporter på støy i forbindelse med konsesjoner. Der vises på kart beregnede støynivå, og 45 dBa grensen går ofte i en avstand på ca 800 meter (eksempel Haramsøya 8 stk, 150m høyde, 136m rotor).

Edited by Svein M

Share this post


Link to post
10 minutes ago, Svein M said:

NVE lager alltid rapporter på støy i forbindelse med konsesjoner. Der vises på kart beregnede støynivå, og 45 dBa grensen går ofte i en avstand på ca 800 meter.

Og 45dBa grensa er 10dB lågare enn grensa for veg. Interessant nok er grensa for vindturbiner den same som for motorsportanlegg. Betyr det at vindturbiner er lite like ønska som motorsportanlegg?😉

I tettbygd strøk bør vel vindturbiner likestillast med industri utan impulslyd og får same grense som industri og veg på 55dB. Då krympar avstanden slik at støygrensa fort kjm innanfor grense for iskast.

Share this post


Link to post
NERVI skrev (19 minutter siden):

Vel, man skal vel ha flaks for å finne noe som er optimalt i enhver henseende. Det kunne jo være en utmerket oppgave for ingeniørstudenter som skal ta ett eller annet gradsarbeid.

Den delen av jobben er for så vidt gjort allerede i NVEs rapport 'Nasjonal ramme for vindkraft'.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Samms skrev (7 minutter siden):

Og 45dBa grensa er 10dB lågare enn grensa for veg. Interessant nok er grensa for vindturbiner den same som for motorsportanlegg. Betyr det at vindturbiner er lite like ønska som motorsportanlegg?😉

I tettbygd strøk bør vel vindturbiner likestillast med industri utan impulslyd og får same grense som industri og veg på 55dB. Då krympar avstanden slik at støygrensa fort kjm innanfor grense for iskast.

Nei, grenen på 45 dB satt fordi lyden av vindturbiner er veldig plagsom på det nivået. Grensen burde heller settes ned til 35 dB. Tallene fra forskjellige lydkilder kan ikke sammenlignes i tallverdi.

Edited by Svein M

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...