Jump to content
Mathias Klingenberg

Dødsulykke ved Arendal: - Teslas Autopilot gjorde at føreren var mindre engasjert i kjøreprosessen

Recommended Posts

Sitat
 • De mener Norges Lastebileier-Forbund bør utarbeide en informasjonskampanje mot yrkessjåfører om varsling mot Vegtrafikksentralen ved stans på høyhastighets motorvei der kjøretøyet ikke har mulighet til å komme helt ut av veibanen. 
 • De tilrår at Nye Veier innfører tiltak som ivaretar trafikksikkerheten på E18 mellom Tvedestrand og Arendal.
 • De mener Statens vegvesen bør revidere krav i Vegnormal N100 «Veg- og gateutforming» knyttet til redusering av skulderbredde. Her bør normalen omfatte krav til dokumentasjon av avbøtende tiltak og den risikoreduserende effekten av disse, dersom smale firefelts motorveier tillates, skriver de. 
 • SHK mener også at vegvesenet bør utarbeide en faglig veileder for avbøtende tiltak på planlagte smale firefelts motorveier.
 • Vegtilsynet tilrås å arbeide for at ulykkesfrekvens og skadekostnad ikke øker på planlagte smale firefelts motorveier, jamfør krav i Vegnormal N100.

I stedet for å bruke milliarder på å endre alle veier i Norge så høres det billigere ut å bare tilbakekalle en defekt ADAS som kaller seg Autopilot.

 • Like 6
 • Innsiktsfullt 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post
5 minutes ago, uname -i said:

I stedet for å bruke milliarder på å endre alle veier i Norge så høres det billigere ut å bare tilbakekalle en defekt ADAS som kaller seg Autopilot.

Veiene er Norge er av en så dårlig standard at det skal få slike ulykker til før selvkjøring og eventuelt også dataskjerm med noe annet enn fartsvisning forbys i Norge. 

Slik blir det vel helt til selvkjøring er så utbredt i hele Europa at Norge får et EØS skriv om å utbedre veiene. 😁

 • Like 1

Share this post


Link to post
uname -i skrev (21 minutter siden):

I stedet for å bruke milliarder på å endre alle veier i Norge så høres det billigere ut å bare tilbakekalle en defekt ADAS som kaller seg Autopilot.

Det som SHK påpeiker her er at det uavhengig av kvifor sjåføren var uoppmerksom så er det ein sikkerheitsrisiko at det ikkje er mogleg å kome seg heilt ut av vegbana, enten på vegskuldra eller på ei havarilomme.

I dette tilfellet kan ein skulde på autopiloten, men det kunne like gjerne skjedd om sjåføren var distrahert av andre ting. Ulukka kunne også ha skjedd ved vanleg passering i høgre feltet av ein ellers oppmerksom bilførar som ikkje avpassa farta. Det hadde nok heller ikkje vært bra om Tesla føraren i dette tilfellet bremsa ned til 30 km/t på motorvegen i tilfelle sjåføren skulle gå ut av bilen.

Sikkerheitsanbefalinga er å enten ha brei nok vegskulder til at tyngre køyretøy kan kome seg heilt ut av vegbana, eller at det skulle vært trafikkovervåking som hadde oppdaga og gjort tiltak som midlertidig nedsatt fartsgrense, stening av høgre køyrefelt, eller til og med stenging av heile vegen.

 • Like 5

Share this post


Link to post
Espen Hugaas Andersen skrev (1 minutt siden):

Men den er ikke defekt. Den fungerer akkurat som tiltenkt og godkjent.

Jeg ville formulert meg annerledes når uskyldige liv går tapt pga denne Autopiloten.

 

Espen Hugaas Andersen skrev (2 minutter siden):

Alle førereassistansesystemer vil gjøre føreren mindre engasjert i kjøreprosessen. Det er ganske uungåelig. Altså må man enten gjøre førerassistansesystemer ulovlige, eller leve med denne ulempen.

Det finnes førerassistansesystemer som ordentlig overvåker om sjåføren følger med. Det ble foreslått av Teslas egne Autopliot-ingeniører, men Musk ville ikke bruke penger på sånt. Slik systemet fungerer i dag så bør det tilbakekalles. 

 • Like 5
 • Innsiktsfullt 2
 • Heart 2

Share this post


Link to post
The Avatar skrev (4 minutter siden):

I dette tilfellet kan ein skulde på autopiloten, men det kunne like gjerne skjedd om sjåføren var distrahert av andre ting.

Det stemmer, men alt tyder på at Tesla på "Autopilot" er sterkt overrepresentert i denne typen ulykker. Det var noe veiarbeid nedi Vestfold og noe sånt som 4 av 5 biler som kræsjet inn i det var Teslaer. Sjansen for at dette er tilfeldig og ikke skyldes en systematisk feil med bilen er omtrent null.

Legg til denne livsfarlige fantombremsingen som eiere melder om har blitt verre etter at de fjernet radaren(nok et kostbesparende tiltak betalt av andre trafikanters sikkerhet) og det er bare noe som burde vært tilbakekalt forlengst.

 • Like 5
 • Innsiktsfullt 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post
8 minutes ago, uname -i said:

Jeg ville formulert meg annerledes når uskyldige liv går tapt pga denne Autopiloten.

Men det går ikke liv tapt pga Autopiloten. Det er pga sjåføren, utforming av vei, mm.

8 minutes ago, uname -i said:

Det finnes førerassistansesystemer som ordentlig overvåker om sjåføren følger med. Det ble foreslått av Teslas egne Autopliot-ingeniører, men Musk ville ikke bruke penger på sånt. Slik systemet fungerer i dag så bør det tilbakekalles. 

Slike systemer reagerer bare hvis sjåføren ikke følger med i det hele tatt. De reagerer ikke hvis sjåføren bare er uengasjert i kjøreprosessen.

 • Like 8
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Jeg kan ikke huske å ha blitt opprørt av å lese tilrådninger fra havarikommisjoner før. Smale veier er det over hele Norge, og når kjøretøy stanser i veikanten selvom de trekker helt ut på skulderen vil det de fleste steder være altfor nærme trafikken.

Smal vei osv. er medvirkende faktorer men i Norge justeres kravene til veibredde ned slik at prisen blir akseptabel, vi justerer ikke investeringene opp slik at sikkerheten blir akseptabel.

Uoppmerksom sjåfør er eneste grunnen til at denne ulykken skjedde, og grunnen til at han var uoppmerksom var at han trodde han kjørte en bil som kunne styre selv. At autopiloten i beste fall gjør en bedre jobb enn en med promille er en fattig trøst.

Rapporten fra SHK er en hån mot alle etterlatte og de som blir skadet på elendige norske veier. 

Edited by 6RCURCGB
 • Like 4
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Espen Hugaas Andersen skrev (1 minutt siden):

Slike systemer reagerer bare hvis sjåføren ikke følger med i det hele tatt. De reagerer ikke hvis sjåføren bare er uengasjert i kjøreprosessen.

De sjekker at øynene til sjåføren er rettet mot veien. Med Teslas Autopilot så kan man legge puslespill i passasjersetet uten at det reageres.

 • Like 2
 • Heart 1

Share this post


Link to post
33 minutes ago, Espen Hugaas Andersen said:

Men den er ikke defekt. Den fungerer akkurat som tiltenkt og godkjent.

Hva mener du med at den er godkjent? Er det godkjent at den ikke tar hensyn til andre trafikanter?

 • Like 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post
10 minutes ago, The Very End said:

Etter å ha reist rundt i verden kan jeg trygt si at dette er feil. Forsøk å kjøre på en motorvei i Italia f.eks.: Avkjøringene fra 110 soner er typ 100 meter og går rett over til 90 graders svinger. Skiltingen er også så håpløs at en lurer på om de var fulle når de satt de opp. Å glem ikke huller i veien som vil ødelegge bilen din om du treffer dem 😕 

Veiene er dårlige i mange andre land også. At selvkjøring skal fungere på alle riks og fylkesveier f.eks. er bare å drømme om. 

Her snakker vi om stamveinettet i Europa som bør ha en kvalitet som gjør at selvkjøring skal fungere sikkert der det er ment å brukes. At Tesla kommer med visjoner, er egentlig ikke noe som bør legges til grunn når denne politikken utformes uansett.

 • Like 3

Share this post


Link to post
1 minute ago, 6RCURCGB said:

Hva mener du med at den er godkjent? Er det godkjent at den ikke tar hensyn til andre trafikanter?

Ja. Det er godkjent at den forsøker hjelpe sjåføren å holde seg i feltet og holde riktig avstand til bilen foran, med de sensorene den er utstyrt med. Det betyr at det vil være situasjoner der bilen ikke tar hensyn til andre trafikanter, og sjåføren må reagere.

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
6RCURCGB skrev (7 minutter siden):

Rapporten fra SHK er en hån mot alle etterlatte og de som blir skadet på elendige norske veier. 

Helt enig. Teslas Autopllot klarer ikke å detektere et vogntog på 20 meter og 50 tonn, men i stedet for å fikse dette defekte og livsfarlige  produktet så vil man heller bruke hundrevis av milliarder på veier som fungerer helt greit for alle andre kjøretøyer som ikke er Tesla.

Det er fullstendig latterlig.

Edited by uname -i
 • Like 7
 • Heart 1

Share this post


Link to post
11 minutes ago, Espen Hugaas Andersen said:

Ja. Det er godkjent at den forsøker hjelpe sjåføren å holde seg i feltet og holde riktig avstand til bilen foran, med de sensorene den er utstyrt med. Det betyr at det vil være situasjoner der bilen ikke tar hensyn til andre trafikanter, og sjåføren må reagere.

Det du skriver er at noen har godkjent ett system som kalles autopilot men som kun er istand til å forsøke å hjelpe sjåføren med å gjøre de to enkleste oppgavene som å tilpasse fart og holde seg i kjørefeltet. Hvem er det som har godkjent dette?

Jeg er glad for at autopiloten i fly ikke kun forsøker å holde kurs og høyde men faktisk gjør det...

 • Like 1
 • Heart 2

Share this post


Link to post
Just now, 6RCURCGB said:

Det du skriver er at noen har godkjent ett system som kalles autopilot men som kun er istand til å forsøke å hjelpe sjåføren med å gjøre de to enkleste oppgavene som å tilpasse fart og holde seg i kjørefeltet. Hvem er det som har godkjent dette?

Jeg er glad for at autopiloten i fly ikke kun forsøker å holde kurs og høyde men faktisk gjør det...

Autopiloten i et fly forsøker holde kurs og høyde, og stort sett klarer den det. I de tilfellene den ikke klarer det tar pilotene over kontrollen.

Jeg husker ikke helt hvor og av hvem autopilot og biler blir godkjent, men det er en del av vanlig europeisk typegodkjenning. Mener Tesla gjorde mye av dette i Tyskland eller Nederland. 

 • Like 5
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
John-B skrev (Akkurat nå):

Må være en enorm skuffelse for deg at Havarikommisjonen ikke mente Autopilot var årsaken til ulykken? Du bør kanskje be de gjøre grundigere undersøkelser, for de kan jo åpenbart ikke jobben sin?

Dette er statsansatte som tar minste motstands vei. Bedre å lage noen anbefalinger om enda bedre veier enn å ta problemet ved roten. 

 • Like 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...