Gå til innhold

ICE har slått på 5G


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse
7 hours ago, Bäcker said:

Hvis de bruker 700 MHz, rekker 5G like langt som 4G.

Det tviler jeg på. Rekkevidde er tilnærmet omvendt proporsjonal med båndbredde. Når båndbredde og kapasitet går opp så går rekkevidden ned. Dette prinsippet brukes for Lorawan og NB-IoT (fra 4 G master). Grunnen til at IoT senderne rekker veldig langt med liten effekt er en veldig lav båndbredde.

Lenke til kommentar
7 hours ago, kim_InnleggNO said:

Hvor står det klargjort for 5G på dekningskartet?

Kikket på de to dekningskartene nå, og kan ikke finne noe om 5 G:

https://www.ice.no/dekning/kart/

https://finnsenderen.no/#/main

På websiden deres så står de at de har klar 5G utstyret på plass og at det dreier seg om å aktivere.

https://www.ice.no/kundeservice/mobiltelefoni/Teknisk-informasjon/5g-i-ice/

Lenke til kommentar
1 hour ago, arne22 said:

Det tviler jeg på. Rekkevidde er tilnærmet omvendt proporsjonal med båndbredde. Når båndbredde og kapasitet går opp så går rekkevidden ned. Dette prinsippet brukes for Lorawan og NB-IoT (fra 4 G master). Grunnen til at IoT senderne rekker veldig langt med liten effekt er en veldig lav båndbredde.

Ikke helt slik det henger sammen. Frekvensen bestemmer rekkevidden, uavhengig av båndbredden. 

  • Liker 1
Lenke til kommentar
55 minutes ago, kim_InnleggNO said:

Ikke helt slik det henger sammen. Frekvensen bestemmer rekkevidden, uavhengig av båndbredden. 

Har akkurat gått gjennom teorien for Lorawan, NB-IOT og LTE-M. Grunnprinsippet for denne IoT teknologien er å oppnå økt rekkevidde gjennom reduksjon i båndbredde. Lorawan er den teknologien som benytter den aller laveste båndbredden og har derfor den lengste rekkevidden. NB-IOT baserer seg jo ellers på samme grunnteknologien som 4G, der man også reduserer båndbredden og datakapasiteten til et par hundre kb/s for å oppnå lang rekkevidde. For Lorawan så er man nede i noen kb/s. Når man må gå så langt ned i hastighet så har jo det å gjøre med at rekkevidden minker med båndbredden. Man ønsker selvfølgelig størst mulig hastighet, men for å oppnå en høy rekkevidde med liten sendereffekt så er man nede i bare noen kb/s i overføringshastighet. For en annen IoT teknologi LTE-M så klarer man 1 Mb/s men større hastighet med dårligere rekkevidde og dårligere inntrengning i bygninger. Både NB-IOT og LTE-M kjører fra 4G mastene. NB-IOT står jo ellers for "narrow band IOT", der grunnprinsippet er lang rekkevidde ved hjelp av en smal båndbredde. Aller smalest båndbredde og minst kapasitet er det Lorawan som har, som så følgelig rekker lengst.

Synes det er merkelig om det gjelder noen andre naturlover for 5G nett enn for IoT nett.  

I gamle dager så brukte man prinsippet med smal båndbredde og lang rekkevidde til å sende morsesignaler. Ved å ha svært lav båndbredde (og riktig frekvens) så kunne man nå rundt hele jorden med bare en liten sender.

Lorawan og NB-IOT bruker det samme prinsippet nå i dag, med svært lav båndbredde for å nå svært langt ut i fra lite strømforbruk og liten effekt.

Tror man kan si det så enkelt som dette: For å overføre et volum med data så kreves det en viss mengde energi. Når sendereffekten er gitt, så vil rekkevidden minke med kapasiteten for datastrømmen. Jo større båndbredde, jo mindre rekkevidde.

Endret av arne22
Lenke til kommentar
19 minutes ago, Komplett ubrukelig said:

700 MHz 5G vil gi omtrent samme rekkevidde som 700 MHz 4G.

Enig i det.

19 minutes ago, Komplett ubrukelig said:

Moduleringen på 5G vil gi større hastighet.

Sannsynligvis så vinner man noe på en mer effektiv moduleiring/bruk av båndbredde.

19 minutes ago, Komplett ubrukelig said:

Jo lavere frekvens, jo mindre båndbredde er tilgjengelig.

Hvis man er eneste bruker så har man kanskje OK hastighet, men når det blir mange samtidige brukere, så spørs det om ikke båndbredden blir en begrensende faktor.

NB-IOT kjører med ca samme frekvens 800 MHz fra de samme mastene. Her har man redusert båndbredden til ca 200 Kb/S for å oppnå god nok rekkevidde.

Reklamen lover nok 5G/700 MHz med lang rekkevidde. Det gjenstår å se hva dette blir til i praksis. 

Endret av arne22
Lenke til kommentar
Kjell Olaf Winther skrev (35 minutter siden):

Og et svindyrt fiberabb. koster hvor mye mer i forhold til f.eks. mobilt Internett ?

En 5G router er ikke akkurat gratis….

Tja ofte får man router ved bindingstid spessielt fra telenor\ice og telia.

Problemet er mangel konkuranse ICE virker ikke ut som øker datapakkene med 5g ennå, og 5g internett er kun tilgjengelig der fiber ikke er tilgjengelig eller annet bredbånd forbindelse, så er jo problem et annet problem er at det kan bli dårligere tilbud om mange går for 5g eller mobilt bredbånd siden det bli flere brukere men er ikke sikkert det blir bedre konkuranse.

Fiber er faktisk billigere en 5g man får 168 TB nedlasting i bestefall på 500 mbit fiber eller mere men på 5g er 2 tb maks før hastigheten blir ubrukelig.

Finnes vel liten liste over standard 5g der det er egnet nett?

Heller hvor det er planer om oppgraderinger.

Endret av LMH1
Lenke til kommentar
3 hours ago, Janvik said:

dynamisk spektrumsdeling gir i praksis en reduksjon i båndbredde for de som har støtte for 5G nå.

Det som jeg savner i diskusjonen, det er litt info om hvordan 4G og 5G egentlig fungerer, sånn ut i fra en teknisk betraktning, og hva kan man forvente av forbedring (og forverring) "av tekniske grunner"?

Ser at i de fleste 5G master her i byen, så monterer man samtidig opp nytt 4G utstyr av type NB-IOT og LTE-M for teknisk bruk, til tross for reklamen om at 5G skal være egnet til slik bruk.

Kjenner ikke til hvordan "dynamisk spektrumdeling" er implementert, men det ligger vel i navnet at "ved få brukere så vil 5G være mye rakskere" men ved mange brukere koblet opp mot den samme basisasjon så er kapasiteten til 5G noenlunde lik som den som gjelder for 4G.

Skulle vært interessant pom noen kan legge ut litt mer detaljer omkring hvordan 4G fungerer opp mot 5G, sånn rent teknisk og med hensyn til modulering.

Ut i fra denne beskrivelsen så dreier det seg om en forbedring i "samlet kapasitet" på ca 40%

https://forum.huawei.com/enterprise/en/the-main-differences-between-4g-and-5g/thread/561083-100305

Dette blir jo da ganske langt fra de beskivelsene som blir gitt som kanskje indikerer at man kan 10 doble hastigheten ut i fra det samme antallet samtidig påloggede brukere opp mot den samme basestasjon.

Vil tro at det ikke stemmer i det hele tatt og at man kanskje kan få 40% bedre samlet ytelse ut i fra en 5G basestasjon i forhold til en tilsvarende 4G stasjon, altså at 5G med like mange samtidige brukere ikke yter noe særlig bedre, med mindre man fordeler antall påloggede mellom mange flere basestasjoner.

Noen som har litt mer teknisk info om hvordan 5G fungerer rent teknisk i forhold til 4G?

Hva rekalmen sier er en ting. Hva virkeligheten kan komme til å vise kan vise seg å være noe annet.

Mon ikke hele konseptet bak 5G er "tettere basestasjoner å fordele belastningen på" og "høy kapasitet hvir basiastasjonene står tett nok"? Altså en slags "offentlig utendørs wifi" med de fordeler og de ulemper som det medfører. Det betyr jo i så fall også at 4G og 5G vil måtte eksistere ved siden av hverandre som "long range" og "short range".

Edit: Her er en video som beskriver noen av de "lokale 5G senderne" som jeg mener er nødvendig for at 5G skal kunne leve opp til sine løfter. Noe av det som beskrives som "teknisk anvendelse for 5G" er ikke mer riktig enn at det nå monteres opp nytt 4G utstyr for å ta seg av dette. (NB-IOT og LTE-M)
 

 

Endret av arne22
Lenke til kommentar

Sett overordnet, forstår jeg hovedelementene i ytelsesforbedringen med 5G knyttet til:

- Effektivisert modulering
- Forbedret og mer avansert (massive) MIMO og Beamforming (eks. også at basestasjonene inneholder langt flere separate antenner)
- OFDMA (tildels beslektet til de to punktene over)
- Håndtering i bruk av multiple carriers
- Forbedret airtime fairnes (er vel da vel også 
- Toleranse med tanke på SnR (og en del elementer knyttet til generelt mer avansert utstyr gjennom oppgraderingen som skjer - mao. kan 4G(+) også i teorien være bedre på 5G-basestasjonene enn det var på de gamle basestasjonene).
- Sikkerhetsfordeler (i hvert fall på 5G Stand Alone?)

En del ting er også snakk om standardiserte elementer knyttet til software, eks. algoritmene som benyttes. Man skal også huske at det har vært mange releaser av 4G etter at det først kom, og nyere basestasjoner og nyere enheter kan være i stand til å utnytte dette. 

I praksis fører en del av teknologiene også til at man har bedre håndtering også når mange enheter er koblet til. Hva ytelse defineres som blir ofte sett på i form av maksimal bitrate man kan oppnå, men for de aller fleste praktiske formål blir det etter hvert en grensenytte for hva man trenger. Tar man en relativt vanlig webside kan det være at den laster raskere på en aksess med 20 Mbps med lav latency enn 100 Mbps og høy latency. Sentralt blir også at man fordeler tilgjengelig kapasitet mellom forskjellige enheter koblet til mer "rettferdig" - at ikke noen har dratt i gang noe som drar 200 Mbps, men så ender en annen bruker opp med å få maks 5 Mbps.

5G på sub-6 og mmWave forstår jeg også kan være ganske forskjellig. Samtidig er man heller ikke over på 5G standalone, eller 5G Fase 2 som det vel også kalles - som man vel ført ser om et år eller to.

Det er helt klart at "opplevelsen" av 5G på 700-900 MHz vil være noe helt annet enn på høyere frekvenser, men samtidig vil 5G her gi en mer effektiv utnyttelse av frekvensbåndet. 

Når man ellers sier her at det fortsatt settes opp NB-IoT, så handler vel det om flere ting. Her er det vel allerede en viss form for slicing på 4G, slik at det nødvendigvis ikke er egne basestasjoner for dette, men at man også kan sette opp regler for enhetene som bruker NB-IoT. En del blir nok "skuffet" når de ser 5G på telefonen, men får ikke mer enn 30 Mbps eksempelvis, fordi det er på lav frekvens. De lave frekvensene dekker gjerne også et større område, slik at det vel også fort kan bli en del brukere der. Men det er fortsatt bedre enn å være på 4G på samme frekvens normalt sett...

Som sagt kan ytelse være snakk om latency. Kapasitet blir også et spørsmål om Airtime. For både wifi og mobilnett blir airtime, og da også airtime fairness, viktig. Sagt at en basestasjon har 1 Gbps kapasitet i teorien, kan noen få tilkoblede enheter ta en veldig stor andel av dette selv om de samlet kanskje ikke bruker mer enn 100 Mbps samlet.  Dette fordi de prater med basestasjonen under dårlige forhold, og dermed tas mer av kapasiteten fordi data må sendes på en måte der de ikke blir ødelagt på veien. Samme med WiFi - du kan stå nært ruteren med en topp moderne klient og få elendig ytelse. Årsaken til dette kan være en enheter som i parallell er aktiv, men som har veldig dårlig signal og blir avhengig av å bruke av radiokapasiteten hele tiden.

Lenke til kommentar

Ja det blir spennende å se hva som kommer. Lurte litt på hva Tesla benytter i sine biler og fant ut at det ser ut til av de benytter to forskjellige 4G teknikker, både NB-IOT og LTE-M. Samtidig så ser jeg jo at det meste av det som bygges ut av 5G basestasjoner leveres med ny 4G teknologi for IoT og teknisk anvendelse. Hva som blir framtidens, det vil jo framtiden vise. Vil forvente at 5G vil vise seg å være "kraftig oppskrytt" i enkelte sammenhenger men meget bra i andre sammenhenger. Som erstatning for fiber i bolig, og "stasjonær anvendelse" så vil jeg forvente at 5G fungerer meget bra. For "bevegelse", lang rekkevidde og teknisk anvendelse, så vil jeg forvente at det fortsatt er 4G som gjelder, med mindre man kommer med noe helt nytt for 5G.
 

 

Endret av arne22
Lenke til kommentar
2 minutes ago, arne22 said:

Ja det blir spennende å se hva som kommer. Lurte litt på hva Tesla benytter i sine biler og fant ut at det ser ut til av de benytter to forskjellige 4G teknikker, både NB-IOT og LTE-M. Samtidig så ser jeg jo at det meste av det som bygges ut av 5G basestasjoner leveres med ny 4G teknologi for IoT og teknisk anvendelse. Hva som blir framtidens, det vil jo framtiden vise. Vil forvente at 5G vil vise seg å være "kraftig oppskrytt" i enkelte sammenhenger men meget bra i andre sammenhenger. Som erstatning for fiber i bolig, og "stasjonær anvendelse" så vil jeg forvente at 5G fungerer meget bra. For "bevegelse", lang rekkevidde og teknisk anvendelse, så vil jeg forvente at det fortsatt er 4G som gjelder, med mindre man kommer med noe helt nytt for 5G.

At man fortsatt bygger med IoT-løsninger på 4G handler jo også om at det er mye utstyr der som har blitt faset inn selv de siste årene, og fortsatt blir innfaset, som ikke støtter 5G. Produkter med 5G-støtte har ikke vært tilgjengelig før nå. Dermed trenger man å opprettholde denne støtten. Men slik jeg forstår det er det snakk om en dynamisk tildeling av ressurser her, slik at hvis det ikke er noe som bruker dette, er kapasiteten tilgjengelig for annen 4G- og 5G-bruk på frekvensene.

FWA (altså "fastforbindelse" basert på 4G eller 5G) ser jeg vel på som en grei måte å være koblet til nettet på når ikke fiber - eller HFC for den saks skyld - er tilgjengelig. Tror nok fortsatt man kan regne med at FTTH/HFC vil være mer stabilt og gi bedre ytelse. 

Lenke til kommentar
Bäcker skrev (På 19.11.2021 den 16.55):

Finnsenderen fikk en oppdatering 19.11. Er det noen som har funnet noe ICE 5G?

Fra pressemeldingen:

Sitat

5G-dekningen til Ice består i første omgang av 14 siter i Oslo-området, og benytter seg av 2,1 GHz- og 700 MHz-båndene. På lanseringsdagen vil siste generasjons mobilnett være tilgjengelig for de fleste Android-telefoner som støtter 5G.

 

Sitat

Områdene vi har startet utrullingen av 5G er ulike deler i Oslo:
Nydalen, Sagene, Aker Brygge og Sognsvann.

https://www.ice.no/dekning/5g/

Lenke til kommentar
2 hours ago, NULL said:

Produkter med 5G-støtte har ikke vært tilgjengelig før nå.

Tror ikke det er noe IoT teknologi som baserer seg på 5G. Tror heller ikke det er så veldig lenge siden det ble fart på 4G IoT og at "det aller nyeste" på den fronten faktisk er 4G. Det er vel tre konkurende systemer totalt: Lorawan som kjører sitt eget "nett" og MB-IOT og LTE-M som er 4G. Finnes det noe annet som er "i vanlig bruk"?

Lenke til kommentar
8 hours ago, arne22 said:

Tror ikke det er noe IoT teknologi som baserer seg på 5G. Tror heller ikke det er så veldig lenge siden det ble fart på 4G IoT og at "det aller nyeste" på den fronten faktisk er 4G. Det er vel tre konkurende systemer totalt: Lorawan som kjører sitt eget "nett" og MB-IOT og LTE-M som er 4G. Finnes det noe annet som er "i vanlig bruk"?

Det kommer til å være masse IoT som kommer til å bli basert på 5G. Men fram til nå har det vært "høna og egget". Her er det jo også interessant det som skjer rundt "lokale 5G-nett". I henhold til IoT har man egentlig også masse på 2G - mye M2M-kommunikasjon som omså er basert på SMS. 

Lenke til kommentar

Min anekdotiske forståelse av dette er at det bortsett fra lavere latency rett og slett er en nødvendighet på sikt for å håndtere økt bruk, siden kapasiteten/båndbredden til syvende og sist blir fordelt på antall tilkoblede brukere (eller rettere sagt; fordelt på bruken til tilkoblede brukere) uavhengig av om vi snakker 3g/4g/5g.

Lenke til kommentar
3 hours ago, Saftis said:

Min anekdotiske forståelse av dette er at det bortsett fra lavere latency rett og slett er en nødvendighet på sikt for å håndtere økt bruk, siden kapasiteten/båndbredden til syvende og sist blir fordelt på antall tilkoblede brukere (eller rettere sagt; fordelt på bruken til tilkoblede brukere) uavhengig av om vi snakker 3g/4g/5g.

Ikke langt fra sannheten vil jeg mene. Det dreier seg om å øke markedet og å kunne selge mer slik at man oppnår bedre inntjening. Da behøver man å markedsføre 5G og å bygge opp en forventning omkring hva 5G er. Dette ser da alt vesentlig ut til å fungere. De tekniske forbedringene i forhold til stasjonære installasjoner som fungerer over kort avstand er vel også reele nok.

4 hours ago, NULL said:

Det kommer til å være masse IoT som kommer til å bli basert på 5G.

Har du sett noen markedsføring som hevder det? 100% av det som bygges ut av IoT fra 4G/5G mastene, helt splitter nytt nå i dag er 4G. Dette skyldes vel at 4G har bedre tekniske egenskaper til dette formålet enn 5G.  

Endret av arne22
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...