Jump to content
lada1

Den nye regjeringa: Vi burde ha enkel tilgang til oversikt over løftene for de fattige

Recommended Posts

I hovedsak så gir ingen politikere noen klar informasjon om hva de mener. Det er av nødvendighet innen yrket. Man kan simpelthen ikke ha noen slike forventninger. En kjenner faktisk igjen en god politiker hvis de er i stand til å besvare spørsmål uten å egentlig besvare dem. 

Tar man en titt på hva politikere ofte gjør, så gir de litt med en hånd, og tar litt med en annen. Og triksene er nokså mange; om man gir noen litt mer i avgifter, så finnes det noen botemidler som kan gis folk som er i ulage som følge av det. Slik har ting pågått siden tidenes morgen. 

Share this post


Link to post

Jeg tror flere har missforstått et vesentlig poeng i mine innlegg her.

Poenget er at mange (relativt fattige) lett kan oppfatte seg som å falle utafor NAV-systemet. Dette gjelder bl.a. frilancere og små selvstandig næringsdrivende som har *litt* eiendom "ekstra" og som blir klassifisert som luksus. De ser at mange får støtte fra NAV - bl.a. assylsøkere og andre former for trygdede. Da er det lett å få ideen om å stemme FrP.  Jeg prøvde her å diskutere politiske prosesser og utbredt forståelse av hva den nye regjeriga sin pilitikk kan gå ut på. 

Edited by lada1
  • Like 1

Share this post


Link to post
lada1 skrev (2 timer siden):

Jeg tror flere har missforstått et vesentlig poeng i mine innlegg her.

Poenget er at mange (relativt fattige) lett kan oppfatte seg som å falle utafor NAV-systemet. Dette gjelder bl.a. frilancere og små selvstandig næringsdrivende som har *litt* eiendom "ekstra" og som blir klassifisert som luksus. De ser at mange får støtte fra NAV - bl.a. assylsøkere og andre former for trygdede. Da er det lett å få ideen om å stemme FrP.  Jeg prøvde her å diskutere politiske prosesser og utbredt forståelse av hva den nye regjeriga sin pilitikk kan gå ut på. 

Og du virker ikke helt skjønne at slik har det alltid varit? At du ikke kan sitte med eiendom eller penger på bok og samtidlig gå på nav å forvente å få utbetaling er ikke noe nytt og dette er sammfunnet, i stort, vel medveten om.

For at du skal få dekket regninger, mat, el mv må du kunne vise at du ikke har mulighet å selv dekke disse omkostninger, sånn har det vart uansett om det står H eller V på regjeringa så skjønner ikke helt hvorfor du legger frem saken oht.

  • Like 1

Share this post


Link to post
lada1 skrev (32 minutter siden):

Ja?

Så hvorfor skulle folk pløtslig begynne å stemme frp når det ikke har skjedd noen forendring? 

Share this post


Link to post
58 minutes ago, TotalF said:

Så hvorfor skulle folk pløtslig begynne å stemme frp når det ikke har skjedd noen forendring? 

Plutselig?

Mitt (fantasi-)eksempel på et tilårskommet ektepar som føler (eller har forstått) at de faller utafor NAV-systemet, har selvsagt tilpasset seg dette og kan justere både forbruk og ellers sørge for å ha noe å tære på.   De går derfor  ikke  til NAV og tigger om penger - dette er bare uaktuelt for dem. NAV kan ikke gi dem noe ryggdekning i livet.

Den nye regjeringen har flagget at "nå er det alminnelige folk sin tur" - samtidig som de økonomiske forskjellene faktisk har økt tilsvarende som det har gjort de siste 20 år. De vil kanskje komme til å forstå at regjeringen ikke har slike som dem i tankene når de sier at de skal bekjempe "ulikhets-norge". Konklusjon: da kan man jo like godt gå til FrP...  

Edited by lada1

Share this post


Link to post

Så nå har vi gått fra "nav krever de skal selge hytte sin da de ber om hjelp" til "de vil ikke søke hjelp fra nav, det er uaktuelt for dem"?

Moving the goalposts, kalles den måten å argumentere.

Skjønner fortsatt ikke hva du egentlig har spørsmål rundt? At folk kan skifte politisk tilknytting grunnet økonomisk situasjon er neppe noe nytt?

  • Like 1

Share this post


Link to post
lada1 skrev (5 timer siden):

Jeg tror flere har missforstått et vesentlig poeng i mine innlegg her.

Poenget er at mange (relativt fattige) lett kan oppfatte seg som å falle utafor NAV-systemet. Dette gjelder bl.a. frilancere og små selvstandig næringsdrivende som har *litt* eiendom "ekstra" og som blir klassifisert som luksus. De ser at mange får støtte fra NAV - bl.a. assylsøkere og andre former for trygdede. Da er det lett å få ideen om å stemme FrP.  Jeg prøvde her å diskutere politiske prosesser og utbredt forståelse av hva den nye regjeriga sin pilitikk kan gå ut på. 

Systemet er organisert slik at selvstendig næringsdrivende kan velge om de ønsker fulle trygderettigheter eller ikke. Om en har valgt å sløyfe innbetalingen som dekker dette, er jo helt opp til en selv. Mener du at man skal begynne å stemme FrP bare fordi man har valgt å ikke betale forsikringspremien som alle andre grupper betaler? 

Share this post


Link to post

Fattigdom skyldes to årsaker. Enten duger man ikke eller så bruker man over evne, eventuelt begge deler samtidig. Hvis det ikke skal  ha en konsekvens å overdrive eller ikke bli dyktig, får vi en underlig verden.

Folk er så opptatt av at folk skal være pene og snille, men er man ikke dyktig spiller ikke noe annet en rolle. Heller verdens sureste ansatt som er dyktig enn en hyggelig og blid kar som er udyktig.

Share this post


Link to post

Det med å måtte selge hytter og bruke opp sparepenger gjelder vel for å få sosialhjelp, og ikke støtteordninger som aap eller hvis man  blir helt eller delvis ufør?

Share this post


Link to post
bo1e skrev (2 timer siden):

Det med å måtte selge hytter og bruke opp sparepenger gjelder vel for å få sosialhjelp, og ikke støtteordninger som aap eller hvis man  blir helt eller delvis ufør?

det er vel korrekt ja.

Share this post


Link to post
PosteMonopolet skrev (På 17.10.2021 den 0.04):

 

Å innføre parkeringsavgifter er ikke bare negativt for privatøkonomien, men også en katastrofe for butikkene. Det ender vel opp med at de store kjøpesentrene blir presset til å flytte enda lenger bort fra byene da bilistene prioriterer butikker med gratis parkering.

egentlig er alt dette konsekvens av by-politikeres egne disponeringer tidligere. Begynte for endel år siden som vi husker, da man for enhver pris skulle tømme sentrumsområdene for biltrafikk. Dyre p-plasser, sone-parkering, gågate og gate-tun overalt, osv. Etterhvert forsvant alle de gamle faghandel butikkene (urmakere, fargehandel, møbler, elektrisk, utstyrsforretninger, etc.) siden kundene etterhvert uteble. Politikerne ville altså sluse bilene til kjøpesentrene på utsiden av byområdene, -det var en villet plan.

Nå "angrer" de, og vil tvangs-innkreve P-avgift fra private grunneieres tomt, selv om grunneier/butikkene ikke ønsker det. Ikke bare det, men også på parkering generelt, hos bedrifter og arbeidsplasser. En ting er å kreve kommunal p-avgift fra offentlig grunn/gater/veier, men tror det skurrer for de flestes "rettferdighetssans" at de skal forsyne seg på andres eiendom.

Det er vel heller ingen grunn til å tro at biltrafikken til kjøpesentre blir redusert nevneverdig pga. evt. avgift, det "vet alle", ergo er dette bare en dårlig skjult ekstra-skatt som vil ha null virkning for klima/miljø saken.

Share this post


Link to post

For å presisere: jeg prøver egentlig i denne tråden å diskutere hvorfor Jonar kan misslykkes med sitt politiske prosjekt. En slags "risiko-vurdering". Noen finner kanskje dette  uinteressant, men her er videre forsøk på forklaring:

Et voksende antall mennesker - inkludert ganske  så fattige - må innrette seg på at de blir avkrevd å selge unna personlige eiendeler for å få sosial-hjel. Dette gjør at for mange blir imot Jonas etter en stund. Slike aktuelle personlige eiendeler kan være hytte som de har satt opp selv i nærheten der en bor og  kanskje også slikt som gullsmykker?  For mange forstår altså at de ikke har ryggdekning i NAV og innretter seg deretter. De kan oppfatte Jonas sin regjering som usosial og falsk når en føler at NAV ville kreve at en blir tvunget til å selge unna personlige eindeler billig til rikere naboer som sikler etter dette.

Jonas kan misslykkes både fordi hans politikk er urealistisk på mange områder, samt at han ikke får til nok konsensus om sin politikk. Frilancere, små selvstendig næringsdrivende og løsarbeidere blir henvist til å klare seg selv. De vil utgjøre en politisk kraft som avslører. Legg merke til at denne gruppen inkluderer studerende som er avhengig av inntekt fra strø-arbeid for å klare seg - men "fast jobb" er uaktuelt. Det kan også hende at mange flere ser verdien i å flekse på jobb-markedet og sikrer seg flere inntekts-kilder. Dette kan være utleie av bolig. Jonas sin regjering ønsker vel å straffe disse gruppene ved å fremme et A4-ideal om "fast jobb å gå til" kombinert med en velferdstat. Men han trenger mye konsensus (og realisme) for å lykkes. Da kan ikke for store grupper være skeptiske til "velferd-ordninger" som de nærmest per definisjon er ekskludert fra. 

Edited by lada1

Share this post


Link to post
lada1 skrev (På 18.10.2021 den 7.13):

Jeg tror flere har missforstått et vesentlig poeng i mine innlegg her.

Poenget er at mange (relativt fattige) lett kan oppfatte seg som å falle utafor NAV-systemet. Dette gjelder bl.a. frilancere og små selvstandig næringsdrivende som har *litt* eiendom "ekstra" og som blir klassifisert som luksus. De ser at mange får støtte fra NAV - bl.a. assylsøkere og andre former for trygdede. Da er det lett å få ideen om å stemme FrP.  Jeg prøvde her å diskutere politiske prosesser og utbredt forståelse av hva den nye regjeriga sin pilitikk kan gå ut på. 

Hvordan mener du dette skal måles. 

Jeg kjenner selv til et eksempel der to parsoner behøvde støtte omtrent samtidig. Den ene hadde levd livet, gått ut å spist på restaurant, sløst bort pengene sine, den andre hadde spart og hadde 100 000 i banken. 

Når de kom i en situasjon der de behøvde hjelp fikk den som sløste støtte med en gang, den andre måtte ta en stor andel av sparepengene først. 

Er det rettferdig? Isolert sett ikke. Men, hvordan skal man måle dette? Sende in luksusfellen og se hvordan folk har levd først? 

Poenget er at støttesystemene er et sikkerhetsnett. Og skal fange opp de som faller. Om du bare vakler enda så har du ikke falt. Hvor stødig du er før du faller ha lite betydning.

 

Share this post


Link to post

Veldig godt eksempel. Kjenner til noen sånne tilfeller selv, som objektivt sett er svært urettferdig. Realiteten er at mange som ender med å trenge sikkerhetsnettet og som koster velferdsstaten mye penger, de har gjort dårlige valg i livet som helt eller delvis forklarer hvorfor de havner der de havner. Og så får de tilbud og hjelp som andre som har holdt seg til den rette linjen hele livet bare kan glemme. Det er desverre en konsekvens av kompleksiteten at enkelte får mer støtte og hjelp ved å bare gi faen, enn de som gjør sitt beste og strever hver dag.

Men jeg har ikke noen tro på at bølger av misfornøyde folk på sosialhjelp skal være det som velter regjeringsprosjektet. Det er heller "vanlige folk" som har gått på løgnen om at det nå skal være deres tur. Det er det bare til å glemme med en gang. Kanskje blir det noen usle kroner i skattelette, men det kommer garantert til å bli langt dyrere enn det å være vanlige folk i årene som kommer. Netto minus med andre ord. Garantert.

Share this post


Link to post
1 minute ago, bo1e said:

Men jeg har ikke noen tro på at bølger av misfornøyde folk på sosialhjelp skal være det som velter regjeringsprosjektet. Det er heller "vanlige folk" som har gått på løgnen om at det nå skal være deres tur. Det er det bare til å glemme med en gang. Kanskje blir det noen usle kroner i skattelette, men det kommer garantert til å bli langt dyrere enn det å være vanlige folk i årene som kommer. Netto minus med andre ord. Garantert.

Det tror nok jeg også. Det er særdeles begrenset hvor mye mer vi kan beskatte de rike. EU/EØS-avtaler og fri flyt av kapital setter en effektiv praktisk grense, samtidig som de virkelig rike bare kan flytte ut. Formuesskatten blir effektivt borte ved at noen flytter utenlands. Holdingsselskapet blir lokalisert i Irland som har skatteavtale med Norge.

Share this post


Link to post
2 minutes ago, bo1e said:

Men jeg har ikke noen tro på at bølger av misfornøyde folk på sosialhjelp skal være det som velter regjeringsprosjektet. 

Sosialhjelp var ment som et illustrerende eksempel. Poenget er at mange "ikke A4-folk" kan forstå at de har lite sosial ryggdekning mer generelt. Da må de innrette seg deretter. 

Share this post


Link to post

De som kommer til å bli mest skuffet er nettopp A4-folk. Som har blitt fortalt at det nå er deres tur. Det har ikke landet råd til å gjennomføre enkelt og greit. Spesielt ikke når vi også skal redde verden. Denne regjeringen er avhengig av budsjettsamarbeid med ytre venstre og mdg. Det kommer til å bli dyrt. Og det er de med stram økonomi som merker det først og mest. "Vanlige folk" som går å venter på at det nå skal bli deres tur går ikke med store overskudd hver måned. De ønsker seg og trenger litt mer å gå på. Dårlige lønnsoppgjør, høy prisvekst, prisrekord på strøm, høye og økende drivstoffpriser, økende kommunale avgifter osv osv, det er realiteten nå og i tiden som kommer. Hvordan i alle dager skal denne regjeringen få til at vanlige folk skal komme bedre ut? Ikke sjangs i havet. Tror ikke det kommer til å bli vanskelig i det hele tatt å peke på brutte løfter fremover.

Edited by bo1e

Share this post


Link to post

Dem skal få ned forskjellene det er noe annet enn å løfte de fattige, å øke formueskatten og inntektsskatt for de som har inntekt over 750000! tilsier ikke at de pengene skal gå til kontant utbetaling til de fattige som det bare over lang tid har blitt flere og flere av her i landet takket være masseinnvandring.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...