Gå til innhold

The Tremendous Trump Thread - Etterspill (Les førstepost)


Anbefalte innlegg

0laf skrev (1 time siden):


Det blir neppe noen kebabproblemer eller annet som stopper opptellingen, den går videre uansett, men det virkelige spørsmålet er vel hva Høyesterett gjør dersom Trump vinner valget?

De har så langt unlatt å uttale seg om seksjon 3 i 14th Amendment, altså den som sier at noen som har bidratt eller oppfordret til "insurrection or rebellion" er diskvalifisert til å holde offentlig stilling.

Tidligere har retten vært noe vage, og ment at loven ikke kan benyttes i valget, ettersom den spesifikt gjelder det å "holde en stilling", men dersom Trump vinner valget, og Høyesterett mener han har deltatt i noen form for opprør mot staten, så kan de nekte Trump å bli insatt, ettersom han da ikke kan holde noen offentlig stilling i USA.

Dersom Trump dømmes i saken mot han, vedrørende hans deltakelse i 6. oktober 2021 , som er på trappene etterhvert, så er det nærmest helt åpenbart at han ikke vil kunne holde offentlig stilling, og heller ikke bli president.

Det finnes mange scenarioer med Trump som har aldri skjedd før som kan skape problemer uten klare svar.  La oss få håpe at høyesteretten gjør sin jobb 

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Under primærvalget i South Carolina så Trump ut til å ha mistet alle hemninger. Ifølge hans niese, som misliker ham, har Trump etter hvert kommet inn i en kognitiv svekkelse som først og fremst skyldes stress slik at han blir usammenhengende, ukoordinert og løskjeftet med manglende selvrefleks. I januar-februar har han mer og mer tråkket i salaten og blitt mer og mer uhyrlig - ennå virker det som at folk elsker det som er grusomme og tankeløs retorikk. Dette avslører at noe er veldig galt i deler av den amerikanske folkedybden. Men det avslører også at Trump er et beist som muligens avslørte hans sanne natur. 

Primærvalg i Sør-Carolina - Sjokkerer igjen: - Så utrolig rasistisk (dagbladet.no)

Trump to Black voters: You ‘embraced’ my mugshot - POLITICO

Det virker som at folk er blitt meget sterkt forvirret, hver gang journalister intervjuer disse som vil stemme på Trump, disse som kalles "Trump or Bust", finner man ut at de har svekkede virkelighetskontakt og manglende innsikt ved at de tviholde på falske inntrykk og desinformasjon, hvilken tyder på at fravær på fysisk avis, mangel på lokal-TV, dårlig mediedekning som ofte er bare tilgjengelig med betaling, og altfor mange useriøse mediekanaler er mer alvorligere enn ventet.

Dette var sett før; under valget i Brasil i 2018 var det oppdaget at flere titalls millioner hadde ikke adgang til selvstendige nyheter, og stort sett benyttet smarttelefonene. Bolsanaro satt fram et gratis app som lades ned i telefonene, og deretter satset meget sterkt på sosiale medier, og følgene ble at han vant. Da den føderale høyesteretten oppdaget dette, reagert de dessverre altfor sent - men de forby appen og med dette slå ut gulvet under Bolsanaro, som tapte valget i 2022. Han er nå under arrest ikke bare for kuppforsøk, men også å ha brutt loven om regjeringskontrollerte mediekanaler. Det var stor bondeangst over hele låven i 2021-2022, og folk flest var lettet da Bolsanaro fjernes - mens hans politiske allierte kastet ham fra seg som et brukt tørkle. (de fikk flertall i alt annet enn presidentvervet...) 

Amerikanernes manglende tillit mot de etablerte mediekanalene har, sammen med betalingsmur, nedleggelse av lokal nyhetsdekning, fri adgang gjennom smarttelefonene og et uregulert nett (EU er nå i full gang, de har startet granskning av Twitter/X og Tik Tok) - fulgt til et synlig informasjonsgap som blir straks utnyttet av propagandister i sosiale medier, blogger og useriøse som politiskmotiverte mediekanaler med Fox News i spissen. "Med det kaoset dette landet befinner seg i, trenger vi en som er så sterk som Trump" som en kom med, tyder ikke bare på at man sitter med et meget feilaktig inntrykk, men hadde blitt sterkt politisk uvitende. 

Og akkurat der har det amerikanske folket et meget seriøst problem. Da demokratiforskerne gjennomførte en spørreundersøkelse, oppdaget de til deres sjokk at amerikanerne stort sett bommet og dermed scoret ganske langt ned på demokratibevissthet - lavere enn gjennomsnittlig etter vestlig standard. Så lav, at dette fulgt til nye undersøkelser som avslørt at amerikanerne flest har manglende viten om de politiske strukturene i sitt egne land, de rett og slett forstår ikke systemet i et føderalt maktapparat fra tå til topp, og dermed forstår ikke det de observere - altfor komplisert. Etter min mening skyldes dette konstitusjonen fra 1789; den er i virkeligheten et tomt rammeverk med verdisett som alle etterfølgende lover skulle ha sitt utgangspunkt i, 1814-grunnloven i Norge er langt mer innholdsrikt og detaljerende i sammenligning. Mesteparten - ja, endog opptil 99 % av alle tilføyelser som ikke kunne settes inn i konstitusjonsteksten, og må være i tilleggsprotokoller av lavere status - er det som i virkeligheten oppfylle den politiske strukturen. Men da betyr det jo i praksis at konstitusjonen er antidemokratisk og i seriøs utakt med ettertiden, dette skaper fram et valgbart oligarki gjennom representanter og et valgbart monarki basert på ideer fra 1600-tallet fremfor de mer kjente ideer fra opplysningstiden. Faktisk, amerikanerne ønsket de samme rettigheter som engelskmennene fra 1770-tallet... og det er gjeldende prinsipp i amerikansk lov... 

Ikke rart at vanlig folk blir forvirret. Denne forvirringen forverret seg som et resultat av det som kalles "den falske konservatismen", det er en selvmotsigelse at det amerikanske samfunnet som er progressivliberalt basert på liberale og deretter libertarianske tankegods, skulle ha en dyp sosialkonservativ folkementalitet, som ved nærmere granskning kunne ikke settes inn i kategorier om hva konservatismen mener. Jeg hadde lest om dette, og det hadde fulgt til grublinger i mange år - amerikanerne hadde mobokratiske tradisjoner med meget høy aksept for populistiske politikk, med en meget streng konsensuskontroll som observatører som Alexis de Tocqueville i 1830-tallet bemerket. Han mente et samfunn i et konsensusgrep har større intoleranse enn normalt, spesielt hvis demagoger eller ledere med spesiell appeller skulle tilrane seg makten. Men det forklarer ikke enhver. 

Så kom en bok fram; "The Sum of Us" skrevet av Heather McGhee som kom i salg i 2021 (ved årsskiftet til 2022) som forklart hvordan fargede og andre minoritetsfolk fant stengte dører selv da man hadde loven med seg. Det er veldig lite kjent - og som amerikanerne vil ikke erkjenne, selv disse som kjempet mot rasisme - at USA hadde blitt et apartheidssamfunn i 1890-1950, tidlig var segregering et lokalt fenomen som sjeldent involverte hele samfunn, som var i oppbrudd fra 1700-tallets meget strenge stendersamfunnet. I 1865-1878 var det en langvarig kamp for å integrere de frigitte slavene og uønskede minoritetsfolk, men det endt med etableringen av en ny identitet basert på rasistiske kriterier - med Jim Crow-lovene som det beste eksemplet. I 1890 ble rasismen utspredt til hele USA, som var underlagt et plutokratisk styresett hvor de rike, velstående og "self-made" som villig brøt med sine røttene, inneha all makt. Det sørafrikanske apartheidssamfunnet inspireres av segregeringssamfunnet i USA. 

I 1950 hadde noe hendt; i skyggen av apartheiden hadde en velstandsstat oppstått, blant annet gjennom "New Deal"-politikken som var i full gang med å transformere det amerikanske samfunnet til et progressiv samfunn med stor aksept av liberalsosialistiske prinsipper, som nådd sitt høydepunkt med LBJ i 1964-1968. Men denne velstandsstaten var bare for den hvite befolkningen, som stengte ut alle som "ikke passe inn", det er lite kjent at meksikanerne var lik dårlig behandlet som de fargede; all seksuell og endog samværeomgang var forbudt. Det hadde blitt bygd inn et ulikhetssystem som i ettertiden kalles "systematisk rasisme". Dette preget alle som var født og oppvokst fram til 1965/1970. Alle. 

Det var da de fargede begynte å gjøre hevd på sin del av godsene som hadde oppstått, og de hadde kunne ta fordel av lovverket som liberaliseres etter hvert med årene fra 1950 til 1970, og kan dermed flytte inn i hvite strøk, ta del i de hvites aktiviteter og ferde rundt der bare de hvite tidlig var tillatt som parker, de kunne få de samme offentlige tjenester som de hvite. Den gang var det gratis utdanning. Billig helsevesen. Infrastruktur til godt for alle. Det var sanne skandinaviske tilstander i USA ved året 1960!

McGhee oppdaget at når de fargede kunne få de samme tjenester som de hvite, endt det med at de hvite valgt å stenge dem ut ved å nullstille disse tjenestene, selv når det vil være til stor skade for alle. Det var over 2,000 offentlige svømmebassenger. Ingen overlevd. Utdanning, helsevesen, offentlig transport, veiarbeid - alt betales med skattepenger fra en skattekasse som var ment for kollektivets skyld. Staten var sterk, det finnes ikke noe statsfiendtlighet den gang, verken i 1800 eller i 1950, kun en sunn statsskepsis der man verdsatt individets rettigheter og muligheter i møte med statens reguleringer, ikke mer enn i mange land verden rundt. Disse nullstilles i 1960-1980. Da Reagan begynte å kutte, hadde han tatt dette til det nasjonale nivået for første gang. Allerede i 1930-tallet så man de første følgene av dette, "Home Owners Loan Corporation", en ordning med boliglån for familier. Dette blir meget skjevt fordelt, spesielt i 1950-tallet da bilen overtok sammen med utbyggingen av veinettverk som muliggjør etablering av forsteder. De fargede får minst eller ingen boliglån. Dette fulgt til lavere bolig- og eiendomspris i nabolag. Da nabolagene nekte å dele med hverandre, måtte skolene finansieres med eiendomsskatt. Det var dette som fulgt til utdanningsforfallet som er årsaken til at det er så mange uvitende i dag. Det rammet først de fargede, deretter de hvite da dette fulgt til ekstreme sosialøkonomiske forskjeller. 

Det oppsto en motbevegelse som kalles "konservative", men dette var i virkeligheten bare i navnet; det var rett og slett snakk om den hvite befolkningens rett til å ekskludere andre og praktisere denne retten uansett omstendigheter, slik at man heller sabotere seg selv fremfor å søke sameksistens. Det er hvorfor dette kalles "den falske konservatismen". Reagan er et levende bevis på det; han var en beinhard rasist da han var yngre. Man ser at "alle" navngjetne hvite - selv disse som sloss for de fargede og liberale verdier i senere tid - hadde rasistiske holdninger fordi de var oppvokst i rasehygienens ære fra 1890 til 1960. Rester av dette overlevd fram til 1970-årene, selv i Norge hvor folk kunne steriliseres på et rent rasistisk grunnlag. Disse amerikanske hvite deles i to; den ene - forkjempere for den inkluderende liberaldemokratiske modellen - og kontrarevolusjonære som vil ha den ekskluderende samfunnsmodellen. Dette munner ut i krefter som etter hvert overtok de to riksdekkende partier (konstitusjonen fra 1789 har ingenting om partipolitiske prinsipper...)  - demokratene og republikanerne. Reagan var den første kontrarevolusjonære. 

Det bli en kamp mellom "inkluderingstilhengere" og "ekskluderingstilhengere". Men det var innenfor de konsensuspolitiske rammene som 1789-konstitusjonen tross alt hadde lagt opp til, ettersom hovedideen er at kongressen skal ha avgjørende vekt fordi hvis et valgbart oligarki som besto av valgte representanter skulle fungere, er konsensus og samarbeid essensielt for maktstrukturens eksistens. De bare "glemt" ministerrådet fra London fordi de vil ha enmannsregjering, som merkelig nok ikke eksistert i Storbritannia den gang. Denne forglemmelsen skulle straffe seg, for når den utøvende makten må få staten til å fungere, må den ha flere og flere fullmakter og deretter mer makt, og dette hadde amerikanerne forstått i midten av 1800-tallet da de lagt opp til dagens statsbyråkratiet. Men; ingenting var gjort med problemet med at en enslig mann har mye makt, selv om president Washington klaget på dette da han gikk av. Da etterkrigstiden kom, fikk folk flest farge-TV i hjemmet, og plutselig kunne man følge med på direkten. 

Da Kennedy deltok i en TV-overført valgdebatt med hans motstander, Richard Nixon (han var allerede den gang en skurk av rang - den verste skurkpresidenten i historien, og muligens stolt av det!) vant han presidentvalget i 1960 som et resultat. Han startet kjendistendensen der presidentkandidater og etter hvert presidenter mer og mer proklamert seg for velgere på personlighet fremfor på meritter eller ferdigheter - ved å skape inntrykk fremfor å fremme vektige argumenter. Nixon vant forresten TV-debattene. Carter under valgene i 1976 og 1980 arbeidet på dette, dels med komiske scener - og tapte det siste valget mot Reagan som var TV-skuespiller. Bill Clinton vant på hans utseende og enkelte budskap i 1992 og 1996. Da var konsensuspolitikken i ferd med å erstattes med personfokusende politikk. 

Dette hendt på kongressens bekostning slik at at presidentembetet blir mer enestående - og etter hvert det eneste ansiktet for det amerikanske folket, som ikke lenge stole på de evinnelige partipolitiske omgangene som vedvart i evigheter med bare to lite fornyende partier. Selv hvis et parti kunne ha langvarig regjeringsmakt og kongressmakt, er det alltid med flertall, ikke majoritetsflertall. Det var alltid små marginer 50-50 med 10 % i begge retninger. Topartisystemet er trøttende i seg selv når det skjer i generasjon etter generasjon. Og hvis det vedvarer så lenge, vil det oppstå en folkelig partiidentitet som skyldes faktumet om at stemmegivere må mobiliseres - dermed er disse partier i virkeligheten basert på mobilisering og aktiv deltagelse. Dette forverres av gerrymandering som gjør at man ikke lenge konkurrere med hverandre, men hvilken retning partiet skulle gå. Presidenten bli i slutten det eneste faktiske beviset på systemskift og politisk endring i øyne på det amerikanske folket som sliter med å forstå hele systemet. 

Dette leder til "førertendensen" i USA. Mange vil ikke stemme på Trump som en vanlig politiker. De vil ha en leder, en diktator, en fører i Hitlers ånd. Det er sett at store deler av republikanerne lot til å tro det samme, hvor den libertarianske utviklingen med statsderegulering som deres mål er nådd punktet hvor man sitter med et dilemma om hvordan fremtidens stat skal være - og mange ser mot Russland og i egne underholdning som tidlig parodierte fascismen. Dette er egentlig av ny dato, selv om det oppsto ut av 1789-konstitusjonens manglene om hvordan kongressen og presidenten skulle forholde seg til hverandre i et maktsystem. "Unitary executive" er ordet for skiftet fra en konstitusjonsbundet president til en sivildiktatorsk fører-president. Det har blitt populært blant republikanerne.

I bunn og grunn; den alvorlige situasjonen i USA hvor det er farlige krefter som er villig til å nullstille enhver i et trang etter å utøve egne eksklusjonsrett - som nå er IKKE rasistiskbasert - men på sosialøkonomiske og identitetsmessige kriterier - er de amerikanske grunnlovsfedrenes feil. De ønsket seg et imperium basert på det antikke Romerriket ved å etterape det romerske republikkstyret og tilpasse det til et stendersamfunn med ideologi hentet fra engelske tenkerne i 1560-1688, og de hadde avgjort rasespørsmålet ved å mene at de fargede var av mindre verdi enn de hvite, da var ideen fram til 1890 ikke å stenge dem ut - men å undertrykke disse som lavtstående stand. 

Da stendersamfunnet forsvant, oppstå et klassesamfunn basert på rase. Og da rasesamfunnet forsvant, oppstå et dypt delt samfunn mellom inklusjon og eksklusjon - som nå truer med å eksplodere.

Grunnlovsfedrene hadde glemt en viktig historisk lekse; den romerske republikkens fall. Den falt fordi den interne konflikten mellom patrisiere og plebeiere munnet ut i sosial og politisk ustabilitet etter år 134 f.kr, fordi patrisierne nekte å inkludere plebeierne og andre som sto utenfor, i sine maktkretser. Det store spørsmålet er nå om Trump er Sulla eller Julius Cæsar for USA. Sulla kastet Romerriket ut i en meget blodig tid som vedvart fra år 88 til år 31 f.kr og Cæsar gjort republikkstyret overflødig ved å innføre permanent diktaturskap like før hans død i 44 f.kr. Et rent keiserstyre overtok. Dette hadde grunnlovsfedrene ikke tatt med i regningen fordi mye av innholdet i konstitusjonen er basert på borgeridealistiske tankegods; de så for seg et sunt og oppgående samfunn med sterke borgerlige normer hvor borgerplikt er essensielt - som da mene opprettelsen av de strenge sosiale normer som gjennomsyrte samfunnet. 

Vulgariseringen av det amerikanske samfunnet i de siste tjue år, spesielt etter Trump kom inn i bildet i 2016, egentlig river opp det som er eksistensgrunnlaget for konstitusjonen og dermed maktsystemet. I 1960-tallet var det strenge normer, men da året 1968 kom, så man en frigjørelse fra de strenge sosiale normer knyttet til språkbruk, samkvem, sosial kontakt og sex som personlige frihet - datidens individet som en borger underordnet samfunnet erstattes av dagens individet med absolutt frihet uten å føye seg for samfunnsnormene utover lov og oppdragelsesnormer. Men for mye frihet er ikke nødvendig en god ting. 

Og dermed er vi i South Carolina hvor en vulgær og ubalansert mann har kunne komme med monstrøse erklæringer uten å løpe noe risiko. Han kom til en gallamiddag arrangert av Black Conservative Federation i Columbia - “The lights are so bright in my eyes and I can’t see too many people out there. But I can only see the Black ones, I can’t see any white ones. That’s how far I’ve come.” - og deretter “A lot of people said that that’s why the Black people like me because they have been hurt so badly and discriminated against, and they actually viewed me as I’m discriminated against,” (- Jeg ble tiltalt gang nummer to, og gang nummer tre og gang nummer fire, og mange mennesker sa at det er derfor svarte folk liker meg, fordi jeg har blitt skadet så stygt og blitt diskriminert. Og de ser det virkelig som at jeg blir diskriminert. Det er ganske utrolig - ) Og dette var mottatt av de fargede med latter og klapping. De akseptere den hvite mannen blant dem som kom med rasistiske bemerkelser mot dem. " Ifølge Trump er nemlig alle tiltalene mot ham lik den historiske diskrimeringen og segregeringen afroamerikanere har opplevd i USA og særlig i sørstater som Sør-Carolina - " Dette bryr ikke disse fargede seg om. Likedan med hans kobling mellom de fargede og kriminelle; " - Dere har alle sett arrestasjonsbildet mitt. Og du vet hvem som omfavnet det mer enn noen andre: Den svarte befolkningen. Det er utrolig - "

Det er bemerket at disse på utsiden av gallamiddagen reagert på Trump fremfor disse på innsiden. Denne er en historisk markering; hvor fargede som kaller seg konservative, hadde mottatt og akseptert en hvit rasist i deres midte, fordi han ikke representere den hvite rasistrepresentanten som hadde holdt dem ned, men et generelt ønske om å ha eksklusjonsrett helt uavhengig fra rasedefinisjonen. Trump startet hans politiske karriere konspirasjonsteori om at den første afroamerikanske presidenten, Barack Obama, ikke var født i USA. 

Det som gjort at Obama og deretter Biden mistet svarte stemmer er at finanskrisen hadde utraderte den fargede middelklassen, som ikke klarte å gjenreise seg i 2009-2023, og dessuten hadde de sosiale normoppløsningene som startet i 1960-tallet som et resultat av de hvites eksklusjonspolitikken fulgt til at mange fargede deles inn i to, disse som støtte motarbeiding av systematisk rasisme og disse som støtte strengere sosialkontroll. Det har vært en rekke politivoldepisoder hvor fargede politimenn var mer hensynsløst og voldelig mot fargede enn de hvite; og det var sett at mange fargede nabolag etter hvert bli mer konservativt enn de hvite. Rusmisbruk, vold og våpenbruk hadde blitt et meget stort problem for de fargede akkurat som i Sør-Afrikas tidlige bantustanene. 

Det har vært observert at mange fargede hadde begynte med å vende seg bort fra demokratene. I juli 2021 hadde Biden støtte fra 86 % av de fargede, men i dag er det falt ned til 50 %. Bare 25 % støtter Trump i dag - og de gjør det ikke for hans skyld. De gjør det fordi de vil ha en "fører" som kan garantere trygghet og sosialkontroll, de ønsker en "fikser" som kan feie til side alle lovene for deres ønsker. 

“Real leadership sometimes isn’t cuddly, but it gets the job done,” 

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
2 hours ago, jjkoggan said:

Det finnes mange scenarioer med Trump som har aldri skjedd før som kan skape problemer uten klare svar.  La oss få håpe at høyesteretten gjør sin jobb 

Jeg er kanskje litt full nå, men jeg synes det er helt tragisk at vi er på et punkt hvor vi nå må være avhengige av høyesterett for å se om presidentkandidater er kvalifiserte.

Hvis noen hadde foreslått dette her som en scenario for meg da jeg bodde i US hadde jeg ledd av dem

 • Liker 3
Lenke til kommentar
jallajall skrev (11 timer siden):

Karisma er vel neppe en avgjørende faktor, det er jo bare å se på Biden og Harris?

Karisma er avgjørende når man skal lede MAGA. Folk stemmer ikke på Trump pga. politikken.

Sitat

Hvor mange er disse suburban never-trump kvinnene i vippestatene?

Nok til å avgjøre valget.

https://www.nbcnews.com/politics/2024-election/biden-relied-suburban-women-help-win-2020-campaign-trying-keep-coaliti-rcna137369
 

Sitat


Selv om en annen republikansk kandidat i teorien kanskje klare å få noen få prosentpoeng flere stemmer hos denne velgergruppen, vil vedkommende miste langt flere stemmer enn man tjener. Det er alene alt for mange Trump-or-bust velgere der ute til at at noen andre enn Trump har vinnermuligheter.

I måling etter måling gjør Haley det bedre enn Trump versus Biden.

Det er det som er så interessant med dette valget. Ingen kan slå Biden eller Trump i nominasjonsvalgene, men nominerer man en kandidat som ikke er Biden eller Trump vil vedkommende mest sannsynlig slå motstanderen. 

Sitat

Det er jo strengt tatt ikke veldig imponerende..av Biden. Spesielt siden langt flere demokrater enn republikanere støtter og stemmer på partiets valgte kandidat. Trump slo Bernie Sanders' stemmerekord og fikk 176.000 stemmer.

Det er imponerende når Biden ikke bruker en kalori på kampanjer i nominasjonsvalget, mens Trump flyr rundt og holder taler, driver med innsamlinger, intervjuer, folkemøter, et cetera. 

Edit: Vil bare legge til at foreløpige resultater fra SC viser at Trump vant med +20, når målingene sa +28. Det er bare ett datapunkt, så klart, men kan indikere min mistanke om at meningsmålinger overvurderer Trumps popularitet. 

Endret av VifteKopp
 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 4
Lenke til kommentar

Har ingen tiltro til at Trump blir stoppa av høgsterett, Trump vinner presidentvalget nesten garantert. Ser man bort fra billige retorikk for å vinne velgere, er eg 98% sikker på at Nato vil bestå med USA da Trump kan sole seg i glansen av den makt USA innehar i Nato samt alle muligheter Trump har til å fortelle at Nato's medlemsland når 2%-målet pga Trump.

Ukraina og Biden-afferen er muligens hovedgrunnen for at Trump vil la Ukraina henge litt ekstra lenge i galgen før o store Trump kommer og "redder" landet. Kva det innebærer er dog usikkert. 

USAs utvikling og retning under Trump2 blir ein thriller. Trumps alder tatt i betraktning synast det meir viktig kven som blir visepresident samt kva retning USA vil ta når Trump går bort. 

 • Liker 3
Lenke til kommentar

Uansett, om Trump selvfølgelig klistrer opp de beste målingene så ser det ut til at ingen kan stoppe The Donald fra å bli republikanernes presidentkandidat. (Selvfølgelig spennende med rettsakene, men som jeg har skrevet før, han har jo fått enda et et talerør med alle rettsakene da han bruker disse som valgmøter som ender på nyhetene)

Så blir det jo selvfølgelig også spennende å se hvor redusert Biden blir av demensen frem mot valget ;) 

 

 • Liker 4
Lenke til kommentar
AveMORphine skrev (På 27.8.2023 den 9:39 PM):

Video som nå ikke blir embedded av en eller annen grunn. Tideligere var dette langt enklere da videoen var synlig ved å poste linken.

 

Videoen er link til midastouch sin video om en "filing" som en advokat har gjort med basis i den amerikanske grunnlovens paragraf 14 del 3 som vil utelukke trump fra å stille til valg som følge av 060121.

Da den saken må gjennom endel rettsinstanser før den blir klargjort så er det rart at det har tatt noen såpass lang tid å fremlegge dette. Dette ender i høyesterett på tross av at det er "selvskrevet" regel ala at en må være født i USA for å stille til valg mm. Men men.

Min erfaring er, litt etter hvilken nettleser og OS jeg bruker, og hvilken plattform jeg deler fra, så må jeg enten velge å beholde formatering eller fjerne formatering for at video, x-feed eller what ever blir embedded. 

Lenke til kommentar
Medlem skrev (50 minutter siden):

Uansett, om Trump selvfølgelig klistrer opp de beste målingene så ser det ut til at ingen kan stoppe The Donald fra å bli republikanernes presidentkandidat. (Selvfølgelig spennende med rettsakene, men som jeg har skrevet før, han har jo fått enda et et talerør med alle rettsakene da han bruker disse som valgmøter som ender på nyhetene)

Så blir det jo selvfølgelig også spennende å se hvor redusert Biden blir av demensen frem mot valget ;) 

 

Trump lost moderate and liberal voters to Haley by a wide margin, according to exit polls.

Først i New Hampshire, deretter South Carolina. Trump hadde bare kunne vinne fordi ekstremistene hadde kommet i solid flertall. 

Takeaways from Trump's thumping of Haley in South Carolina - POLITICO

Dette tyder i virkeligheten på at det amerikanske republikanerpartiet har blitt splittet mellom "Never Trump" og "Trump or Bust", så mye som en tredjedel stemt ikke på Trump og en femtedel under spørreundersøkelser vil ikke ha noe å gjøre med denne mannen. Det er latt merke til at det er en meget stor kløft mellom by og land; hele 80 % i Charleston gikk til Haley som påpeker at valgresultatene betyr at det er entusiasmen som kun er Trumps fordel. 

Consider tonight’s Republican primary: Exit polls showed that 92 percent of the electorate was white — in a state where people of color make up more than one-third of the population.

Dette tyder på at det fremdeles er rester etter rasesamfunnet i South Carolina som holdes i livet, selv om eksklusjonstilhengere som har sluttet seg omkring Trump, hadde stort sett gått bort fra rasespørsmålet til fordel for kulturidentitet, sosialrang og statsadministrasjon. Og det skyldes den kristenfascistiske veksten fordi evangelikale krefter har tatt definisjonsmakten - disse er ikke evangelister, men evangelikalister - noe som nordmenn ikke forstår - som i virkeligheten betyr vekkelseskristne og teologiske kristne som i seg selv er "ikke-konfesjonelle", som hadde spilt en liten rolle fram til 1980-årene. De var alltid et forbigående fenomen med begrensede politisk innflytelse, som hadde i utgangspunktet radikalliberale holdninger; men da "den falske konservatismen" og 1968 med liberaliseringen av folkeskikker kom, skulle disse skifte om til fundamentalistiske holdninger. De fikk en uventet spredning som etter hvert kom seg utenfor USAs grenser. 

Evangelikalistene hadde inngått en allianse med libertarianere, dvs. "høyrelibertarianere" gjennom republikanerpartiet der man likestille individuell frihet med religiøs ensretting med fokus på sosialkontroll. Individets frihet skulle reguleres på et sosialreligiøst og nasjonalistisk grunnlag. Dermed forbud mot prevensjon, abort, pornografi, seksuelle minoriteter og annet som vekker sosiale anstøt. De hadde fordypet seg i religiøse studier og blitt bibelkonservative med tydelige antivitenskapelige og antidemokratiske tendenser, med aksept for dødsstraff, ulikhet og sosialkontroll med høy aksept for rettighetsbrudd. 

Igjen har dette historiske paralleller med et annet land - Persia. Der hadde sosialistene og islamistene (Khomeinism) inngått en allianse med hverandre fordi begge hadde et felles politisk-ideologisk grunnlag omkring sosiale ytelser for folk - det burde huskes at sosialistiskinspirerte tradisjoner er sterk i muslimske land - og dermed samordnet seg om et felles mål som sluttet med at en fører fikk makten etter den svarte revolusjonen. Så bli alliansen smadret av Khomeini. 

Alt tyder på at evangelikalistene har gått med mann og mus om bord på skipet omkring Fører-ideologien, som en eks-politiker fant helt ubegripelig; 

“The very people that, again, legitimately poured acid on my head in 2009 — I mean were rough right, some of these conversations were just searing — they’re the very people who are proponents for Trump,” Sanford said. “My head is spinning. Are you kidding me? You were torturing me not that many years ago. And now you’re making excuses for this guy over here? I don’t get it.”

Mark Sanford var straffet for ekteskapsbrudd i 2009, slik at han måtte forlate South Carolina for flere år før han returnert tilbake og gjenoppta hans politiske karriere i 2012. Trump kan straffritt begå drap på et barn rett for øyne på evangelikalistene som vil ha det han kan gir dem, for de vil ha en diktator som kan gjøre deres ambisjoner til virkelighet. Og spesielt fordi amerikanerne sekulariseres i voksende hastighet, flere og flere, selv i evangeliske kirkesamfunn, har sluttet med å være religiøst engasjert. Det vil ikke første gang. De støtter diktatorer i flere afrikanske land, og hadde støttet Bolsanaro helt til de svartkledde dommerne grepet inn. 

Trump stjeler til seg et parti som hadde forvillet seg så meget, at velgerne tok bort makten fra partilederne som i utgangspunktet aldri hadde kunne formalisere en partistruktur som i andre land. Og nå er ekstremistene i lederrollen. 

Endret av JK22
 • Liker 4
Lenke til kommentar
9 hours ago, VifteKopp said:

Det er nok ikke en gang i nærheten, men vis gjerne til tall som støtter det.

Problemet er at hvis en republikansk kandidat kanskje kan få 1000 flere stemmer blandt generelt moderate non-white college educated women i suburbs, så mister kandidaten langt, langt, langt flere stemmer.
 

10 hours ago, VifteKopp said:

I måling etter måling gjør Haley det bedre enn Trump versus Biden.

Ja og enda mer imponerende er det at i flere av de er det mange som en gang ikke vet hvem hun er. Pluss at Trump knuser Haley i de fleste av de. Det er en og annen outliner poll, men det er å forvente. Det største problemet til Haley de som svarer Haley er at de fleste av de har en ideologi det ikke akuratt lyser republikaner av.

Sjekk ut noen litt fyldigere polls, hvor mange av de som svarer Haley stemte på Biden i 2020 i hvor mange stemte på Trump? Når det er valgdag og alt kommer til alt, er det realistisk at så mange Biden 2020 velgere kommer å switche over til republikanerne og Haley?

Det er over 50 år siden en republikanert tapte hjemmestaten sin og fortsatt ble republikanernes presidentkandidat.
 

10 hours ago, VifteKopp said:

Edit: Vil bare legge til at foreløpige resultater fra SC viser at Trump vant med +20, når målingene sa +28. Det er bare ett datapunkt, så klart, men kan indikere min mistanke om at meningsmålinger overvurderer Trumps popularitet. 

Det spørs helt hvilke polls du ser til og hvem man spør.

Trafalgar: Trump +21 (Trump 58.9% - Haley 37.5%)
Emerson: Trump +22 (Trump 58% - Haley 35%)
Insider: Trump +22 (Trump 60% - Haley 38%)

 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
jallajall skrev (16 minutter siden):

Det er nok ikke en gang i nærheten, men vis gjerne til tall som støtter det.

Biden vant Georgia med 12.000 stemmer. Så det er ikke en stor prosentøkning i én velgergruppe som skal til før en stat vippes. 

Trump har selv sagt at abortsaken - som er en rettighet veldig mange kvinner ikke vil miste - er et stort problem for republikanerne. Jeg er enig med han der.

Sitat

 

 Når det er valgdag og alt kommer til alt, er det realistisk at så mange Biden 2020 velgere kommer å switche over til republikanerne og Haley?

 

Det er større sjanse enn at de bytter fra Biden til Trump. Haley har et lavt gulv og et høyt tak, Trump har et høyt gulv og et lavt tak. Hadde jeg vært politisk strateg ville foretrukket kandidaten med det høyeste taket, fordi det gir deg flere veier til seier. 

Sitat

Det er over 50 år siden en republikanert tapte hjemmestaten sin og fortsatt ble republikanernes presidentkandidat.

Jeg tror åpenbart ikke Haley blir republikanernes presidenkandidat, mitt argument er at republikanerne trolig taper valget med Trump, men vinner med Haley. 

Sitat

Det spørs helt hvilke polls du ser til og hvem man spør.

Du må se på polling averages. Etter at det ble et to-kandidats race, målte Trump i snitt mellom 60 og 66% i SC, han endte opp på 59. Samme så vi i Iowa og New Hampshire. Så det virker som om målingene overvurderer Trump en smule.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
jallajall skrev (47 minutter siden):


Det er over 50 år siden en republikanert tapte hjemmestaten sin og fortsatt ble republikanernes presidentkandidat.
 

Ingen incumbent president ikke har blitt partiets presidentkandidat.  At Trump har  en motkandidat er  rart i seg selv og viser hvor svak han er

Dette risikerer Trump

Attacks on opponents within his own party, as well as on Democrats, mobilises Trump’s ideological and partisan base, but at the cost of alienating moderates and independents.

This will probably happen again in November 2024, and we can be fairly sure about its effects. Questions in the survey asked respondents to give a “likeability” score to each candidate, rated on a 100-point scale where zero meant they “intensely disliked” a candidate and 100 meant they “intensely liked” them.

In the case of Biden, 21% gave him a score of zero and 10% a score of 100, with an average of 48. For Trump, 39% gave him zero and 15% rated him 100, with an average of 41. It turns out that likeability is strongly associated with voting for a candidate.

Trump appears to have a vociferous group of loyal supporters who intend to vote for him regardless of his legal problems or bad publicity. But there is a relatively silent group more than twice as large that will never vote for him under any circumstances.

Endret av jjkoggan
 • Liker 4
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Beyond shock and awe: Inside Trump's potential second-term agenda - POLITICO

Denne artikkelen må leses. 

"From nationwide abortion bans to classroom culture wars, assaults on climate science and political weaponization of the military, his return to the White House could make Trump 1.0 seem tame."

Dette kan få USA til å eksplodere i slutten. - Og det amerikanske alliansesystemet vil kollapse. Trump har endog ønsket å starte en amerikansk-meksikansk krig.

The Human Toll of Greg Abbott’s War at the Border (yahoo.com)

Som kan lede til omfattende forfølgelser av immigranter i flere delstater hvor gemyttene er blitt meget urovekkende og for lik det som var sett under den jugoslaviske oppløsningen, framskapt av en "Vi mot Dem"-kampanje for hender på republikanerne som går skritt for skritt inn i fascismens dal. Det er en voksende hatstemning på gang. 

Og det ser ut at Abbott vil gjenskape historien. I 1846 hadde det blitt meget spent mellom USA og Mexico etter utbryterstaten Texas ble tatt inn i den amerikanske føderasjonen, det er lite kjent at grensen den gang ikke var langs Rio Grande, men langs elven Nueces - fordi fredsavtalen fra 1836 - en fredsavtale som forresten var ikke akseptert av Mexico - og det var bred enighet om at det ikke fantes teksanske tilstedeværelse langs dagens grenseelven fram til 1846.

Det var en ekspansjonsfløy i Washington som aktet å erobre store deler av sitt naboland, og de hadde med viten og vilje ført sitt land inn i åpen konflikt uten at alle andre forsto det tidsnok. Grunnlovsfedrenes drøm om et imperium hadde fulgt til en meget aggressiv ekspansjonstrang, helt fram til 1845 var man uenig om hvor man skulle ekspandere, mot nord for å undertvinge seg Canada eller mot sør for å undertvinge seg Mexicos grenseregionene. President Polk reist en militærleir ved Rio Grande. Meksikanerne protestert mot dette, og sendt en hær mot leiren som hadde blitt en fort, "Fort Texas", som settes  under beleiring. Dette startet et århundregammelt forhold mellom amerikanerne og meksikanerne som er noe av det meste anstrengte i verden, meksikanerne glemt aldri hvordan USA beseiret dem, ranet dem og siden sendt dem ut i en blodig urotid som vedvart i 1850-1920. Dette startet med en befestede militærleir. 

Dette vil Abbott gjenopplive og dermed provosere meksikanerne på det groveste. Han aktet å bygge en militærleir i Eagle Pass for 1,800 militssoldater. Dette vekker forbauselse og sinne i Mexico City. Der har man begynte med å innse at de kan risikere å bli utsatt for angrep av nabolandet om Trump kommer til makten. 

 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
23 minutes ago, VifteKopp said:

Biden vant Georgia med 12.000 stemmer. Så det er ikke en stor prosentøkning i én velgergruppe som skal til før en stat vippes. 

Trump har selv sagt at abortsaken - som er en rettighet veldig mange kvinner ikke vil miste - er et stort problem for republikanerne. Jeg er enig med han der.

Saken er at det er ingen andre kandidater som er i nærheten av å "overta" Trumps stemmer. Da spiller det ikke noen rolle om det kommer en annen kandidat som scorer et prosentpoeng eller tre bedre i en velgergruppe når vedkommende ikke er i nærheten av å nå like mange velgere som Trump. Uten Trump på stemmeseddelen blir det for mange hjemmesittere til at republikanerne skal ha noe som sjangs.
 

39 minutes ago, VifteKopp said:

Det er større sjanse enn at de bytter fra Biden til Trump.

Er ikke en gang i nærheten.
 

39 minutes ago, VifteKopp said:

Jeg tror åpenbart ikke Haley blir republikanernes presidenkandidat, mitt argument er at republikanerne trolig taper valget med Trump, men vinner med Haley. 

Er ikke en gang i nærheten. Det finnes ingen path to victory med Haley, tallgrunnlaget finnes rett og slett ikke.
Bare se hvordan Trump dominerer Haley i polls selv når Haley får hjelp av demokrater. 60% mot en two term guvernør i hennes egen hjemstat er brutalt.
 

1 hour ago, VifteKopp said:

Du må se på polling averages.

Tja. Jeg ser heller generelt på gode polls som hele tiden ligger i øvre halvdel i stedet for et gjennomsnitt som inkluderer notorisk dårlige pollsters som ødelegger snittet..
 

 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
2 hours ago, jjkoggan said:

Trump appears to have a vociferous group of loyal supporters who intend to vote for him regardless of his legal problems or bad publicity. But there is a relatively silent group more than twice as large that will never vote for him under any circumstances.

Joda det er jo en del som har planer om å stemme på han no matter what, men ganske wild at det er dobbelt så mange (RV GOP/LV GOP?) som ikke kommer til å stemme på han..og til tross for det satte han fortsatt stemmerekord i NH hvor man baserer denne erfaringen fra.

 • Liker 2
Lenke til kommentar
jallajall skrev (11 minutter siden):

Joda det er jo en del som har planer om å stemme på han no matter what, men ganske wild at det er dobbelt så mange (RV GOP/LV GOP?) som ikke kommer til å stemme på han..og til tross for det satte han fortsatt stemmerekord i NH hvor man baserer denne erfaringen fra.

Dette skjedde i 2020

What let Trump down was the fact that only 31% of moderates and 65% of the “slightly conservative” group supported him. In contrast, Biden took 92% of the “slightly liberal” respondents and 63% of the middle-of-the-roaders.

https://theconversation.com/two-charts-that-reveal-a-key-weakness-in-trumps-reelection-bid-221932

file-20240124-15-2orboz.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip

 • Liker 3
Lenke til kommentar
jallajall skrev (8 minutter siden):

Nei.

Nei.

Nei.

Ja; den amerikanske konstitusjonen er utgått. Det er for mye som minner om det som skjer foran borgerkrigsutbrudd. 

Ja; Trumps manglende forstand for alliansepolitikk og en nesten instinktiv motvilje mot forpliktelser er meget problematisk.

Ja; Trump er dokumenterte gjentatte ganger å ha ambisjoner om å angripe meksikanerne. 

Vi ser en voksende militarisering på amerikansk hold mot organiserte kriminelle og immigranter.

USA kan implodere, og det vil ikke bare skyldes Trump; akkurat som den romerske republikken er det innbygde svakheter som vil få det hele til å kollapse når betingelsene som garantere fundamentet for styresettet forvitrer bort under tidens ubarmhjertige effekt. 

Ingenting varer evig, og dette hadde amerikanerne nekte å innse; de har en lei tendens for å ikke slutte mens leken er god. 

 • Liker 4
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...